PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. do ktorej odp.skupiny mám zaradiť vákuovú plničku na mäso?
 2. nájomca a daň z motorových vozidiel
 3. predaj auta
 4. Dátum dodania pri zberných faktúrach
 5. Ako zistím výšku dane + odvodu do ZP z nepeňažnej výhry ?
 6. Ako účtovať odpisy a iné náklady u firemného vozidla
 7. Kurz pri naskladnení tovaru
 8. Kto podáva ročné vysporiadanie odpočítanej dane DPH?
 9. Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmu
 10. Daň z MV - zamestnancove auto použité na služobnú cestu
 11. Náves a daň z motorových vozidiel
 12. Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku
 13. Vrátenie sumy zo sociálneho fondu/dotačného účtu na bežný účet
 14. Je možné predať ako fyzická osoba vyvinutý softvér svojej vlastnej firme, ktorá ho následne bude predávať ?
 15. Zostatok na výdavkom účte na konci roka v RO
 16. Daň z MV - predpokladaná daň 2016- auto zamestnanca
 17. malá ÚJ
 18. Nezisková arganizácia- súkromná škola
 19. IČ DPH - firma z USA
 20. Vydaná faktúra 2016
 21. SZČO, ukončenie živnosti a nástup na starobný dôchodok
 22. Preúčtovanie NO DPH v jednoduchom uctovnictve
 23. Nájomné a DPH
 24. drobný majetok?
 25. Nakúpený materiál na sklade a predaj za nižšiu cenu. Je to pripočitatelná položka?
 26. Pohľadávka omylom nezačlenená do DPH
 27. faktúra za elektrinu za rok 2015 došla 2016
 28. Oslobodenie od dane poistné a nájomné
 29. Ako sa počíta vek auta k dani motor. vozidla za rok 2015? Je správne: od evidencie do 31.12.2015?
 30. Predčasné vyplatenie leasingu
 31. Prerušenie podnikania v 2015 a podanie daňového priznania k dani z mot. vozidiel
 32. Predaj majetku v rovnakom roku ako zaradenie
 33. Odpis pohľadávky voči živnostníkovi, ktorý ukončil svoju činnosť
 34. Ako odpisovať výdavky z príjmu pri prenájme?
 35. Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH - novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2016
 36. Náklady SZČO
 37. Môže si SZČO zarátať do nákladov notebook, ktorý kupil deň pred tým ako otvoril živnosť?
 38. DzMV za Nissan - nulová
 39. Číslo účtu daň z motorových vozidiel - zmena
 40. Neuhradena kupna zmluva na nehunutelnost a dan z prijmu pri podvojnom uctovnictve
 41. zemné práce s JCB na výstavbu kanalizácií a preprava betónu domiešavačom patria do prenosu daňovej povinnosti?
 42. dosle faktury Google a Heureka a neodvedena dph
 43. Daň z MV - časť roka
 44. Daň z motorových vozidiel II. oddiel - údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie
 45. Cestovne nahrady a pausalne vydavky
 46. Účtovanie dlhodobého úveru
 47. Firemné auto - len kombinovaná spotreba podľa TP?
 48. Prenos daň.povinnosti - kúrenie, kotle
 49. V akej cene vyradiť automobil z obchodného majetku firmy po havárii - zavinená škoda z našej strany
 50. Vrátenie zálohy od dodávateľa a už odpočítaná DPH
 51. Kúpa auta od nepodnikateľa
 52. Fa za stavebné úpravy
 53. Je cena prac pri prenose danovej povinnosti obmedzena zdola?
 54. Ktorý dátum zaradenia auta použiť
 55. Ako fakturovať kioskovú trafostanicu?
 56. Účtovanie kúpy budovy a pozemkov dát. dodania 01.12.2015
 57. Faktura orange za obdobie 22.12.2015-21.1.2016 účtovanie
 58. Nadobudnutie tovaru z členskych krajin/osoba registrovana dla §7a
 59. účtovanie na prelome roka - FAP cez 326? daň. uznatelnost nevyfakt. dodávok?
 60. Daň z MV
 61. daňové výdavky viazané na úhradu
 62. Môžem koncoročné pohostenie dať zo soc. fondu?
 63. Mám povinnosť rátať koeficient?
 64. Preúčtovanie vedľajších nákladov s obstaraním na konci roka 2015.
 65. Daň z motorových vozidiel
 66. odpisovanie pohostinstva
 67. Vystavenie faktúry po prijatí platby bez vystavenia zálohovej faktúry
 68. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z ČR
 69. Daňové priznanie k Dani z mot. vozidla...???
 70. členíte analyticky účet 511 na viacero automobilov ?
 71. DPH 10 % a 20 % vplyv na hodnotu obedov.
 72. prenos daňovej povinnosti v stavebníctve
 73. Denná dochádzka konateľa z miesta bydliska do sídla s.r.o.
 74. Zmena zdanovacieho obdobia DPH
 75. SRO a uctovanie do zahranicia - DPH
 76. Stavebná firma a dph
 77. datumy na fakture
 78. Zaúčtovanie výdavku a príjmu mimo výnosov a nákladov
 79. Preplatok na dani z príjmu FO záv. činnosti a MV z 2004 - ako zaúčtovať?
 80. Predpokladaná DZMV na rok 2016 /r. 40/
 81. DZMV - čo vyplniť v oddiele II o osobe?
 82. Transferové oceňovanie a FO verzus PO
 83. Tovar z EÚ a nezaúčtovaná faktúra
 84. Kúpna zmluva na rodinného príslušníka - znalecký posudok
 85. Pokuty danový urad pri povinnosti DPH
 86. môžu sa vyplácať podiely na zisku aj výberom z účtu? Ide o sumu nad 10000€
 87. Spolupracuje niekto s firmou EUROWAG? mýta, phl...?
 88. Platenie dane pri nákupe tovaru z členských krajín EÚ
 89. Vznik DP DZMV - ktorý mesiac?
 90. Faktura ako pokladnicny doklad za nakup tovaru v rakusku
 91. Vystavovanie a prijímanie faktúr ešte pred pridelením DIČ
 92. živnostník,dochodca
 93. Zápočet straty
 94. vyradenie auta z podnikania - s.r.o a uplatnovanie základnej náhrady...
 95. NFP z Eurofondov - rozdelenie na zdroje
 96. Výpočet koeficientu DPH - Prosba
 97. fak. za el. energiu
 98. DZMV vznik daňovej povinnosti
 99. Dátum plnenia
 100. Dan z motorovych vozidiel - 2 SZCO
 101. doklad z ERP nad 1000€ a dodací list
 102. Povinnosti darcu a obdarovaného z hľadiska DPH a dane z príjmu
 103. Zanedbateľná chyba v daňovom priznaní DPH.
 104. Čo potrebujem k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov
 105. RZD - uplatnenie danoveho bonusu ak bol zamestnanec vedeny na urade prace a nemal ziadny prijem?
 106. Daň z motorových vozidiel
 107. Uplatnenie odpočtu DPH o mesiac neskôr a KV DPH
 108. Daň z MV 2015 a nevyužívanie vozidla na podnikanie v roku 2016
 109. Koeficient DPH
 110. Mikro účtovná jednotka PZP a havarijné poistenie
 111. el.podpis
 112. dochodca,živnostnik
 113. účtovanie faktúr
 114. GPS navigácia v mobile - účtovanie
 115. Ako zaúčtujem PHM a náhradu za použitie súkromného vozidla?
 116. Daňovník k DzMV
 117. Toyota Yaris 1.0 Linea Terra Base 5D - Akú môže mať spotrebu?
 118. Rocna faktura za elektrinu za rok 2015
 119. Sprostredkovanie predaja v ČR a DPH
 120. Ako zdaniť výhru 500 EUR?
 121. Nedaňové výdavky
 122. je to pri el. formulároch ?
 123. Môžem predať fotoaparát, ktorý som si ako živnostník kúpil v 2011 a nezaradil ho do zoznamu majetku?
 124. odpocitatelna polozka na manzelku
 125. Osobitný režim DPH na základe platieb
 126. účet 213 stravenky v mínuse
 127. Odmena za vedenie uctovnictva
 128. FO a osobná spotreba
 129. zaúčtovanie nákupu v hotovosti súkromný+firemný nákup
 130. Musím podať daňové priznanie za zosnulú mamu?
 131. Daň z mot.vozidiel
 132. odpad a zrážková daň od 1.1.2016
 133. žiadosť o dič
 134. Nákup materiál a jeho predaj
 135. Prefakturácia elektriny za rok 2015
 136. Použité auto a DPH
 137. Určenie ročnej sadzby dane pri návesových jazdných súpravách
 138. Uplatnenie daňovej straty
 139. daňovo-uznané náklady pri nezaplatenom finančnom lízingu
 140. Dotácia pokladne od 01.01.2016
 141. Ako zaevidovat platby v hotovosti v danovej evidencii v programe alfa ?
 142. DPH- refakturácia faktúry prijatej z EU
 143. DzMV-oznámenie
 144. Ako mám opraviť rozdiel medzi hlavnou knihou a saldokontom?
 145. DP pri praci na dohodu o pracovnej činnosti
 146. Evidovanie došlých faktúr
 147. Ako vyplnit danove priznanie k nehnutelnosti?
 148. Samozdanenie služby - riadok v DP
 149. Dátum vystavenia faktúry 2015/2016
 150. Výpočet náhrad za diéty pri pracovnej ceste SZČO
 151. Nesprávne sumy na 378 a 379
 152. Nové auto na spotrebný úver
 153. Priznanie diét počas dovolenky
 154. DAN Z MV
 155. Priznanie k dani z nehnuteľností
 156. zriadenie prevádzky v dome a daňové priznanie
 157. DzMV pri prenajatom aute
 158. Ako zaúčtovať vznik účtovnej straty kvôli zaplatenej daňovej licencii?
 159. Platba za umiestnenie reklamy v knihe
 160. Kamerový systém účtovanie
 161. Môže si SZČO, ktorý je len držiteľom osobného vozidla uplatniť základnú náhradu za km?
 162. uplatnenie DPH
 163. NBO - overenie
 164. Daňová licencia-obrat
 165. Predaj auta platca, nákup ako neplatca. faktúra s dph?
 166. Nezdanitelna cast zakladu dane
 167. Nákup stroja-zaplatený kombináciou úver, vlastné zdroje, dotácia EU
 168. Dańové priznanie za motorové vozidlo
 169. Vie mi niekto poradiť, ako zaúčtovať bezodplatný prevod obchodného podielu
 170. Kontokorent u Fio banky?
 171. Informačná karta úrad prace - občan aj SR aj DE
 172. zápočet v MRP programe
 173. Deň vyradenia nehnuteľnosti z podvojného účtovníctva.
 174. Do akej odpisovej skupiny zaradiť?
 175. Zdanenie výhry v online herni (poker)
 176. Účtujete neštátne zdravotné zariadenie v PU, ktoré vystavilo faktúru držiteľovi ( sprostredkovateľovi ) lieku za elektronický zber údajov a dostalo peňažný príjem už zdanený ?
 177. ako mám zaúčtovať vernostný príspevok zamestnancovi 527/333_??
 178. Odpisovanie majetku
 179. Chcem sa opýtať, môže FO prenájať stavbu - plot na reklamné účely?
 180. KONATEĽ SRO 100% účasť na majetku firmy
 181. Faktura s inym cislom uctu
 182. Úhrada tuzemskej faktúry z účtu CZK
 183. Zákon o DPH §7a
 184. Ako účtovať dod. faktúra vystavená v roku 2016 s dátumom dodania do roku 2015
 185. Dan z MV /prelom/
 186. účet 139 a správny kurz
 187. Uplatnovanie vydavkov na majetok charakteru osobnej spotreby
 188. DPH od januára 2016
 189. Zaúčtovanie faktúr za plyn a energiu (preplatky a nedoplatky)
 190. Do akej výšky príjmu nemusím podávať daňové priznanie?
 191. Ukoncene prace k 31.12.2015, odovzdane az v 2016 - uctovanie
 192. Nákup softveru z USA cez internet a dph
 193. Platba platobnou katou v JU
 194. ktory ekonom.softver by ste mi poradili..?
 195. zánik spoločnosti bez likvidácie - vysporiadaní daní
 196. zapocet faktur
 197. Počiatočný stav bankového účtu
 198. zrážková daň - SK spoločnosť - CZ nástupca
 199. Posiela sa ešte mesačné hlásenie colnici o predaji alkoholu?
 200. Účtovníctvo podnikateľov
 201. posledný deň zdaňovacieho obdobia-daňové odpisy
 202. náhrada škody u leasingového zamestnanca
 203. ako zaúčtovať dph pri škode?
 204. Kto má zaplatiť daň za predaj pozemku.
 205. Vzťahuje sa 20 % paušálne krátenie výdavkov aj na poistenie auta?
 206. daňové priznanie - zdedená pôda prenajatá družstvu
 207. dochádzkový systém
 208. ako zaúčtovať zálohovú faktúru zo zahraničia?
 209. Tvorba a použitie sociálneho fondu
 210. Paušálne výdavky a PN
 211. Uhrada faktury pri eurofondoch
 212. Musí byť pri elektronickej faktúre podpis? (nie zaručený elektronický podpis)
 213. Ukončené práce k 31.12.2015 ale odovzdané až v roku 2016 - účtovanie
 214. Pôžička pre s.r.o. na konateľa
 215. dodatočné DP aj kontrolný výkaz
 216. vyradenie automobilu po totálnej škode
 217. ALZA - zmena fakturácie firemných nákupov s platným IČ DPH
 218. Dar alebo predaj majetku do s.r.o.?
 219. samozdanenie tovaru - faktúra na prelome rokov
 220. Nákup uhlia na kúrenie
 221. stravenky dohodárom
 222. stravenky
 223. stavebné práce - prenos DPH - novela zákona
 224. Nákup materiálu a DPH pri prenose daňovej povinnosti
 225. Zavazky po lehote splatnosti, prevedene na 479, dodanenie?
 226. DPH - SAMOZDANENIE (stavebníctvo) Montáž a dodávka klimatizačnej jednotky, vzduchotechniky
 227. Zaradenie budovy v ktorej sa vyrába software do OS
 228. Ako započítať daňovú licenciu z r.2014?
 229. Opravná FA - dátum dodania 2014
 230. Používanie súkromného auta na SC.
 231. Nákup tovaru zo zahraničia na firmu a osobná spotreba
 232. Zatriedenie majetku - energeticke hnacie stroje,pracovné stroje a zariadenia....
 233. Opravné položky k zásobám
 234. Mozem sparovat dlhodoby zavazok s kratkodobym?
 235. zaradenie mobilnej kotolne do odpisovej skupiny
 236. Preplatok vystavenej FA v MONEY S3
 237. Nákup koňa - účtovanie
 238. Doplatok do MM
 239. Kúpno-predajná zmluva účtovanie
 240. Rozdelenie zisku a odvody
 241. Časové rozlíšenie normy, certifikáty , a čo licencie?
 242. Časové rozlíšenie alebo náklad ??
 243. odpis zapl. preddavku
 244. Dar - odvod DPH
 245. Faktúra za účtovníctvo na prelome rokov
 246. Dar v podvojnom účtovníctve
 247. Môže si SZČO uplatniť výdavky na PHM ak je auto príhlasené v zahraničí?
 248. Faktúra vystavená na konateľa
 249. Diagnostika motorových vozidiel
 250. Ako zaúčtovať faktúru uhradenú cudzou platobnou kartou?