PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. 323 zrušenie rezervy
 2. ZTP a danove priznanie 2015
 3. Ako zaúčtovať vykonanú úhrady faktúry bez faktúry?
 4. nezdaniteľná časť na manželku s českou materskou
 5. zálohová faktúra do zahraničia
 6. MRP evidencia majetku - oplatí sa?
 7. Príjmy budúcich období - zrušenie
 8. chybajuci doklad v uctovnictve
 9. Odvody 2016 a nedoplatok RZZP
 10. musí byť fa zo zahraničnia v účtovníctve origálne podpísaná
 11. Odvody za december platene v januari
 12. Rezerva na overenie ÚZ - rušenie
 13. ako mám zaučťovať zaplatenú DzP za rok 2014 v JU ktorá bola zaplatená v roku 2015?
 14. súkromné vozidlo nezaradené v obchodnom majetku (cestovné náhrady) a diaľničná známka
 15. Odvody z dividend do ZP
 16. Prenajom nehnutelnosti nezaradenej od obchodneho majetku a dopad na oslobodenie od dane z prijmu pri predaji nehnutelnosti.
 17. Odplata za odstúpenie a pristúpenie k zákazke a DPH
 18. zabudnutá faktúra za stavebné práce
 19. riadok 118 v danovom priznaní typu B, fyzicka osoba, nerezident na Slovensku
 20. Daňové priznanie
 21. Prenesenie daňovej povinnosti od 01.0.12016
 22. kniha jázd - kombinovaná spotreba v progr. ALFA
 23. Nedoplatok z RZZP zauctovanie
 24. sponzorsky nefinančny dar a danova povinnost
 25. ako predčasne vyradiť auto z majetku s.r.o.
 26. hedging daňové či nedaňové náklady
 27. Nadmerný odpočet v jednom mesiaci a v nasledujúcom vlastná daňová povinnosť. Ako správne vyplniť daňové priznanie DPH?
 28. Traktor - nezahrnutý do majetku firmy
 29. skadial stiahnem tlacivo na fakturu?
 30. priemerný zárobok
 31. Danové priznanie z dedičstva
 32. odberateľ zaplatil viac - odpis
 33. Szčo a iné príjmy 40% paušálne výdavky?
 34. Prenájom garáže
 35. Stavebne prace bez DPH a uvadzanie v priznani
 36. Za aké obdobie platím daň za auto, ak bolo predané v novembri 2015, ale prepis sa uskutočnil až v januári 2016?
 37. Odpočítateľná položka na daňovníka za rok 2015
 38. Uctovanie grantu
 39. Daň z motorových vozidel
 40. SZČO + úrok z termínovaného vkladu v daňovom priznaní
 41. dva pracovne pomery a pn
 42. Ukončenie živnosti v roku 2015!!!
 43. Paušálne výdavky za PHL
 44. Neplatca DPH vyvoz tovaru do Svajciarska. Je mozne vratenie DPH ?
 45. Daňové priznanie Rakúsko
 46. Je potrebna transferova smernica?
 47. Ako zaúčtovať v JÚ rôzne ceny na faktúre v cudzej mene a platbe kuriérovi cez terminál?
 48. Zamestnanec - invalid nad 70% a nemocenske davky
 49. účtovanie na prelome roka, DPH, náklady..
 50. staré pohľadávky - ako zlikvidovať v JU
 51. Vykonávať AUDIT v ČR alebo SR - štúdium, možnosti do budúcna?
 52. Aká je max. výška príjmu manželky aby si mohol manžel na ňu uplatniť nezdaniteľnú časť?
 53. dotácia závodného stavovania vo vlastnom stravovacom zariadení
 54. Vie mi niekto poskytnúť tabuľku na výpočet nedokončenej výroby?
 55. Výroba zhrňovacej plachty na náves+výroba a aplikácia reklamnej potlače, je technické zhodnotenie?
 56. DzMV výdaj?
 57. odvody z Dohody o vykonaní práce
 58. Predaj dvoch hál a účtovanie na 641-tke.
 59. Čo hrozí za chýbajúce interné smernice?
 60. 2% - vyhlasenie o poukázani podielu zapl. dane r. č. 12
 61. Samozdanenie - paušál.
 62. Treba si pýtať doklad o príjme z dohody?
 63. Postup na zostavenie DP DPH a uctovnej zavierky
 64. Marža a inventúrny stav
 65. daňový bonus a NČZD
 66. DMV
 67. dobropis k minuloročnej faktúre
 68. Výpočet úrokov z poskytnutej pôžičky
 69. Nárok na odpočít. položku - manželka
 70. Účtovanie o platbách cez terminál
 71. Ako počítať cenu PHM pri cestovných príkazoch?
 72. zlý počet príloh v danovom priznaní typ B
 73. DzMV riadok č.10
 74. Koľko dohôd o nevyberaní dane - Autorský honorár?
 75. Par.69 od DPH-odst.12.písm.j
 76. Danove priznanie dochodca
 77. Nesúlad denných uzávierok s mesačnou a ročnou uzávierkou
 78. Musí platiť študent daň z nehnuteľnosti?
 79. Ročne zučtovanie dane zamestnanca prijateho 1.1.2016.
 80. Transferová dokumentácia-áno či nie ?
 81. Účtovanie paušálnych výdavkov za motorové vozidlo
 82. Miestna príslušnosť pri DzMV?
 83. daňové odpisy vyradeného majetku
 84. Záloha za požičanie korčúľ
 85. Ťahač - nákladné auto
 86. Prechod z JU na paušálne výdavky
 87. Ako vyplniť daňové priznanie pri kúpe aj predaji toho istého pozemku (nehnutelnosti) v jednom roku (2015)?
 88. Ukončenie podnikania a odpisy
 89. AUTO NA IČO
 90. datum vzniku DP pri vozidle
 91. Daň priznanie podané v Rakúsku.
 92. AKo podat danove priznanie za 2015
 93. dan z motorovych vozidiel - r. 34 z TP - tahac
 94. Účtovníctvo v Čechách
 95. Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti
 96. daň z motorových vozidiel - aký dátum brať do úvahy?
 97. Neuhradená strata min. rokov, úhrada zo zisku a platenie odvodov do ZP
 98. ALFA+ a sklady
 99. Nerozdelený zisk
 100. Nárok na cestovné náhrady ako zamestnanec.
 101. SZČO-zdravotné poistenie
 102. Aké je správne druhové členenie výdavkov v jednoduchom účtovníctve OZ
 103. Prenájom na prelome rokov?
 104. Zauctovanie Odvodov
 105. Uzávierka DPH
 106. Neplatca DPH - nákup a predaj áut v EU
 107. Živnostenský list - FO s trvalým pobytom v Rakúsku
 108. DP k motorovým vozidlám preplatok
 109. Daňové priznanie z prenájmu z polovice domu
 110. Podávať DPzMV každý rok ?
 111. Výber z účtu s.r.o. - dotácia pokladne
 112. DzMV odd. III riadok 19 - počet mesiacov 12 nechce brať
 113. Fyzická osoba-nepodnikateľ a daň z predaja pozemku
 114. mohol by mi niekto pomoct s danovim priznanim ???
 115. Účtovný odpis
 116. účtovanie úrokov pri nesplácaní pôžičky
 117. Vyska nakladu z predaja budovy z hladiska Zakona o dani z prijimov
 118. Prenos danovej povinnosti, kupa predaj materialu
 119. Predaj automobilu a Daňové priznanie PO
 120. povinnosť IČ DPH
 121. Szčo -prenájom nebyt. priestorov
 122. Priznanie k DzPPO za rok 2015.
 123. daň z MV - nové auto
 124. daň z MV - zdaňovacie obdobie
 125. Daň zaplatená na starý účet
 126. prenájom bytu
 127. Výstavba bytového domu - problém účtovania
 128. Čo je príležitostný príjem?
 129. Platím clo/DPH za tovar z USA, ktorý nemá pri sebe žiadne údaje?
 130. Obrat pre povinného platcu DPH - predaj v EU na slovenskú živnosť
 131. Dotácia účtu s.r.o.
 132. Kurzový rozdiel na účte ku koncu účtovného obdobia
 133. Použitie vozidla na podnikanie -nevyužívané
 134. DzMV-účet
 135. Daň z MV, VS
 136. Daň z MV - zamestnanec použije pri SC vozidlo evidované v ČR
 137. ako vyplnit DP pre DzMV, oddiel III riadok 19 (pocet mesiacov)?
 138. DP DzMV-nákladné vozidlo
 139. Má ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce povinnosť auditu?
 140. Formulare Einkommesteuererklarung
 141. Ako vyradiť nespotrebované neplatné stravné lístky?
 142. Akú položku má použiť pri prevode fin. prostriedkov z bežného účtu na projektový?
 143. nákup 2015, predaj 2016 - daň z príjmu
 144. Vratenie dani z Rakuska
 145. zaučtovanie vkladov a vyberov z banky v money S3 _zakladne imanie
 146. danové priznanie do Nemecka
 147. Prenájom nehnuteľnosti - doplatok za energie
 148. DzMV 2015 - tahace a navesy
 149. Predávam nehnuteľnosť kde 1/2 som zdedila viac ako pred 5 rokmi, ďalšiu 1/2 v roku 2015
 150. Registračný orgán - účtovanie na stredisko
 151. Daňové priznanie v rakúsku
 152. Registračka a sekretárske a administratívne práce?
 153. zánik daňovej povinnosti k DzMV
 154. Ako rozumieť zákonu 461/2003 o soc poistení v bode povinnosti zamestnávateľa
 155. Ako vystaviť faktúru do ČR za opravu čelného skla pre firmu s CZ IČ DPH?
 156. Dan z motor.vozidiel N1 aky udaj z TP
 157. Výpočet cestnej dane
 158. Zásielkový predaj
 159. DzMV a palivo BA 95 B+LPG
 160. dan z motorovych vozidiel - tahac+naves
 161. Intrastat - fakturovaná suma
 162. daň. z MV čo vyplnit do r. 8?
 163. Služba poskytnutá v zahraničí
 164. Predaj MV lízingovke a nový lízing
 165. Môžem si do výdavkov pri prenájme bytu nezaradeného do obchodného majetku zahrnúť províziu RK a poplatok za skylink?
 166. DP DzMV
 167. Časové rozlíšenie nájomného vyplateného v roku 2014 vopred na rok 2015 JU
 168. Prenos daňovej povinnosti - materiál.
 169. DPH prenos danňovej povinnosti od 1.1.2016
 170. Preddavok na dan z motorovych vozidiel uhradeny az v 01/2016
 171. vystavenie Fa platca DPH - prenos daňovej povinnosti od 1.1.2016
 172. DP DzMV-prenajaté vozidlo
 173. Vystavenie faktúry pre českú firmu.
 174. Nevyužívaný motocykel v obchodnom majetku do daňového priznania CMV?
 175. Pracovná cesta SZČO v Nemecku presiahla 183 dní.
 176. Auto v majetku prenajaté - kto podáva daň. priznanie alebo oznámenie?
 177. Daňové priznania - invalidný dôchodok a maródka
 178. odpočitatelnu polozku na 50% invalidnú manželku?
 179. Kedy vzniká SZČO povinnosť odvádzať odvody do sociálnej poisťovne?
 180. Ako sa odpisuje obilný kombajn od roku 2015?
 181. Ako účtujete v programe POHODA odpisy???
 182. Ako vypočítať daň z motorových vozidiel, keď bolo súkromné auto zamestnanca použité len raz?
 183. Datum vzniku danovej povinnosti DzMV
 184. Mám auto na leasing - môžem si účtovať kilometrovné + opotrebenie?
 185. Prenajom vozidla - SZCO
 186. Účtovanie dane z motorových vozidiel.
 187. paušálne výdavky uplatniť pre živnostníka účtujúceho v PÚ-dá sa?
 188. Účtovanie úveru
 189. DZMV
 190. Vrátenie dani z motorových vozidiel
 191. Cenový dobropis
 192. DzMV - znizenie sadzby
 193. Naklady prenajateho auta
 194. Nesprávny údaj v dani z MV
 195. DPH
 196. Aké dátumy použiť pri dani z MV?
 197. Odpisovanie auta v cene 5000€
 198. Odpisy majetku.
 199. Preplatok z pohľadávky
 200. novela zákona o DPH - možem si nárokovať?
 201. Je zdravotný preukaz zamestnanca daňovo uznateľný výdavok pre s.r.o.?
 202. Inventúra skladu
 203. Ako účtovať vystavenú faktúru zníženú o zrážkovú daň?
 204. Preddavok na DzMV
 205. Preddavok na DzMV za 12/2015 zaplatený v 01/2016
 206. aké IČ DPH poskytnůť?
 207. SZCO - auto - udrzba
 208. Musí sa vystavovať likvidačny list k DF, alebo stači iba pečiatka s rozpsom účtov
 209. Preradenie HIM podľa nových odpis.skupín - bioplynová stanica - venuje sa niekto tejto problematike?
 210. DPH pri predaji budovy
 211. DzMV súkromné vozidlo použité v dvoch firmách
 212. Upravuje sa sadzba dane z motorových vozidiel podľa veku aj pri prípojnom vozidle - prívesnom vozíku?
 213. živnosť a dohoda o dielo
 214. Účtovné a daňové odpisy pri technickom zhodnotení.
 215. Nákup HM za účelom darovania a DPH a daň z príjmu.
 216. Oznámenie o ZÁNIKU dane z MV k 31.12. !!!
 217. Zaokrúhľovanie odloženej dane
 218. Prijem SZCO - odvody
 219. Dátum vzniku daňovej povinnosti k dani z MV 2015 - zmena daňovníka
 220. Krycí list
 221. Výber peňazí z bankomatu
 222. Môže si manžel uplatniť NČZD?
 223. DzMV 2015
 224. Predaj vozidla firme AAA a daň z motorových vozidiel
 225. Nákup auta a výdavky súvisiace s obstaraním
 226. Odpis v rámci prenájmu 2015
 227. Transferové oceňovanie a úroky z pôžičky
 228. Je garaz sucastou podlahovych ploch pri dani zo stavieb?
 229. Daň z nehnuteľnosti pri predaji bytu
 230. Mám nárok na nezdaniteľnú časť základu dane ?
 231. Samozdanenie stavebno - montážnych prác
 232. daňová úľava pri treťom pilier
 233. Zdaňovanie neuhradeného záväzku - pôžička od konateľa
 234. poberanie náhradného výživného za neplatené výživné
 235. Daň z motorových vozidiel - excelovská tabuľka - má niekto ?
 236. Daň z motorových vozidiel - súkromné auto používané na podnikanie v s.r.o.
 237. Daň z motorových vozidiel - súkromné auto používané na podnikanie v s.r.o.
 238. tuzemské samozdanenie
 239. Podať 2 priznania DzMV keď sa menila ŠPZ?
 240. Mesačná daň z príjmu
 241. spotrebovaný materiál vo vystavenej faktúre- účtovanie
 242. odpisy a DMV
 243. Znizuje urok z omeskania v DP vysledok hospodarenia?
 244. zanik danovej povinnosti k dani z nehnutelnosti (geometricky plan)
 245. Môžem si uplatniť odpočet DPH, ak robím v stavebníctve a uplatňujem prenos daňovej povinnosti?
 246. Daň z mot. vozidla
 247. daňová licencia
 248. Vznika mi povinnost na uhradu dane z predaja?
 249. Dátum vzniku, zániku daň. povinnosti k dani z MV 2015
 250. Daň z MV