1. cez aký účet naučtovať PS pri zlúčení? (0 replies)
 2. prijatý dobropis a riadky daňového priznanie DPH (1 replies)
 3. daňový bonus - dú mi poslal list, že mi nevyhovuje k jeho vyplatení? (13 replies)
 4. Oneskorená registrácia podľa §7a (1 replies)
 5. Refakturácia zamestnancovi za parkovné (1 replies)
 6. Odpočet zo zaplatenej zálohy až vo vyúčtovacej faktúre (2 replies)
 7. Faktúra od neplatcu DPH - platcovi (2 replies)
 8. Vyučtovacie a opravne fa za energie na prelome rokov (1 replies)
 9. predaj tovaru v Čechách (0 replies)
 10. Kúpa šijacích strojov v jednoduchom účtovníctve - účtovanie (1 replies)
 11. Nárok na vdovský dôchodok (17 replies)
 12. ktory formular podat za I.Q 2016 kontrolny vykaz DPH ? (3 replies)
 13. poskytnutie služby v EU (2 replies)
 14. práca v Nemecku (1 replies)
 15. Socialna poistovna - penale (3 replies)
 16. zánik živnostenského oprávnenia - oznamovacia povinnosť - registračný formulár SP (6 replies)
 17. faktúra za stravovanie zamestnancov (7 replies)
 18. Mesačné DPH - platba na konci mesiaca, vrátené DPH ďalší mesiac, za ktorý mesiac podať DPH? (2 replies)
 19. Prenesenie daňovej povinnosti a výkazy (3 replies)
 20. Mzda a dochodok (1 replies)
 21. e-shop dodanie tovaru (0 replies)
 22. Pôžička konateľa svojej s.r.o. (5 replies)
 23. Predaj tovaru zamestnancom..... (1 replies)
 24. IČ DPH EU826012240 - bude to samozdanenie? (1 replies)
 25. DPH par. 69 ods. 2 z pohľadu odberateľa (0 replies)
 26. Vystavený dobropis za službu do EÚ a daňové priznanie DPH (0 replies)
 27. Vedel by mi niekto poradiť, ako zaúčtovať výrobu a montáž schodov do Švajčiarska? ako postupovať? (0 replies)
 28. Vývoz do tretích krajín a deň dodania tovaru (0 replies)
 29. Ukončenie SZČO a predaj firmy do s.r.o. (0 replies)
 30. káva z EU (1 replies)
 31. Čistá mzda pri uplatnený nezdaniteľnej časti pri skrátenom úväzku (0 replies)
 32. Daňový doklad o prijatej platbe, daňová kontrola DPH a následné dodatočné priznanie DPH? (4 replies)
 33. Aky typ dph alza.sk (2 replies)
 34. pokuta za parkovanie 544 alebo 545? (11 replies)
 35. prenesenie danovej povinnosti - zahradnicke prace (1 replies)
 36. Prenesenie danovej povinnosti - zahradne prace (0 replies)
 37. Môže byť tichý spoločník aj spoločnosť s.r.o. alebo SZČO (2 replies)
 38. danove vyrovnanie (2 replies)
 39. Vypílenie otvorov a prenos daňovej povinnosti (1 replies)
 40. Odpisovanie zbúranej budovy (1 replies)
 41. Obrat na účely registrácie DPH (0 replies)
 42. National Pen a IČ DPH (8 replies)
 43. prenesenie daň.povinnosti v stavebníctve (21 replies)
 44. prenos daňovej povinnosti - účtovanie faktúry (3 replies)
 45. Faktúra pre správcu bytov - prenesenie daňovej povinnosti. (1 replies)
 46. prenesenie daňovej povinnosti hlavný dodávateľ a subdodávatelia (0 replies)
 47. Účtovanie neevidovaného preplatku (4 replies)
 48. Faktúra od dodávateľa za vytvorenie serveru a jej zaúčtovanie (2 replies)
 49. Daňová povinnosť pri samozdanení služby prijatej zo zahraničia (0 replies)
 50. Odpisy a predaj auta po splatení leasingu (2 replies)
 51. Skonto z faktúry - účtovanie v podvojnom účtovníctve (4 replies)
 52. Daň. priznanie pre sprostredkovateľa. (12 replies)
 53. Pokuta na meno vodiča. (4 replies)
 54. Ako na knihu jázd ak... (1 replies)
 55. Bločky z Erp z iného mesiaca (7 replies)
 56. vznik daňovej povinnosti za obedy pre zamestnancov (2 replies)
 57. DPH, zahraničný odberateľ + prenesenie daňovej povinnosti (7 replies)
 58. Ako účtovať darčekové poukážky (3 replies)
 59. FA od právnika - dať do obstarania alebo rovno do nakladov (1 replies)
 60. dofakturácia služeb a DPH - dodatočné alebo oprava základu dane? (0 replies)
 61. Odmena zamestnanca - minimálne mzdové nároky (4 replies)
 62. Dodanie služby do EU,skonto, súhrnný výkaz.Ako na to? (0 replies)
 63. Pôžička od konateľa - zdanovanie (1 replies)
 64. Ktorý KV ešte za marec? (2 replies)
 65. Otváracia súvaha - obsah (0 replies)
 66. Príjem manželky čiastočne invalidnej na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manžela (2 replies)
 67. Dohoda o bezplatnom užívaní nehnuteľnosti - na základe čoho? (0 replies)
 68. Nepenazne prijmy - 1% z obstarávacej ceny vozidla (0 replies)
 69. DPH v stavebníctve (3 replies)
 70. Zvýšenie ZI (2 replies)
 71. Samozdanenie v stavebníctve (0 replies)
 72. Ako účtovať platenie za taxík - v PÚ ? (2 replies)
 73. Odplata za postúpenie práv k nebytovému priestoru - ako zaúčtovať? (0 replies)
 74. prenesenie daňovej povinnosti v nákladnej doprave 2016 (5 replies)
 75. MRP - 1 faktura a dva typy DPH (20 replies)
 76. Dobropis- JU program Pohoda (1 replies)
 77. Ako zaúčtujem zriaďovacie náklady? (2 replies)
 78. preprava tovaru do Švajčiarska (1 replies)
 79. Bezpečnostný audit (0 replies)
 80. § 17 ods.19 služby v daňových nákladoch po zaplatení (0 replies)
 81. Prenos daňovej povinnosti? (14 replies)
 82. nadmerný odpočet dph (5 replies)
 83. Ako vytlačím otváraciu súvahu v Omege? (0 replies)
 84. nevykazovaný zdaniteľný obchod (4 replies)
 85. DPPO-dodatočné daňové priznanie za rok 2014 (7 replies)
 86. Ako účtovať dodanie na zálohovú faktúru, ak dodanie sa uskutočnilo skôr ako úhrada zálohovej faktúry? (6 replies)
 87. Kamerový systém - aká odpisová skupina? (0 replies)
 88. Preprava betónu-samozdanenie alebo nie (3 replies)
 89. Daň z predaja nehnuteľnosti (2 replies)
 90. DPH (2 replies)
 91. Cistenie a prehlbovanie studni-uplatnuje sa prenos danovej povinnosti? (2 replies)
 92. Dotácia pokladne v s.r.o. - ak nie sú ani peniaze na účte - Ako dostať peniaze do pokladne? (19 replies)
 93. Založenie s.r.o. v Omege, tlač otváracej súvahy - kontrola (8 replies)
 94. leasing pri ukončení živnosti (0 replies)
 95. Spadá výmena osvetlenia v priemyselných objektoch pod tuzemské samozdanenie? (5 replies)
 96. Nákup tovaru pred vznikom s.r.o. (10 replies)
 97. Došlá faktúra vystavená pred vznikom s.r.o. - zahrnúť do zriaď. výdavkov? (8 replies)
 98. OP k požičke, úrokom z omeškania voči spoločnosti v konkurze k 31.12.2014 (0 replies)
 99. upovedomenie o začatí exekúcie - úroky z omeškania... (0 replies)
 100. súdne trovy hradené oprávneným - daňový výdavok? (0 replies)
 101. 2% (3 replies)
 102. Mame narok na vratenie dane pocas dlhodobej PN? (6 replies)
 103. Ak sa s,r,o, rozhodne svojim zamestnancom preplacat vstupnu lekarsku prehliadku kam to zauctujem? (2 replies)
 104. Prijatá platba z 3.krajiny a DPH (6 replies)
 105. Správne vypísanie DDP (0 replies)
 106. Platba DPH - účet s alebo bez IBAN (2 replies)
 107. Refundácia mzdy z ÚPSVaR (4 replies)
 108. Zaúčtovanie 10% a 20% DPH - platby kartou vs hotovosť (7 replies)
 109. Zriadenie termínovaného podnikateľského účtu-oznámenie (1 replies)
 110. Kam zauctujem fakturu za kavu? (1 replies)
 111. Čo s neevidovanou faktúrou? (1 replies)
 112. Preddavky na mzdu? (0 replies)
 113. Môžem ako fyzická osoba alebo treba založiť firmu? (1 replies)
 114. Hundai i40 - nesedí mi spotreba uvedená v TP (13 replies)
 115. práca v čr a danove priznanie (2 replies)
 116. Účtovanie na strediská - ako rozdeliť výsledok hospodárenia? (1 replies)
 117. Elektronicke oznamenie colnemu uradu (0 replies)
 118. Označovanie ZI a SPZI na dokumentoch (0 replies)
 119. Odpisy DHM (1 replies)
 120. fakturácia s DPH, alebo bez (1 replies)
 121. Fakturujeme klampiarske a izolačné práce (3 replies)
 122. ročné zúčtovanie až po zaslanom ročnom hlásení dane-prepracovať celé ročné hlásenie? (9 replies)
 123. Oprava kancelárskych klimatizácií vo výrobnom podniku. Podlieha samozdaneniu? (2 replies)
 124. Samozdanenie došlej faktúry z Čiech za opravu auta ide do riadkov 11,12 a 20,21? (0 replies)
 125. dofakturácia roku 2015 - ako s výnosmi? (0 replies)
 126. Môže firma darovať tovar? (1 replies)
 127. Zdaňovanie a povinnosti pri príjme autorského honoráru. (10 replies)
 128. Vratenie dane v Taliansku (2 replies)
 129. 2% z dane neregistrovanemu subjektu? (2 replies)
 130. vrátenie poistného pri zrušení poistenia zaúčtovať na 648? (1 replies)
 131. dph zo zjednodušených faktúr od 1.4.2016 (7 replies)
 132. Ako fakturovat predaj elektronickych knih? (0 replies)
 133. SRO a vystavenie faktúry pre seba (5 replies)
 134. IČ DPH Slovnaft alebo IČ DPH nájomca (17 replies)
 135. Doklady k tovaru nadobudnutého z CZ. (0 replies)
 136. reklamné predmety do 1.1.2015 (4 replies)
 137. Aktívna živnosť v ČR plus príjem na Slovensku (0 replies)
 138. kurz k ktoreho datumu pouzit na faktury odberatelskej? (1 replies)
 139. ako vystaviť fakturu pre odberateľa v ČR ? (2 replies)
 140. Odmena lesnej stráži (3 replies)
 141. Kúpa poľnohospodárskeho pozemku/bývalého dvora. (0 replies)
 142. Zaúčtovanie predčasne ukončeného leasingu (0 replies)
 143. Prenos DP a doprava na jednej faktúre (2 replies)
 144. zaradenie vozidla do obchodného majetku sro a odpisy, cestná daň (6 replies)
 145. ako zaúčtovať on-line časopis? (2 replies)
 146. Služobná cesta Česká republika, v akej mene účtovať? (2 replies)
 147. Identifikovaná osoba DPH - nákup v ČR (2 replies)
 148. dopravné do ceny obstarania (4 replies)
 149. Predaj bytu evidovaného v majetku spoločnosti (0 replies)
 150. Aliexpres-objednávka ako doklad (1 replies)
 151. Prenajom casti domu, fyzicka osoba, nepodnikatel. (1 replies)
 152. Stravné služobná cesta Rakúsko výpočet (1 replies)
 153. Na bankovom výpise z úveru mám istinu v určitej čiastke,ktorú mám zaúčtovanú a pod ňou je príslušenstvo v malej sume 6,13 € ,ktoré neviem ako zaúčtovať (1 replies)
 154. preprava stroja na stavbu (1 replies)
 155. Stavebné firmy fakturácia bez DPH (1 replies)
 156. môže daňový úrad - exekútor zadržať peniaze subjektu , ktorý urobil mylnú platbu? (3 replies)
 157. Vystavovanie faktúr za pohreby s príslušenstvom, účtujem celé ako službu? (4 replies)
 158. danove priznanie v Spanielsku (4 replies)
 159. Pracovná cesta. (5 replies)
 160. Nárok na daňový bonus pri odchode dieťaťa zo školy (5 replies)
 161. strava a DPH (0 replies)
 162. rozpočtová organizácia a schválený rozpočet (1 replies)
 163. Ako správne vystaviť OPIS faktúry (4 replies)
 164. Ozvucenie na akcii pre CR odberatela (0 replies)
 165. Čislovanie faktúr pri e-shopoch (4 replies)
 166. Samozdanenie od alza pri notebooku (4 replies)
 167. Povinnosti pri nákupe nového automobilu zo zahraničia - platca DPH. (1 replies)
 168. Živnosť a študent SŠ s predĺženou dobou štúdia kvôli prestupu na inú školu (0 replies)
 169. Tovar za bonusove body (0 replies)
 170. účtovanie zapornej faktury za mobil (2 replies)
 171. Vyradenie dokladov u SZČO (0 replies)
 172. Zmluva o nájme nebyt. priestorov - účtovanie v PU (7 replies)
 173. občianske združenie-potvrdenia (2 replies)
 174. Ako spravne zauctovat darcekovy poukaz na zaklade statutu zamestnaneckej sutaze?? (0 replies)
 175. Plati mi zamestnavatel odvody ak u neho brigadujem na dohodu? (22 replies)
 176. Faktúry za transport platené inou firmou (1 replies)
 177. Samozdanenie na základe zálohovej faktúry z ČR? (4 replies)
 178. faktura od Narodnej dialnicnej spolocnosti - ohladne Kontr.vykazu DPH - uctujeje ako "normalnu fakturu" ? (2 replies)
 179. Ako vytlacite blok z virtuálnej registracnej pokladnice? (4 replies)
 180. Zalohova faktura v jednoduchom uctovnictve (8 replies)
 181. Zahranicna LTD so skladom na Sk (0 replies)
 182. správne zaúčtovanie predaja automobilu v ZC nižšej ako PC (1 replies)
 183. Ak má pracovný pomer od 1.2.2016 a na materskú pôjde 16.5.2016, vymeriavací základ bude z tohto prac. pomeru? (1 replies)
 184. Strata pri uhrade postupenej pohladavky (3 replies)
 185. Kam účtovať "preverenie odbornej spôsobilosti organizacie.." ? (1 replies)
 186. zmena PP pred materskou - čakacia lehota 90 dni je kalendárnych alebo pracovných? (4 replies)
 187. Ako zaúčť verifikačný poplatok na PayPal (3 replies)
 188. Zle vystavená faktúra (3 replies)
 189. súkromný účet používaný na podnikanie (10 replies)
 190. Danove priznanie z prijmov z SK a DE (6 replies)
 191. Zváračské práce v ČR (0 replies)
 192. Založenie s.r.o platca DPH . Ready-made alebo postupne? (10 replies)
 193. Ako podať daňové priznanie z príjmov v Belgicku (0 replies)
 194. účtovanie v cestovnej kancelárii (1 replies)
 195. Prenos daňovej povinnosti § 69 ods.2 j) a prefakturácia (2 replies)
 196. Zrážková daň 35 % - dividendy (1 replies)
 197. Faktúra s DPH z 12/2014 (2 replies)
 198. Ako spravne zauctovat darcekovy poukaz na zaklade statutu zamestnaneckej sutaze??, (0 replies)
 199. finančný lízing - (2 replies)
 200. Musí sa vystaviť doklad z registračnej pokladne ? (0 replies)
 201. eshop účtovanie vystavených faktúr (3 replies)
 202. Zníženie základu dane a paušálna náhrada (13 replies)
 203. Vypocet mzdy (14 replies)
 204. szco predaj auta (3 replies)
 205. Účtovanie novovzniknutej s.r.o v Omege - začiatočník (0 replies)
 206. kurzové rozdiely 391 (1 replies)
 207. Hladam uctovnika pre o.z.-sukromne detske centrum . (0 replies)
 208. zníženie ceny. (0 replies)
 209. Účtovanie spôsobenej škody (1 replies)
 210. odpočítateľná čiastka na manželku - podnikateľku (2 replies)
 211. Nemá niekto vzor preberacieho - odovzdávacieho protokolu účtovnej agendy? (3 replies)
 212. Finančný agent a DPH (0 replies)
 213. OMEGA - Nesprávny prenos nevyrovnaných dokladov saldokonta do nového roku (4 replies)
 214. Vrátenie náhr.dielov do zahraničia (2 replies)
 215. výpoveď zo strany zamestnanca a výpovedná doba (5 replies)
 216. zamestnanec v zahraničnej firme + szco (3 replies)
 217. Odpocet DPH z pozemku + predpredaj bytov (1 replies)
 218. Zmluva o buducej zmluve - zaloha (0 replies)
 219. auto v prenájme a zaplatenie mýta (0 replies)
 220. kovový materiál (0 replies)
 221. Daň z motorového vozidla za zamestnanca (10 replies)
 222. Odpisy u starsieho auta (1 replies)
 223. oprava zrazenej dane zo závislej činnosti (3 replies)
 224. účtovníctvo súkromnej skolky, o.z. (0 replies)
 225. Kávovar do firmy ako zaúčtovať? (18 replies)
 226. Výsledok hospodárenia 2015 - k akému dátumu preúčtovať zo 431? (2 replies)
 227. Praca na dohodu v Cechach (potvrdenie od zamestnavatela) (4 replies)
 228. Potvrdenie - § 152 ZP (0 replies)
 229. Ako postupovať? (1 replies)
 230. Platenie dane z nehnuteľnosti po predaji bytu. (9 replies)
 231. Ide o podvod? (0 replies)
 232. Ako uctovat v MRP krok za krokom (2 replies)
 233. Do ktorej odpisovej skupiny patrí malý benzínový traktorík -odhŕňač snehu a kamerový systém? (0 replies)
 234. štatistická klasifikácia CPA sekcia F (7 replies)
 235. Je prípojka na kanalizáciu k susednému hotelu DHIM, a ak áno čo je súčasťou obstarávacej ceny, a aká odpisová skupina ? (4 replies)
 236. Úhrnná pokuta - info finančná správa (1 replies)
 237. Faktúra za dodanie pneumatík z Čiech , opravná faktúra k nej a vystavená správna faktúra - nesprávne dátumy (0 replies)
 238. Audítor ( účtovné aj daňové poradenstvo ) TT (3 replies)
 239. doplatok dane - uhrada (0 replies)
 240. Vrátené PZP na BÚ a neskôr doručený doklad z poisťovne - účtovanie. (3 replies)
 241. Pouziva niekto autoplan? Nadspotreba? (0 replies)
 242. DHM (2 replies)
 243. Môžem takto účtovať stravovanie vo vlastnom zariadení? (0 replies)
 244. Tuzemské samozdanenie (stavebné práce) a dopravné (1 replies)
 245. NČZD na manželku 2015 (7 replies)
 246. Má niekto kontakt na človeka, ktorý vypracováva transferové dokumentácie? (0 replies)
 247. Ako správne vystaviť faktúru (1 replies)
 248. Daň z predaja a zisku z virtualnych vecí (Steam platforma) (0 replies)
 249. V ktorom stlpci KV sa má nachádzať blok z tankovania platobnou kartou (4 replies)
 250. pridanie analytiky účtov po ročnej uzavierke (0 replies)