1. Odklad odvodov do sociálnej poisťovne - živnostník (9 replies)
 2. odvody szčo do socialnej poistovne (6 replies)
 3. Ako vytvoriť zákonný rezervný fond. (0 replies)
 4. Bonus z dosiahnutého ročného obratu (0 replies)
 5. účtovanie dvoch účtov rôznych menách (0 replies)
 6. Fa z Nemecka, vystavená v januári 2016, zaúčtovaná v marci 2016. (1 replies)
 7. Odpisy (2 replies)
 8. Nesprávne vystavený doklad z ERP (6 replies)
 9. Daňové priznanie typ A 2015 (2 replies)
 10. Daňová licencia v daň.priznaní DzP PO (1 replies)
 11. ročné zúčtovanie preddavkov dane - lehota (3 replies)
 12. daň. odpis majetku (1 replies)
 13. účet 662 co s nim v DP? do ktoreho riadka položka znižujúca VH? (8 replies)
 14. § 17 pri prerušení živnsti do pol roka JU. (0 replies)
 15. daňová licencia (1 replies)
 16. Prenájom reklamnej plochy (0 replies)
 17. Rozúčtovanie stravného lístka (0 replies)
 18. 80% PHM a odpisy (1 replies)
 19. Registračná pokladňa (1 replies)
 20. pripočitatelne polozky k ZD tab. A (0 replies)
 21. patrí výroba potrubia do stavebnych prac? (0 replies)
 22. Predal som odpisované auto (10 replies)
 23. program na výpočet daňového priznania (14 replies)
 24. Danové priznanie -NČZD - invalidný dôchodca a starobný dôchodca (3 replies)
 25. Ako účtovať vznik sro v CZ? (2 replies)
 26. Vykazovanie chyby v elektronickom formulári DPFO B (3 replies)
 27. Danova licencia 2014,2015 (4 replies)
 28. mínus v ceninách - ako? (2 replies)
 29. Stratený doklad (5 replies)
 30. Odpisy pri kúpe a predaji vozidla počas roka 2015 (1 replies)
 31. Daňová evidencia a kladné úroky z BU (1 replies)
 32. CLO-zaplatenie do USA (2 replies)
 33. náklady živnostníka pri práci na turnusy na Slovensku (1 replies)
 34. Zlúčenie firiem a strata (1 replies)
 35. zablokované peniaze na účte - účtovanie (3 replies)
 36. Stravné lístky pre SZČO (9 replies)
 37. Pozastavenie živnosti - úprava ZD (0 replies)
 38. Tvorba opravnej položky (2 replies)
 39. Účtovná závierka - mikro ÚJ - rozdiely v r. 37 a r. 44 uver (0 replies)
 40. Odpisy pri predaji a kúpe auta počas roka (0 replies)
 41. preddavky dane zo závislej činnosti za 2015 (5 replies)
 42. Elektronická komunikácia na DRSR v menej inej spoločnosti - ZEP (0 replies)
 43. Pri presune stavebného stroja UDS mám fakturovať s prenesenou daňovou povinnosťou? (1 replies)
 44. Príjem z predaja auta ktorý bol pred rokom v podnikaní kam do DP (2 replies)
 45. Aplikácie (0 replies)
 46. Posielanie penazi z ceskej do slovenskej sporitelni (4 replies)
 47. Zivnostnik , neplatca DPH dovoz tovaru z ciny na predaj (0 replies)
 48. Príjmy len zo zahraničia a daňové priznanie (1 replies)
 49. finančný príspevok na stravu (6 replies)
 50. preúčtovanie dlh. závazku na krátkodob? (1 replies)
 51. zrušenie sro a povinnosti (1 replies)
 52. Ak darujem ako sro na verejnoprospešnú činnosť peniaze, aby som mohla poukázať 2% z dane, musím o tomto dare účtovať? (1 replies)
 53. Uctovanie nakupu casti podniku (0 replies)
 54. Z manka na sklade materiálu máme odviesť DPH? (8 replies)
 55. Mimoriadny bonus u podnikateľa SZČO a daňový dopad (1 replies)
 56. Faktúra z r. 2015 - nezaúčtovaná (4 replies)
 57. konfirmácia do banky pre audit (3 replies)
 58. Faktúra za tovar z EU od neplatcu DPH (1 replies)
 59. Odpisy pri skončení podnikania (1 replies)
 60. Prílohy k daňovému priznaniu. (4 replies)
 61. Cestovné náhrady (7 replies)
 62. Uplatnenie nezdanitelnej casti (2 replies)
 63. Daňové priznanie invalidného dôchodcu (2 replies)
 64. leasing stroja v JU (neplatiteľ DPH) (2 replies)
 65. rozšírenie registrácie o daň zo závislej činnosti (2 replies)
 66. tlač akcií - účtovanie (4 replies)
 67. Daň.priznania PO - kam vpisat sumu za uhradenu fakturu za sprostredkovanie v r.2015 ? (1 replies)
 68. Záporná suma v účtovnej závierke (1 replies)
 69. Prenos DPH v stavebníctve (0 replies)
 70. Prijem zo svajciarska a dp (0 replies)
 71. Znizenie ZD na manzelku (1 replies)
 72. Ukončenie a znovuotvorenie živnosti v r. 2015 a paušálne výdavky (6 replies)
 73. Danove priznanie pri chranenej dielni SZČO SURNE (9 replies)
 74. účtovanie - spol. Benefit Management s.r.o. (0 replies)
 75. Ako zaúčtovať predaj drobného majetku (3 replies)
 76. ERP a nulový obrat (0 replies)
 77. Platenie provízie nemeckej FO, platcom DPH zo Slovenska - ako je to s DPH? (1 replies)
 78. Prerušená živnosť a odpis majetku (0 replies)
 79. Platenie daňovej licencie (1 replies)
 80. Zaradenie pozemku (0 replies)
 81. Opravná faktúra (0 replies)
 82. Znizenie ZD na manzelku (9 replies)
 83. Oprava chýb účtovania za rok 2014 (6 replies)
 84. Je možné započítať pohľadávku z poskytn.pôžičky a záväzok z vyplatenia zisku? (0 replies)
 85. Preddavkové platby v roku 2015. (0 replies)
 86. Je nájomné výnosom až po inkase faktúry ? (1 replies)
 87. Vstupná cena vlastného softvéru (3 replies)
 88. Poznámky k závierke malé ÚJ (11 replies)
 89. odpisovanie vecného bremena (6 replies)
 90. Ako fakturovať do Rakúska poskytnutú službu reklamy na Slovensku? (0 replies)
 91. Vyplnenie DP typ B - príjmy z kapitálového majetku § 7 (3 replies)
 92. Ako si mozem zapocitat stratu roku 2014 ? Mali sme stratu 202 tis eur. (4 replies)
 93. nesúlad medzi hlavnou knihou a saldom (1 replies)
 94. Ročné zúčtovanie dane pre zamestnanca -odpočítateľná položka na manžela dobrovoľne nezamestnaného. (1 replies)
 95. Mínusová položka zásoby vo výkaze (3 replies)
 96. Učtovanie NO v pohode (1 replies)
 97. Aká účtovná jednotka od 1.1.2015? (3 replies)
 98. Ktore DP podať, student - zmluva o dielo, dohada? (0 replies)
 99. Musím podať daňové priznanie za občianske združenie? (0 replies)
 100. Čo znamená podmienený záväzok a podmienený majetok v poznámkach malej účtovej jednotky za rok 2015? (1 replies)
 101. Podnikanie v rakusku s SK osobnym autom, kde pausalna dan? (2 replies)
 102. Danove priznanie z Rakuska - ubytovanie, odpis (2 replies)
 103. chránená dieľňa a daňová licencia (3 replies)
 104. Prijatá provízia z PROVIDENTU za sprostredkovanie a DP (1 replies)
 105. dodatočné DPH nevyplnená kolonka č. 38 (1 replies)
 106. Uctovanie nakupu naradia do 1700 EUR (6 replies)
 107. Vrátenie tovaru na predajňu -doklady (0 replies)
 108. transferové oceňovanie - dokumentácia (6 replies)
 109. Strata z roku 2012 (1 replies)
 110. nájdem niekde presný návod ako urobiť ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu? robím to prvýkrat a nechcem sa pomýliť. (2 replies)
 111. Nezdaniteľná časť základu dane (1 replies)
 112. Kde v JU zaučtujem - paušálny miestny poplatok za ubytovanie ( daň za ubytovanie ), ktoré odvádzam obci, ale neinkasujem to od hostí ? (0 replies)
 113. Garant odbornej spôsobilosti pre taxislužbu (0 replies)
 114. DPFO -príjmy z úroku z pôžičky študent (2 replies)
 115. chcela by som sa spýtať na aké číslo účtu mám uhrádzať daňové preddavky zo mzdy zamestnanca? Ďakujem (1 replies)
 116. Koncoročný kurzový rozdiel zaúčtovaný aj v EUR aj v CZK - ako opraviť ??? (0 replies)
 117. DP, trvalý prac. pomer a dohoda (4 replies)
 118. Daňový bonus (2 replies)
 119. daň z príjmov (3 replies)
 120. rezerva na energie (1 replies)
 121. rekonštrukcia stavby do dlohodobého majetka? (2 replies)
 122. MÚJ (1 replies)
 123. Danove priznanie AT (0 replies)
 124. Vrátenie poistného zo sociálnej poisťovne a paušálne výdavky (10 replies)
 125. Alarm - ako účtovať ?? (1 replies)
 126. SZČO , danové priznanie -pomoc s vyplnenim (2 replies)
 127. Odvod do ZP z dividend (2 replies)
 128. Musím viesť pokladničnú knihu ked nemáme registračnú pokladnu? (0 replies)
 129. Nákup majetku skôr ako začne živnosť v JU neplatca DPH (0 replies)
 130. Poradí niekto ako účtovať krok po kroku? (11 replies)
 131. Zostatok nafty v aute (4 replies)
 132. Danove priznanie v CR a jeden prijem zo SR - dan a odvody s tym suvisiace. (0 replies)
 133. Odpisovanie majetku po novom (0 replies)
 134. Dodatočné daňové priznanie po novom (0 replies)
 135. Zúčtovanie daňovej licencie (3 replies)
 136. Ako spravne zauctovat ubytovanie skolitela (1 replies)
 137. Odpocet DPH pri registracii k DPH - ako to zauctovat do danovej evidencie (0 replies)
 138. Sprostredkovanie a uctovanie provizie (0 replies)
 139. Chybajuca dosla fa z 04/2015 (2 replies)
 140. zamestnanecká prémia (2 replies)
 141. Menilo sa niečo v poznámkach k účtovnej závierke pre veľkú ÚJ za rok 2015, alebo môžem použiť podklady z roku 2014? (1 replies)
 142. Účet 351-Pohľadávky v rámci podielovej účasti (0 replies)
 143. CASH FLOW a poznámky malej účtovnej jednotky ktorá má povinnosť auditu. (0 replies)
 144. DPH pri občianskom združení-predaj služby do zahraničia (0 replies)
 145. Ročný kurz CZK 2015 (4 replies)
 146. ročné zúčtovanie dane a doplatené odvody (7 replies)
 147. Dodatočné priznanie DPH (4 replies)
 148. odpracované hodiny (5 replies)
 149. Danove priznanie FO typ B - preplatok (0 replies)
 150. Prijaté stravné lístky a zamestnanci (7 replies)
 151. Zníženie ZD pri platení Doplnk. dôch. sporenia (2 replies)
 152. Aku uctovnu zavierku na DU? (1 replies)
 153. V roku 2015 zmluva za vytvorenie diela odmena 1000 EUR, za udelenie súhlasov na použitie diela 1400 EUR. (3 replies)
 154. spoluúčasť pri poistnej udalosti - je to daňový náklad? (6 replies)
 155. V ktorom riadku v DP sa mi premietne táto daň? (0 replies)
 156. zostatok na účte 131 (2 replies)
 157. Musí mať tlmočník - prekladateľ registračnú pokladňu? (1 replies)
 158. RZ dane z príjmov - chyba (0 replies)
 159. Učtovanie poštovného od právnika z DE (3 replies)
 160. Ako uviesť partnera pri úhrade došlej faktúry cez pokladnicu (0 replies)
 161. Likvidácia spoločnosti - vyčistenie účtov (4 replies)
 162. Odpisova skupina (0 replies)
 163. Patrí preplatok za el. energiu pri uplatňovaní pauš. výdavkov do tabuľka č. 1b ako pohľadávka? (0 replies)
 164. Vyradenie pohľadávky (2 replies)
 165. Učtovanie nákladov po zaplatení (2 replies)
 166. Kto samozdaňuje výmenu el. rozvodov? (0 replies)
 167. Tuzemské samozdanenie nehnuteľnosti (5 replies)
 168. Prenesenie daňovej povinnosti (0 replies)
 169. RZ dane z príjmov zo závislej činnosti (1 replies)
 170. nakup cez internet a DPH (2 replies)
 171. Mandatna zmluva a poskytnutie auta zivnostnikom (0 replies)
 172. Vyplnenie daňového priznania pri predaji darovaného bytu, ake je konkrétne tlačivo pre FO. (1 replies)
 173. Ukončenie živnosti a zúčtovanie v peňažnom denníku (0 replies)
 174. Dobrovoľné poistenie v SP a ZP - dá sa spätne (1 replies)
 175. Dan z príjmu a vrátené preplatky na zdravotnom poistení pri spätnom uznaní invalidity. (0 replies)
 176. neziskova organizacia zriadena obcou, vzor DP (0 replies)
 177. Príjem počas PN??? (3 replies)
 178. úhrada zaniknutému podnikateľovi (2 replies)
 179. Zaregistrovali ste vznik Asociácie účtovníkov, (7 replies)
 180. Zákaz vrátenia vkladu spoločníkov podľa zákona platí od 29.04.2015.Je možnosť vysporiadať učet 365 do tohto dátumu? (8 replies)
 181. zaradenie studne (0 replies)
 182. Nevyúčtovaná záloha z minulých rokov (1 replies)
 183. mes. prehľad na daň. úrad (2 replies)
 184. nákup automobilu - charakter osobnej spotreby (2 replies)
 185. PPD k vystavenej faktúre namiesto bločku z ERP? (10 replies)
 186. Refundácia miezd (4 replies)
 187. do ktorého roku zaúčtovať daň z príjmu? (1 replies)
 188. Prechod z pausalnych vydavkov na jednoduche uctovnictvo (2 replies)
 189. Nezaplatené nájomné-účtovanie 325,al.383? (1 replies)
 190. Výkaz o majetku a záväzkoch - oprava (4 replies)
 191. Zaplatené preddavky na dan z prijmov PO (1 replies)
 192. Daň z úrokov na bankovom účte (2 replies)
 193. Kto podáva Všeobecné podanie k účtovnej závierke a v tom výročnú správu? (4 replies)
 194. Tlačíte všetky ID k platbe kartou? (2 replies)
 195. Fakturácia nestavebného materiálu na stavebné práce (2 replies)
 196. Zaúčtovanie nedoplatku v Eurách (4 replies)
 197. daň z príjmu + 2 mesiace dobrovoľne nezamestnaný (2 replies)
 198. Príjem dôchodcu z prenájmu (0 replies)
 199. Refakturacia sluzby do zahranicia (0 replies)
 200. výdavky k príjmu podľa §8 zákona o dzp (1 replies)
 201. SZČO používa otcove auto (3 replies)
 202. Ako zaúčtovať zlúčenie dvoch nezávislých s.r.o. ? (5 replies)
 203. Krátenie nezdaniteľnej časti počas Pn a materskej (2 replies)
 204. Vysluhovy dochodok a odpocitatelna polozka ZP (0 replies)
 205. preprava tovaru z 3.krajín (0 replies)
 206. Od akej sumy musí v jednoduchom účtovníctve používať virtuálnu pokladnicu? (3 replies)
 207. Prenesenie daňovej povinnosti pri výrobe a montáži kuchynskej linky? (4 replies)
 208. Výkaz o majetku a záväzkoch - účtovné a daňové odpisy - Alfa (0 replies)
 209. Zaokruhlovanie v danovom priznaní (9 replies)
 210. Likvidacia auta (2 replies)
 211. socialny fond (1 replies)
 212. Danová evidencia §6ods.11 (4 replies)
 213. Výkaz o majetku - úver (2 replies)
 214. Na edane nebudu editovatelne tlaciva dp pre win ? (4 replies)
 215. Splat.kalendar a OP k pohladavkam (2 replies)
 216. Evidencia u sluzobneho auta (2 replies)
 217. Nezapočítavam daň. licenciu, ale aj tak vyplňujem tabuľku K (5 replies)
 218. Paušálne výdavky (2 replies)
 219. Rezident/nerezident (2 replies)
 220. prerušenie odpisovania majetku (2 replies)
 221. Daňové priznanie (3 replies)
 222. Živnosť na SK, príjmy len z ČR (8 replies)
 223. Príjem FO z prenájmu nehnuteľností (2 replies)
 224. Novinový stánok - majetok v JU 2015 (0 replies)
 225. Môžem si dať tovar zakúpený z Ebay do nákladov? (4 replies)
 226. Dividendy za rok 2013 - odvody (1 replies)
 227. Odvody z dividend (6 replies)
 228. Účtovanie v JU Alfa plus - faktúra+dobropis+jednostranný zápočet pohľadávok zo strany dodávateľa (0 replies)
 229. Dočasná PN za kalendárne alebo pracovné dni? (4 replies)
 230. §19 ods.2t) (3 replies)
 231. Kto ovláda účtovanie výnosov podľa IFRS a už sa stretol s IFRS 15? (0 replies)
 232. daňová evidencia a mzdy (4 replies)
 233. DP osobného asistenta (4 replies)
 234. prechod z JU na paušalne výdavky a odpis auta (2 replies)
 235. Vdovský dôchodok - SZČO (5 replies)
 236. Povinnosť zdaniť províziu (3 replies)
 237. Počet mesiacov podnikania (6 replies)
 238. Práce v lesníctve - riadok DP (3 replies)
 239. Príspevok na podporu zamestnávanie § 51A (1 replies)
 240. výhra a dodatočné DP (4 replies)
 241. Strana 12 DPFO (3 replies)
 242. Manko 549 - danovy, ci nedanovy ucet (4 replies)
 243. Poistné za poist.kľúč.osoby DB (3 replies)
 244. Daňové priznanie opatrovateľky (6 replies)
 245. obstaranie budovy a náklady súvisiace s obstaraním (0 replies)
 246. Rekonstrukcia budovy - uctovanie (0 replies)
 247. daň z príjmov (1 replies)
 248. účtovníctvo (1 replies)
 249. NČZD na manželku, ak manželka je na materskej dovolenke len časť roka (3 replies)
 250. tovar ktorý nemá pôvod (3 replies)