PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Dobrý kurz jednoduchého účtovníctva Západné Slovensko
 2. Vydávam časopis, aký bloček mám dať zákaznikovi?
 3. Newsletter z FS :)
 4. Účtovanie prerušených odpisov
 5. Platba bežných nákupov roznymi platobnými kartami
 6. Založenie účtu SRO v inej krajine EU
 7. Obojsmerná elektronická komunikácia
 8. Príkazná zmluva
 9. Servisná prehliadka na auto vykonaná v ČR bude podliehať samozdaneniu na Slovensku?
 10. Alfa plus
 11. Nerezident SR a danove priznanie
 12. Oznámenie zániku dan.povinnosti -dan z mot.vozidiel
 13. Registracna pokladna
 14. Nepodala som danové za 2014
 15. ako stiahnut e dane
 16. Musím priznať v DP všetky faktúry za rok 2015?
 17. Daň z motorových vozidiel 2016- vyplnenie
 18. Zdanenie prenajimanej pody.
 19. Daň z mot.vozidiel
 20. Nákup automobilu
 21. platba na súkromný účet
 22. faktúra do čiech
 23. Oneskorena platba faktury - pokuta z krajiny mimo EU - ako zaúčtovať?
 24. ELDP - študent
 25. Môže si SZČO uplatniť daňovú stratu, ak vedie daňovú evidenciu?
 26. Ročné zúčtovanie
 27. zohľadnenie veku vozidla - použitie súkromného auta
 28. Sportovec so zmluvou v CR, registracia na DU v SR?
 29. DzMV za tovarové vozidlá, ktoré majú EČ
 30. Slobodné povolanie
 31. Tovar z CZ objednal SR, dodaný do PL
 32. auto v majetku - poistenie vystavené na konteľa
 33. príležitostná činnosť - stavebný inžinier
 34. prenájom
 35. náklady na rozšírenie viazanej živnosti
 36. Sú vozidlá poľnohospodárskych firiem oslobodené od dane z motorových vozidiel?
 37. OZ - vyplatenie fyzickej osoby
 38. preprava - gutschrift
 39. Daň z motorových vozidiel 2015 - vznik a zánik daňovej povinnosti
 40. fa vystavena nespravnemu odberatelovi
 41. Oprava uctovnictva po ukonceni cinnosti SZCO
 42. nespravne vystavena faktura
 43. Firemné auto a kniha jázd
 44. Sklad - výsledok inventúry - zaúčtovanie
 45. Faktúra vystavená v jednom, uhradená v druhom roku - JÚ
 46. Záväzok zo zmluvy vysporiadaný iným spôsobom - JU
 47. ZAUCTOVANIE OPRAVNEJ FAKTURY od VSE
 48. Daňové výdavky na PHM vo výške 50 %-SZČO
 49. Predpokladana dan szco - v r 2016 nebude auto pouzívat
 50. S.r.o. - zisk na konci roka
 51. dohoda o pracovnej cinnosti a odvody 2015/2016
 52. učtovanie market.bonusu
 53. Mám tiež problém,ako určite mnoho iných so stravnými lístkami 2015.
 54. Daňové priznanie - prechod z denného na externého študenta
 55. Predčíslie pre platbu DMV za rok 2015
 56. Ako sa určí daň z motorových vozidiel za autá zamestnancov za rok 2015?
 57. prenajaté motorové vozidlo
 58. Koncesionárske poplatky
 59. Provizia realitky
 60. Zmluva o nájme stroja s následným odkupom
 61. Sadzby dane z motorových vozidiel r.2016
 62. Ako preúčtovať sklad pri prechode zo živnosti na s.r.o.
 63. Zvyšovanie ZD o neuhradené záväzky
 64. Refakturacia nákladov zo zahraničia
 65. Aky danovy text na vystavenej fakture za slutby a tovar do EU ?
 66. zdanitel.plnenie - dátum dodania
 67. S.r.o. 1 poskytla pôžičku s.r.o. 2 - ako zaúčtovať?
 68. Účtovanie straveniek - zľava
 69. Cerpanie Socialneho fondu
 70. Paušálne výdavky - vdova na PN - správny výpočet?
 71. slovenská živnosť a platené poistenie v Čechách
 72. Ako zaučtujem v JU u szčo neuhradené záväzky a pohľadávky, ktoré szčo predala spolu s podnikom s.r.o. pri ukončení živnosti.
 73. Môžem do svojej sro prenajať svoje auto bezplatne?
 74. Paušálne výdavky v roku 2016
 75. Daň z príjmu FO
 76. Dan z motor. vozidla 2015
 77. Podnikateľ daruje kalendár s potlačou - ako to zaúčtovať?
 78. Zmluva o dielo podľa Autorského zákona č. 618/2003 Z. z.
 79. Prelom rokov - účtovanie faktúr
 80. Ako zaradiť mobilný vozíkový terminál?
 81. občianske združenie - výdavky
 82. Daň z MV a auto na leasing
 83. Fa z novembra 2015, DPH, samozdanenie
 84. zaúčtovanie poistnej udalosti /len DPH a spoluúčasti/
 85. zaúčtovanie poistnej udalosti /len DPH a spoluúčasti/
 86. DZMV za auto ktoré je v prenájme?
 87. výzva na zaplatenie nedoplatku RTVS - ako účtovať?
 88. dan z motorových vozidiel
 89. materská dovolenka u SZČO a NČZD
 90. mam narok na vratenie dane?
 91. Viete mi niekto poradit ako zauctovat ak zivnostnik ma holandsku kartu na dobijanie kreditu.
 92. Dohoda o splátkach MT
 93. oprava chýb min. období sklad
 94. Daň z motorových vozidiel za rok 2015
 95. Kedy zaradit do majetku a kedy uplatnit DPH?
 96. reklamné predmety
 97. Kúpa budov a pozemku - dph
 98. MRP sklad - skusenosti
 99. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť fotovoltické zariadenie?
 100. DzMV a súkromné auto SZČO
 101. fakturácia stavebného materiálu a prác od 1.1.2016
 102. povinnosť registrácie pre IČ DPH?
 103. ubytovacie služby vs prenájom a daň. uznané odpisy v roku 2015
 104. Jedáleň účtovanie nákladov
 105. Zostatok 331 ku koncu roka
 106. Predaj auta a DzMV
 107. Čerpanie stravných lístkov?
 108. preplatok faktúry - odpis
 109. prijatý dobropis - odpis
 110. Podanie daňového priznania
 111. Predikcia cashflow
 112. Môže byť tichým spoločníkom aj akciová spoločnosť?
 113. Ako správne zaúčtovať faktúru?
 114. Zápočtový list od českého zamestnavatela
 115. fakturácia medzi firmami
 116. Danové priznanie- práca v Rakusku
 117. Nájomné v bytovom družstve
 118. prenajom priestorov vlastnej sro
 119. Cestna dan a vlastnictvo vozidla
 120. Peňažný vklad tichého spoločníka - účtovanie
 121. Winibeu
 122. Samozdaňuje sa faktúra od GOPAY (vyúčtovanie gopay služieb)?
 123. Uplatniť DPH pri nákupe bytu?
 124. 80% PHM
 125. Dodanie tovaru do EU so službou v ďalšom štáte EU a CMR
 126. Moze platca DPH kupit tovar rovno bez DPH pre predaj do ineho statu EU?
 127. Podmienka CIF v účtovníctve
 128. MRP mzdy a personalistika- ako vytlacit evidencny list dochodkoveho zabezpecenia pri odchode do dochodku v 1/16.
 129. splátka pôžičky osobným autom.
 130. ocenenie obchodu medzi spriaznenymi osobami
 131. Je potrebné upraviť daň pri investičnom majetku pri predaji auta podľa par. 54 zákona o DPH?
 132. Prenájom nehnuteľnosti
 133. Zostatková cena technického zhodnotenia prenajatého majetku
 134. Musí offshore firma priznať vlastníctvo na Slovensku?
 135. Odčítava sa daňová licencia od dane z príjmu?
 136. Ako zaúčtovať výmenu svietidiel ?
 137. Danove priznanie za min.rok ak som na RD
 138. Postačí k zmluvnej pokute faktúra, alebo je potrebné aj vyrozumenie o zmluvnej pokute?
 139. daňový doklad - dve meny
 140. SBS - odpis z registra trestov - danovy naklad?
 141. Kde zaúčtovať kupu investičneho draheho kovu?
 142. prenájom pozemku - faktúra
 143. ELDP elektronicky môžem poslať za rok 2015?
 144. Kód zdroja - dotácia na verejné osvetlenie
 145. Zaučtovanie - vklady a výbery v banke MONEY S3, PZP
 146. Zauctovanie darceka k internetovej objednavke
 147. Prerušenie výkonu slobodného povolania - povinnosti SP a DU
 148. FVE ktorá odpisová skupina
 149. Nezdaniteľná časť na družku
 150. Slovenská živnosť a príjmy len z ČR
 151. krátenie stravného a zaúčtovanie cestovného uhradeného firemnou PK
 152. Povinnosť registrácie pre DPH - SZCO neplátca dodám službu do AT?
 153. Výstavba rodinných domov za účelom predaja v JÚ.
 154. Aký je základ pre výpočet RZZP za rok 2015?
 155. Zverejnovanie recyklacneho poplatku
 156. Aka je dan z predaja nehnutelnosti pri jej deleni?
 157. účtovanie podielu na zisku
 158. HPP v CR a zivnost na Slovensku
 159. SZČO - cestovné príkazy verzus stravné lístky
 160. Ak má zamestnanec aj živnosť, má nárok na stravné lístky aj ako SZČO?
 161. anonymna transakcia
 162. Cesťáky a náhrada 0,183
 163. Môžem dať do výdavkov nedoplatok z RZZP?
 164. Pozemkove spolocenstvo - tvorba rezerv
 165. požitie dobropisu z roku 2013 do nákladov roku 2015
 166. účtovanie aquaparku - predaj permanentky
 167. Poplatok za pridelenie a spravovanie kódu-účet 538 alebo 518 ?
 168. Norma prirodzených úbytkov zásob - rastliny
 169. Daň z prenájmu nehnuteľnosti na území SR u pracujúceho v zahraničí
 170. Existuje termín, do akého musí byť vysporiadaný zisk z minulých období v SRO?
 171. ZARADENIE UCTOVNEJ JEDNOTKY
 172. Nepenazne plnenie v lekarni a zrazkova dan.
 173. Predpokladana dan DZMV
 174. Aké sú podmienky na poberanie rodinných prídavkov v Nemecku?
 175. Zemné práce v roku 2016
 176. Vypovedna doba brigadnika
 177. Zamestanecka premia a danový bonus na dieta
 178. Účtovanie registračnej pokladnice
 179. Vysporiadanie DPH pri nákupe obilovín
 180. Môžem opraviť nesprávne duplicitné účtovanie v r. 2014 o úhrade dph opačným zápisom?
 181. Účtovná závierka a VRP Virtuálna registračná pokladnica
 182. Mäso 10% DPH
 183. Osobny vklad do pokladne
 184. Okuliare do odpisov
 185. Komunikácia externého účtovníka s úradmi
 186. spedicna firma - vystavene faktury
 187. Môže byť poskytnutá zamestnancovi mesačná záloha v hotovosti 500€ na drobné nákupy?
 188. Ako číslovať (nečíslovať) faktúry v novom roku?
 189. Účtovanie nájmu podnikateľských priestorov
 190. Paušálne výdavky na PHM a odpisy
 191. DOVP a PN
 192. Čo som povinný oznamovať colnému úradu?
 193. Reklamne a marketing sluzby bez ERP?
 194. MRP začiatočník
 195. Daň z pridanej hodnoty
 196. montážne práce aké dávate sk nace?
 197. dan z MV 2015
 198. DZMV celkovy suhrn informacii
 199. dodatočné DPH - sankcie
 200. zrážková daň - kedy platit
 201. Výpočet koeficientu pri pomernom odpočte DPH
 202. Ako sa predáva drobný majetok, ktorý bol predtým zaradený do nákladov s.r.o.?
 203. spotrebný úver auto - daňový výdavok?
 204. Ako riešiť prac. dobu predavačky, ak pracuje v predajni, ktorá je denne otvorená 9,5 hod.?
 205. Ako vyriešiť "osobnú spotrebu" tovaru pre konateľa?
 206. generalne splnomocnenie od konatela - pre Danovy urad - mate ?
 207. Nárok na odpočet DPH.
 208. odpisovanie prenajatej budovy
 209. Vyradenie auta do osobného užívania
 210. elektronický systém obsluhy klienta odpisová skupina
 211. Tuzemske samozdanenie od 1.1.2016 -autorsky a stavebny dozor, architektonicke prace, geodeticke prace....
 212. Účtovanie príjmov v rozpočtovej organizácii
 213. Faktúra švajčiarskému odberateľovi-DPH?
 214. JÚ - dajú sa doúčtovať doklady (Ú. doteraz robené v alfe plus) ručne bez použitia programu?
 215. Som SZCO, mam vlastnu vyrobu. Da sa zauctovat hodnota mojej prace do DPH?
 216. daň z motor. vozidiel
 217. dodatočný KV DPH
 218. Výroba bižutérie a suvenírov - treba aj VO/MO?
 219. Tlačivá daňového priznania za rok 2015
 220. Číselný rad a skladové hospodárstvo
 221. faktúra za ubytovanie z EU
 222. Narok na materske
 223. Ako získať späť DPH z faktúr, ktoré neboli zaplatené?
 224. Prefotenie-tlač projektov. 518 alebo 501?
 225. Kto pracuje z uctovnym programom Dialog 3000s ?
 226. dodatočné DP - účtovná závierka
 227. Nárok na odpočet DPH pri dovoze ak colny dlh hradil odosielatel
 228. Je správne ak mi soft robí v poradí už druhý dodatočný KV k DPH a ťahá mi tam údaje aj z prvého dodatočného KV?
 229. je zmluva o dielo podľa autor. zákona príležitostný príjem?
 230. Ukoncenie alebo pozastavenie zivnosti
 231. Prenájom priestorov - ako evidovat v účtovníctve ?
 232. poskytnutý preddavok v decembri, vyúčtovanie v januári
 233. výstavba vlastnej vodárne
 234. Zariadenie do prenajímaného bytu - výdavky
 235. Kurz zaúčtovania v kontrolnom výkaze v B1
 236. Zmluva o výkone funkcie konateľa bez nároku na odmenu
 237. Gastrolístky pre živnostníkov
 238. účtovanie mzdy konateľa
 239. došlá faktúra
 240. prefakturácia miestného poplatku a DPH
 241. Treba podať DDP?
 242. Vratka SP minulé obdobie
 243. Nevymožiteľný dlh a odpočet z daní PO
 244. Odpisovanie TZ nájomca - prenajímateľ
 245. Dátum uskutočnenia účtovného prípadu - cudzia mena
 246. Kedy odhlásiť vozidlo z DzMV?
 247. 19% DzP na výplatnej páske - účtovanie
 248. Ak prenájmem byt 30.12.2015, musím podať v marci DP?
 249. Fakturácia FO nepodnikatelovi.
 250. Môže byť nájom vo výške len úhrad spojených s užívaním bytu (spotreba elektriny, plyn... ?