PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Dan z prijmu
 2. Zmena platcu DPH na mesačného
 3. Fa od zahr.firmy vystavena pod slovenskym IC DPH a FA je bez DPH
 4. Aké DPH dať pri manku na tovare?
 5. Pôžička konateľa (nie je zároveň spoločník) 365 alebo 379
 6. Faktura 2015 a uplatnene DPH z nej 2016
 7. Odpisová skupina- montovaná hala
 8. Prijem po pozasteveni zivnosti
 9. odpočet daňovej straty v tabuľke D v DPPO 2015
 10. Minuly rok som bola vedena na urade prace 7 mesiacov.ako mozem uplatnit nezdanitelnu cast v manzelovom priznani na mna?
 11. Vstup do likvidácie a evidencia straty a licencie
 12. Zálohová faktúra vs. samozdanenie
 13. Započítanie daňovej licencie
 14. Nákup nového dopravného prostriedku zo zahraničia - DPH
 15. Švajčiarsko - výrobu a montáž pre fyzickú osobu, bude faktura bez dph?
 16. SK NACE - záhradníctvo
 17. Je potrebné k 31.12. vykazovať vo Výkaze majetku a záväzkov dlhodobý hmotný majetok nezaradený do používania
 18. nezdaniteľná časť základu dane
 19. Zaradenie do používania a odpisovanie oplotenie firemného pozemku
 20. Ako zaúčtovať preplatenie dobitia kreditu na firemnom telefóne platobnou kartou konateľa?
 21. študentka a brigáda v CR
 22. Platba kartou - úhrada v obchode na súkromný účel
 23. záloha na tovar a IČ dph
 24. dátum vzniku daňovej povinnosti dane z motorového vozidla za r2015
 25. prenos daňovej povinnosti pod.§69 ods.12 písm j.
 26. ako na dph z colných dlhov na prelome roka
 27. Výdavky pri s.r.o. - študent
 28. Storno faktury - riadok dph
 29. DPH - súkromné auto na podnikanie
 30. Peňažný dar
 31. Faktúry od Podtatranskej vodárenskej spoločnosti.
 32. Daň z nehnuteľnosti, PO
 33. Dan z prijmu fo a provizia z ovb
 34. odpočitateľná položka zp 2016
 35. Účtovné veličiny pre rok 2015
 36. Účtovné výkazy do DPPO v JÚ
 37. orange mesačná splátka
 38. Zamestnanie v Rakúsku
 39. Daňové priznanie B za rok 2015 - súbeh pracovného pomeru a živnosti
 40. §69 - Prenesenie daňovej povinnosti, nákup a predaj havarovaného-vraku motorového vozidla
 41. Odklad DPPO r.2015
 42. príjem z darovania
 43. Ako sa eviduje a započíta daňová strata v r. 2015?
 44. Daň z príjmov
 45. Prečo mi nesedia riadky daňového priznania PO?
 46. Poštová karta - účtovanie
 47. Uplatňovanie výdavkov
 48. vyúčtovana fp za elektriku..správne účto?
 49. Reklamovaná a nakoniec nevyfakturovaná dodávka
 50. prenos daňovej povinnosti pri správe bytov a NP
 51. blok z Alzy
 52. Ako mám platiť preddavky na daň z príjmov FO?
 53. Vznik a zánik danovej povinnosti k dani z MV
 54. Riadok danového priznania PO a PHM
 55. Prenajatý byt - náhrada od poisťovne - daňový príjem?
 56. Príjem z CR a DP A
 57. Odpis pohľadávky
 58. Účet 521 alebo 522?
 59. Kúpa auta na firmu v priebehu roka a daň z MV
 60. Podnik zahranicnej osoby v obchodnom registri forma SZCO a prijem do 1901,66 EUR.
 61. Fakturácia - práce prevedené v SR, pre platiteľa DPH registrovaného ČR.
 62. Daň z príjmov FO
 63. Daňové priznanie z Rakúska
 64. szčo a príjem 1200 eur
 65. neuplatnená dph na výstupe
 66. danova licencia vyssia ako skutocna dan
 67. neziskovka
 68. účtovanie nezaplatených faktúr - exekúcia
 69. Mám tento 3dňový zahraničný cestovný príkaz vyplnený správne čo sa týka EUR?
 70. Zaplatenie DPH z BÚ
 71. Ukončenie živnosti k 31.12.2015 a zamestnaný na plný úväzok od 15.12.2015 ale v ČR
 72. čerpanie sociálneho fondu
 73. Blocky za stravu v JU
 74. fakturácia, vyúčtovanie LKW
 75. zostatok na účte 326
 76. diety a SZCO
 77. SZČO + zamestnanie ?
 78. Aka dan na samozdanenie?
 79. oceňovanie zvierat pre zaradenie do dlhodobého majetku
 80. Nová prevádzka znamená, že musím ohlásiť na živnostenský úrad?
 81. odpočítateľná položka na manželku
 82. Kúpa majetku pred vznikom s.r.o.?
 83. Co s takou fakturou
 84. daňová licencia
 85. požitie firemného auta aj na súkr.účel - živnostíní
 86. Príloha k DP
 87. Elektronická komunikácia s DÚ - zastupovanie SZČO
 88. Prerušenie živnosti - čo so zostatkom v pokladnici a na BÚ?
 89. FVE odpisová skupina
 90. nárok na dph u neexistujúceho subjektu
 91. otvorenie pobočky sro - prenájom kancelárie mimo sídla sro
 92. vecné bremeno
 93. Nákup programu od zahraničného neplatca dph
 94. Mám povinnosť podať daňové priznanie?
 95. Môžem na účet 381 účtovať výdavky, ktoré sa mi budú premietať do nákladov nasledujúcich cca 10 rokov?
 96. Narok na cestovne v zahranici?
 97. Auto aj na súkromné účely
 98. Daňový doklad k prijatej platbe a DPH
 99. Uplatňujem si odpočet DPH z prijatých faktúr "tak ako doteraz" aj keď vystavujem faktúru s prenosom daňovej povinnosti (stavebné práce)?
 100. DPH aj DzP pri 80% z dph aj mesačných odpisov...ako postupovať?
 101. Kde uvediem preddavky na daň z prenájmu v DP?
 102. Čo s dlhodobým hmotným majetkom pri ukončení živnosti
 103. kúpa stroja na základe Zmluvy o úvere
 104. Daňové priznanie
 105. URBIS_ZACIATOCNE UCTOVNE OPERACIE
 106. vyplatený honorár za spev študentovi
 107. Akú výšku nezdaniteľnej časti základu dane si môžem uplatniť v daň.priznaní?
 108. Preradenie automobilu do osobného užívania
 109. Cash flow systém DPH
 110. DDP - DzMV 2015, Ako vyplnit R13 sadzba 1, sadzba 2 a R19.
 111. Ako zaúčtovať nevýznamnú chybu v PÚ?
 112. Fakturácia za sprostredkovanie prepravy v roku 2016 do EÚ
 113. Oprava nevýznamnej chyby
 114. naklady suvisiace s rokom 2014, aky dopad maju na DP za rok 2015
 115. Prosím Vás ako zaúčtujem havaríjne poistenie -uplatnenie škody, nároku na náhradu škody? Ďakujem Vám
 116. suma danovej licencie ak sme k 31.12. zrusili DPH?
 117. Ako zaúčtovať v OZ príjem z provízie ?
 118. Sachbezug a daňové priznanie v AT
 119. Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva v jednom
 120. Odpočet DPH
 121. Lakťová opierka do auta
 122. Stratený bloček
 123. pausalne výdavky a počet mesiacov pri začatí podnikania
 124. Fakturácia služby
 125. Ako vyriesit fakturu bez DPH od platcu DPH v CR ak som neplatca DPH v SR?
 126. Daňový bonus uplatnený u zamestnávateľa
 127. Ako robiť uzávierky pri VRP?
 128. Čestné vyhlásenie o nevykonávaní činnosti finančného agenta - skončenie podnikania podľa § 17 ods. 9 ?
 129. vyhra mobilu v s.r.o.
 130. predčasne splatený leasing a Daňové priznanie
 131. Bola som živnostníčkou 2 mesiace roku 2015,10 mesiacov som bola nezamestnaná. Koľko mesiacov si môžem uplatniť nezdaniteľnú časť v dańovom priznaní?
 132. Stravné pri práci v zahraničí
 133. Zrážková daň z príjmu autora - príspevok do novín
 134. Vyrovnanie dane a PN
 135. Platia sa odvody do soc.poisťovne z dotácie z úradu práce?
 136. Účet 221 na konci roka a povolené prečerpanie
 137. Daňová evidencia
 138. neprenajatý sklad
 139. Ako správne zakladať Faktúry?
 140. Potvrdenie o príjme české aj slovenské od tej istej slovenskej firmy
 141. Emisné ážio
 142. Vyradenie neodpísaného auta a následný predaj?
 143. Reklamacia tovaru z druhej ruky
 144. Dodanie tovaru EU a 10% DPH .- vymeranie DPH
 145. Kniha záväzkov - nesprávne nahodený záväzok v roku 2014
 146. danove priznanie finanč.poradkyni-paušal
 147. Mandátna zmluva v JU - Kniha pohľadávok?
 148. dohoda o vykonani prace
 149. Vyradenie auta v ZC z podnikania a následný predaj
 150. Koľko mesiacov si môže uplatniť manžel NČZD na manželku?
 151. Zaslanie prílohy k Dan.priznaniu FO - dodatočne, ako ?
 152. ako elektronicky zaslať v JÚ účtovnú závierku ?
 153. Účet 342 na konci roka
 154. Nepojazdný traktor - majetok , či nie ??
 155. mesačné kurzové rozdiely Fio Banka v CZK
 156. Odpustenie záväzku
 157. Peňažný príjem od držiteľa lieku poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a zrážková daň zaplatená držiteľom. Ako vypracovať DP PO ?
 158. danove priznanie
 159. Tržby za spracovanie palivoveho dreva - áno alebo nie daňová licencia?
 160. Vie mi niekto poradit s učtovanim v lekárni??
 161. Dar - neodpísaný HIM - aký výdavok?
 162. Predaj HIM - výdavok zostatková cena daňová či účtovná?
 163. Odpočet daňovej straty.
 164. Daňové priznanie typ A a dávky v nezamestnanosti
 165. obnovenie živnosti a zásoby
 166. DP typ PO
 167. Daň z príjmu PO
 168. Vyššie odvody do SP
 169. pozastavená živnosť a danove priznanie
 170. Aká účtovná jednotka
 171. dovoz tovaru zo zahraničia- chýba fakturačná adresa
 172. Poznámky k účtovnej závierke
 173. Dátum výberu hotovosti z bankomatu
 174. prenájom nákladného automobilu
 175. praca na dohodu
 176. poistné za stroje
 177. Príjem manželky pri živnosti
 178. Opravné položky k pohľadávkam
 179. Daňové výdavky - profesionálny športovec
 180. NCZD na manzela z CR
 181. Pripočítať k OC vozidla alebo rovno do nakladov?
 182. Stravné lístky na jeden mesiac?
 183. Fakturácia služby
 184. Vrátenie preplatku za elektrinu - započítam do príjmu?
 185. Pohľadávky v JÚ k 31.12.
 186. Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 odst. 2 zákona o DPH
 187. Odpis zálohovej platby
 188. Dochodca - Danove priznanie
 189. Členenie KV
 190. auto v prenájme
 191. Reklamne sluzby a dph
 192. Platba kartou - postup zaučtovania v Money S3 v PÚ
 193. Prenos daňovej povinnosti obec
 194. Zaplatit cestnu dan?
 195. SK NACE a novovzniknutá s.r.o.
 196. ako zauctovat nákup a výmena pneumatik, auto je v majetku firmy
 197. preplatok daň z príjmov
 198. odpis predpisu úhrady 345
 199. Čiastočne uhradená faktúra na kt. bola v minulosti tvorená opravná položka-úprava základu dane
 200. daň za ubytovanie - kam zaúčtovať?
 201. Prenajaté auto - kto platí daň z MV?
 202. Ako vystaví faktúru slovenský platca dph za práce v Nemecku Slovákovi s prideleným nemeckým IČ DPH
 203. Mesačný výkaz ZP a zamestnankyňa na rodičovskom príspevku
 204. Materska a daňove
 205. Opravná položka k čiastočne uhradenej faktúre...úprava základu dane
 206. Ako zaúčtovať faktúru za tovar a služby z ČR v OMEGE
 207. Poznamky k uctovnej zavierke 2015
 208. NDS a Fa za mýto
 209. Cudzinec zamestnaný na Slovensku a daňové priznanie...?
 210. Opravná faktúra SPP za r.2014 došlá v 1/2016
 211. Vystavenie faktúry za opravu v rámci pravidelnej údržby s alebo bez prenosu daňovej povinnosti?
 212. registrácia podľa § 7a zákona o DPH
 213. Faktúra za stravovaciu kartu
 214. Poznámky malej účtovnej jednotky za rok 2015.
 215. Účtovanie odpisu pohľadávky, ku ktorej bola vytvorená nedaňová opravná položka v roku 2014
 216. Ako spravne zauctovat opravu prenajateho auta???
 217. Pracovny cas
 218. majetok
 219. Daňový bonus - časť zdaňovacieho obdobia
 220. Narok na stravny listok pri darovani krvi
 221. r.1 ÚZ čistý obrat, patrí tam aj sú 64?
 222. Vydavky za PHM
 223. Daňové priznanie
 224. DP FO typ B - údaje o daňovníkovi
 225. Je potrebné v PU časovo rozlíšiť náklady na poistné / autá / za 2015?
 226. Vzdanie sa pôžičky - sro.
 227. Príjmy lekára - zamestnanec,znalec,nepeňažný príjem
 228. Refakturácia diaľničných poplatkov do zahraničia
 229. Nákup PHM a DPH
 230. Úroky z omeškania vyčíslené na súhrnnej prihláške nezabezpečených pohľadávok, dlžník je v konkurznom konaní a opravná položka tvorená k príslušenstvu pohľadávky
 231. cestovné poistenie - záloha
 232. Spoločnosť v kríze - možnosť poskytnutia pôžičky spoločníkovi
 233. Prenos daňovej povinnosti
 234. Tovar dodaný od zahraničnej firmy s prideleným SK IČ DPH od 1.1.2016
 235. Presun finančných prostriedkov - prenesené kompetencie
 236. Daňové priznanie a podpora v nezamestnanosti
 237. Vzorky za odplatu a ich vrátenie
 238. Dodatočné DP k DPH za 12/2015
 239. Nemeckým súdom pridelený tlmočník ktorého sme museli zaplatiť priamo súdu. Treba samozdaniť?
 240. program POHODA-Rozúčtovanie nákladov
 241. preplatok zo SP účtovanie
 242. Daňové priznanie
 243. Cestovná kancelária - daňový poradca
 244. Zaradenie motor. vozidla a dočasné ečv
 245. Dobropis v 01/2016 s dátumom dodania 31.12.2015
 246. montáž a demontáž dočasných zábran - fakturácia s DPH?
 247. Zahraničná faktúra
 248. Predaj majetku a DPH
 249. Hmotná zodpovednosť na pracovnej pozicii skladník.
 250. Môžem dať SZČO do DP aj poistné hradené ako samoplatiteľ pre vznikom živnosti?