PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Opravná položka k pohľadávke vytvorená v priebehu roka 2015.
 2. predaj tovaru za nizsiu cenu ako bol nakup
 3. Ako predávať bez živnosti?
 4. preddavky na poistne ked sa uhradia neskor.
 5. ..a zase odpočet straty...
 6. Rodičovský príspevok a SZČO
 7. preddavky na dan z prijmov FO - uhradené neskor
 8. Odvedená daň z nepeňažného plnenia
 9. Osobná spotreba - môže sa začať uplatňovať v priebehu obdobia, napr. od marca?
 10. Príjem na úver
 11. Aké sú povinnosti ak súd začne konanie a zrušenie spoločnosti bez likvidácie ?
 12. Daňová strata FO 2012 daň zo zisku 2015 ako uplatniť?
 13. Registračná povinnosť-služby z tretích krajín
 14. FA bez názvu odberateľa, a doklad z ERP o úhrade FA.
 15. prerušenie živnosti a daňové priznanie
 16. Nezdaniteľná časť základu dane (NČZD) na daňovníka + živnosť
 17. dodatočné priznanie DPH - sankcie
 18. vyplnenie DP, príloha riadok 14,15
 19. premlčané záväzky
 20. Zvýšenie OMB
 21. príkaz na vykonanie inventúry
 22. uctovanie sposobom B, musi byt tovar aj predany?
 23. Môžem poslať z Monaka peniaze rodičom ako pôžičku?
 24. daň z predaja nehnuteľnosti
 25. sprostredkovanie obchodu
 26. Ročné zúčtovanie dane dohodári a študenti s príjmom nižším ako 1901,67
 27. Prečerpanie betonu - práca čerpadla
 28. Odklad daňového priznania
 29. Vstupuje náklad za služby externého projektového manažmentu do ceny investičného projektu ?
 30. paušálne výdavky
 31. Uctovna zavierka zaniknutej spolocnosti
 32. fakturácia
 33. Výdavky (náklady) za každý jeden km jazdy = PO
 34. Prijmy zo zahranicia Taliansko
 35. Dlzka pracovnej zmluvy na dobu urcitu
 36. Príjem za prácu slov. prevádzkarne v Holandsku
 37. Je mozne aby pracovna zmluva na dobu urcitu trvala 5rokov? Dá sa to ešte nejak napadňúť keď som to podpísala?
 38. Patrí pod špecializované stavebné práce kód CPA 43 aj inštalácia antény - poskytovateľ internetového pripojenia?
 39. Občianske združenie - nemusí podať DP - ostatné povinnosti
 40. Môžem do Daňového priznania "B" do hrubého príjmu opatrovateľky v AT zahrnúť cestovné?
 41. DP B za rok 2015 Preukázateľné zaplatené poistné z príjmov podľa §6 ods. 1 a 2 zákona
 42. Vyplnenie riadkov 37 a 38 v dodatočnom priznaní k DPH
 43. SZČO-prechod z PÚ na paušálne výdavky - ako vyplniť daňové priznanie?
 44. Dokedy môžem poslať opravné daňové priznanie o DPH
 45. Nákup registračnej pokladne v roku 2015
 46. Mám si robiť daňové priznanie aj v CZ?
 47. Lekár-príkazná zmluva
 48. oslobodenie od dane?
 49. Odvody v DP
 50. Dohodár a prémie
 51. Cestovné náhrady 2015
 52. daňove priznanie - prerušenie živnosti, o 6 mes. zrušenie živnosti
 53. Auto zaradené v majetku firmy a aj na súkromné účely konateľa.
 54. Osobný výber z pokladne a jednoduché účtovníctvo
 55. Daň za užívanie verejného priestranstva a jednoduché účtovníctvo
 56. vyplnenie DP B r. 57
 57. Dôchodkyňa a daň
 58. Pausalne vydavky
 59. SZČO+zamestnanec-nezdaniteľná časť 3803,33
 60. Ako postupovať pri zápise umorenej straty
 61. Mozem si dat do nakladov ucty za mobilny telefon?
 62. kúpa notebooku v cirkvi a zníženie nákladov
 63. Vyradenie premlcenej pohladavky z uctovnictva
 64. NČZD na manželku - úroky na bežnom účte ako vlastný príjem manželky?
 65. 211 pokladna SZCO - vedieme PU
 66. Registračná pokladnica
 67. Minusova pokladna
 68. Cestovný príkaz--vyúčtovanie
 69. Mobil na splátky - môže SZČO v JÚ uplatniť v roku 2014 100 % výdavkov a v roku 2015 v pomere 80:20?
 70. DPFO A - Daňový bonus
 71. Daňové priznanie typ B
 72. Odpis pohledávky
 73. RZ ZP fyzickej osoby v podvojnom účtovníctve
 74. Mám IČ DPH kvôli cezhraničnej fakturácii, ale nie som platca dane. Som povinná robiť kvartálnu DPH?
 75. cestovné náhrady a uznateľnosť daňových výdavkov
 76. Osoba registrovaná pre daň - daňové priznanie
 77. Dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku a intrastat
 78. vratenie odvodov SP
 79. vrátenie pôžičky spoločníkovi s.r.o.
 80. Môže SHR odpisovať kone na ranči, ktorý je súčasťou činnosti SHR
 81. Ako pozastaviť odpisovanie nepoužívaného majetku?
 82. Vyplatená odmena za umelecký výkon v Poľsku - ako uviesť v daňovom priznaní?
 83. Záloha za tovar do EU a faktúra v inej sume
 84. Danové príznanie z prenájmu
 85. započítanie 361 a 311
 86. prepravné poplatky z EU a DPH
 87. Firemne a sukromne auto v podnikani
 88. Prerušená živnosť a zásoby -ZD
 89. Poistenie z ČR - DPH a KVDPH?
 90. Oprava chýb v účtovníctve
 91. Účet 543 - kam s nim v DP PO za rok 2015?
 92. predaj pohľadávky
 93. Rezerva na odchodné v daňovom priznaní
 94. Nadmerny odpocet - vratenie- nova spolocnost
 95. Aká odpisová skupina na elektrickú pec na pizzu?
 96. Daňové priznanie B, stratené bločky za odvody do SP a ZP
 97. Bonus na dieťa
 98. vrátí nám daňový úrad omylom zaslanú platbu?
 99. Dobropis v JU
 100. daňové priznanie paušálne výdavky ak je daň nulová
 101. Nemáte niekto tabuľku v exceli na evidovanie príjmov a výdajov pri paušálnych výdavkoch?
 102. Pokuta, ktorá bola čiastočne preplatená od poisťovne
 103. Je daňovým výdavkom živnostníka reklama na facebooku (živnostník má e-shop)?
 104. SP a ZP - zaplatené prostredníctvom exekúcie - SZČO
 105. aktivačný príspevok pri menších obecných službách
 106. Zníženie ZD na manžela
 107. Prijata faktúra v režime prenosu daňovej povinnosti, ďalej faktúrovana
 108. Predaj postaveneho domu , vydavok môže mať starší dátum, ako kupa pozemku.. ?
 109. DP FO A študenta za rok 2015, ktorý dosiahne 18 rokov až v máji
 110. DP za rok 2015 paušálom
 111. Odvody SZČO za rok 2015 spolu - SP+ZP
 112. Daňové priznanie - ako uplatniť zaplatené odvody pri 0 zisku? Strata?
 113. Počet mesiacov - paušálne výdavky
 114. DP "B" FO uplatňujem 40% výdavky.
 115. Nakup PC nad 1700 EUR, mozem 80% dat hned do nakladov?
 116. DPPO-20% nedaňové náklady
 117. Ocenenie skladových zásob k 31.12.2015
 118. Čo dokladovať pri paušálnych výdavkoch?
 119. Konatel a cestovny prikaz
 120. Uhradené preddavky SZČO, aj keď nebola povinnosť
 121. Novela zakona tykajuca sa stavebnej cinnosti
 122. Nulový príjem zo živnosti
 123. Účtovanie daňovej licencie
 124. Letenka
 125. Pripočítanie preplatkov faktúr do pohľadávok/záväzkov v DP
 126. Danove priznanie FO
 127. Tlačivo DPPO na drsr - nesprávna výška daňovej licencie
 128. Bankové poplatky - VOZD?
 129. Dividendy v SR a ČR - zdanenie
 130. ako spravne zaslat elektronicky uctovne vykazy za PO ?
 131. Kuriér SZČO
 132. szčo .- zamestnanec-zdravotné poistenie
 133. Zaradenie sanity, zariadenie do DHM
 134. internetovy predaj, moss dph
 135. Aký dátum dodania na faktúru ak jej časť položiek je refakturaciou?
 136. dan.priznanie pri skončení živnosti v r.2016
 137. Nákup v Nemecku od Číňanov - účtovanie FA
 138. Nájom ako daňovo uznaný náklad?
 139. Vyplnenie D.P. 2015 oddiel XIII.
 140. Konateľ, spoločník a zamestnanec s.r.o. na rodičovskej dovolenke a služobná cesta.
 141. Účtovanie leasingu neplátca DPH
 142. Cestne vyhlasenie
 143. danove priznanie v Slovinsku
 144. Odklad odvodov do sociálnej poisťovne - živnostník
 145. odvody szčo do socialnej poistovne
 146. Ako vytvoriť zákonný rezervný fond.
 147. Bonus z dosiahnutého ročného obratu
 148. účtovanie dvoch účtov rôznych menách
 149. Fa z Nemecka, vystavená v januári 2016, zaúčtovaná v marci 2016.
 150. Odpisy
 151. Nesprávne vystavený doklad z ERP
 152. Daňové priznanie typ A 2015
 153. Daňová licencia v daň.priznaní DzP PO
 154. ročné zúčtovanie preddavkov dane - lehota
 155. daň. odpis majetku
 156. účet 662 co s nim v DP? do ktoreho riadka položka znižujúca VH?
 157. § 17 pri prerušení živnsti do pol roka JU.
 158. daňová licencia
 159. Prenájom reklamnej plochy
 160. Rozúčtovanie stravného lístka
 161. 80% PHM a odpisy
 162. Registračná pokladňa
 163. pripočitatelne polozky k ZD tab. A
 164. patrí výroba potrubia do stavebnych prac?
 165. Predal som odpisované auto
 166. program na výpočet daňového priznania
 167. Danové priznanie -NČZD - invalidný dôchodca a starobný dôchodca
 168. Ako účtovať vznik sro v CZ?
 169. Vykazovanie chyby v elektronickom formulári DPFO B
 170. Danova licencia 2014,2015
 171. mínus v ceninách - ako?
 172. Stratený doklad
 173. Odpisy pri kúpe a predaji vozidla počas roka 2015
 174. Daňová evidencia a kladné úroky z BU
 175. CLO-zaplatenie do USA
 176. náklady živnostníka pri práci na turnusy na Slovensku
 177. Zlúčenie firiem a strata
 178. zablokované peniaze na účte - účtovanie
 179. Stravné lístky pre SZČO
 180. Pozastavenie živnosti - úprava ZD
 181. Tvorba opravnej položky
 182. Účtovná závierka - mikro ÚJ - rozdiely v r. 37 a r. 44 uver
 183. Odpisy pri predaji a kúpe auta počas roka
 184. preddavky dane zo závislej činnosti za 2015
 185. Elektronická komunikácia na DRSR v menej inej spoločnosti - ZEP
 186. Pri presune stavebného stroja UDS mám fakturovať s prenesenou daňovou povinnosťou?
 187. Príjem z predaja auta ktorý bol pred rokom v podnikaní kam do DP
 188. Aplikácie
 189. Posielanie penazi z ceskej do slovenskej sporitelni
 190. Zivnostnik , neplatca DPH dovoz tovaru z ciny na predaj
 191. Príjmy len zo zahraničia a daňové priznanie
 192. finančný príspevok na stravu
 193. preúčtovanie dlh. závazku na krátkodob?
 194. zrušenie sro a povinnosti
 195. Ak darujem ako sro na verejnoprospešnú činnosť peniaze, aby som mohla poukázať 2% z dane, musím o tomto dare účtovať?
 196. Uctovanie nakupu casti podniku
 197. Z manka na sklade materiálu máme odviesť DPH?
 198. Mimoriadny bonus u podnikateľa SZČO a daňový dopad
 199. Faktúra z r. 2015 - nezaúčtovaná
 200. konfirmácia do banky pre audit
 201. Faktúra za tovar z EU od neplatcu DPH
 202. Odpisy pri skončení podnikania
 203. Prílohy k daňovému priznaniu.
 204. Cestovné náhrady
 205. Uplatnenie nezdanitelnej casti
 206. Daňové priznanie invalidného dôchodcu
 207. leasing stroja v JU (neplatiteľ DPH)
 208. rozšírenie registrácie o daň zo závislej činnosti
 209. tlač akcií - účtovanie
 210. Daň.priznania PO - kam vpisat sumu za uhradenu fakturu za sprostredkovanie v r.2015 ?
 211. Záporná suma v účtovnej závierke
 212. Prenos DPH v stavebníctve
 213. Prijem zo svajciarska a dp
 214. Znizenie ZD na manzelku
 215. Ukončenie a znovuotvorenie živnosti v r. 2015 a paušálne výdavky
 216. Danove priznanie pri chranenej dielni SZČO SURNE
 217. účtovanie - spol. Benefit Management s.r.o.
 218. Ako zaúčtovať predaj drobného majetku
 219. ERP a nulový obrat
 220. Platenie provízie nemeckej FO, platcom DPH zo Slovenska - ako je to s DPH?
 221. Prerušená živnosť a odpis majetku
 222. Platenie daňovej licencie
 223. Zaradenie pozemku
 224. Opravná faktúra
 225. Znizenie ZD na manzelku
 226. Oprava chýb účtovania za rok 2014
 227. Je možné započítať pohľadávku z poskytn.pôžičky a záväzok z vyplatenia zisku?
 228. Preddavkové platby v roku 2015.
 229. Je nájomné výnosom až po inkase faktúry ?
 230. Vstupná cena vlastného softvéru
 231. Poznámky k závierke malé ÚJ
 232. odpisovanie vecného bremena
 233. Ako fakturovať do Rakúska poskytnutú službu reklamy na Slovensku?
 234. Vyplnenie DP typ B - príjmy z kapitálového majetku § 7
 235. Ako si mozem zapocitat stratu roku 2014 ? Mali sme stratu 202 tis eur.
 236. nesúlad medzi hlavnou knihou a saldom
 237. Ročné zúčtovanie dane pre zamestnanca -odpočítateľná položka na manžela dobrovoľne nezamestnaného.
 238. Mínusová položka zásoby vo výkaze
 239. Učtovanie NO v pohode
 240. Aká účtovná jednotka od 1.1.2015?
 241. Ktore DP podať, student - zmluva o dielo, dohada?
 242. Musím podať daňové priznanie za občianske združenie?
 243. Čo znamená podmienený záväzok a podmienený majetok v poznámkach malej účtovej jednotky za rok 2015?
 244. Podnikanie v rakusku s SK osobnym autom, kde pausalna dan?
 245. Danove priznanie z Rakuska - ubytovanie, odpis
 246. chránená dieľňa a daňová licencia
 247. Prijatá provízia z PROVIDENTU za sprostredkovanie a DP
 248. dodatočné DPH nevyplnená kolonka č. 38
 249. Uctovanie nakupu naradia do 1700 EUR
 250. Vrátenie tovaru na predajňu -doklady