1. Je možné pri prenajatom vozidle uplatniť aj základnú náhradu 0,183 eur za 1 km jazdy? (4 replies)
 2. Ako správne zaúčtovať príjem materiálu na sklad, keď vzniká rozdiel zo zaokrúhlenia medzi príjemkou a faktúrou? (1 replies)
 3. Osobný majetok používaný na podnikateľskú činnosť (3 replies)
 4. faktura za ubytovanie (4 replies)
 5. Prefakturácia faktúry bez DPH plátcovi DPH (7 replies)
 6. DP z príjmov zo zahraničia (1 replies)
 7. Predaj nehnutelnosti a dph (0 replies)
 8. Fakturačná a korešpondenčná adresa (4 replies)
 9. Uplatnené daňové odpisy znižujú daňovú zostatkovú cenu? (2 replies)
 10. Faktura z augusta minulého roka, o ktorej sme sa dozvedeli teraz v juni (3 replies)
 11. Podanie "mimoriadneho DP k DPH (7 replies)
 12. Zamestnanec na hlavný pracovný pomer - zmena úväzku (2 replies)
 13. ako mám dodaniť FA s nezdanenym zadrznym z roku 2015? (0 replies)
 14. Prijatá faktúra z EU od neplátcu DPH (3 replies)
 15. Konateľ - prenájom priestorov vlastnej s.r.o. účet 325 alebo 365? (1 replies)
 16. účtovanie nadspotreby v obci (1 replies)
 17. účet 341 - preplatok na DzP (1 replies)
 18. Ako zauctovat zavazok z titulu ´vecneho bremena prava prechodu a prejazdu cez pozemok´? (0 replies)
 19. Predaj nehnuteľnosti a povinnosť platiť DPH (1 replies)
 20. Novacia zavazku a dodanenie zavazku (0 replies)
 21. Dobropis (4 replies)
 22. Obedy na faktúru - zmluva (3 replies)
 23. prenos daň. povinnosti u prepravy? (0 replies)
 24. Požičané auto - náklady, DZMV (2 replies)
 25. 1% z OC auta v ceskych korunach (2 replies)
 26. vklad na účet (9 replies)
 27. Ako zaúčtovať daňový preplatok v JÚ? (3 replies)
 28. Tlačiarenský stroj - veľkoformátová tlačiareň - odpisová skupina (0 replies)
 29. obedy (5 replies)
 30. predaj cez bazoš (2 replies)
 31. Preprava strojov na stavbu - s DPH? (2 replies)
 32. Faktúra hradená cez ERP (2 replies)
 33. Prenos daňovej povinnosti podľa §69 ods.12 (1 replies)
 34. Prenesenie daňovej povinnosti a dopravné náklady. (1 replies)
 35. Základná finančná kontrola (7 replies)
 36. Je možné evidovať prijatú zjednodušenú faktúru v agende riadnych faktúr ? (2 replies)
 37. Transferová dokumentácia - iba obch.transakcie za aktuálny rok (0 replies)
 38. Transferove oceňovanie - len vzniknuté obchody za aktual.rok ? (3 replies)
 39. Fakturácia pre ČR so SK IČ DPH (2 replies)
 40. Je Turbo na autombile technické zhodnotenie? (9 replies)
 41. Účtovanie samovýroby (4 replies)
 42. Spotreba materiálu - účtovanie (4 replies)
 43. Neplatné rozviazanie pracovného pomeru - mimosúdna dohoda (9 replies)
 44. registrácia podľa §7a (6 replies)
 45. Založenie s.r.o. a následny predaj podielu (7 replies)
 46. Treba vystaviť dobropis ak zakaznik chce vymeniť tovar za druhy, ktory je v rovnakej hodnote len inej farbe? (1 replies)
 47. Odpredaj podniku FO-s.r.o.-spriaznené osoby (6 replies)
 48. Prepočítavanie koeficientom - je v tomto prípade potrebné? (4 replies)
 49. Platba mýtneho palivovou kartou (3 replies)
 50. Ak sme označili v daňovom priznaní DPH 3. mesiac a mali sme označiť 1. štvrťrok (1 replies)
 51. zlucenie dvoch sro a DP za predchadzajuci rok povodnej sro (4 replies)
 52. reklamné poukážky? daňový výdavok? DPH? (2 replies)
 53. ako účtujet čerpanie rezevy na dovolenku? (7 replies)
 54. Žiadosť - formulácia žiadosti o vrátenie zaplateneho preddavku (0 replies)
 55. Firma predala výrobnú halu + lakovňu a teraz ju chce kúpiť späť. Čo to obnáša z účtovného a daňového hľadiska? (7 replies)
 56. transferove ocenenie podniku pri predaji zavislej osobe (0 replies)
 57. osoba s prechodným pobytom v SR a registrácia za platiteľa DPH (1 replies)
 58. Prenos daňovej povinnosti - materiál (5 replies)
 59. do ktorej KP zaradit budovu? (0 replies)
 60. nevyplatene dividendy (0 replies)
 61. výdavky na príjmy nezahrňané do základu dane (1 replies)
 62. Preplatok pri prenájme (12 replies)
 63. Ako poslať dopyt na Finančnú správu cez internet? (1 replies)
 64. Odpočitateľné výdavky pri kúpe nehnuteľnosti. (3 replies)
 65. Sprostredkovanie prenájmu (5 replies)
 66. Ako účtovať nemcovi do rakúska? (4 replies)
 67. prechod na s.r.o. a výkaz DPH (4 replies)
 68. Zdanenie celosvetových prijmov-odvody platene na Slovensku (6 replies)
 69. Ako je to s platenim odvodov pri zivnosti a tpp sucasne? (2 replies)
 70. Kúpno-predajná zmluva. (3 replies)
 71. ako nahlasit zmenu adresy firmy na DU ? (1 replies)
 72. Nákup nehmotného tovaru z tretích krajín, následný predaj v EU (2 replies)
 73. Môžem si u dvoch zamestnávateľov uplatňovať nezdaniteľnú časť, keď mám 2 pracovné pomery súčasne? (5 replies)
 74. Bankové poplatky, debetné úroky (5 replies)
 75. dph uplatnená v inom členskom štáte? (5 replies)
 76. Zmysel §5, ods.3, pism. d) zakona o dani z prijmov (2 replies)
 77. nájom ako daňový výdavok? (0 replies)
 78. Ako opravit fakturu vystavená s dph - na fa bez dph prenos daň.povinnosti? (6 replies)
 79. Penále SP - zauctovať do starého roku (0 replies)
 80. Prechodná položka, alebo nie? Samozdanenie alebo nie? (0 replies)
 81. Môžem účtovať materiál aj priamo do spotreby pri spôsobe A? (2 replies)
 82. Daňová evidencia - vyplnenie tabuľky č. 1a v DP B (3 replies)
 83. účtovná závierka v angličtine (2 replies)
 84. Časové rozlíšenie bankových poplatkov? (1 replies)
 85. Daňová strata - rovnomerný odpočet (1 replies)
 86. Aký variab.symbol pri platení týchto daní? (4 replies)
 87. Pohostenie účastníkov seminára (2 replies)
 88. Ako účtovať vinkuláciu peňazí na účte (1 replies)
 89. Prenesenie daňovej povinnosti (5 replies)
 90. Test z uctovnictva (6 replies)
 91. Použite sociálneho fondu - wellnes (0 replies)
 92. Kreslenie portrétov - záloha vopred na účet, potom dobierka - kedy vystaviť FA? (0 replies)
 93. Priemerná cena na hodinu - živnostník účtovník (19 replies)
 94. Práca v Nemecku (7 replies)
 95. platba kartou (3 replies)
 96. externe studium na SS sportovca a danovy bonus (4 replies)
 97. Spoluúčasť pri prenajatom vozidle. (0 replies)
 98. Faktúra z 3/2016 (9 replies)
 99. ID účtovanie -platba bankovou katrou (5 replies)
 100. Daňová evidencia, paušálne výdavky (6 replies)
 101. Omylom som odoslala kontrolný výkaz v starom formáte. Čo s tým? (3 replies)
 102. Uzavierka za povodnu firmu po kupe sro (3 replies)
 103. kontrolný výkaz (3 replies)
 104. Rozsudok ESD 2015: Nárok na tzv. úroky z omeškania pri zadržaní nadmerného odpočtu (1 replies)
 105. Nezisková organizácia (1 replies)
 106. dobropis alebo škodová faktúra? (3 replies)
 107. Prísup na EPI (1 replies)
 108. Predaj stavebných pozemkov platcom DPH (4 replies)
 109. Prijatie potvrdenky z finančnej správy (16 replies)
 110. koeficient (4 replies)
 111. nesprávne vystavené FA za rok 2015 (1 replies)
 112. Vybavenie kancelárie - ako DHM? (3 replies)
 113. Oprava vystavenej faktúry + daňového priznania (1 replies)
 114. požička z sro pre konatela (2 replies)
 115. DPH tlačivo DPH r. 27 a 28 (3 replies)
 116. Prečíslovanie v programe ALFA PLUS (3 replies)
 117. kontrolný výkaz B2 - dátum dodania? (1 replies)
 118. Narok na danovy bonus a pridavok na dieta (11 replies)
 119. Vystavenie FA pre CZ podnikateľa (1 replies)
 120. Mám nárok na odpočet DPH zo stav. prác v roku 2016? (3 replies)
 121. Registrácia DPH (1 replies)
 122. Výsledok hospodárenia (0 replies)
 123. dan z dedicstva v zahranici (1 replies)
 124. Zivnost a automobil a danova evidencia (1 replies)
 125. JU- výdavky ovplyvňujúce ZD-ostatné výdavky (3 replies)
 126. Postupenie pohľadávky (3 replies)
 127. Ako doúčtovať tržbu za predaj tovaru cez platobný terminál, keď nebol vydaný doklad aj z ERP? (7 replies)
 128. Musím účtovať centové vyrovnanie? (2 replies)
 129. Oznamenie o schvaleni uctovnej zavierky sa podava osobne na DU? (3 replies)
 130. viete sa dostať do reg. účt. závierok? (6 replies)
 131. Servis svetelnej reklamy - diagnostika a výmena vadného trafa (2 replies)
 132. kalkulácia vynaložených nákladov pri používaní vlastného náradia (1 replies)
 133. Uctovanie - oneskorene vrateny súdny poplatok (1 replies)
 134. Prenos daňovej povinnosti (Sekcia F) (2 replies)
 135. Registračná pokladňa pre opatrovateľky v Rakúsku (8 replies)
 136. pouzity tovar §6 (4 replies)
 137. Ako urovnať nesprávne podané DP k DPH rok 2014? (1 replies)
 138. Tržba z registračnej pokladnice - nesedí mi základ dane a daň z dôvodu zaokrúhľovania (13 replies)
 139. vyvoz a vystavenie faktúry. (7 replies)
 140. Ako zaúčtujem prvý kus tovaru (nepredajný prototyp)pri účtovaní skladu spôsobom B (2 replies)
 141. Môže byť sro malou účtovnou jednotkou, aj keď spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku? (2 replies)
 142. Úhrada faktúry ERP (18 replies)
 143. Zamestnanec a reklama (0 replies)
 144. Prevod daňovej povinnosti (5 replies)
 145. Nadobudnutie tovaru a sluzby z ciech (0 replies)
 146. Odvádzanie DPH pri vrátenom tovare (1 replies)
 147. prenesenie daňovej povinnosti-montáž bytových vodomerov (6 replies)
 148. Dohodár, ktorý je zároveň zamestnaný v zahraničí (4 replies)
 149. Faktúrovanie s DPH alebo bez DPH ??? (9 replies)
 150. Ako podat priznanie na dan z nehnutelnosti pri budove rozdelenej na samostat.priestory? (0 replies)
 151. občan DPH pri predaji bytu (2 replies)
 152. cukor s brandom a DPH (1 replies)
 153. Pôžička zamestnancovi výpočet úrokov (0 replies)
 154. Preprava tovaru - z DE na SK cez Švajčiarsku firmu - ako s DPH? (0 replies)
 155. Oznámiť zmenu bank.účtu z-teľa aj na SP, ZP - pri odvodoch z miezd ? (0 replies)
 156. vyúčtovacia fa za elektriku bez rozpisu dph (2 replies)
 157. Ako predať tovar cez CZ partnera? (0 replies)
 158. MRP - aký typ DPH pri kovovom odpade? (2 replies)
 159. Účtovníctvo v KORWINE (3 replies)
 160. Recyklačný poplatok vstupuje do ceny materiálu? Účtujem spôsobom A. (0 replies)
 161. DPH pri dodaní plynu (2 replies)
 162. Reštrukturalizácia a prihlásenie pohľadávok (0 replies)
 163. Daňové odpísanie pohľadávky (1 replies)
 164. Neplatca DPH - fakturácia do Čiech (0 replies)
 165. Rozdiel na účte 131 vzniknutý pri dobropise a vrátení tovaru dodávateľovi (0 replies)
 166. Zaznam o prevadzke vozidla (stazky) (1 replies)
 167. odvod dph z vystavených faktúr v období keď živnostník mal byť platcom dph (0 replies)
 168. Potvrdenie pre holandský finančný úrad (4 replies)
 169. účtovanie benefitových poukážok Benefit plus (0 replies)
 170. Daňové priznanie typu B 2015 - príjem SR+ČR (4 replies)
 171. Je možné vystaviť vydavkovy alebo prijmovy pokladničný doklad na seba? (0 replies)
 172. Oprava spevnenej plochy (0 replies)
 173. Aká výška hotovosti môže byť v pokladni FO-SZČO? (5 replies)
 174. prijatý dar z ČR (0 replies)
 175. Ako zaúčtovať v peňažnom denníku výdaj na "špeciálny účet"? (0 replies)
 176. podľa čoho viem, že ide o dividendy za rok 2012 alebo za rok 2013 ako sa to posudzuje? (10 replies)
 177. zmluvna pokuta od Slovak telekom - bez DPH,je to ok? (1 replies)
 178. Vyplatené dividendy - uct. zisk za rok 2012 (3 replies)
 179. Učtovníctvo + DPH (0 replies)
 180. budem musiet podat danove priznanie ? (2 replies)
 181. Potvrdenie o príjme z Holandska - JAAROPGAAF - ešte raz (5 replies)
 182. Pracovny fond vo vyplatnej paske-spravny? (5 replies)
 183. Aké odvody musím platiť ? (4 replies)
 184. Dohoda o pracovnej činnosti menej odpracovaných hodín (2 replies)
 185. Daňová strata pri paušále (2 replies)
 186. ako samozdaním fa z Alza s IČ DPH SK (1 replies)
 187. Prihlásená pohľadávka účtovanie (0 replies)
 188. výdavkové doklady (4 replies)
 189. Je chyba ak bločky v účtovníctve z rôznych dátumov sčítam do jedného výdavkového? Ak áno podľa akého zákona. (0 replies)
 190. Ráta sa víkend do dvojtýždňového školenia mimo pracoviska zamestnanca? (4 replies)
 191. Cestovný príkaz - zamestnanec nie je vlastníkom vozidla (8 replies)
 192. Príspevok zamestnavatela na stravu (1 replies)
 193. Faktúry z čerpacej stanice (3 replies)
 194. Tvorba opravnej položky k pohľadávke - spoločnosť zanikla zlúčením (0 replies)
 195. B.3.1. ukazuje mi chybu (5 replies)
 196. Rozdiel vo vykaze SP (1 replies)
 197. SZČO ,registrovaný pre daň podľa par.7a (14 replies)
 198. SZČO a prenajaté auto (4 replies)
 199. Nákup v Mobelixe - je to faktúra alebo zmluva a v tom prípade účtovať na základe bloku z pokladne? (9 replies)
 200. zápočet záväzkov a pohľadávok medzi tromi firmami (8 replies)
 201. szčo a prenajom rodinného domu (2 replies)
 202. Vrátenie osobneho vkladu konateľovi s.r.o. (1 replies)
 203. pozastavenie zivnosti povinna registracia dph (6 replies)
 204. Nákup motorového vozidla do sro (1 replies)
 205. Zmena kalend.roka na hospodársky rok - dopady v účtovníctve (0 replies)
 206. Koľko rokov sa odpisuje čistička odpadových vôd? 20 alebo 40 rokov? (0 replies)
 207. odkúpenie pohľadávok a DPH z vyššieho inkasa (1 replies)
 208. § 69 a montáž panelových hál (1 replies)
 209. Auditor vo firme (1 replies)
 210. zahraničný blok za phl (0 replies)
 211. DPH zdravotná starostlivosť- (0 replies)
 212. Sklad, skladová evidencia (3 replies)
 213. Dodatočné DP aj KV DPH za minulé mesiace (3 replies)
 214. faktura za ubytovanie (6 replies)
 215. Nákup tovaru v hot. ak nie sú peniaze v pokladni, ani na účte (20 replies)
 216. zábezpeka pre DU (2 replies)
 217. Zaradenie do odpis.skupiny (1 replies)
 218. Môžem účtovať 221 / 221? je to ok? (4 replies)
 219. výbava kuchynky v prenajatej kancelárii (2 replies)
 220. Môžem uplatniť prenos daňovej povinnosti na opravu gastrozariadení? (3 replies)
 221. Prenájom bytu ak už som živnostník (1 replies)
 222. Výsluhový dôchodok, zamestnanie a podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 223. Administratívny poplatok - prevod vlastníckych práv - Ako zaúčtovať v PU? (0 replies)
 224. oneskorená registrácia DPH - aký je správny výklad zákona? (2 replies)
 225. Dodávka alarmu s montážou (28 replies)
 226. Lekáreň - nový zákon o odpadoch (0 replies)
 227. Mäso nakúpené v Poľsku ako mám zaúčtovať v roku 2016 , s akým DPH? (0 replies)
 228. Náklady na auto tiež 80% (0 replies)
 229. Úroky z pôžičky / z omeškania - zdaňujú sa ?? (2 replies)
 230. ako zaúčtovať jednorázové cestovné poistenie? (2 replies)
 231. Vzorky (2 replies)
 232. Auto zaradené v majetku používané aj na súkromné účely - SZČO, platca DPH, Jednoduché účtovníctvo (3 replies)
 233. Zrušenie registrácie DÚ (1 replies)
 234. Vyúčtovacia faktúra za energie (0 replies)
 235. Uplatní sa prenos daňovej povinnosti DPH pri kabelážnych prácach, ktoré nie sú súčasťou budovy? (6 replies)
 236. Faktúra za rozbor pitnej vody (1 replies)
 237. Stravne listky-zamestnavatel (1 replies)
 238. nákup phm v zahraničí a dph (4 replies)
 239. Preplatok z RZ dane a ukonceny PP (1 replies)
 240. ako sa odepisuje záporný goodwill? (0 replies)
 241. Oprava základu dane tuzemské samozdanenie § 69 a daňové priznanie na DPH (1 replies)
 242. Ako funguje pay safe karta ? (1 replies)
 243. Zamestnávanie v Nemecku a odvody do poisťovni. (0 replies)
 244. Ukončenie pracovného pomeru stravné lístky (3 replies)
 245. Môže poberateľ výsluhového dôchodku poberať materskú? (1 replies)
 246. Kombinácia DPH na faktúre (2 replies)
 247. Spĺňa fy podmienky povinnej registrácie DPH? (13 replies)
 248. nákup kolkov a ich refakturácia (5 replies)
 249. Stará pohľadávka (1 replies)
 250. ako úctovat penále od Soc.poistovne za stary rok ? (1 replies)