1. Príjem z Rakúska (3 replies)
 2. Môžem vymazať skladovú kartu? (3 replies)
 3. Prenesenie daňovej povinnosti (3 replies)
 4. Som podnikatel-dochodca. Mam maly prijem zo zivnosti. Mozem si od prijmu odpocital polovicu nezd.minima 1901,66? (4 replies)
 5. akú literatúru čítate, poradca, dane a účtovníctvo? (10 replies)
 6. Zápočet daň.licencie (1 replies)
 7. Osobné vozidlo kúpené bez DPH - pri predaji ako s dph? (2 replies)
 8. Stavebné práce - prenos daňovej povinnosti - možnosť, alebo nutnosť? (5 replies)
 9. Zadanie okruhu dokladu v ekonomickom programe (OMEGA) - doklad o úhrade diaľničnej známky - v došlých faktúrach? (4 replies)
 10. Zaokrúhľovanie ZD pre účely DPH pri došlých FA od Slovak Telekomu (2 replies)
 11. Zaradenie majetku (0 replies)
 12. Sro predala v r.2014 cast podniku, v r.2015 vznikol kurz.rozdiel, mozem ho uviest ako prijem nezahrnany do zakladu dane? (0 replies)
 13. materská výpočet (2 replies)
 14. Vrátené poistné 336 (7 replies)
 15. Výpočet odpočítateľnej položky manželky (9 replies)
 16. Lekár zamestnanec a zároveň pracujúci na obchodnú zmluvu - kde zaradiť tento príjem ? (6 replies)
 17. Stavebný zákon prenos daňovej povinnosti. Pri samozdanení aj odpočet? (0 replies)
 18. Do akých príjmov zaradiť zmluvu konzultant so zahraničnou EU spoločnosťou? (0 replies)
 19. Pozicka od konatela po novom (18 replies)
 20. platba odvodov do ZP - živnostník + zamestnanec vo svojej s.r.o. (4 replies)
 21. dodanie služby do Maďarska (0 replies)
 22. tlačivo na daň.priznanie FO (2 replies)
 23. Szčo - započítanie pohľadávok (5 replies)
 24. Prenos DP a montáž vzduchotechniky (1 replies)
 25. Účtovanie tržby do peňažného denníka v JU 2015 ... (2 replies)
 26. Daňová zostatková cena v tlačive DP (0 replies)
 27. Aké účty použiť pri zvýšení základu dane pri luxusnom aute? (1 replies)
 28. PHM na konci roka (1 replies)
 29. Zdanenie benefitu (0 replies)
 30. Tabuľka D - evidencia straty PO (4 replies)
 31. Faktúra vystavená s nesprávnym poradovým číslom. (1 replies)
 32. Szčo - zamestnanec a paušálne výdavky (1 replies)
 33. Podmienka zaplatenia (5 replies)
 34. Ako účtujete doklad od Národnej diaľničnej spoločnosti - Ročná diaľničná známka. (26 replies)
 35. Účet Sociálneho fondu. (2 replies)
 36. majetok do 1700 eur (1 replies)
 37. Nevyfakturované dodávky (5 replies)
 38. Pripočítateľná položka - nájom prvého HD STB (0 replies)
 39. Úhrada faktúry - vklad na účet (2 replies)
 40. Rezident SR pracujúci v Rakúsku a DP typ B (0 replies)
 41. Pôžička spoločníka (3 replies)
 42. ako vypocitam nedoplatok živnostnika z RZZP ? (5 replies)
 43. Magio - vydavok pri prenajme? (1 replies)
 44. Odhad nakladov za vedenie uctovnictva - predkontacia (19 replies)
 45. gastrokarta GGFS ako účtovať (0 replies)
 46. Daňová licencia (3 replies)
 47. Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve - fakturácia ďalšiemu subdodávateľovi (9 replies)
 48. Prijem a paušál 40 % sa môžu krátiť ? (17 replies)
 49. Počet príloh DPPO a DPFOB (9 replies)
 50. RZD 2015 - vyplatený daňový bonus zamestnávateľom (0 replies)
 51. české danové priznanie FO (2 replies)
 52. Mozem nastupit do prace po 3 rokoch rodicovskej neskor? (11 replies)
 53. Stravovanie, živnostník práca z domu (5 replies)
 54. Mám správne vyplnenú tabuľku K DP PO? (1 replies)
 55. Vratenie dani (12 replies)
 56. Odpočítateľné položky (0 replies)
 57. Szčo - cestovné výdavky (9 replies)
 58. Pri odmenách vyplatených osobnému asistentovi si môžem odpočítať 40% výdaje? (1 replies)
 59. Tvorba SF (2 replies)
 60. Faktúra do r.2015 (4 replies)
 61. Zámočník a prenos daňovej povinnosti (2 replies)
 62. kratkodoby prenajom chaty, fyzicka osoba, dochodca (0 replies)
 63. Daňová strata DPFO typ B (0 replies)
 64. kedy je povinnosť podať dodatočné daň.priznanie DPH? (6 replies)
 65. Nezdanitelna cast na manzelku (9 replies)
 66. SZČO - faktúra splatná v januári2016 (1 replies)
 67. Ako dlho má SZČO archivovať účtovníctvo? (4 replies)
 68. Existuje predpis, ktorý stanovuje do kedy je potrebné doručiť faktúru po jej vystavení? (4 replies)
 69. SZČO a vyplatená PN (4 replies)
 70. odpísané auto do osobného užívania (5 replies)
 71. Konatel- stravne (1 replies)
 72. NčZD na daňovníka a daňové priznanie 2015 (3 replies)
 73. Nárok na stravný lístok (5 replies)
 74. Poskytnutie pôžičky + úroky z poskytnutia (0 replies)
 75. Príplatok za prácu vo sviatok (1 replies)
 76. Správne delikty a pokuty -dodat. DP DPH (2 replies)
 77. Neskoro doručená FA z 09/2015. Môžem ju už zaúčtovať do 02/2016? (14 replies)
 78. Jazerá - samozdanenie (1 replies)
 79. Nájomne - vyúčtovanie - účtovať zvlasť energie, teplo...? (0 replies)
 80. nájomné - platené zálohy v r. 2015, v r. 2016 prišlo vyúčtovanie, ako účtovať? (9 replies)
 81. odpočet daňovej straty v roku 2015 za rok 2012 (3 replies)
 82. DPH pri paušálnych výdavkoch - na aký účet ? (2 replies)
 83. Daň z príjmu , zálohová faktúra (7 replies)
 84. Ako prihlásiť dohodárku, ktorá je na materskej dovolenke? (2 replies)
 85. Prenos daňovej povinnosti (2 replies)
 86. Koniec povinnosti auditu (0 replies)
 87. Zahraničná faktúra s DPH (0 replies)
 88. Živnostník-práce pre českého odberateľa vykonané v Nemecku (4 replies)
 89. Prenos daňovej povinnosti-čistenie kanalizácie vonkajšia a vnútorná? (0 replies)
 90. TLACIVA k UZAVIERKE 2015 (4 replies)
 91. zoznam rizikových subjektov - výmaz (0 replies)
 92. Príjmy zo zdrojov na SVK a v zahraničí - ako podať daňové priznanie ? (7 replies)
 93. Dodatočné daňové priznanie z motorových vozidiel v Krose (2 replies)
 94. Môžem si uplatniť nezdaniteľnú čiastka na DDS ak poberám dávku z DDS? (6 replies)
 95. Stratený tovar dopravnou spoločnosťou - vrátenie DPH zo strateného tovaru - ktorý riadok v daňovom priznaní? (2 replies)
 96. DPH a prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach § 69 odst. 12 písm j (4 replies)
 97. vyplácanie repre a cestovného konateľovi na účet (0 replies)
 98. Môžem uplatniť nezdaniteľnú čiastku na manžela? (2 replies)
 99. Bezúročná pôžička spoločníkovi (2 replies)
 100. Aký typ daň. priznania mám vyplniť? (1 replies)
 101. Ako zaúčtovať príjem, ktorý nemá ovplyvniť základ dane? (8 replies)
 102. vystavená zálohová faktúra - IČ DPH (0 replies)
 103. DDP- možnosť odpočtu v DP ? (1 replies)
 104. Ake tlačivo na danove priznanie (2 replies)
 105. Čerpanie sociálneho fondu. (12 replies)
 106. Nezaúčtované vydané fa 2014, neschválená ÚZ - ako zaúčtovať? (0 replies)
 107. Občan SR a celoročná práca v krajine EU (22 replies)
 108. Faktúra a vyúčtovanie zálohy na ktorú bol vyhotovené doklad k prijatej platbe (3 replies)
 109. zaplatené preddavky - k 30.6,30.9.a k 31.12.2015 z príjmov zo živnosti uvediem v daňovom priznaní za rok 2015 na r.106 (2 replies)
 110. Nárok na stravné náhrady (0 replies)
 111. Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste (1 replies)
 112. Nezdanitelna cast na manzelku (11 replies)
 113. Prečo magistrát pri výpočte dane z nebytových priestorov násobí sadzbou dane nielen podlahovú plochu NP, ale aj celý podiel na zastavanej ploche?. (0 replies)
 114. Daňové priznanie (1 replies)
 115. Bločky z 12/2015 (2 replies)
 116. Započítanie pokuty a poistného uhradeného bez právneho dôvodu (0 replies)
 117. dochodok z rakuska (7 replies)
 118. Opravné položky k pohľadávkam (0 replies)
 119. Môže mi spoločnosť u ktorej som v prenájme vystaviť faktúru v decembri 2015 za služby dodané v kalendárnom roku 2014 /doúčtovanie nákladov za kúrenie/ (0 replies)
 120. Účtujete doklady o zakúpení eznámky ako dod. faktúry? (0 replies)
 121. Daň u dôchodcu (8 replies)
 122. Zaradenie čerpacej stanice (0 replies)
 123. Účtovanie komisionálneho predaja (1 replies)
 124. Zaplatená dobierka bez priloženej faktúry - ako účtovať ? (7 replies)
 125. Faktúra za kamerový systém - tuzemské samozdanenie? (10 replies)
 126. podanie DP k dani z príjmu zo závislej činnosti (6 replies)
 127. 326 - prelom rokov (4 replies)
 128. Nezdanitelna cast dane na manzela (1 replies)
 129. Tabuľka D odpočet daňovej straty v DP PO za rok 2015 (9 replies)
 130. Ako danit dividendy ak zijem v inom clenskom state EU? (4 replies)
 131. Pracuje niekto s controllingom v programe SAP? (0 replies)
 132. výpočet cestovných náhrad konateľovi s použitím vlastného mv - nárok na diéty (2 replies)
 133. Ako zaúčtovať poplatky SOZA, Slovgram a RTVS? (0 replies)
 134. Reklamné predmety z pohľadu DPH do 17 a nad 17 EUR? (4 replies)
 135. omega-účtovanie (0 replies)
 136. kto uctuje v Money S3 - potrebujem technicku radu (3 replies)
 137. Existuje možnosť, aby konateľ uhradil vydanú faktúru vo vlastnej firme? (5 replies)
 138. tuzemské samozdanenie stavebných prác (1 replies)
 139. Predaj projektu po 1.1.2016 a DPH (5 replies)
 140. Danové priznanie 2015 (1 replies)
 141. Kedy môže SZČO účtujúca v PÚ znížiť základ dane o odvody? (0 replies)
 142. narok na dochodok z Rakuska (10 replies)
 143. Elektronicke zasielanie faktur (0 replies)
 144. Prenos daňovej povinnosti - faktúra (2 replies)
 145. neodpísaný majetok v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 146. Daňové výdavky (15 replies)
 147. Stravne na pracovnej ceste (2 replies)
 148. Kde zistíme či spoločnosť bola k určitému dátumu plátca DPH? (14 replies)
 149. Záloha pri prenose daňovej povinnosti (2 replies)
 150. DPH prevod budovy+pozemku (1 replies)
 151. samozdanenie stavebných prác od 01.01.2016 (5 replies)
 152. Platenie odvodov za živnostníka (7 replies)
 153. Predaj auta do Švajčiarska (7 replies)
 154. DPH - prenos daňovej povinnosti od 1.1.2016 - prijatá faktúra a následná fakturácia časti plnenia (17 replies)
 155. Elektronická diaľničná známka (3 replies)
 156. Učtovanie rozpustenia dotácie - nenávratný finančný príspevok (0 replies)
 157. Nákup vína do maloobchodnej predajne (0 replies)
 158. Oznamenie o pouziti NO a zaroven podana zaloba na FS (0 replies)
 159. rocne zuctovanie dane - ziadost pre zamestnavatela (7 replies)
 160. Daňové priznanie živnostníka (14 replies)
 161. Učtovanie VZV v PU (2 replies)
 162. kilometrovne v JU (8 replies)
 163. Do ktoreho uctovneho obdobia fakturu za internet? (7 replies)
 164. danový bonus (2 replies)
 165. Oberon - účtovanie zahraničného dobropisu z EU mena (EUR) (1 replies)
 166. Záväzky v účtovnej závierke (2 replies)
 167. DPH - prenos daňovej povinnosti 2016 - stavebníctvo - klimatizácie a iné chladiace a mraziace zariadenia - fakturácia (0 replies)
 168. Rizika v účtovných/daňových odpisoch (0 replies)
 169. Ako vypočítať daň z nehnuteľnosti za stavebný pozemok? (3 replies)
 170. Nákup tovaru od súkr. osoby (7 replies)
 171. Platba kartou - pohľadávka alebo priebežná položka (0 replies)
 172. Môže si rezident SR uplatniť pri príjme z prenájmu nezdaniteľné minimum 3800eur? (12 replies)
 173. 323 zrušenie rezervy (7 replies)
 174. ZTP a danove priznanie 2015 (14 replies)
 175. Ako zaúčtovať vykonanú úhrady faktúry bez faktúry? (7 replies)
 176. nezdaniteľná časť na manželku s českou materskou (4 replies)
 177. zálohová faktúra do zahraničia (3 replies)
 178. MRP evidencia majetku - oplatí sa? (4 replies)
 179. Príjmy budúcich období - zrušenie (0 replies)
 180. chybajuci doklad v uctovnictve (6 replies)
 181. Odvody 2016 a nedoplatok RZZP (8 replies)
 182. musí byť fa zo zahraničnia v účtovníctve origálne podpísaná (2 replies)
 183. Odvody za december platene v januari (2 replies)
 184. Rezerva na overenie ÚZ - rušenie (1 replies)
 185. ako mám zaučťovať zaplatenú DzP za rok 2014 v JU ktorá bola zaplatená v roku 2015? (2 replies)
 186. súkromné vozidlo nezaradené v obchodnom majetku (cestovné náhrady) a diaľničná známka (4 replies)
 187. Odvody z dividend do ZP (1 replies)
 188. Prenajom nehnutelnosti nezaradenej od obchodneho majetku a dopad na oslobodenie od dane z prijmu pri predaji nehnutelnosti. (0 replies)
 189. Odplata za odstúpenie a pristúpenie k zákazke a DPH (3 replies)
 190. zabudnutá faktúra za stavebné práce (4 replies)
 191. riadok 118 v danovom priznaní typu B, fyzicka osoba, nerezident na Slovensku (3 replies)
 192. Daňové priznanie (2 replies)
 193. Prenesenie daňovej povinnosti od 01.0.12016 (7 replies)
 194. kniha jázd - kombinovaná spotreba v progr. ALFA (0 replies)
 195. Nedoplatok z RZZP zauctovanie (1 replies)
 196. sponzorsky nefinančny dar a danova povinnost (0 replies)
 197. ako predčasne vyradiť auto z majetku s.r.o. (3 replies)
 198. hedging daňové či nedaňové náklady (0 replies)
 199. Nadmerný odpočet v jednom mesiaci a v nasledujúcom vlastná daňová povinnosť. Ako správne vyplniť daňové priznanie DPH? (5 replies)
 200. Traktor - nezahrnutý do majetku firmy (0 replies)
 201. skadial stiahnem tlacivo na fakturu? (1 replies)
 202. priemerný zárobok (7 replies)
 203. Danové priznanie z dedičstva (4 replies)
 204. odberateľ zaplatil viac - odpis (3 replies)
 205. Szčo a iné príjmy 40% paušálne výdavky? (4 replies)
 206. Prenájom garáže (2 replies)
 207. Stavebne prace bez DPH a uvadzanie v priznani (8 replies)
 208. Za aké obdobie platím daň za auto, ak bolo predané v novembri 2015, ale prepis sa uskutočnil až v januári 2016? (2 replies)
 209. Odpočítateľná položka na daňovníka za rok 2015 (2 replies)
 210. Uctovanie grantu (0 replies)
 211. Daň z motorových vozidel (5 replies)
 212. SZČO + úrok z termínovaného vkladu v daňovom priznaní (3 replies)
 213. dva pracovne pomery a pn (4 replies)
 214. Ukončenie živnosti v roku 2015!!! (4 replies)
 215. Paušálne výdavky za PHL (14 replies)
 216. Neplatca DPH vyvoz tovaru do Svajciarska. Je mozne vratenie DPH ? (1 replies)
 217. Daňové priznanie Rakúsko (15 replies)
 218. Je potrebna transferova smernica? (3 replies)
 219. Ako zaúčtovať v JÚ rôzne ceny na faktúre v cudzej mene a platbe kuriérovi cez terminál? (0 replies)
 220. Zamestnanec - invalid nad 70% a nemocenske davky (3 replies)
 221. účtovanie na prelome roka, DPH, náklady.. (4 replies)
 222. staré pohľadávky - ako zlikvidovať v JU (2 replies)
 223. Vykonávať AUDIT v ČR alebo SR - štúdium, možnosti do budúcna? (4 replies)
 224. Aká je max. výška príjmu manželky aby si mohol manžel na ňu uplatniť nezdaniteľnú časť? (10 replies)
 225. dotácia závodného stavovania vo vlastnom stravovacom zariadení (0 replies)
 226. Vie mi niekto poskytnúť tabuľku na výpočet nedokončenej výroby? (0 replies)
 227. Výroba zhrňovacej plachty na náves+výroba a aplikácia reklamnej potlače, je technické zhodnotenie? (9 replies)
 228. DzMV výdaj? (3 replies)
 229. odvody z Dohody o vykonaní práce (3 replies)
 230. Predaj dvoch hál a účtovanie na 641-tke. (0 replies)
 231. Čo hrozí za chýbajúce interné smernice? (1 replies)
 232. 2% - vyhlasenie o poukázani podielu zapl. dane r. č. 12 (3 replies)
 233. Samozdanenie - paušál. (0 replies)
 234. Treba si pýtať doklad o príjme z dohody? (2 replies)
 235. Postup na zostavenie DP DPH a uctovnej zavierky (0 replies)
 236. Marža a inventúrny stav (0 replies)
 237. daňový bonus a NČZD (10 replies)
 238. DMV (2 replies)
 239. dobropis k minuloročnej faktúre (4 replies)
 240. Výpočet úrokov z poskytnutej pôžičky (12 replies)
 241. Nárok na odpočít. položku - manželka (12 replies)
 242. Účtovanie o platbách cez terminál (0 replies)
 243. Ako počítať cenu PHM pri cestovných príkazoch? (5 replies)
 244. zlý počet príloh v danovom priznaní typ B (0 replies)
 245. DzMV riadok č.10 (2 replies)
 246. Koľko dohôd o nevyberaní dane - Autorský honorár? (0 replies)
 247. Par.69 od DPH-odst.12.písm.j (3 replies)
 248. Danove priznanie dochodca (3 replies)
 249. Nesúlad denných uzávierok s mesačnou a ročnou uzávierkou (5 replies)
 250. Musí platiť študent daň z nehnuteľnosti? (12 replies)