1. PREPRAVA A DPH (1 replies)
 2. Zaúčtovanie prijatých faktúr (9 replies)
 3. DPH v cestovnych kanceláriach od 1.5.2004 (3 replies)
 4. Sluzobne cesty - dovoz tovaru (3 replies)
 5. cestovné náklady pre neziskové organizácie (6 replies)
 6. Splátkový kalendár (2 replies)
 7. Leasing a odpočet DPH (5 replies)
 8. Živnostník a podnikanie v Českej republike (2 replies)
 9. Reklamácie (1 replies)
 10. DPH na výstupe z prijatých úrokov (26 replies)
 11. Tlačivá DPH od 01.05.2004 (8 replies)
 12. Stručné info o DPH od DRSR (17 replies)
 13. Obrat 1.500.000,- Sk (2 replies)
 14. TOVAR V COLNOM SKLADE - Súrne (1 replies)
 15. Podpis na fa (3 replies)
 16. Prechod z JÚ na PÚ od 1.1.2005 (3 replies)
 17. Prepravné služby a DPH (5 replies)
 18. Príjmové a výdavkové doklady (40 replies)
 19. Doplnkove dochodkove poistenie (32 replies)
 20. daň z príjmov (3 replies)
 21. Bločky z ERP (3 replies)
 22. cestná daň (13 replies)
 23. Prepravné služby (9 replies)
 24. Cestná daň (1 replies)
 25. DPH obrat v jednoduchom uctovnictve (11 replies)
 26. technické zhodnotenie (6 replies)
 27. došlá fa z člen.štátu EU (7 replies)
 28. stravné lístky (78 replies)
 29. Dar (1 replies)
 30. Prílohy k daň. priznaniu? (1 replies)
 31. ele.regigistračná poladňa (30 replies)
 32. Firmy a ich IČ DPH (1 replies)
 33. Nové tlačivo DPH platné od 01.05.2004 (2 replies)
 34. Nové tlačivo DPH (0 replies)
 35. nadmerný odpočet DPH (2 replies)
 36. Prijaté faktúry a uplatn.DPH (83 replies)
 37. Fakturácia v EUR slovenskému zákazníkovi (13 replies)
 38. Stravné lístky vo vlastnom stravovaciom zariadení (1 replies)
 39. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch (20 replies)
 40. Zákon o účtovníctve (0 replies)
 41. Novela zákona o účtovníctve (0 replies)
 42. Zmena náležitostí faktúry (8 replies)
 43. Nový zákon o dani z pridanej hodnoty (0 replies)
 44. Nové náhrady za používanie cestných motorových vozidiel (0 replies)