1. rok na PN (6 replies)
 2. Ako zaúčtovať pri stavbe výkony "dokončovacie"? (0 replies)
 3. Ako si uctovne prerozdelit peniaze, aby to bolo spravne? (1 replies)
 4. nemecke daňové priznanie (0 replies)
 5. Platba v hotovosti odberateľom na základe zmluvy bez sumy - obmedzenie 5000€ (4 replies)
 6. Ako zaúčtovať nákup jedného setu letných pneumatík a diskov v hodnote 2100 EUR? (2 replies)
 7. dohoda o vykonaní práce - rodičovská dovolenka (15 replies)
 8. Neplatiteľ a predaj tovaru do EÚ (0 replies)
 9. Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve, nárok na odpočet a kedy samozdaniť (9 replies)
 10. Vystavená faktúra do EÚ (3 replies)
 11. Obchodný zástupca z ČR sprostredkováva obchodnú činnosť na Slovensku pre slovenského platiteľa DPH. Musí byť registrovaný na SK ako platca DPH podľa pragrafu 7? (2 replies)
 12. Účtovanie PHM (3 replies)
 13. Ako vystavit fakturu zahranicnej osobe za sluzbu vykonanu v SR??? (0 replies)
 14. Zľava na fa (0 replies)
 15. prenesenie daňovej povinnosti FA (4 replies)
 16. refakturácia pokladničného dokladu resp. zjednodušenej faktúry (0 replies)
 17. Faktúra do ČR (1 replies)
 18. Ako si zvýšiť st.dôchodok (4 replies)
 19. Dan z prijmov PO pri predaji nehnutelnosti (2 replies)
 20. Inštalácia rozvodov potrubí médií - jedná sa o prenos daňovej povinnosti? (5 replies)
 21. vyúčtovanie zahraničného cestovného na prelome mesiaca (2 replies)
 22. Zápočet rokov - pracovný pomer na 2 hod. denne (1 replies)
 23. Nákup z Mobelixu a účtovanie v PU (5 replies)
 24. Ako zaúčtujem "hygienu" v PU? (11 replies)
 25. dátum vystavenia a dodania pri tovare (1 replies)
 26. Zdanenie prijmu z obchodovania na internete - obchodovanie s komoditami a na menovom trhu (2 replies)
 27. Zamestnanec na PN po 52 týždni (7 replies)
 28. Pracovný pomer na hodinu denne (2 replies)
 29. Transférove oceňovanie (4 replies)
 30. Zostatková cena majetku účtovná/daňová pri vyradení majetku z dôvodu výkonu záložného práva (0 replies)
 31. prenesenie daňovej povinnosti (2 replies)
 32. Goodwill pri kúpe časti podniku? (2 replies)
 33. prepis automobilu od manzela na manzelku, ktora ho pouziva na zivnost? (1 replies)
 34. Osobný asistent-treba sa niekde prihlasovať? (1 replies)
 35. ake su podmienky pri obrate nad 100 000 eur - moznost neplatit DPH ? (4 replies)
 36. Úroky z pôžičky - zdaňovanie (3 replies)
 37. Nezdaniteľná časť na manželku (5 replies)
 38. Oprava faktúry ... stavebné práce (0 replies)
 39. Dobropis na plechy podľa par. 69 ods. 12 a daňové priznanie DPH. (2 replies)
 40. Prenájom vlastnej nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku a spôsob evidencie príjmov a výdavkov v daňovom priznaní FO (2 replies)
 41. môžem dať do nákladov? (3 replies)
 42. Prenos daňovej povinnosti áno alebo nie? (3 replies)
 43. Likvidačný zostatok (6 replies)
 44. Splatnosť faktúry viac ako 60 dní - splátkový kalendár (3 replies)
 45. oprava dobropisu v súvislosti s DPH (2 replies)
 46. Letenka od českej spoločnosti a DPH (0 replies)
 47. exekucny prikaz na zrazku zo mzdy zamestnancovi (4 replies)
 48. Cestovné príkazy, Kniha jázd - konateĺ? (1 replies)
 49. sprostredkovanie osôb v SR do zahraničia (0 replies)
 50. Zahraničná faktúra (0 replies)
 51. DPH pri nákupe tovaru zo zahraničia (1 replies)
 52. Diéty za 4,20 alebo 6,30 ?? (1 replies)
 53. Oneskorená registrácia na DPH a následné zrušenie podnikania (6 replies)
 54. Zaúčtovanie myPay (2 replies)
 55. dph pri prepravu z 3. krajin? (1 replies)
 56. Hromadné prepúšťanie a ako ďalej (4 replies)
 57. Ako postupovať u cudzinca-čecha, keď chce mať u mňa sidlo? (1 replies)
 58. Ako vyplniť dodatočné DP PO (2 replies)
 59. Zrážková daň z pôžičky od zamestnancov. (0 replies)
 60. Ako v JU zaradiť hm. majetok do 1.700 eur, využívaný viac ako rok ak chcem celú sumu do nákladov v DP2015? (3 replies)
 61. Odpisovanie nábytku (1 replies)
 62. Predaj rodinného domu. (3 replies)
 63. Spôsob účtovania B, koniec roka (1 replies)
 64. Omega - účtovanie nákupu regálov z Mobelixu (12 replies)
 65. 2%dane - posledný deň (0 replies)
 66. VSZP - protokol o semantickych chybach pri odhlaskach a prihlaskach - ako riesite ? (1 replies)
 67. Dobropis došlý po 30 dňovej lehote (0 replies)
 68. pokladňa v HUF - zaokrúhlovanie? (1 replies)
 69. postúpenie pohľadávky v JU a zápočet (2 replies)
 70. Aká je zaručná doba pri predaji podnikateľským subjektom 1 alebo 2 roky ? (3 replies)
 71. nefunguje mi drsr.sk ako doteraz (7 replies)
 72. Mimoriadna účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie (5 replies)
 73. zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny (3 replies)
 74. Cestovne nahrady konatela - spotreba PHM podla akej normy (5 replies)
 75. Narok na davku v nezamestnanosti (4 replies)
 76. Zrušenie registrácia DIČ (1 replies)
 77. Príjem z predaja licencie (2 replies)
 78. Cislo uctu pri plateni danovej licencie? (5 replies)
 79. Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmu PO (0 replies)
 80. Rezerva na dan z motorovych vozidiel (2 replies)
 81. Dodávka služby z CZ do SK od platiteľa neplatiteľovi - ako fakturovať? (4 replies)
 82. vyplatenie ziskov - dividend za r. 2015 (1 replies)
 83. letenky z Litvy - DPH (1 replies)
 84. Ukoncenie TPP po materskej vymeriavaci zaklad pre davku v nezamestnanosti (4 replies)
 85. Učtovanie do nakladov pred založenim S.R.O (1 replies)
 86. Živnostník - dohoda o spolupráci - firemné auto aj na súkromné účely (2 replies)
 87. Oprava v prehľade o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti (5 replies)
 88. účet 133 - nehnutelnosť na predaj (2 replies)
 89. Faktúru vystaviť s, alebo bez DPH? (1 replies)
 90. Faktúra za prepravu z EÚ pri dovoze tovaru z krajiny mimo EÚ (1 replies)
 91. Uctova zavierka (4 replies)
 92. technické zhodnotenie alebo služba? (1 replies)
 93. Vozidlo nadobudnuté darovaním (2 replies)
 94. Zaradenie MV do majetku sro (0 replies)
 95. Koľko krát musím platiť DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín? (6 replies)
 96. Virtuálna elektronická registračná pokladnica - stačí obyčajná tlačiareň? (2 replies)
 97. Transferové oceňovanie - za aké obdobie sa vytvára dokumentácia? (1 replies)
 98. Nedoplatok na dani (2 replies)
 99. Demontáž a znova montáž toho istého dopravníka (0 replies)
 100. Dividendy za r. 2012 (3 replies)
 101. STK, EK - casovo rozlisovat? (6 replies)
 102. Investičné zlato v majetku s.r.o. - evidencia majetku (6 replies)
 103. Kde do daňového priznania zaradiť neuplatnenú časť odpisov? (12 replies)
 104. KV a leasingová splátka (10 replies)
 105. daňové priznanie z dedičstva (9 replies)
 106. Vyradenie pohľadávky (5 replies)
 107. Účtovanie projektovej dokumentácie (4 replies)
 108. Doklady pri predaji MV mimo EÚ (0 replies)
 109. nehnuteľnosť (1 replies)
 110. odstupne (3 replies)
 111. Ide dodávka do DPH priznania nákup dubai a nasledne aj predaj v dubaji (2 replies)
 112. Prepočet nákladov na zahraničnej služobnej ceste (0 replies)
 113. Miesto dodania záhradné práce (3 replies)
 114. Oneskorená registrácia na DPH a tzv. mimoriadne daňové priznanie k DPH (2 replies)
 115. Nadobudnutie nového dopravného prostriedku v rámci SR - ťahač (1 replies)
 116. daňový doklad k prijatej platbe (3 replies)
 117. odstupne (5 replies)
 118. Nový Prehľad činností CPA a postup podľa starého Prehľadu činností CPA (3 replies)
 119. Poistenie zaplatené počas PN SZČO (1 replies)
 120. môžem kúpiť stoličku spinalis zo sociálneho fondu a nedať ju zamestnancovi na zdanenie? (1 replies)
 121. Provízia za obchodné zastupovanie (zmluva o obch.zastúpení) - vzťahuje sa § 17 ods. 19 písm.d) ? (daň.náklad po zaplatení) ? (0 replies)
 122. Finančné výkazy FIN 3-04 4-04 pre obce (0 replies)
 123. Poplatok za odpad s.r.o. (2 replies)
 124. Je možné zrušiť plne omylom podaný kontrolný výkaz? (7 replies)
 125. DIČ zahr. faktúr nahrávame ako naše IČ DPH? (4 replies)
 126. Ako zauctujem v JU bezurocnu pozicku od matky zivnostnika a ako jej splatky? (3 replies)
 127. Predaj pozemku a daň z príjmu (1 replies)
 128. ubytovacie služby - DPH (0 replies)
 129. Výkaz - obaly (3 replies)
 130. DPH (2 replies)
 131. prenos daňovej povinnosti (1 replies)
 132. PHM 80:20 (9 replies)
 133. Ako mam postupovat v pripade neopravnenej fakturacie prevadzkovatela vodovodnej siete? (1 replies)
 134. repre a kontrolný výkaz (1 replies)
 135. Priznanie DPH - zlý dátum na tlačive (3 replies)
 136. samozdanenie prijatej faktúry z EÚ (5 replies)
 137. Tuzemský prenos daňovej povinnosti-stavebné práce (2 replies)
 138. koeficient (2 replies)
 139. KV v Alfe (1 replies)
 140. Aký dátum dodania na vydanom dobropise uviesť? (3 replies)
 141. Zálohová Fa IČ DPH SK s DPH, daňový doklad IČ DPH CZ bez DPH (5 replies)
 142. Kód DPH samozdanenie v MRP (5 replies)
 143. instalacia kratkodobeho majetku - vstupuje do ceny majetku,alebo nie ? (1 replies)
 144. Bezhotovostný prevod (2 replies)
 145. Ako preložím anglické pojmy - materiality, opinion? (5 replies)
 146. Odmeňovanie predsedov SVB a odvody (7 replies)
 147. Dodatočný KV DPH a dodatočné DP DPH, len presun z A1 do D2 (4 replies)
 148. 2x vystavená faktúra (13 replies)
 149. Došlá faktúra za mobilný telefón používaný aj na súkromné účely 80/20% (4 replies)
 150. Cestovna agentura - provizia z poistenia a DPH (3 replies)
 151. vyplacanie provizii za sprostredkovanie (2 replies)
 152. Súkromne auto na služobne účely (1 replies)
 153. koeficient (2 replies)
 154. Dlh- sociálnej poisťovni (2 replies)
 155. vyuctovanie aktivacii skylink (0 replies)
 156. Szčo bez príjmu a príspevok (6 replies)
 157. Zaúčtovanie PN u SZČO (1 replies)
 158. Účtovanie nákupu materiálu na faktúru alebo bločkom z registračnej pokladne v JÚ ? (6 replies)
 159. Opravna faktura - oprava chyby a kontrolny vykaz (8 replies)
 160. dobrovolná registrácia DPH - ktorý § ? (1 replies)
 161. fakturácia nájomného (1 replies)
 162. Účtovanie - nákup tovaru a následný predaj (3 replies)
 163. Náklady sro a súkromné MV (8 replies)
 164. Darovanie 2% podané na neregistrované OZ - ako opraviť a poslať inému OZ? (3 replies)
 165. vratka DPH (1 replies)
 166. cez aký účet naučtovať PS pri zlúčení? (0 replies)
 167. prijatý dobropis a riadky daňového priznanie DPH (1 replies)
 168. daňový bonus - dú mi poslal list, že mi nevyhovuje k jeho vyplatení? (13 replies)
 169. Oneskorená registrácia podľa §7a (1 replies)
 170. Refakturácia zamestnancovi za parkovné (1 replies)
 171. Odpočet zo zaplatenej zálohy až vo vyúčtovacej faktúre (2 replies)
 172. Faktúra od neplatcu DPH - platcovi (2 replies)
 173. Vyučtovacie a opravne fa za energie na prelome rokov (1 replies)
 174. predaj tovaru v Čechách (0 replies)
 175. Kúpa šijacích strojov v jednoduchom účtovníctve - účtovanie (1 replies)
 176. Nárok na vdovský dôchodok (17 replies)
 177. ktory formular podat za I.Q 2016 kontrolny vykaz DPH ? (3 replies)
 178. poskytnutie služby v EU (2 replies)
 179. práca v Nemecku (1 replies)
 180. Socialna poistovna - penale (3 replies)
 181. zánik živnostenského oprávnenia - oznamovacia povinnosť - registračný formulár SP (6 replies)
 182. faktúra za stravovanie zamestnancov (7 replies)
 183. Mesačné DPH - platba na konci mesiaca, vrátené DPH ďalší mesiac, za ktorý mesiac podať DPH? (2 replies)
 184. Prenesenie daňovej povinnosti a výkazy (3 replies)
 185. Mzda a dochodok (1 replies)
 186. e-shop dodanie tovaru (0 replies)
 187. Pôžička konateľa svojej s.r.o. (5 replies)
 188. Predaj tovaru zamestnancom..... (1 replies)
 189. IČ DPH EU826012240 - bude to samozdanenie? (1 replies)
 190. DPH par. 69 ods. 2 z pohľadu odberateľa (0 replies)
 191. Vystavený dobropis za službu do EÚ a daňové priznanie DPH (0 replies)
 192. Vedel by mi niekto poradiť, ako zaúčtovať výrobu a montáž schodov do Švajčiarska? ako postupovať? (0 replies)
 193. Vývoz do tretích krajín a deň dodania tovaru (0 replies)
 194. Ukončenie SZČO a predaj firmy do s.r.o. (0 replies)
 195. káva z EU (1 replies)
 196. Čistá mzda pri uplatnený nezdaniteľnej časti pri skrátenom úväzku (0 replies)
 197. Daňový doklad o prijatej platbe, daňová kontrola DPH a následné dodatočné priznanie DPH? (4 replies)
 198. Aky typ dph alza.sk (2 replies)
 199. pokuta za parkovanie 544 alebo 545? (11 replies)
 200. prenesenie danovej povinnosti - zahradnicke prace (1 replies)
 201. Prenesenie danovej povinnosti - zahradne prace (0 replies)
 202. Môže byť tichý spoločník aj spoločnosť s.r.o. alebo SZČO (2 replies)
 203. danove vyrovnanie (2 replies)
 204. Vypílenie otvorov a prenos daňovej povinnosti (1 replies)
 205. Odpisovanie zbúranej budovy (1 replies)
 206. Obrat na účely registrácie DPH (0 replies)
 207. National Pen a IČ DPH (8 replies)
 208. prenesenie daň.povinnosti v stavebníctve (21 replies)
 209. prenos daňovej povinnosti - účtovanie faktúry (3 replies)
 210. Faktúra pre správcu bytov - prenesenie daňovej povinnosti. (1 replies)
 211. prenesenie daňovej povinnosti hlavný dodávateľ a subdodávatelia (0 replies)
 212. Účtovanie neevidovaného preplatku (4 replies)
 213. Faktúra od dodávateľa za vytvorenie serveru a jej zaúčtovanie (2 replies)
 214. Daňová povinnosť pri samozdanení služby prijatej zo zahraničia (0 replies)
 215. Odpisy a predaj auta po splatení leasingu (2 replies)
 216. Skonto z faktúry - účtovanie v podvojnom účtovníctve (4 replies)
 217. Daň. priznanie pre sprostredkovateľa. (12 replies)
 218. Pokuta na meno vodiča. (4 replies)
 219. Ako na knihu jázd ak... (1 replies)
 220. Bločky z Erp z iného mesiaca (7 replies)
 221. vznik daňovej povinnosti za obedy pre zamestnancov (2 replies)
 222. DPH, zahraničný odberateľ + prenesenie daňovej povinnosti (7 replies)
 223. Ako účtovať darčekové poukážky (3 replies)
 224. FA od právnika - dať do obstarania alebo rovno do nakladov (1 replies)
 225. dofakturácia služeb a DPH - dodatočné alebo oprava základu dane? (0 replies)
 226. Odmena zamestnanca - minimálne mzdové nároky (4 replies)
 227. Dodanie služby do EU,skonto, súhrnný výkaz.Ako na to? (0 replies)
 228. Pôžička od konateľa - zdanovanie (1 replies)
 229. Ktorý KV ešte za marec? (2 replies)
 230. Otváracia súvaha - obsah (0 replies)
 231. Príjem manželky čiastočne invalidnej na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manžela (2 replies)
 232. Dohoda o bezplatnom užívaní nehnuteľnosti - na základe čoho? (0 replies)
 233. Nepenazne prijmy - 1% z obstarávacej ceny vozidla (0 replies)
 234. DPH v stavebníctve (3 replies)
 235. Zvýšenie ZI (2 replies)
 236. Samozdanenie v stavebníctve (0 replies)
 237. Ako účtovať platenie za taxík - v PÚ ? (2 replies)
 238. Odplata za postúpenie práv k nebytovému priestoru - ako zaúčtovať? (0 replies)
 239. prenesenie daňovej povinnosti v nákladnej doprave 2016 (5 replies)
 240. MRP - 1 faktura a dva typy DPH (20 replies)
 241. Dobropis- JU program Pohoda (1 replies)
 242. Ako zaúčtujem zriaďovacie náklady? (2 replies)
 243. preprava tovaru do Švajčiarska (1 replies)
 244. Bezpečnostný audit (0 replies)
 245. § 17 ods.19 služby v daňových nákladoch po zaplatení (0 replies)
 246. Prenos daňovej povinnosti? (14 replies)
 247. nadmerný odpočet dph (5 replies)
 248. Ako vytlačím otváraciu súvahu v Omege? (0 replies)
 249. nevykazovaný zdaniteľný obchod (4 replies)
 250. DPPO-dodatočné daňové priznanie za rok 2014 (7 replies)