1. Omylom som odoslala kontrolný výkaz v starom formáte. Čo s tým? (3 replies)
 2. Uzavierka za povodnu firmu po kupe sro (3 replies)
 3. kontrolný výkaz (3 replies)
 4. Rozsudok ESD 2015: Nárok na tzv. úroky z omeškania pri zadržaní nadmerného odpočtu (1 replies)
 5. Nezisková organizácia (1 replies)
 6. dobropis alebo škodová faktúra? (3 replies)
 7. Prísup na EPI (1 replies)
 8. Predaj stavebných pozemkov platcom DPH (4 replies)
 9. Prijatie potvrdenky z finančnej správy (16 replies)
 10. koeficient (4 replies)
 11. nesprávne vystavené FA za rok 2015 (1 replies)
 12. Vybavenie kancelárie - ako DHM? (3 replies)
 13. Oprava vystavenej faktúry + daňového priznania (1 replies)
 14. požička z sro pre konatela (2 replies)
 15. DPH tlačivo DPH r. 27 a 28 (3 replies)
 16. Prečíslovanie v programe ALFA PLUS (3 replies)
 17. kontrolný výkaz B2 - dátum dodania? (1 replies)
 18. Narok na danovy bonus a pridavok na dieta (11 replies)
 19. Vystavenie FA pre CZ podnikateľa (1 replies)
 20. Mám nárok na odpočet DPH zo stav. prác v roku 2016? (3 replies)
 21. Registrácia DPH (1 replies)
 22. Výsledok hospodárenia (0 replies)
 23. dan z dedicstva v zahranici (1 replies)
 24. Zivnost a automobil a danova evidencia (1 replies)
 25. JU- výdavky ovplyvňujúce ZD-ostatné výdavky (3 replies)
 26. Postupenie pohľadávky (3 replies)
 27. Ako doúčtovať tržbu za predaj tovaru cez platobný terminál, keď nebol vydaný doklad aj z ERP? (7 replies)
 28. Musím účtovať centové vyrovnanie? (2 replies)
 29. Oznamenie o schvaleni uctovnej zavierky sa podava osobne na DU? (3 replies)
 30. viete sa dostať do reg. účt. závierok? (6 replies)
 31. Servis svetelnej reklamy - diagnostika a výmena vadného trafa (2 replies)
 32. kalkulácia vynaložených nákladov pri používaní vlastného náradia (1 replies)
 33. Uctovanie - oneskorene vrateny súdny poplatok (1 replies)
 34. Prenos daňovej povinnosti (Sekcia F) (2 replies)
 35. Registračná pokladňa pre opatrovateľky v Rakúsku (8 replies)
 36. pouzity tovar §6 (4 replies)
 37. Ako urovnať nesprávne podané DP k DPH rok 2014? (1 replies)
 38. Tržba z registračnej pokladnice - nesedí mi základ dane a daň z dôvodu zaokrúhľovania (13 replies)
 39. vyvoz a vystavenie faktúry. (7 replies)
 40. Ako zaúčtujem prvý kus tovaru (nepredajný prototyp)pri účtovaní skladu spôsobom B (2 replies)
 41. Môže byť sro malou účtovnou jednotkou, aj keď spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku? (2 replies)
 42. Úhrada faktúry ERP (18 replies)
 43. Zamestnanec a reklama (0 replies)
 44. Prevod daňovej povinnosti (5 replies)
 45. Nadobudnutie tovaru a sluzby z ciech (0 replies)
 46. Odvádzanie DPH pri vrátenom tovare (1 replies)
 47. prenesenie daňovej povinnosti-montáž bytových vodomerov (6 replies)
 48. Dohodár, ktorý je zároveň zamestnaný v zahraničí (4 replies)
 49. Faktúrovanie s DPH alebo bez DPH ??? (9 replies)
 50. Ako podat priznanie na dan z nehnutelnosti pri budove rozdelenej na samostat.priestory? (0 replies)
 51. občan DPH pri predaji bytu (2 replies)
 52. cukor s brandom a DPH (1 replies)
 53. Pôžička zamestnancovi výpočet úrokov (0 replies)
 54. Preprava tovaru - z DE na SK cez Švajčiarsku firmu - ako s DPH? (0 replies)
 55. Oznámiť zmenu bank.účtu z-teľa aj na SP, ZP - pri odvodoch z miezd ? (0 replies)
 56. vyúčtovacia fa za elektriku bez rozpisu dph (2 replies)
 57. Ako predať tovar cez CZ partnera? (0 replies)
 58. MRP - aký typ DPH pri kovovom odpade? (2 replies)
 59. Účtovníctvo v KORWINE (3 replies)
 60. Recyklačný poplatok vstupuje do ceny materiálu? Účtujem spôsobom A. (0 replies)
 61. DPH pri dodaní plynu (2 replies)
 62. Reštrukturalizácia a prihlásenie pohľadávok (0 replies)
 63. Daňové odpísanie pohľadávky (1 replies)
 64. Neplatca DPH - fakturácia do Čiech (0 replies)
 65. Rozdiel na účte 131 vzniknutý pri dobropise a vrátení tovaru dodávateľovi (0 replies)
 66. Zaznam o prevadzke vozidla (stazky) (1 replies)
 67. odvod dph z vystavených faktúr v období keď živnostník mal byť platcom dph (0 replies)
 68. Potvrdenie pre holandský finančný úrad (4 replies)
 69. účtovanie benefitových poukážok Benefit plus (0 replies)
 70. Daňové priznanie typu B 2015 - príjem SR+ČR (4 replies)
 71. Je možné vystaviť vydavkovy alebo prijmovy pokladničný doklad na seba? (0 replies)
 72. Oprava spevnenej plochy (0 replies)
 73. Aká výška hotovosti môže byť v pokladni FO-SZČO? (5 replies)
 74. prijatý dar z ČR (0 replies)
 75. Ako zaúčtovať v peňažnom denníku výdaj na "špeciálny účet"? (0 replies)
 76. podľa čoho viem, že ide o dividendy za rok 2012 alebo za rok 2013 ako sa to posudzuje? (10 replies)
 77. zmluvna pokuta od Slovak telekom - bez DPH,je to ok? (1 replies)
 78. Vyplatené dividendy - uct. zisk za rok 2012 (3 replies)
 79. Učtovníctvo + DPH (0 replies)
 80. budem musiet podat danove priznanie ? (2 replies)
 81. Potvrdenie o príjme z Holandska - JAAROPGAAF - ešte raz (5 replies)
 82. Pracovny fond vo vyplatnej paske-spravny? (5 replies)
 83. Aké odvody musím platiť ? (4 replies)
 84. Dohoda o pracovnej činnosti menej odpracovaných hodín (2 replies)
 85. Daňová strata pri paušále (2 replies)
 86. ako samozdaním fa z Alza s IČ DPH SK (1 replies)
 87. Prihlásená pohľadávka účtovanie (0 replies)
 88. výdavkové doklady (4 replies)
 89. Je chyba ak bločky v účtovníctve z rôznych dátumov sčítam do jedného výdavkového? Ak áno podľa akého zákona. (0 replies)
 90. Ráta sa víkend do dvojtýždňového školenia mimo pracoviska zamestnanca? (4 replies)
 91. Cestovný príkaz - zamestnanec nie je vlastníkom vozidla (8 replies)
 92. Príspevok zamestnavatela na stravu (1 replies)
 93. Faktúry z čerpacej stanice (3 replies)
 94. Tvorba opravnej položky k pohľadávke - spoločnosť zanikla zlúčením (0 replies)
 95. B.3.1. ukazuje mi chybu (5 replies)
 96. Rozdiel vo vykaze SP (1 replies)
 97. SZČO ,registrovaný pre daň podľa par.7a (14 replies)
 98. SZČO a prenajaté auto (4 replies)
 99. Nákup v Mobelixe - je to faktúra alebo zmluva a v tom prípade účtovať na základe bloku z pokladne? (9 replies)
 100. zápočet záväzkov a pohľadávok medzi tromi firmami (8 replies)
 101. szčo a prenajom rodinného domu (2 replies)
 102. Vrátenie osobneho vkladu konateľovi s.r.o. (1 replies)
 103. pozastavenie zivnosti povinna registracia dph (6 replies)
 104. Nákup motorového vozidla do sro (1 replies)
 105. Zmena kalend.roka na hospodársky rok - dopady v účtovníctve (0 replies)
 106. Koľko rokov sa odpisuje čistička odpadových vôd? 20 alebo 40 rokov? (0 replies)
 107. odkúpenie pohľadávok a DPH z vyššieho inkasa (1 replies)
 108. § 69 a montáž panelových hál (1 replies)
 109. Auditor vo firme (1 replies)
 110. zahraničný blok za phl (0 replies)
 111. DPH zdravotná starostlivosť- (0 replies)
 112. Sklad, skladová evidencia (3 replies)
 113. Dodatočné DP aj KV DPH za minulé mesiace (3 replies)
 114. faktura za ubytovanie (6 replies)
 115. Nákup tovaru v hot. ak nie sú peniaze v pokladni, ani na účte (20 replies)
 116. zábezpeka pre DU (2 replies)
 117. Zaradenie do odpis.skupiny (1 replies)
 118. Môžem účtovať 221 / 221? je to ok? (4 replies)
 119. výbava kuchynky v prenajatej kancelárii (2 replies)
 120. Môžem uplatniť prenos daňovej povinnosti na opravu gastrozariadení? (3 replies)
 121. Prenájom bytu ak už som živnostník (1 replies)
 122. Výsluhový dôchodok, zamestnanie a podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 123. Administratívny poplatok - prevod vlastníckych práv - Ako zaúčtovať v PU? (0 replies)
 124. oneskorená registrácia DPH - aký je správny výklad zákona? (2 replies)
 125. Dodávka alarmu s montážou (28 replies)
 126. Lekáreň - nový zákon o odpadoch (0 replies)
 127. Mäso nakúpené v Poľsku ako mám zaúčtovať v roku 2016 , s akým DPH? (0 replies)
 128. Náklady na auto tiež 80% (0 replies)
 129. Úroky z pôžičky / z omeškania - zdaňujú sa ?? (2 replies)
 130. ako zaúčtovať jednorázové cestovné poistenie? (2 replies)
 131. Vzorky (2 replies)
 132. Auto zaradené v majetku používané aj na súkromné účely - SZČO, platca DPH, Jednoduché účtovníctvo (3 replies)
 133. Zrušenie registrácie DÚ (1 replies)
 134. Vyúčtovacia faktúra za energie (0 replies)
 135. Uplatní sa prenos daňovej povinnosti DPH pri kabelážnych prácach, ktoré nie sú súčasťou budovy? (6 replies)
 136. Faktúra za rozbor pitnej vody (1 replies)
 137. Stravne listky-zamestnavatel (1 replies)
 138. nákup phm v zahraničí a dph (4 replies)
 139. Preplatok z RZ dane a ukonceny PP (1 replies)
 140. ako sa odepisuje záporný goodwill? (0 replies)
 141. Oprava základu dane tuzemské samozdanenie § 69 a daňové priznanie na DPH (1 replies)
 142. Ako funguje pay safe karta ? (1 replies)
 143. Zamestnávanie v Nemecku a odvody do poisťovni. (0 replies)
 144. Ukončenie pracovného pomeru stravné lístky (3 replies)
 145. Môže poberateľ výsluhového dôchodku poberať materskú? (1 replies)
 146. Kombinácia DPH na faktúre (2 replies)
 147. Spĺňa fy podmienky povinnej registrácie DPH? (13 replies)
 148. nákup kolkov a ich refakturácia (5 replies)
 149. Stará pohľadávka (1 replies)
 150. ako úctovat penále od Soc.poistovne za stary rok ? (1 replies)
 151. kedy ukončiť pracovný pomer ? (2 replies)
 152. Kedy je zdaniteľné plnenie? (1 replies)
 153. DPH pri vývoze tovaru s montážou (0 replies)
 154. Príjem rozhodcu na arbitrážnom súde (0 replies)
 155. Preplatok voci ZP a SP na ucte 336, ktory vznikol chybnym uctovanim v predch.rokoch, ako ho zlikvidovat uctovne? (4 replies)
 156. faktúra, ičo a dič (10 replies)
 157. Účtovanie v Omege - začiatočník (2 replies)
 158. Danove obdobie a dan. licencia (1 replies)
 159. Nezdokladovaná úhrada záväzku (11 replies)
 160. Aký účet použiť pri duplicitnej úhrade? (6 replies)
 161. DPH doklad faktúra opravná (4 replies)
 162. Slovák si podal danove priznanie v Čechách (0 replies)
 163. Predaj nehnuteľnosti - budova zahraničnej osobe a zároveň spoločníkovi (0 replies)
 164. "Samozdanenie faktury" nemusi byt 343 uctovana?? (12 replies)
 165. Chybové hlásenie pri vypĺňaní DPPO (3 replies)
 166. Číslovanie dokladov - hospodarsky rok (1 replies)
 167. Vklad do ERP - je potrebné účtovať? (6 replies)
 168. Daňový bonus (7 replies)
 169. Poistenie pohľadávok - účtovanie (1 replies)
 170. Obstarávacie náklady - garáž (4 replies)
 171. DODAT.DPH - príklad - ako vyplniť? (0 replies)
 172. Uctovanie cestovnej kancelarie v PU (2 replies)
 173. Montáž a prenos daňovej povinnosti (8 replies)
 174. platby za jazykový kurz a DPH (0 replies)
 175. stavebné a montážne práce z EU? (1 replies)
 176. Zisk vyplatený spoločníkovi s.r.o. - ako zaúčtovať ??? (0 replies)
 177. Môže SZČO viesť daňovú evidenciu? (2016) (2 replies)
 178. FA do CR ale tovar na Slovensko (1 replies)
 179. Ide o prenos daňovej povinnosti v stavebníctve? (21 replies)
 180. oprava faktúry s DPH /platená v hotovosti/ (0 replies)
 181. Databáza-odovzdať klientovi? (0 replies)
 182. zariadenie predajne ako dar (1 replies)
 183. Ako zaúčtovať vybavenie kuchyne v rekreačnom zariadení? (2 replies)
 184. odpočet DPH za províziu pri nákupe stravných lístkov u živnostníka (2 replies)
 185. Transferové oceňovanie - odsúhlasenie (13 replies)
 186. Čistá hodnota zákazky v súvahe (0 replies)
 187. Rrezervy na naklady a zaroven k tomu odhad na vynosy-vplyv na zaklad dane (1 replies)
 188. Príjem do pokladne za predaj auta (2 replies)
 189. Provízia - terminál - účtovanie (3 replies)
 190. Účtovanie deputátu ako úhradu za nájomné. (0 replies)
 191. Zápočet pohľadávok a záväzkov spoločníka (2 replies)
 192. Refakturácia prepravy na SK poľskému dodávateľovi s DPH? (3 replies)
 193. Platenie poistky zo zivnosti popri zamestnaní (6 replies)
 194. Daň z darovanej nehnuteľnosti? (3 replies)
 195. Reštaurácia a výdajky (3 replies)
 196. Prenájom kancelárie od konateľa a transférové oceňovanie (8 replies)
 197. Ako vystaviť faktúru (2 replies)
 198. režim DPH: dodávka a montáž technológie ČS (3 replies)
 199. Kedy musím zaradiť do majetku pozemok? (1 replies)
 200. DPH pri nákupe zlomkového zlata zo záložne (0 replies)
 201. Učtovanie pohonných hmôt. (1 replies)
 202. Ako získať spätne prax pri výpomoci vykonávania prác pre SHR? (1 replies)
 203. VPD - účel (1 replies)
 204. Účtovanie recyklačného fondu (2 replies)
 205. Súhrny výkaz a daňové priznanie k DPH. (3 replies)
 206. Predaj jedálnych kupónov zamestnancovi (6 replies)
 207. Faktura prelom mesiacov a DPH (5 replies)
 208. Registracia platitela dane (6 replies)
 209. zauctovanie faktury (6 replies)
 210. Predaj darovaneho pozemku (2 replies)
 211. študent dennej formy, práca na TPP a nárok na podporu v čase nezamestnanosti (14 replies)
 212. Stavebníctvo a DPH (5 replies)
 213. SZČO a uplatnenie nákladov za prenájom (3 replies)
 214. Existuje videoškolenie k problematike: stavebné práce a DPH od 1.1.2016 ? (1 replies)
 215. prevod vlastného softvéru do sro (0 replies)
 216. obstaranie tovaru zo zahraničia (1 replies)
 217. Dodanie tovaru z EU - kedy do DPH a KVDPH (2 replies)
 218. Účtovanie úveru (0 replies)
 219. Ako treba vymazať chybne zaúčtované pokl. dokl. z účt. denníka v programe MRP? (3 replies)
 220. nákup videoškolenia - účtovanie (1 replies)
 221. Šetrenie sídla fy z hľadiska registrácie DPH. (3 replies)
 222. Je správne rozdelenie faktur z jednej stavebnej akcie na cast s a bez prenosu danovej povinnosti? (13 replies)
 223. Je obstaranie webovej stránky kapitálový, alebo bežný výdavok? (4 replies)
 224. Dan z prenajmu (2 replies)
 225. Účtovanie v jednoduchom účtovníctve, stravné lístky a stravné, cestovné náhrady a náklady na mobil (1 replies)
 226. dodatočné DP B (2 replies)
 227. Rozpočítanie nákladov za prepravu do ceny tovaru (0 replies)
 228. Dobrovoľné poistenie (2 replies)
 229. Fakturovanie materiálu z nemecka do švajčiarska ale dodanie je v taliansku (0 replies)
 230. uplatnenie dph pri registrácii z finančného leasingu (0 replies)
 231. Preukázateľné výdavky na zníženie dane z príjmu pri predaji bytu (9 replies)
 232. B3 KV dph uplatnená (2 replies)
 233. dane zo mzdy (2 replies)
 234. Mesačný výkaz do SP a ZP - zamestnanec PN (1 replies)
 235. prenesenie daňovej povinnosti - rôzne činnosti na jednej faktúre (2 replies)
 236. rok na PN (6 replies)
 237. Ako zaúčtovať pri stavbe výkony "dokončovacie"? (0 replies)
 238. Ako si uctovne prerozdelit peniaze, aby to bolo spravne? (1 replies)
 239. nemecke daňové priznanie (0 replies)
 240. Platba v hotovosti odberateľom na základe zmluvy bez sumy - obmedzenie 5000€ (4 replies)
 241. Ako zaúčtovať nákup jedného setu letných pneumatík a diskov v hodnote 2100 EUR? (2 replies)
 242. dohoda o vykonaní práce - rodičovská dovolenka (15 replies)
 243. Neplatiteľ a predaj tovaru do EÚ (0 replies)
 244. Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve, nárok na odpočet a kedy samozdaniť (9 replies)
 245. Vystavená faktúra do EÚ (3 replies)
 246. Obchodný zástupca z ČR sprostredkováva obchodnú činnosť na Slovensku pre slovenského platiteľa DPH. Musí byť registrovaný na SK ako platca DPH podľa pragrafu 7? (2 replies)
 247. Účtovanie PHM (3 replies)
 248. Ako vystavit fakturu zahranicnej osobe za sluzbu vykonanu v SR??? (0 replies)
 249. Zľava na fa (0 replies)
 250. prenesenie daňovej povinnosti FA (4 replies)