1. Uvádzať v DP aj sumu zaplateného zdravotného poistenia počas dobrovoľnej nezamestnanosti? (2 replies)
 2. Poplatok za zápis do OR, pokuta zo stavenej inšpekcie - účty na strane Dal (3 replies)
 3. uplatnenie nčzd na manželku (4 replies)
 4. Mam povinnost podat DP? (3 replies)
 5. zaúčtovanie dokladu v podvojnom účtovníctve (0 replies)
 6. Stravné lístky zrážka zo mzdy (2 replies)
 7. Socialna poistovna - nedoplatok?? (3 replies)
 8. NČZD na manželku a poberanie materského z Nemecka (4 replies)
 9. Zahraničná pracovná cesta - vyúčtovanie stravné (12 replies)
 10. obchodné jednanie (2 replies)
 11. Daňové priznanie elektronicky alebo v papierovej podobe? (2 replies)
 12. vklad konateľa do sro (5 replies)
 13. Aký je maximálny daňovo uznaný príspevok zamestnávateľa na stravné? (6 replies)
 14. Doplatenie daňového bonusu v DP (2 replies)
 15. Cestovný príkaz (6 replies)
 16. účtovanie exekúcie (2 replies)
 17. Prepočet stravného z CZK na EUR (4 replies)
 18. Oberon - súvaha (1 replies)
 19. KUV - ako účtovať? V prospech koho? (0 replies)
 20. Daňové priznanie typu A – riadok 87 pocet priloh? (2 replies)
 21. Daňový náklad po zaplatení ? (6 replies)
 22. Výška vlastného príjmu manželky (11 replies)
 23. Ako zaúčtovať použitie ostatného fondu (0 replies)
 24. Podanie DPFO bez príloh (1 replies)
 25. ohlasenie na danovy urad (10 replies)
 26. Sociálny fond a dohody mimo pracovného pomeru (2 replies)
 27. odpočet daňovej straty (5 replies)
 28. Zaokrúhlovanie výške dane r.600 DPPO 2019 (4 replies)
 29. Dátum vzniku daňovej povinnosti (2 replies)
 30. výpočet základu dane pri chybne vyplatenej faktúre (2 replies)
 31. stiahnutie z karty a zaevidovanie do ekasy (0 replies)
 32. Uplatnenie NČZD na manželku - výpočet (4 replies)
 33. Danove priznanie (3 replies)
 34. Sro autodoprava (2 replies)
 35. Spätné odpočítanie dane? (1 replies)
 36. Re: Ako zaúčtovať nevrátený daňový preplatok do 5 eur? (2 replies)
 37. nárok na materskú dovolenku - reťazový pôrod (38 replies)
 38. Daň z príjmu pri nehnutelnosti nadobudnutej darovaním, a následný predaj - oslobodenie od dane? (12 replies)
 39. Je povinnosť posielať štatistické výkazy a prehľady podľa vyžiadania štatistického úradu. (1 replies)
 40. Dovolenka počas rodičovskej dovolenky (2 replies)
 41. Ako doriešiť faktúru??? (1 replies)
 42. odpočítateľna položka na manželku, ak v r. 2019 poberala rodičovský príspevok? (3 replies)
 43. Neuznaný záväzok a daňové priznanie 2019 (0 replies)
 44. Zostatok 343 DPH ku koncu roka (2 replies)
 45. Pripočítateľná položka pri predaji neodpísaného auta? (3 replies)
 46. Preprava tovaru zo Švajčiarska na SK - oslobodené alebo s DPH? (0 replies)
 47. daň z predaja nehnuteľnosti (1 replies)
 48. odklad danoveho priznania (1 replies)
 49. Ako zučtovať vratenú zábezpeku v roku 2020. Zučtovaná bola v roku 2019 v nákladoch. (1 replies)
 50. Windows 10 , finančná správa a tlač PDF. (18 replies)
 51. Zostatok na 335 - stravne listky (3 replies)
 52. Účtujem o schválení úveru od banky, ak nebol poskytnutý? (1 replies)
 53. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť tento majetok? (0 replies)
 54. Podlieha zdaneniu renta vyplácaná od OZ jeho členom v súlade so stanovami? (0 replies)
 55. Pracovná cesta a nadčas? (2 replies)
 56. Preddavky na daň (2 replies)
 57. Výpočet preddavkov (3 replies)
 58. DPH a podnikova chata pre zamestnancov (1 replies)
 59. Aká je predkontácia pri platbach Zdravotného poistenia ? (0 replies)
 60. Musí SZČO+zamestnanec podať DP 2019 elektronicky? (5 replies)
 61. Brexit s dohodou (0 replies)
 62. SZCO - byt v obchodnom majetku (4 replies)
 63. Výkaz o majetku a záv. v JÚ (2 replies)
 64. Faktúra z EÚ od neplatcu DPH (1 replies)
 65. Právne služby - úhrada v hotovosti (3 replies)
 66. Odpočet DPH z tovaru kupovaného online zo zahraničia? (0 replies)
 67. Prepravné služby - oslobodenie od dane alebo prenos DP (0 replies)
 68. Môže s.r.o. darovať inej s.r.o. už odpísaný majetok? (12 replies)
 69. Paušálne výdavky a daň z motorových vozidiel (9 replies)
 70. Ako zdaniť honorár (3 replies)
 71. Fakturacia klientovi s "fiscal code" (0 replies)
 72. vznik danovej povinnosti k dani z MV (1 replies)
 73. Kúpa auta v hotovosti a následne vybavený autoúver - vstupná, obstarávacia cena auta (5 replies)
 74. SZČO a používanie súkromného auta pre firmu, pre ktorú pracuje (3 replies)
 75. má zamestnanec nárok na gastrolístok ak máme vlastné stravovacie zariadenie? (3 replies)
 76. stála stavebná prevádzkareň (0 replies)
 77. Mám nárok na rodičovský príspevok? (10 replies)
 78. príspevok na stravné lístky zo SF -zúčtovanie do peň.denníka (1 replies)
 79. Vstupuje poštovné do ceny materiálu? (2 replies)
 80. Odklad daňového priznania FO - posúva sa aj platenie odvodov? (3 replies)
 81. Likvidácia zásob (2 replies)
 82. Živnosť/s.r.o. + TPP (5 replies)
 83. Spätne doodpisovanie HM (2 replies)
 84. Auto preradené do osobného užívania (2 replies)
 85. Tlačivo škodový protokol pre daňové účely (0 replies)
 86. konto prac.času (0 replies)
 87. Ako zaúčtovať náhradu ušlého zisku (1 replies)
 88. Zamietnutie zlavy. (8 replies)
 89. Daň z nehnuteľnosti - prenajatá pôda a platenie dane (2 replies)
 90. Živnostník - zápis do OR a účtovníctvo (0 replies)
 91. Odstupné - platia sa z neho odvody do zdravotnej a sociálnej poistovne a tiež daň? (4 replies)
 92. Daňové priznanie k dani z MV 2019 (2 replies)
 93. oznámenie o zániku daňovej povinnosti o dani z MV (0 replies)
 94. Platba cez terminal - uctovanie (6 replies)
 95. MRP-DPH výkaz -ako dostať do výkazu DPH bezodplatné dodanie os.auta (4 replies)
 96. Prenájom nehnuteľnosti + DPH (0 replies)
 97. Dan za auto (5 replies)
 98. eKasa (6 replies)
 99. Dan z MV, szco, Pn (1 replies)
 100. Odoslala som "dodatočný" kontrolný výkaz namiesto "opravného" (3 replies)
 101. Uctovanie prepisu vkladu spolocnika (0 replies)
 102. Daň z MV (4 replies)
 103. DzMV pri spotrebnom úvere (9 replies)
 104. Vystavený dobropis do zahraničia a SV (0 replies)
 105. DPH (0 replies)
 106. Predpokladaná daň pri DzMV pri použití súkromného auta zamestnanca (2 replies)
 107. Vyplatenie podielu na zisku za rok 2017 a 2018, ak nie je vyplatený podiel na zisku za predchádzajúce roky (2 replies)
 108. Preddavok mzdy a daňový prehľad (3 replies)
 109. Kúpa pneumatík ako súčasť auta a DPH (1 replies)
 110. Aký dátum uviesť v DP DzMV v kolónke Za zdaňovacie obdobie od? (3 replies)
 111. Úhrada zálohy vkladom na BÚ- viac ako 5000 eur (4 replies)
 112. Dan Z Motorových vozidiel (5 replies)
 113. Zánik daňovej povinnosti k dani motor. vozidla (2 replies)
 114. Uzavierka plu skupin na portali (0 replies)
 115. Darovanie auta z s.r.o. (0 replies)
 116. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za motorové vozidlá (2 replies)
 117. preradenie materiálu do podnikania (1 replies)
 118. Kúpa krátk. majetku zamestnancom - môže byť VOZD? (5 replies)
 119. Dodanie 2019 ale FA sa už týka 2020 (18 replies)
 120. Oznámenie pre FS SR o kúpe auta zo zahraničia (3 replies)
 121. Opravné položky-tvorba v nasledujúcom období (3 replies)
 122. daň z nehnutelnosti - dochodca (3 replies)
 123. Uplatnenie si DB spätne - koľko rokov? (8 replies)
 124. Paragraf 7a DPH (1 replies)
 125. Uzná(va) daňová kontrola prefotený originál pokladničného dokladu? (8 replies)
 126. znalecký posudok pri zámene bytov (1 replies)
 127. Odpísanie pohľadávky v JÚ MRP WIN (2 replies)
 128. Registratúrny poriadok, plán, archív - nové povinnosti? (0 replies)
 129. Ktorý riadok daňového priznania k dani z pridanej hodnoty? (1 replies)
 130. Faktúra na dodanie z EÚ - je úplná? (2 replies)
 131. Rakuske danove priznanie pre SZCO plus zavisla cinnost v kal. roku 2019 (1 replies)
 132. Dozorná činnosť výkonu správy domu - odmena - je zdaniteľný príjem (1 replies)
 133. predaj tovaru na základe komisonálnej zmluvy a DPH (0 replies)
 134. Spostredkovateľ poistenia a účtovanie províznych listín (1 replies)
 135. Ako vyplniť DP pre daň z motorových vozidiel pri zamestnancovi? (0 replies)
 136. stornovaná faktúra (2 replies)
 137. Nákup tovaru z Ukrajiny (4 replies)
 138. Platba kartou SZČO za diaľ. známku pre vozidlo v majetku s.r.o. (1 replies)
 139. Daň z MV a zamestnanec používajúci súkromné auto v dvoch firmách (2 replies)
 140. Storno fakúra a kontrolný výkaz (0 replies)
 141. SZČO preradí auto z majetku do osobného užívania od 1.1.2020 . Má povinnost to oznámit FS? Auto už nebude používať na podnikanie ani o ňom účtovať. (1 replies)
 142. Ake danove priznanie podat pri oslobodenom prijime z nehnutelnosti za r.2019 a zavislom prijime zamestnanca? (2 replies)
 143. príspevok na rekreáciu - §5, ods.7, písm.b) - kam sa vpisuje tento údaj do DP, typ B (0 replies)
 144. daňovy bonus v DP typ B podavane po smrti otca (5 replies)
 145. Potvrdenie o hlásení nepeňažného príjmu pre DÚ (2 replies)
 146. Nezdaniteľnú časť ZD na manželku poberajucu príspevok na opatrovanie ZŤP osoby (7 replies)
 147. Rozpočtová organizácia (0 replies)
 148. daň z nehnuteľnosti (7 replies)
 149. PPD a VPD k doslym a vystavenym fakturam - ako tlačiť ? (4 replies)
 150. Musí sestra zaplatiť daň z príspevkov na opatrovanie? (12 replies)
 151. Aka je predkontácia a členenie KV DPH pri internom doklade k dobropisu za vrateny tovar do zahraničia ? (3 replies)
 152. Oznámenie zániku daňovej povinnosti. (4 replies)
 153. Ako zaúčtovať fa s preddavkom? (0 replies)
 154. dobropis a pôvodné číslo faktúry (2 replies)
 155. vyučtovanie elektriky s danovou povinnostou januar 2020 (3 replies)
 156. DP zamestnanec (8 replies)
 157. Sporné faktúry - daňová povinnosť za tovar a neskôr na službu z Nemecka (0 replies)
 158. DzMV za 2019 (1 replies)
 159. Ako uviesť údaje v D2 kontrolného výkazu DPH? (2 replies)
 160. zmena účtovníka elektornicka komunikacia (6 replies)
 161. Treba oznámiť DÚ vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel? (2 replies)
 162. Ktoré vozidlo treba zahrnúť do výpočtu predpokladanej dane z motorových vozidiel? (2 replies)
 163. Daňové priznanie FO typ A za r. 2019 len závislá činnosť výpočet (4 replies)
 164. súkromné auto na podnikanie (23 replies)
 165. Dlhodobý majetok, kúpa kosačky 1793€ bez DPH , môžem DPH uplatniť celú jednorazovo? (2 replies)
 166. treba odhlásiť súkromné auto ak sa v r.2019 vôbec nepoužívalo? (2 replies)
 167. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nezamestnanost (6 replies)
 168. Zmluva ako faktura? (10 replies)
 169. Zúčtovanie preplatku dodávateľovi (1 replies)
 170. Refundácia DPH z EÚ (2 replies)
 171. Tvorba internetového obchodu (1 replies)
 172. dávka v hmotnej núdzi a DP (10 replies)
 173. Počet mesiacov pri výpočte odvodov (3 replies)
 174. cestovna agentura a predané zajazdy v roku 2019 pre rok 2020 (4 replies)
 175. nebankove pozicky (5 replies)
 176. Pohľadávky v DP (1 replies)
 177. Predaj firemného vozidla (0 replies)
 178. RZD a príspevok na dochádzku za prácou § 53 (2 replies)
 179. Účtovanie zásob (3 replies)
 180. RZD otec na materskej dovolenke (2 replies)
 181. Predaj majetku a registračná pokladnica. (8 replies)
 182. Bloček z ERP (3 replies)
 183. Kde nájdem elektronické tlačivo Oznamenie o zaniku DzMV (7 replies)
 184. Ako zaúčtovať faktúru mobilného operátora 4ka (1 replies)
 185. Hydrogeologický posudok... (0 replies)
 186. Dodatočné DPH a nadmerný odpočet (2 replies)
 187. Povinnosť tlačiť dennú uzávierku zásuvky (5 replies)
 188. Môže dodávateľ pri poskytnutí služby fakturovať 100% zľavu? (1 replies)
 189. preddavky na daň v DPFO-B zápis zaplatených preddavkov (0 replies)
 190. Kedy po založení s.r.o. začat riešit účtovníctvo / účtovníka? (2 replies)
 191. Preddavok na daň z príjmu PO (1 replies)
 192. Predaj auta, kúpa nového auta a DzMV (1 replies)
 193. 2 szčo (19 replies)
 194. Združenie FO (1 replies)
 195. Auto na úver - odpis dph a splátky (2 replies)
 196. Vreckové zdanenie + odvody zamestnanec (1 replies)
 197. Predaj auta? (0 replies)
 198. Zaradenie kávovaru (2 replies)
 199. Vyraďovanie majetku (2 replies)
 200. DP za rok 2019 príjem iba z čiech (1 replies)
 201. kurz cz 2019 (2 replies)
 202. Jednoosobova s.r.o,zaroven zamestnanec a iny prijem ako fyzicka osoba (2 replies)
 203. Musí platiť SZČO odvody za obdobie kedy čaká na súhlas nároku na materskú? (9 replies)
 204. Kde si overím obrat Maďarskej firmy? (0 replies)
 205. ročné zúčtovanie dane (4 replies)
 206. Ako postupuje sro platca dph ako povinný pri uhradenej/stiahnutej exekúcii pri faktúre, ktorú mal vo výnosoch a bola z nej predtým odvedená dph? (0 replies)
 207. Účet 325 alebo účet 379 ? (0 replies)
 208. Datum vzniku DP a paušal za telefon (3 replies)
 209. Kúpa motorového vozidla v hotovosti. (3 replies)
 210. DzMV danova povinnost - zaradenie alebo prihlasenie? (11 replies)
 211. Deň zaradenia do odpisov (1 replies)
 212. Zamestnankyna po predlženej rodičovskej dovolenke a daňové priznanie (3 replies)
 213. Nakladna autodoprava szčo danove vydavky (2 replies)
 214. Účtovanie pohybov vo fiškálnej pokladni - program POHODA (1 replies)
 215. Preplatok RZZP za rok 2018 a daň (14 replies)
 216. DPzMV (15 replies)
 217. Aké povinnosti mi vznikajú pri predaji nehnuteľnosti ? (3 replies)
 218. výpočet bonusu na manželku-szčo (11 replies)
 219. poberám opatrovateľský príspevok. koľko môžem zarobiť pri Dohode o pracovnej činnosti ? (1 replies)
 220. Kolko mesiacov zdanujem za pouzivanie motoroveho vozidla? (21 replies)
 221. Danová povinnosť - ako účtovať? (1 replies)
 222. Uplatnenie daňového bonusu. (4 replies)
 223. VRP - živnosť 43.22.0 (10 replies)
 224. Dan z nehnutelnosti - stavba na pozemku (2 replies)
 225. ako zaúčtovať v jednoduchom účto nákup tovaru zo stravných lístkov (5 replies)
 226. ročné zúčtovanie zamestnávateľa alebo daňové priznanie (10 replies)
 227. účtovanie nákupu konateľa debetnou kartou (10 replies)
 228. Dan z bytu (6 replies)
 229. Su penale za zdravotne poistenie opravnene odpocitatelne vydavky zo ZD pri uplatnovani pausalnych vydavkov ? (6 replies)
 230. DPH z PHM - madarska firma v Madarsku (3 replies)
 231. Priemyselný vysávač-odpisová skupina (1 replies)
 232. Krátkodobý majetok (1 replies)
 233. Ako v JÚ zaúčtovať neuhradený záväzok z roku 2014 (1 replies)
 234. FA s vyčíslenou DPH a zároveň s formuláciou prenos daňovej povinnosti podľa §69 (2 replies)
 235. Zostatok PHM pri predaji firemného vozidla (2 replies)
 236. Fakturovať inštalačné práce na budove v SK do Poľska bez DPH? (8 replies)
 237. Nesúlad obratu s reportom na FS (6 replies)
 238. Ako opraviť už zaplatenú chybnú faktúru? (1 replies)
 239. Predaj neodpísaného auta v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 240. nákup PHM 31.12. platobnou kartou v JÚ a zostatok na priebežkách do nasl.r. (2 replies)
 241. Odvody do ZP a SP (3 replies)
 242. Daňové priznanie z motorových vozidiel za 2019 (15 replies)
 243. Použili ste predvyplnené DP k DzMV z portálu FS ? (9 replies)
 244. Kam zaradiť vystavenú FA za rekvalifikačný kurz v kontrolnom výkaze? (2 replies)
 245. Invalidný dôchodca - spätná úprava odvodov? (6 replies)
 246. Daňové priznanie (0 replies)
 247. podanie DPFO odchod do dôchodku (4 replies)
 248. Dodanenie príjmov zo zmluvy o dielo - DPFO (0 replies)
 249. Oprava fa vystavenej s DPH českému odberateľovi (2 replies)
 250. výška platby v hotovosti (2 replies)