1. Platba DPH - účet s alebo bez IBAN (2 replies)
 2. Refundácia mzdy z ÚPSVaR (4 replies)
 3. Zaúčtovanie 10% a 20% DPH - platby kartou vs hotovosť (7 replies)
 4. Zriadenie termínovaného podnikateľského účtu-oznámenie (1 replies)
 5. Kam zauctujem fakturu za kavu? (1 replies)
 6. Čo s neevidovanou faktúrou? (1 replies)
 7. Preddavky na mzdu? (0 replies)
 8. Môžem ako fyzická osoba alebo treba založiť firmu? (1 replies)
 9. Hundai i40 - nesedí mi spotreba uvedená v TP (13 replies)
 10. práca v čr a danove priznanie (2 replies)
 11. Účtovanie na strediská - ako rozdeliť výsledok hospodárenia? (1 replies)
 12. Elektronicke oznamenie colnemu uradu (0 replies)
 13. Označovanie ZI a SPZI na dokumentoch (0 replies)
 14. Odpisy DHM (1 replies)
 15. fakturácia s DPH, alebo bez (1 replies)
 16. Fakturujeme klampiarske a izolačné práce (3 replies)
 17. ročné zúčtovanie až po zaslanom ročnom hlásení dane-prepracovať celé ročné hlásenie? (9 replies)
 18. Oprava kancelárskych klimatizácií vo výrobnom podniku. Podlieha samozdaneniu? (2 replies)
 19. Samozdanenie došlej faktúry z Čiech za opravu auta ide do riadkov 11,12 a 20,21? (0 replies)
 20. dofakturácia roku 2015 - ako s výnosmi? (0 replies)
 21. Môže firma darovať tovar? (1 replies)
 22. Zdaňovanie a povinnosti pri príjme autorského honoráru. (10 replies)
 23. Vratenie dane v Taliansku (2 replies)
 24. 2% z dane neregistrovanemu subjektu? (2 replies)
 25. vrátenie poistného pri zrušení poistenia zaúčtovať na 648? (1 replies)
 26. dph zo zjednodušených faktúr od 1.4.2016 (7 replies)
 27. Ako fakturovat predaj elektronickych knih? (0 replies)
 28. SRO a vystavenie faktúry pre seba (5 replies)
 29. IČ DPH Slovnaft alebo IČ DPH nájomca (17 replies)
 30. Doklady k tovaru nadobudnutého z CZ. (0 replies)
 31. reklamné predmety do 1.1.2015 (4 replies)
 32. Aktívna živnosť v ČR plus príjem na Slovensku (0 replies)
 33. kurz k ktoreho datumu pouzit na faktury odberatelskej? (1 replies)
 34. ako vystaviť fakturu pre odberateľa v ČR ? (2 replies)
 35. Odmena lesnej stráži (3 replies)
 36. Kúpa poľnohospodárskeho pozemku/bývalého dvora. (0 replies)
 37. Zaúčtovanie predčasne ukončeného leasingu (0 replies)
 38. Prenos DP a doprava na jednej faktúre (2 replies)
 39. zaradenie vozidla do obchodného majetku sro a odpisy, cestná daň (6 replies)
 40. ako zaúčtovať on-line časopis? (2 replies)
 41. Služobná cesta Česká republika, v akej mene účtovať? (2 replies)
 42. Identifikovaná osoba DPH - nákup v ČR (2 replies)
 43. dopravné do ceny obstarania (4 replies)
 44. Predaj bytu evidovaného v majetku spoločnosti (0 replies)
 45. Aliexpres-objednávka ako doklad (1 replies)
 46. Prenajom casti domu, fyzicka osoba, nepodnikatel. (1 replies)
 47. Stravné služobná cesta Rakúsko výpočet (1 replies)
 48. Na bankovom výpise z úveru mám istinu v určitej čiastke,ktorú mám zaúčtovanú a pod ňou je príslušenstvo v malej sume 6,13 € ,ktoré neviem ako zaúčtovať (1 replies)
 49. preprava stroja na stavbu (1 replies)
 50. Stavebné firmy fakturácia bez DPH (1 replies)
 51. môže daňový úrad - exekútor zadržať peniaze subjektu , ktorý urobil mylnú platbu? (3 replies)
 52. Vystavovanie faktúr za pohreby s príslušenstvom, účtujem celé ako službu? (4 replies)
 53. danove priznanie v Spanielsku (4 replies)
 54. Pracovná cesta. (5 replies)
 55. Nárok na daňový bonus pri odchode dieťaťa zo školy (5 replies)
 56. strava a DPH (0 replies)
 57. rozpočtová organizácia a schválený rozpočet (1 replies)
 58. Ako správne vystaviť OPIS faktúry (4 replies)
 59. Ozvucenie na akcii pre CR odberatela (0 replies)
 60. Čislovanie faktúr pri e-shopoch (4 replies)
 61. Samozdanenie od alza pri notebooku (4 replies)
 62. Povinnosti pri nákupe nového automobilu zo zahraničia - platca DPH. (1 replies)
 63. Živnosť a študent SŠ s predĺženou dobou štúdia kvôli prestupu na inú školu (0 replies)
 64. Tovar za bonusove body (0 replies)
 65. účtovanie zapornej faktury za mobil (2 replies)
 66. Vyradenie dokladov u SZČO (0 replies)
 67. Zmluva o nájme nebyt. priestorov - účtovanie v PU (7 replies)
 68. občianske združenie-potvrdenia (2 replies)
 69. Ako spravne zauctovat darcekovy poukaz na zaklade statutu zamestnaneckej sutaze?? (0 replies)
 70. Plati mi zamestnavatel odvody ak u neho brigadujem na dohodu? (22 replies)
 71. Faktúry za transport platené inou firmou (1 replies)
 72. Samozdanenie na základe zálohovej faktúry z ČR? (4 replies)
 73. faktura od Narodnej dialnicnej spolocnosti - ohladne Kontr.vykazu DPH - uctujeje ako "normalnu fakturu" ? (2 replies)
 74. Ako vytlacite blok z virtuálnej registracnej pokladnice? (4 replies)
 75. Zalohova faktura v jednoduchom uctovnictve (8 replies)
 76. Zahranicna LTD so skladom na Sk (0 replies)
 77. správne zaúčtovanie predaja automobilu v ZC nižšej ako PC (1 replies)
 78. Ak má pracovný pomer od 1.2.2016 a na materskú pôjde 16.5.2016, vymeriavací základ bude z tohto prac. pomeru? (1 replies)
 79. Strata pri uhrade postupenej pohladavky (3 replies)
 80. Kam účtovať "preverenie odbornej spôsobilosti organizacie.." ? (1 replies)
 81. zmena PP pred materskou - čakacia lehota 90 dni je kalendárnych alebo pracovných? (4 replies)
 82. Ako zaúčť verifikačný poplatok na PayPal (3 replies)
 83. Zle vystavená faktúra (3 replies)
 84. súkromný účet používaný na podnikanie (10 replies)
 85. Danove priznanie z prijmov z SK a DE (6 replies)
 86. Zváračské práce v ČR (0 replies)
 87. Založenie s.r.o platca DPH . Ready-made alebo postupne? (10 replies)
 88. Ako podať daňové priznanie z príjmov v Belgicku (0 replies)
 89. účtovanie v cestovnej kancelárii (1 replies)
 90. Prenos daňovej povinnosti § 69 ods.2 j) a prefakturácia (2 replies)
 91. Zrážková daň 35 % - dividendy (1 replies)
 92. Faktúra s DPH z 12/2014 (2 replies)
 93. Ako spravne zauctovat darcekovy poukaz na zaklade statutu zamestnaneckej sutaze??, (0 replies)
 94. finančný lízing - (2 replies)
 95. Musí sa vystaviť doklad z registračnej pokladne ? (0 replies)
 96. eshop účtovanie vystavených faktúr (3 replies)
 97. Zníženie základu dane a paušálna náhrada (13 replies)
 98. Vypocet mzdy (14 replies)
 99. szco predaj auta (3 replies)
 100. Účtovanie novovzniknutej s.r.o v Omege - začiatočník (0 replies)
 101. kurzové rozdiely 391 (1 replies)
 102. Hladam uctovnika pre o.z.-sukromne detske centrum . (0 replies)
 103. zníženie ceny. (0 replies)
 104. Účtovanie spôsobenej škody (1 replies)
 105. odpočítateľná čiastka na manželku - podnikateľku (2 replies)
 106. Nemá niekto vzor preberacieho - odovzdávacieho protokolu účtovnej agendy? (3 replies)
 107. Finančný agent a DPH (0 replies)
 108. OMEGA - Nesprávny prenos nevyrovnaných dokladov saldokonta do nového roku (4 replies)
 109. Vrátenie náhr.dielov do zahraničia (2 replies)
 110. výpoveď zo strany zamestnanca a výpovedná doba (5 replies)
 111. zamestnanec v zahraničnej firme + szco (3 replies)
 112. Odpocet DPH z pozemku + predpredaj bytov (1 replies)
 113. Zmluva o buducej zmluve - zaloha (0 replies)
 114. auto v prenájme a zaplatenie mýta (0 replies)
 115. kovový materiál (0 replies)
 116. Daň z motorového vozidla za zamestnanca (10 replies)
 117. Odpisy u starsieho auta (1 replies)
 118. oprava zrazenej dane zo závislej činnosti (3 replies)
 119. účtovníctvo súkromnej skolky, o.z. (0 replies)
 120. Kávovar do firmy ako zaúčtovať? (18 replies)
 121. Výsledok hospodárenia 2015 - k akému dátumu preúčtovať zo 431? (2 replies)
 122. Praca na dohodu v Cechach (potvrdenie od zamestnavatela) (4 replies)
 123. Potvrdenie - § 152 ZP (0 replies)
 124. Ako postupovať? (1 replies)
 125. Platenie dane z nehnuteľnosti po predaji bytu. (9 replies)
 126. Ide o podvod? (0 replies)
 127. Ako uctovat v MRP krok za krokom (2 replies)
 128. Do ktorej odpisovej skupiny patrí malý benzínový traktorík -odhŕňač snehu a kamerový systém? (0 replies)
 129. štatistická klasifikácia CPA sekcia F (7 replies)
 130. Je prípojka na kanalizáciu k susednému hotelu DHIM, a ak áno čo je súčasťou obstarávacej ceny, a aká odpisová skupina ? (4 replies)
 131. Úhrnná pokuta - info finančná správa (1 replies)
 132. Faktúra za dodanie pneumatík z Čiech , opravná faktúra k nej a vystavená správna faktúra - nesprávne dátumy (0 replies)
 133. Audítor ( účtovné aj daňové poradenstvo ) TT (3 replies)
 134. doplatok dane - uhrada (0 replies)
 135. Vrátené PZP na BÚ a neskôr doručený doklad z poisťovne - účtovanie. (3 replies)
 136. Pouziva niekto autoplan? Nadspotreba? (0 replies)
 137. DHM (2 replies)
 138. Môžem takto účtovať stravovanie vo vlastnom zariadení? (0 replies)
 139. Tuzemské samozdanenie (stavebné práce) a dopravné (1 replies)
 140. NČZD na manželku 2015 (7 replies)
 141. Má niekto kontakt na človeka, ktorý vypracováva transferové dokumentácie? (0 replies)
 142. Ako správne vystaviť faktúru (1 replies)
 143. Daň z predaja a zisku z virtualnych vecí (Steam platforma) (0 replies)
 144. V ktorom stlpci KV sa má nachádzať blok z tankovania platobnou kartou (4 replies)
 145. pridanie analytiky účtov po ročnej uzavierke (0 replies)
 146. Faktúra s VAT ID:EU442008451 od firmy Wix.com - ako uviesť do KV a DPH? (5 replies)
 147. prenájom garáže (0 replies)
 148. daň z nehnuteľnosti (1 replies)
 149. suma bez dph do ČR za reklamu? (0 replies)
 150. ako budem podavt danove priznanie ak mam prijem zo zahranicia? (5 replies)
 151. Kontrola z SP (7 replies)
 152. Vystavovanie faktúr na cudziu SZČO. (6 replies)
 153. Ak dedí maloletý po otcovi byt a tento dedením nadobudnutý byt sa predá do roka, bude to príjem podľa §8. (5 replies)
 154. Autoškola SZČO - náklady (2 replies)
 155. S. R. O. (1 replies)
 156. SRO - likvidácia DP (1 replies)
 157. Dopravná nehoda - povinnosti pri predaji auta (0 replies)
 158. Sme slovenská firma registrovaná pre DPH. Chystáme sa nakúpiť tovar od talianskej firmy. (0 replies)
 159. reklamné predmety z EU a DPH (5 replies)
 160. technické zhodnotenie - etikety (2 replies)
 161. Paušálne výdavky (0 replies)
 162. Osobné auto v majetku firmy a náklady (0 replies)
 163. prenos daňovej povinnosti v zmysle §69ods.12 j Zákona o DPH (2 replies)
 164. Ročné zúčtovanie 2015 (7 replies)
 165. Daňová kontrola -doručenie oznámenia (4 replies)
 166. Ako zaúčtujem prijatú faktúru bez DPH za nakúpený tovar na SK od zahraničnej firmy so sídlom v zahraničí registrovanej slovenským IČ DPH. (2 replies)
 167. Ako určiť réžiu v stravovacom zariadení? (1 replies)
 168. Auto pri skončení podnikania (3 replies)
 169. prenájom (4 replies)
 170. Nenájde sa tu nejaký-(á) Daňovník-(čka), Ekonom-(ka) dobre anngliky hovoriaci-(a) za pírípadne konzultácie finančná odmena v prípade záujmu sukromná správa (1 replies)
 171. Zaúčtovanie preplatku za súdny proces, keď suma bola vrátená na BÚ právnikovi. (0 replies)
 172. zostatky vo výkazoch po predchádzajúcom účtovaní na pušál (1 replies)
 173. odpočet dph z peliet na kúrenie (0 replies)
 174. Aký výnosový účet ako párový k 545? (4 replies)
 175. Aký zdaniteľný príjem ? (15 replies)
 176. Ako zaradiť a zaúčtovať majetok nadobudnutý v roku 2015? (1 replies)
 177. Je nárok na zaplatenú daň v zahraničí z kapitálového majetku? (1 replies)
 178. Ako spravne zauctovat poskodenie vratneho obalu?? (2 replies)
 179. OMEGA a VRP - účtovanie (4 replies)
 180. používanie mot. vozidiel v sro (6 replies)
 181. Správnosť faktúry (10 replies)
 182. Je firma otca závislá osoba s firmou syna? (8 replies)
 183. Povinnost voci DU ohladne prenosu danovej povinnosti (2 replies)
 184. Zníženie straty v daňovom priznaní (14 replies)
 185. Ako sa účtuje prevod na technický účet (0 replies)
 186. Predaj stavebnho pozemku a § 42 (6 replies)
 187. CMR (2 replies)
 188. Preddavky FO a posledná splátka (1 replies)
 189. chcem sa poradiť stačí zaúčtovať odpis dlhodobej pohľadávky na účet 546/311 (0 replies)
 190. Zánik daňovej povinnosti (0 replies)
 191. Ako uplatniť stratu z r.2011 v DP za rok 2015 (4 replies)
 192. 343 zly zostatok (1 replies)
 193. Pracovná zmluva - dlhodobo nezamestnaný (4 replies)
 194. Manželka bola do 28.1.2015 SZČO a mala príjem 1000€, po tomto dátume je evidovaná na ÚP. /poistné neplatila/ (5 replies)
 195. Firma s.r.o chce zobrať úver, vlastné imanie má v mínuse. Akým spôsobom môžem vlastné imanie zvýšiť? (6 replies)
 196. Odmena zastupcovi vlastníkov ak je BD v správe sro (1 replies)
 197. Ako postupovať pri zmene majiteľa registračnej pokladne? (2 replies)
 198. Môžem prerušiť účtovné odpisy? (2 replies)
 199. VPD úhrada faktúry (7 replies)
 200. nechcená pohľadávka- ako ju zaúčtovať? (0 replies)
 201. výdaj stravných lístkov zamestnancovi s oneskorením a zrážky zo mzdy (5 replies)
 202. Zjednodušená daňová evidencia živnostníka (4 replies)
 203. Kúpa nehnuteľnosti sročkou (0 replies)
 204. Na R 1110 v DP PO mam dan 5335,05 € musim platit preddavky? (6 replies)
 205. Zostavenie priebežnej ÚZ mikro ÚJ (0 replies)
 206. Predaj tovaru (0 replies)
 207. Hospodársky výsledok z mim.účt.závierky (0 replies)
 208. Strata účtovanie (3 replies)
 209. Účtovná závierka v JU - podával už niekto aj "opravnú"? (2 replies)
 210. Vznik daňovej povinnosti (1 replies)
 211. Fakturovanie pre živnostníka platiteľa, pracujúceho vo Fínsku s DPH či bez DPH? (1 replies)
 212. Preplatok dodávateľskej faktúry v JÚ a úprava ZD (0 replies)
 213. účtovanie tovaru (0 replies)
 214. Otázky a odpovede FR SR k uplatňovaniu daňového bonusu (0 replies)
 215. Je dlhodobá záloha pohľadávkou? (0 replies)
 216. Kde sa dá nájsť formulár na odklad na portáli Fin. správy? (3 replies)
 217. Daň z príjmu PO - preddavky (4 replies)
 218. Živnostník a sociálny fond (6 replies)
 219. Živnostník - nezdaniteľná časť na manželku (11 replies)
 220. Daň po vyňatí a zápočte? Prečo? (4 replies)
 221. odklad podania daňového priznania a platba dane (7 replies)
 222. Predaj auta - daň z motorových vozidiel (9 replies)
 223. Faktúra od mobilného operátora do daňových výdavkov (0 replies)
 224. Čo s už odoslanou ÚZ po podaní opravného DP? (1 replies)
 225. NČZD 2015 (1 replies)
 226. Niekto kto vie vypracovať Daňové priznanie České (1 replies)
 227. oprava adresy na podanej a schvalenej uctovnej závierke (3 replies)
 228. konateľ si posiela peniaze zo s.r.o.čky na účet SZČO (1 replies)
 229. Ucet 331 (0 replies)
 230. účty 591,662 (0 replies)
 231. mikro účtovná jednotka (1 replies)
 232. Oznamenie o poskytnutom nepenaznom plneni lekarovi (0 replies)
 233. Položky zvysujuce a znizujuce ZD - FO vedie PU (0 replies)
 234. Prílohy k daňovému priznaniu PO (1 replies)
 235. Danove priznanie typ A - neviem si rady (8 replies)
 236. kam zaradit danu polozku? (10 replies)
 237. Rezident ČR (1 replies)
 238. Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva (1 replies)
 239. Musim platit DPH z trzby z herne? (1 replies)
 240. Bločky z predchádzajúceho mesiaca (8 replies)
 241. Zaratavaju sa platby za december do ZP a SP do nakladov 2015 (szco)? (5 replies)
 242. odklad DP a odvody do SP (2 replies)
 243. FA na tovar bez DPH a len s poznámkou "osobou povinnou platiť daň je tá, ktorej bol tovar dodaný..." (5 replies)
 244. účtovanie vrátenia duplicitnej úhrady v Omege (10 replies)
 245. DP-zaplatené a vrátené poistné (4 replies)
 246. Dôchodca - výška mzdy (4 replies)
 247. DOBPŠ (3 replies)
 248. DPFO A u starobného dôchodcu (3 replies)
 249. čiastočne invalidná manželka a odpočet nezdaniteľnej časti (1 replies)
 250. Potvrdenie o odovzdaní uzávierky DU (14 replies)