PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Náhrada škody pre soc. poisťovňu
 2. nezdaniteľná časť
 3. Účtovanie založenia sro v programe MRP
 4. Danove priznanie 2015
 5. Prenajatý byt v roku 2015 len v niektorých mesiacoch
 6. vyúčtovacia faktúra nižšia ako zálohová-zúčtovanie preplatku
 7. Transferova dokumentacia.
 8. Kontrola výpočtu nadspotreby PHM
 9. Pôžička
 10. Prenos daňovej povinnosti - stavebné práce
 11. Zamestnanec zaplatil zahraničnú faktúru kreditnou kartou
 12. vrátené zdravotné poistenie
 13. § 7 príjmy z kapitálového majetku
 14. Montáž garážových brán - prenos daňovej povinnosti?
 15. práca vo sviatok v nepretržitom režime
 16. Neuplatnená DPH pri samozdanení
 17. Leasing a ukradnuté vozidlo
 18. paušálne výdavky a DP
 19. dobropis v lekárni, PU
 20. Zdanený príjem zo zmluvy o dielo podľa občianskeho zákonníka z Poľska - uvádza sa v daňovom priznaní?
 21. Zaplatené JCD a stĺpec peňažného denníka.
 22. Darovanie nerozdeleneho zisku z minulych obdobi Obcianskemu zdruzeniu - je pravne podlozitelne?
 23. Poznámky pre malé UJ
 24. Tuzemske samozdanenie - preddavok v roku 2015
 25. akciovka
 26. Rezervný fond
 27. vrátené peniaze na účet-nevyzdvihnuté za predané akcie firmy-konateľ peniaze previedol najskôr do pokladne, potom do depozitu
 28. Nadštandardná lek. prehliadka FO a daň z príjmu
 29. daňová evidencia
 30. účtovná ZC a daňová ZC
 31. Účtovanie procesu reštrukturalizácie
 32. Zdaňovacie obdobie
 33. Môžem s Nemcom uzatvoriť príkaznú zmluvu ? Aké sú povinnosti ?
 34. Poskytnutý bonus ( celoročný)od dodávateľa za odber tovaru.
 35. Čiastočný odpočet DPH v účtovnom denníku MRP
 36. Daňová licencia z r. 2014 -nezaúčtovaná
 37. daňová evidencia a DP
 38. nadobudnutie tovaru od zahr.osoby
 39. odpočítateľna položka 3800 eur
 40. faktúra z orange na prelome rokov
 41. Prilezitostny prijem, SZCO a RZZP
 42. Daňové priznanie - závislá činnosť plus hráčska zmluva
 43. vydavky DP
 44. Narok na DB a odpocet na manzelku zijucu s detmi na Ukrajine
 45. Odvody do SP
 46. Daňové priznanie - závislá činnosť plus hráčska zmluva
 47. dodanie tovaru v rámci tuzemska
 48. Ako zaúčtovať v PU zrazenú daň z príjmu
 49. Účtovanie nájomného na základe zmluvy a ukončenie nájmu
 50. znizenie zakladu dane FO o prispevky na DDP
 51. Platby cez terminál
 52. Pokladňa v mínuse
 53. Zaradenie budovy do odpisovej skupiny
 54. Mam dedit byt po mame spolu zo sestrou. Ak sa rozhodneme byt predat, budeme platit dan z príjmu plynúceho z predaja nehnuteľnosti?
 55. ZoD s mamou a transferova dokumentacia
 56. Predaj osobného auta, daňové a účt.odpisy, prerušenie
 57. zrýchlený odpis z 12 na 8 rokov výpočet
 58. Patrí nezaplatený úrok z poskytnutého úveru medzi položky znižujúce výsledok hospodárenia v daňovom priznaní za rok 2015?
 59. Danove priznanie typ A alebo B?
 60. Do ktorého obdobia zaúčtovať nákup v poľskom Makre?
 61. zápočet danovej licencie z roku 2014
 62. Danove priznanie- Dohoda o praci studenta + zivnost
 63. vystavovanie pokladničných dokladov v rozpočtovej organizácii
 64. Má nárok rodič na daňový bonus 23-ročného vysokoškoláka na dennom štúdiu?
 65. preco exekutor blokuje ucet ked je dlh zaplateny?
 66. Môže PO darovať % dane konkrétnej fyzickej osobe prostredníctvom nadácie?
 67. Účtovná závierka k 31.12.2015 JU neplatca DPH
 68. Osobná spotreba podnikateľa
 69. Skontrolovanie danovej a odvodovej kalkulacky pre SZCO
 70. Ako dopísať knihu jázd v MRP?
 71. Daňové priznanie a bonus - pri príjme zo zahraničia?
 72. Ako zaúčtovať čerpanie dotácie z ÚPSVaR pri majetku charakteru osobnej potreby, účtovanom v pomere 80:20?
 73. Ako zaúčtovať zahraničnú došlú faktúru za materiál v CZK.
 74. paušalne výdavky
 75. Predaj traktora a daň
 76. kedy vynat zo zakladu dane fakturu podliehajucu zrazkovej dani
 77. Vzájomný zápočet v OMEGE
 78. Prenesenie daňovej povinnosti
 79. účtovanie kúpenej s.r.o.
 80. Mylne zaúčtovana daňová licencia v roku 2014 ako to opraviť?
 81. započítanie krátkodobej pôžičky s ostatnými pohľadávkami
 82. Danove priznanie - zamestnanec, ktory bol predtym dlhodobo nezamestnany
 83. Nákup PHM cez platobnú kartu
 84. preplatenie operácie očí zamestnávateľom
 85. Prerusenie podnikania, neodpisany OA a nasledny predaj pocas prerusenia
 86. Odstúpenie od zmluvy eshop- pri osobnom prevzatí tovaru
 87. gastrokarta GGFS
 88. Spätne priznaný invalidný dôchodok a podané DP
 89. strata učtovníctva
 90. uctovanie zasob
 91. Odvody SZČO - súkromný účet - účtovanie
 92. dane zo zahraničia vyňaté zo zápočtu
 93. zdaniteľné príjmy z podnikania
 94. oslobodenie od platenia dane za komunalny odpad
 95. Daňové prizananie FO typ A - Príjmy z Rakúska + SR
 96. Časť V - Miesto na osobitné záznamy daňovníka v daňovom priznaní PO
 97. tabuľka D - Evidencia a odpočet straty - dátumy
 98. Dovezene nepojazne auto uctovanie ?
 99. SZČO vykonáva prácu v Nemecku cez slovenskú agentúru
 100. Ako zaúčtovať nárok na daňový bonus SZČO pri daňovom priznaní?
 101. Daňové priznanie SZČO typ B a RZZP
 102. SRO -účtovanie 20% tel. poplatkov
 103. Náklady na marketing a reklamu.
 104. odpisy prenajímaného auta
 105. DzPFO
 106. Záporný stav pokladne
 107. Prenos daňovej povinnosti
 108. Poplatok za pripojenie el. energie
 109. Daňová evidencia a prirodzené úbytky zásob
 110. Ako vytvorit interny doklad a inventarizaciu uctu v Sunsoft-e?
 111. je povinné transférové oceňovanie
 112. Poznámky malej účtovnej jednotky 2015 - čo už netreba uvádzať
 113. Účtovanie novovzniknutej s.r.o. - otázky
 114. darovanie pravnickou osobou
 115. uct.zavierka mikro UJ
 116. Poistná udalosť
 117. Rezerva zaúčtovaná 604/323 - ako v daňovom priznaní?
 118. Uctovanie tankovacej karty a cestovneho prikazu
 119. Účet 365?
 120. JU - peňažný denník - naturálie
 121. Daňová licencia v daňovom priznaní
 122. preddavky na ZP
 123. preprava prístroja -kuriér a dph
 124. Povinné prílohy DP k DzP PO
 125. povinná zmena Q DPH na mesačného platcu
 126. Časť preplatku dane použitá na zaplatenie preddavku na daň, ako účtovať?
 127. paušálne výdavky r.2015 a nedoplatok z RZZP r.2014
 128. viem mi niekto pomôcť s vyplnením dodatočného daňového priznania?
 129. precenenie podielu
 130. Ako urobiť daňové priznanie s autorským honorárom?
 131. vykonávanie živnosti a vykonávanie osobnej asistencie
 132. Daňové priznanie - telefón a email
 133. školenia
 134. osobná spotreba z telef. poplatkov
 135. Nákup tovaru zo zahraničia s DPH platcom
 136. Vyplnenie riadku 72, DP FO B
 137. príjmy zo zahraničia na slovenskú živnosť
 138. Aké sú ceny za účtovnícke služby?
 139. Dodatočná daň z MV 2015
 140. Odpočítanie dane z faktúr vystavených oneskorene registrovaným platiteľom
 141. Ročné zúčtovanie Dôvera-nedoplatok (účet 331)
 142. Zatriedenie do veľkostných skupín účtovných jednotiek
 143. Ako vyriešiť jeden sklad pri dvoch firmách v dvoch štátoch?
 144. Dodávateľský dobropis za vrátený tovar nadobudnutý v minulom roku
 145. predaj bytu 5r od kolaudiace a DPH
 146. Zaplatené PN a odvody
 147. Riadok 810 Daňové priznanie PO.
 148. Satelitný systém sledovania prevádzky vozidla - spotreba PHL
 149. Úhrada fa zo zahraničia a paušálne výdavky
 150. Daňové priznanie A a príjem z Nórska......
 151. Nový zoznam stavebných prác pre DPH
 152. Nový zoznam na portáli finančnej správy
 153. Stravovanie v reštaurácií
 154. čo podať k daňovému priznaniu
 155. Vyrovnavanie pokladne - +/- SZCO, JÚ
 156. nedaňová rezerva 2015 - ako účtovať v roku 2016?
 157. kúpa a predaj podniku
 158. Ako pozastaviť daňové odpisy?
 159. účet 518 al. 527 ?
 160. mam podať dodatočné danové priznanie ???
 161. náhrady za použitie súkromného vozidla u SZČO
 162. Vystavujem ešte aj dobropis resp. storno faktúry?
 163. Nárok na daňový bonus
 164. kedy ide o emisné ážio a kedy o zákonný rezervný fond
 165. Vzajomne faktury Orange a Slov.Telekom = platba mobilom - ako uctujete?
 166. podanie účtovnej závierky a podpisový záznam
 167. Odpočet nezd.časti na manželku
 168. Potvrdenie o príjme zo zahraničia
 169. Ukončená živnosť
 170. povinnosť zmeny zo štvrťročného platcu DPH na mesačného platcu
 171. pracovná zmluva a daňový bonus
 172. Rezerva na pokuty a penále a výsledok hospodárenia
 173. Dohoda a daň
 174. Aktualne udaje k otazke Danova licencia ako minimalna dan
 175. odpočet na manželku
 176. Predčasný výber z DDS
 177. Účtovanie schváleného ešte nečerpaného úveru
 178. Odpis pohľadávky v JÚ - rozhodnutie súdu o zastavení konkurzu v r.2014
 179. V DP B mi nevytlaci prilohu c.1 na portale financnej spravy
 180. Daňové a účtovné odpisy pri predaji automobilu?
 181. Účtovný program POHODA aktivita zamestnanca v jednotlivých agendách
 182. Vrátenie úhrady za fa
 183. Samozdanenie pri tovare so zahraničia
 184. Manželka na invalidnom a starobnom - nárok na odpočet?
 185. Zostatková cena nedoodpisovaného majetku
 186. Rezerva na pokuty, penále-VH
 187. Ako by som mohla zaradiť osobný majetok do užívania v PÚ?
 188. Preddavok na trovy konania
 189. Tlačivá pre účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky na rok 2015 ostali rovnaké ako v roku 2014?
 190. opravná položka vo výške 100% - vyradiť pohľadávku u účtovníctva?
 191. Dodavateľska faktúry v režime Moos
 192. Účtovanie daňovej licencie
 193. potvrdenia k daňovému bonusu
 194. mesačná uzávierka ERP
 195. Zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky
 196. storno faktúry
 197. Rezerva na vrátenie kúpnej ceny
 198. Preplatená došlá faktúra
 199. Rovnaké čerpanie SF - obedy aj strav. poukážky pre zamestnancov v jednej firme.
 200. nárok na daňový bonus a náhradné výživné
 201. Daňová evidencia
 202. Program POHODA a mzdy.
 203. Odvody do ZP
 204. akciová spoločnosť.
 205. Používanie služobného automobilu aj na súkromné účely po 8.roku od zaradenia
 206. Musím podať daňové priznanie?
 207. Príloha č.2 DP
 208. Odpis nevymožiteľnych pohľadávok
 209. Započítanie daňovej licencie a zaúčtovanie
 210. 2014-strata + danová licencia , 2015 - zisk a danová licencia- zápočet???
 211. podpis účtovnej závierky
 212. Pozastavenie živnosti - povinnosti pri DP
 213. Ako účtovať nákup na splátky?
 214. Čo ak sme sa neregistrovali ako platcovia DPH?
 215. Príjmy lekárov od farma firiem
 216. Je potrebné pre príjmanie príspevkov a sponzorských finančných darov aby malo OZ vybavené DIČ?
 217. Tlač pokl. dokladov
 218. SZČO pozastavená činnosť
 219. Ročné zúčtovanie a SZČO
 220. NčZD na danovnika a DP A
 221. Oprava chyb predchadzajucich obdobi
 222. Aká môže byť výška paušálnych výdavkov?
 223. Obstarávacie náklady pri dovoze vozidla
 224. Kam zaúčtovať odhad vyúčtovania vody, ak mi vychádza preplatok?
 225. príjem osobného asistenta -aké prílohy treba priložiť k DPFO B?
 226. Pripočítateľná položka - spracovanie účtovníctva
 227. Daňová licencia
 228. Aká je správna suma odpisov majetku - ako sa zaokruhľuje odpis ?
 229. Pozastavenie živnosti - MV
 230. Opravná položka k pohľadávke vytvorená v priebehu roka 2015.
 231. predaj tovaru za nizsiu cenu ako bol nakup
 232. Ako predávať bez živnosti?
 233. preddavky na poistne ked sa uhradia neskor.
 234. ..a zase odpočet straty...
 235. Rodičovský príspevok a SZČO
 236. preddavky na dan z prijmov FO - uhradené neskor
 237. Odvedená daň z nepeňažného plnenia
 238. Osobná spotreba - môže sa začať uplatňovať v priebehu obdobia, napr. od marca?
 239. Príjem na úver
 240. Aké sú povinnosti ak súd začne konanie a zrušenie spoločnosti bez likvidácie ?
 241. Daňová strata FO 2012 daň zo zisku 2015 ako uplatniť?
 242. Registračná povinnosť-služby z tretích krajín
 243. FA bez názvu odberateľa, a doklad z ERP o úhrade FA.
 244. prerušenie živnosti a daňové priznanie
 245. Nezdaniteľná časť základu dane (NČZD) na daňovníka + živnosť
 246. dodatočné priznanie DPH - sankcie
 247. vyplnenie DP, príloha riadok 14,15
 248. premlčané záväzky
 249. Zvýšenie OMB
 250. príkaz na vykonanie inventúry