PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Chybajuca dosla fa z 04/2015
 2. zamestnanecká prémia
 3. Menilo sa niečo v poznámkach k účtovnej závierke pre veľkú ÚJ za rok 2015, alebo môžem použiť podklady z roku 2014?
 4. Účet 351-Pohľadávky v rámci podielovej účasti
 5. CASH FLOW a poznámky malej účtovnej jednotky ktorá má povinnosť auditu.
 6. DPH pri občianskom združení-predaj služby do zahraničia
 7. Ročný kurz CZK 2015
 8. ročné zúčtovanie dane a doplatené odvody
 9. Dodatočné priznanie DPH
 10. odpracované hodiny
 11. Danove priznanie FO typ B - preplatok
 12. Prijaté stravné lístky a zamestnanci
 13. Zníženie ZD pri platení Doplnk. dôch. sporenia
 14. Aku uctovnu zavierku na DU?
 15. V roku 2015 zmluva za vytvorenie diela odmena 1000 EUR, za udelenie súhlasov na použitie diela 1400 EUR.
 16. spoluúčasť pri poistnej udalosti - je to daňový náklad?
 17. V ktorom riadku v DP sa mi premietne táto daň?
 18. zostatok na účte 131
 19. Musí mať tlmočník - prekladateľ registračnú pokladňu?
 20. RZ dane z príjmov - chyba
 21. Učtovanie poštovného od právnika z DE
 22. Ako uviesť partnera pri úhrade došlej faktúry cez pokladnicu
 23. Likvidácia spoločnosti - vyčistenie účtov
 24. Odpisova skupina
 25. Patrí preplatok za el. energiu pri uplatňovaní pauš. výdavkov do tabuľka č. 1b ako pohľadávka?
 26. Vyradenie pohľadávky
 27. Učtovanie nákladov po zaplatení
 28. Kto samozdaňuje výmenu el. rozvodov?
 29. Tuzemské samozdanenie nehnuteľnosti
 30. Prenesenie daňovej povinnosti
 31. RZ dane z príjmov zo závislej činnosti
 32. nakup cez internet a DPH
 33. Mandatna zmluva a poskytnutie auta zivnostnikom
 34. Vyplnenie daňového priznania pri predaji darovaného bytu, ake je konkrétne tlačivo pre FO.
 35. Ukončenie živnosti a zúčtovanie v peňažnom denníku
 36. Dobrovoľné poistenie v SP a ZP - dá sa spätne
 37. Dan z príjmu a vrátené preplatky na zdravotnom poistení pri spätnom uznaní invalidity.
 38. neziskova organizacia zriadena obcou, vzor DP
 39. Príjem počas PN???
 40. úhrada zaniknutému podnikateľovi
 41. Zaregistrovali ste vznik Asociácie účtovníkov,
 42. Zákaz vrátenia vkladu spoločníkov podľa zákona platí od 29.04.2015.Je možnosť vysporiadať učet 365 do tohto dátumu?
 43. zaradenie studne
 44. Nevyúčtovaná záloha z minulých rokov
 45. mes. prehľad na daň. úrad
 46. nákup automobilu - charakter osobnej spotreby
 47. PPD k vystavenej faktúre namiesto bločku z ERP?
 48. Refundácia miezd
 49. do ktorého roku zaúčtovať daň z príjmu?
 50. Prechod z pausalnych vydavkov na jednoduche uctovnictvo
 51. Nezaplatené nájomné-účtovanie 325,al.383?
 52. Výkaz o majetku a záväzkoch - oprava
 53. Zaplatené preddavky na dan z prijmov PO
 54. Daň z úrokov na bankovom účte
 55. Kto podáva Všeobecné podanie k účtovnej závierke a v tom výročnú správu?
 56. Tlačíte všetky ID k platbe kartou?
 57. Fakturácia nestavebného materiálu na stavebné práce
 58. Zaúčtovanie nedoplatku v Eurách
 59. daň z príjmu + 2 mesiace dobrovoľne nezamestnaný
 60. Príjem dôchodcu z prenájmu
 61. Refakturacia sluzby do zahranicia
 62. výdavky k príjmu podľa §8 zákona o dzp
 63. SZČO používa otcove auto
 64. Ako zaúčtovať zlúčenie dvoch nezávislých s.r.o. ?
 65. Krátenie nezdaniteľnej časti počas Pn a materskej
 66. Vysluhovy dochodok a odpocitatelna polozka ZP
 67. preprava tovaru z 3.krajín
 68. Od akej sumy musí v jednoduchom účtovníctve používať virtuálnu pokladnicu?
 69. Prenesenie daňovej povinnosti pri výrobe a montáži kuchynskej linky?
 70. Výkaz o majetku a záväzkoch - účtovné a daňové odpisy - Alfa
 71. Zaokruhlovanie v danovom priznaní
 72. Likvidacia auta
 73. socialny fond
 74. Danová evidencia §6ods.11
 75. Výkaz o majetku - úver
 76. Na edane nebudu editovatelne tlaciva dp pre win ?
 77. Splat.kalendar a OP k pohladavkam
 78. Evidencia u sluzobneho auta
 79. Nezapočítavam daň. licenciu, ale aj tak vyplňujem tabuľku K
 80. Paušálne výdavky
 81. Rezident/nerezident
 82. prerušenie odpisovania majetku
 83. Daňové priznanie
 84. Živnosť na SK, príjmy len z ČR
 85. Príjem FO z prenájmu nehnuteľností
 86. Novinový stánok - majetok v JU 2015
 87. Môžem si dať tovar zakúpený z Ebay do nákladov?
 88. Dividendy za rok 2013 - odvody
 89. Odvody z dividend
 90. Účtovanie v JU Alfa plus - faktúra+dobropis+jednostranný zápočet pohľadávok zo strany dodávateľa
 91. Dočasná PN za kalendárne alebo pracovné dni?
 92. §19 ods.2t)
 93. Kto ovláda účtovanie výnosov podľa IFRS a už sa stretol s IFRS 15?
 94. daňová evidencia a mzdy
 95. DP osobného asistenta
 96. prechod z JU na paušalne výdavky a odpis auta
 97. Vdovský dôchodok - SZČO
 98. Povinnosť zdaniť províziu
 99. Počet mesiacov podnikania
 100. Práce v lesníctve - riadok DP
 101. Príspevok na podporu zamestnávanie § 51A
 102. výhra a dodatočné DP
 103. Strana 12 DPFO
 104. Manko 549 - danovy, ci nedanovy ucet
 105. Poistné za poist.kľúč.osoby DB
 106. Daňové priznanie opatrovateľky
 107. obstaranie budovy a náklady súvisiace s obstaraním
 108. Rekonstrukcia budovy - uctovanie
 109. daň z príjmov
 110. účtovníctvo
 111. NČZD na manželku, ak manželka je na materskej dovolenke len časť roka
 112. tovar ktorý nemá pôvod
 113. Môže si uplatniť ročné zúčtovanie dane podnikateľ keď je vo vlastnej firme aj zamestnaný? či si musí podať zvlásť danove priznanie ako FO?
 114. ako postupovat ak mam chybu v poznamkach UZ min.roku?
 115. DP A - pracujúci dôchodca
 116. co s prijmom od zahranicnej organizacie, pricom praca bola vykonana v SR a zdanit ju mam sama
 117. ukončenie SZČO a výkaz
 118. Do ktorej odpisovej skupiny patrí meracie a testovacie zariadenie v hodnote 1,3 milióna EUR?
 119. DP 2015 SZČO+dohoda o prac. činnosti SR+dohoda o provedení práce ČR
 120. Rezerva na uctovnu zavierku a nevyfakturovana dodavka uctovnictvo december
 121. Úhrn príjmov a poistné z maďarského daňového priznania
 122. Odpočet straty v DP za rok 2015
 123. Získanie majetku kúpou od dedičov nehnuteľností.?
 124. Poskytnutý finančný dar právnickej osobe a daň z príjmov
 125. Dodatočné DPH - rozdiel oproti pôvodnej vl. daň. povinnosti nižší
 126. Rozúčtovanie došlej faktúry
 127. Samozdanenie - náklady s DPH?
 128. KV
 129. Zúčtovanie poistného plnenia
 130. Nezdaniteľná časť základu dane a PN
 131. povinnosť podávať súhrnný výkaz
 132. neprevzatý posudok v daňovej evidencii
 133. Súdne trovy právneho zastúpenia zamestnanca a riadok v daňovom priznaní PO.
 134. Odpočet DPH zo zahraničnej faktúry
 135. Ako sa po novom pocita urok z omeskania ak podam DDP DPH za 07/2014. Danova povinnost 1.333 €
 136. Obrat pre daňovú licenciu pre sro plátca DPH musí byť, že všetky výnosy?
 137. NEPLATCA DPH A VYVOZ DO EU
 138. V prenajatých priestoroch je zriadené fitness centrum - do ktorej odpisovej skupiny má vlastník budovu zaradiť?
 139. Predaj automobilu z ICO na rodne cislo
 140. Daňové priznanie - žiadosť o vyplatenie celej sumy daň. bonusu, daň na úhradu, riadok č. 64,65
 141. Vysporiadanie nadmerného odpočtu 3 alebo 4 možnosti?
 142. DP zo zahraničného príjmu
 143. Účtovanie faktúry O2 a Zmluva o pôžičke za MT
 144. Dôchodca DP
 145. Klasifikacia produktov CPA 2015
 146. Daňové priznanie fyzickej osoby
 147. Preddavky DPPO
 148. mimoriadna účtovná závierka sro v likvidácii
 149. Mam podat opravne danove priznanie?
 150. Daňové priznanie - prenájom bytu
 151. Nezaplatená daň z motorových vozidiel
 152. Kto je povinný zostavovať CASH FLOW?
 153. Výpočet preddavkov na daň z príjmov PO.
 154. Daňové priznanie A invalidný dôchodca
 155. Odpis stroja
 156. Nákladné auto v nájme a výdavky ako náklad. položka
 157. prenos daňovej povinnosti-*kontrolný výkaz
 158. Ročné zúčtovanie dane za rok 2015
 159. opatrovanie ZŤP a pracovna zmluva
 160. Dohoda, odvody, odrobene roky, ...
 161. príjem zo služby finančného sprostredkovania
 162. vlastný príjem manželky - štipendium treti stupen VS
 163. DP predaj nehnuteľnosti súbeh zamestnanec v zahraničí
 164. Registračná pokladnica - urbariár,pozemkové spoločenstvá
 165. Konecny zostatok na ucte nesuhlasi so sumou v suvahe - uz si neviem pomoct co s tym.
 166. DP A-vyplniť údaje o deťoch, ak je daňový bonus už vyplatený v priebehu roka?
 167. Je nejaka lehota do kedy mozem poslat dodatocne DP. Zistila som ze neboli odoslane DDP za 07/2014 danova povinnost 800 € a 12/2014 nadmerny odpocet. 2000 € Je tam nejaka pokuta ak to poslem teraz?
 168. Ako mám zaúčtovať DPH z podaného mimoriadneho DP DPH
 169. Musím auto zakúpene na IČO zaradiť do obchodného majetku?
 170. Zúčtovanie zaplatenej zálohy za stravné lístky
 171. Stravné pri opatrovateľke 2015
 172. odložiť odpis ?
 173. Odpisy FS info
 174. Faktúra-trojstranný obchod
 175. prenájom priestorov zdarma
 176. Predaj doodpisovaného auta - účtovanie.
 177. odpisovanie majetku a pripočítateľná položka
 178. 2% z dane
 179. KV DPH
 180. Darovanie časti nehnuteľnosti manželke
 181. Slovenská s.r.o. platca DPH v ČR
 182. ročné zúčtovanie dane
 183. Rezerva na audit a rezerva na nevyčerpané dovolenky - riadok v účtovnej závierke.
 184. Odpočet dph zo služieb pri registrácii za platiteľa
 185. Kv dph - B1 - musi byt ic dph?
 186. prenájom a dph
 187. Firma chce vystupit z likvidacie a normalne opat fungovat. Aky je postup?
 188. zisk z prenájmu MV
 189. daň z príjmov
 190. Daň z príjmov
 191. Dodatočné daňové priznania (preplatok a nedoplatok)
 192. predaj nehnuteľnosti
 193. DPH a tovar zakupeny v zahranici
 194. Môžem si dávať výdavky na stravovanie v školskej jedálni do nákladov?
 195. kúpna zmluva sconto nábytok
 196. Má byť preplatok z ročného zúčtovania dane zaslaný na účet zamestnanca v prípade, že má exekúciu?
 197. vyúčtovacia faktúra zo ZSE
 198. Je encyklopedia danovym nakladom?
 199. odpisová skupina 1 alebo 2 -nástrojová brúska
 200. Dan z príjmov PO
 201. Zaradenie do odpisovej skupiny
 202. Môžem uplatniť odpočítanie DPH ak bola faktúra vystavená nesprávne?
 203. danove priznanie A a preplatok 4,70 eur
 204. vystavenie faktúr
 205. Povinnosť transferového oceňovania medzi dvomi PO (sro).
 206. tuzemské samozdanenie pri predaji bytu?
 207. Zdanenie nepeňažnej výhry a uplatnenie základu dane
 208. DPH-prenesenie DP §69, od.12, písm.g
 209. Čo s rozdielom medzi odpismi daňovými a účtovnými v JÚ
 210. Ako zaúčtovať vyúčtovaciu faktúru ZSE spolu s upomienkou a úrokmi z omeškania?
 211. Znizi zdravotne poistenie samoplatcu zaklad dane?
 212. tvorba OP k pohladavke po uplynuti 1080 dni musi byt danovy vydavok ?
 213. Mám pozastavenú živnosť nakoľko som na rodičovskom príspevku, ale popri prenajímam byt na RČ.
 214. Pripocitatelna polozka - uroky
 215. príjem zo zahraničia a daňový bonus
 216. Výdavok za služby,či zásoby-do ktorého oddielu zapísať?
 217. Rozpustenie rezervy
 218. Môžem doplniť výdavok v účtovníctve,ak už mám za ten mesiac zaplatenú DPH?
 219. Stravné živnostníka
 220. Cudzinec s trvalým pobytom mimo územie SR a podanie DP
 221. DPH pri zásielkovom tovare
 222. Ako konkrétne postupovať v JU zaúčtovanie tržieb z ERP a FA uhradená do ERP aké doklady do peňažného denníka?
 223. Odpisová skupina Vyvažovačka
 224. Dan z prijmu
 225. Zmena platcu DPH na mesačného
 226. Fa od zahr.firmy vystavena pod slovenskym IC DPH a FA je bez DPH
 227. Aké DPH dať pri manku na tovare?
 228. Pôžička konateľa (nie je zároveň spoločník) 365 alebo 379
 229. Faktura 2015 a uplatnene DPH z nej 2016
 230. Odpisová skupina- montovaná hala
 231. Prijem po pozasteveni zivnosti
 232. odpočet daňovej straty v tabuľke D v DPPO 2015
 233. Minuly rok som bola vedena na urade prace 7 mesiacov.ako mozem uplatnit nezdanitelnu cast v manzelovom priznani na mna?
 234. Vstup do likvidácie a evidencia straty a licencie
 235. Zálohová faktúra vs. samozdanenie
 236. Započítanie daňovej licencie
 237. Nákup nového dopravného prostriedku zo zahraničia - DPH
 238. Švajčiarsko - výrobu a montáž pre fyzickú osobu, bude faktura bez dph?
 239. SK NACE - záhradníctvo
 240. Je potrebné k 31.12. vykazovať vo Výkaze majetku a záväzkov dlhodobý hmotný majetok nezaradený do používania
 241. nezdaniteľná časť základu dane
 242. Zaradenie do používania a odpisovanie oplotenie firemného pozemku
 243. Ako zaúčtovať preplatenie dobitia kreditu na firemnom telefóne platobnou kartou konateľa?
 244. študentka a brigáda v CR
 245. Platba kartou - úhrada v obchode na súkromný účel
 246. záloha na tovar a IČ dph
 247. dátum vzniku daňovej povinnosti dane z motorového vozidla za r2015
 248. prenos daňovej povinnosti pod.§69 ods.12 písm j.
 249. ako na dph z colných dlhov na prelome roka
 250. Výdavky pri s.r.o. - študent