1. Nákupili sme tovar DPH sme si odpočitali, tento sme bezplatné darovali,mame odvieť DPH. (2 replies)
 2. Označenie možnosti v odd VI DPFO - preukázateľné výdavky (2 replies)
 3. odpis pohladávky - rozhodnutí spoločníka (0 replies)
 4. účtovná závierka JÚ (2 replies)
 5. UPSVAR projekt .- účtovanie (0 replies)
 6. Riadky dodatočného DPFO (0 replies)
 7. Aký VH uvediem v poznámkach na konci účt. obdobia v prípade nulového DP? (3 replies)
 8. vyradenie auta z majetku firmy (1 replies)
 9. Daňová licencia - bolo potrebné platiť? (1 replies)
 10. učet 343 na konci roka (5 replies)
 11. Ročné zúčtovanie preddavkov dane (2 replies)
 12. §7 úroky a ostatné výnosy z cenných papierov ods.1 písm. a , DP (0 replies)
 13. Nezdanitelna cast zakladu dane dochodcu pracujuceho na dohodu... (7 replies)
 14. Registrácia pri príjmoch z prenájmu-manželia (0 replies)
 15. Ako podat elektronicky odklad dan.priznania? (6 replies)
 16. Účtovanie povrchový úprav (0 replies)
 17. celosklenené dvere a steny zaradenie (0 replies)
 18. ide o spriaznené osoby? (1 replies)
 19. Neplatenie poistného z dôvodu preplatku a DPFO (10 replies)
 20. Prenos danovej povinnosti pri elektroinstalaciach (4 replies)
 21. Formát poznámok k účtovnej závierke (8 replies)
 22. SZČO má prenajatú budovu a technicky ju zhodnocuje. V roku 2014 zaradila TZ do majetku. TZ za rok 2015 zaradí samostatne, alebo ho môže priradiť k tomu z roku 2014? (0 replies)
 23. zaúčtovanie vystavenej faktúry (7 replies)
 24. účet 701 v programe Pohoda (0 replies)
 25. Strata v daňovom priznaní (2 replies)
 26. Tvorba rezervného fondu (2 replies)
 27. účet 331 na konci roka (3 replies)
 28. Aplikácia eDane (6 replies)
 29. Máte niekto tlačivo na vyplnenie: poznámky k MÚJ? Ďakujem. (5 replies)
 30. Náhrada škody pre soc. poisťovňu (0 replies)
 31. nezdaniteľná časť (7 replies)
 32. Účtovanie založenia sro v programe MRP (7 replies)
 33. Danove priznanie 2015 (7 replies)
 34. Prenajatý byt v roku 2015 len v niektorých mesiacoch (9 replies)
 35. vyúčtovacia faktúra nižšia ako zálohová-zúčtovanie preplatku (0 replies)
 36. Transferova dokumentacia. (0 replies)
 37. Kontrola výpočtu nadspotreby PHM (0 replies)
 38. Pôžička (1 replies)
 39. Prenos daňovej povinnosti - stavebné práce (0 replies)
 40. Zamestnanec zaplatil zahraničnú faktúru kreditnou kartou (1 replies)
 41. vrátené zdravotné poistenie (5 replies)
 42. § 7 príjmy z kapitálového majetku (0 replies)
 43. Montáž garážových brán - prenos daňovej povinnosti? (1 replies)
 44. práca vo sviatok v nepretržitom režime (1 replies)
 45. Neuplatnená DPH pri samozdanení (2 replies)
 46. Leasing a ukradnuté vozidlo (0 replies)
 47. paušálne výdavky a DP (5 replies)
 48. dobropis v lekárni, PU (0 replies)
 49. Zdanený príjem zo zmluvy o dielo podľa občianskeho zákonníka z Poľska - uvádza sa v daňovom priznaní? (0 replies)
 50. Zaplatené JCD a stĺpec peňažného denníka. (0 replies)
 51. Darovanie nerozdeleneho zisku z minulych obdobi Obcianskemu zdruzeniu - je pravne podlozitelne? (1 replies)
 52. Poznámky pre malé UJ (1 replies)
 53. Tuzemske samozdanenie - preddavok v roku 2015 (0 replies)
 54. akciovka (2 replies)
 55. Rezervný fond (2 replies)
 56. vrátené peniaze na účet-nevyzdvihnuté za predané akcie firmy-konateľ peniaze previedol najskôr do pokladne, potom do depozitu (0 replies)
 57. Nadštandardná lek. prehliadka FO a daň z príjmu (4 replies)
 58. daňová evidencia (3 replies)
 59. účtovná ZC a daňová ZC (4 replies)
 60. Účtovanie procesu reštrukturalizácie (0 replies)
 61. Zdaňovacie obdobie (4 replies)
 62. Môžem s Nemcom uzatvoriť príkaznú zmluvu ? Aké sú povinnosti ? (0 replies)
 63. Poskytnutý bonus ( celoročný)od dodávateľa za odber tovaru. (1 replies)
 64. Čiastočný odpočet DPH v účtovnom denníku MRP (1 replies)
 65. Daňová licencia z r. 2014 -nezaúčtovaná (0 replies)
 66. daňová evidencia a DP (1 replies)
 67. nadobudnutie tovaru od zahr.osoby (0 replies)
 68. odpočítateľna položka 3800 eur (2 replies)
 69. faktúra z orange na prelome rokov (2 replies)
 70. Prilezitostny prijem, SZCO a RZZP (4 replies)
 71. Daňové priznanie - závislá činnosť plus hráčska zmluva (1 replies)
 72. vydavky DP (2 replies)
 73. Narok na DB a odpocet na manzelku zijucu s detmi na Ukrajine (2 replies)
 74. Odvody do SP (6 replies)
 75. Daňové priznanie - závislá činnosť plus hráčska zmluva (0 replies)
 76. dodanie tovaru v rámci tuzemska (1 replies)
 77. Ako zaúčtovať v PU zrazenú daň z príjmu (0 replies)
 78. Účtovanie nájomného na základe zmluvy a ukončenie nájmu (1 replies)
 79. znizenie zakladu dane FO o prispevky na DDP (0 replies)
 80. Platby cez terminál (2 replies)
 81. Pokladňa v mínuse (77 replies)
 82. Zaradenie budovy do odpisovej skupiny (0 replies)
 83. Mam dedit byt po mame spolu zo sestrou. Ak sa rozhodneme byt predat, budeme platit dan z príjmu plynúceho z predaja nehnuteľnosti? (9 replies)
 84. ZoD s mamou a transferova dokumentacia (0 replies)
 85. Predaj osobného auta, daňové a účt.odpisy, prerušenie (3 replies)
 86. zrýchlený odpis z 12 na 8 rokov výpočet (2 replies)
 87. Patrí nezaplatený úrok z poskytnutého úveru medzi položky znižujúce výsledok hospodárenia v daňovom priznaní za rok 2015? (3 replies)
 88. Danove priznanie typ A alebo B? (21 replies)
 89. Do ktorého obdobia zaúčtovať nákup v poľskom Makre? (0 replies)
 90. zápočet danovej licencie z roku 2014 (1 replies)
 91. Danove priznanie- Dohoda o praci studenta + zivnost (4 replies)
 92. vystavovanie pokladničných dokladov v rozpočtovej organizácii (0 replies)
 93. Má nárok rodič na daňový bonus 23-ročného vysokoškoláka na dennom štúdiu? (2 replies)
 94. preco exekutor blokuje ucet ked je dlh zaplateny? (11 replies)
 95. Môže PO darovať % dane konkrétnej fyzickej osobe prostredníctvom nadácie? (9 replies)
 96. Účtovná závierka k 31.12.2015 JU neplatca DPH (0 replies)
 97. Osobná spotreba podnikateľa (4 replies)
 98. Skontrolovanie danovej a odvodovej kalkulacky pre SZCO (0 replies)
 99. Ako dopísať knihu jázd v MRP? (0 replies)
 100. Daňové priznanie a bonus - pri príjme zo zahraničia? (1 replies)
 101. Ako zaúčtovať čerpanie dotácie z ÚPSVaR pri majetku charakteru osobnej potreby, účtovanom v pomere 80:20? (4 replies)
 102. Ako zaúčtovať zahraničnú došlú faktúru za materiál v CZK. (6 replies)
 103. paušalne výdavky (6 replies)
 104. Predaj traktora a daň (4 replies)
 105. kedy vynat zo zakladu dane fakturu podliehajucu zrazkovej dani (0 replies)
 106. Vzájomný zápočet v OMEGE (1 replies)
 107. Prenesenie daňovej povinnosti (2 replies)
 108. účtovanie kúpenej s.r.o. (0 replies)
 109. Mylne zaúčtovana daňová licencia v roku 2014 ako to opraviť? (2 replies)
 110. započítanie krátkodobej pôžičky s ostatnými pohľadávkami (2 replies)
 111. Danove priznanie - zamestnanec, ktory bol predtym dlhodobo nezamestnany (2 replies)
 112. Nákup PHM cez platobnú kartu (12 replies)
 113. preplatenie operácie očí zamestnávateľom (14 replies)
 114. Prerusenie podnikania, neodpisany OA a nasledny predaj pocas prerusenia (2 replies)
 115. Odstúpenie od zmluvy eshop- pri osobnom prevzatí tovaru (4 replies)
 116. gastrokarta GGFS (3 replies)
 117. Spätne priznaný invalidný dôchodok a podané DP (0 replies)
 118. strata učtovníctva (13 replies)
 119. uctovanie zasob (0 replies)
 120. Odvody SZČO - súkromný účet - účtovanie (7 replies)
 121. dane zo zahraničia vyňaté zo zápočtu (7 replies)
 122. zdaniteľné príjmy z podnikania (1 replies)
 123. oslobodenie od platenia dane za komunalny odpad (8 replies)
 124. Daňové prizananie FO typ A - Príjmy z Rakúska + SR (14 replies)
 125. Časť V - Miesto na osobitné záznamy daňovníka v daňovom priznaní PO (5 replies)
 126. tabuľka D - Evidencia a odpočet straty - dátumy (3 replies)
 127. Dovezene nepojazne auto uctovanie ? (4 replies)
 128. SZČO vykonáva prácu v Nemecku cez slovenskú agentúru (0 replies)
 129. Ako zaúčtovať nárok na daňový bonus SZČO pri daňovom priznaní? (2 replies)
 130. Daňové priznanie SZČO typ B a RZZP (9 replies)
 131. SRO -účtovanie 20% tel. poplatkov (6 replies)
 132. Náklady na marketing a reklamu. (1 replies)
 133. odpisy prenajímaného auta (0 replies)
 134. DzPFO (2 replies)
 135. Záporný stav pokladne (3 replies)
 136. Prenos daňovej povinnosti (8 replies)
 137. Poplatok za pripojenie el. energie (0 replies)
 138. Daňová evidencia a prirodzené úbytky zásob (0 replies)
 139. Ako vytvorit interny doklad a inventarizaciu uctu v Sunsoft-e? (0 replies)
 140. je povinné transférové oceňovanie (2 replies)
 141. Poznámky malej účtovnej jednotky 2015 - čo už netreba uvádzať (5 replies)
 142. Účtovanie novovzniknutej s.r.o. - otázky (0 replies)
 143. darovanie pravnickou osobou (1 replies)
 144. uct.zavierka mikro UJ (6 replies)
 145. Poistná udalosť (8 replies)
 146. Rezerva zaúčtovaná 604/323 - ako v daňovom priznaní? (2 replies)
 147. Uctovanie tankovacej karty a cestovneho prikazu (1 replies)
 148. Účet 365? (5 replies)
 149. JU - peňažný denník - naturálie (0 replies)
 150. Daňová licencia v daňovom priznaní (6 replies)
 151. preddavky na ZP (7 replies)
 152. preprava prístroja -kuriér a dph (1 replies)
 153. Povinné prílohy DP k DzP PO (3 replies)
 154. povinná zmena Q DPH na mesačného platcu (5 replies)
 155. Časť preplatku dane použitá na zaplatenie preddavku na daň, ako účtovať? (1 replies)
 156. paušálne výdavky r.2015 a nedoplatok z RZZP r.2014 (10 replies)
 157. viem mi niekto pomôcť s vyplnením dodatočného daňového priznania? (5 replies)
 158. precenenie podielu (0 replies)
 159. Ako urobiť daňové priznanie s autorským honorárom? (0 replies)
 160. vykonávanie živnosti a vykonávanie osobnej asistencie (4 replies)
 161. Daňové priznanie - telefón a email (2 replies)
 162. školenia (0 replies)
 163. osobná spotreba z telef. poplatkov (5 replies)
 164. Nákup tovaru zo zahraničia s DPH platcom (4 replies)
 165. Vyplnenie riadku 72, DP FO B (4 replies)
 166. príjmy zo zahraničia na slovenskú živnosť (5 replies)
 167. Aké sú ceny za účtovnícke služby? (10 replies)
 168. Dodatočná daň z MV 2015 (2 replies)
 169. Odpočítanie dane z faktúr vystavených oneskorene registrovaným platiteľom (4 replies)
 170. Ročné zúčtovanie Dôvera-nedoplatok (účet 331) (2 replies)
 171. Zatriedenie do veľkostných skupín účtovných jednotiek (3 replies)
 172. Ako vyriešiť jeden sklad pri dvoch firmách v dvoch štátoch? (1 replies)
 173. Dodávateľský dobropis za vrátený tovar nadobudnutý v minulom roku (1 replies)
 174. predaj bytu 5r od kolaudiace a DPH (4 replies)
 175. Zaplatené PN a odvody (1 replies)
 176. Riadok 810 Daňové priznanie PO. (4 replies)
 177. Satelitný systém sledovania prevádzky vozidla - spotreba PHL (3 replies)
 178. Úhrada fa zo zahraničia a paušálne výdavky (0 replies)
 179. Daňové priznanie A a príjem z Nórska...... (8 replies)
 180. Nový zoznam stavebných prác pre DPH (2 replies)
 181. Nový zoznam na portáli finančnej správy (0 replies)
 182. Stravovanie v reštaurácií (9 replies)
 183. čo podať k daňovému priznaniu (3 replies)
 184. Vyrovnavanie pokladne - +/- SZCO, JÚ (7 replies)
 185. nedaňová rezerva 2015 - ako účtovať v roku 2016? (3 replies)
 186. kúpa a predaj podniku (1 replies)
 187. Ako pozastaviť daňové odpisy? (5 replies)
 188. účet 518 al. 527 ? (5 replies)
 189. mam podať dodatočné danové priznanie ??? (8 replies)
 190. náhrady za použitie súkromného vozidla u SZČO (4 replies)
 191. Vystavujem ešte aj dobropis resp. storno faktúry? (0 replies)
 192. Nárok na daňový bonus (11 replies)
 193. kedy ide o emisné ážio a kedy o zákonný rezervný fond (2 replies)
 194. Vzajomne faktury Orange a Slov.Telekom = platba mobilom - ako uctujete? (0 replies)
 195. podanie účtovnej závierky a podpisový záznam (2 replies)
 196. Odpočet nezd.časti na manželku (8 replies)
 197. Potvrdenie o príjme zo zahraničia (0 replies)
 198. Ukončená živnosť (4 replies)
 199. povinnosť zmeny zo štvrťročného platcu DPH na mesačného platcu (1 replies)
 200. pracovná zmluva a daňový bonus (8 replies)
 201. Rezerva na pokuty a penále a výsledok hospodárenia (0 replies)
 202. Dohoda a daň (19 replies)
 203. Aktualne udaje k otazke Danova licencia ako minimalna dan (3 replies)
 204. odpočet na manželku (3 replies)
 205. Predčasný výber z DDS (1 replies)
 206. Účtovanie schváleného ešte nečerpaného úveru (1 replies)
 207. Odpis pohľadávky v JÚ - rozhodnutie súdu o zastavení konkurzu v r.2014 (0 replies)
 208. V DP B mi nevytlaci prilohu c.1 na portale financnej spravy (2 replies)
 209. Daňové a účtovné odpisy pri predaji automobilu? (8 replies)
 210. Účtovný program POHODA aktivita zamestnanca v jednotlivých agendách (4 replies)
 211. Vrátenie úhrady za fa (4 replies)
 212. Samozdanenie pri tovare so zahraničia (0 replies)
 213. Manželka na invalidnom a starobnom - nárok na odpočet? (11 replies)
 214. Zostatková cena nedoodpisovaného majetku (0 replies)
 215. Rezerva na pokuty, penále-VH (0 replies)
 216. Ako by som mohla zaradiť osobný majetok do užívania v PÚ? (2 replies)
 217. Preddavok na trovy konania (0 replies)
 218. Tlačivá pre účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky na rok 2015 ostali rovnaké ako v roku 2014? (2 replies)
 219. opravná položka vo výške 100% - vyradiť pohľadávku u účtovníctva? (0 replies)
 220. Dodavateľska faktúry v režime Moos (0 replies)
 221. Účtovanie daňovej licencie (3 replies)
 222. potvrdenia k daňovému bonusu (2 replies)
 223. mesačná uzávierka ERP (2 replies)
 224. Zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky (0 replies)
 225. storno faktúry (5 replies)
 226. Rezerva na vrátenie kúpnej ceny (4 replies)
 227. Preplatená došlá faktúra (1 replies)
 228. Rovnaké čerpanie SF - obedy aj strav. poukážky pre zamestnancov v jednej firme. (8 replies)
 229. nárok na daňový bonus a náhradné výživné (1 replies)
 230. Daňová evidencia (1 replies)
 231. Program POHODA a mzdy. (2 replies)
 232. Odvody do ZP (0 replies)
 233. akciová spoločnosť. (1 replies)
 234. Používanie služobného automobilu aj na súkromné účely po 8.roku od zaradenia (2 replies)
 235. Musím podať daňové priznanie? (2 replies)
 236. Príloha č.2 DP (1 replies)
 237. Odpis nevymožiteľnych pohľadávok (7 replies)
 238. Započítanie daňovej licencie a zaúčtovanie (2 replies)
 239. 2014-strata + danová licencia , 2015 - zisk a danová licencia- zápočet??? (2 replies)
 240. podpis účtovnej závierky (7 replies)
 241. Pozastavenie živnosti - povinnosti pri DP (0 replies)
 242. Ako účtovať nákup na splátky? (8 replies)
 243. Čo ak sme sa neregistrovali ako platcovia DPH? (0 replies)
 244. Príjmy lekárov od farma firiem (0 replies)
 245. Je potrebné pre príjmanie príspevkov a sponzorských finančných darov aby malo OZ vybavené DIČ? (3 replies)
 246. Tlač pokl. dokladov (9 replies)
 247. SZČO pozastavená činnosť (2 replies)
 248. Ročné zúčtovanie a SZČO (8 replies)
 249. NčZD na danovnika a DP A (3 replies)
 250. Oprava chyb predchadzajucich obdobi (2 replies)