PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Hmotná zodpovednosť na pracovnej pozicii skladník.
 2. Môžem dať SZČO do DP aj poistné hradené ako samoplatiteľ pre vznikom živnosti?
 3. Kurz pri prepocte faktury v DP
 4. Daňové priznanie
 5. Prerušenie odpisov - výkaz o majetku a záväzkov
 6. Predkontacia
 7. Znizenie prijmov zaplatenim studentovi
 8. SRO- zúštovanie nepodnikateľkých pohybov na bankovom účte
 9. vyplatené poistné plnenie -aký príjem
 10. Dodávateľská fa.vysporiadaná formou daru.
 11. Uctovanie kupy externeho disku v PU
 12. uctovnictvo novej firmy- pomoc
 13. Odstupné/Peňažná náhrada z garančného fondu a daň z príjmu
 14. 3D tlačiaren, stroje na opracovanie vzoriek /diamantová píla,elektro-metalografický lis,laboratórny kompresor
 15. Transakcie závislých osôb
 16. Mam povinnost platit odvody do SP a ZP pri subehu zamestnania a cinnosti ako FO uradny prekladatel?
 17. V akej mene je tento blok?
 18. Nezaplatené nájomné
 19. SZČO a nezdaniteľná časť na manželku - dôchodkyňu
 20. Prijem z prenajmu pody 1500 eur, podat DP?
 21. odpis daňovej straty.
 22. Aký je postup účtovania pri škode?
 23. Uctovnictvo v Rakusku
 24. Vývoz sutiny JU
 25. Neprevzatá dobierka - čo s faktúrou?
 26. vyplatená mzda z garančného poistenia
 27. Dva krát uhradená vydaná faktúra, ako účtovať v PU?
 28. Budova v prenájme a poznámky k ÚZ
 29. zatriedenie účtovných jednotiek
 30. SVB a prenos daňovej povinnosti
 31. Storno faktury - preddavok
 32. Sociálne a zdravotné poistné v daňovom priznaní
 33. Ako mám zaúčtovať pokutu za porušenie BOZP?
 34. Úroky z pôžičky ???
 35. Daňové priznanie opatrovateľky v rakúsku podávané v SR
 36. Príjem nad 5000,-€ v hotovosti z ČR
 37. DPH a zahraničné faktúry
 38. Malá účtovná jednotka a poznámky
 39. dodatočné DP a kontrolný výkaz
 40. Ako opraviť základ dane
 41. RZD na manželku - bývajú spolu, podľa papierov však nie
 42. Ostatne prijmy z predaja nehnutelnosti
 43. tuzemské samozdanenie
 44. prenos daňovej povinnosti 1.1.2016
 45. Ako zaúčtovať neuplatnenú DPH z phl v PÚ
 46. stavebné a montážné práce
 47. Fa za vypracovanie reštrukturalizačného plánu
 48. Prikaz na uhradu v Pohode
 49. Predaj tovaru zamestnancovi
 50. Počítam do príjmu r. 15 z potvrdenia Lohnsteuerbes......?
 51. Danova kontrola
 52. zanedbatelny Preplatok v zavazkoch a pohladavkach - ako riešiť v JU ?
 53. Dodatočné DP k MV
 54. Ako sa vyráta nadspotreba?
 55. Čím sa preukazuje, že je občan so zdravotným postihnutím? Preukazom ZŤP alebo rozhodnutím o priznaní ivalidného dôchodku?
 56. Daňové priznanie-riadok 41
 57. prenos daňovej povinnosti pri montáži bazénovej technológie
 58. 3/4-nový pracovný úväzok - odhláška na ZP
 59. Zle nahodený príjem do virtuálnej registrač. pokladnice - ako urobiť opravu
 60. Zostatková cena majetku pri ukončení živnosti
 61. Služba do Čiech - KV
 62. DPH - reprezentačné
 63. Vrátenie poistky majetku v JU
 64. Vrátenie poistného zo SP
 65. Učtovanie dotácií
 66. Clensky prispevok nad 5% zakladu dane v DP
 67. Prenesenie daňovej povinnosti v KV
 68. Vystavenie faktúry - tuzemské samozdanenie
 69. Vrátenie gastrolístkov - účtovanie
 70. Ako ovplyvni leasing na auto na SRO, bonitu klienta pri hypoteke ako sukromna osoba?
 71. inkaso faktúry cez ERP
 72. projektoré práce na stavbe partneri platcovia dph presunúť daňovú povinnost ?
 73. poznámky malá účtovná jednotka k 31.12.2015
 74. rozdelenie zisku v.o.s.
 75. Pomoc s danovym priznanim a vratenie dane
 76. DPH z poskytnutej platby - KV
 77. Zníženie základu dane na manželku ak som dôchodca
 78. DB vyplatený dvakrát
 79. DP dochodca
 80. Účtovanie rozšírenia internej pamäte počítača
 81. Bankový úver
 82. Zmluva o dielo - dôchodca
 83. Prenos daňovej povinnosti - meranie netesnosti
 84. Ako mám zaučtovať v daňovom priznaní faktúru.
 85. Kabínka na prezliekanie - technické zhodnotenie ??
 86. FA z Maďarska - tovar nedaňový výdavok a samozdanenie FA?
 87. Daň z predaja nehnuteľnosti a následne kúpa ďalšej
 88. Platba kartou koniec roka
 89. neplatca DPH a elektronická služba do EU
 90. poplatok za zapis do obchodu registra a živnosti
 91. správne vyplniť danove priznanie ked je paušal
 92. Nulova suvaha?
 93. Daňové priznanie
 94. len ma zaujíma - dotácia od štátu pre živnostníka, neplatcu dph, na rekonštr. domu na nízkokapacitné ubytovanie je daňový alebo nedaňový príjem?
 95. Ako správne určiť daňový odpis majetku - automobilu drahšieho 48000 pri súkr. použití
 96. Riadky potvrdenia o zdanitelnych prijmoch
 97. Riadky potvrdenia o rocnom zuctovani
 98. Dceru vyradili z evidencie v nezamestnanosti dnes ale oddnes jej PN možu ju aj tak vyradit z evidencie ked je na PN
 99. vratenie rozdielu dane pri dodatocnom priznani DPH
 100. odplata za prenechanie bytu do trvalého užívania členkou družstva - družstvu
 101. Gastrolístky a náklady zamestnávateľa
 102. prenos daňovej povinnosti - prieskumné vrty
 103. zadávanie počiatočných stavov a vplyv na základ dane z JÚ na PÚ
 104. Uctovanie provízie
 105. DKV a par. 69 ods. 2
 106. Môžem sumu zdravotných odvodov z výhry zahrnúť k odvodom z prac. pomeru?
 107. Prenos daňovej povinnosti
 108. Môže podnikateľ kúpiť od nepodnikateľa stroje, náradie?
 109. Vozidlo zakúpené v roku 2014 bolo pri havárii totálne zničené. Ako zaúčovať tento prípad?
 110. Môžem vystaviť FA bez IČO a DIČ (športová činnosť)
 111. Dodanie betonu - špecifikácia sekcie F
 112. DPH
 113. účtovný / PAM program
 114. Dohoda o výplate honoráru bez uplatnenia zrážkovej dane VZOR
 115. Vedenie JU - ucty v CSOB kontokorent
 116. Určenie správneho §
 117. DP k dani z príjmov FO r. 2015
 118. Prenos daňovej povinnosti
 119. Automobil v jednoosobovej sro
 120. Aky je postup pri Vratke zahraničnej DPH a zlučení spoločnosti?
 121. Ako sa dá vrátiť z s.r.o. poskytnutá výpomoc spoločníkovi?
 122. nezdanený autorský príjem
 123. Preplatok z daňového úradu z roku 2008, v účtovníctve neevidovaný
 124. Neuhradené pohľadávky z min. roku - nevymožiteľné
 125. Evidencia zásob second hand
 126. Polep výkladu - je stavebná práca?
 127. Daňové priznanie typ A
 128. Upísanie akcií a tvorba rezervného fondu
 129. Zmena názvu obchodného mena v priebehu účtovného roka
 130. kedy zrušiť opravnú položku k fin.investícii?
 131. DPH z ukradnutého tovaru a riadok KV
 132. DPH pri registrácii - auto na leasing nadobudnuté pred registráciou ale zaradené až v mesiaci registrácie - doplnenie
 133. Prosím Vás do DP rakusko, kde sa zapisuje príjem s marodky - do ktorej kolonky ďakujem.
 134. Preplatok na zdravotnom poisteni v jednoduchom uctovnictve
 135. Daň z predaja bytu
 136. Aký účet pri STV, SRo + komunálny odpad?
 137. Ako má postupovať neplatca DPH pri nákupe z Alza.sk v súlade s §69 ods.2?
 138. Kniha jazd/Cestovne prikazy - Ake riesenie pouzivate?
 139. cestovné náhrady v jednoduchom účtovníctve
 140. Dohodu o platbách za odobratú ale nevyfakturovanú elektriku nahadzujete do knihy záväzkov každý jeden mesiac ako záväzok?
 141. Výdavok neovply.základ dane - nájomné vyplatené z osobných prostriedkov podnikateľa v roku 2015
 142. DP typ B - co s nedoplatkom na ZP uhradenym v r. 2015 z ostatnych prijmov par. 8
 143. zapocitava sa pn do odpracovanej doby na narok podpory?
 144. Vyradiť bločky PHM platené kartou priateľa, keď už priateľ nie je a kópia výpisu z účtu nebude?
 145. OMEGA školenie - materiály
 146. Ako zaúčtovať odpočet nákladov zo základu dane podľa §30c v účtovníctve?
 147. Výška odpočítateľnej položky u živnostníka, ak nepodnikal celý rok
 148. Predaj odpísaného auta
 149. ojazdené vozidlo z AAA - tuzemský platiteľ DPH,ako uplatniť dph?
 150. Danove priznanie
 151. DL 2015 a riadky 810,820,830, 900 - nie je dotiahnutá kontrola v eDane?
 152. dph v stavebictve od1.1.2016 v pohode prosím o konkretne príklady zaučtovania VF aj DF
 153. Kontrolný výkaz DPH - vystavená faktúra občanovi
 154. Uctovanie leasingu v jed.uctovnictve
 155. Alza KV aké IČDPH SK alebo CZ
 156. Oprava zaúčtovanej došlej faktúry
 157. Daňové priznanie
 158. Kde kúpim peňažný denník pre neziskové organizácie?
 159. Exekútor - účet cudzích prostriedkov
 160. Zamestnanie cudzinca ( IT ) na Slovensku
 161. administratívne služby -virtuálna pokladňa
 162. Skrátená transferová dokumentácia
 163. finanční poradcovia a danové priznanie
 164. § 17 ods 19 nájomné
 165. Daň z príjmu z predaja ornej pôdy (malinký kúsok pozemku)
 166. ak dátum vydania FA v usd pripadá na nedeľu, kurz ku ktorému dňu využiť?
 167. nepovolené prečerpanie účtu - debetný úrok
 168. Slovenský študent a dohoda o provedení práce v ČR
 169. ako opraviť účet 343000 inventarizačný rozdiel ?
 170. ako účtujete faktúty za účtovníctvo v r.2016,za rok 2015 ?
 171. Vecná náhrada opatrovateľky v Rakúsku
 172. DPH pri registrácii - auto na leasing nadobudnuté pred registráciou ale zaradené až v mesiaci registrácie
 173. DP FO - prerušená živnosť popri zamestnaní
 174. aký zvoliť typ zmluvy
 175. Môže prenajímať nehnuteľnosť osoba, ktorá je evidovaná na úrade práce a nemá žiadne príjmy??
 176. szčo - prenájom bytu
 177. Mesačný prehľad za zamestnancov od r.2016
 178. Živnostník dostal dotáciu a okrem nej nemal iné príjmy na BÚ. ako zaúčtovať nákup nábytku, ktorý sa neplatil z dotácie? Je to všetko v rámci minulého roka.
 179. Konateľ s mandátnou zmluvou, súkr. vozidlo a cest. príkazy
 180. Odpis majetku
 181. priklad na účtovanie kurzových rozdielov
 182. Predkontacia - naklady na prevadzku vozidla
 183. Daňová strata - ako ju započítať ?
 184. práca len v zahraničí, trvalý pobyt na Slovensku
 185. Odvody zo zahranici-priloha v Dp typB
 186. Uplatnenie odpisov pri prenajimanej stvorkolke
 187. účtovanie zásob pri odhade povinnosti auditu
 188. Predaj odpísaneho auta v s.r.o.
 189. Môžem si dať do nákladov nájomné v trvalom bydlisku a sídle firmy?
 190. stravovanie zamestnancov formou hotových jedál
 191. Na aký riadok DP a výkazu nastaviť smerovanie nedaňového účtu, na ktorý účtujem 20% PHL?
 192. operatívny lízing
 193. DP A a starobný dôchodca
 194. Daňové priznanie v prípade rodičovskej dovolenky a jedného odrobeného mesiaca, ako to urobiť?
 195. Aku sumu nepenaznej vyhry uviest v dan.priznani?
 196. Má povinnosť podať DP k dani z príjmu SZČO ak mal príjem nižší ako 1901,66 €, ale živnosť počas roka pozastavil? Ide o zahraničný príjem v kombinácii s príjmom z dohody na Slovensku.
 197. Zahrňujeme bankový poplatok a nákup účtovného softvéru v občianskom združení do hlavnej činnosti a priznávame tieto náklady v daňovom priznaní?
 198. Výpočet nároku na stravne pri zahr. prac. ceste
 199. Ako požiadať o odpustenie pokuty z daňového úradu?
 200. dph - prenos danovej povinnosti
 201. DPH - vzájomný zápočet odvodu a nadmerného odpočtu pri úhrade
 202. STAVEBNE PRACE A DPH
 203. Výnosy v daňovom priznaní
 204. Ako zaevidovat nabytok z bloku Ikea - polozkovo,alebo suhrnnou sumou?
 205. Mikro, malá ÚJ?
 206. Odpisy áno, alebo nie?
 207. Dobropis k min.faktúre
 208. Prosím ako zaúčtovať príspevok na 3.pilier u zamestnávateľa?
 209. Ako účtovať auto, ktoré je v majetku firmy a majiteľ zobral úver v banke na toto auto. účtovať iba úver, odpisy auta nie. ďakujem za odpovede
 210. ukončenie finančného leasingu a danové odpisy
 211. Kajmanske ostrovy - dvojite zdanenie
 212. Musí sa Slovák registrovať na DU ak vykonáva slobodné povolanie ale len v zahraničí ?
 213. Uplatnenie si daňového bonusu
 214. Opatrovateľka v DE so slovenskou živnosťou - je jej príjmom aj preplatené cestovné od nemeckej rodiny?
 215. Ako účtovať potvrdenie o zdravotnom stave zamestnanca?
 216. Stravné lístky
 217. Dodanie sluzby v zahranici
 218. Overenie účtovnej závierky audítorom
 219. Ako účtovať materiál pri kúpe podniku
 220. Danové priznanie - čo odovzdať na úrade?
 221. uver
 222. živnostník uhradené nedoplatky na poistnom a výdavky ?
 223. Nezisková organizácia a prílohy k DzPPO za rok 2015.
 224. Nesúlad na 321
 225. Stravné lístky SZČO v JÚ - ostatné výdavky alebo služby?
 226. Platí sa zrážková daň z prenájmu auta z CZ?
 227. Záväzky po lehote splatnosti
 228. Prenos daňovej povinnosti
 229. Danova licencia
 230. Dobropis v cudzej mene k faktúre za minulý rok
 231. Zahranicna fyzická osoba zapisana v obchodnom registri ako podnik zahranicnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
 232. NČZD bývalý zamestnanec
 233. Prenos daňovej povinnosti
 234. Vystavenie Faktúry - miesto dodania Nemecko
 235. Ak fi. platca DPH faktúruje len montáž plast. okien a dverí inej firme na stavbe - platca DPH tak musí faktúrovať bez DPH -správne?
 236. Vie mi niekto v tabuľkovej forme poskytnúť údaje o zrazení dane pri platbách za služby do ČR podľa §43 ? Koľko percent a za čo ?
 237. Kde zaúčtovať náklady na ubytovanie, stravu a vleky pre žiakov na lyžiarskom výcviku ?
 238. DPFO pri predaji pozemku
 239. Vedel by mi niekto poradiť so smernicou: Základná finančná kontrola v školstve r.2016?
 240. Prenos daňovej povinnosti
 241. nárok na DB za rok 2015 - do ktorého roku účtovať?
 242. Za akých podmienok si spoločnosť v zmysle platnej legislatívy môže navýšiť normovanú spotrebu ?
 243. prenesenie daňovej povinnosti
 244. Vyplnenie DP 2015 zamestnanec a vyplatene autorske odmeny z.618/2003
 245. Môžem si znížiť základ dane z príjmu o nezdaniteľnú položku na družku?
 246. Zostatok PHM v nádrzi co s tým???
 247. Vyúčtovanie súkromného auta - doklad o nákupe PHM
 248. Ako zaúčtovať v JU-materiál aj práca v jednej faktúre
 249. Odpis na manželku
 250. Heineken objemový bonus