PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. DANOVE PRIZNANIE K DANI Z MOTOROVYCH VOZIDIEL
 2. DZMV vznik daňovej povinnosti
 3. Dohoda o pracovnej činnosti - povinnosť podať DP alebo RZ?
 4. daňové priznanie z MV
 5. EXEKÚCIA - účtovanie trov oprávneného
 6. Prefakturácia
 7. Tvorba RF zo zisku - povinný prídel
 8. SZČO stravné lístky vs. cestovný príkaz
 9. Faktura za najom 2015 a dph
 10. Súkromné vozidlo a daň z motorových vozidiel za rok 2015
 11. SZČO a vyradenie auta do osobného užívania a prepis
 12. je úver zarátaný ako príjem do ročného zúčtovania?
 13. Ak vystavím faktúru iba na brúsenie parkiet spadá to do prenosu daňovej povinnosti?
 14. Obrat pre povinnú registráciu DPH v SR - SZČO vykonáva práce v ČR pre českého platcu DPH
 15. DzMV SZČO, ktorý používa na podnikanie súkromné vozidlo
 16. Vie niekto poskytnúť vzor na skrátenú formu transferového oceňovania?
 17. odpočet na manželku
 18. Danove priznanie k dani z motorovych vozidiel
 19. Daňové priznanie z prijmu FO typ A
 20. DPH pri prenájme apartmánu
 21. Rezerva na audit - nedanovy výdavok?
 22. Pokuta z DU po 11 rokoch.
 23. exekučné zrážky zo mzdy
 24. Trojstranný obchod?
 25. Môžu sa cestovné náhrady vyplatiť konateľovi-spoločníkovi priamo na súkromný účet?
 26. Príjem SZČO -hranica pre min. odvody
 27. ERP pri obrábaní kovov a výrobou výrobkov z kovu
 28. Typ daňového priznania za rok 2015 (v roku 2016)
 29. Dan z motorovych vozidiel, firma slovenska, auto ceske
 30. Je potrebné preúčtovať náklady a výnosy z decembra na účty bud. období?
 31. Nezdaniteľná časť na manželku
 32. Predaj produktov cez Amazon ako SZCO - neplatic DPH
 33. Prevod súkromných peňazí na podnikateľský účet a spät
 34. Daňový bonus
 35. DzMV a prives
 36. Náklad pri predaji dedičstva NIE v priamom rade
 37. dan za auto 2015- edane
 38. Kedy odhlasit z dane predane MV?
 39. Kedy je z účtovného hľadiska správne odúčtovať z nákladov vrátenú spotrebnú daň z el. energie?
 40. Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve
 41. DzMV za 2015 čo do r.19
 42. DzMV - SZČO, ktorý používa na podnikanie súkromné vozidlo - Ako vyplniť riadok 10 v Oddiele III?
 43. Ako vykazat nakup z Alza.sk fakturovany bez DPH zo slovenskeho IC DPH slovenskemu platitelovi?
 44. Demontáž reklamnej plachty-prenos daňovej povinnosti?
 45. Nárok firmy na odpísaný majetok.
 46. Otázky ohľadom dane z predaja bytu
 47. uplatnenie si odpoctu na manzelku na RD (danove priznanie FO A)
 48. Aké máte skúsenosti s vystavovaním faktúr pri kúpe tovaru od zahraničnej osoby registrovanej pre DPH na Slovensku (§ 69 odst.2) ? Prenášajú daňovú povinnosť ?
 49. DPH služby - místo dodania
 50. daň z MV - riadok 08
 51. Na aky ucet mam zauctovat prehliadku vodica u SZCO.Dakujem
 52. rozpoctova organizacia - zs s pravnou subjektivitou
 53. dodanie betónu
 54. Príjem z predaja automobilu nezaradeného do firmy
 55. Ako zaúčtujem elektronickú dialničnú známku?
 56. Daň z motorových vozidiel
 57. Používanie MV a daň z motorových vozidiel
 58. Odsúhlasenie pohľadávok
 59. JCD a DPH
 60. Keď má občan budovu zaradenú pri prenájme v dlhodobom majetku, musí viesť kartu dlhodobého majetku ?
 61. Treba podať priznanie keď sme kúpili dom?
 62. Podanie daňového priznania s pomocou ZEP
 63. Dobropis k vyúčtovaniu ZSE a KV DPH
 64. SZČO a povinné platenie odvodov do SP od 07/2016
 65. Kedy nemusí sro platiť odvody do zdravotnej pri výplate dividend?
 66. Oznámenie k určeniu ročnej sadzby dane u vozidla ťahač a náves na účely výpočtu predpokladanej dane uvedenej v riadku 40 IV. oddielu daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2015
 67. Odpisová skupina budova resocializačného zariadenia
 68. DPH
 69. Ako zauctovat -prenesena danova povinnost
 70. Presun pôžičky z účtu 365 na 479, predaj sro a znenie zmluvy o pôžičke
 71. Kedy je z účtovného hľadiska správne odúčtovať z nákladov vrátenú spotrebnú daň z el. energie?
 72. odpis pri predaji
 73. DPH medzi r. 2015-2016
 74. zrusila som DPH, chcu odomna este 1 danove priznanie?
 75. uplatnovanie phm a cestakov
 76. Výpočet EBIDTA pri strate
 77. Daňové odpisy pri prenájme
 78. 500 eur odpocitam z kazdeho prijmu z prenajmu ci zo suctu prijmov?
 79. Interne vystavene faktury-kontrolny vykaz
 80. stavebné práce prevedené v roku 2015, preberacie konanie v roku 2016 - samozdanenie ?
 81. priemerná mzda na úrovni hodinovej?
 82. paušálne nahrady
 83. Daňove priznanie invalidného dôchodcu
 84. cestná daň
 85. Kedy odpočet DPH za službu?
 86. Vážená nákupná cena - výpočet
 87. Týka sa nás koeficient DPH?
 88. Nahlásenie samozdanenia na daňový úrad
 89. Vznik daňovej povinnosti DZMV - auto z AAA
 90. Registračna pokladna
 91. nákup auta na leasing neviem nájsť v navolených predkontáciách účtovania v peň.denníku
 92. služobné vozidlo na súkromné účely v pomere 50/50
 93. nezaúčtované výnosové úroky do 31.12.2014
 94. Vyradenie automobilu v JÚ
 95. Zaokrúhľovanie poplatku - komunálny odpad
 96. Inventúra zásob v kaderníctve
 97. polyfunkčný objekt - odpisová skupina
 98. Operátor 4ka vystavil FA až po 30 dňoch od uhradenia.
 99. Mozem fakturovat na sumu do 5000 EUR v hotovosti?
 100. vklady (pôžičky) spoločníka do pokladne,mimo ERP??
 101. Finančné vysporiadanie za fakt.obdobie r. 2015
 102. Refakturácia cestnej dani a DPH
 103. Drevo na sklade (na kúrenie) - aktivácia - účtovanie na konci roka (spôsob B)
 104. Nezdaniteľnú časť na manželku
 105. Plati prenos da.povinnosti aj pre odberatela s ceskym IC DPH?
 106. Ako mám v DP deklarovať príjem, získaný z mikroprác vykonaných cez portál, sprostredkujúci predaj mikroprác, počas trvania rodičovskej dovolenky?
 107. Ako zaúčtujem online platbu kartou?
 108. Pocitac za 2100 eur
 109. SZČO prijala od podnikateľa peňažný dar - zdaniť, či nezdaniť?
 110. Vyhlásenie na uplatnenie NČZD - oddiel VI.
 111. Dan z motorovych vozidiel
 112. Faktúra do ČR bez DPH a kontrolný výkaz?
 113. uhrada nizsia ako suma na fakture
 114. Prečo musia byt požičky od spoločníka úročené?
 115. DPH a JCD v jednoduchom účtovníctve.
 116. Diéty u SZCO - vodič kamióna
 117. JCD a DPH v jednoduchom účtovníctve.
 118. Zaúčtovanie došlej faktúry vystavenej v nasledujúcom mesiaci a dátum dodania v predchádzajúcom mesiaci
 119. ako zaučtovat sumu opravy,ktorú nam uhradila poisťovna?
 120. Inventúra platcu DPH
 121. Kúpa stroja zo Srbska a DPH a JCD v jednoduchom účtovníctve?
 122. Daňová strata JU
 123. Musia sa účtovať kurzové rozdiely pri platbe kartou v zahraničí?
 124. Účtovanie stávkového automatu
 125. Súkromný účet a živnosť
 126. Je dodávateľ platca DPH?
 127. Registrácia na DPH
 128. MRP - KV časť A2
 129. SHR a registracia na DU
 130. Dodanie tovaru s montážou a prenos dph
 131. Danova licencia ako minimalna dan ?
 132. určenie veku vozidla
 133. Zmluva o výkone funkcie konateľa s pravidelnou odmenou - odvody
 134. Ako môžem opraviť double faktúru alebo zle vyplnenú faktúru.
 135. Auto zaradené v majetku, druhý rok odpisované, na pol roka požičané, ako účtovať? Jednoduché účtovníctvo.
 136. Konateľ /nie zamestnanec/ a daň z MV
 137. Prechod zo štvrťročného na mesačného plátcu DPH
 138. Účtovanie nepeňažného príjmu zamestnanca
 139. Nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty.
 140. Čo s účtom 365 po novom?
 141. predaj auta, obrat
 142. ako uplatniť Daňový bonus ?
 143. Vie mi niekto poradiť o účtovaní zvierat?
 144. Odvod DPH z darovaného HIM - riadok DP PDH
 145. Faktúra (2015 vs. 2016)
 146. Mandátna odmena
 147. ktorý dátum prvej evidencie vozidla z TP: rok výroby, alebo dátum prvej evidencie v SR?
 148. Dan z MV 2015 - pouzitie sukromneho auta u viacerych zamestnavatelov
 149. Je povinnosť registrovať sa na DÚ a podať daňové priznanie občianske združenie?
 150. Paragraf 68 - elektr. sluzby do EU
 151. Mení sa niečo na účtovnej závierke pre PO (malá účtovná jednotka ) oproti roku 2014?
 152. Ako uctovat nezaplatenu fakturu
 153. DPH neskoršie vyplatené
 154. Náklady v jednoduchom účtovníctve-auto
 155. DzMV-03-12/2015
 156. pri refakturácii stravných lístkov a osobných nákladov tiež treba dať príjem cez RP,alebo stačí PPD?
 157. Skonto za skorú úhradu
 158. neskoro doručená faktúra a DPH
 159. Výpalky z plechov - zákazková výroba?
 160. uplatnenie nezdanitelnej casti ZD na danovnika - FO zamestnanec+SZCO
 161. Rezerva na nevyfaktúrovanú dodávku, účet 323 alebo nevyfaktúrovaná dodávka, účet 326 ?
 162. nadobudnutie z EU bez faktúry - ako správne zaúčťovať?
 163. Zaúčtovanie PF v MRP programe
 164. DzMV - 2 typy daňovníka v jednom kalendárnom roku
 165. Uplatnenie odpočtu DPH za nákup elektronickej diaľničnej známky 2016
 166. opatrovateľka v Rakúsku
 167. Daňové prizanie študenta, dohodára
 168. nadobudnutie z EU alebo tuzemske dodanie tovaru?
 169. Príjem v hotovosti cez ERP?
 170. Vyradenie tovaru
 171. vyplnenie DP daň z motorových vozidiel 2015
 172. samozdanenie faktúry
 173. Kontrola originality a dph
 174. DP typ A
 175. Poskytovatenie zdravotnej starostlivosti - nepenazny prijem
 176. Skonto na Fa z EU
 177. Autori 1.1.2016 zrážková daň
 178. DPFO B- info k podávaniu
 179. DPPO - informacie k podavaniu
 180. Výdavky po zaplatení - certifikáty, poradenske a pravne sluzby
 181. majetok - charakter osobnej potreby info z FS
 182. Skonto na FA z EU
 183. variabilný symbol
 184. možem si nárokovať DPH za 12/15 - v 1/16?
 185. Opravný daňový doklad - vyúčtovanie
 186. Služba z ČR - fakturace poradenské služby do SR.
 187. ako sa účtuje domáca zabijačka v družstve v PÚ, keď sme mäso rozdali členom družstva, vraj si treba priznať dph.
 188. Nákup automobilu v 12/2015 - zápis v TP v 1/2016
 189. Prenos daňovej povinnosti DPH v stavebníctve
 190. Nakúpené akcie a DzPFO
 191. Poistná udalosť, krycí list
 192. Tabuľka D-odpočet daňovej straty- v DP PO za rok 2015
 193. Uvádza sa rozdiel DPH po úprave koeficientu na konci roka v kontrolnom výkaze?
 194. Dodatočné vyrubenie DPH za minulé roky z daňového hľadiska.
 195. ako zjednodusit fakturaciu u eshopu?
 196. Poistné
 197. Oprava kotla
 198. Platiteľ DPH v 4. kv. nemal obrat, nevnikla mu povinnosť ani nárok na odpočet. V DP DPH to vyznačím, ale ako je to s KV ?
 199. Naklad ktoreho roku?
 200. oprava na prenajatej nehnuteľnosti
 201. oprava alebo technické zhodnotenie
 202. Registračná pokladňa - ročná uzávierka
 203. EČV na dani z motorových vozidiel - so znamienkom (-) alebo bez?
 204. ake su odvody na zivnost ked mam pracu aj na trvaly pomer?
 205. Sukromne kilometre a DPH
 206. Odvod DPH
 207. Preddavky DPPO
 208. DPH a danove naklady
 209. DPH na prelome roka
 210. Kúpa malotraktora a odpisy
 211. Pôžička konateľovi a predaj sro
 212. Vznik a zánik daňovej povinnosti DZMV
 213. Dan z motoroveho vozidla.
 214. daňové priznanie, PN, úrad práce, potrebné papiere
 215. Faktúra - nedoplatok za energie.
 216. dosiahnuty obrat => patria sem aj vynosy z obchodovania?
 217. Reťazový obchod
 218. Preplatenie bloku z ERP z decembra 2015 v januári 2016 v RO (škola)
 219. KV DPH
 220. Samozdanenie v stavebníctve
 221. Zaúčtovanie poplatku za vydanie debetnej karty
 222. Účtovanie podnikatelskeho uctu
 223. Prenos daňovej povinnosti - montáž hasiaceho zariadenia
 224. Ako rozpocitavate urok a poistenie pri lizingu,na konci roka ?
 225. vyúčtovacia faktúra k el. energie SSE
 226. do ktorej odp.skupiny mám zaradiť vákuovú plničku na mäso?
 227. nájomca a daň z motorových vozidiel
 228. predaj auta
 229. Dátum dodania pri zberných faktúrach
 230. Ako zistím výšku dane + odvodu do ZP z nepeňažnej výhry ?
 231. Ako účtovať odpisy a iné náklady u firemného vozidla
 232. Kurz pri naskladnení tovaru
 233. Kto podáva ročné vysporiadanie odpočítanej dane DPH?
 234. Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmu
 235. Daň z MV - zamestnancove auto použité na služobnú cestu
 236. Náves a daň z motorových vozidiel
 237. Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku
 238. Vrátenie sumy zo sociálneho fondu/dotačného účtu na bežný účet
 239. Je možné predať ako fyzická osoba vyvinutý softvér svojej vlastnej firme, ktorá ho následne bude predávať ?
 240. Zostatok na výdavkom účte na konci roka v RO
 241. Daň z MV - predpokladaná daň 2016- auto zamestnanca
 242. malá ÚJ
 243. Nezisková arganizácia- súkromná škola
 244. IČ DPH - firma z USA
 245. Vydaná faktúra 2016
 246. SZČO, ukončenie živnosti a nástup na starobný dôchodok
 247. Preúčtovanie NO DPH v jednoduchom uctovnictve
 248. Nájomné a DPH
 249. drobný majetok?
 250. Nakúpený materiál na sklade a predaj za nižšiu cenu. Je to pripočitatelná položka?