1. povinnosť podávať súhrnný výkaz (6 replies)
 2. neprevzatý posudok v daňovej evidencii (0 replies)
 3. Súdne trovy právneho zastúpenia zamestnanca a riadok v daňovom priznaní PO. (0 replies)
 4. Odpočet DPH zo zahraničnej faktúry (0 replies)
 5. Ako sa po novom pocita urok z omeskania ak podam DDP DPH za 07/2014. Danova povinnost 1.333 € (0 replies)
 6. Obrat pre daňovú licenciu pre sro plátca DPH musí byť, že všetky výnosy? (6 replies)
 7. NEPLATCA DPH A VYVOZ DO EU (2 replies)
 8. V prenajatých priestoroch je zriadené fitness centrum - do ktorej odpisovej skupiny má vlastník budovu zaradiť? (0 replies)
 9. Predaj automobilu z ICO na rodne cislo (9 replies)
 10. Daňové priznanie - žiadosť o vyplatenie celej sumy daň. bonusu, daň na úhradu, riadok č. 64,65 (3 replies)
 11. Vysporiadanie nadmerného odpočtu 3 alebo 4 možnosti? (4 replies)
 12. DP zo zahraničného príjmu (1 replies)
 13. Účtovanie faktúry O2 a Zmluva o pôžičke za MT (0 replies)
 14. Dôchodca DP (7 replies)
 15. Klasifikacia produktov CPA 2015 (2 replies)
 16. Daňové priznanie fyzickej osoby (3 replies)
 17. Preddavky DPPO (0 replies)
 18. mimoriadna účtovná závierka sro v likvidácii (2 replies)
 19. Mam podat opravne danove priznanie? (0 replies)
 20. Daňové priznanie - prenájom bytu (4 replies)
 21. Nezaplatená daň z motorových vozidiel (7 replies)
 22. Kto je povinný zostavovať CASH FLOW? (2 replies)
 23. Výpočet preddavkov na daň z príjmov PO. (3 replies)
 24. Daňové priznanie A invalidný dôchodca (3 replies)
 25. Odpis stroja (4 replies)
 26. Nákladné auto v nájme a výdavky ako náklad. položka (2 replies)
 27. prenos daňovej povinnosti-*kontrolný výkaz (4 replies)
 28. Ročné zúčtovanie dane za rok 2015 (2 replies)
 29. opatrovanie ZŤP a pracovna zmluva (0 replies)
 30. Dohoda, odvody, odrobene roky, ... (8 replies)
 31. príjem zo služby finančného sprostredkovania (5 replies)
 32. vlastný príjem manželky - štipendium treti stupen VS (1 replies)
 33. DP predaj nehnuteľnosti súbeh zamestnanec v zahraničí (1 replies)
 34. Registračná pokladnica - urbariár,pozemkové spoločenstvá (3 replies)
 35. Konecny zostatok na ucte nesuhlasi so sumou v suvahe - uz si neviem pomoct co s tym. (0 replies)
 36. DP A-vyplniť údaje o deťoch, ak je daňový bonus už vyplatený v priebehu roka? (3 replies)
 37. Je nejaka lehota do kedy mozem poslat dodatocne DP. Zistila som ze neboli odoslane DDP za 07/2014 danova povinnost 800 € a 12/2014 nadmerny odpocet. 2000 € Je tam nejaka pokuta ak to poslem teraz? (0 replies)
 38. Ako mám zaúčtovať DPH z podaného mimoriadneho DP DPH (0 replies)
 39. Musím auto zakúpene na IČO zaradiť do obchodného majetku? (2 replies)
 40. Zúčtovanie zaplatenej zálohy za stravné lístky (0 replies)
 41. Stravné pri opatrovateľke 2015 (3 replies)
 42. odložiť odpis ? (0 replies)
 43. Odpisy FS info (0 replies)
 44. Faktúra-trojstranný obchod (0 replies)
 45. prenájom priestorov zdarma (1 replies)
 46. Predaj doodpisovaného auta - účtovanie. (8 replies)
 47. odpisovanie majetku a pripočítateľná položka (6 replies)
 48. 2% z dane (0 replies)
 49. KV DPH (6 replies)
 50. Darovanie časti nehnuteľnosti manželke (0 replies)
 51. Slovenská s.r.o. platca DPH v ČR (0 replies)
 52. ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 53. Rezerva na audit a rezerva na nevyčerpané dovolenky - riadok v účtovnej závierke. (3 replies)
 54. Odpočet dph zo služieb pri registrácii za platiteľa (2 replies)
 55. Kv dph - B1 - musi byt ic dph? (0 replies)
 56. prenájom a dph (5 replies)
 57. Firma chce vystupit z likvidacie a normalne opat fungovat. Aky je postup? (0 replies)
 58. zisk z prenájmu MV (0 replies)
 59. daň z príjmov (1 replies)
 60. Daň z príjmov (0 replies)
 61. Dodatočné daňové priznania (preplatok a nedoplatok) (1 replies)
 62. predaj nehnuteľnosti (5 replies)
 63. DPH a tovar zakupeny v zahranici (0 replies)
 64. Môžem si dávať výdavky na stravovanie v školskej jedálni do nákladov? (6 replies)
 65. kúpna zmluva sconto nábytok (0 replies)
 66. Má byť preplatok z ročného zúčtovania dane zaslaný na účet zamestnanca v prípade, že má exekúciu? (3 replies)
 67. vyúčtovacia faktúra zo ZSE (1 replies)
 68. Je encyklopedia danovym nakladom? (5 replies)
 69. odpisová skupina 1 alebo 2 -nástrojová brúska (0 replies)
 70. Dan z príjmov PO (2 replies)
 71. Zaradenie do odpisovej skupiny (1 replies)
 72. Môžem uplatniť odpočítanie DPH ak bola faktúra vystavená nesprávne? (2 replies)
 73. danove priznanie A a preplatok 4,70 eur (0 replies)
 74. vystavenie faktúr (0 replies)
 75. Povinnosť transferového oceňovania medzi dvomi PO (sro). (6 replies)
 76. tuzemské samozdanenie pri predaji bytu? (1 replies)
 77. Zdanenie nepeňažnej výhry a uplatnenie základu dane (4 replies)
 78. DPH-prenesenie DP §69, od.12, písm.g (11 replies)
 79. Čo s rozdielom medzi odpismi daňovými a účtovnými v JÚ (0 replies)
 80. Ako zaúčtovať vyúčtovaciu faktúru ZSE spolu s upomienkou a úrokmi z omeškania? (0 replies)
 81. Znizi zdravotne poistenie samoplatcu zaklad dane? (0 replies)
 82. tvorba OP k pohladavke po uplynuti 1080 dni musi byt danovy vydavok ? (8 replies)
 83. Mám pozastavenú živnosť nakoľko som na rodičovskom príspevku, ale popri prenajímam byt na RČ. (7 replies)
 84. Pripocitatelna polozka - uroky (0 replies)
 85. príjem zo zahraničia a daňový bonus (10 replies)
 86. Výdavok za služby,či zásoby-do ktorého oddielu zapísať? (3 replies)
 87. Rozpustenie rezervy (4 replies)
 88. Môžem doplniť výdavok v účtovníctve,ak už mám za ten mesiac zaplatenú DPH? (6 replies)
 89. Stravné živnostníka (0 replies)
 90. Cudzinec s trvalým pobytom mimo územie SR a podanie DP (0 replies)
 91. DPH pri zásielkovom tovare (3 replies)
 92. Ako konkrétne postupovať v JU zaúčtovanie tržieb z ERP a FA uhradená do ERP aké doklady do peňažného denníka? (0 replies)
 93. Odpisová skupina Vyvažovačka (2 replies)
 94. Dan z prijmu (4 replies)
 95. Zmena platcu DPH na mesačného (6 replies)
 96. Fa od zahr.firmy vystavena pod slovenskym IC DPH a FA je bez DPH (4 replies)
 97. Aké DPH dať pri manku na tovare? (3 replies)
 98. Pôžička konateľa (nie je zároveň spoločník) 365 alebo 379 (3 replies)
 99. Faktura 2015 a uplatnene DPH z nej 2016 (1 replies)
 100. Odpisová skupina- montovaná hala (1 replies)
 101. Prijem po pozasteveni zivnosti (7 replies)
 102. odpočet daňovej straty v tabuľke D v DPPO 2015 (2 replies)
 103. Minuly rok som bola vedena na urade prace 7 mesiacov.ako mozem uplatnit nezdanitelnu cast v manzelovom priznani na mna? (4 replies)
 104. Vstup do likvidácie a evidencia straty a licencie (0 replies)
 105. Zálohová faktúra vs. samozdanenie (2 replies)
 106. Započítanie daňovej licencie (11 replies)
 107. Nákup nového dopravného prostriedku zo zahraničia - DPH (0 replies)
 108. Švajčiarsko - výrobu a montáž pre fyzickú osobu, bude faktura bez dph? (1 replies)
 109. SK NACE - záhradníctvo (2 replies)
 110. Je potrebné k 31.12. vykazovať vo Výkaze majetku a záväzkov dlhodobý hmotný majetok nezaradený do používania (4 replies)
 111. nezdaniteľná časť základu dane (1 replies)
 112. Zaradenie do používania a odpisovanie oplotenie firemného pozemku (3 replies)
 113. Ako zaúčtovať preplatenie dobitia kreditu na firemnom telefóne platobnou kartou konateľa? (3 replies)
 114. študentka a brigáda v CR (8 replies)
 115. Platba kartou - úhrada v obchode na súkromný účel (0 replies)
 116. záloha na tovar a IČ dph (4 replies)
 117. dátum vzniku daňovej povinnosti dane z motorového vozidla za r2015 (1 replies)
 118. prenos daňovej povinnosti pod.§69 ods.12 písm j. (6 replies)
 119. ako na dph z colných dlhov na prelome roka (0 replies)
 120. Výdavky pri s.r.o. - študent (4 replies)
 121. Storno faktury - riadok dph (5 replies)
 122. DPH - súkromné auto na podnikanie (4 replies)
 123. Peňažný dar (3 replies)
 124. Faktúry od Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. (0 replies)
 125. Daň z nehnuteľnosti, PO (2 replies)
 126. Dan z prijmu fo a provizia z ovb (11 replies)
 127. odpočitateľná položka zp 2016 (8 replies)
 128. Účtovné veličiny pre rok 2015 (9 replies)
 129. Účtovné výkazy do DPPO v JÚ (4 replies)
 130. orange mesačná splátka (4 replies)
 131. Zamestnanie v Rakúsku (0 replies)
 132. Daňové priznanie B za rok 2015 - súbeh pracovného pomeru a živnosti (20 replies)
 133. §69 - Prenesenie daňovej povinnosti, nákup a predaj havarovaného-vraku motorového vozidla (5 replies)
 134. Odklad DPPO r.2015 (5 replies)
 135. príjem z darovania (5 replies)
 136. Ako sa eviduje a započíta daňová strata v r. 2015? (14 replies)
 137. Daň z príjmov (3 replies)
 138. Prečo mi nesedia riadky daňového priznania PO? (18 replies)
 139. Poštová karta - účtovanie (1 replies)
 140. Uplatňovanie výdavkov (0 replies)
 141. vyúčtovana fp za elektriku..správne účto? (1 replies)
 142. Reklamovaná a nakoniec nevyfakturovaná dodávka (4 replies)
 143. prenos daňovej povinnosti pri správe bytov a NP (9 replies)
 144. blok z Alzy (12 replies)
 145. Ako mám platiť preddavky na daň z príjmov FO? (3 replies)
 146. Vznik a zánik danovej povinnosti k dani z MV (1 replies)
 147. Riadok danového priznania PO a PHM (5 replies)
 148. Prenajatý byt - náhrada od poisťovne - daňový príjem? (2 replies)
 149. Príjem z CR a DP A (2 replies)
 150. Odpis pohľadávky (0 replies)
 151. Účet 521 alebo 522? (3 replies)
 152. Kúpa auta na firmu v priebehu roka a daň z MV (11 replies)
 153. Podnik zahranicnej osoby v obchodnom registri forma SZCO a prijem do 1901,66 EUR. (0 replies)
 154. Fakturácia - práce prevedené v SR, pre platiteľa DPH registrovaného ČR. (2 replies)
 155. Daň z príjmov FO (1 replies)
 156. Daňové priznanie z Rakúska (0 replies)
 157. szčo a príjem 1200 eur (2 replies)
 158. neuplatnená dph na výstupe (7 replies)
 159. danova licencia vyssia ako skutocna dan (6 replies)
 160. neziskovka (0 replies)
 161. účtovanie nezaplatených faktúr - exekúcia (0 replies)
 162. Mám tento 3dňový zahraničný cestovný príkaz vyplnený správne čo sa týka EUR? (0 replies)
 163. Zaplatenie DPH z BÚ (1 replies)
 164. Ukončenie živnosti k 31.12.2015 a zamestnaný na plný úväzok od 15.12.2015 ale v ČR (17 replies)
 165. čerpanie sociálneho fondu (2 replies)
 166. Blocky za stravu v JU (8 replies)
 167. fakturácia, vyúčtovanie LKW (0 replies)
 168. zostatok na účte 326 (3 replies)
 169. diety a SZCO (3 replies)
 170. SZČO + zamestnanie ? (5 replies)
 171. Aka dan na samozdanenie? (1 replies)
 172. oceňovanie zvierat pre zaradenie do dlhodobého majetku (0 replies)
 173. Nová prevádzka znamená, že musím ohlásiť na živnostenský úrad? (3 replies)
 174. odpočítateľná položka na manželku (3 replies)
 175. Kúpa majetku pred vznikom s.r.o.? (7 replies)
 176. Co s takou fakturou (7 replies)
 177. daňová licencia (2 replies)
 178. požitie firemného auta aj na súkr.účel - živnostíní (2 replies)
 179. Príloha k DP (3 replies)
 180. Elektronická komunikácia s DÚ - zastupovanie SZČO (7 replies)
 181. Prerušenie živnosti - čo so zostatkom v pokladnici a na BÚ? (0 replies)
 182. FVE odpisová skupina (0 replies)
 183. nárok na dph u neexistujúceho subjektu (4 replies)
 184. otvorenie pobočky sro - prenájom kancelárie mimo sídla sro (2 replies)
 185. vecné bremeno (0 replies)
 186. Nákup programu od zahraničného neplatca dph (0 replies)
 187. Mám povinnosť podať daňové priznanie? (5 replies)
 188. Môžem na účet 381 účtovať výdavky, ktoré sa mi budú premietať do nákladov nasledujúcich cca 10 rokov? (5 replies)
 189. Narok na cestovne v zahranici? (2 replies)
 190. Auto aj na súkromné účely (3 replies)
 191. Daňový doklad k prijatej platbe a DPH (7 replies)
 192. Uplatňujem si odpočet DPH z prijatých faktúr "tak ako doteraz" aj keď vystavujem faktúru s prenosom daňovej povinnosti (stavebné práce)? (3 replies)
 193. DPH aj DzP pri 80% z dph aj mesačných odpisov...ako postupovať? (0 replies)
 194. Kde uvediem preddavky na daň z prenájmu v DP? (2 replies)
 195. Čo s dlhodobým hmotným majetkom pri ukončení živnosti (1 replies)
 196. kúpa stroja na základe Zmluvy o úvere (5 replies)
 197. Daňové priznanie (2 replies)
 198. URBIS_ZACIATOCNE UCTOVNE OPERACIE (0 replies)
 199. vyplatený honorár za spev študentovi (3 replies)
 200. Akú výšku nezdaniteľnej časti základu dane si môžem uplatniť v daň.priznaní? (2 replies)
 201. Preradenie automobilu do osobného užívania (7 replies)
 202. Cash flow systém DPH (0 replies)
 203. DDP - DzMV 2015, Ako vyplnit R13 sadzba 1, sadzba 2 a R19. (3 replies)
 204. Ako zaúčtovať nevýznamnú chybu v PÚ? (0 replies)
 205. Fakturácia za sprostredkovanie prepravy v roku 2016 do EÚ (0 replies)
 206. Oprava nevýznamnej chyby (1 replies)
 207. naklady suvisiace s rokom 2014, aky dopad maju na DP za rok 2015 (1 replies)
 208. Prosím Vás ako zaúčtujem havaríjne poistenie -uplatnenie škody, nároku na náhradu škody? Ďakujem Vám (1 replies)
 209. suma danovej licencie ak sme k 31.12. zrusili DPH? (2 replies)
 210. Ako zaúčtovať v OZ príjem z provízie ? (1 replies)
 211. Sachbezug a daňové priznanie v AT (0 replies)
 212. Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva v jednom (3 replies)
 213. Odpočet DPH (1 replies)
 214. Lakťová opierka do auta (3 replies)
 215. Stratený bloček (1 replies)
 216. pausalne výdavky a počet mesiacov pri začatí podnikania (2 replies)
 217. Fakturácia služby (0 replies)
 218. Ako vyriesit fakturu bez DPH od platcu DPH v CR ak som neplatca DPH v SR? (7 replies)
 219. Daňový bonus uplatnený u zamestnávateľa (4 replies)
 220. Ako robiť uzávierky pri VRP? (6 replies)
 221. Čestné vyhlásenie o nevykonávaní činnosti finančného agenta - skončenie podnikania podľa § 17 ods. 9 ? (2 replies)
 222. vyhra mobilu v s.r.o. (7 replies)
 223. predčasne splatený leasing a Daňové priznanie (2 replies)
 224. Bola som živnostníčkou 2 mesiace roku 2015,10 mesiacov som bola nezamestnaná. Koľko mesiacov si môžem uplatniť nezdaniteľnú časť v dańovom priznaní? (1 replies)
 225. Stravné pri práci v zahraničí (11 replies)
 226. Zrážková daň z príjmu autora - príspevok do novín (1 replies)
 227. Vyrovnanie dane a PN (16 replies)
 228. Platia sa odvody do soc.poisťovne z dotácie z úradu práce? (7 replies)
 229. Účet 221 na konci roka a povolené prečerpanie (12 replies)
 230. Daňová evidencia (3 replies)
 231. neprenajatý sklad (1 replies)
 232. Ako správne zakladať Faktúry? (9 replies)
 233. Potvrdenie o príjme české aj slovenské od tej istej slovenskej firmy (3 replies)
 234. Emisné ážio (1 replies)
 235. Vyradenie neodpísaného auta a následný predaj? (2 replies)
 236. Reklamacia tovaru z druhej ruky (0 replies)
 237. Dodanie tovaru EU a 10% DPH .- vymeranie DPH (0 replies)
 238. Kniha záväzkov - nesprávne nahodený záväzok v roku 2014 (0 replies)
 239. danove priznanie finanč.poradkyni-paušal (1 replies)
 240. Mandátna zmluva v JU - Kniha pohľadávok? (6 replies)
 241. dohoda o vykonani prace (0 replies)
 242. Vyradenie auta v ZC z podnikania a následný predaj (0 replies)
 243. Koľko mesiacov si môže uplatniť manžel NČZD na manželku? (2 replies)
 244. Zaslanie prílohy k Dan.priznaniu FO - dodatočne, ako ? (9 replies)
 245. ako elektronicky zaslať v JÚ účtovnú závierku ? (3 replies)
 246. Účet 342 na konci roka (2 replies)
 247. Nepojazdný traktor - majetok , či nie ?? (8 replies)
 248. mesačné kurzové rozdiely Fio Banka v CZK (0 replies)
 249. Odpustenie záväzku (0 replies)
 250. Peňažný príjem od držiteľa lieku poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a zrážková daň zaplatená držiteľom. Ako vypracovať DP PO ? (0 replies)