PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Zamestnanec zaplatil zahraničnú faktúru kreditnou kartou
 2. vrátené zdravotné poistenie
 3. § 7 príjmy z kapitálového majetku
 4. Montáž garážových brán - prenos daňovej povinnosti?
 5. práca vo sviatok v nepretržitom režime
 6. Neuplatnená DPH pri samozdanení
 7. Leasing a ukradnuté vozidlo
 8. paušálne výdavky a DP
 9. dobropis v lekárni, PU
 10. Zdanený príjem zo zmluvy o dielo podľa občianskeho zákonníka z Poľska - uvádza sa v daňovom priznaní?
 11. Zaplatené JCD a stĺpec peňažného denníka.
 12. Darovanie nerozdeleneho zisku z minulych obdobi Obcianskemu zdruzeniu - je pravne podlozitelne?
 13. Poznámky pre malé UJ
 14. Tuzemske samozdanenie - preddavok v roku 2015
 15. akciovka
 16. Rezervný fond
 17. vrátené peniaze na účet-nevyzdvihnuté za predané akcie firmy-konateľ peniaze previedol najskôr do pokladne, potom do depozitu
 18. Nadštandardná lek. prehliadka FO a daň z príjmu
 19. daňová evidencia
 20. účtovná ZC a daňová ZC
 21. Účtovanie procesu reštrukturalizácie
 22. Zdaňovacie obdobie
 23. Môžem s Nemcom uzatvoriť príkaznú zmluvu ? Aké sú povinnosti ?
 24. Poskytnutý bonus ( celoročný)od dodávateľa za odber tovaru.
 25. Čiastočný odpočet DPH v účtovnom denníku MRP
 26. Daňová licencia z r. 2014 -nezaúčtovaná
 27. daňová evidencia a DP
 28. nadobudnutie tovaru od zahr.osoby
 29. odpočítateľna položka 3800 eur
 30. faktúra z orange na prelome rokov
 31. Prilezitostny prijem, SZCO a RZZP
 32. Daňové priznanie - závislá činnosť plus hráčska zmluva
 33. vydavky DP
 34. Narok na DB a odpocet na manzelku zijucu s detmi na Ukrajine
 35. Odvody do SP
 36. Daňové priznanie - závislá činnosť plus hráčska zmluva
 37. dodanie tovaru v rámci tuzemska
 38. Ako zaúčtovať v PU zrazenú daň z príjmu
 39. Účtovanie nájomného na základe zmluvy a ukončenie nájmu
 40. znizenie zakladu dane FO o prispevky na DDP
 41. Platby cez terminál
 42. Pokladňa v mínuse
 43. Zaradenie budovy do odpisovej skupiny
 44. Mam dedit byt po mame spolu zo sestrou. Ak sa rozhodneme byt predat, budeme platit dan z príjmu plynúceho z predaja nehnuteľnosti?
 45. ZoD s mamou a transferova dokumentacia
 46. Predaj osobného auta, daňové a účt.odpisy, prerušenie
 47. zrýchlený odpis z 12 na 8 rokov výpočet
 48. Patrí nezaplatený úrok z poskytnutého úveru medzi položky znižujúce výsledok hospodárenia v daňovom priznaní za rok 2015?
 49. Danove priznanie typ A alebo B?
 50. Do ktorého obdobia zaúčtovať nákup v poľskom Makre?
 51. zápočet danovej licencie z roku 2014
 52. Danove priznanie- Dohoda o praci studenta + zivnost
 53. vystavovanie pokladničných dokladov v rozpočtovej organizácii
 54. Má nárok rodič na daňový bonus 23-ročného vysokoškoláka na dennom štúdiu?
 55. preco exekutor blokuje ucet ked je dlh zaplateny?
 56. Môže PO darovať % dane konkrétnej fyzickej osobe prostredníctvom nadácie?
 57. Účtovná závierka k 31.12.2015 JU neplatca DPH
 58. Osobná spotreba podnikateľa
 59. Skontrolovanie danovej a odvodovej kalkulacky pre SZCO
 60. Ako dopísať knihu jázd v MRP?
 61. Daňové priznanie a bonus - pri príjme zo zahraničia?
 62. Ako zaúčtovať čerpanie dotácie z ÚPSVaR pri majetku charakteru osobnej potreby, účtovanom v pomere 80:20?
 63. Ako zaúčtovať zahraničnú došlú faktúru za materiál v CZK.
 64. paušalne výdavky
 65. Predaj traktora a daň
 66. kedy vynat zo zakladu dane fakturu podliehajucu zrazkovej dani
 67. Vzájomný zápočet v OMEGE
 68. Prenesenie daňovej povinnosti
 69. účtovanie kúpenej s.r.o.
 70. Mylne zaúčtovana daňová licencia v roku 2014 ako to opraviť?
 71. započítanie krátkodobej pôžičky s ostatnými pohľadávkami
 72. Danove priznanie - zamestnanec, ktory bol predtym dlhodobo nezamestnany
 73. Nákup PHM cez platobnú kartu
 74. preplatenie operácie očí zamestnávateľom
 75. Prerusenie podnikania, neodpisany OA a nasledny predaj pocas prerusenia
 76. Odstúpenie od zmluvy eshop- pri osobnom prevzatí tovaru
 77. gastrokarta GGFS
 78. Spätne priznaný invalidný dôchodok a podané DP
 79. strata učtovníctva
 80. uctovanie zasob
 81. Odvody SZČO - súkromný účet - účtovanie
 82. dane zo zahraničia vyňaté zo zápočtu
 83. zdaniteľné príjmy z podnikania
 84. oslobodenie od platenia dane za komunalny odpad
 85. Daňové prizananie FO typ A - Príjmy z Rakúska + SR
 86. Časť V - Miesto na osobitné záznamy daňovníka v daňovom priznaní PO
 87. tabuľka D - Evidencia a odpočet straty - dátumy
 88. Dovezene nepojazne auto uctovanie ?
 89. SZČO vykonáva prácu v Nemecku cez slovenskú agentúru
 90. Ako zaúčtovať nárok na daňový bonus SZČO pri daňovom priznaní?
 91. Daňové priznanie SZČO typ B a RZZP
 92. SRO -účtovanie 20% tel. poplatkov
 93. Náklady na marketing a reklamu.
 94. odpisy prenajímaného auta
 95. DzPFO
 96. Záporný stav pokladne
 97. Prenos daňovej povinnosti
 98. Poplatok za pripojenie el. energie
 99. Daňová evidencia a prirodzené úbytky zásob
 100. Ako vytvorit interny doklad a inventarizaciu uctu v Sunsoft-e?
 101. je povinné transférové oceňovanie
 102. Poznámky malej účtovnej jednotky 2015 - čo už netreba uvádzať
 103. Účtovanie novovzniknutej s.r.o. - otázky
 104. darovanie pravnickou osobou
 105. uct.zavierka mikro UJ
 106. Poistná udalosť
 107. Rezerva zaúčtovaná 604/323 - ako v daňovom priznaní?
 108. Uctovanie tankovacej karty a cestovneho prikazu
 109. Účet 365?
 110. JU - peňažný denník - naturálie
 111. Daňová licencia v daňovom priznaní
 112. preddavky na ZP
 113. preprava prístroja -kuriér a dph
 114. Povinné prílohy DP k DzP PO
 115. povinná zmena Q DPH na mesačného platcu
 116. Časť preplatku dane použitá na zaplatenie preddavku na daň, ako účtovať?
 117. paušálne výdavky r.2015 a nedoplatok z RZZP r.2014
 118. viem mi niekto pomôcť s vyplnením dodatočného daňového priznania?
 119. precenenie podielu
 120. Ako urobiť daňové priznanie s autorským honorárom?
 121. vykonávanie živnosti a vykonávanie osobnej asistencie
 122. Daňové priznanie - telefón a email
 123. školenia
 124. osobná spotreba z telef. poplatkov
 125. Nákup tovaru zo zahraničia s DPH platcom
 126. Vyplnenie riadku 72, DP FO B
 127. príjmy zo zahraničia na slovenskú živnosť
 128. Aké sú ceny za účtovnícke služby?
 129. Dodatočná daň z MV 2015
 130. Odpočítanie dane z faktúr vystavených oneskorene registrovaným platiteľom
 131. Ročné zúčtovanie Dôvera-nedoplatok (účet 331)
 132. Zatriedenie do veľkostných skupín účtovných jednotiek
 133. Ako vyriešiť jeden sklad pri dvoch firmách v dvoch štátoch?
 134. Dodávateľský dobropis za vrátený tovar nadobudnutý v minulom roku
 135. predaj bytu 5r od kolaudiace a DPH
 136. Zaplatené PN a odvody
 137. Riadok 810 Daňové priznanie PO.
 138. Satelitný systém sledovania prevádzky vozidla - spotreba PHL
 139. Úhrada fa zo zahraničia a paušálne výdavky
 140. Daňové priznanie A a príjem z Nórska......
 141. Nový zoznam stavebných prác pre DPH
 142. Nový zoznam na portáli finančnej správy
 143. Stravovanie v reštaurácií
 144. čo podať k daňovému priznaniu
 145. Vyrovnavanie pokladne - +/- SZCO, JÚ
 146. nedaňová rezerva 2015 - ako účtovať v roku 2016?
 147. kúpa a predaj podniku
 148. Ako pozastaviť daňové odpisy?
 149. účet 518 al. 527 ?
 150. mam podať dodatočné danové priznanie ???
 151. náhrady za použitie súkromného vozidla u SZČO
 152. Vystavujem ešte aj dobropis resp. storno faktúry?
 153. Nárok na daňový bonus
 154. kedy ide o emisné ážio a kedy o zákonný rezervný fond
 155. Vzajomne faktury Orange a Slov.Telekom = platba mobilom - ako uctujete?
 156. podanie účtovnej závierky a podpisový záznam
 157. Odpočet nezd.časti na manželku
 158. Potvrdenie o príjme zo zahraničia
 159. Ukončená živnosť
 160. povinnosť zmeny zo štvrťročného platcu DPH na mesačného platcu
 161. pracovná zmluva a daňový bonus
 162. Rezerva na pokuty a penále a výsledok hospodárenia
 163. Dohoda a daň
 164. Aktualne udaje k otazke Danova licencia ako minimalna dan
 165. odpočet na manželku
 166. Predčasný výber z DDS
 167. Účtovanie schváleného ešte nečerpaného úveru
 168. Odpis pohľadávky v JÚ - rozhodnutie súdu o zastavení konkurzu v r.2014
 169. V DP B mi nevytlaci prilohu c.1 na portale financnej spravy
 170. Daňové a účtovné odpisy pri predaji automobilu?
 171. Účtovný program POHODA aktivita zamestnanca v jednotlivých agendách
 172. Vrátenie úhrady za fa
 173. Samozdanenie pri tovare so zahraničia
 174. Manželka na invalidnom a starobnom - nárok na odpočet?
 175. Zostatková cena nedoodpisovaného majetku
 176. Rezerva na pokuty, penále-VH
 177. Ako by som mohla zaradiť osobný majetok do užívania v PÚ?
 178. Preddavok na trovy konania
 179. Tlačivá pre účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky na rok 2015 ostali rovnaké ako v roku 2014?
 180. opravná položka vo výške 100% - vyradiť pohľadávku u účtovníctva?
 181. Dodavateľska faktúry v režime Moos
 182. Účtovanie daňovej licencie
 183. potvrdenia k daňovému bonusu
 184. mesačná uzávierka ERP
 185. Zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky
 186. storno faktúry
 187. Rezerva na vrátenie kúpnej ceny
 188. Preplatená došlá faktúra
 189. Rovnaké čerpanie SF - obedy aj strav. poukážky pre zamestnancov v jednej firme.
 190. nárok na daňový bonus a náhradné výživné
 191. Daňová evidencia
 192. Program POHODA a mzdy.
 193. Odvody do ZP
 194. akciová spoločnosť.
 195. Používanie služobného automobilu aj na súkromné účely po 8.roku od zaradenia
 196. Musím podať daňové priznanie?
 197. Príloha č.2 DP
 198. Odpis nevymožiteľnych pohľadávok
 199. Započítanie daňovej licencie a zaúčtovanie
 200. 2014-strata + danová licencia , 2015 - zisk a danová licencia- zápočet???
 201. podpis účtovnej závierky
 202. Pozastavenie živnosti - povinnosti pri DP
 203. Ako účtovať nákup na splátky?
 204. Čo ak sme sa neregistrovali ako platcovia DPH?
 205. Príjmy lekárov od farma firiem
 206. Je potrebné pre príjmanie príspevkov a sponzorských finančných darov aby malo OZ vybavené DIČ?
 207. Tlač pokl. dokladov
 208. SZČO pozastavená činnosť
 209. Ročné zúčtovanie a SZČO
 210. NčZD na danovnika a DP A
 211. Oprava chyb predchadzajucich obdobi
 212. Aká môže byť výška paušálnych výdavkov?
 213. Obstarávacie náklady pri dovoze vozidla
 214. Kam zaúčtovať odhad vyúčtovania vody, ak mi vychádza preplatok?
 215. príjem osobného asistenta -aké prílohy treba priložiť k DPFO B?
 216. Pripočítateľná položka - spracovanie účtovníctva
 217. Daňová licencia
 218. Aká je správna suma odpisov majetku - ako sa zaokruhľuje odpis ?
 219. Pozastavenie živnosti - MV
 220. Opravná položka k pohľadávke vytvorená v priebehu roka 2015.
 221. predaj tovaru za nizsiu cenu ako bol nakup
 222. Ako predávať bez živnosti?
 223. preddavky na poistne ked sa uhradia neskor.
 224. ..a zase odpočet straty...
 225. Rodičovský príspevok a SZČO
 226. preddavky na dan z prijmov FO - uhradené neskor
 227. Odvedená daň z nepeňažného plnenia
 228. Osobná spotreba - môže sa začať uplatňovať v priebehu obdobia, napr. od marca?
 229. Príjem na úver
 230. Aké sú povinnosti ak súd začne konanie a zrušenie spoločnosti bez likvidácie ?
 231. Daňová strata FO 2012 daň zo zisku 2015 ako uplatniť?
 232. Registračná povinnosť-služby z tretích krajín
 233. FA bez názvu odberateľa, a doklad z ERP o úhrade FA.
 234. prerušenie živnosti a daňové priznanie
 235. Nezdaniteľná časť základu dane (NČZD) na daňovníka + živnosť
 236. dodatočné priznanie DPH - sankcie
 237. vyplnenie DP, príloha riadok 14,15
 238. premlčané záväzky
 239. Zvýšenie OMB
 240. príkaz na vykonanie inventúry
 241. uctovanie sposobom B, musi byt tovar aj predany?
 242. Môžem poslať z Monaka peniaze rodičom ako pôžičku?
 243. daň z predaja nehnuteľnosti
 244. sprostredkovanie obchodu
 245. Ročné zúčtovanie dane dohodári a študenti s príjmom nižším ako 1901,67
 246. Prečerpanie betonu - práca čerpadla
 247. Odklad daňového priznania
 248. Vstupuje náklad za služby externého projektového manažmentu do ceny investičného projektu ?
 249. paušálne výdavky
 250. Uctovna zavierka zaniknutej spolocnosti