PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Nákup majetku skôr ako začne živnosť v JU neplatca DPH
 2. Poradí niekto ako účtovať krok po kroku?
 3. Zostatok nafty v aute
 4. Danove priznanie v CR a jeden prijem zo SR - dan a odvody s tym suvisiace.
 5. Odpisovanie majetku po novom
 6. Dodatočné daňové priznanie po novom
 7. Zúčtovanie daňovej licencie
 8. Ako spravne zauctovat ubytovanie skolitela
 9. Odpocet DPH pri registracii k DPH - ako to zauctovat do danovej evidencie
 10. Sprostredkovanie a uctovanie provizie
 11. Chybajuca dosla fa z 04/2015
 12. zamestnanecká prémia
 13. Menilo sa niečo v poznámkach k účtovnej závierke pre veľkú ÚJ za rok 2015, alebo môžem použiť podklady z roku 2014?
 14. Účet 351-Pohľadávky v rámci podielovej účasti
 15. CASH FLOW a poznámky malej účtovnej jednotky ktorá má povinnosť auditu.
 16. DPH pri občianskom združení-predaj služby do zahraničia
 17. Ročný kurz CZK 2015
 18. ročné zúčtovanie dane a doplatené odvody
 19. Dodatočné priznanie DPH
 20. odpracované hodiny
 21. Danove priznanie FO typ B - preplatok
 22. Prijaté stravné lístky a zamestnanci
 23. Zníženie ZD pri platení Doplnk. dôch. sporenia
 24. Aku uctovnu zavierku na DU?
 25. V roku 2015 zmluva za vytvorenie diela odmena 1000 EUR, za udelenie súhlasov na použitie diela 1400 EUR.
 26. spoluúčasť pri poistnej udalosti - je to daňový náklad?
 27. V ktorom riadku v DP sa mi premietne táto daň?
 28. zostatok na účte 131
 29. Musí mať tlmočník - prekladateľ registračnú pokladňu?
 30. RZ dane z príjmov - chyba
 31. Učtovanie poštovného od právnika z DE
 32. Ako uviesť partnera pri úhrade došlej faktúry cez pokladnicu
 33. Likvidácia spoločnosti - vyčistenie účtov
 34. Odpisova skupina
 35. Patrí preplatok za el. energiu pri uplatňovaní pauš. výdavkov do tabuľka č. 1b ako pohľadávka?
 36. Vyradenie pohľadávky
 37. Učtovanie nákladov po zaplatení
 38. Kto samozdaňuje výmenu el. rozvodov?
 39. Tuzemské samozdanenie nehnuteľnosti
 40. Prenesenie daňovej povinnosti
 41. RZ dane z príjmov zo závislej činnosti
 42. nakup cez internet a DPH
 43. Mandatna zmluva a poskytnutie auta zivnostnikom
 44. Vyplnenie daňového priznania pri predaji darovaného bytu, ake je konkrétne tlačivo pre FO.
 45. Ukončenie živnosti a zúčtovanie v peňažnom denníku
 46. Dobrovoľné poistenie v SP a ZP - dá sa spätne
 47. Dan z príjmu a vrátené preplatky na zdravotnom poistení pri spätnom uznaní invalidity.
 48. neziskova organizacia zriadena obcou, vzor DP
 49. Príjem počas PN???
 50. úhrada zaniknutému podnikateľovi
 51. Zaregistrovali ste vznik Asociácie účtovníkov,
 52. Zákaz vrátenia vkladu spoločníkov podľa zákona platí od 29.04.2015.Je možnosť vysporiadať učet 365 do tohto dátumu?
 53. zaradenie studne
 54. Nevyúčtovaná záloha z minulých rokov
 55. mes. prehľad na daň. úrad
 56. nákup automobilu - charakter osobnej spotreby
 57. PPD k vystavenej faktúre namiesto bločku z ERP?
 58. Refundácia miezd
 59. do ktorého roku zaúčtovať daň z príjmu?
 60. Prechod z pausalnych vydavkov na jednoduche uctovnictvo
 61. Nezaplatené nájomné-účtovanie 325,al.383?
 62. Výkaz o majetku a záväzkoch - oprava
 63. Zaplatené preddavky na dan z prijmov PO
 64. Daň z úrokov na bankovom účte
 65. Kto podáva Všeobecné podanie k účtovnej závierke a v tom výročnú správu?
 66. Tlačíte všetky ID k platbe kartou?
 67. Fakturácia nestavebného materiálu na stavebné práce
 68. Zaúčtovanie nedoplatku v Eurách
 69. daň z príjmu + 2 mesiace dobrovoľne nezamestnaný
 70. Príjem dôchodcu z prenájmu
 71. Refakturacia sluzby do zahranicia
 72. výdavky k príjmu podľa §8 zákona o dzp
 73. SZČO používa otcove auto
 74. Ako zaúčtovať zlúčenie dvoch nezávislých s.r.o. ?
 75. Krátenie nezdaniteľnej časti počas Pn a materskej
 76. Vysluhovy dochodok a odpocitatelna polozka ZP
 77. preprava tovaru z 3.krajín
 78. Od akej sumy musí v jednoduchom účtovníctve používať virtuálnu pokladnicu?
 79. Prenesenie daňovej povinnosti pri výrobe a montáži kuchynskej linky?
 80. Výkaz o majetku a záväzkoch - účtovné a daňové odpisy - Alfa
 81. Zaokruhlovanie v danovom priznaní
 82. Likvidacia auta
 83. socialny fond
 84. Danová evidencia §6ods.11
 85. Výkaz o majetku - úver
 86. Na edane nebudu editovatelne tlaciva dp pre win ?
 87. Splat.kalendar a OP k pohladavkam
 88. Evidencia u sluzobneho auta
 89. Nezapočítavam daň. licenciu, ale aj tak vyplňujem tabuľku K
 90. Paušálne výdavky
 91. Rezident/nerezident
 92. prerušenie odpisovania majetku
 93. Daňové priznanie
 94. Živnosť na SK, príjmy len z ČR
 95. Príjem FO z prenájmu nehnuteľností
 96. Novinový stánok - majetok v JU 2015
 97. Môžem si dať tovar zakúpený z Ebay do nákladov?
 98. Dividendy za rok 2013 - odvody
 99. Odvody z dividend
 100. Účtovanie v JU Alfa plus - faktúra+dobropis+jednostranný zápočet pohľadávok zo strany dodávateľa
 101. Dočasná PN za kalendárne alebo pracovné dni?
 102. §19 ods.2t)
 103. Kto ovláda účtovanie výnosov podľa IFRS a už sa stretol s IFRS 15?
 104. daňová evidencia a mzdy
 105. DP osobného asistenta
 106. prechod z JU na paušalne výdavky a odpis auta
 107. Vdovský dôchodok - SZČO
 108. Povinnosť zdaniť províziu
 109. Počet mesiacov podnikania
 110. Práce v lesníctve - riadok DP
 111. Príspevok na podporu zamestnávanie § 51A
 112. výhra a dodatočné DP
 113. Strana 12 DPFO
 114. Manko 549 - danovy, ci nedanovy ucet
 115. Poistné za poist.kľúč.osoby DB
 116. Daňové priznanie opatrovateľky
 117. obstaranie budovy a náklady súvisiace s obstaraním
 118. Rekonstrukcia budovy - uctovanie
 119. daň z príjmov
 120. účtovníctvo
 121. NČZD na manželku, ak manželka je na materskej dovolenke len časť roka
 122. tovar ktorý nemá pôvod
 123. Môže si uplatniť ročné zúčtovanie dane podnikateľ keď je vo vlastnej firme aj zamestnaný? či si musí podať zvlásť danove priznanie ako FO?
 124. ako postupovat ak mam chybu v poznamkach UZ min.roku?
 125. DP A - pracujúci dôchodca
 126. co s prijmom od zahranicnej organizacie, pricom praca bola vykonana v SR a zdanit ju mam sama
 127. ukončenie SZČO a výkaz
 128. Do ktorej odpisovej skupiny patrí meracie a testovacie zariadenie v hodnote 1,3 milióna EUR?
 129. DP 2015 SZČO+dohoda o prac. činnosti SR+dohoda o provedení práce ČR
 130. Rezerva na uctovnu zavierku a nevyfakturovana dodavka uctovnictvo december
 131. Úhrn príjmov a poistné z maďarského daňového priznania
 132. Odpočet straty v DP za rok 2015
 133. Získanie majetku kúpou od dedičov nehnuteľností.?
 134. Poskytnutý finančný dar právnickej osobe a daň z príjmov
 135. Dodatočné DPH - rozdiel oproti pôvodnej vl. daň. povinnosti nižší
 136. Rozúčtovanie došlej faktúry
 137. Samozdanenie - náklady s DPH?
 138. KV
 139. Zúčtovanie poistného plnenia
 140. Nezdaniteľná časť základu dane a PN
 141. povinnosť podávať súhrnný výkaz
 142. neprevzatý posudok v daňovej evidencii
 143. Súdne trovy právneho zastúpenia zamestnanca a riadok v daňovom priznaní PO.
 144. Odpočet DPH zo zahraničnej faktúry
 145. Ako sa po novom pocita urok z omeskania ak podam DDP DPH za 07/2014. Danova povinnost 1.333 €
 146. Obrat pre daňovú licenciu pre sro plátca DPH musí byť, že všetky výnosy?
 147. NEPLATCA DPH A VYVOZ DO EU
 148. V prenajatých priestoroch je zriadené fitness centrum - do ktorej odpisovej skupiny má vlastník budovu zaradiť?
 149. Predaj automobilu z ICO na rodne cislo
 150. Daňové priznanie - žiadosť o vyplatenie celej sumy daň. bonusu, daň na úhradu, riadok č. 64,65
 151. Vysporiadanie nadmerného odpočtu 3 alebo 4 možnosti?
 152. DP zo zahraničného príjmu
 153. Účtovanie faktúry O2 a Zmluva o pôžičke za MT
 154. Dôchodca DP
 155. Klasifikacia produktov CPA 2015
 156. Daňové priznanie fyzickej osoby
 157. Preddavky DPPO
 158. mimoriadna účtovná závierka sro v likvidácii
 159. Mam podat opravne danove priznanie?
 160. Daňové priznanie - prenájom bytu
 161. Nezaplatená daň z motorových vozidiel
 162. Kto je povinný zostavovať CASH FLOW?
 163. Výpočet preddavkov na daň z príjmov PO.
 164. Daňové priznanie A invalidný dôchodca
 165. Odpis stroja
 166. Nákladné auto v nájme a výdavky ako náklad. položka
 167. prenos daňovej povinnosti-*kontrolný výkaz
 168. Ročné zúčtovanie dane za rok 2015
 169. opatrovanie ZŤP a pracovna zmluva
 170. Dohoda, odvody, odrobene roky, ...
 171. príjem zo služby finančného sprostredkovania
 172. vlastný príjem manželky - štipendium treti stupen VS
 173. DP predaj nehnuteľnosti súbeh zamestnanec v zahraničí
 174. Registračná pokladnica - urbariár,pozemkové spoločenstvá
 175. Konecny zostatok na ucte nesuhlasi so sumou v suvahe - uz si neviem pomoct co s tym.
 176. DP A-vyplniť údaje o deťoch, ak je daňový bonus už vyplatený v priebehu roka?
 177. Je nejaka lehota do kedy mozem poslat dodatocne DP. Zistila som ze neboli odoslane DDP za 07/2014 danova povinnost 800 € a 12/2014 nadmerny odpocet. 2000 € Je tam nejaka pokuta ak to poslem teraz?
 178. Ako mám zaúčtovať DPH z podaného mimoriadneho DP DPH
 179. Musím auto zakúpene na IČO zaradiť do obchodného majetku?
 180. Zúčtovanie zaplatenej zálohy za stravné lístky
 181. Stravné pri opatrovateľke 2015
 182. odložiť odpis ?
 183. Odpisy FS info
 184. Faktúra-trojstranný obchod
 185. prenájom priestorov zdarma
 186. Predaj doodpisovaného auta - účtovanie.
 187. odpisovanie majetku a pripočítateľná položka
 188. 2% z dane
 189. KV DPH
 190. Darovanie časti nehnuteľnosti manželke
 191. Slovenská s.r.o. platca DPH v ČR
 192. ročné zúčtovanie dane
 193. Rezerva na audit a rezerva na nevyčerpané dovolenky - riadok v účtovnej závierke.
 194. Odpočet dph zo služieb pri registrácii za platiteľa
 195. Kv dph - B1 - musi byt ic dph?
 196. prenájom a dph
 197. Firma chce vystupit z likvidacie a normalne opat fungovat. Aky je postup?
 198. zisk z prenájmu MV
 199. daň z príjmov
 200. Daň z príjmov
 201. Dodatočné daňové priznania (preplatok a nedoplatok)
 202. predaj nehnuteľnosti
 203. DPH a tovar zakupeny v zahranici
 204. Môžem si dávať výdavky na stravovanie v školskej jedálni do nákladov?
 205. kúpna zmluva sconto nábytok
 206. Má byť preplatok z ročného zúčtovania dane zaslaný na účet zamestnanca v prípade, že má exekúciu?
 207. vyúčtovacia faktúra zo ZSE
 208. Je encyklopedia danovym nakladom?
 209. odpisová skupina 1 alebo 2 -nástrojová brúska
 210. Dan z príjmov PO
 211. Zaradenie do odpisovej skupiny
 212. Môžem uplatniť odpočítanie DPH ak bola faktúra vystavená nesprávne?
 213. danove priznanie A a preplatok 4,70 eur
 214. vystavenie faktúr
 215. Povinnosť transferového oceňovania medzi dvomi PO (sro).
 216. tuzemské samozdanenie pri predaji bytu?
 217. Zdanenie nepeňažnej výhry a uplatnenie základu dane
 218. DPH-prenesenie DP §69, od.12, písm.g
 219. Čo s rozdielom medzi odpismi daňovými a účtovnými v JÚ
 220. Ako zaúčtovať vyúčtovaciu faktúru ZSE spolu s upomienkou a úrokmi z omeškania?
 221. Znizi zdravotne poistenie samoplatcu zaklad dane?
 222. tvorba OP k pohladavke po uplynuti 1080 dni musi byt danovy vydavok ?
 223. Mám pozastavenú živnosť nakoľko som na rodičovskom príspevku, ale popri prenajímam byt na RČ.
 224. Pripocitatelna polozka - uroky
 225. príjem zo zahraničia a daňový bonus
 226. Výdavok za služby,či zásoby-do ktorého oddielu zapísať?
 227. Rozpustenie rezervy
 228. Môžem doplniť výdavok v účtovníctve,ak už mám za ten mesiac zaplatenú DPH?
 229. Stravné živnostníka
 230. Cudzinec s trvalým pobytom mimo územie SR a podanie DP
 231. DPH pri zásielkovom tovare
 232. Ako konkrétne postupovať v JU zaúčtovanie tržieb z ERP a FA uhradená do ERP aké doklady do peňažného denníka?
 233. Odpisová skupina Vyvažovačka
 234. Dan z prijmu
 235. Zmena platcu DPH na mesačného
 236. Fa od zahr.firmy vystavena pod slovenskym IC DPH a FA je bez DPH
 237. Aké DPH dať pri manku na tovare?
 238. Pôžička konateľa (nie je zároveň spoločník) 365 alebo 379
 239. Faktura 2015 a uplatnene DPH z nej 2016
 240. Odpisová skupina- montovaná hala
 241. Prijem po pozasteveni zivnosti
 242. odpočet daňovej straty v tabuľke D v DPPO 2015
 243. Minuly rok som bola vedena na urade prace 7 mesiacov.ako mozem uplatnit nezdanitelnu cast v manzelovom priznani na mna?
 244. Vstup do likvidácie a evidencia straty a licencie
 245. Zálohová faktúra vs. samozdanenie
 246. Započítanie daňovej licencie
 247. Nákup nového dopravného prostriedku zo zahraničia - DPH
 248. Švajčiarsko - výrobu a montáž pre fyzickú osobu, bude faktura bez dph?
 249. SK NACE - záhradníctvo
 250. Je potrebné k 31.12. vykazovať vo Výkaze majetku a záväzkov dlhodobý hmotný majetok nezaradený do používania