1. Daň po vyňatí a zápočte? Prečo? (4 replies)
 2. odklad podania daňového priznania a platba dane (7 replies)
 3. Predaj auta - daň z motorových vozidiel (9 replies)
 4. Faktúra od mobilného operátora do daňových výdavkov (0 replies)
 5. Čo s už odoslanou ÚZ po podaní opravného DP? (1 replies)
 6. NČZD 2015 (1 replies)
 7. Niekto kto vie vypracovať Daňové priznanie České (1 replies)
 8. oprava adresy na podanej a schvalenej uctovnej závierke (3 replies)
 9. konateľ si posiela peniaze zo s.r.o.čky na účet SZČO (1 replies)
 10. Ucet 331 (0 replies)
 11. účty 591,662 (0 replies)
 12. mikro účtovná jednotka (1 replies)
 13. Oznamenie o poskytnutom nepenaznom plneni lekarovi (0 replies)
 14. Položky zvysujuce a znizujuce ZD - FO vedie PU (0 replies)
 15. Prílohy k daňovému priznaniu PO (1 replies)
 16. Danove priznanie typ A - neviem si rady (8 replies)
 17. kam zaradit danu polozku? (10 replies)
 18. Rezident ČR (1 replies)
 19. Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva (1 replies)
 20. Musim platit DPH z trzby z herne? (1 replies)
 21. Bločky z predchádzajúceho mesiaca (8 replies)
 22. Zaratavaju sa platby za december do ZP a SP do nakladov 2015 (szco)? (5 replies)
 23. odklad DP a odvody do SP (2 replies)
 24. FA na tovar bez DPH a len s poznámkou "osobou povinnou platiť daň je tá, ktorej bol tovar dodaný..." (5 replies)
 25. účtovanie vrátenia duplicitnej úhrady v Omege (10 replies)
 26. DP-zaplatené a vrátené poistné (4 replies)
 27. Dôchodca - výška mzdy (4 replies)
 28. DOBPŠ (3 replies)
 29. DPFO A u starobného dôchodcu (3 replies)
 30. čiastočne invalidná manželka a odpočet nezdaniteľnej časti (1 replies)
 31. Potvrdenie o odovzdaní uzávierky DU (14 replies)
 32. úhrada poistného za auto-chýbajúci doklad (0 replies)
 33. §7: Samozdanenie stroja (1 replies)
 34. DP "B" r. 73 (5 replies)
 35. Mám zaplatiť odvody z rámcovej zluvy o spolupráci? (2 replies)
 36. Daňové priznanie typ B - riadok 75 daňového priznania ??? (7 replies)
 37. Je mozne nezaplatit dan, ak sa druzstvo rusi a nema ziadne financie ? (4 replies)
 38. DPPO tabuľka K (2 replies)
 39. Danový príjem Občianske združenie - pôžička (1 replies)
 40. prenájom bytu a strata (8 replies)
 41. preddavky na daň z príjmov PO za rok 2015 (2 replies)
 42. Danove priznanie a dobrovolne nezamestnana osoba (3 replies)
 43. živnostník - starobný dôchodca (7 replies)
 44. poznámky pre malú ÚJ (3 replies)
 45. DPH a prenájom lešenia bez montáže (1 replies)
 46. odpisy pri predaji vozidla (5 replies)
 47. živnostník a nemocenská dávka (2 replies)
 48. Dodatočné priznanie a tlačivo (2 replies)
 49. Zivnostik danove priznanie nič nezarobil (12 replies)
 50. Ktoré SK NACE (17 replies)
 51. Invalidný dôchodok manžela a daňové priznanie (2 replies)
 52. k DPFO treba doložiť originály dokladov o príjme? (5 replies)
 53. Príležitostný predaj auta a výdavky do DP (1 replies)
 54. Živnostníčka - dôchodkyňa (1 replies)
 55. dôchodca a výnosy z vkladov (2 replies)
 56. Aké odvody platíť z odchodného? (5 replies)
 57. Daň z PFO a rodič.príspevok+zamestnanie (4 replies)
 58. Dohoda o BPŠ - VÝNIMKA a Daňové priznanie (9 replies)
 59. Stolárska firma vystavuje faktúru, kde časť spadá pod stavebný zákon-prenos daň.povinnosti a menšia časť nespadá. Ako vystaviť faktúru? s dph alebo bez? (1 replies)
 60. Dobropis a DPH (0 replies)
 61. oprava auta na UA (2 replies)
 62. Úhrada daňovej licencie a daňové priznanie FO (12 replies)
 63. Daňový bonus a daňová strata? (8 replies)
 64. Pri podavani vykazu k DP je v ponuke aj formular Všeobecné podanie k ÚZ (4 replies)
 65. Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva (0 replies)
 66. Zaradenie drona (4 replies)
 67. dph z prijatej platby z EU (9 replies)
 68. Dan z kapitaloveho vynosu III.pilier cez DDS (0 replies)
 69. Odpočet daňovej straty v roku 2015 (2 replies)
 70. Miestna prislusnost na podanie a zaplatenie DzPFO (4 replies)
 71. Kupno predajná zmluva (2 replies)
 72. Živnostník - nezdaniteľná časť na manželku (7 replies)
 73. Tyka sa DL aj SZČO? (2 replies)
 74. Ako si uplatní živnostník neodpoč.položku na manželku, ktorá bola SZČO (10 replies)
 75. Čo ak zamestnávateľ uplatnil NČZD a vyhlásenie nemal podpísané? (19 replies)
 76. Povinnosť podať daňové priznanie (3 replies)
 77. Ako zaúčtovať výplatu odmeny za poskytnuté služby (2 replies)
 78. Narok na pausalne vydavky pri nulovom prijme za 2015 (3 replies)
 79. oživenie sro (6 replies)
 80. DP sžčo za 20 dní/2015 (9 replies)
 81. Darovanie % z daní - PO (1 replies)
 82. Konkurz - uctovanie (0 replies)
 83. DP - B (5 replies)
 84. Daňové priznanie O.Z. - prílohy (0 replies)
 85. Personálne prepojenie v DPPO 2015 (2 replies)
 86. preddavky DPFO 2015 (2 replies)
 87. Občianske združenie - pôžička (0 replies)
 88. Daňové priznanie - daňový bonus - IV. oddiel, riadok 30 (1 replies)
 89. Vyplnenie tabuľky 1a v DP (typ B) pre Autorskú činnosť (0 replies)
 90. Stavba firemnej budovy (0 replies)
 91. daň z príjmu (1 replies)
 92. Vrátenie daňového bonusu (14 replies)
 93. Ovplyvnuje sk nace vypocet dane? (10 replies)
 94. ODPIS DHM POHODA (1 replies)
 95. Vystavenie faktúry za predaj tovaru + poštovné v Alfe plus (3 replies)
 96. MRP účtovná závierka zlý výpočet? (4 replies)
 97. Občianske združenie a zisk (0 replies)
 98. Úhrada poistného SP po termíne - penále si treba vyrátať alebo čakať od SP ?? (2 replies)
 99. Daňová licencia a daň (3 replies)
 100. Zalozenie eshopu na sucastnu zivnost, alebo na novu? (2 replies)
 101. elektronicky podpis (2 replies)
 102. Predaj neodpisaneho auta v roku 2016 (1 replies)
 103. Príjmy ČR a Daňové priznanie (16 replies)
 104. Národný projekt §54 "Cesta z kruhu nezamestnanosti" (0 replies)
 105. Preplatok energií s neznámou výškou (0 replies)
 106. Chýbajúce potvrdenie o príjme (8 replies)
 107. Vytvorenie účt. závierky v JU - Prosím o radu pri vyplnení (2 replies)
 108. Daň z príjmov zo závislej činnosti po registrácii na daňovom úrade (4 replies)
 109. Akú daň mám zaplatiť? (8 replies)
 110. DP oddiel Vl. - "Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona (4 replies)
 111. Osoba oprávnená podať DP PO - konateľ alebo účtovník? (3 replies)
 112. Daň z predaja pozemku (5 replies)
 113. Ako mám podať daňové priznanie, keď mám príjmy aj z Rakúska? (0 replies)
 114. Účtovanie dotácie z PPA (4 replies)
 115. Daňový bonus SZČO - 8mes. (5 replies)
 116. Elektronické podanie DP + prílohy a uzávierka (6 replies)
 117. s.r.o. v likvidácii a daňové priznanie (7 replies)
 118. darovanie 2% dane (2 replies)
 119. DP fyzickej osoby, kt dostala dotáciu od Uradu práce (0 replies)
 120. Ako poslať účtovnú závierku? (1 replies)
 121. Finančný poradca a daňový výdavok - telefón???? (4 replies)
 122. Účtovná závierka, súvaha, výkaz ziskov a strát a údaje za bezprostredné predchádzajúce obdobie (0 replies)
 123. Zrušenie živnosti a vrátenie dane za čiastočne odpisany hmotný majetok (0 replies)
 124. Dan z prijmov - licencia (0 replies)
 125. Ahojte vpisuje sa do daňového priznania A výška PN a kde.ďakuje (2 replies)
 126. Predaj darcekoveho poukazu a zauctovanie. (0 replies)
 127. Výkon osobnej asistencie a DAŇOVÉ PRIZNANIE (22 replies)
 128. Daňová licencia platiteľ DPH (4 replies)
 129. Půjčka mateřské společnosti na který řádek v "súvahe"? (0 replies)
 130. Keď vediem jednoduché účtovníctvo v DP pod tabuľkou č. 1, ktoré políčko treba vyznačiť krížikom? (2 replies)
 131. ročné zúčtovanie + daňové priznanie (5 replies)
 132. Daňové priznanie PO 2015 - r.1010 (4 replies)
 133. Základ dane zahŕňa preplatok z RZZP? (2 replies)
 134. Finančné sprostredkovanie a DIČ vs. paušálne výdavky (3 replies)
 135. kúpa podniku domény (0 replies)
 136. Firemné autá sa navzájom "ťukli" - ako účtovať?? (2 replies)
 137. Platí daň nižšiu ako 10 € s.r.o.-čka, ktorá vznikla v roku 2015? (1 replies)
 138. Koľko odpisovať garážovú bránu ? (2 replies)
 139. Advokatka a PN ka (1 replies)
 140. odpočet straty (2 replies)
 141. Dodatočné priznanie DPH-riadok 37 a 38? (3 replies)
 142. Ako zaúčtovať rozdiely v tržbe? (3 replies)
 143. Odpisovanie kancelarskeho nabytku... (2 replies)
 144. daň z príjmu - ako vypísať tlačivo (2 replies)
 145. platba DP FO typ A (4 replies)
 146. Poraďte prosím s vypĺňaním DP (0 replies)
 147. faktúra za prenájom plochy (0 replies)
 148. Zmluva o prevode obchodného podielu (1 replies)
 149. ak sme faktúrovali dodávku a montáž alarmov aj kamerových systémov s DPH, musíme opraviť faktúry? (1 replies)
 150. Nepriame dane (2 replies)
 151. Poznámky k účtovnej uzávierke 2015 (2 replies)
 152. zdanenie prenajmu - vydavky vyssie ako prijmy (1 replies)
 153. OMEGA ID neuhradené (3 replies)
 154. Danové priznanie pre zamestnanca ktorému bol od 20.5.2015 priznaný starobný dôchodok. (5 replies)
 155. diéty zamestnanca z nemecka (3 replies)
 156. Daňové priznanie SZČO a viac ŽL (1 replies)
 157. Ako odoslať elektronicky Pripomienky k účtovnej závierke na DÚ? (2 replies)
 158. Prídem o prídavky ak budem ako VŠ študent spoločník aj konateľ v sro (4 replies)
 159. Do akej cinnosti obcianskeho zdruzenia (hlavna, podnikatelska) uctovat naklady na softver? (1 replies)
 160. Su zabudovane kuchynske elektrospotrebiče technickým zhodnotením nehnutelnosti? (10 replies)
 161. živnostníčka - dôchodkyňa (4 replies)
 162. príspevok na ubytovanie (5 replies)
 163. Doklad z portálu Ulozto.sk (1 replies)
 164. faktúry z decembra 2015 - dodatočný výkaz DPH a KV? (2 replies)
 165. Kúpa automobilu od fyzickej osoby - podvojné účtovníctvo (7 replies)
 166. Delenie príjmov z prenájmu medzi manželov a jeho zápis v daňovom priznaní. (10 replies)
 167. nepracujúca dôchodkyňa - daň z výhry (7 replies)
 168. Ako vyplniť DP pri poistnom zaplatenom rok vopred? (5 replies)
 169. Potrebovala by som poradiť s výplatnou páskou z Malty. Má niekto takú??? (0 replies)
 170. Má poberateľ výsluhového dôchodku nárok na celú odpočítateľnú položku? (11 replies)
 171. Škoda a fakturovanie opravy (1 replies)
 172. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa §11 a 11a (4 replies)
 173. Eshop a placa/neplatca DPH? (7 replies)
 174. Poznámky 2015 malej ÚJ v MoneyS3 (3 replies)
 175. chyba minulého obdobia - účet 042 od r. 2010 (2 replies)
 176. čo s platbou/platbami z účtu sro, keď sú neoprávnené? (3 replies)
 177. Ako zaúčtujem poplatok za platbu v hotovosti? (1 replies)
 178. Predĺženie lehoty po podaní DP - je to možné ? (6 replies)
 179. Mozem mat zostatok na 563 kurzove straty alebo to musim niekam preuctovat k 31/12/15? (1 replies)
 180. Danový bonus (3 replies)
 181. Príjem hotovosti do 5000 eur (2 replies)
 182. Preplatok z ročného zúčtovanie preddavkov na daň a opravné daňové priznanie A (0 replies)
 183. 0,5% darovanie (0 replies)
 184. Mobilná kancelária-odpisová skupina (1 replies)
 185. Transferové tuzemské transakcie-SRO platí nájomné spoločníkovej/konateľovej dcére (2 replies)
 186. zaradenie faktúry do KV (6 replies)
 187. dodatočný súhrnný výkaz (1 replies)
 188. Daňové priznanie - živnosť v Česku, trvalý pobyt na Slovensku (3 replies)
 189. Výpočet odpisov v 5. odp. skupine pri zmene metody odpisovania (0 replies)
 190. príjmy zo zahraničia v roku 2014 - nepodané daňové priznanie (0 replies)
 191. ucet 591... € kam to vyplnim do DP PO ktory riadok? (3 replies)
 192. oprava zaúčtovanej faktúry v proluc (0 replies)
 193. Diaľnična známka na iné auto do nakladov (8 replies)
 194. Odklad daňového priznania (1 replies)
 195. Ide o trojstranny obchod? (0 replies)
 196. Dobropis omylom započítaný s faktúrou - ako opraviť ?? (0 replies)
 197. prosim o radu ohladne naroku na stravne listky (4 replies)
 198. Predlzenie lehoty DP a 2% dane (2 replies)
 199. Daňový bonus rozdelený medzi manželov? (6 replies)
 200. ako by ste účtovali bezodplatný prevod obchod.podielu na novozaloženú sro (0 replies)
 201. Dodatočné daňové priznanie (6 replies)
 202. Úľava na manželku - potvrdenie (19 replies)
 203. Daňová licencia - započítanie (8 replies)
 204. Platené iba odvody a daňová evidencia (0 replies)
 205. Prijatá záloha a stavebné činnosti, prenos daňovej povinnosti. (2 replies)
 206. paušálne výdavky (8 replies)
 207. Pripocitatelna položka pri predaji dhm (1 replies)
 208. Môže si taxikár uplatniť 40 % výdavky na daňovom priznaní? (2 replies)
 209. Narok na DB, ak dieta zomrelo (2 replies)
 210. Zavisly vztah (1 replies)
 211. odklad DP (5 replies)
 212. služobná cesta v JU (1 replies)
 213. Nezdanitelná čast základu dane v Pohode (3 replies)
 214. dobropis ako do KV ked ma dve povodne faktury? (3 replies)
 215. Poznámky 2015 malej ÚJ v MRP (3 replies)
 216. Dohoda o pracovnej činnosti - rozsah hodín (11 replies)
 217. kde do daňového vpísať príjem z českej republiky? (2 replies)
 218. skladová evidencia na bitúnku (0 replies)
 219. Faktúra vystavená odberateľom (0 replies)
 220. Je správne, ak mi v DP FO typ A započítava uhradenú daň s nevyplateným daňovým bonusom? (1 replies)
 221. danove priznanie, pracujem v Anglicku (0 replies)
 222. Časové rozlíšenie nevýznamných súm v mikroúčtovnej jednotke (1 replies)
 223. Opravná faktúra - dátumy. (5 replies)
 224. Čiastkové daňové priznanie z nehnuteľnosti a výmera pozemku. (0 replies)
 225. Likvidácia a.s. (0 replies)
 226. Preddavok na DzP 2016 (2 replies)
 227. KV členenie - A1 alebo D2? (4 replies)
 228. Validačná chyba v DP - daň z príjmov PO (2 replies)
 229. Tabuľka č. 1a v DP B (1 replies)
 230. Vystavenie opravnej faktury (0 replies)
 231. zostatok na účte 384/ 346 (4 replies)
 232. České s.r.o. bude fakturovat práce na nemovitosti SK občanovi. (1 replies)
 233. Stav tovaru reálne vyšší ako v účtovníctve (1 replies)
 234. Daňové priznanie a predaj domu (2 replies)
 235. Neuplatnené odpisy DHM za minulé roky (7 replies)
 236. Podiel na zisku - daň (0 replies)
 237. úrazové poistenie (6 replies)
 238. položka 453 u RO bez podnikateľskej činnosti (2 replies)
 239. Vyplnenie daňového priznania PO (0 replies)
 240. Musím za každých okolností platiť odvody od tohto roka do sociálnej poisťovne, ak som si založil živnosť v marci 2015? (1 replies)
 241. Súvaha analytika - mikrouctovna jednotka (2 replies)
 242. Účet 341 (0 replies)
 243. Odklad českého DP (1 replies)
 244. DP typ A a bonus na dieťa (5 replies)
 245. Riadok 106 a 107 dp b (0 replies)
 246. prenájom bytu a nedoplatok, ktorý nájomník platí v splátkach (0 replies)
 247. Nárok na daňový bonus szčo a zároveň zamestnanca (11 replies)
 248. DPH - Alza cz - sk (4 replies)
 249. DPH - dodanie tovaru zahr. osobou (0 replies)
 250. Preplatok SZČO? (1 replies)