1. Ako účtujete výdavky po skončení podnikania v jednoduchom účtovníctve? (3 replies)
 2. Cezhraničná spolupráca pri vysielaní zamestnancov (0 replies)
 3. Prenos daňovej povinnosti a sieťky s montážou (4 replies)
 4. tovar FOB HK - DPH? (2 replies)
 5. SZČO a subdodávka od inej SZČO a náklady spojené s ubytovaním (0 replies)
 6. Prenájom auta. (10 replies)
 7. Legislatíva ktorého štátu sa bude uplatňovať pri vymáhaní škody? (4 replies)
 8. dan z motorovych vozidiel - zanik danovej povinnosti (2 replies)
 9. Mozem uviest nedaňove naklady v dan.priznani PO, r.16 - nedan.sluzby a clenske ? (0 replies)
 10. Súkromné auto na podnikanie (2 replies)
 11. SZCO - zaklad pre vysku odvodov (1 replies)
 12. obrat pre DPH (8 replies)
 13. Úhrada nedoplatku za rok 2014-ZP MV (3 replies)
 14. daň z príjmov z českej republiky (5 replies)
 15. prenos daňovej povinnosti pri konkrétnej službe (8 replies)
 16. žiadosť o vystavenie potvrdenia - Podanie pre finančnú správu (5 replies)
 17. Platca DPH - faktury bez DPH (12 replies)
 18. tvorba RF pre s.r.o.,moze aj za predchadzajuci rok tvorit ? (5 replies)
 19. Účtovanie pri bazári (2 replies)
 20. prenesená daňová povinnosť (1 replies)
 21. Tovar pre slovenskú firmu do Čiech - DPH (0 replies)
 22. Vie mi niekto poradiť ohľadom zdanenia príjmu z krajiny EÚ, konkrétne z Dánska? (1 replies)
 23. Nadobudnutie tovaru z ČR a dátum vystavenia a dátum uskutočnenia plnenia je iný. Ako zaúčtovať? (9 replies)
 24. Je možné naskladniť a predať tovar, na ktorý nemám daňový doklad? (3 replies)
 25. ročné zdravotné zúčtovanie (2 replies)
 26. RZZP + subeh samoplatitel, odvodova ulava (11 replies)
 27. Dodávka kuchynskej zostavy prenos daňovej povinnosti? (9 replies)
 28. DP r.2014 (5 replies)
 29. Prenos daňovej povinnosti-servis (2 replies)
 30. ako účtovať cestovné náhrady konateľa? (6 replies)
 31. z akej hrubej mzdy sa tvorí sociálny fond? (1 replies)
 32. prenájom a energie (6 replies)
 33. Nemecke DP a dochadzka za pracou (0 replies)
 34. Startovne beh (0 replies)
 35. Zaúčtovanie vkladu živnostníka do podnikania v jednoduchom účtovníctve (4 replies)
 36. Ako vytvorit v Pohode k zamestnancovi s ukonceným pomerom novy pomer? (1 replies)
 37. účtovanie odškodňovacej spoločnosti (0 replies)
 38. Program POHODA a Prenesenie daňovej povinnosti DPH podľa §69 ods.2 ? (3 replies)
 39. Prenesenie daňovej povinnosti DPH podľa §69 ods.2. (1 replies)
 40. Je potrebné na škodovú faktúru uviesť odvolávku na § prečo je fa bez DPH? Je potrebné odviesť štátu DPH za ten poškodený tovar? (1 replies)
 41. Postupne uhrádzaná faktúra (7 replies)
 42. Výročna správa s.r.o. (4 replies)
 43. Súvaha, výkaz ziskov a strát - rozdiel (11 replies)
 44. Žiadosť o vrátenie dane z príjmu z Holandska (1 replies)
 45. Dohoda o brigádnickej práci študentov - zdravotné poistenie (4 replies)
 46. Ako vysporiadať DPH neodpísaného majetku pri skončení podnikania? (0 replies)
 47. DPH pri obstaraní tovaru od dodávateľa z členského štátu registrovaného v SR, ktorý má sklad v inom členskom štáte (0 replies)
 48. Uplatnenie DPH pri oneskorenom dodaní faktúry. (4 replies)
 49. Do ktorého riadku DP k DPH uvádzam samozdanenie prijatej služby z EU? (2 replies)
 50. Vyplatenie dividend - ako zaúčtovať ??? (4 replies)
 51. Splnomocnenie - fa od pošty (2 replies)
 52. optimalizácia dane a odvodu do ZP z predaja nehnuteľností (1 replies)
 53. Kupa ojazdeneho auta do 1700€ (7 replies)
 54. Výkon práce konateľa vo vlastnej s.r.o. bez odmeny (8 replies)
 55. môže človek na dôchodku zarábať strážením domácich zvierat bez toho aby o tom štát vedel? (7 replies)
 56. Vratenie slovenkej DPH pri vyvoze do Svjaciarska - Fyzicka osboa (0 replies)
 57. Stravne pri lodnej preprave,pocitam prechod hranic podobne ako pri letiskovej preprave ? (2 replies)
 58. Provízia z provízie (0 replies)
 59. Prenos daňovej povinnosti pri rekonštrukčných prácach (0 replies)
 60. Štvrťročný preddavok SZČO na daň (5 replies)
 61. Zrušenie registrácie DPH a kúpa telefónu v tom istom mesiaci (2 replies)
 62. ako zaúčtovať dožiadanie a následne vyplatenie nesprávne vypočítaného daňového bonusu za minulé účtovné obdobie (0 replies)
 63. faktúra za prenájom (2 replies)
 64. uplatnenie náhrady škody a daňovo uznateľný náklad (5 replies)
 65. Pokuta za oneskorenú registráciu na DPH - VOZD, alebo VNZD? (3 replies)
 66. Prenos danovej povinnosti §69 ods.2 (0 replies)
 67. Výkaz platiteľa dividend (2 replies)
 68. povinnosť uvádzať IČ DPH? (4 replies)
 69. Sociálny fond - tvorba (6 replies)
 70. vyvoz tovaru (1 replies)
 71. Nakup auta z IT (1 replies)
 72. ako pocitat diety SZČO pri prechode viacerých štátov ? (3 replies)
 73. Transakcie závislých osôb - daňové priznanie (0 replies)
 74. ako zaúčtovať úhradu vystavenej fa cez terminál v MRP? (0 replies)
 75. platba za DP (1 replies)
 76. Odpis auta kupeneho na lizing -ak zmenim dobu ako upravim cely pôvodny odpis.plán? (0 replies)
 77. Predaj auta súkromnej osobe bez faktúry po odpísaní auta po štyroch rokoch kúpeného na s.r.o. (5 replies)
 78. postúpenie leasingu - splátkový kalendár (0 replies)
 79. Slovenská s.r.o. vlastní spoločnosť v Rakúsku (4 replies)
 80. Opatrovateľský príspevok na mamu - ja mám PP na polúväzok (2 replies)
 81. Prefocovanie prijatých pokladničných dokladov z registračky (8 replies)
 82. Priebežná účtovná závierka k 30.06.2016 (0 replies)
 83. Osobitný účet v banke pre rezervný fond a sociálny fond? (0 replies)
 84. ND - lopata k už odpísanému UNC (2 replies)
 85. účtovanie pokuty (1 replies)
 86. cestovné náhrady - VZ (2 replies)
 87. aký účet je vhodné použiť? (11 replies)
 88. Kancelarsky nabytok je danovy naklad aj ked je v trvalom pobyte=sidlo firmy ? (1 replies)
 89. Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby (4 replies)
 90. Faktúra za prepravu (0 replies)
 91. Opravné daňové priznanie a účtovná závierka (3 replies)
 92. Príbuzný v priamom rade - stará mama? (2 replies)
 93. Môže zarobiť študent tiež do 1900 eur ako dôchodca (11 replies)
 94. Preplatenie starej dovolenky (2 dni) v Olympe - Ako na to? (19 replies)
 95. DP PO a licencia (11 replies)
 96. Uplatnenie nájmu do ZD (0 replies)
 97. Info FS - provízie za sprostredkovanie obchodu (0 replies)
 98. Učtovanie výpisov zo SZRB (2 replies)
 99. Pokuta z finančnej správy za oneskorene podane oznámenie o zražkovej dane z nepeňažných príjmov. (4 replies)
 100. Mozem dostat penale od Socialnej poistovne ked neprevysuje 3,32 € ? (8 replies)
 101. Zaúčtovanie preplatku zo Sociálnej poisťovne (15 replies)
 102. Reklama v časopise-brožúre Pizza. (4 replies)
 103. poznámky k ÚZ za r. 2015 (1 replies)
 104. Mame povinnost uctovat vsetky dodavatelske faktury? nemame k nej potvrdenie o uhrade dobierkovej sumy (5 replies)
 105. Živnosť - vedenie účtovníctva (6 replies)
 106. Je danovo uznatelny naklad 2x platene poistne roznym poistovniam,za 1 obdobie? (2 replies)
 107. ako uctujete nahrady za phm a km ? (21 replies)
 108. Faktúra na vratnú zálohu (0 replies)
 109. Ďalší odklad DP (2 replies)
 110. Manželstvo a s.r.o. (1 replies)
 111. Ako spracujem smenovku /dochádzku pre SZČO v Alfe plus? (1 replies)
 112. pripočítaľná položka - nastavenie účtu v OMEGA (1 replies)
 113. účtovná závierka vznik v priebehu roka (7 replies)
 114. Predčasne ukončený leasing (3 replies)
 115. STK, EK na osobné auto - účtovať o nákladoch budúcich období? (3 replies)
 116. Transferová dokumentácia s.r.o. spoločník a konateľ a brat SZČO (11 replies)
 117. Rezerva na dovolenku. (15 replies)
 118. Odpisový plán k dlhodobému majetku, ktorý má charakter záložného majetku? (0 replies)
 119. nákup čerpadla - majetok? (2 replies)
 120. Projekt - účtovanie PU (1 replies)
 121. Zaradenie nehnuteľnosti do OM - ako rátať odpisy za staré roky 20 alebo 40 rokov? (0 replies)
 122. Daňový doklad: Prodejka a samozdanenie (0 replies)
 123. ako uctovat v s.r.o. platby nesuvisiace s firmou ? (8 replies)
 124. Medzinárodná preprava osôb - ako na to? (6 replies)
 125. zastavané pozemky účtovanie 031/042? (3 replies)
 126. prenesenie danovej povinnosti a zložené plnenie (6 replies)
 127. Obstarávacia cena pri odpisoch (0 replies)
 128. ako spravne vystavit fakturu pri preneseni danovej povinnosti (2 replies)
 129. Ako vystaviť zúčtovaciu faktúru k stavebným prácam s odrátaním zálohy? (1 replies)
 130. Kamerový systém - aká odpis. skupina? (0 replies)
 131. DP a účtovná závierka (6 replies)
 132. Príkazná zmluva a daň (2 replies)
 133. Chyba v dodatočnom kontrolnom výkaze (7 replies)
 134. Nadspotreba (3 replies)
 135. Odpocet DPH zo sluzieb pri registracii (10 replies)
 136. Predčasné ukončenie leasingu (0 replies)
 137. priemerná cena PHM - výpočet (10 replies)
 138. Komunalny odpad (2 replies)
 139. čo je účtovným dokladom pri VRP? (0 replies)
 140. Fa v hotovosti (2 replies)
 141. ako účtovať správny poplatok-ked ide o sprostredkovanie? (5 replies)
 142. členský príspevok za zamestnanca s.ro. je nedanovy naklad ? (3 replies)
 143. Debetný úrok zinkasovaný, Poplatok za zriadenie limitu. (8 replies)
 144. Ako zaúčtovať? (1 replies)
 145. - Predpis-Poplatky za STV a SRo za rok 2015 a vznik preplatku. (2 replies)
 146. Je danovo uznany vydavok u SZČO aj uhrada trov pri nedoplatkoch zdrav.odvodov? (3 replies)
 147. Debetné úroky - kontokorentný úver od banky (3 replies)
 148. Je možné pri prenajatom vozidle uplatniť aj základnú náhradu 0,183 eur za 1 km jazdy? (4 replies)
 149. Ako správne zaúčtovať príjem materiálu na sklad, keď vzniká rozdiel zo zaokrúhlenia medzi príjemkou a faktúrou? (1 replies)
 150. Osobný majetok používaný na podnikateľskú činnosť (3 replies)
 151. faktura za ubytovanie (4 replies)
 152. Prefakturácia faktúry bez DPH plátcovi DPH (7 replies)
 153. DP z príjmov zo zahraničia (1 replies)
 154. Predaj nehnutelnosti a dph (0 replies)
 155. Fakturačná a korešpondenčná adresa (4 replies)
 156. Uplatnené daňové odpisy znižujú daňovú zostatkovú cenu? (2 replies)
 157. Faktura z augusta minulého roka, o ktorej sme sa dozvedeli teraz v juni (3 replies)
 158. Podanie "mimoriadneho DP k DPH (7 replies)
 159. Zamestnanec na hlavný pracovný pomer - zmena úväzku (2 replies)
 160. ako mám dodaniť FA s nezdanenym zadrznym z roku 2015? (0 replies)
 161. Prijatá faktúra z EU od neplátcu DPH (3 replies)
 162. Konateľ - prenájom priestorov vlastnej s.r.o. účet 325 alebo 365? (1 replies)
 163. účtovanie nadspotreby v obci (1 replies)
 164. účet 341 - preplatok na DzP (1 replies)
 165. Ako zauctovat zavazok z titulu ´vecneho bremena prava prechodu a prejazdu cez pozemok´? (0 replies)
 166. Predaj nehnuteľnosti a povinnosť platiť DPH (1 replies)
 167. Novacia zavazku a dodanenie zavazku (0 replies)
 168. Dobropis (4 replies)
 169. Obedy na faktúru - zmluva (3 replies)
 170. prenos daň. povinnosti u prepravy? (0 replies)
 171. Požičané auto - náklady, DZMV (2 replies)
 172. 1% z OC auta v ceskych korunach (2 replies)
 173. vklad na účet (9 replies)
 174. Ako zaúčtovať daňový preplatok v JÚ? (3 replies)
 175. Tlačiarenský stroj - veľkoformátová tlačiareň - odpisová skupina (0 replies)
 176. obedy (5 replies)
 177. predaj cez bazoš (2 replies)
 178. Preprava strojov na stavbu - s DPH? (2 replies)
 179. Faktúra hradená cez ERP (2 replies)
 180. Prenos daňovej povinnosti podľa §69 ods.12 (1 replies)
 181. Prenesenie daňovej povinnosti a dopravné náklady. (1 replies)
 182. Základná finančná kontrola (7 replies)
 183. Je možné evidovať prijatú zjednodušenú faktúru v agende riadnych faktúr ? (2 replies)
 184. Transferová dokumentácia - iba obch.transakcie za aktuálny rok (0 replies)
 185. Transferove oceňovanie - len vzniknuté obchody za aktual.rok ? (3 replies)
 186. Fakturácia pre ČR so SK IČ DPH (2 replies)
 187. Je Turbo na autombile technické zhodnotenie? (9 replies)
 188. Účtovanie samovýroby (4 replies)
 189. Spotreba materiálu - účtovanie (4 replies)
 190. Neplatné rozviazanie pracovného pomeru - mimosúdna dohoda (9 replies)
 191. registrácia podľa §7a (6 replies)
 192. Založenie s.r.o. a následny predaj podielu (7 replies)
 193. Treba vystaviť dobropis ak zakaznik chce vymeniť tovar za druhy, ktory je v rovnakej hodnote len inej farbe? (1 replies)
 194. Odpredaj podniku FO-s.r.o.-spriaznené osoby (6 replies)
 195. Prepočítavanie koeficientom - je v tomto prípade potrebné? (4 replies)
 196. Platba mýtneho palivovou kartou (3 replies)
 197. Ak sme označili v daňovom priznaní DPH 3. mesiac a mali sme označiť 1. štvrťrok (1 replies)
 198. zlucenie dvoch sro a DP za predchadzajuci rok povodnej sro (4 replies)
 199. reklamné poukážky? daňový výdavok? DPH? (2 replies)
 200. ako účtujet čerpanie rezevy na dovolenku? (7 replies)
 201. Žiadosť - formulácia žiadosti o vrátenie zaplateneho preddavku (0 replies)
 202. Firma predala výrobnú halu + lakovňu a teraz ju chce kúpiť späť. Čo to obnáša z účtovného a daňového hľadiska? (7 replies)
 203. transferove ocenenie podniku pri predaji zavislej osobe (0 replies)
 204. osoba s prechodným pobytom v SR a registrácia za platiteľa DPH (1 replies)
 205. Prenos daňovej povinnosti - materiál (5 replies)
 206. do ktorej KP zaradit budovu? (0 replies)
 207. nevyplatene dividendy (0 replies)
 208. výdavky na príjmy nezahrňané do základu dane (1 replies)
 209. Preplatok pri prenájme (12 replies)
 210. Ako poslať dopyt na Finančnú správu cez internet? (1 replies)
 211. Odpočitateľné výdavky pri kúpe nehnuteľnosti. (3 replies)
 212. Sprostredkovanie prenájmu (5 replies)
 213. Ako účtovať nemcovi do rakúska? (4 replies)
 214. prechod na s.r.o. a výkaz DPH (4 replies)
 215. Zdanenie celosvetových prijmov-odvody platene na Slovensku (6 replies)
 216. Ako je to s platenim odvodov pri zivnosti a tpp sucasne? (2 replies)
 217. Kúpno-predajná zmluva. (3 replies)
 218. ako nahlasit zmenu adresy firmy na DU ? (1 replies)
 219. Nákup nehmotného tovaru z tretích krajín, následný predaj v EU (2 replies)
 220. Môžem si u dvoch zamestnávateľov uplatňovať nezdaniteľnú časť, keď mám 2 pracovné pomery súčasne? (5 replies)
 221. Bankové poplatky, debetné úroky (5 replies)
 222. dph uplatnená v inom členskom štáte? (5 replies)
 223. Zmysel §5, ods.3, pism. d) zakona o dani z prijmov (2 replies)
 224. nájom ako daňový výdavok? (0 replies)
 225. Ako opravit fakturu vystavená s dph - na fa bez dph prenos daň.povinnosti? (6 replies)
 226. Penále SP - zauctovať do starého roku (0 replies)
 227. Prechodná položka, alebo nie? Samozdanenie alebo nie? (0 replies)
 228. Môžem účtovať materiál aj priamo do spotreby pri spôsobe A? (2 replies)
 229. Daňová evidencia - vyplnenie tabuľky č. 1a v DP B (3 replies)
 230. účtovná závierka v angličtine (2 replies)
 231. Časové rozlíšenie bankových poplatkov? (1 replies)
 232. Daňová strata - rovnomerný odpočet (1 replies)
 233. Aký variab.symbol pri platení týchto daní? (4 replies)
 234. Pohostenie účastníkov seminára (2 replies)
 235. Ako účtovať vinkuláciu peňazí na účte (1 replies)
 236. Prenesenie daňovej povinnosti (5 replies)
 237. Test z uctovnictva (6 replies)
 238. Použite sociálneho fondu - wellnes (0 replies)
 239. Kreslenie portrétov - záloha vopred na účet, potom dobierka - kedy vystaviť FA? (0 replies)
 240. Priemerná cena na hodinu - živnostník účtovník (19 replies)
 241. Práca v Nemecku (7 replies)
 242. platba kartou (3 replies)
 243. externe studium na SS sportovca a danovy bonus (4 replies)
 244. Spoluúčasť pri prenajatom vozidle. (0 replies)
 245. Faktúra z 3/2016 (9 replies)
 246. ID účtovanie -platba bankovou katrou (5 replies)
 247. Daňová evidencia, paušálne výdavky (6 replies)
 248. Omylom som odoslala kontrolný výkaz v starom formáte. Čo s tým? (3 replies)
 249. Uzavierka za povodnu firmu po kupe sro (3 replies)
 250. kontrolný výkaz (3 replies)