PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. zabudnutá faktúra za stavebné práce
 2. riadok 118 v danovom priznaní typu B, fyzicka osoba, nerezident na Slovensku
 3. Daňové priznanie
 4. Prenesenie daňovej povinnosti od 01.0.12016
 5. kniha jázd - kombinovaná spotreba v progr. ALFA
 6. Nedoplatok z RZZP zauctovanie
 7. sponzorsky nefinančny dar a danova povinnost
 8. ako predčasne vyradiť auto z majetku s.r.o.
 9. hedging daňové či nedaňové náklady
 10. Nadmerný odpočet v jednom mesiaci a v nasledujúcom vlastná daňová povinnosť. Ako správne vyplniť daňové priznanie DPH?
 11. Traktor - nezahrnutý do majetku firmy
 12. skadial stiahnem tlacivo na fakturu?
 13. priemerný zárobok
 14. Danové priznanie z dedičstva
 15. odberateľ zaplatil viac - odpis
 16. Szčo a iné príjmy 40% paušálne výdavky?
 17. Prenájom garáže
 18. Stavebne prace bez DPH a uvadzanie v priznani
 19. Za aké obdobie platím daň za auto, ak bolo predané v novembri 2015, ale prepis sa uskutočnil až v januári 2016?
 20. Odpočítateľná položka na daňovníka za rok 2015
 21. Uctovanie grantu
 22. Daň z motorových vozidel
 23. SZČO + úrok z termínovaného vkladu v daňovom priznaní
 24. dva pracovne pomery a pn
 25. Ukončenie živnosti v roku 2015!!!
 26. Paušálne výdavky za PHL
 27. Neplatca DPH vyvoz tovaru do Svajciarska. Je mozne vratenie DPH ?
 28. Daňové priznanie Rakúsko
 29. Je potrebna transferova smernica?
 30. Ako zaúčtovať v JÚ rôzne ceny na faktúre v cudzej mene a platbe kuriérovi cez terminál?
 31. Zamestnanec - invalid nad 70% a nemocenske davky
 32. účtovanie na prelome roka, DPH, náklady..
 33. staré pohľadávky - ako zlikvidovať v JU
 34. Vykonávať AUDIT v ČR alebo SR - štúdium, možnosti do budúcna?
 35. Aká je max. výška príjmu manželky aby si mohol manžel na ňu uplatniť nezdaniteľnú časť?
 36. dotácia závodného stavovania vo vlastnom stravovacom zariadení
 37. Vie mi niekto poskytnúť tabuľku na výpočet nedokončenej výroby?
 38. Výroba zhrňovacej plachty na náves+výroba a aplikácia reklamnej potlače, je technické zhodnotenie?
 39. DzMV výdaj?
 40. odvody z Dohody o vykonaní práce
 41. Predaj dvoch hál a účtovanie na 641-tke.
 42. Čo hrozí za chýbajúce interné smernice?
 43. 2% - vyhlasenie o poukázani podielu zapl. dane r. č. 12
 44. Samozdanenie - paušál.
 45. Treba si pýtať doklad o príjme z dohody?
 46. Postup na zostavenie DP DPH a uctovnej zavierky
 47. Marža a inventúrny stav
 48. daňový bonus a NČZD
 49. DMV
 50. dobropis k minuloročnej faktúre
 51. Výpočet úrokov z poskytnutej pôžičky
 52. Nárok na odpočít. položku - manželka
 53. Účtovanie o platbách cez terminál
 54. Ako počítať cenu PHM pri cestovných príkazoch?
 55. zlý počet príloh v danovom priznaní typ B
 56. DzMV riadok č.10
 57. Koľko dohôd o nevyberaní dane - Autorský honorár?
 58. Par.69 od DPH-odst.12.písm.j
 59. Danove priznanie dochodca
 60. Nesúlad denných uzávierok s mesačnou a ročnou uzávierkou
 61. Musí platiť študent daň z nehnuteľnosti?
 62. Ročne zučtovanie dane zamestnanca prijateho 1.1.2016.
 63. Transferová dokumentácia-áno či nie ?
 64. Účtovanie paušálnych výdavkov za motorové vozidlo
 65. Miestna príslušnosť pri DzMV?
 66. daňové odpisy vyradeného majetku
 67. Záloha za požičanie korčúľ
 68. Ťahač - nákladné auto
 69. Prechod z JU na paušálne výdavky
 70. Ako vyplniť daňové priznanie pri kúpe aj predaji toho istého pozemku (nehnutelnosti) v jednom roku (2015)?
 71. Ukončenie podnikania a odpisy
 72. AUTO NA IČO
 73. datum vzniku DP pri vozidle
 74. Daň priznanie podané v Rakúsku.
 75. AKo podat danove priznanie za 2015
 76. dan z motorovych vozidiel - r. 34 z TP - tahac
 77. Účtovníctvo v Čechách
 78. Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti
 79. daň z motorových vozidiel - aký dátum brať do úvahy?
 80. Neuhradená strata min. rokov, úhrada zo zisku a platenie odvodov do ZP
 81. ALFA+ a sklady
 82. Nerozdelený zisk
 83. Nárok na cestovné náhrady ako zamestnanec.
 84. SZČO-zdravotné poistenie
 85. Aké je správne druhové členenie výdavkov v jednoduchom účtovníctve OZ
 86. Prenájom na prelome rokov?
 87. Zauctovanie Odvodov
 88. Uzávierka DPH
 89. Neplatca DPH - nákup a predaj áut v EU
 90. Živnostenský list - FO s trvalým pobytom v Rakúsku
 91. DP k motorovým vozidlám preplatok
 92. Daňové priznanie z prenájmu z polovice domu
 93. Podávať DPzMV každý rok ?
 94. Výber z účtu s.r.o. - dotácia pokladne
 95. DzMV odd. III riadok 19 - počet mesiacov 12 nechce brať
 96. Fyzická osoba-nepodnikateľ a daň z predaja pozemku
 97. mohol by mi niekto pomoct s danovim priznanim ???
 98. Účtovný odpis
 99. účtovanie úrokov pri nesplácaní pôžičky
 100. Vyska nakladu z predaja budovy z hladiska Zakona o dani z prijimov
 101. Prenos danovej povinnosti, kupa predaj materialu
 102. Predaj automobilu a Daňové priznanie PO
 103. povinnosť IČ DPH
 104. Szčo -prenájom nebyt. priestorov
 105. Priznanie k DzPPO za rok 2015.
 106. daň z MV - nové auto
 107. daň z MV - zdaňovacie obdobie
 108. Daň zaplatená na starý účet
 109. prenájom bytu
 110. Výstavba bytového domu - problém účtovania
 111. Čo je príležitostný príjem?
 112. Platím clo/DPH za tovar z USA, ktorý nemá pri sebe žiadne údaje?
 113. Obrat pre povinného platcu DPH - predaj v EU na slovenskú živnosť
 114. Dotácia účtu s.r.o.
 115. Kurzový rozdiel na účte ku koncu účtovného obdobia
 116. Použitie vozidla na podnikanie -nevyužívané
 117. DzMV-účet
 118. Daň z MV, VS
 119. Daň z MV - zamestnanec použije pri SC vozidlo evidované v ČR
 120. ako vyplnit DP pre DzMV, oddiel III riadok 19 (pocet mesiacov)?
 121. DP DzMV-nákladné vozidlo
 122. Má ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce povinnosť auditu?
 123. Formulare Einkommesteuererklarung
 124. Ako vyradiť nespotrebované neplatné stravné lístky?
 125. Akú položku má použiť pri prevode fin. prostriedkov z bežného účtu na projektový?
 126. nákup 2015, predaj 2016 - daň z príjmu
 127. Vratenie dani z Rakuska
 128. zaučtovanie vkladov a vyberov z banky v money S3 _zakladne imanie
 129. danové priznanie do Nemecka
 130. Prenájom nehnuteľnosti - doplatok za energie
 131. DzMV 2015 - tahace a navesy
 132. Predávam nehnuteľnosť kde 1/2 som zdedila viac ako pred 5 rokmi, ďalšiu 1/2 v roku 2015
 133. Registračný orgán - účtovanie na stredisko
 134. Daňové priznanie v rakúsku
 135. Registračka a sekretárske a administratívne práce?
 136. zánik daňovej povinnosti k DzMV
 137. Ako rozumieť zákonu 461/2003 o soc poistení v bode povinnosti zamestnávateľa
 138. Ako vystaviť faktúru do ČR za opravu čelného skla pre firmu s CZ IČ DPH?
 139. Dan z motor.vozidiel N1 aky udaj z TP
 140. Výpočet cestnej dane
 141. Zásielkový predaj
 142. DzMV a palivo BA 95 B+LPG
 143. dan z motorovych vozidiel - tahac+naves
 144. Intrastat - fakturovaná suma
 145. daň. z MV čo vyplnit do r. 8?
 146. Služba poskytnutá v zahraničí
 147. Predaj MV lízingovke a nový lízing
 148. Môžem si do výdavkov pri prenájme bytu nezaradeného do obchodného majetku zahrnúť províziu RK a poplatok za skylink?
 149. DP DzMV
 150. Časové rozlíšenie nájomného vyplateného v roku 2014 vopred na rok 2015 JU
 151. Prenos daňovej povinnosti - materiál.
 152. DPH prenos danňovej povinnosti od 1.1.2016
 153. Preddavok na dan z motorovych vozidiel uhradeny az v 01/2016
 154. vystavenie Fa platca DPH - prenos daňovej povinnosti od 1.1.2016
 155. DP DzMV-prenajaté vozidlo
 156. Vystavenie faktúry pre českú firmu.
 157. Nevyužívaný motocykel v obchodnom majetku do daňového priznania CMV?
 158. Pracovná cesta SZČO v Nemecku presiahla 183 dní.
 159. Auto v majetku prenajaté - kto podáva daň. priznanie alebo oznámenie?
 160. Daňové priznania - invalidný dôchodok a maródka
 161. odpočitatelnu polozku na 50% invalidnú manželku?
 162. Kedy vzniká SZČO povinnosť odvádzať odvody do sociálnej poisťovne?
 163. Ako sa odpisuje obilný kombajn od roku 2015?
 164. Ako účtujete v programe POHODA odpisy???
 165. Ako vypočítať daň z motorových vozidiel, keď bolo súkromné auto zamestnanca použité len raz?
 166. Datum vzniku danovej povinnosti DzMV
 167. Mám auto na leasing - môžem si účtovať kilometrovné + opotrebenie?
 168. Prenajom vozidla - SZCO
 169. Účtovanie dane z motorových vozidiel.
 170. paušálne výdavky uplatniť pre živnostníka účtujúceho v PÚ-dá sa?
 171. Účtovanie úveru
 172. DZMV
 173. Vrátenie dani z motorových vozidiel
 174. Cenový dobropis
 175. DzMV - znizenie sadzby
 176. Naklady prenajateho auta
 177. Nesprávny údaj v dani z MV
 178. DPH
 179. Aké dátumy použiť pri dani z MV?
 180. Odpisovanie auta v cene 5000€
 181. Odpisy majetku.
 182. Preplatok z pohľadávky
 183. novela zákona o DPH - možem si nárokovať?
 184. Je zdravotný preukaz zamestnanca daňovo uznateľný výdavok pre s.r.o.?
 185. Inventúra skladu
 186. Ako účtovať vystavenú faktúru zníženú o zrážkovú daň?
 187. Preddavok na DzMV
 188. Preddavok na DzMV za 12/2015 zaplatený v 01/2016
 189. aké IČ DPH poskytnůť?
 190. SZCO - auto - udrzba
 191. Musí sa vystavovať likvidačny list k DF, alebo stači iba pečiatka s rozpsom účtov
 192. Preradenie HIM podľa nových odpis.skupín - bioplynová stanica - venuje sa niekto tejto problematike?
 193. DPH pri predaji budovy
 194. DzMV súkromné vozidlo použité v dvoch firmách
 195. Upravuje sa sadzba dane z motorových vozidiel podľa veku aj pri prípojnom vozidle - prívesnom vozíku?
 196. živnosť a dohoda o dielo
 197. Účtovné a daňové odpisy pri technickom zhodnotení.
 198. Nákup HM za účelom darovania a DPH a daň z príjmu.
 199. Oznámenie o ZÁNIKU dane z MV k 31.12. !!!
 200. Zaokrúhľovanie odloženej dane
 201. Prijem SZCO - odvody
 202. Dátum vzniku daňovej povinnosti k dani z MV 2015 - zmena daňovníka
 203. Krycí list
 204. Výber peňazí z bankomatu
 205. Môže si manžel uplatniť NČZD?
 206. DzMV 2015
 207. Predaj vozidla firme AAA a daň z motorových vozidiel
 208. Nákup auta a výdavky súvisiace s obstaraním
 209. Odpis v rámci prenájmu 2015
 210. Transferové oceňovanie a úroky z pôžičky
 211. Je garaz sucastou podlahovych ploch pri dani zo stavieb?
 212. Daň z nehnuteľnosti pri predaji bytu
 213. Mám nárok na nezdaniteľnú časť základu dane ?
 214. Samozdanenie stavebno - montážnych prác
 215. daňová úľava pri treťom pilier
 216. Zdaňovanie neuhradeného záväzku - pôžička od konateľa
 217. poberanie náhradného výživného za neplatené výživné
 218. Daň z motorových vozidiel - excelovská tabuľka - má niekto ?
 219. Daň z motorových vozidiel - súkromné auto používané na podnikanie v s.r.o.
 220. Daň z motorových vozidiel - súkromné auto používané na podnikanie v s.r.o.
 221. tuzemské samozdanenie
 222. Podať 2 priznania DzMV keď sa menila ŠPZ?
 223. Mesačná daň z príjmu
 224. spotrebovaný materiál vo vystavenej faktúre- účtovanie
 225. odpisy a DMV
 226. Znizuje urok z omeskania v DP vysledok hospodarenia?
 227. zanik danovej povinnosti k dani z nehnutelnosti (geometricky plan)
 228. Môžem si uplatniť odpočet DPH, ak robím v stavebníctve a uplatňujem prenos daňovej povinnosti?
 229. Daň z mot. vozidla
 230. daňová licencia
 231. Vznika mi povinnost na uhradu dane z predaja?
 232. Dátum vzniku, zániku daň. povinnosti k dani z MV 2015
 233. Daň z MV
 234. Predpokladaná daň- daň z motorových vozidiel - zmeny od 25.01.2016 na základe metodického usmernenia
 235. České faktúry a DPH od 1.1.2016
 236. Oznamuje za zánik DP k dani z motor. vozidiel DU ?
 237. Môžem si uplatniť odpočítateľnú položku na manžela?
 238. daňová úľava na manželku ak je na invalidnom dochodku
 239. účel využitia - vplyv na odpisy
 240. treba sa zaregistrovať na DÚ ak sa chystá SZčO zamestnať človeka na dohodu ?
 241. zodpovednosť pri výkone služby
 242. Odsávanie do haly v OC 1690 EUR bez DPH, je ho potrebné odpisovať?
 243. faktúra TVK
 244. DANOVE PRIZNANIE K DANI Z MOTOROVYCH VOZIDIEL
 245. DZMV vznik daňovej povinnosti
 246. Dohoda o pracovnej činnosti - povinnosť podať DP alebo RZ?
 247. daňové priznanie z MV
 248. EXEKÚCIA - účtovanie trov oprávneného
 249. Prefakturácia
 250. Tvorba RF zo zisku - povinný prídel