1. vecné bremeno (0 replies)
 2. Nákup programu od zahraničného neplatca dph (0 replies)
 3. Mám povinnosť podať daňové priznanie? (5 replies)
 4. Môžem na účet 381 účtovať výdavky, ktoré sa mi budú premietať do nákladov nasledujúcich cca 10 rokov? (5 replies)
 5. Narok na cestovne v zahranici? (2 replies)
 6. Auto aj na súkromné účely (3 replies)
 7. Daňový doklad k prijatej platbe a DPH (7 replies)
 8. Uplatňujem si odpočet DPH z prijatých faktúr "tak ako doteraz" aj keď vystavujem faktúru s prenosom daňovej povinnosti (stavebné práce)? (3 replies)
 9. DPH aj DzP pri 80% z dph aj mesačných odpisov...ako postupovať? (0 replies)
 10. Kde uvediem preddavky na daň z prenájmu v DP? (2 replies)
 11. Čo s dlhodobým hmotným majetkom pri ukončení živnosti (1 replies)
 12. kúpa stroja na základe Zmluvy o úvere (5 replies)
 13. Daňové priznanie (2 replies)
 14. URBIS_ZACIATOCNE UCTOVNE OPERACIE (0 replies)
 15. vyplatený honorár za spev študentovi (3 replies)
 16. Akú výšku nezdaniteľnej časti základu dane si môžem uplatniť v daň.priznaní? (2 replies)
 17. Preradenie automobilu do osobného užívania (7 replies)
 18. Cash flow systém DPH (0 replies)
 19. DDP - DzMV 2015, Ako vyplnit R13 sadzba 1, sadzba 2 a R19. (3 replies)
 20. Ako zaúčtovať nevýznamnú chybu v PÚ? (0 replies)
 21. Fakturácia za sprostredkovanie prepravy v roku 2016 do EÚ (0 replies)
 22. Oprava nevýznamnej chyby (1 replies)
 23. naklady suvisiace s rokom 2014, aky dopad maju na DP za rok 2015 (1 replies)
 24. Prosím Vás ako zaúčtujem havaríjne poistenie -uplatnenie škody, nároku na náhradu škody? Ďakujem Vám (1 replies)
 25. suma danovej licencie ak sme k 31.12. zrusili DPH? (2 replies)
 26. Ako zaúčtovať v OZ príjem z provízie ? (1 replies)
 27. Sachbezug a daňové priznanie v AT (0 replies)
 28. Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva v jednom (3 replies)
 29. Odpočet DPH (1 replies)
 30. Lakťová opierka do auta (3 replies)
 31. Stratený bloček (1 replies)
 32. pausalne výdavky a počet mesiacov pri začatí podnikania (2 replies)
 33. Fakturácia služby (0 replies)
 34. Ako vyriesit fakturu bez DPH od platcu DPH v CR ak som neplatca DPH v SR? (7 replies)
 35. Daňový bonus uplatnený u zamestnávateľa (4 replies)
 36. Ako robiť uzávierky pri VRP? (6 replies)
 37. Čestné vyhlásenie o nevykonávaní činnosti finančného agenta - skončenie podnikania podľa § 17 ods. 9 ? (2 replies)
 38. vyhra mobilu v s.r.o. (7 replies)
 39. predčasne splatený leasing a Daňové priznanie (2 replies)
 40. Bola som živnostníčkou 2 mesiace roku 2015,10 mesiacov som bola nezamestnaná. Koľko mesiacov si môžem uplatniť nezdaniteľnú časť v dańovom priznaní? (1 replies)
 41. Stravné pri práci v zahraničí (11 replies)
 42. Zrážková daň z príjmu autora - príspevok do novín (1 replies)
 43. Vyrovnanie dane a PN (16 replies)
 44. Platia sa odvody do soc.poisťovne z dotácie z úradu práce? (7 replies)
 45. Účet 221 na konci roka a povolené prečerpanie (12 replies)
 46. Daňová evidencia (3 replies)
 47. neprenajatý sklad (1 replies)
 48. Ako správne zakladať Faktúry? (9 replies)
 49. Potvrdenie o príjme české aj slovenské od tej istej slovenskej firmy (3 replies)
 50. Emisné ážio (1 replies)
 51. Vyradenie neodpísaného auta a následný predaj? (2 replies)
 52. Reklamacia tovaru z druhej ruky (0 replies)
 53. Dodanie tovaru EU a 10% DPH .- vymeranie DPH (0 replies)
 54. Kniha záväzkov - nesprávne nahodený záväzok v roku 2014 (0 replies)
 55. danove priznanie finanč.poradkyni-paušal (1 replies)
 56. Mandátna zmluva v JU - Kniha pohľadávok? (6 replies)
 57. dohoda o vykonani prace (0 replies)
 58. Vyradenie auta v ZC z podnikania a následný predaj (0 replies)
 59. Koľko mesiacov si môže uplatniť manžel NČZD na manželku? (2 replies)
 60. Zaslanie prílohy k Dan.priznaniu FO - dodatočne, ako ? (9 replies)
 61. ako elektronicky zaslať v JÚ účtovnú závierku ? (3 replies)
 62. Účet 342 na konci roka (2 replies)
 63. Nepojazdný traktor - majetok , či nie ?? (8 replies)
 64. mesačné kurzové rozdiely Fio Banka v CZK (0 replies)
 65. Odpustenie záväzku (0 replies)
 66. Peňažný príjem od držiteľa lieku poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a zrážková daň zaplatená držiteľom. Ako vypracovať DP PO ? (0 replies)
 67. danove priznanie (3 replies)
 68. Tržby za spracovanie palivoveho dreva - áno alebo nie daňová licencia? (5 replies)
 69. Vie mi niekto poradit s učtovanim v lekárni?? (0 replies)
 70. Dar - neodpísaný HIM - aký výdavok? (2 replies)
 71. Predaj HIM - výdavok zostatková cena daňová či účtovná? (0 replies)
 72. Odpočet daňovej straty. (3 replies)
 73. Daňové priznanie typ A a dávky v nezamestnanosti (4 replies)
 74. obnovenie živnosti a zásoby (0 replies)
 75. DP typ PO (0 replies)
 76. Daň z príjmu PO (5 replies)
 77. Vyššie odvody do SP (10 replies)
 78. pozastavená živnosť a danove priznanie (3 replies)
 79. Aká účtovná jednotka (1 replies)
 80. dovoz tovaru zo zahraničia- chýba fakturačná adresa (0 replies)
 81. Poznámky k účtovnej závierke (3 replies)
 82. Dátum výberu hotovosti z bankomatu (12 replies)
 83. prenájom nákladného automobilu (2 replies)
 84. praca na dohodu (2 replies)
 85. poistné za stroje (1 replies)
 86. Príjem manželky pri živnosti (4 replies)
 87. Opravné položky k pohľadávkam (1 replies)
 88. Daňové výdavky - profesionálny športovec (4 replies)
 89. NCZD na manzela z CR (0 replies)
 90. Pripočítať k OC vozidla alebo rovno do nakladov? (6 replies)
 91. Stravné lístky na jeden mesiac? (3 replies)
 92. Fakturácia služby (0 replies)
 93. Vrátenie preplatku za elektrinu - započítam do príjmu? (3 replies)
 94. Pohľadávky v JÚ k 31.12. (2 replies)
 95. Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 odst. 2 zákona o DPH (2 replies)
 96. Odpis zálohovej platby (6 replies)
 97. Dochodca - Danove priznanie (22 replies)
 98. Členenie KV (2 replies)
 99. auto v prenájme (2 replies)
 100. Reklamne sluzby a dph (0 replies)
 101. Platba kartou - postup zaučtovania v Money S3 v PÚ (3 replies)
 102. Prenos daňovej povinnosti obec (1 replies)
 103. Zaplatit cestnu dan? (1 replies)
 104. SK NACE a novovzniknutá s.r.o. (11 replies)
 105. ako zauctovat nákup a výmena pneumatik, auto je v majetku firmy (1 replies)
 106. preplatok daň z príjmov (2 replies)
 107. odpis predpisu úhrady 345 (1 replies)
 108. Čiastočne uhradená faktúra na kt. bola v minulosti tvorená opravná položka-úprava základu dane (4 replies)
 109. daň za ubytovanie - kam zaúčtovať? (4 replies)
 110. Prenajaté auto - kto platí daň z MV? (1 replies)
 111. Ako vystaví faktúru slovenský platca dph za práce v Nemecku Slovákovi s prideleným nemeckým IČ DPH (0 replies)
 112. Mesačný výkaz ZP a zamestnankyňa na rodičovskom príspevku (3 replies)
 113. Materska a daňove (2 replies)
 114. Opravná položka k čiastočne uhradenej faktúre...úprava základu dane (0 replies)
 115. Ako zaúčtovať faktúru za tovar a služby z ČR v OMEGE (4 replies)
 116. Poznamky k uctovnej zavierke 2015 (1 replies)
 117. NDS a Fa za mýto (5 replies)
 118. Cudzinec zamestnaný na Slovensku a daňové priznanie...? (12 replies)
 119. Opravná faktúra SPP za r.2014 došlá v 1/2016 (1 replies)
 120. Vystavenie faktúry za opravu v rámci pravidelnej údržby s alebo bez prenosu daňovej povinnosti? (0 replies)
 121. registrácia podľa § 7a zákona o DPH (0 replies)
 122. Faktúra za stravovaciu kartu (0 replies)
 123. Poznámky malej účtovnej jednotky za rok 2015. (13 replies)
 124. Účtovanie odpisu pohľadávky, ku ktorej bola vytvorená nedaňová opravná položka v roku 2014 (2 replies)
 125. Ako spravne zauctovat opravu prenajateho auta??? (0 replies)
 126. Pracovny cas (4 replies)
 127. majetok (0 replies)
 128. Daňový bonus - časť zdaňovacieho obdobia (6 replies)
 129. Narok na stravny listok pri darovani krvi (5 replies)
 130. r.1 ÚZ čistý obrat, patrí tam aj sú 64? (1 replies)
 131. Vydavky za PHM (4 replies)
 132. Daňové priznanie (6 replies)
 133. DP FO typ B - údaje o daňovníkovi (5 replies)
 134. Je potrebné v PU časovo rozlíšiť náklady na poistné / autá / za 2015? (1 replies)
 135. Vzdanie sa pôžičky - sro. (0 replies)
 136. Príjmy lekára - zamestnanec,znalec,nepeňažný príjem (2 replies)
 137. Refakturácia diaľničných poplatkov do zahraničia (0 replies)
 138. Nákup PHM a DPH (7 replies)
 139. Úroky z omeškania vyčíslené na súhrnnej prihláške nezabezpečených pohľadávok, dlžník je v konkurznom konaní a opravná položka tvorená k príslušenstvu pohľadávky (2 replies)
 140. cestovné poistenie - záloha (7 replies)
 141. Spoločnosť v kríze - možnosť poskytnutia pôžičky spoločníkovi (5 replies)
 142. Prenos daňovej povinnosti (0 replies)
 143. Tovar dodaný od zahraničnej firmy s prideleným SK IČ DPH od 1.1.2016 (0 replies)
 144. Presun finančných prostriedkov - prenesené kompetencie (0 replies)
 145. Daňové priznanie a podpora v nezamestnanosti (2 replies)
 146. Vzorky za odplatu a ich vrátenie (2 replies)
 147. Dodatočné DP k DPH za 12/2015 (4 replies)
 148. Nemeckým súdom pridelený tlmočník ktorého sme museli zaplatiť priamo súdu. Treba samozdaniť? (3 replies)
 149. program POHODA-Rozúčtovanie nákladov (1 replies)
 150. preplatok zo SP účtovanie (0 replies)
 151. Daňové priznanie (2 replies)
 152. Cestovná kancelária - daňový poradca (0 replies)
 153. Zaradenie motor. vozidla a dočasné ečv (0 replies)
 154. Dobropis v 01/2016 s dátumom dodania 31.12.2015 (7 replies)
 155. montáž a demontáž dočasných zábran - fakturácia s DPH? (0 replies)
 156. Zahraničná faktúra (0 replies)
 157. Predaj majetku a DPH (0 replies)
 158. Hmotná zodpovednosť na pracovnej pozicii skladník. (0 replies)
 159. Môžem dať SZČO do DP aj poistné hradené ako samoplatiteľ pre vznikom živnosti? (1 replies)
 160. Kurz pri prepocte faktury v DP (0 replies)
 161. Daňové priznanie (4 replies)
 162. Prerušenie odpisov - výkaz o majetku a záväzkov (0 replies)
 163. Predkontacia (2 replies)
 164. Znizenie prijmov zaplatenim studentovi (2 replies)
 165. SRO- zúštovanie nepodnikateľkých pohybov na bankovom účte (1 replies)
 166. vyplatené poistné plnenie -aký príjem (3 replies)
 167. Dodávateľská fa.vysporiadaná formou daru. (0 replies)
 168. Uctovanie kupy externeho disku v PU (0 replies)
 169. uctovnictvo novej firmy- pomoc (1 replies)
 170. Odstupné/Peňažná náhrada z garančného fondu a daň z príjmu (5 replies)
 171. 3D tlačiaren, stroje na opracovanie vzoriek /diamantová píla,elektro-metalografický lis,laboratórny kompresor (0 replies)
 172. Transakcie závislých osôb (2 replies)
 173. Mam povinnost platit odvody do SP a ZP pri subehu zamestnania a cinnosti ako FO uradny prekladatel? (14 replies)
 174. V akej mene je tento blok? (3 replies)
 175. Nezaplatené nájomné (4 replies)
 176. SZČO a nezdaniteľná časť na manželku - dôchodkyňu (2 replies)
 177. Prijem z prenajmu pody 1500 eur, podat DP? (1 replies)
 178. odpis daňovej straty. (5 replies)
 179. Aký je postup účtovania pri škode? (2 replies)
 180. Uctovnictvo v Rakusku (0 replies)
 181. Vývoz sutiny JU (0 replies)
 182. Neprevzatá dobierka - čo s faktúrou? (2 replies)
 183. vyplatená mzda z garančného poistenia (0 replies)
 184. Dva krát uhradená vydaná faktúra, ako účtovať v PU? (1 replies)
 185. Budova v prenájme a poznámky k ÚZ (0 replies)
 186. zatriedenie účtovných jednotiek (5 replies)
 187. SVB a prenos daňovej povinnosti (20 replies)
 188. Storno faktury - preddavok (1 replies)
 189. Sociálne a zdravotné poistné v daňovom priznaní (2 replies)
 190. Ako mám zaúčtovať pokutu za porušenie BOZP? (15 replies)
 191. Úroky z pôžičky ??? (3 replies)
 192. Daňové priznanie opatrovateľky v rakúsku podávané v SR (5 replies)
 193. Príjem nad 5000,-€ v hotovosti z ČR (5 replies)
 194. DPH a zahraničné faktúry (0 replies)
 195. Malá účtovná jednotka a poznámky (2 replies)
 196. dodatočné DP a kontrolný výkaz (5 replies)
 197. Ako opraviť základ dane (2 replies)
 198. RZD na manželku - bývajú spolu, podľa papierov však nie (5 replies)
 199. Ostatne prijmy z predaja nehnutelnosti (1 replies)
 200. tuzemské samozdanenie (0 replies)
 201. prenos daňovej povinnosti 1.1.2016 (1 replies)
 202. Ako zaúčtovať neuplatnenú DPH z phl v PÚ (3 replies)
 203. stavebné a montážné práce (6 replies)
 204. Fa za vypracovanie reštrukturalizačného plánu (0 replies)
 205. Prikaz na uhradu v Pohode (3 replies)
 206. Predaj tovaru zamestnancovi (3 replies)
 207. Počítam do príjmu r. 15 z potvrdenia Lohnsteuerbes......? (3 replies)
 208. Danova kontrola (2 replies)
 209. zanedbatelny Preplatok v zavazkoch a pohladavkach - ako riešiť v JU ? (3 replies)
 210. Dodatočné DP k MV (5 replies)
 211. Ako sa vyráta nadspotreba? (2 replies)
 212. Čím sa preukazuje, že je občan so zdravotným postihnutím? Preukazom ZŤP alebo rozhodnutím o priznaní ivalidného dôchodku? (3 replies)
 213. Daňové priznanie-riadok 41 (3 replies)
 214. prenos daňovej povinnosti pri montáži bazénovej technológie (0 replies)
 215. 3/4-nový pracovný úväzok - odhláška na ZP (2 replies)
 216. Zle nahodený príjem do virtuálnej registrač. pokladnice - ako urobiť opravu (3 replies)
 217. Zostatková cena majetku pri ukončení živnosti (0 replies)
 218. Služba do Čiech - KV (1 replies)
 219. DPH - reprezentačné (2 replies)
 220. Vrátenie poistky majetku v JU (2 replies)
 221. Vrátenie poistného zo SP (1 replies)
 222. Učtovanie dotácií (0 replies)
 223. Clensky prispevok nad 5% zakladu dane v DP (0 replies)
 224. Prenesenie daňovej povinnosti v KV (2 replies)
 225. Vystavenie faktúry - tuzemské samozdanenie (1 replies)
 226. Vrátenie gastrolístkov - účtovanie (4 replies)
 227. Ako ovplyvni leasing na auto na SRO, bonitu klienta pri hypoteke ako sukromna osoba? (4 replies)
 228. inkaso faktúry cez ERP (0 replies)
 229. projektoré práce na stavbe partneri platcovia dph presunúť daňovú povinnost ? (0 replies)
 230. poznámky malá účtovná jednotka k 31.12.2015 (1 replies)
 231. rozdelenie zisku v.o.s. (0 replies)
 232. Pomoc s danovym priznanim a vratenie dane (0 replies)
 233. DPH z poskytnutej platby - KV (10 replies)
 234. Zníženie základu dane na manželku ak som dôchodca (4 replies)
 235. DB vyplatený dvakrát (4 replies)
 236. DP dochodca (10 replies)
 237. Účtovanie rozšírenia internej pamäte počítača (2 replies)
 238. Bankový úver (1 replies)
 239. Zmluva o dielo - dôchodca (4 replies)
 240. Prenos daňovej povinnosti - meranie netesnosti (4 replies)
 241. Ako mám zaučtovať v daňovom priznaní faktúru. (1 replies)
 242. Kabínka na prezliekanie - technické zhodnotenie ?? (0 replies)
 243. FA z Maďarska - tovar nedaňový výdavok a samozdanenie FA? (6 replies)
 244. Daň z predaja nehnuteľnosti a následne kúpa ďalšej (4 replies)
 245. Platba kartou koniec roka (12 replies)
 246. neplatca DPH a elektronická služba do EU (0 replies)
 247. poplatok za zapis do obchodu registra a živnosti (3 replies)
 248. správne vyplniť danove priznanie ked je paušal (1 replies)
 249. Nulova suvaha? (3 replies)
 250. Daňové priznanie (2 replies)