PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Elektromontážne práce sa fakturujú bez dph?
 2. Vnútropodniková doprava zamestnancov
 3. Účtovanie fakúr z ALZA.CZ a ALZA.SK
 4. Rozlišuje sa ZD a DPH pri odpise záväzku? Alebo DPH neriešim?
 5. Daň z motorových vozidiel - predaj vozidla
 6. Daň z MV - odd. III, riadok 10
 7. Daň z príjmu + daň z prenájmu
 8. Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť skladovú a manipulačnú plochu?
 9. Dotkne sa ma daňová povinnosť?
 10. DzMV - dodatočné DP
 11. Cestovný príkaz "celomesačný"
 12. Kedy zaradiť vozidlo do podnikania?
 13. Vedenie evidencie pri prenájme bytu a daňové priznanie
 14. Daň z MV - finančný leasing
 15. Príjem z dotácie - daňový bonus
 16. Prenájom automobilu
 17. Ročné zúčtovanie dane a príjmy z ČR
 18. Prenajom a odpisy
 19. DzMV - Daňové priznanie k dani z motorového vozidla
 20. Organizovanie behu a predaj spomienkových predmetov
 21. Ako podať Oznámenie o zániku DzMV
 22. DzMV - Dátum vzniku daňovej povinnosti február či júl??
 23. Náklady na prevádzku platené z dotácie
 24. Predavkova faktura za elektriku..
 25. Tovar z ČR.
 26. Vznik daňovej povinnosti DZMV
 27. ako správne uplatňovať DPH pri dobropisoch s prihliadnutím na §53
 28. Ako zaúčtovať poštovné v PU?
 29. Danove priznanie predaj nehnutelnosti
 30. Stravné listky
 31. Zánik a vznik daňovej povinnosti dane z MV viackrát v roku
 32. Príležitostný predaj dreva 2018
 33. Editovateľné NOVÉ vyhlásenie (2%) za zdaňovacie obdobie 2018 (V2Pv18_1) VYRIEŠENÉ
 34. Rozpis splátok leasingu - ako opraviť??
 35. vodarenské a pilčícke práce podliehaju registracii 7 a a podavaniu suhrnných vykazov
 36. FA za nákup telefónu z O2 poukážkami aj hotovosťou, nárok na odpočet DPH?
 37. dať do príjmu ročné zúčtovanie zo zdrav.poisťovne preplatok v JÚ ak je už zdanený ?
 38. refakturácia a prenos daňovej povinnosti
 39. Fakturácia podnájomného
 40. Ročne zuctovanie zdravotneho poistenia
 41. Faktúra od eobuv.sk
 42. Zdravotné poistenie
 43. Platová trieda 9 - zaradenie vo verejnej správe
 44. Dobrovoľne neuplatnená DPH na vstupe - bude z nej pripočitateľná položka?
 45. Dobropis na akontaciu pri kupe vozidla
 46. kontrolný výkaz
 47. Vyúčtovanie za elektrinu
 48. paragraf 236 1c
 49. môžem preúčtovať čiastku z obstarania hm. majetku do nákladov v inom roku, v akom bola faktúra zaúčtovaná?
 50. Prepis odpísaného auta z s.r.o. na spoločníka ( konateľa ) s.r.o.
 51. Živnosť + s.r.o. 2018
 52. Daňový bonus na zaplatené úroky.
 53. účtovanie dobropisu za elektrinu na prelome rokov
 54. Preplatok z RZZP
 55. DzMV..aká je výška pokuty?
 56. NČZD je 0.
 57. Predaj odpísaného firemného auta blízkej osobe v zahraničí
 58. Keď neodpisujem auto a súvisiace náklady je treba zaplatiť daň /podať daňové priznanie
 59. Kúpa tovaru z Čiech, faktúra bez DPH do ktorých koloniek v danovom priznaní a v kontrolnom výkaze o DPH to mám zaevidovať
 60. Refakturácia prepravy a manipulačného poplatku
 61. Došlá faktúra - plusové aj mínusové položky
 62. Oberon - prenos daňovej povinnosti
 63. Je potrebné prepisovať dátum dodania v KV?
 64. odpis pohľadávky ex offo
 65. Cestovný príkaz pri pracovnej ceste kratšej ako 5 hodín
 66. Prve zimne pneu plus technicke zhodnotenie
 67. dobropis PHM za rok 2018,dat.dodania 1/2019
 68. Ako správne zaúčtujem došlý dobropis?
 69. Môže sa rozdeliť uplatnenie odpoctu DPH do dvoch mesiacov?
 70. Prenos DPH- § 69 ods. 2 a 9 až 12 zákona
 71. Predčasné ukončenie leasingu u nájomcu
 72. prenájom bytu
 73. Došlá faktúra vyhotovená 02/2018,prijatá 11/2018 zaplatená 03/2018 ako účtovať v JU platcovia DPH
 74. Aká je minimálna mzda pre obchodného zástupcu?
 75. Je vyplatná páska správne?
 76. Firma kúpila auto za 1700 € do spotreby cez účet 501...
 77. Zaúčtovanie dane z príjmov PO 2018 po odpočte daňovej licencie
 78. Zálohová vs. ostrá faktúra z CR
 79. Transferove oceňovanie-oznamuje sa?
 80. Skrátený úvazok
 81. potvrdenie o príjme
 82. potvrdenie o príjme
 83. potvrdenie o prijme
 84. Príkazná zmluva
 85. Ako nazvat tuto sluzbu?
 86. Pokazené auto a DzMV
 87. v rozpočtovej organizácii dobropis na prelome rokov.
 88. Neplatca DPH a danove priznanie k DPH
 89. Zabudnuta faktura z 2018
 90. Neplatca DPH a nakup v Amazon
 91. prenos daňovej povinnosti
 92. zamestnanec a príjem z fin.poradenstva
 93. nezdaniteľná časť na manželku
 94. Oznámenie o ukončení používania mot. vozidla na podnikanie
 95. možem vystaviť fakturu ,v dátume ked som na PN ?
 96. Daň z motorových vozidiel
 97. Poplatok za online platbu a DPH
 98. Ako zaúčtovať vyplatenie dividend z účtu 428, v hotovosti?
 99. DP k dani z nehnutelnosti
 100. Sprostredkovanie kúpy automobilu zo zahraničia
 101. Dátum vystavenie a dodania sú rôzne
 102. Zmenka-účtovanie
 103. Do ktorého roku zaúčtovať? 2018 alebo 2019?
 104. na aké účty zaúčtovať?
 105. vzory smerníc
 106. Montáž kabeláže pre kamerový systém a prenos DP
 107. Dátum dodania
 108. môžem vystaviť dobropis na faktúru z predchádzajúceho roka?
 109. Stravné lístky nad rámec
 110. Rozdielne dátumy dodania na faktúre a na dodacom liste - trvať na oprave?
 111. Je potrebné aby som podal daňové priznanie?
 112. oprava účtu 384
 113. SZČO - paušálne výdavky - cestná daň
 114. Ktorú banku mám vybrať pri internet bankingu ?
 115. Môžem o uhradenú DPH v Čechách ponížiť výnosy z predaja /604/?
 116. Môže osoba - neživnostnik podávať elektronicky D.P. pre živnostnikov?
 117. fakturácia dodaných služieb a materiálu
 118. Daň z nadobudnutej nehnuteľnosti
 119. Účtovanie prístrešku pre hospodárske zvieratá postaveného svjpomocne (JÚ, SHR, neplatca DPH).
 120. Ako účtujem zvieratá v jednoduchom účtovníctve (neplatca DPH, SHR)?
 121. vklad konateľa s.r.o.
 122. učtovanie vystaveného dobropisu na prelome roka
 123. Mandátna zmluva
 124. trovy právneho zastúpenia
 125. Poistná udalosť-účet 518
 126. vystavenie fa za plyn
 127. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z MV
 128. Dodatočné daňové priznanie z dôvodu RZZP po ukončení podnikania - vyplnenie riadkov o poistnom
 129. DMV 2018
 130. Danove priznanie z prijmov v CR a prenajmu v SR
 131. Daňové priznanie príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti
 132. Cena za účtovnú závierku
 133. Akou cenou prepocitat pocet litrov nadspotreby poh. hmot
 134. Stavba nehnuteľnosti v s.r.o. a jej financovanie
 135. osobný vklad podnikateľa v jednoduchom účtovníctve
 136. Odpis premlčanej pohľadávky - výmaz spoločnosti ex offo
 137. Účtovanie NFP v príspevkovej organizácii
 138. Daňová evidencia
 139. Uplatnenie NČZD na manželku
 140. Oprava dokladu z ERP s nesprávne vyčíslenou DPH - kedy a ako?
 141. Na koľko desatinných miest mám zaokrúhliť výmeru pozemku v priznaní k dani z nehnuteľností ?
 142. Musí si živnostník vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom...?
 143. Ako zdaniť províziu z distributorskej zmluvy FO
 144. DPH v záväzkoch pri ukončení podnikania (SZČO)
 145. Účtovanie dane z motorových vozidiel
 146. 13.plat
 147. Neviete kedy by mali byť dostupné elektronické formuláre na daň z príjmov?
 148. Ahojte, prosím do ktorého riadku DPH ide fa za AVG antivirus samozdanenie od zahraničnej spoločnosti?
 149. Vrátenie preplatku zo SP - obdobie 1/2015-12/2017
 150. Uctovnictvo pre lekarov
 151. Ako zaúčtovať preplatky zo sociálnej a zdravotnej poisťovne (JU+paušálne výdavky)
 152. DP A alebo B
 153. Dodavatel nevystavil vyuctovaciu fakturu za dodane sluzby za rok 2018
 154. Evidencia vozidla a DzMV
 155. Ako sa účtuje použitie ostatných fondov? ú427
 156. Faktúra z Polska
 157. fa z ČR
 158. Faktura za prepravu z EU
 159. Predaj ojazdeného auta vystaviť fa bez DPH?
 160. daňový výdavok po zaplatení
 161. Faktúra za právne služby vyššia ako vymáhaná suma od neplatiča do nákladov?
 162. Uplatniť radšej paušálne alebo reálne náklady u živnostníka?
 163. Podanie oznámenia o zániku daňovej povinnosti k DzMV
 164. Neodovzdané stravné lístky
 165. môžem odpočítať v daňovom priznaní zrážkovú daň?
 166. Daňové priznanie rezidenta
 167. Oznamovanie kategórie práce
 168. Dan z prijmu - vyska
 169. .Zostatky v nádržiach vozidla ku konci účtovného roka
 170. prechod na paušálne výdavky
 171. Záväzok po splatnosti
 172. Povinnost podat DP?_nizky prijem SZCO a zaplatene odvody do ZP
 173. Odsúhlasenie pohľadávok
 174. szčo slovenská živnosť ale odvody platí v čr
 175. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdrav.postihnutím
 176. Predvyplnené DP za MV
 177. nezdanitelná cast na manzelku -
 178. Nezdanitelna cast zakladu dane_subeh HPP a SZCO
 179. Som povinna podat DP?
 180. Obdobie účtovania na prelome rokov
 181. zmeny vo vyhlásení na zdanenie príjmov
 182. Slovenská dovolenka
 183. Faktúra - nezaplatená do termínu skonta a následné DPH
 184. Szčo a dodatočne danove priznanie 2017
 185. daňová evidencia
 186. Dan z vyhry
 187. Zabudnutá došlá faktúra a dph
 188. Platené preddavky - zosatok účtu 341
 189. Služobná cesta v rámci Bratislavy
 190. Je potrebné uvádzať kryptomeny v DP(FO) za každých okolností?!?
 191. dobrovoľne nezamestnaný
 192. Stavebny material do nakladov
 193. Vystavená faktúra za služby
 194. Platby na brokersky účet
 195. Je to zákazková výroba?
 196. Poukážka OMV zdarma
 197. Refakturácia používanie mobilov
 198. Nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľov
 199. Auto na leasing oprava - uctovanie
 200. Elektronické oznamovanie kategórie prác 2
 201. Oznamovanie kategórie práce 2
 202. Ako postupovať ak sročka nemá konateľov?
 203. SZCO pausalne vydavky pri vedenom JU
 204. elektronické daňové priznanie pre autora pracujúceho na DIČ
 205. Televizor do nakladov
 206. Faktúra od prepravnej spoločnosti DPD
 207. D z MV 2018
 208. Ťarchopis od elektrární, následne fakturácia nájomcovi z pohľadu DPH
 209. doklad z ERP-vypočítaná dph- s nákup ktorý podlieha preneseniu daňovej povinnosti
 210. S akým dátumom odhlásiť poberanie rodičovského príspevku, ak manžel chce ísť na materskú?
 211. Prípojka tlakovej kanalizácie
 212. Poplatky v banke účtuje v JU ako služby alebo ostatné výdavky?
 213. Úhrada FA cez VRP
 214. nepouživanie MV a dan z MV
 215. Super odpočet nákladov na vedu a výskum
 216. nezaplatenie preddavkov DzMV
 217. SZČO - dobrovoľné odvody do soc. poisťovne
 218. Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste 2018
 219. Ročné zúčtovanie dane 2018
 220. Elektronicka komunikacia s OP
 221. obrat pre DPH JÚ
 222. Oprava účtovnej uzávierky a podanie dodatočného daňového priznania za rok 2017
 223. Daň z predaja nehnuteľnosti
 224. Vyplnenie danového priznania
 225. Zamestnanec na materskej dovolenke - rekreačný preukaz
 226. Registratúrny denník
 227. Rekreačné poukazy a SZČO
 228. Vrátenie dane z Nemecka
 229. Daň z nehnuteľnosti
 230. Jednoduché účtovníctvo a blok z RP
 231. ročné odmeny ako rezerva a daňový výdavok?
 232. príspevky rodičov na ŠKD, a zdroj 453
 233. Firma s.r.o. viac predmetov podnikania a spôsoby úhrad
 234. Softvérová licencia Teamviewer - zrážková daň pri platbe do Nemecka?
 235. Rozsirenie VP do odpisov
 236. Potvrdenia k daňovému priznaniu
 237. Súdny poplatok na prelome rokov
 238. Predbežna finančna kontrola k CP od roku 2019
 239. Daňový doklad k prijatej platbe
 240. oznamenie úradu verej.zdravotníctva do 15.1.zamestnancov kategorie 2
 241. DP za dan z nehnutelnosti nadobudnute este v rokoch 2013-2014
 242. zamestnanec zmenil zdravotnu poistovnu
 243. Vystavené a prijaté FA v roku 2018 uhradené v januári 2019 u platiteľa DPH
 244. DPH par.55
 245. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti
 246. Nájomné a DPH po 1.1.2019
 247. Neuhradená faktura na prelome rokov
 248. definica obratu pre účely platcu dph u szčo od 1.1.19
 249. Zahraničná faktúra_poskytovanie služby do členského štátu_ako opraviť prenos daňovej povinnosti?
 250. Doplatok ku minimálnej mzde