1. Počet príloh DPPO a DPFOB (9 replies)
 2. RZD 2015 - vyplatený daňový bonus zamestnávateľom (0 replies)
 3. české danové priznanie FO (2 replies)
 4. Mozem nastupit do prace po 3 rokoch rodicovskej neskor? (11 replies)
 5. Stravovanie, živnostník práca z domu (5 replies)
 6. Mám správne vyplnenú tabuľku K DP PO? (1 replies)
 7. Vratenie dani (12 replies)
 8. Odpočítateľné položky (0 replies)
 9. Szčo - cestovné výdavky (9 replies)
 10. Pri odmenách vyplatených osobnému asistentovi si môžem odpočítať 40% výdaje? (1 replies)
 11. Tvorba SF (2 replies)
 12. Faktúra do r.2015 (4 replies)
 13. Zámočník a prenos daňovej povinnosti (2 replies)
 14. kratkodoby prenajom chaty, fyzicka osoba, dochodca (0 replies)
 15. Daňová strata DPFO typ B (0 replies)
 16. kedy je povinnosť podať dodatočné daň.priznanie DPH? (6 replies)
 17. Nezdanitelna cast na manzelku (9 replies)
 18. SZČO - faktúra splatná v januári2016 (1 replies)
 19. Ako dlho má SZČO archivovať účtovníctvo? (4 replies)
 20. Existuje predpis, ktorý stanovuje do kedy je potrebné doručiť faktúru po jej vystavení? (4 replies)
 21. SZČO a vyplatená PN (4 replies)
 22. odpísané auto do osobného užívania (5 replies)
 23. Konatel- stravne (1 replies)
 24. NčZD na daňovníka a daňové priznanie 2015 (3 replies)
 25. Nárok na stravný lístok (5 replies)
 26. Poskytnutie pôžičky + úroky z poskytnutia (0 replies)
 27. Príplatok za prácu vo sviatok (1 replies)
 28. Správne delikty a pokuty -dodat. DP DPH (2 replies)
 29. Neskoro doručená FA z 09/2015. Môžem ju už zaúčtovať do 02/2016? (14 replies)
 30. Jazerá - samozdanenie (1 replies)
 31. Nájomne - vyúčtovanie - účtovať zvlasť energie, teplo...? (0 replies)
 32. nájomné - platené zálohy v r. 2015, v r. 2016 prišlo vyúčtovanie, ako účtovať? (9 replies)
 33. odpočet daňovej straty v roku 2015 za rok 2012 (3 replies)
 34. DPH pri paušálnych výdavkoch - na aký účet ? (2 replies)
 35. Daň z príjmu , zálohová faktúra (7 replies)
 36. Ako prihlásiť dohodárku, ktorá je na materskej dovolenke? (2 replies)
 37. Prenos daňovej povinnosti (2 replies)
 38. Koniec povinnosti auditu (0 replies)
 39. Zahraničná faktúra s DPH (0 replies)
 40. Živnostník-práce pre českého odberateľa vykonané v Nemecku (4 replies)
 41. Prenos daňovej povinnosti-čistenie kanalizácie vonkajšia a vnútorná? (0 replies)
 42. TLACIVA k UZAVIERKE 2015 (4 replies)
 43. zoznam rizikových subjektov - výmaz (0 replies)
 44. Príjmy zo zdrojov na SVK a v zahraničí - ako podať daňové priznanie ? (7 replies)
 45. Dodatočné daňové priznanie z motorových vozidiel v Krose (2 replies)
 46. Môžem si uplatniť nezdaniteľnú čiastka na DDS ak poberám dávku z DDS? (6 replies)
 47. Stratený tovar dopravnou spoločnosťou - vrátenie DPH zo strateného tovaru - ktorý riadok v daňovom priznaní? (2 replies)
 48. DPH a prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach § 69 odst. 12 písm j (4 replies)
 49. vyplácanie repre a cestovného konateľovi na účet (0 replies)
 50. Môžem uplatniť nezdaniteľnú čiastku na manžela? (2 replies)
 51. Bezúročná pôžička spoločníkovi (2 replies)
 52. Aký typ daň. priznania mám vyplniť? (1 replies)
 53. Ako zaúčtovať príjem, ktorý nemá ovplyvniť základ dane? (8 replies)
 54. vystavená zálohová faktúra - IČ DPH (0 replies)
 55. DDP- možnosť odpočtu v DP ? (1 replies)
 56. Ake tlačivo na danove priznanie (2 replies)
 57. Čerpanie sociálneho fondu. (12 replies)
 58. Nezaúčtované vydané fa 2014, neschválená ÚZ - ako zaúčtovať? (0 replies)
 59. Občan SR a celoročná práca v krajine EU (22 replies)
 60. Faktúra a vyúčtovanie zálohy na ktorú bol vyhotovené doklad k prijatej platbe (3 replies)
 61. zaplatené preddavky - k 30.6,30.9.a k 31.12.2015 z príjmov zo živnosti uvediem v daňovom priznaní za rok 2015 na r.106 (2 replies)
 62. Nárok na stravné náhrady (0 replies)
 63. Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste (1 replies)
 64. Nezdanitelna cast na manzelku (11 replies)
 65. Prečo magistrát pri výpočte dane z nebytových priestorov násobí sadzbou dane nielen podlahovú plochu NP, ale aj celý podiel na zastavanej ploche?. (0 replies)
 66. Daňové priznanie (1 replies)
 67. Bločky z 12/2015 (2 replies)
 68. Započítanie pokuty a poistného uhradeného bez právneho dôvodu (0 replies)
 69. dochodok z rakuska (7 replies)
 70. Opravné položky k pohľadávkam (0 replies)
 71. Môže mi spoločnosť u ktorej som v prenájme vystaviť faktúru v decembri 2015 za služby dodané v kalendárnom roku 2014 /doúčtovanie nákladov za kúrenie/ (0 replies)
 72. Účtujete doklady o zakúpení eznámky ako dod. faktúry? (0 replies)
 73. Daň u dôchodcu (8 replies)
 74. Zaradenie čerpacej stanice (0 replies)
 75. Účtovanie komisionálneho predaja (1 replies)
 76. Zaplatená dobierka bez priloženej faktúry - ako účtovať ? (7 replies)
 77. Faktúra za kamerový systém - tuzemské samozdanenie? (10 replies)
 78. podanie DP k dani z príjmu zo závislej činnosti (6 replies)
 79. 326 - prelom rokov (4 replies)
 80. Nezdanitelna cast dane na manzela (1 replies)
 81. Tabuľka D odpočet daňovej straty v DP PO za rok 2015 (9 replies)
 82. Ako danit dividendy ak zijem v inom clenskom state EU? (4 replies)
 83. Pracuje niekto s controllingom v programe SAP? (0 replies)
 84. výpočet cestovných náhrad konateľovi s použitím vlastného mv - nárok na diéty (2 replies)
 85. Ako zaúčtovať poplatky SOZA, Slovgram a RTVS? (0 replies)
 86. Reklamné predmety z pohľadu DPH do 17 a nad 17 EUR? (4 replies)
 87. omega-účtovanie (0 replies)
 88. kto uctuje v Money S3 - potrebujem technicku radu (3 replies)
 89. Existuje možnosť, aby konateľ uhradil vydanú faktúru vo vlastnej firme? (5 replies)
 90. tuzemské samozdanenie stavebných prác (1 replies)
 91. Predaj projektu po 1.1.2016 a DPH (5 replies)
 92. Danové priznanie 2015 (1 replies)
 93. Kedy môže SZČO účtujúca v PÚ znížiť základ dane o odvody? (0 replies)
 94. narok na dochodok z Rakuska (10 replies)
 95. Elektronicke zasielanie faktur (0 replies)
 96. Prenos daňovej povinnosti - faktúra (2 replies)
 97. neodpísaný majetok v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 98. Daňové výdavky (15 replies)
 99. Stravne na pracovnej ceste (2 replies)
 100. Kde zistíme či spoločnosť bola k určitému dátumu plátca DPH? (14 replies)
 101. Záloha pri prenose daňovej povinnosti (2 replies)
 102. DPH prevod budovy+pozemku (1 replies)
 103. samozdanenie stavebných prác od 01.01.2016 (5 replies)
 104. Platenie odvodov za živnostníka (7 replies)
 105. Predaj auta do Švajčiarska (7 replies)
 106. DPH - prenos daňovej povinnosti od 1.1.2016 - prijatá faktúra a následná fakturácia časti plnenia (17 replies)
 107. Elektronická diaľničná známka (3 replies)
 108. Učtovanie rozpustenia dotácie - nenávratný finančný príspevok (0 replies)
 109. Nákup vína do maloobchodnej predajne (0 replies)
 110. Oznamenie o pouziti NO a zaroven podana zaloba na FS (0 replies)
 111. rocne zuctovanie dane - ziadost pre zamestnavatela (7 replies)
 112. Daňové priznanie živnostníka (14 replies)
 113. Učtovanie VZV v PU (2 replies)
 114. kilometrovne v JU (8 replies)
 115. Do ktoreho uctovneho obdobia fakturu za internet? (7 replies)
 116. danový bonus (2 replies)
 117. Oberon - účtovanie zahraničného dobropisu z EU mena (EUR) (1 replies)
 118. Záväzky v účtovnej závierke (2 replies)
 119. DPH - prenos daňovej povinnosti 2016 - stavebníctvo - klimatizácie a iné chladiace a mraziace zariadenia - fakturácia (0 replies)
 120. Rizika v účtovných/daňových odpisoch (0 replies)
 121. Ako vypočítať daň z nehnuteľnosti za stavebný pozemok? (3 replies)
 122. Nákup tovaru od súkr. osoby (7 replies)
 123. Platba kartou - pohľadávka alebo priebežná položka (0 replies)
 124. Môže si rezident SR uplatniť pri príjme z prenájmu nezdaniteľné minimum 3800eur? (12 replies)
 125. 323 zrušenie rezervy (7 replies)
 126. ZTP a danove priznanie 2015 (14 replies)
 127. Ako zaúčtovať vykonanú úhrady faktúry bez faktúry? (7 replies)
 128. nezdaniteľná časť na manželku s českou materskou (4 replies)
 129. zálohová faktúra do zahraničia (3 replies)
 130. MRP evidencia majetku - oplatí sa? (4 replies)
 131. Príjmy budúcich období - zrušenie (0 replies)
 132. chybajuci doklad v uctovnictve (6 replies)
 133. Odvody 2016 a nedoplatok RZZP (8 replies)
 134. musí byť fa zo zahraničnia v účtovníctve origálne podpísaná (2 replies)
 135. Odvody za december platene v januari (2 replies)
 136. Rezerva na overenie ÚZ - rušenie (1 replies)
 137. ako mám zaučťovať zaplatenú DzP za rok 2014 v JU ktorá bola zaplatená v roku 2015? (2 replies)
 138. súkromné vozidlo nezaradené v obchodnom majetku (cestovné náhrady) a diaľničná známka (4 replies)
 139. Odvody z dividend do ZP (1 replies)
 140. Prenajom nehnutelnosti nezaradenej od obchodneho majetku a dopad na oslobodenie od dane z prijmu pri predaji nehnutelnosti. (0 replies)
 141. Odplata za odstúpenie a pristúpenie k zákazke a DPH (3 replies)
 142. zabudnutá faktúra za stavebné práce (4 replies)
 143. riadok 118 v danovom priznaní typu B, fyzicka osoba, nerezident na Slovensku (3 replies)
 144. Daňové priznanie (2 replies)
 145. Prenesenie daňovej povinnosti od 01.0.12016 (7 replies)
 146. kniha jázd - kombinovaná spotreba v progr. ALFA (0 replies)
 147. Nedoplatok z RZZP zauctovanie (1 replies)
 148. sponzorsky nefinančny dar a danova povinnost (0 replies)
 149. ako predčasne vyradiť auto z majetku s.r.o. (3 replies)
 150. hedging daňové či nedaňové náklady (0 replies)
 151. Nadmerný odpočet v jednom mesiaci a v nasledujúcom vlastná daňová povinnosť. Ako správne vyplniť daňové priznanie DPH? (5 replies)
 152. Traktor - nezahrnutý do majetku firmy (0 replies)
 153. skadial stiahnem tlacivo na fakturu? (1 replies)
 154. priemerný zárobok (7 replies)
 155. Danové priznanie z dedičstva (4 replies)
 156. odberateľ zaplatil viac - odpis (3 replies)
 157. Szčo a iné príjmy 40% paušálne výdavky? (4 replies)
 158. Prenájom garáže (2 replies)
 159. Stavebne prace bez DPH a uvadzanie v priznani (8 replies)
 160. Za aké obdobie platím daň za auto, ak bolo predané v novembri 2015, ale prepis sa uskutočnil až v januári 2016? (2 replies)
 161. Odpočítateľná položka na daňovníka za rok 2015 (2 replies)
 162. Uctovanie grantu (0 replies)
 163. Daň z motorových vozidel (5 replies)
 164. SZČO + úrok z termínovaného vkladu v daňovom priznaní (3 replies)
 165. dva pracovne pomery a pn (4 replies)
 166. Ukončenie živnosti v roku 2015!!! (4 replies)
 167. Paušálne výdavky za PHL (14 replies)
 168. Neplatca DPH vyvoz tovaru do Svajciarska. Je mozne vratenie DPH ? (1 replies)
 169. Daňové priznanie Rakúsko (15 replies)
 170. Je potrebna transferova smernica? (3 replies)
 171. Ako zaúčtovať v JÚ rôzne ceny na faktúre v cudzej mene a platbe kuriérovi cez terminál? (0 replies)
 172. Zamestnanec - invalid nad 70% a nemocenske davky (3 replies)
 173. účtovanie na prelome roka, DPH, náklady.. (4 replies)
 174. staré pohľadávky - ako zlikvidovať v JU (2 replies)
 175. Vykonávať AUDIT v ČR alebo SR - štúdium, možnosti do budúcna? (4 replies)
 176. Aká je max. výška príjmu manželky aby si mohol manžel na ňu uplatniť nezdaniteľnú časť? (10 replies)
 177. dotácia závodného stavovania vo vlastnom stravovacom zariadení (0 replies)
 178. Vie mi niekto poskytnúť tabuľku na výpočet nedokončenej výroby? (0 replies)
 179. Výroba zhrňovacej plachty na náves+výroba a aplikácia reklamnej potlače, je technické zhodnotenie? (9 replies)
 180. DzMV výdaj? (3 replies)
 181. odvody z Dohody o vykonaní práce (3 replies)
 182. Predaj dvoch hál a účtovanie na 641-tke. (0 replies)
 183. Čo hrozí za chýbajúce interné smernice? (1 replies)
 184. 2% - vyhlasenie o poukázani podielu zapl. dane r. č. 12 (3 replies)
 185. Samozdanenie - paušál. (0 replies)
 186. Treba si pýtať doklad o príjme z dohody? (2 replies)
 187. Postup na zostavenie DP DPH a uctovnej zavierky (0 replies)
 188. Marža a inventúrny stav (0 replies)
 189. daňový bonus a NČZD (10 replies)
 190. DMV (2 replies)
 191. dobropis k minuloročnej faktúre (4 replies)
 192. Výpočet úrokov z poskytnutej pôžičky (12 replies)
 193. Nárok na odpočít. položku - manželka (12 replies)
 194. Účtovanie o platbách cez terminál (0 replies)
 195. Ako počítať cenu PHM pri cestovných príkazoch? (5 replies)
 196. zlý počet príloh v danovom priznaní typ B (0 replies)
 197. DzMV riadok č.10 (2 replies)
 198. Koľko dohôd o nevyberaní dane - Autorský honorár? (0 replies)
 199. Par.69 od DPH-odst.12.písm.j (3 replies)
 200. Danove priznanie dochodca (3 replies)
 201. Nesúlad denných uzávierok s mesačnou a ročnou uzávierkou (5 replies)
 202. Musí platiť študent daň z nehnuteľnosti? (12 replies)
 203. Ročne zučtovanie dane zamestnanca prijateho 1.1.2016. (3 replies)
 204. Transferová dokumentácia-áno či nie ? (4 replies)
 205. Účtovanie paušálnych výdavkov za motorové vozidlo (3 replies)
 206. Miestna príslušnosť pri DzMV? (3 replies)
 207. daňové odpisy vyradeného majetku (1 replies)
 208. Záloha za požičanie korčúľ (0 replies)
 209. Ťahač - nákladné auto (1 replies)
 210. Prechod z JU na paušálne výdavky (3 replies)
 211. Ako vyplniť daňové priznanie pri kúpe aj predaji toho istého pozemku (nehnutelnosti) v jednom roku (2015)? (2 replies)
 212. Ukončenie podnikania a odpisy (0 replies)
 213. AUTO NA IČO (5 replies)
 214. datum vzniku DP pri vozidle (9 replies)
 215. Daň priznanie podané v Rakúsku. (4 replies)
 216. AKo podat danove priznanie za 2015 (2 replies)
 217. dan z motorovych vozidiel - r. 34 z TP - tahac (2 replies)
 218. Účtovníctvo v Čechách (0 replies)
 219. Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti (1 replies)
 220. daň z motorových vozidiel - aký dátum brať do úvahy? (2 replies)
 221. Neuhradená strata min. rokov, úhrada zo zisku a platenie odvodov do ZP (5 replies)
 222. ALFA+ a sklady (0 replies)
 223. Nerozdelený zisk (4 replies)
 224. Nárok na cestovné náhrady ako zamestnanec. (2 replies)
 225. SZČO-zdravotné poistenie (2 replies)
 226. Aké je správne druhové členenie výdavkov v jednoduchom účtovníctve OZ (0 replies)
 227. Prenájom na prelome rokov? (3 replies)
 228. Zauctovanie Odvodov (0 replies)
 229. Uzávierka DPH (3 replies)
 230. Neplatca DPH - nákup a predaj áut v EU (3 replies)
 231. Živnostenský list - FO s trvalým pobytom v Rakúsku (8 replies)
 232. DP k motorovým vozidlám preplatok (2 replies)
 233. Daňové priznanie z prenájmu z polovice domu (1 replies)
 234. Podávať DPzMV každý rok ? (2 replies)
 235. Výber z účtu s.r.o. - dotácia pokladne (6 replies)
 236. DzMV odd. III riadok 19 - počet mesiacov 12 nechce brať (1 replies)
 237. Fyzická osoba-nepodnikateľ a daň z predaja pozemku (4 replies)
 238. mohol by mi niekto pomoct s danovim priznanim ??? (1 replies)
 239. Účtovný odpis (0 replies)
 240. účtovanie úrokov pri nesplácaní pôžičky (0 replies)
 241. Vyska nakladu z predaja budovy z hladiska Zakona o dani z prijimov (1 replies)
 242. Prenos danovej povinnosti, kupa predaj materialu (6 replies)
 243. Predaj automobilu a Daňové priznanie PO (0 replies)
 244. povinnosť IČ DPH (2 replies)
 245. Szčo -prenájom nebyt. priestorov (11 replies)
 246. Priznanie k DzPPO za rok 2015. (0 replies)
 247. daň z MV - nové auto (4 replies)
 248. daň z MV - zdaňovacie obdobie (2 replies)
 249. Daň zaplatená na starý účet (7 replies)
 250. prenájom bytu (2 replies)