1. Ako účtovať príjem z mandátnej zmluvy? (2 replies)
 2. Obratovy bonus (0 replies)
 3. tankovacia karta - bločky PHM (0 replies)
 4. Ako vyriešiť dotáciu do pokladne od konateľa? (11 replies)
 5. Ako účtovať nákup tovaru z tretích krajín - spôsob B (0 replies)
 6. Pôžičká medzi závislými osobami - aký úrok použiť pri dodanení v DP PO 2015 (0 replies)
 7. Aký úrok použiť pri pôžičke uzatvorenej v roku 2013 splatnej v roku 2016 v DP PO 2015 - riadok 110. (0 replies)
 8. trojzápočet (2 replies)
 9. Zamestnankyňa v Rakúsku D z príjmov (0 replies)
 10. Výdavky 80:20 (12 replies)
 11. zaúčtovanie výsledku hospodárenia (5 replies)
 12. Príloha k daňovému priznaniu na odpočet nákladov na výskum a vývoj - povinná príloha? (1 replies)
 13. Sponzorský dar (1 replies)
 14. SZČO zahraničná cesta - služobné auto (1 replies)
 15. Výpočet odvodov do ZP (6 replies)
 16. Neuhradené nájomné-daňovo neuznané (0 replies)
 17. SZČO, zahraničná prac. cesta - Je nutné robiť "cesťáky"? Ako účtovať so stravnými lístkami? (0 replies)
 18. Ako rozdeliť faktúru na časť pre svoju spotrebu a časť na náklady a ako preniesť náklady do ďalšieho roku? (9 replies)
 19. Daňový bonus a príjem (2 replies)
 20. vyradenie majetku v JÚ v jednom roku a príjem z predaja v druhom roku (0 replies)
 21. Prenos daňovej povinnosti pri doprave materiálu na stavbu (0 replies)
 22. Fakturácia provízie českej firme za sprostredkovanie navrhovania, umiestňovania a projektovania jej výrobkov na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na Slovensku s DPH alebo bez? (0 replies)
 23. Ako zaúčtovať kúpu a predaj neodpisovaného auta? (0 replies)
 24. Poukázanie 2% dane od PO (0 replies)
 25. Zaokrúhlovanie v daňovom priznaní (10 replies)
 26. 321, 311 zostatky ku koncu roka (0 replies)
 27. Má niekto k dispozícii vzor DPH priznania v angličtine? (0 replies)
 28. zálohy na formu (0 replies)
 29. Hlásenie pre DÚ (2 replies)
 30. Prepracovanie výrobkov na sklad (2 replies)
 31. účtovná závierka 2015 (2 replies)
 32. Dodatocne DP typu B a opravena uctovna zavierka (0 replies)
 33. Neplatca DPH vystavil doklad z registračnej pokladne s DPH (2 replies)
 34. Údržba klimatizácie v počítačovom centre použitý materiál a preprava na miesto údržby podliehajú preneseniu daňovej povinnosti? (2 replies)
 35. Alfa - uzatvarenie účtovných kníh (0 replies)
 36. Zahraničná faktúra so zápornou sumou (3 replies)
 37. ako podať daňové priznanie, ked nemám všetky doklady o príjme? (1 replies)
 38. Musí podať FO daňové priznanie ak bol príjem len zo zahraničia, kde sa zdržuje celý rok (okrem vianočných a veľkonočných sviatkov)? (6 replies)
 39. Starobný dôchodca k 1.1. a DP (0 replies)
 40. Prenájom chaty podielnikovi s DPH alebo bez DPH ? (0 replies)
 41. Prenajom priestoru na tyzden 3x pocas 3 mesiacov - 1 objednavka a 1 platba po poslednom prenajme. (0 replies)
 42. Je možný predaj nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku so stratou? (3 replies)
 43. danova evidencia a auto (1 replies)
 44. Odvody do ČR ako náklad do živnosti na SR (3 replies)
 45. Daňové priznanie ak som vrátil plat? (6 replies)
 46. zrušenie živnosti v priebehu mesiaca (4 replies)
 47. Ciastocny platca DPH a nakup tovaru z CZ (2 replies)
 48. S akým dátumom účtujem u spoločníka úhradu vkladu do inej spoločnosti? (0 replies)
 49. daň zo životnej poistky (2 replies)
 50. Ako učtovať v JU - DF od O2 paušál + mobil časť zaplatený v hotovosti, ostatné na pôžičku ? (1 replies)
 51. DP paušalista a odvody (4 replies)
 52. Daňová licencia a obratová predvaha (9 replies)
 53. Odpočet DPH pri kúpe auta (1 replies)
 54. nezdaniteľná časť na manželku - živnostník (5 replies)
 55. nezd,časť na manželku (5 replies)
 56. Prenos daňovej povinnosti (4 replies)
 57. ako sa účtuje splátka kreditnej karty a istina....treba to účtovať aj cez interné doklady? (0 replies)
 58. predaj osobného auta-súkromné (3 replies)
 59. vstupná cena osobného auta (1 replies)
 60. takže takto? (2 replies)
 61. Faktúra od Alza.sk s DPH? (1 replies)
 62. Uvádzať Drobný HM v Uzávierke? (1 replies)
 63. má nárok na nezdan. časť na manželku, ktorá je na ÚP ? (4 replies)
 64. Daňové priznanie FO "B" - uvádzajú sa transakcie závislých osôb? (2 replies)
 65. Zdaňuje sa úrazová renta? (2 replies)
 66. Robil niekto DP aj z príjmov z Holandska???? (Jaaropgaaf) (6 replies)
 67. Odvody do SP a zdaniteľný príjem (1 replies)
 68. Poukazanie 2% dane z prijmov (7 replies)
 69. Daňové priznanie - príjmy zo zahraničia - Írsko (1 replies)
 70. Prepočítavam majetok obstaraný v cudzej mene na eur k 31.12.2015 aj v mikro účtovnej jednotke? (0 replies)
 71. Do ktorej uctovnej tr. zaradim zvaracku 2.141 € bez DPH a ako dlho ju budem odpisovat? Odpis bude rovnomerny alebo moze byt aj zrachleny? (0 replies)
 72. Podanie daňového priznania dôchodcu, ktorým sa stal v priebehu roka 2015 (2 replies)
 73. Daňová licencia - sro vznikla r. 2015 (1 replies)
 74. SZCO - zapisana v OR, uctujuca v PU - prijmy z prenajmu (0 replies)
 75. Ako zostaviť účtovnú uzávierku v JU? (0 replies)
 76. výdavky pri príjme z prenájmu (2 replies)
 77. Neodpísaný automobil - predaj 2015 (0 replies)
 78. Správny poplatok za prihlásenie MV ? (2 replies)
 79. Zabudla som do DPFO str.3 napísať odvody (5 replies)
 80. Dan z prenajmu bytu a z prijmu predaja nehnutelnosti. (1 replies)
 81. Zle zaradený majetok do odpisovej skupiny - čo robiť? (0 replies)
 82. Treba zvysit zaklad dane? (13 replies)
 83. Preplatok RZ 2014 pri paušálnych výdavkoch (7 replies)
 84. Preddavok na pracovnú cestu do ČR - ako účtovať ? (6 replies)
 85. predaj bytu do 5 rokov a daňové priznanie, dokladanie dokladov (1 replies)
 86. Nizsia uhrada od poistovne ako je faktura (4 replies)
 87. Nulové daňové priznanie alebo čestné prehlásenie? (7 replies)
 88. Zamestnaný v Holandsku cez slovensku agentúru. (0 replies)
 89. Aktivácia dopravy (1 replies)
 90. Pranie pracovných odevov - daňovo uznané náklady? (6 replies)
 91. Notebook obstaraný z dotácie ÚPSVaR môže ísť v JÚ do daňových výdavkov v 100 % výške? (7 replies)
 92. Základ dane 2400,-€ /4mesiace/ - zvýšené odvody? (5 replies)
 93. Mám ignorovať chybu pri vypĺňaní daňového priznania B, z edane? (5 replies)
 94. PRíJEM Z PRENáJMU (8 replies)
 95. Kurz.rozdiel pri uzatváraní valutovej pokladne- čo s rozdielom? (1 replies)
 96. Nákupili sme tovar DPH sme si odpočitali, tento sme bezplatné darovali,mame odvieť DPH. (2 replies)
 97. Označenie možnosti v odd VI DPFO - preukázateľné výdavky (2 replies)
 98. odpis pohladávky - rozhodnutí spoločníka (0 replies)
 99. účtovná závierka JÚ (2 replies)
 100. UPSVAR projekt .- účtovanie (0 replies)
 101. Riadky dodatočného DPFO (0 replies)
 102. Aký VH uvediem v poznámkach na konci účt. obdobia v prípade nulového DP? (3 replies)
 103. vyradenie auta z majetku firmy (1 replies)
 104. Daňová licencia - bolo potrebné platiť? (1 replies)
 105. učet 343 na konci roka (5 replies)
 106. Ročné zúčtovanie preddavkov dane (2 replies)
 107. §7 úroky a ostatné výnosy z cenných papierov ods.1 písm. a , DP (0 replies)
 108. Nezdanitelna cast zakladu dane dochodcu pracujuceho na dohodu... (7 replies)
 109. Registrácia pri príjmoch z prenájmu-manželia (0 replies)
 110. Ako podat elektronicky odklad dan.priznania? (6 replies)
 111. Účtovanie povrchový úprav (0 replies)
 112. celosklenené dvere a steny zaradenie (0 replies)
 113. ide o spriaznené osoby? (1 replies)
 114. Neplatenie poistného z dôvodu preplatku a DPFO (10 replies)
 115. Prenos danovej povinnosti pri elektroinstalaciach (4 replies)
 116. Formát poznámok k účtovnej závierke (8 replies)
 117. SZČO má prenajatú budovu a technicky ju zhodnocuje. V roku 2014 zaradila TZ do majetku. TZ za rok 2015 zaradí samostatne, alebo ho môže priradiť k tomu z roku 2014? (0 replies)
 118. zaúčtovanie vystavenej faktúry (7 replies)
 119. účet 701 v programe Pohoda (0 replies)
 120. Strata v daňovom priznaní (2 replies)
 121. Tvorba rezervného fondu (2 replies)
 122. účet 331 na konci roka (3 replies)
 123. Aplikácia eDane (6 replies)
 124. Máte niekto tlačivo na vyplnenie: poznámky k MÚJ? Ďakujem. (5 replies)
 125. Náhrada škody pre soc. poisťovňu (0 replies)
 126. nezdaniteľná časť (7 replies)
 127. Účtovanie založenia sro v programe MRP (7 replies)
 128. Danove priznanie 2015 (7 replies)
 129. Prenajatý byt v roku 2015 len v niektorých mesiacoch (9 replies)
 130. vyúčtovacia faktúra nižšia ako zálohová-zúčtovanie preplatku (0 replies)
 131. Transferova dokumentacia. (0 replies)
 132. Kontrola výpočtu nadspotreby PHM (0 replies)
 133. Pôžička (1 replies)
 134. Prenos daňovej povinnosti - stavebné práce (0 replies)
 135. Zamestnanec zaplatil zahraničnú faktúru kreditnou kartou (1 replies)
 136. vrátené zdravotné poistenie (5 replies)
 137. § 7 príjmy z kapitálového majetku (0 replies)
 138. Montáž garážových brán - prenos daňovej povinnosti? (1 replies)
 139. práca vo sviatok v nepretržitom režime (1 replies)
 140. Neuplatnená DPH pri samozdanení (2 replies)
 141. Leasing a ukradnuté vozidlo (0 replies)
 142. paušálne výdavky a DP (5 replies)
 143. dobropis v lekárni, PU (0 replies)
 144. Zdanený príjem zo zmluvy o dielo podľa občianskeho zákonníka z Poľska - uvádza sa v daňovom priznaní? (0 replies)
 145. Zaplatené JCD a stĺpec peňažného denníka. (0 replies)
 146. Darovanie nerozdeleneho zisku z minulych obdobi Obcianskemu zdruzeniu - je pravne podlozitelne? (1 replies)
 147. Poznámky pre malé UJ (1 replies)
 148. Tuzemske samozdanenie - preddavok v roku 2015 (0 replies)
 149. akciovka (2 replies)
 150. Rezervný fond (2 replies)
 151. vrátené peniaze na účet-nevyzdvihnuté za predané akcie firmy-konateľ peniaze previedol najskôr do pokladne, potom do depozitu (0 replies)
 152. Nadštandardná lek. prehliadka FO a daň z príjmu (4 replies)
 153. daňová evidencia (3 replies)
 154. účtovná ZC a daňová ZC (4 replies)
 155. Účtovanie procesu reštrukturalizácie (0 replies)
 156. Zdaňovacie obdobie (4 replies)
 157. Môžem s Nemcom uzatvoriť príkaznú zmluvu ? Aké sú povinnosti ? (0 replies)
 158. Poskytnutý bonus ( celoročný)od dodávateľa za odber tovaru. (1 replies)
 159. Čiastočný odpočet DPH v účtovnom denníku MRP (1 replies)
 160. Daňová licencia z r. 2014 -nezaúčtovaná (0 replies)
 161. daňová evidencia a DP (1 replies)
 162. nadobudnutie tovaru od zahr.osoby (0 replies)
 163. odpočítateľna položka 3800 eur (2 replies)
 164. faktúra z orange na prelome rokov (2 replies)
 165. Prilezitostny prijem, SZCO a RZZP (4 replies)
 166. Daňové priznanie - závislá činnosť plus hráčska zmluva (1 replies)
 167. vydavky DP (2 replies)
 168. Narok na DB a odpocet na manzelku zijucu s detmi na Ukrajine (2 replies)
 169. Odvody do SP (6 replies)
 170. Daňové priznanie - závislá činnosť plus hráčska zmluva (0 replies)
 171. dodanie tovaru v rámci tuzemska (1 replies)
 172. Ako zaúčtovať v PU zrazenú daň z príjmu (0 replies)
 173. Účtovanie nájomného na základe zmluvy a ukončenie nájmu (1 replies)
 174. znizenie zakladu dane FO o prispevky na DDP (0 replies)
 175. Platby cez terminál (2 replies)
 176. Pokladňa v mínuse (77 replies)
 177. Zaradenie budovy do odpisovej skupiny (0 replies)
 178. Mam dedit byt po mame spolu zo sestrou. Ak sa rozhodneme byt predat, budeme platit dan z príjmu plynúceho z predaja nehnuteľnosti? (9 replies)
 179. ZoD s mamou a transferova dokumentacia (0 replies)
 180. Predaj osobného auta, daňové a účt.odpisy, prerušenie (3 replies)
 181. zrýchlený odpis z 12 na 8 rokov výpočet (2 replies)
 182. Patrí nezaplatený úrok z poskytnutého úveru medzi položky znižujúce výsledok hospodárenia v daňovom priznaní za rok 2015? (3 replies)
 183. Danove priznanie typ A alebo B? (21 replies)
 184. Do ktorého obdobia zaúčtovať nákup v poľskom Makre? (0 replies)
 185. zápočet danovej licencie z roku 2014 (1 replies)
 186. Danove priznanie- Dohoda o praci studenta + zivnost (4 replies)
 187. vystavovanie pokladničných dokladov v rozpočtovej organizácii (0 replies)
 188. Má nárok rodič na daňový bonus 23-ročného vysokoškoláka na dennom štúdiu? (2 replies)
 189. preco exekutor blokuje ucet ked je dlh zaplateny? (11 replies)
 190. Môže PO darovať % dane konkrétnej fyzickej osobe prostredníctvom nadácie? (9 replies)
 191. Účtovná závierka k 31.12.2015 JU neplatca DPH (0 replies)
 192. Osobná spotreba podnikateľa (4 replies)
 193. Skontrolovanie danovej a odvodovej kalkulacky pre SZCO (0 replies)
 194. Ako dopísať knihu jázd v MRP? (0 replies)
 195. Daňové priznanie a bonus - pri príjme zo zahraničia? (1 replies)
 196. Ako zaúčtovať čerpanie dotácie z ÚPSVaR pri majetku charakteru osobnej potreby, účtovanom v pomere 80:20? (4 replies)
 197. Ako zaúčtovať zahraničnú došlú faktúru za materiál v CZK. (6 replies)
 198. paušalne výdavky (6 replies)
 199. Predaj traktora a daň (4 replies)
 200. kedy vynat zo zakladu dane fakturu podliehajucu zrazkovej dani (0 replies)
 201. Vzájomný zápočet v OMEGE (1 replies)
 202. Prenesenie daňovej povinnosti (2 replies)
 203. účtovanie kúpenej s.r.o. (0 replies)
 204. Mylne zaúčtovana daňová licencia v roku 2014 ako to opraviť? (2 replies)
 205. započítanie krátkodobej pôžičky s ostatnými pohľadávkami (2 replies)
 206. Danove priznanie - zamestnanec, ktory bol predtym dlhodobo nezamestnany (2 replies)
 207. Nákup PHM cez platobnú kartu (12 replies)
 208. preplatenie operácie očí zamestnávateľom (14 replies)
 209. Prerusenie podnikania, neodpisany OA a nasledny predaj pocas prerusenia (2 replies)
 210. Odstúpenie od zmluvy eshop- pri osobnom prevzatí tovaru (4 replies)
 211. gastrokarta GGFS (3 replies)
 212. Spätne priznaný invalidný dôchodok a podané DP (0 replies)
 213. strata učtovníctva (13 replies)
 214. uctovanie zasob (0 replies)
 215. Odvody SZČO - súkromný účet - účtovanie (7 replies)
 216. dane zo zahraničia vyňaté zo zápočtu (7 replies)
 217. zdaniteľné príjmy z podnikania (1 replies)
 218. oslobodenie od platenia dane za komunalny odpad (8 replies)
 219. Daňové prizananie FO typ A - Príjmy z Rakúska + SR (14 replies)
 220. Časť V - Miesto na osobitné záznamy daňovníka v daňovom priznaní PO (5 replies)
 221. tabuľka D - Evidencia a odpočet straty - dátumy (3 replies)
 222. Dovezene nepojazne auto uctovanie ? (4 replies)
 223. SZČO vykonáva prácu v Nemecku cez slovenskú agentúru (0 replies)
 224. Ako zaúčtovať nárok na daňový bonus SZČO pri daňovom priznaní? (2 replies)
 225. Daňové priznanie SZČO typ B a RZZP (9 replies)
 226. SRO -účtovanie 20% tel. poplatkov (6 replies)
 227. Náklady na marketing a reklamu. (1 replies)
 228. odpisy prenajímaného auta (0 replies)
 229. DzPFO (2 replies)
 230. Záporný stav pokladne (3 replies)
 231. Prenos daňovej povinnosti (8 replies)
 232. Poplatok za pripojenie el. energie (0 replies)
 233. Daňová evidencia a prirodzené úbytky zásob (0 replies)
 234. Ako vytvorit interny doklad a inventarizaciu uctu v Sunsoft-e? (0 replies)
 235. je povinné transférové oceňovanie (2 replies)
 236. Poznámky malej účtovnej jednotky 2015 - čo už netreba uvádzať (5 replies)
 237. Účtovanie novovzniknutej s.r.o. - otázky (0 replies)
 238. darovanie pravnickou osobou (1 replies)
 239. uct.zavierka mikro UJ (6 replies)
 240. Poistná udalosť (8 replies)
 241. Rezerva zaúčtovaná 604/323 - ako v daňovom priznaní? (2 replies)
 242. Uctovanie tankovacej karty a cestovneho prikazu (1 replies)
 243. Účet 365? (5 replies)
 244. JU - peňažný denník - naturálie (0 replies)
 245. Daňová licencia v daňovom priznaní (6 replies)
 246. preddavky na ZP (7 replies)
 247. preprava prístroja -kuriér a dph (1 replies)
 248. Povinné prílohy DP k DzP PO (3 replies)
 249. povinná zmena Q DPH na mesačného platcu (5 replies)
 250. Časť preplatku dane použitá na zaplatenie preddavku na daň, ako účtovať? (1 replies)