1. Nájom poľovníckeho práva v krajine EÚ a dph. (3 replies)
 2. Uhradený preddavok DPPO - ziadost o zúčtovanie s inou DP (6 replies)
 3. Nákup služieb z krajiny EÚ - nakupujúci je platiteľ DPH (11 replies)
 4. Virtuálna registracna pokladna - platby kartou (4 replies)
 5. Prijata platba vopred z CR za tovar (1 replies)
 6. Dátum výdaja z pokladnice - nesúlad (3 replies)
 7. Tabuľka B formuláru DPPO 2015 (3 replies)
 8. Oprava odvodov z roku 2015 v roku 2016 - zamotáva sa to čím ďalej, tým viac (5 replies)
 9. Kde nájdem pravidlá pre dovoz investičného zlata z tretích krajín? (0 replies)
 10. Pokladničný doklad a faktúra zo zahraničia s vyčíslenou DPH - ako účtovať? (0 replies)
 11. daň z predaja nehnuteľnosti (6 replies)
 12. poistné (0 replies)
 13. Prenos daňovej povinnosti a oneskorená faktúra (4 replies)
 14. vie mi niekto pomôcť pri úprave údajov v Exceli podľa kritérii uvedených v prílohe? (0 replies)
 15. nevie niekto? pôžička od FO pre s.r.o (1 replies)
 16. Príspevok z UPSVR, hrubý príjem a odvody (5 replies)
 17. Odborná literatúra - DPH (3 replies)
 18. Prijatá a vrátená záloha na prelome mesiacov (4 replies)
 19. Prijatá platba vo vyššej sume o 0,06 € ako bolo na faktúre. Čo s tým? (1 replies)
 20. Poistné do SP (1 replies)
 21. samozdanenie FA zo zahraničia (6 replies)
 22. Pokuta 9.700,- eur za uplatnenie DPH (39 replies)
 23. eshop a druh dokladu (3 replies)
 24. Zaradenie budovy do podnikania (0 replies)
 25. Faktúra (3 replies)
 26. SZČO registrovaný podľa §7a (2 replies)
 27. účtovanie škody + dph (15 replies)
 28. Ubytovanie pri pracovnej ceste - zamestnanci aj živnostníci - ako do účta ?? (4 replies)
 29. Aké DIČ SK treba uviesť do kontrolného výkazu pri odpočte DPH vyrubenej z colnice pri dovoze tovaru? (4 replies)
 30. Faktúra z Česka (5 replies)
 31. živnostník - ak použije nie svoje vozidlo na podnikanie - čo si môže dať do daň.výdavkov? (4 replies)
 32. Sankcne uroky na bankovom ucte (2 replies)
 33. Počiatočný účet súvahový mi vykazuje cca 17 tis eur. Ako najrýchlejšie nájsť chybu? (3 replies)
 34. Dodatocne DP (0 replies)
 35. fiškálna pokladnica - kam odchádzajú údaje z něj? (0 replies)
 36. Zrušenie bank. účtu a prevod zostatku na osobný účet konateľa (0 replies)
 37. vrátenie fin. výpomoci - limit (2 replies)
 38. Prijatá platba zo zahraničia bonus (4 replies)
 39. DPH a medzinárodná doprava (2 replies)
 40. Súhlas daňového úradu pri predaji nehnuteľnosti...? (2 replies)
 41. Stavba rodinného domu s.r.o-čkou a následný predaj (1 replies)
 42. Orange splátka telefonu vo faktúre (1 replies)
 43. Komerčná poštová karta - dobitie kreditu (0 replies)
 44. zásoby (4 replies)
 45. Účtovanie vlastných knižných publikácií do zásob (7 replies)
 46. Neuvedená tržba z ERP v KV (1 replies)
 47. ELDP (3 replies)
 48. Pitny rezim konatelov/spolocnikov- danovo uznane? (2 replies)
 49. Kupa auta aj na sukromne ucely a DPH (4 replies)
 50. záložné právo - poplatok účtovanie (0 replies)
 51. ručenie zmenkou (0 replies)
 52. 249 pôžička (2 replies)
 53. Finančný prenájom (2 replies)
 54. Len IČ DPH (7 replies)
 55. Samozdanenie prepravy tovaru z EU do akých riadkov DP DPH? (0 replies)
 56. Bankový úver účtovanie 261 áno/nie (2 replies)
 57. splátka iPhone - Orange (10 replies)
 58. Ako opravim spravne fakturu za stavebne sluzby s nespravne fakturovanou DPH? (3 replies)
 59. Prijatý dobropis a daňové priznanie k DPH (1 replies)
 60. JU- DPH vysporiadanie- postup zaúčtovania (0 replies)
 61. Poistenie dobierky - je to VOZD? (0 replies)
 62. platca DPH podl a§ 7,podava aj kontrolny vykaz ? (7 replies)
 63. Predaj pozemku ktorý je vedený na LV ako zastavané plochy a nádvoria. Je správne ak to bude bez DPH? (0 replies)
 64. neschválená účtovná uzávierka (7 replies)
 65. Prenájom priestoru zahraničnému odberateľovi (0 replies)
 66. Príspevok z úradu práce (1 replies)
 67. hotovostná faktúra - odberateľ "maloobchod" (2 replies)
 68. Vyplnenie daňového priznania (1 replies)
 69. Storno poplatok za nevyužité služby a DPH (3 replies)
 70. Predaj firemného ojazdeného auta (6 replies)
 71. Neplatca DPH - kúpa stavby + pozemku (0 replies)
 72. Iná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 a 7a zákona a došla FA. (2 replies)
 73. Cestovné náhrady - zahraničný CP-viac štátov (3 replies)
 74. Živnostník - môže fakturovať na 1 faktúre prácu za 2 mesiace ??? (2 replies)
 75. Preprava Slovensko - Čína a DPH (samozdanenie) (0 replies)
 76. Zápočet 395 (2 replies)
 77. Prenos daňovej povinnosti (4 replies)
 78. Stavebná činnosť a koeficient (0 replies)
 79. samozdanenie DPH (5 replies)
 80. Rekonštrukcia budovy nezaradenej do majetku s.r.o. (1 replies)
 81. ako učtujete doklad za ubytovanie - priamo do nakladov,alebo cez cestak ? (9 replies)
 82. musime do Suhrnneho vykazu uvadzat sluzby-stavebne prace v CR ? (5 replies)
 83. cislovanie faktur (0 replies)
 84. Nadobudnutie tovaru z EU - faktúra vystavená pred dodaním (2 replies)
 85. DPH pri použitom tovare z Nemecka? (0 replies)
 86. zaúčtovanie DHM (8 replies)
 87. DPH na stavebný materiál - uplatnenie na vstupe ? (1 replies)
 88. Akú adresu uviesť v DP DPH a KV? (0 replies)
 89. Preradenie automobilu do osobného vlastníctva (6 replies)
 90. Usmernenie Ministerstva financií - obsah dokumentácie o použitej metóde na účely zistenia rozdielu cien alebo podmienok v kontrolovaných transakciách. (0 replies)
 91. fa prenos daňovej povinnosti (2 replies)
 92. Operatívny leasing - zníženie celkovej ceny leasingu (5 replies)
 93. Koľko si mám vypýtať za podvojné účtovníctvo? (0 replies)
 94. Technicke zhodnotenie v jednoduchom uctovnictve (4 replies)
 95. faktúra za službu pre tretiu krajinu (2 replies)
 96. Ak mám došlú faktúru z EU bez tovaru, ale s nadpisom INVOICE, ale text je vo faktúre že "down payment for product ..." - môžem takýto doklad považovať len za predfaktúru? (1 replies)
 97. Osobná spotreba v sro - podvojné účtovníctvo. (15 replies)
 98. Výplata zamestnancom zo súkromných peňazí (5 replies)
 99. Môže byť zmluva o dielo na lektorské služby? (3 replies)
 100. Fakturácia mzdových nákladov zamestnanca (2 replies)
 101. vystavená fa za prenájom na začiatku mesiaca a dátum dodania na konci mesiaca, je to správne? (3 replies)
 102. vzťahuje sa prenos daňovej povinnosti aj servis už staršieho zabudovaného zariadenia? (5 replies)
 103. Mám povinnosť platiť dane alebo nie? (21 replies)
 104. Náklad roku 2015 - zabudnutý (3 replies)
 105. dodatočné podanie DPH (2 replies)
 106. dodatočné DP (2 replies)
 107. Elektronické schránky - už aj na stránke FS (2 replies)
 108. Zábezpeka O2 účtovanie (5 replies)
 109. fakturácia v autodoprave (2 replies)
 110. Zaradenie do odpisovej skupiny (0 replies)
 111. DPH - zahraničná služba? (0 replies)
 112. Zaúčtovanie tovaru použitého na marketingové účely (0 replies)
 113. Chyba v programe OBERON (3 replies)
 114. Prenájom garáže -faktúra s DPH, alebo bez DPH (0 replies)
 115. Predaj bytu, dan, a nasledna kupa noveho bytu. (9 replies)
 116. oslobodenie od dane? (6 replies)
 117. Materská dovolenka (7 replies)
 118. výhra v zahraničnej herni, mám niekam odvádzať daň z výhry? (4 replies)
 119. Daň z prenájmu nehnuteľnosti na území SR u pracujúceho v zahraničí (1 replies)
 120. Ekonomická klasifikácia (1 replies)
 121. Správca nehnuteľnosti - fakturácia (0 replies)
 122. FA od neplatcu DPH z Nemecka za prekladateľské a tlmočnícke služby. Netreba samozdaniť? Alebo sa neplatca mal registrovať na SK? (6 replies)
 123. Kam zaúčtovať penále zo sociálnej poisťovne za oneskorené platby? (2 replies)
 124. príjem finančného daru a daň z príjmov (4 replies)
 125. Účtovanie služby bez DPH platcom DPH (0 replies)
 126. Pozemky - zastavané plochy a nádvoria (0 replies)
 127. Zádržne v PO ide do prijmu hned alebo po zaplateni FA ? stavebna firma (0 replies)
 128. ako zaúčtovať opravu na prenajatom majetku ? (8 replies)
 129. Vystavená faktúra na nulu? (7 replies)
 130. Neuplatnenie prenesenia daňovej povinnosti. (2 replies)
 131. Ak športový klub nakúpi kopačky z iného členského štátu od plátcu DPH cca 18 tis eur, musí sa registrovať podľa §7. (1 replies)
 132. Nákup v Maďarsku tovar - prepočet (0 replies)
 133. Je povinná elektronická schránka pre všetky právnické osoby od 1.8.2016? (1 replies)
 134. Aké dane, soc. a zdrav. odvody ma čakajú po prerušenej živnosti v prípade obnovenia živnosti? (3 replies)
 135. DPH (1 replies)
 136. Tuzemska sluzobna cesta - vyssie stravne (1 replies)
 137. §7a účtovanie v Omege (2 replies)
 138. ako zaúčtovať fa (0 replies)
 139. manká a škody - fakturácia (0 replies)
 140. Revolvingový úver z nebankovky - účtovanie - POMOC! (0 replies)
 141. Úmrtie szčo a daň za auto predané dedičmi? (2 replies)
 142. ako zaúčtovať daň z ubytovania? (14 replies)
 143. INTRASTAT- kedy, ako často a za aké obdobie (2 replies)
 144. zaúčtovanie platby (2 replies)
 145. ako správne zaúčtovanť pokutu? (4 replies)
 146. Dodatočné DP k DPH (1 replies)
 147. Zaradenie kanalizácie do odpisovej skupiny (0 replies)
 148. Uctovanie / ako/ ? dobrovolneho nadacneho prispevok vo fa od poradcu podnikatela. (1 replies)
 149. daňové príjmy (6 replies)
 150. Faktúra od facebooku (1 replies)
 151. REKLAMNE PREDMETY (2 replies)
 152. účtovanie poplatkov do výnosov a DPH (1 replies)
 153. Original blocku z registracnej pokladne-odovzdanie 3.strane kvoli reklamacii (1 replies)
 154. Dohoda o PČ na 1 mesiac - pravidelný príjem (3 replies)
 155. Fakturácia vykonaných prác FO pre svoju s.r.o. (2 replies)
 156. Pracovná cesta szčo (1 replies)
 157. Môže sro predať nespotrebované stravné lístky inej sro? (1 replies)
 158. Faktúra od googlu, fb... (8 replies)
 159. Prenájom OA (0 replies)
 160. účtovanie splátkového kalendára, zálohovej faktúry a faktúr od ABC (0 replies)
 161. Pozastavenie živnosti a náklady (2 replies)
 162. Prevod obchodného podielu (1 replies)
 163. Vedenie skladu excel (3 replies)
 164. 80 phm pausal (3 replies)
 165. Ako zaúčtovať v Jednoduchom účtovníctve nákup tovaru ak bol použitý zľavový kupón ? (0 replies)
 166. Ako správne účtovať ubytovanie konateľa a zamestnancov ? (2 replies)
 167. ako učtovať vizitky? (2 replies)
 168. ako zauctovat zaciatocny stav bank.uctu pri novovzniknutej s.r.o ? (3 replies)
 169. prenos daňovej povinnosti (0 replies)
 170. Nárok na prídavok na dieťa po SŠ a medzi prvým a druhým stupňom na VŠ (2 replies)
 171. Nezauctovanie danovej licencie (2 replies)
 172. Chyba v tuzemskom samozdanení (1 replies)
 173. Zádržné - len na preberacom protokole (2 replies)
 174. Cena obvyklá - závislé osoby (5 replies)
 175. registrácia dph čr (2 replies)
 176. Kratkodoby majetok kupeny pre neplatcu DPH. Mozeme odpocitat DPH z majetku po registrácii za platcu DPH ? (1 replies)
 177. Štatút zamestnaneckej súťaže. (4 replies)
 178. DPH (1 replies)
 179. Kedy je nárok na odpočet DPH - kávovar cena do 1700 € bez dph ? (4 replies)
 180. oprava fasády a DPH (2 replies)
 181. Ako zaúčtujem darované MV? (1 replies)
 182. sklad (4 replies)
 183. Predaj odpisovaného automobilu - vyradenie (0 replies)
 184. Súčasť obstarávacej ceny majetku (0 replies)
 185. Ako účtovať palety v zálohe? (1 replies)
 186. Ju male potraviny (1 replies)
 187. transferove ocenovanie a vyznamny charakter transakcie (4 replies)
 188. ELDP (9 replies)
 189. slovenska s.r.o. - práce v Nemecku (0 replies)
 190. dve brigady-nezdanitelne minimum (7 replies)
 191. Dodatocne danove priznanie - mesacna DPH (1 replies)
 192. Vyššia daň - daňová licencia zápočet (4 replies)
 193. zaúčtovanie kompenzačnej platby od dodávateľa elektrickej energie (1 replies)
 194. Prenos daňovej povinnosti §69, ods.12/g/...kam v DP k DPH s touto faktúrou? (1 replies)
 195. dph (0 replies)
 196. Ako sa učtuje DPH pri vrátenom tovare? (5 replies)
 197. Daňovákmi vyhodená faktúra z jedného mesiaca patriaca do nasledujúceho. (10 replies)
 198. Faktúra za službu do nemecka (4 replies)
 199. Prerušenie pracovného pomeru a exekučné zrážky zo mzdy (1 replies)
 200. Nakup tovaru z USA - platba DPH (1 replies)
 201. Splácanie úveru zrážkami zo mzdy a exekučné zrážky (1 replies)
 202. Fa vystavená pre leasingovku (1 replies)
 203. stravné pre spoločníka (0 replies)
 204. dve služobné cesty v ten istý deň a stravné (13 replies)
 205. Tabuľka I DPPO 2015 (1 replies)
 206. Nákup tovaru z USA a JCD + DPH (4 replies)
 207. DPH pri českej firme (4 replies)
 208. SZCO kedy tankovat? (0 replies)
 209. Žiadosť o registráciu DPH (3 replies)
 210. Poistenie zodpovednosti za škodu u PO je daňovým výdavkom ? (3 replies)
 211. vrátenie nadm.odpočtu (1 replies)
 212. Vzor transfer pricing dokumentacie pre mikro uctovne jednotky (0 replies)
 213. papierová hotovosť v pokladni (5 replies)
 214. Hľadám účtovní-čku/ka pre PU (1 replies)
 215. Fakturace nájmu ze SR do ČR a DPH (1 replies)
 216. Daňove priznanie v SK opatrovatelky v AT na rakusku živnost. (4 replies)
 217. nákup do firmy omylom na fyzic.osobu (4 replies)
 218. Tuzemské samozdanenie (2 replies)
 219. Došla Fa z ČR pre neplatcu DPH so slovenským IčDPH (2 replies)
 220. CHránené pracovisko pre ŤZP (2 replies)
 221. Dodatocne dph za 11/2015 (4 replies)
 222. Dohoda o zodpovednosti - uctovnik (6 replies)
 223. Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka ... ? (4 replies)
 224. Sklad obhod s byt textilomz (0 replies)
 225. Dohoda o VP ...uctovnik (3 replies)
 226. Osobná spotreba (4 replies)
 227. Dobrovoľne poistená osoba - ako postupovať (20 replies)
 228. Clo na oblečenie z USA (0 replies)
 229. OOPP a práca na DOVP (2 replies)
 230. Správna fakturácia -živnostník §7a - služby v Anglicku- český odberateľ (1 replies)
 231. bezpodielové vlastníctvo manželov príjem zo živnosti (4 replies)
 232. Ako dokladovať dane z ebayu? (1 replies)
 233. MRP - prenos danovej povinnosti stav.prace (8 replies)
 234. Spätný leasing od 1.1.2015 kúpa stroja okamžitý predaj (0 replies)
 235. Oprava strechy za 90.000 euro,môže byť naraz v nákladoch (11 replies)
 236. Účtovanie zásielkových faktúr v peňažnom denníku (0 replies)
 237. Odpisová skupina - garáž , sklad (0 replies)
 238. Mam povinnost odviest dan ak som obcianske zdruzenie? (4 replies)
 239. Zamestnanie dcéry v obchode - nelegálne zamestnávanie (10 replies)
 240. volna živnosť - jednoduché vyrobky s kovov (0 replies)
 241. Danove priznanie prijmov z ceskej republiky (14 replies)
 242. Dodatočné DP PO - ktoré riadky vyplniť, ak sa mení len výška zaplatených preddavkov (5 replies)
 243. Zápočet preplatku dane na daňovú povinnosť (4 replies)
 244. Vedenie klasickej ručne písanej pokladničnej knihy v podvojnom účtovníctve (0 replies)
 245. účty v Mikro UJ (1 replies)
 246. zakonne poistenie auta u zivnostnika (6 replies)
 247. podnikat. úver z vub..s ktorým údajom na výpise má sedieť zostatok (1 replies)
 248. SZČO+prenájom - výkazy (4 replies)
 249. DP - aké kroky nasledujú? (4 replies)
 250. Ako opraviť zle zaúčtovaný predpis dane v účtovníctve? (12 replies)