1. Ročné zúčtovanie Dôvera-nedoplatok (účet 331) (2 replies)
 2. Zatriedenie do veľkostných skupín účtovných jednotiek (3 replies)
 3. Ako vyriešiť jeden sklad pri dvoch firmách v dvoch štátoch? (1 replies)
 4. Dodávateľský dobropis za vrátený tovar nadobudnutý v minulom roku (1 replies)
 5. predaj bytu 5r od kolaudiace a DPH (4 replies)
 6. Zaplatené PN a odvody (1 replies)
 7. Riadok 810 Daňové priznanie PO. (4 replies)
 8. Satelitný systém sledovania prevádzky vozidla - spotreba PHL (3 replies)
 9. Úhrada fa zo zahraničia a paušálne výdavky (0 replies)
 10. Daňové priznanie A a príjem z Nórska...... (8 replies)
 11. Nový zoznam stavebných prác pre DPH (2 replies)
 12. Nový zoznam na portáli finančnej správy (0 replies)
 13. Stravovanie v reštaurácií (9 replies)
 14. čo podať k daňovému priznaniu (3 replies)
 15. Vyrovnavanie pokladne - +/- SZCO, JÚ (7 replies)
 16. nedaňová rezerva 2015 - ako účtovať v roku 2016? (3 replies)
 17. kúpa a predaj podniku (1 replies)
 18. Ako pozastaviť daňové odpisy? (5 replies)
 19. účet 518 al. 527 ? (5 replies)
 20. mam podať dodatočné danové priznanie ??? (8 replies)
 21. náhrady za použitie súkromného vozidla u SZČO (4 replies)
 22. Vystavujem ešte aj dobropis resp. storno faktúry? (0 replies)
 23. Nárok na daňový bonus (11 replies)
 24. kedy ide o emisné ážio a kedy o zákonný rezervný fond (2 replies)
 25. Vzajomne faktury Orange a Slov.Telekom = platba mobilom - ako uctujete? (0 replies)
 26. podanie účtovnej závierky a podpisový záznam (2 replies)
 27. Odpočet nezd.časti na manželku (8 replies)
 28. Potvrdenie o príjme zo zahraničia (0 replies)
 29. Ukončená živnosť (4 replies)
 30. povinnosť zmeny zo štvrťročného platcu DPH na mesačného platcu (1 replies)
 31. pracovná zmluva a daňový bonus (8 replies)
 32. Rezerva na pokuty a penále a výsledok hospodárenia (0 replies)
 33. Dohoda a daň (19 replies)
 34. Aktualne udaje k otazke Danova licencia ako minimalna dan (3 replies)
 35. odpočet na manželku (3 replies)
 36. Predčasný výber z DDS (1 replies)
 37. Účtovanie schváleného ešte nečerpaného úveru (1 replies)
 38. Odpis pohľadávky v JÚ - rozhodnutie súdu o zastavení konkurzu v r.2014 (0 replies)
 39. V DP B mi nevytlaci prilohu c.1 na portale financnej spravy (2 replies)
 40. Daňové a účtovné odpisy pri predaji automobilu? (8 replies)
 41. Účtovný program POHODA aktivita zamestnanca v jednotlivých agendách (4 replies)
 42. Vrátenie úhrady za fa (4 replies)
 43. Samozdanenie pri tovare so zahraničia (0 replies)
 44. Manželka na invalidnom a starobnom - nárok na odpočet? (11 replies)
 45. Zostatková cena nedoodpisovaného majetku (0 replies)
 46. Rezerva na pokuty, penále-VH (0 replies)
 47. Ako by som mohla zaradiť osobný majetok do užívania v PÚ? (2 replies)
 48. Preddavok na trovy konania (0 replies)
 49. Tlačivá pre účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky na rok 2015 ostali rovnaké ako v roku 2014? (2 replies)
 50. opravná položka vo výške 100% - vyradiť pohľadávku u účtovníctva? (0 replies)
 51. Dodavateľska faktúry v režime Moos (0 replies)
 52. Účtovanie daňovej licencie (3 replies)
 53. potvrdenia k daňovému bonusu (2 replies)
 54. mesačná uzávierka ERP (2 replies)
 55. Zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky (0 replies)
 56. storno faktúry (5 replies)
 57. Rezerva na vrátenie kúpnej ceny (4 replies)
 58. Preplatená došlá faktúra (1 replies)
 59. Rovnaké čerpanie SF - obedy aj strav. poukážky pre zamestnancov v jednej firme. (8 replies)
 60. nárok na daňový bonus a náhradné výživné (1 replies)
 61. Daňová evidencia (1 replies)
 62. Program POHODA a mzdy. (2 replies)
 63. Odvody do ZP (0 replies)
 64. akciová spoločnosť. (1 replies)
 65. Používanie služobného automobilu aj na súkromné účely po 8.roku od zaradenia (2 replies)
 66. Musím podať daňové priznanie? (2 replies)
 67. Príloha č.2 DP (1 replies)
 68. Odpis nevymožiteľnych pohľadávok (7 replies)
 69. Započítanie daňovej licencie a zaúčtovanie (2 replies)
 70. 2014-strata + danová licencia , 2015 - zisk a danová licencia- zápočet??? (2 replies)
 71. podpis účtovnej závierky (7 replies)
 72. Pozastavenie živnosti - povinnosti pri DP (0 replies)
 73. Ako účtovať nákup na splátky? (8 replies)
 74. Čo ak sme sa neregistrovali ako platcovia DPH? (0 replies)
 75. Príjmy lekárov od farma firiem (0 replies)
 76. Je potrebné pre príjmanie príspevkov a sponzorských finančných darov aby malo OZ vybavené DIČ? (3 replies)
 77. Tlač pokl. dokladov (9 replies)
 78. SZČO pozastavená činnosť (2 replies)
 79. Ročné zúčtovanie a SZČO (8 replies)
 80. NčZD na danovnika a DP A (3 replies)
 81. Oprava chyb predchadzajucich obdobi (2 replies)
 82. Aká môže byť výška paušálnych výdavkov? (2 replies)
 83. Obstarávacie náklady pri dovoze vozidla (4 replies)
 84. Kam zaúčtovať odhad vyúčtovania vody, ak mi vychádza preplatok? (1 replies)
 85. príjem osobného asistenta -aké prílohy treba priložiť k DPFO B? (1 replies)
 86. Pripočítateľná položka - spracovanie účtovníctva (1 replies)
 87. Daňová licencia (5 replies)
 88. Aká je správna suma odpisov majetku - ako sa zaokruhľuje odpis ? (1 replies)
 89. Pozastavenie živnosti - MV (2 replies)
 90. Opravná položka k pohľadávke vytvorená v priebehu roka 2015. (4 replies)
 91. predaj tovaru za nizsiu cenu ako bol nakup (2 replies)
 92. Ako predávať bez živnosti? (0 replies)
 93. preddavky na poistne ked sa uhradia neskor. (5 replies)
 94. ..a zase odpočet straty... (6 replies)
 95. Rodičovský príspevok a SZČO (6 replies)
 96. preddavky na dan z prijmov FO - uhradené neskor (2 replies)
 97. Odvedená daň z nepeňažného plnenia (0 replies)
 98. Osobná spotreba - môže sa začať uplatňovať v priebehu obdobia, napr. od marca? (8 replies)
 99. Príjem na úver (5 replies)
 100. Aké sú povinnosti ak súd začne konanie a zrušenie spoločnosti bez likvidácie ? (0 replies)
 101. Daňová strata FO 2012 daň zo zisku 2015 ako uplatniť? (7 replies)
 102. Registračná povinnosť-služby z tretích krajín (2 replies)
 103. FA bez názvu odberateľa, a doklad z ERP o úhrade FA. (6 replies)
 104. prerušenie živnosti a daňové priznanie (10 replies)
 105. Nezdaniteľná časť základu dane (NČZD) na daňovníka + živnosť (9 replies)
 106. dodatočné priznanie DPH - sankcie (5 replies)
 107. vyplnenie DP, príloha riadok 14,15 (6 replies)
 108. premlčané záväzky (0 replies)
 109. Zvýšenie OMB (4 replies)
 110. príkaz na vykonanie inventúry (4 replies)
 111. uctovanie sposobom B, musi byt tovar aj predany? (2 replies)
 112. Môžem poslať z Monaka peniaze rodičom ako pôžičku? (1 replies)
 113. daň z predaja nehnuteľnosti (0 replies)
 114. sprostredkovanie obchodu (0 replies)
 115. Ročné zúčtovanie dane dohodári a študenti s príjmom nižším ako 1901,67 (2 replies)
 116. Prečerpanie betonu - práca čerpadla (0 replies)
 117. Odklad daňového priznania (2 replies)
 118. Vstupuje náklad za služby externého projektového manažmentu do ceny investičného projektu ? (0 replies)
 119. paušálne výdavky (5 replies)
 120. Uctovna zavierka zaniknutej spolocnosti (0 replies)
 121. fakturácia (0 replies)
 122. Výdavky (náklady) za každý jeden km jazdy = PO (0 replies)
 123. Prijmy zo zahranicia Taliansko (0 replies)
 124. Dlzka pracovnej zmluvy na dobu urcitu (1 replies)
 125. Príjem za prácu slov. prevádzkarne v Holandsku (5 replies)
 126. Je mozne aby pracovna zmluva na dobu urcitu trvala 5rokov? Dá sa to ešte nejak napadňúť keď som to podpísala? (3 replies)
 127. Patrí pod špecializované stavebné práce kód CPA 43 aj inštalácia antény - poskytovateľ internetového pripojenia? (2 replies)
 128. Občianske združenie - nemusí podať DP - ostatné povinnosti (4 replies)
 129. Môžem do Daňového priznania "B" do hrubého príjmu opatrovateľky v AT zahrnúť cestovné? (2 replies)
 130. DP B za rok 2015 Preukázateľné zaplatené poistné z príjmov podľa §6 ods. 1 a 2 zákona (5 replies)
 131. Vyplnenie riadkov 37 a 38 v dodatočnom priznaní k DPH (3 replies)
 132. SZČO-prechod z PÚ na paušálne výdavky - ako vyplniť daňové priznanie? (0 replies)
 133. Dokedy môžem poslať opravné daňové priznanie o DPH (3 replies)
 134. Nákup registračnej pokladne v roku 2015 (4 replies)
 135. Mám si robiť daňové priznanie aj v CZ? (2 replies)
 136. Lekár-príkazná zmluva (0 replies)
 137. oslobodenie od dane? (5 replies)
 138. Odvody v DP (1 replies)
 139. Dohodár a prémie (6 replies)
 140. Cestovné náhrady 2015 (13 replies)
 141. daňove priznanie - prerušenie živnosti, o 6 mes. zrušenie živnosti (1 replies)
 142. Auto zaradené v majetku firmy a aj na súkromné účely konateľa. (2 replies)
 143. Osobný výber z pokladne a jednoduché účtovníctvo (2 replies)
 144. Daň za užívanie verejného priestranstva a jednoduché účtovníctvo (2 replies)
 145. vyplnenie DP B r. 57 (10 replies)
 146. Dôchodkyňa a daň (4 replies)
 147. Pausalne vydavky (6 replies)
 148. SZČO+zamestnanec-nezdaniteľná časť 3803,33 (2 replies)
 149. Ako postupovať pri zápise umorenej straty (1 replies)
 150. Mozem si dat do nakladov ucty za mobilny telefon? (0 replies)
 151. kúpa notebooku v cirkvi a zníženie nákladov (0 replies)
 152. Vyradenie premlcenej pohladavky z uctovnictva (2 replies)
 153. NČZD na manželku - úroky na bežnom účte ako vlastný príjem manželky? (5 replies)
 154. 211 pokladna SZCO - vedieme PU (5 replies)
 155. Registračná pokladnica (3 replies)
 156. Minusova pokladna (5 replies)
 157. Cestovný príkaz--vyúčtovanie (6 replies)
 158. Mobil na splátky - môže SZČO v JÚ uplatniť v roku 2014 100 % výdavkov a v roku 2015 v pomere 80:20? (2 replies)
 159. DPFO A - Daňový bonus (3 replies)
 160. Daňové priznanie typ B (6 replies)
 161. Odpis pohledávky (1 replies)
 162. RZ ZP fyzickej osoby v podvojnom účtovníctve (2 replies)
 163. Mám IČ DPH kvôli cezhraničnej fakturácii, ale nie som platca dane. Som povinná robiť kvartálnu DPH? (1 replies)
 164. cestovné náhrady a uznateľnosť daňových výdavkov (3 replies)
 165. Osoba registrovaná pre daň - daňové priznanie (0 replies)
 166. Dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku a intrastat (3 replies)
 167. vratenie odvodov SP (0 replies)
 168. vrátenie pôžičky spoločníkovi s.r.o. (1 replies)
 169. Môže SHR odpisovať kone na ranči, ktorý je súčasťou činnosti SHR (0 replies)
 170. Ako pozastaviť odpisovanie nepoužívaného majetku? (0 replies)
 171. Vyplatená odmena za umelecký výkon v Poľsku - ako uviesť v daňovom priznaní? (3 replies)
 172. Záloha za tovar do EU a faktúra v inej sume (6 replies)
 173. Danové príznanie z prenájmu (4 replies)
 174. započítanie 361 a 311 (4 replies)
 175. prepravné poplatky z EU a DPH (0 replies)
 176. Firemne a sukromne auto v podnikani (0 replies)
 177. Prerušená živnosť a zásoby -ZD (0 replies)
 178. Poistenie z ČR - DPH a KVDPH? (0 replies)
 179. Oprava chýb v účtovníctve (4 replies)
 180. Účet 543 - kam s nim v DP PO za rok 2015? (2 replies)
 181. predaj pohľadávky (0 replies)
 182. Rezerva na odchodné v daňovom priznaní (2 replies)
 183. Nadmerny odpocet - vratenie- nova spolocnost (9 replies)
 184. Aká odpisová skupina na elektrickú pec na pizzu? (4 replies)
 185. Daňové priznanie B, stratené bločky za odvody do SP a ZP (9 replies)
 186. Bonus na dieťa (11 replies)
 187. vrátí nám daňový úrad omylom zaslanú platbu? (5 replies)
 188. Dobropis v JU (7 replies)
 189. daňové priznanie paušálne výdavky ak je daň nulová (1 replies)
 190. Nemáte niekto tabuľku v exceli na evidovanie príjmov a výdajov pri paušálnych výdavkoch? (0 replies)
 191. Pokuta, ktorá bola čiastočne preplatená od poisťovne (0 replies)
 192. Je daňovým výdavkom živnostníka reklama na facebooku (živnostník má e-shop)? (3 replies)
 193. SP a ZP - zaplatené prostredníctvom exekúcie - SZČO (6 replies)
 194. aktivačný príspevok pri menších obecných službách (1 replies)
 195. Zníženie ZD na manžela (4 replies)
 196. Prijata faktúra v režime prenosu daňovej povinnosti, ďalej faktúrovana (3 replies)
 197. Predaj postaveneho domu , vydavok môže mať starší dátum, ako kupa pozemku.. ? (0 replies)
 198. DP FO A študenta za rok 2015, ktorý dosiahne 18 rokov až v máji (6 replies)
 199. DP za rok 2015 paušálom (3 replies)
 200. Odvody SZČO za rok 2015 spolu - SP+ZP (8 replies)
 201. Daňové priznanie - ako uplatniť zaplatené odvody pri 0 zisku? Strata? (0 replies)
 202. Počet mesiacov - paušálne výdavky (10 replies)
 203. DP "B" FO uplatňujem 40% výdavky. (2 replies)
 204. Nakup PC nad 1700 EUR, mozem 80% dat hned do nakladov? (1 replies)
 205. DPPO-20% nedaňové náklady (2 replies)
 206. Ocenenie skladových zásob k 31.12.2015 (5 replies)
 207. Čo dokladovať pri paušálnych výdavkoch? (2 replies)
 208. Konatel a cestovny prikaz (2 replies)
 209. Uhradené preddavky SZČO, aj keď nebola povinnosť (2 replies)
 210. Novela zakona tykajuca sa stavebnej cinnosti (2 replies)
 211. Nulový príjem zo živnosti (19 replies)
 212. Účtovanie daňovej licencie (3 replies)
 213. Letenka (2 replies)
 214. Pripočítanie preplatkov faktúr do pohľadávok/záväzkov v DP (0 replies)
 215. Danove priznanie FO (4 replies)
 216. Tlačivo DPPO na drsr - nesprávna výška daňovej licencie (2 replies)
 217. Bankové poplatky - VOZD? (1 replies)
 218. Dividendy v SR a ČR - zdanenie (0 replies)
 219. ako spravne zaslat elektronicky uctovne vykazy za PO ? (2 replies)
 220. Kuriér SZČO (23 replies)
 221. szčo .- zamestnanec-zdravotné poistenie (6 replies)
 222. Zaradenie sanity, zariadenie do DHM (0 replies)
 223. internetovy predaj, moss dph (0 replies)
 224. Aký dátum dodania na faktúru ak jej časť položiek je refakturaciou? (2 replies)
 225. dan.priznanie pri skončení živnosti v r.2016 (1 replies)
 226. Nákup v Nemecku od Číňanov - účtovanie FA (0 replies)
 227. Nájom ako daňovo uznaný náklad? (4 replies)
 228. Vyplnenie D.P. 2015 oddiel XIII. (0 replies)
 229. Konateľ, spoločník a zamestnanec s.r.o. na rodičovskej dovolenke a služobná cesta. (9 replies)
 230. Účtovanie leasingu neplátca DPH (0 replies)
 231. Cestne vyhlasenie (2 replies)
 232. danove priznanie v Slovinsku (0 replies)
 233. Odklad odvodov do sociálnej poisťovne - živnostník (9 replies)
 234. odvody szčo do socialnej poistovne (6 replies)
 235. Ako vytvoriť zákonný rezervný fond. (0 replies)
 236. Bonus z dosiahnutého ročného obratu (0 replies)
 237. účtovanie dvoch účtov rôznych menách (0 replies)
 238. Fa z Nemecka, vystavená v januári 2016, zaúčtovaná v marci 2016. (1 replies)
 239. Odpisy (2 replies)
 240. Nesprávne vystavený doklad z ERP (6 replies)
 241. Daňové priznanie typ A 2015 (2 replies)
 242. Daňová licencia v daň.priznaní DzP PO (1 replies)
 243. ročné zúčtovanie preddavkov dane - lehota (3 replies)
 244. daň. odpis majetku (1 replies)
 245. účet 662 co s nim v DP? do ktoreho riadka položka znižujúca VH? (8 replies)
 246. § 17 pri prerušení živnsti do pol roka JU. (0 replies)
 247. daňová licencia (1 replies)
 248. Prenájom reklamnej plochy (0 replies)
 249. Rozúčtovanie stravného lístka (0 replies)
 250. 80% PHM a odpisy (1 replies)