1. Zúčtovanie daňovej licencie (3 replies)
 2. Ako spravne zauctovat ubytovanie skolitela (1 replies)
 3. Odpocet DPH pri registracii k DPH - ako to zauctovat do danovej evidencie (0 replies)
 4. Sprostredkovanie a uctovanie provizie (0 replies)
 5. Chybajuca dosla fa z 04/2015 (2 replies)
 6. zamestnanecká prémia (2 replies)
 7. Menilo sa niečo v poznámkach k účtovnej závierke pre veľkú ÚJ za rok 2015, alebo môžem použiť podklady z roku 2014? (1 replies)
 8. Účet 351-Pohľadávky v rámci podielovej účasti (0 replies)
 9. CASH FLOW a poznámky malej účtovnej jednotky ktorá má povinnosť auditu. (0 replies)
 10. DPH pri občianskom združení-predaj služby do zahraničia (0 replies)
 11. Ročný kurz CZK 2015 (4 replies)
 12. ročné zúčtovanie dane a doplatené odvody (7 replies)
 13. Dodatočné priznanie DPH (4 replies)
 14. odpracované hodiny (5 replies)
 15. Danove priznanie FO typ B - preplatok (0 replies)
 16. Prijaté stravné lístky a zamestnanci (7 replies)
 17. Zníženie ZD pri platení Doplnk. dôch. sporenia (2 replies)
 18. Aku uctovnu zavierku na DU? (1 replies)
 19. V roku 2015 zmluva za vytvorenie diela odmena 1000 EUR, za udelenie súhlasov na použitie diela 1400 EUR. (3 replies)
 20. spoluúčasť pri poistnej udalosti - je to daňový náklad? (6 replies)
 21. V ktorom riadku v DP sa mi premietne táto daň? (0 replies)
 22. zostatok na účte 131 (2 replies)
 23. Musí mať tlmočník - prekladateľ registračnú pokladňu? (1 replies)
 24. RZ dane z príjmov - chyba (0 replies)
 25. Učtovanie poštovného od právnika z DE (3 replies)
 26. Ako uviesť partnera pri úhrade došlej faktúry cez pokladnicu (0 replies)
 27. Likvidácia spoločnosti - vyčistenie účtov (4 replies)
 28. Odpisova skupina (0 replies)
 29. Patrí preplatok za el. energiu pri uplatňovaní pauš. výdavkov do tabuľka č. 1b ako pohľadávka? (0 replies)
 30. Vyradenie pohľadávky (2 replies)
 31. Učtovanie nákladov po zaplatení (2 replies)
 32. Kto samozdaňuje výmenu el. rozvodov? (0 replies)
 33. Tuzemské samozdanenie nehnuteľnosti (5 replies)
 34. Prenesenie daňovej povinnosti (0 replies)
 35. RZ dane z príjmov zo závislej činnosti (1 replies)
 36. nakup cez internet a DPH (2 replies)
 37. Mandatna zmluva a poskytnutie auta zivnostnikom (0 replies)
 38. Vyplnenie daňového priznania pri predaji darovaného bytu, ake je konkrétne tlačivo pre FO. (1 replies)
 39. Ukončenie živnosti a zúčtovanie v peňažnom denníku (0 replies)
 40. Dobrovoľné poistenie v SP a ZP - dá sa spätne (1 replies)
 41. Dan z príjmu a vrátené preplatky na zdravotnom poistení pri spätnom uznaní invalidity. (0 replies)
 42. neziskova organizacia zriadena obcou, vzor DP (0 replies)
 43. Príjem počas PN??? (3 replies)
 44. úhrada zaniknutému podnikateľovi (2 replies)
 45. Zaregistrovali ste vznik Asociácie účtovníkov, (7 replies)
 46. Zákaz vrátenia vkladu spoločníkov podľa zákona platí od 29.04.2015.Je možnosť vysporiadať učet 365 do tohto dátumu? (8 replies)
 47. zaradenie studne (0 replies)
 48. Nevyúčtovaná záloha z minulých rokov (1 replies)
 49. mes. prehľad na daň. úrad (2 replies)
 50. nákup automobilu - charakter osobnej spotreby (2 replies)
 51. PPD k vystavenej faktúre namiesto bločku z ERP? (10 replies)
 52. Refundácia miezd (4 replies)
 53. do ktorého roku zaúčtovať daň z príjmu? (1 replies)
 54. Prechod z pausalnych vydavkov na jednoduche uctovnictvo (2 replies)
 55. Nezaplatené nájomné-účtovanie 325,al.383? (1 replies)
 56. Výkaz o majetku a záväzkoch - oprava (4 replies)
 57. Zaplatené preddavky na dan z prijmov PO (1 replies)
 58. Daň z úrokov na bankovom účte (2 replies)
 59. Kto podáva Všeobecné podanie k účtovnej závierke a v tom výročnú správu? (4 replies)
 60. Tlačíte všetky ID k platbe kartou? (2 replies)
 61. Fakturácia nestavebného materiálu na stavebné práce (2 replies)
 62. Zaúčtovanie nedoplatku v Eurách (4 replies)
 63. daň z príjmu + 2 mesiace dobrovoľne nezamestnaný (2 replies)
 64. Príjem dôchodcu z prenájmu (0 replies)
 65. Refakturacia sluzby do zahranicia (0 replies)
 66. výdavky k príjmu podľa §8 zákona o dzp (1 replies)
 67. SZČO používa otcove auto (3 replies)
 68. Ako zaúčtovať zlúčenie dvoch nezávislých s.r.o. ? (5 replies)
 69. Krátenie nezdaniteľnej časti počas Pn a materskej (2 replies)
 70. Vysluhovy dochodok a odpocitatelna polozka ZP (0 replies)
 71. preprava tovaru z 3.krajín (0 replies)
 72. Od akej sumy musí v jednoduchom účtovníctve používať virtuálnu pokladnicu? (3 replies)
 73. Prenesenie daňovej povinnosti pri výrobe a montáži kuchynskej linky? (4 replies)
 74. Výkaz o majetku a záväzkoch - účtovné a daňové odpisy - Alfa (0 replies)
 75. Zaokruhlovanie v danovom priznaní (9 replies)
 76. Likvidacia auta (2 replies)
 77. socialny fond (1 replies)
 78. Danová evidencia §6ods.11 (4 replies)
 79. Výkaz o majetku - úver (2 replies)
 80. Na edane nebudu editovatelne tlaciva dp pre win ? (4 replies)
 81. Splat.kalendar a OP k pohladavkam (2 replies)
 82. Evidencia u sluzobneho auta (2 replies)
 83. Nezapočítavam daň. licenciu, ale aj tak vyplňujem tabuľku K (5 replies)
 84. Paušálne výdavky (2 replies)
 85. Rezident/nerezident (2 replies)
 86. prerušenie odpisovania majetku (2 replies)
 87. Daňové priznanie (3 replies)
 88. Živnosť na SK, príjmy len z ČR (8 replies)
 89. Príjem FO z prenájmu nehnuteľností (2 replies)
 90. Novinový stánok - majetok v JU 2015 (0 replies)
 91. Môžem si dať tovar zakúpený z Ebay do nákladov? (4 replies)
 92. Dividendy za rok 2013 - odvody (1 replies)
 93. Odvody z dividend (6 replies)
 94. Účtovanie v JU Alfa plus - faktúra+dobropis+jednostranný zápočet pohľadávok zo strany dodávateľa (0 replies)
 95. Dočasná PN za kalendárne alebo pracovné dni? (4 replies)
 96. §19 ods.2t) (3 replies)
 97. Kto ovláda účtovanie výnosov podľa IFRS a už sa stretol s IFRS 15? (0 replies)
 98. daňová evidencia a mzdy (4 replies)
 99. DP osobného asistenta (4 replies)
 100. prechod z JU na paušalne výdavky a odpis auta (2 replies)
 101. Vdovský dôchodok - SZČO (5 replies)
 102. Povinnosť zdaniť províziu (3 replies)
 103. Počet mesiacov podnikania (6 replies)
 104. Práce v lesníctve - riadok DP (3 replies)
 105. Príspevok na podporu zamestnávanie § 51A (1 replies)
 106. výhra a dodatočné DP (4 replies)
 107. Strana 12 DPFO (3 replies)
 108. Manko 549 - danovy, ci nedanovy ucet (4 replies)
 109. Poistné za poist.kľúč.osoby DB (3 replies)
 110. Daňové priznanie opatrovateľky (6 replies)
 111. obstaranie budovy a náklady súvisiace s obstaraním (0 replies)
 112. Rekonstrukcia budovy - uctovanie (0 replies)
 113. daň z príjmov (1 replies)
 114. účtovníctvo (1 replies)
 115. NČZD na manželku, ak manželka je na materskej dovolenke len časť roka (3 replies)
 116. tovar ktorý nemá pôvod (3 replies)
 117. Môže si uplatniť ročné zúčtovanie dane podnikateľ keď je vo vlastnej firme aj zamestnaný? či si musí podať zvlásť danove priznanie ako FO? (2 replies)
 118. ako postupovat ak mam chybu v poznamkach UZ min.roku? (3 replies)
 119. DP A - pracujúci dôchodca (2 replies)
 120. co s prijmom od zahranicnej organizacie, pricom praca bola vykonana v SR a zdanit ju mam sama (7 replies)
 121. ukončenie SZČO a výkaz (2 replies)
 122. Do ktorej odpisovej skupiny patrí meracie a testovacie zariadenie v hodnote 1,3 milióna EUR? (0 replies)
 123. DP 2015 SZČO+dohoda o prac. činnosti SR+dohoda o provedení práce ČR (0 replies)
 124. Rezerva na uctovnu zavierku a nevyfakturovana dodavka uctovnictvo december (12 replies)
 125. Úhrn príjmov a poistné z maďarského daňového priznania (0 replies)
 126. Odpočet straty v DP za rok 2015 (4 replies)
 127. Získanie majetku kúpou od dedičov nehnuteľností.? (0 replies)
 128. Poskytnutý finančný dar právnickej osobe a daň z príjmov (0 replies)
 129. Dodatočné DPH - rozdiel oproti pôvodnej vl. daň. povinnosti nižší (1 replies)
 130. Rozúčtovanie došlej faktúry (4 replies)
 131. Samozdanenie - náklady s DPH? (2 replies)
 132. KV (2 replies)
 133. Zúčtovanie poistného plnenia (3 replies)
 134. Nezdaniteľná časť základu dane a PN (5 replies)
 135. povinnosť podávať súhrnný výkaz (6 replies)
 136. neprevzatý posudok v daňovej evidencii (0 replies)
 137. Súdne trovy právneho zastúpenia zamestnanca a riadok v daňovom priznaní PO. (0 replies)
 138. Odpočet DPH zo zahraničnej faktúry (0 replies)
 139. Ako sa po novom pocita urok z omeskania ak podam DDP DPH za 07/2014. Danova povinnost 1.333 € (0 replies)
 140. Obrat pre daňovú licenciu pre sro plátca DPH musí byť, že všetky výnosy? (6 replies)
 141. NEPLATCA DPH A VYVOZ DO EU (2 replies)
 142. V prenajatých priestoroch je zriadené fitness centrum - do ktorej odpisovej skupiny má vlastník budovu zaradiť? (0 replies)
 143. Predaj automobilu z ICO na rodne cislo (9 replies)
 144. Daňové priznanie - žiadosť o vyplatenie celej sumy daň. bonusu, daň na úhradu, riadok č. 64,65 (3 replies)
 145. Vysporiadanie nadmerného odpočtu 3 alebo 4 možnosti? (4 replies)
 146. DP zo zahraničného príjmu (1 replies)
 147. Účtovanie faktúry O2 a Zmluva o pôžičke za MT (0 replies)
 148. Dôchodca DP (7 replies)
 149. Klasifikacia produktov CPA 2015 (2 replies)
 150. Daňové priznanie fyzickej osoby (3 replies)
 151. Preddavky DPPO (0 replies)
 152. mimoriadna účtovná závierka sro v likvidácii (2 replies)
 153. Mam podat opravne danove priznanie? (0 replies)
 154. Daňové priznanie - prenájom bytu (4 replies)
 155. Nezaplatená daň z motorových vozidiel (7 replies)
 156. Kto je povinný zostavovať CASH FLOW? (2 replies)
 157. Výpočet preddavkov na daň z príjmov PO. (3 replies)
 158. Daňové priznanie A invalidný dôchodca (3 replies)
 159. Odpis stroja (4 replies)
 160. Nákladné auto v nájme a výdavky ako náklad. položka (2 replies)
 161. prenos daňovej povinnosti-*kontrolný výkaz (4 replies)
 162. Ročné zúčtovanie dane za rok 2015 (2 replies)
 163. opatrovanie ZŤP a pracovna zmluva (0 replies)
 164. Dohoda, odvody, odrobene roky, ... (8 replies)
 165. príjem zo služby finančného sprostredkovania (5 replies)
 166. vlastný príjem manželky - štipendium treti stupen VS (1 replies)
 167. DP predaj nehnuteľnosti súbeh zamestnanec v zahraničí (1 replies)
 168. Registračná pokladnica - urbariár,pozemkové spoločenstvá (3 replies)
 169. Konecny zostatok na ucte nesuhlasi so sumou v suvahe - uz si neviem pomoct co s tym. (0 replies)
 170. DP A-vyplniť údaje o deťoch, ak je daňový bonus už vyplatený v priebehu roka? (3 replies)
 171. Je nejaka lehota do kedy mozem poslat dodatocne DP. Zistila som ze neboli odoslane DDP za 07/2014 danova povinnost 800 € a 12/2014 nadmerny odpocet. 2000 € Je tam nejaka pokuta ak to poslem teraz? (0 replies)
 172. Ako mám zaúčtovať DPH z podaného mimoriadneho DP DPH (0 replies)
 173. Musím auto zakúpene na IČO zaradiť do obchodného majetku? (2 replies)
 174. Zúčtovanie zaplatenej zálohy za stravné lístky (0 replies)
 175. Stravné pri opatrovateľke 2015 (3 replies)
 176. odložiť odpis ? (0 replies)
 177. Odpisy FS info (0 replies)
 178. Faktúra-trojstranný obchod (0 replies)
 179. prenájom priestorov zdarma (1 replies)
 180. Predaj doodpisovaného auta - účtovanie. (8 replies)
 181. odpisovanie majetku a pripočítateľná položka (6 replies)
 182. 2% z dane (0 replies)
 183. KV DPH (6 replies)
 184. Darovanie časti nehnuteľnosti manželke (0 replies)
 185. Slovenská s.r.o. platca DPH v ČR (0 replies)
 186. ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 187. Rezerva na audit a rezerva na nevyčerpané dovolenky - riadok v účtovnej závierke. (3 replies)
 188. Odpočet dph zo služieb pri registrácii za platiteľa (2 replies)
 189. Kv dph - B1 - musi byt ic dph? (0 replies)
 190. prenájom a dph (5 replies)
 191. Firma chce vystupit z likvidacie a normalne opat fungovat. Aky je postup? (0 replies)
 192. zisk z prenájmu MV (0 replies)
 193. daň z príjmov (1 replies)
 194. Daň z príjmov (0 replies)
 195. Dodatočné daňové priznania (preplatok a nedoplatok) (1 replies)
 196. predaj nehnuteľnosti (5 replies)
 197. DPH a tovar zakupeny v zahranici (0 replies)
 198. Môžem si dávať výdavky na stravovanie v školskej jedálni do nákladov? (6 replies)
 199. kúpna zmluva sconto nábytok (0 replies)
 200. Má byť preplatok z ročného zúčtovania dane zaslaný na účet zamestnanca v prípade, že má exekúciu? (3 replies)
 201. vyúčtovacia faktúra zo ZSE (1 replies)
 202. Je encyklopedia danovym nakladom? (5 replies)
 203. odpisová skupina 1 alebo 2 -nástrojová brúska (0 replies)
 204. Dan z príjmov PO (2 replies)
 205. Zaradenie do odpisovej skupiny (1 replies)
 206. Môžem uplatniť odpočítanie DPH ak bola faktúra vystavená nesprávne? (2 replies)
 207. danove priznanie A a preplatok 4,70 eur (0 replies)
 208. vystavenie faktúr (0 replies)
 209. Povinnosť transferového oceňovania medzi dvomi PO (sro). (6 replies)
 210. tuzemské samozdanenie pri predaji bytu? (1 replies)
 211. Zdanenie nepeňažnej výhry a uplatnenie základu dane (4 replies)
 212. DPH-prenesenie DP §69, od.12, písm.g (11 replies)
 213. Čo s rozdielom medzi odpismi daňovými a účtovnými v JÚ (0 replies)
 214. Ako zaúčtovať vyúčtovaciu faktúru ZSE spolu s upomienkou a úrokmi z omeškania? (0 replies)
 215. Znizi zdravotne poistenie samoplatcu zaklad dane? (0 replies)
 216. tvorba OP k pohladavke po uplynuti 1080 dni musi byt danovy vydavok ? (8 replies)
 217. Mám pozastavenú živnosť nakoľko som na rodičovskom príspevku, ale popri prenajímam byt na RČ. (7 replies)
 218. Pripocitatelna polozka - uroky (0 replies)
 219. príjem zo zahraničia a daňový bonus (10 replies)
 220. Výdavok za služby,či zásoby-do ktorého oddielu zapísať? (3 replies)
 221. Rozpustenie rezervy (4 replies)
 222. Môžem doplniť výdavok v účtovníctve,ak už mám za ten mesiac zaplatenú DPH? (6 replies)
 223. Stravné živnostníka (0 replies)
 224. Cudzinec s trvalým pobytom mimo územie SR a podanie DP (0 replies)
 225. DPH pri zásielkovom tovare (3 replies)
 226. Ako konkrétne postupovať v JU zaúčtovanie tržieb z ERP a FA uhradená do ERP aké doklady do peňažného denníka? (0 replies)
 227. Odpisová skupina Vyvažovačka (2 replies)
 228. Dan z prijmu (4 replies)
 229. Zmena platcu DPH na mesačného (6 replies)
 230. Fa od zahr.firmy vystavena pod slovenskym IC DPH a FA je bez DPH (4 replies)
 231. Aké DPH dať pri manku na tovare? (3 replies)
 232. Pôžička konateľa (nie je zároveň spoločník) 365 alebo 379 (3 replies)
 233. Faktura 2015 a uplatnene DPH z nej 2016 (1 replies)
 234. Odpisová skupina- montovaná hala (1 replies)
 235. Prijem po pozasteveni zivnosti (7 replies)
 236. odpočet daňovej straty v tabuľke D v DPPO 2015 (2 replies)
 237. Minuly rok som bola vedena na urade prace 7 mesiacov.ako mozem uplatnit nezdanitelnu cast v manzelovom priznani na mna? (4 replies)
 238. Vstup do likvidácie a evidencia straty a licencie (0 replies)
 239. Zálohová faktúra vs. samozdanenie (2 replies)
 240. Započítanie daňovej licencie (11 replies)
 241. Nákup nového dopravného prostriedku zo zahraničia - DPH (0 replies)
 242. Švajčiarsko - výrobu a montáž pre fyzickú osobu, bude faktura bez dph? (1 replies)
 243. SK NACE - záhradníctvo (2 replies)
 244. Je potrebné k 31.12. vykazovať vo Výkaze majetku a záväzkov dlhodobý hmotný majetok nezaradený do používania (4 replies)
 245. nezdaniteľná časť základu dane (1 replies)
 246. Zaradenie do používania a odpisovanie oplotenie firemného pozemku (3 replies)
 247. Ako zaúčtovať preplatenie dobitia kreditu na firemnom telefóne platobnou kartou konateľa? (3 replies)
 248. študentka a brigáda v CR (8 replies)
 249. Platba kartou - úhrada v obchode na súkromný účel (0 replies)
 250. záloha na tovar a IČ dph (4 replies)