PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Fakturácia - práce prevedené v SR, pre platiteľa DPH registrovaného ČR.
 2. Daň z príjmov FO
 3. Daňové priznanie z Rakúska
 4. szčo a príjem 1200 eur
 5. neuplatnená dph na výstupe
 6. danova licencia vyssia ako skutocna dan
 7. neziskovka
 8. účtovanie nezaplatených faktúr - exekúcia
 9. Mám tento 3dňový zahraničný cestovný príkaz vyplnený správne čo sa týka EUR?
 10. Zaplatenie DPH z BÚ
 11. Ukončenie živnosti k 31.12.2015 a zamestnaný na plný úväzok od 15.12.2015 ale v ČR
 12. čerpanie sociálneho fondu
 13. Blocky za stravu v JU
 14. fakturácia, vyúčtovanie LKW
 15. zostatok na účte 326
 16. diety a SZCO
 17. SZČO + zamestnanie ?
 18. Aka dan na samozdanenie?
 19. oceňovanie zvierat pre zaradenie do dlhodobého majetku
 20. Nová prevádzka znamená, že musím ohlásiť na živnostenský úrad?
 21. odpočítateľná položka na manželku
 22. Kúpa majetku pred vznikom s.r.o.?
 23. Co s takou fakturou
 24. daňová licencia
 25. požitie firemného auta aj na súkr.účel - živnostíní
 26. Príloha k DP
 27. Elektronická komunikácia s DÚ - zastupovanie SZČO
 28. Prerušenie živnosti - čo so zostatkom v pokladnici a na BÚ?
 29. FVE odpisová skupina
 30. nárok na dph u neexistujúceho subjektu
 31. otvorenie pobočky sro - prenájom kancelárie mimo sídla sro
 32. vecné bremeno
 33. Nákup programu od zahraničného neplatca dph
 34. Mám povinnosť podať daňové priznanie?
 35. Môžem na účet 381 účtovať výdavky, ktoré sa mi budú premietať do nákladov nasledujúcich cca 10 rokov?
 36. Narok na cestovne v zahranici?
 37. Auto aj na súkromné účely
 38. Daňový doklad k prijatej platbe a DPH
 39. Uplatňujem si odpočet DPH z prijatých faktúr "tak ako doteraz" aj keď vystavujem faktúru s prenosom daňovej povinnosti (stavebné práce)?
 40. DPH aj DzP pri 80% z dph aj mesačných odpisov...ako postupovať?
 41. Kde uvediem preddavky na daň z prenájmu v DP?
 42. Čo s dlhodobým hmotným majetkom pri ukončení živnosti
 43. kúpa stroja na základe Zmluvy o úvere
 44. Daňové priznanie
 45. URBIS_ZACIATOCNE UCTOVNE OPERACIE
 46. vyplatený honorár za spev študentovi
 47. Akú výšku nezdaniteľnej časti základu dane si môžem uplatniť v daň.priznaní?
 48. Preradenie automobilu do osobného užívania
 49. Cash flow systém DPH
 50. DDP - DzMV 2015, Ako vyplnit R13 sadzba 1, sadzba 2 a R19.
 51. Ako zaúčtovať nevýznamnú chybu v PÚ?
 52. Fakturácia za sprostredkovanie prepravy v roku 2016 do EÚ
 53. Oprava nevýznamnej chyby
 54. naklady suvisiace s rokom 2014, aky dopad maju na DP za rok 2015
 55. Prosím Vás ako zaúčtujem havaríjne poistenie -uplatnenie škody, nároku na náhradu škody? Ďakujem Vám
 56. suma danovej licencie ak sme k 31.12. zrusili DPH?
 57. Ako zaúčtovať v OZ príjem z provízie ?
 58. Sachbezug a daňové priznanie v AT
 59. Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva v jednom
 60. Odpočet DPH
 61. Lakťová opierka do auta
 62. Stratený bloček
 63. pausalne výdavky a počet mesiacov pri začatí podnikania
 64. Fakturácia služby
 65. Ako vyriesit fakturu bez DPH od platcu DPH v CR ak som neplatca DPH v SR?
 66. Daňový bonus uplatnený u zamestnávateľa
 67. Ako robiť uzávierky pri VRP?
 68. Čestné vyhlásenie o nevykonávaní činnosti finančného agenta - skončenie podnikania podľa § 17 ods. 9 ?
 69. vyhra mobilu v s.r.o.
 70. predčasne splatený leasing a Daňové priznanie
 71. Bola som živnostníčkou 2 mesiace roku 2015,10 mesiacov som bola nezamestnaná. Koľko mesiacov si môžem uplatniť nezdaniteľnú časť v dańovom priznaní?
 72. Stravné pri práci v zahraničí
 73. Zrážková daň z príjmu autora - príspevok do novín
 74. Vyrovnanie dane a PN
 75. Platia sa odvody do soc.poisťovne z dotácie z úradu práce?
 76. Účet 221 na konci roka a povolené prečerpanie
 77. Daňová evidencia
 78. neprenajatý sklad
 79. Ako správne zakladať Faktúry?
 80. Potvrdenie o príjme české aj slovenské od tej istej slovenskej firmy
 81. Emisné ážio
 82. Vyradenie neodpísaného auta a následný predaj?
 83. Reklamacia tovaru z druhej ruky
 84. Dodanie tovaru EU a 10% DPH .- vymeranie DPH
 85. Kniha záväzkov - nesprávne nahodený záväzok v roku 2014
 86. danove priznanie finanč.poradkyni-paušal
 87. Mandátna zmluva v JU - Kniha pohľadávok?
 88. dohoda o vykonani prace
 89. Vyradenie auta v ZC z podnikania a následný predaj
 90. Koľko mesiacov si môže uplatniť manžel NČZD na manželku?
 91. Zaslanie prílohy k Dan.priznaniu FO - dodatočne, ako ?
 92. ako elektronicky zaslať v JÚ účtovnú závierku ?
 93. Účet 342 na konci roka
 94. Nepojazdný traktor - majetok , či nie ??
 95. mesačné kurzové rozdiely Fio Banka v CZK
 96. Odpustenie záväzku
 97. Peňažný príjem od držiteľa lieku poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a zrážková daň zaplatená držiteľom. Ako vypracovať DP PO ?
 98. danove priznanie
 99. Tržby za spracovanie palivoveho dreva - áno alebo nie daňová licencia?
 100. Vie mi niekto poradit s učtovanim v lekárni??
 101. Dar - neodpísaný HIM - aký výdavok?
 102. Predaj HIM - výdavok zostatková cena daňová či účtovná?
 103. Odpočet daňovej straty.
 104. Daňové priznanie typ A a dávky v nezamestnanosti
 105. obnovenie živnosti a zásoby
 106. DP typ PO
 107. Daň z príjmu PO
 108. Vyššie odvody do SP
 109. pozastavená živnosť a danove priznanie
 110. Aká účtovná jednotka
 111. dovoz tovaru zo zahraničia- chýba fakturačná adresa
 112. Poznámky k účtovnej závierke
 113. Dátum výberu hotovosti z bankomatu
 114. prenájom nákladného automobilu
 115. praca na dohodu
 116. poistné za stroje
 117. Príjem manželky pri živnosti
 118. Opravné položky k pohľadávkam
 119. Daňové výdavky - profesionálny športovec
 120. NCZD na manzela z CR
 121. Pripočítať k OC vozidla alebo rovno do nakladov?
 122. Stravné lístky na jeden mesiac?
 123. Fakturácia služby
 124. Vrátenie preplatku za elektrinu - započítam do príjmu?
 125. Pohľadávky v JÚ k 31.12.
 126. Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 odst. 2 zákona o DPH
 127. Odpis zálohovej platby
 128. Dochodca - Danove priznanie
 129. Členenie KV
 130. auto v prenájme
 131. Reklamne sluzby a dph
 132. Platba kartou - postup zaučtovania v Money S3 v PÚ
 133. Prenos daňovej povinnosti obec
 134. Zaplatit cestnu dan?
 135. SK NACE a novovzniknutá s.r.o.
 136. ako zauctovat nákup a výmena pneumatik, auto je v majetku firmy
 137. preplatok daň z príjmov
 138. odpis predpisu úhrady 345
 139. Čiastočne uhradená faktúra na kt. bola v minulosti tvorená opravná položka-úprava základu dane
 140. daň za ubytovanie - kam zaúčtovať?
 141. Prenajaté auto - kto platí daň z MV?
 142. Ako vystaví faktúru slovenský platca dph za práce v Nemecku Slovákovi s prideleným nemeckým IČ DPH
 143. Mesačný výkaz ZP a zamestnankyňa na rodičovskom príspevku
 144. Materska a daňove
 145. Opravná položka k čiastočne uhradenej faktúre...úprava základu dane
 146. Ako zaúčtovať faktúru za tovar a služby z ČR v OMEGE
 147. Poznamky k uctovnej zavierke 2015
 148. NDS a Fa za mýto
 149. Cudzinec zamestnaný na Slovensku a daňové priznanie...?
 150. Opravná faktúra SPP za r.2014 došlá v 1/2016
 151. Vystavenie faktúry za opravu v rámci pravidelnej údržby s alebo bez prenosu daňovej povinnosti?
 152. registrácia podľa § 7a zákona o DPH
 153. Faktúra za stravovaciu kartu
 154. Poznámky malej účtovnej jednotky za rok 2015.
 155. Účtovanie odpisu pohľadávky, ku ktorej bola vytvorená nedaňová opravná položka v roku 2014
 156. Ako spravne zauctovat opravu prenajateho auta???
 157. Pracovny cas
 158. majetok
 159. Daňový bonus - časť zdaňovacieho obdobia
 160. Narok na stravny listok pri darovani krvi
 161. r.1 ÚZ čistý obrat, patrí tam aj sú 64?
 162. Vydavky za PHM
 163. Daňové priznanie
 164. DP FO typ B - údaje o daňovníkovi
 165. Je potrebné v PU časovo rozlíšiť náklady na poistné / autá / za 2015?
 166. Vzdanie sa pôžičky - sro.
 167. Príjmy lekára - zamestnanec,znalec,nepeňažný príjem
 168. Refakturácia diaľničných poplatkov do zahraničia
 169. Nákup PHM a DPH
 170. Úroky z omeškania vyčíslené na súhrnnej prihláške nezabezpečených pohľadávok, dlžník je v konkurznom konaní a opravná položka tvorená k príslušenstvu pohľadávky
 171. cestovné poistenie - záloha
 172. Spoločnosť v kríze - možnosť poskytnutia pôžičky spoločníkovi
 173. Prenos daňovej povinnosti
 174. Tovar dodaný od zahraničnej firmy s prideleným SK IČ DPH od 1.1.2016
 175. Presun finančných prostriedkov - prenesené kompetencie
 176. Daňové priznanie a podpora v nezamestnanosti
 177. Vzorky za odplatu a ich vrátenie
 178. Dodatočné DP k DPH za 12/2015
 179. Nemeckým súdom pridelený tlmočník ktorého sme museli zaplatiť priamo súdu. Treba samozdaniť?
 180. program POHODA-Rozúčtovanie nákladov
 181. preplatok zo SP účtovanie
 182. Daňové priznanie
 183. Cestovná kancelária - daňový poradca
 184. Zaradenie motor. vozidla a dočasné ečv
 185. Dobropis v 01/2016 s dátumom dodania 31.12.2015
 186. montáž a demontáž dočasných zábran - fakturácia s DPH?
 187. Zahraničná faktúra
 188. Predaj majetku a DPH
 189. Hmotná zodpovednosť na pracovnej pozicii skladník.
 190. Môžem dať SZČO do DP aj poistné hradené ako samoplatiteľ pre vznikom živnosti?
 191. Kurz pri prepocte faktury v DP
 192. Daňové priznanie
 193. Prerušenie odpisov - výkaz o majetku a záväzkov
 194. Predkontacia
 195. Znizenie prijmov zaplatenim studentovi
 196. SRO- zúštovanie nepodnikateľkých pohybov na bankovom účte
 197. vyplatené poistné plnenie -aký príjem
 198. Dodávateľská fa.vysporiadaná formou daru.
 199. Uctovanie kupy externeho disku v PU
 200. uctovnictvo novej firmy- pomoc
 201. Odstupné/Peňažná náhrada z garančného fondu a daň z príjmu
 202. 3D tlačiaren, stroje na opracovanie vzoriek /diamantová píla,elektro-metalografický lis,laboratórny kompresor
 203. Transakcie závislých osôb
 204. Mam povinnost platit odvody do SP a ZP pri subehu zamestnania a cinnosti ako FO uradny prekladatel?
 205. V akej mene je tento blok?
 206. Nezaplatené nájomné
 207. SZČO a nezdaniteľná časť na manželku - dôchodkyňu
 208. Prijem z prenajmu pody 1500 eur, podat DP?
 209. odpis daňovej straty.
 210. Aký je postup účtovania pri škode?
 211. Uctovnictvo v Rakusku
 212. Vývoz sutiny JU
 213. Neprevzatá dobierka - čo s faktúrou?
 214. vyplatená mzda z garančného poistenia
 215. Dva krát uhradená vydaná faktúra, ako účtovať v PU?
 216. Budova v prenájme a poznámky k ÚZ
 217. zatriedenie účtovných jednotiek
 218. SVB a prenos daňovej povinnosti
 219. Storno faktury - preddavok
 220. Sociálne a zdravotné poistné v daňovom priznaní
 221. Ako mám zaúčtovať pokutu za porušenie BOZP?
 222. Úroky z pôžičky ???
 223. Daňové priznanie opatrovateľky v rakúsku podávané v SR
 224. Príjem nad 5000,-€ v hotovosti z ČR
 225. DPH a zahraničné faktúry
 226. Malá účtovná jednotka a poznámky
 227. dodatočné DP a kontrolný výkaz
 228. Ako opraviť základ dane
 229. RZD na manželku - bývajú spolu, podľa papierov však nie
 230. Ostatne prijmy z predaja nehnutelnosti
 231. tuzemské samozdanenie
 232. prenos daňovej povinnosti 1.1.2016
 233. Ako zaúčtovať neuplatnenú DPH z phl v PÚ
 234. stavebné a montážné práce
 235. Fa za vypracovanie reštrukturalizačného plánu
 236. Prikaz na uhradu v Pohode
 237. Predaj tovaru zamestnancovi
 238. Počítam do príjmu r. 15 z potvrdenia Lohnsteuerbes......?
 239. Danova kontrola
 240. zanedbatelny Preplatok v zavazkoch a pohladavkach - ako riešiť v JU ?
 241. Dodatočné DP k MV
 242. Ako sa vyráta nadspotreba?
 243. Čím sa preukazuje, že je občan so zdravotným postihnutím? Preukazom ZŤP alebo rozhodnutím o priznaní ivalidného dôchodku?
 244. Daňové priznanie-riadok 41
 245. prenos daňovej povinnosti pri montáži bazénovej technológie
 246. 3/4-nový pracovný úväzok - odhláška na ZP
 247. Zle nahodený príjem do virtuálnej registrač. pokladnice - ako urobiť opravu
 248. Zostatková cena majetku pri ukončení živnosti
 249. Služba do Čiech - KV
 250. DPH - reprezentačné