1. predaj odpísaného auta (3 replies)
 2. Môžeme si uplatniť celý odpis technického zhodnotenia prenajatej budovy v JU za rok 2015, z ktorej sme dali do prenájmu časť budovy dalšiemu nájomcovi so súhlasom prenajímateľa ? (0 replies)
 3. NČZD na manželku - vrátené doplatky za lieky do vlastného príjmu manželky? (29 replies)
 4. Pripocitatelna polozka k ZD (1 replies)
 5. Vyúčtovanie elektriny počas roka (3 replies)
 6. Nezdaniteľná časť na manželku (7 replies)
 7. Ukončenie živosti , odvody , vyplnenie prílohy č.2 (0 replies)
 8. Uznanie dlhu účtovanie (0 replies)
 9. NčZD na manželku (2 replies)
 10. Odmena za vedenie jednoduchého účtovníctva (7 replies)
 11. Vrátenie duplicitnej úhrady DPH (10 replies)
 12. Faktúra (1 replies)
 13. Ako účtujete daňovú evidenciu? (15 replies)
 14. Či sa záloha započítavaní pri sledovaní pre DPH. Zatiaľ nie som plátcom DPH. (0 replies)
 15. Čo sa dáva na riadok 1030 DPPO? (1 replies)
 16. Zaokrúhlenie a správny výpočet odpisov daňové + účtovné podľa par. 22 ods. 12 (1 replies)
 17. Ako vyriešiť DPH ak spoločnosť nakúpila tovar z čiech, faktúra bola vystavená bez DPH? (2 replies)
 18. Musím podať daňové priznanie ked som bol živnostník minulý rok ale nepresiahol som prijem 1 901,67 eura? (10 replies)
 19. DP typ B (4 replies)
 20. Darovanie 2% dane - treba potvrdenia o nedoplatkoch? (5 replies)
 21. Ako uvádzate došlú faktúru v kontrolnom výkaze, ak je fakturované tuzemské samozdanenie a aj položky zdaňované klasicky, preprava konkrétne? (0 replies)
 22. V akej hodnote zaradiť nehnuteľnosti? (0 replies)
 23. Z ktoreho uctu zaplatit pri DP FO typ B? (3 replies)
 24. nedoplatok z RZZP a DP (2 replies)
 25. Výdavky pri prenájme bytu nezaradeného (13 replies)
 26. Chýbajúce odoslané dokumenty v OIZ na stránke finančnej správy. (0 replies)
 27. Chcem poprosiť o radu ohľadom zdanenia príjmu za predaj obchodného podielu (3 replies)
 28. Zálohová fa prenos daňovej povinnosti (1 replies)
 29. tuzemské samozdanenie pri stavebných prácach (4 replies)
 30. Poznámky (malá ÚJ) - Tvorba odpisového plánu (0 replies)
 31. Všeobecné podanie k ÚZ - Mikro účtovné jednotky - vyplnam aj toto pri Danovom priznani? (4 replies)
 32. účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - podpisovanie (3 replies)
 33. Vyplnenie daňového priznania SVB a licencia - vyhlasuje chybu (1 replies)
 34. Oznámenie o odklade daňového priznania - príjmy zo zahraničia (2 replies)
 35. Nevedenie knihy jázd - 80% PHM (3 replies)
 36. Výdavky na osobnú spotrebu - krátenie (6 replies)
 37. môže účet 568 vo výkaze ziskov a strát vykazovať záporný zostatok ? (0 replies)
 38. Ostatné príjmy z poľnoh.činnosti a výdavky (5 replies)
 39. Ako zapísať notebook do DP? (4 replies)
 40. Správny postup účtovania PHM (0 replies)
 41. Potvrdenie o prijme z aktivačnej činnosti formou dobrovolníckych prác (8 replies)
 42. Odpočet daňovej straty po 1x (1 replies)
 43. podávanie daňových priznaní za obchodnú spoločnosť v konkurze (2 replies)
 44. Ako zapísať pohľadávky do DP ak vediem daňovú evidenciu? (3 replies)
 45. ,likvidacia" priebeznej polozky. (0 replies)
 46. Odvody zaplatené v januári (5 replies)
 47. 1. strana DP PO (1 replies)
 48. SZČO dôchodca (1 replies)
 49. v mikrouctovnej jednotke sa udava na riadku 33 v suvahe dan z prijmu po zdaneni aka je v DP? (0 replies)
 50. Daňový bonus na manželku (8 replies)
 51. Preradenie majetku do inej odpisovej skupiny (0 replies)
 52. Pripocitatelna polozka k ZD (5 replies)
 53. odpočitateľná položka na manželku (27 replies)
 54. nezaúčtovaný výdavok 50 eur v r.2014 - dodatočne Danove priznanie FO ? (0 replies)
 55. kancelársky balík MS Office z pohľadu DPH (7 replies)
 56. prenesenie daň.povinnosti dph §69 ods.10-12 zák.o dph medzi tuzemskými platiteľmi pri stavebných prácach (2 replies)
 57. Ako uctovat tankovanie na Shell kartu v zahranici? (0 replies)
 58. obchodný zastupca pre Provident - kam patria príjmy (0 replies)
 59. Elektronicka komunikacia s DU je povinna len pre platitelov DPH? (9 replies)
 60. Kontrolný výkaz v ČR (6 replies)
 61. mikrouctovna jednotka v riadku 41 suvahy uvadzam danovu licenciu alebo skutocnu dan? (3 replies)
 62. Daňové priznanie - provízie z pôžičiek (1 replies)
 63. Priznanie PO Tvorba rezervy na dovolenku. (8 replies)
 64. Akym sposobom ma SHR viest uctovnictvo / dokladovat k danovemu priznaniu? (0 replies)
 65. tabulka č. 1b DP B paušalista (3 replies)
 66. preddavky PO - v akej vyske uhradit? (8 replies)
 67. Prerušenie odpisovania (3 replies)
 68. Podané dodatočné daňové priznanie SZČO-odkedy sa platí poistné do sociálnej poisťovne? (2 replies)
 69. Čo ak je súčet strát minulých období vyšší ako ZI? (4 replies)
 70. kde zaradiť v JU stavebné práce (stavebná rekonštrukcia) do "služby"? (0 replies)
 71. Kde zadať pôvodné číslo pokladničného dokladu pri dobropise v MRP? (2 replies)
 72. JÚ - prerušenie živnosti (0 replies)
 73. Priebežná účtovná závierka (0 replies)
 74. nezdanitelna cast na manzelku (6 replies)
 75. POHODA a DzPPO-prosím. (0 replies)
 76. Daňové typ B oddiel XIII (0 replies)
 77. počet príloh DP PO za rok 2015 (4 replies)
 78. osobný automobil používaný aj na súkromné účely (2 replies)
 79. 501,504,518 AE - neuplatnená dph - DP PO pripočítateľná položka (9 replies)
 80. Odpís pohľadávky. (0 replies)
 81. DP typu A online (3 replies)
 82. Nezdaniteľná časť na manželku 2015 živnostníčku (9 replies)
 83. DP a záväzky (0 replies)
 84. daňové priznanie - povinnosť (1 replies)
 85. Ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 86. 518 nedaňový kam v DP PO 2015? (8 replies)
 87. Potvrdenie o uhrade dialnicnej znamky - zjednodusena faktura - aky oddiel KV? (3 replies)
 88. uplatnenie daňových odpisov (5 replies)
 89. SZČO v Rakúsku a auto evidované na Slovensku (0 replies)
 90. register účtov.závierok od 1.1.2015 (1 replies)
 91. faktury za reklamne predmety National Pen - ako uctujete? (18 replies)
 92. Prenájom garáže (1 replies)
 93. Ako zúčtovať odvody? (2 replies)
 94. Daňové priznanie - 2% (1 replies)
 95. Živnostník účtujúci v jednoduchom účtovníctve má povinnosť podať dodatočnú účtovnú závierku? (0 replies)
 96. Prechod SZČO z JU na paušálne výdavky a neuhradené pohľadávky. (0 replies)
 97. Nárok na daňový bonus (4 replies)
 98. Fakturovaný kancelársky nábytok za 4000 eur - odpisovať? (2 replies)
 99. Stravne do nakladov SZCO (11 replies)
 100. Likvidácia sro - konečné vyčistenie hlavnej knihy účtov (8 replies)
 101. Otázky k prijímaniu úhrad FA na Paypal (0 replies)
 102. nesedí HK a SDK - prebytok HK na účte 321 (0 replies)
 103. Podanie DPPO - finančná správa (3 replies)
 104. Prenájom bytu - neprenajímalo sa celý rok (0 replies)
 105. Prepis prebiehajúceho lízingu zo súkromnej osoby na súkromnú osobu (1 replies)
 106. DP typu A a neplnoletý študent (1 replies)
 107. Otázky k daňovému priznaniu 2015 (1 replies)
 108. Kolko zaplati dan a odvody dochodca zivnostnik? (1 replies)
 109. DP (6 replies)
 110. Prijatá zálohová faktúra (0 replies)
 111. Strata z roku 2014 - priznanie typ B rok 2015. (1 replies)
 112. Daňove priznanie a odpočítateľná položka (5 replies)
 113. účtovanie náhrady na súkromný automobil v jednoduchom účtovníctve (3 replies)
 114. Ako nájsť formulár Výkaz o majetku v ALFE - jednoduché účtovníctvo? (1 replies)
 115. som živnostník v SR neplatca DPH, nakupujem aj predávam tovar v ČR. Vstupuje tento predaj do obratu pre registráciu pre DPH v SR ? (0 replies)
 116. prečíslovanie v účtovnom denníku - OMEGA (0 replies)
 117. Začínajúci SZČO - chaos (3 replies)
 118. Ukončená živnosť a náklady (1 replies)
 119. Daňove priznanie B (1 replies)
 120. JÚ-Plyn, elektrina, vodné-stočné? (1 replies)
 121. odpis pohľadávky (1 replies)
 122. Daňove priznanied (0 replies)
 123. Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu na základe Autorského zákona č. 618/2003 (19 replies)
 124. DPFO typ B - oddiel VI. tabuľka č. 1 a (4 replies)
 125. cestovné náhrady (1 replies)
 126. České daňové priznanie (3 replies)
 127. Vykázať radšej nízky zisk alebo vykázať daňovú stratu? (6 replies)
 128. Danove priznanie typ B a neuhradene FA od odberatela (8 replies)
 129. Príjmy podľa paragrafu 8 a uplatnenie zaplateného poistného do VSZP v daňovom priznaní (4 replies)
 130. Ako správne má byť DPH, (0 replies)
 131. Kúpa traktora - zaradenie do odpis. skupiny (3 replies)
 132. Vyrovnanie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch. (0 replies)
 133. daňové priznanie z umeleckej činnosti (3 replies)
 134. Zabudnuté ďanové priznanie (6 replies)
 135. Ako sa robí uzavierka jádz na konci mesiaca v Jú (0 replies)
 136. Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti (0 replies)
 137. Mám príjem z kúpy aloe produktov, ktorý mi poslali na môj účet. Ako ho mám zdaniť a kam ho mám vpísať do daňového priznania? (10 replies)
 138. Zahŕna sa do príjmu manželky preplatok poistného z RZZP zo VŠZP? (2 replies)
 139. Telefónna ústredňa + kredit (3 replies)
 140. Daňový bonus (8 replies)
 141. Nahlasenie PNky do ZP (4 replies)
 142. ako to zaevidovať v JÚ (0 replies)
 143. Ukončenie živnosti a zostatok úveru v účt. závierke v JU. (0 replies)
 144. Aký typ DP? (2 replies)
 145. invalidný dôchodca a živnosť (5 replies)
 146. Odkúpená s.r.o. a daňová licencia (4 replies)
 147. Daňové priznanie FO r.2015 (2 replies)
 148. Daňové výdavky poisťováka (16 replies)
 149. DP za príjem po skončení živnosti a 40 paušál (9 replies)
 150. Faktúra za leták (propagácia výrobku) neuhradená k 31.12.2015 (4 replies)
 151. interné smernice pre občianske združenie účtujúce v JÚ (1 replies)
 152. Daňova evidencia - tlačite príjmové a výdavkové doklady? (0 replies)
 153. Potvrdenia o zdaniteľnom príjme (2 replies)
 154. odvody do ZP ak podnikam iba pol roka (4 replies)
 155. Uctovna zavierka v JU (3 replies)
 156. súkromné vozidlo na podnikanie - platca DPH /cena PHM/ (0 replies)
 157. Diéty pre SZČO (5 replies)
 158. Pohľadávky - premlčané - netvorené OP - čo na to kontrola ? (4 replies)
 159. Priznanie PO? (4 replies)
 160. nezdaniteľná časť na manželku (9 replies)
 161. CMR z Maďarska?? (0 replies)
 162. Úhrada faktúry - platba kartou OMEGA (1 replies)
 163. oprávnená faktúra z júla2015 , odberateľ ju neeviduje v učtov. , doporučnú zásielku prijal ale ju roztrhali , dozvedeli sme sa to teraz v marci2016 čo s tým? (9 replies)
 164. Ako uplatniť zostávajúcu časť daňového bonusu (12 replies)
 165. daňová licencia v účtovníctve (6 replies)
 166. pokladničný doklad (7 replies)
 167. Nárok na odpočet DPH z dialničnej známky, ak je auto predané v tom istom mesiaci. (3 replies)
 168. Závisle osoby v daňovom priznaní tabuľka I a poznámky malé (0 replies)
 169. Účet 413 (3 replies)
 170. Faktúra - kolónka Prenesenie daňovej povinnosti (2 replies)
 171. Danovy bonus spatne za rok 2015 (3 replies)
 172. predaj vozidla, zaúčtovanie, vyradenie z majetku (0 replies)
 173. Nezaplatené úroky z poskytnutej pôžičky v roku 2015 (0 replies)
 174. nákup tlačiarne (7 replies)
 175. SK NACE (5 replies)
 176. Kúpa osobného mot. vozidla - platba v hot. nad 5 000 eur (5 replies)
 177. 2% povinnosti z-teľa (3 replies)
 178. Ako sa platia resp. neplatia odvody pri s.r.o.? (16 replies)
 179. SK NACE- prenájom bytu (3 replies)
 180. SK NACE (7 replies)
 181. Ročné zúčtovanie - príjmy zo ZČ zo zahraničia (2 replies)
 182. Ročné zúčtovanie - dôchodkyňa (2 replies)
 183. Danove priznanie v Rakusku za rok 2015 (11 replies)
 184. Auto v obchodnom majetku - paušál 80 % alebo zdanenie konateľovi 1 % z OC auta (6 replies)
 185. Vysporiadanie straty (0 replies)
 186. poslanec - daň (8 replies)
 187. Účtovanie PHM kartou v PU (1 replies)
 188. Súhrny výkaz v Alfe. (5 replies)
 189. zrážková daň -faktúra pre pharma firmu (0 replies)
 190. RZD do 5 eur - nedoplatok mozem zrazit z-covi? (2 replies)
 191. Ako postupovať ak nemám povinnosť sa zdaniťv Rakúsku zo živnosti. Mám podať daňové priznanie na Sklovensku alebo podať len nejaké oznámenie o prijme. (4 replies)
 192. Pôžička konateľa - účet - pokladňa (5 replies)
 193. Prosím - Ako pripísany úrok zaúčtovať do otváracej súvahy? (0 replies)
 194. preplatok na zálohe za materiál (7 replies)
 195. Súčet aktív a pasív mi nesúhlasí. (9 replies)
 196. Majetok charakteru osobnej potreby obstaraný z dotácie ÚPSVaR v celej výške do daňových výdavkov? (16 replies)
 197. Vyradenie neodpisaneho majetku (0 replies)
 198. odpis pohľadávky a dph (2 replies)
 199. Preddavky na dane (0 replies)
 200. Zaučtovanie odpisovaneho dlhodobeho majetku z jednej firmy do druhej (1 replies)
 201. Grundfreibetrag -v rakuskom daňovom priznaní (0 replies)
 202. Vyplatený autorský honorár a príjem zo záv.činnosti (4 replies)
 203. Daňové priznanie príjem z Nemecka (6 replies)
 204. Program POHODA??? (0 replies)
 205. Ako účtovať vstupenky s údajmi v mene CZK platené online? (1 replies)
 206. odpis DHM 2015 (0 replies)
 207. kúpna zmluva SCONTO- nákup kancelárskeho nábytku (0 replies)
 208. Ako vystavit fakturu pre českeho platcu DPH,za sluzby v ČR ? (0 replies)
 209. priznanie nákladov (2 replies)
 210. Daňové priznanie z rakúskej živnosti (6 replies)
 211. Daňové priznanie "uspatej" s.r.o. (12 replies)
 212. Predaj tovaru pod nákupnú cenu (9 replies)
 213. platba v hotovosti za nájom materiálu (2 replies)
 214. Vstupenky na výstavu - sú to daňovo uznateľné náklady? (7 replies)
 215. Pracovná zmluva a nárok na odpočitateľnú položku na zdravotné poistenie (5 replies)
 216. Predaj stroja (2 replies)
 217. SHR - zákon o obmedzení platieb v hotovosti (2 replies)
 218. dôchodca a zmluva o dielo (14 replies)
 219. ekonomické prepojenie §2 písm. n) a riadky daň. priznania FO B a PO (0 replies)
 220. Vrátenie pohľadávky od bývalého zamestnanca-spoločníka (0 replies)
 221. Ak má sro a obchodný podiel v inej sro 80%, musí zisťovať hodnotu podielu ku dňu zostavenia účtovnej závierky? (1 replies)
 222. Mimoriadana účtovná uzávierka - ukončenie živnosti (0 replies)
 223. Fakturácia použitého materiálu a náradia. (0 replies)
 224. Zápočet (1 replies)
 225. daňové priznanie SZČO (2 replies)
 226. Uplatnenie daňovej straty z roku 2010 (1 replies)
 227. Odpočet straty za rok 2010 (3 replies)
 228. Elektromontážne a elektroúdržbárske práce (1 replies)
 229. Ak spoločnosť vznikla v 2015, ale dosiahla zisk, samozrejme vyšla daňová povinnosť, tak tú musí zaplatiť ?? (2 replies)
 230. môže byť na faktúre aj uvedené vecné plnenie, tovar za tovar (1 replies)
 231. Ak mam nezaplatenú časť faktúry, tz 340 Eur, čo ide do daňového priznania ako príjem? (6 replies)
 232. Bezúročná pôžička spoločníkovi a jej zdanenie (0 replies)
 233. SZČO ukončil živnosť 1.6.2015 a príjem dosiahol 1500 EUR, nemusí podávať daňové priznanie? (4 replies)
 234. Prijmy osobneho asistenta (3 replies)
 235. Dane z online investovania (8 replies)
 236. A kde sa uvedie potom odvedená dph u neplátcu v DP ako výdavok neovplyvňujúci základ adane, či ešte raz dodaniť? (0 replies)
 237. zatriedenie účtovnej jednotky (7 replies)
 238. Uplatenie DB na dieta (4 replies)
 239. Faktúra pri prenesení daňovej povinnosti - sadzba DPH 0 alebo Neobsahuje DPH (10 replies)
 240. Bločky z 12/2015 (1 replies)
 241. Faktúra za sprostredkovanie predaja bytu a DP FO (0 replies)
 242. DL namiesto FA za tovar nakúpený v HU (2 replies)
 243. INTRASTAT - hmotnosť, kód tovaru (1 replies)
 244. Daňové priznanie FO typ B XIII. oddiel - je potrebné priložiť aj potvrdenie o príjme zo zahraničia? (0 replies)
 245. Musím podať daňové priznanie zo živnosti? (19 replies)
 246. mám podať daňove priznanie? (5 replies)
 247. ako mám zaúčtovať vlastný vklad na účet s.r.o. v podvojnom účtovníctve,221/365? nejaké iné typy? vďaka (5 replies)
 248. Vyradenie majetku a jeho opätovné zaradenie (4 replies)
 249. vyplatenie dividend pocas roka pred riadnou uctovnou zavierkou (6 replies)
 250. FO/tanecna skola a vykon rozhodcu a porotcu v CZ (0 replies)