1. Prevod bankového úveru (0 replies)
 2. Virtuálna registračná pokladnica (2 replies)
 3. DPFO A (3 replies)
 4. Zabezpečený záväzok je úver a leasing? (0 replies)
 5. Potvrdenie o príjme za rok 2018 (4 replies)
 6. Vymeriavací základ - vyňaté príjmy (0 replies)
 7. Dohoda o novácii záväzku (0 replies)
 8. nepeňažný vklad do kapitálového fondu (0 replies)
 9. Ako zauctovat nezname platby? (1 replies)
 10. Ako sa zdanuju prijmy z UK? (1 replies)
 11. Platba konateľa pre firmu zo súkromného účtu/hotovosti (9 replies)
 12. Preddavky na daň z príjmu PO. (4 replies)
 13. Neuhradené záväzky - daňovo uznateľnými výdavkami / až po zaplatení (2 replies)
 14. Kúpa ojazdeného auta. (2 replies)
 15. Ako zaúčtovať poplatok za Výpis z registra trestov zamestnanca? (2 replies)
 16. Dilema s preddavkami (2 replies)
 17. Nákup DHM (4 replies)
 18. Pôžička od sro spoločníkovi (5 replies)
 19. Rozvrhnutie pracovného času (5 replies)
 20. Kedy zaradiť auto do majetku? (3 replies)
 21. Výpočet materskej po prechode na SZČO (9 replies)
 22. Daň z predaja bytu (2 replies)
 23. žiadosť o predĺženie lehoty na podanie danového priznania (4 replies)
 24. Číslo účtu na zaplatenie dane z príjmu. (4 replies)
 25. DPH v ČR pre neplatcu (1 replies)
 26. Príjmy zo zdrojov v zahraničí? (2 replies)
 27. DPPO 2018 a povinné prílohy (2 replies)
 28. neuhradený záväzok (8 replies)
 29. fyzická osoba Ukrajinec a DP (0 replies)
 30. Registracia na DPH (0 replies)
 31. Predčasné ukončenie úveru z dôvodu predaja (0 replies)
 32. Odpočitatelna položka na manželku (8 replies)
 33. Aké sú povinnosti pri zmluve o dielo so študentom za 2018? (0 replies)
 34. Neschválená účtovná závierka 2017 (4 replies)
 35. Daň z príjmov a kúpeľná starostlivosť (manželka a deti) (5 replies)
 36. Uctovanie prijatej platby od Metra cez Miag (omega) (0 replies)
 37. DP FO A a nezdaniteľná časť zakl. dane na manželku (5 replies)
 38. Rekreacia (1 replies)
 39. Dá sa zrušiť podané daňové priznanie? (4 replies)
 40. Slovák pracujúci v ČR, DP v Čechách riešil cez zamestnávateľa, na Slovensku podáva DPFO A, kde si uplatňuje vyňatie príjmov. (3 replies)
 41. Potvrdenie z Francúzska , ktoré vystavila slovenská firma? (0 replies)
 42. musí s.r.o. tvoriť OP k pohladávkam? (1 replies)
 43. ročné zúčtovanie preddavkov na daň (3 replies)
 44. slobodné povolanie (4 replies)
 45. odpis záväzkov (1 replies)
 46. Slobodné Povolani (3 replies)
 47. dodávateľ neuvádza vo fa dič odberateľa-je to v poriadku? (1 replies)
 48. Daň z jednorázového nepravidelného príjmu (2 replies)
 49. Elektronické DP sa nedá poslať (9 replies)
 50. Vyplňam v XIV. odd. prílohu č. 3 DP typ B, ked som mala príjem zo závislej činnosti v Cechach ? (1 replies)
 51. SK NACE pri handmade výrobe? (5 replies)
 52. RZD - odpoč.položka na manželku (10 replies)
 53. čo to znamená pre neplatiteľa DPH. (0 replies)
 54. 568 po schválení závierky (0 replies)
 55. Mikro účtovná jednotka - zatriedenie (2 replies)
 56. Ktorý riadok danoveho priznania je pre preddavky na dan - za 2018 (typu B) (1 replies)
 57. Prerušená živnosť - treba priložiť účtovnú závierku (2 replies)
 58. pomoze mi niekto s vyplnenim DP -B? (6 replies)
 59. Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy - dodanie odberateľovi (2 replies)
 60. danove priznanie sro ako podat (2 replies)
 61. RZD - neplatené voľno (4 replies)
 62. Výdavky pri paušálnych výdavkoch zahŕňajú aj poistné? (6 replies)
 63. účtovanie BV v Omege (1 replies)
 64. firemný účet a prijatá úhrada (0 replies)
 65. Zaúčtovanie došlej faktúry u neplatcu DPH (1 replies)
 66. Vznikne nedoplatok ZP? (0 replies)
 67. DP zivnost a dohoda , čo s preddavkom?? (7 replies)
 68. Nezdaneny prijem z CR, ako ho uviest do DP? (3 replies)
 69. Odpis pohľadávky na ktorú bola tvorená OP - daňové priznanie (1 replies)
 70. s akým dátumom účtovať faktúry (6 replies)
 71. Kde zaplatiť daň na úhradu (z DP)? (3 replies)
 72. požička fyzickej osobe od s.r.o. (0 replies)
 73. Prehľad o zrazených preddavkoch na daň za 2/2019 (2 replies)
 74. RZD 0,04 € nedoplatok - zraziť alebo nie? (9 replies)
 75. Najvyšší príjem pri paušálnych výdavkoch (4 replies)
 76. preddavky dane - s.r.o. má alebo nemá povinnosť platiť preddavky ??? (2 replies)
 77. úroky z DU (0 replies)
 78. DPPO strata 2017,2018 tab.D (1 replies)
 79. Náklady k prenájmu - nákup vodovodnej batérie kvôli jej výmene (4 replies)
 80. Vyuctovanie pracovnej cesty - je potrebna papierova forma? (4 replies)
 81. Daňové priznanie - zaokrúhľovanie (3 replies)
 82. dodanie tovaru s dopravou do EU pre slovenského platcu DPH (2 replies)
 83. Mozem dat vymalovanie prenajateho bytu do nakladov? (2 replies)
 84. Elektronické stravovacie karty (0 replies)
 85. Ako vytlačiť v OMEGE knihu jázd za cely rok? (2 replies)
 86. Predajná a zostatková cena auta (2 replies)
 87. Nesúlad nadmerný odpočet v DPH (0 replies)
 88. Nájom nebytových priestorov fyzickej osobe (1 replies)
 89. Stavebníctvo a DPH (4 replies)
 90. Príjmový doklad - nie ERP pri úhrade faktúry za služby vedenia cudzieho motorového vozidla? (3 replies)
 91. tab. D V DPPO pri opakovanej strate v r. 2018 (1 replies)
 92. Daňová evidencia pri SZCO (1 replies)
 93. Je potrebné prikladať k daňovému priznaniu typu B doklady v súvislosti s uplatnením nezdaniteľnej položky na manželku? (9 replies)
 94. Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku - výška odpisu pri tech. zhodnotení (2 replies)
 95. Dohoda o elektronickej komunikácii, aj keď má živnostník eID? (2 replies)
 96. Investičný program (0 replies)
 97. účtovanie phl kamionu (1 replies)
 98. DPFO B - slobodné povolanie - príjem z prenájmu. (1 replies)
 99. účtovanie odmeny za zostatok na účte v banke (1 replies)
 100. Povinnosť e-kasy? (0 replies)
 101. DP a 3pilier (1 replies)
 102. stavebné práce v ČR a DPH? (0 replies)
 103. danový bonus v SR a zľava na dieťa v ČR súčasne (4 replies)
 104. Aký účet pre baňu, kde sa ťaží železná ruda? (6 replies)
 105. Predaj podniku kúpeného za účelom ďalšieho predaja (0 replies)
 106. Výška finančného príspevku na stravné podľa §152 ZP ods.6 (2 replies)
 107. Vyplatené odstupné v DP PO (3 replies)
 108. Dodatočná DPH a kontrola z daňového úradu (0 replies)
 109. nove e kasy (0 replies)
 110. Tvorba rezerv na nevyčerp. dovolenku - PU (2 replies)
 111. Refundácia spotrebnej dane z nafty Slovinsko (0 replies)
 112. Elektronická komunikácia FO - živnostník (5 replies)
 113. Ako uvádzať v poznámkach zmenu účtovania zásob? (0 replies)
 114. Vystavenie faktúry za vedenie účtovníctva - aký dátum dodania? (0 replies)
 115. účet 311 - mínusový zostatok (2 replies)
 116. ako zaokrúhliť tvorbu rezervného fondu? (0 replies)
 117. Rozpustenie rezerv z minulých rokov (0 replies)
 118. Virtuálna adresa a prenájom schránky (2 replies)
 119. Ako zaúčtovať odpísanie vystaveného dobropisu z roku 2015? (0 replies)
 120. Ako zaúčtovať náklady pri založení s.r.o.? (0 replies)
 121. finančný poradca - platca DPH? (0 replies)
 122. Čo s neuhradenými záväzkami a pohľadávkami pri ukončení SZČO? (0 replies)
 123. Daňové priznanie B - vyňatia príjmu - daňový bonus (4 replies)
 124. Daň.priznanie - invalid.dôchodkyňa s daňovým bonusom (5 replies)
 125. Fakturácia stavebného odpadu (0 replies)
 126. Lízing v r. 2019, faktúra s DPH, splátky bez DPH. (0 replies)
 127. vytlačené DPFO-A a dodatočne vybavená príloha (2 replies)
 128. Odmena z DoVP na prelome rokov (0 replies)
 129. Platba dane poštovou poukážkou (7 replies)
 130. Fakturácia (3 replies)
 131. Mozem skartovat doklady? (1 replies)
 132. dodatočné dp dph (2 replies)
 133. Dôchodkyňa príjem len podľa § 7 ods.1 písm. a,/ úroky z cenných papierov/ výška 1 120 € , (7 replies)
 134. Je nevyčerpaný SF pri úmrtí szčo - POZD ? (1 replies)
 135. Existuje nejaká možnosť ako zaregistrovať daňový subjekt na elektronickú komunikáciu za konateľa? (0 replies)
 136. odpočítateľná položka (2 replies)
 137. Daňový bonus - vzniká nárok aj za mesiace na podpore? (2 replies)
 138. prijmy zo zavislej cinnosti v SAE, zmluva 54. Spojené arabské emiráty 21.12.2015 Abú Dhabí 01.04.2017 58/2017, zdanuju sa na sk? (0 replies)
 139. Práca v Česku a daň.priznanie za rok 2018 (12 replies)
 140. účtovanie nájomného za pôdu (0 replies)
 141. Zdaňovanie autorov - info, že čo a ako! ☺ (0 replies)
 142. Umelec a pridelenie DIČ (3 replies)
 143. Dobry den, chcela by som sa informovat akej sadzbe DPH podlieha vizitka pre zamestnancov orgánov štátnej a verejnej správy. (10 replies)
 144. Predaj pozemku a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (3 replies)
 145. DPFO-A (6 replies)
 146. Čo robiť s neuhradenými záväzkami a pohľadávkami pri ukončení SZČO, platca DPH? (2 replies)
 147. príjem z príkaznej zmluvy - ako uviesť v DP? (3 replies)
 148. Elektronické DP - vyplnenie (33 replies)
 149. Zdanenie príjmov umelcov (1 replies)
 150. Potvdenie z Rakúska, riadok 220 (9 replies)
 151. Živnostník-práce v ČR-DPH? (0 replies)
 152. Na aku sumu vystavim dobropis? (3 replies)
 153. majetok vložený do podnikania (2 replies)
 154. Prenájom časti bytu (4 replies)
 155. Otázky k tabuľke 1b v daňovom priznaní typu B, VI. oddiel (1 replies)
 156. Uvedenie Straty v Hlavnej knihe (1 replies)
 157. Študent a živnosť a odvody do ZP (5 replies)
 158. Odvody ZŤP - chránené pracovisko (35 replies)
 159. Preplatok z rzzp a daňové priznanie szčo (4 replies)
 160. Príjem §6 ods.2 a) - paušálne výdavky a NČZD (9 replies)
 161. Odvodová úľava pre dôchodcu SZCO (9 replies)
 162. Opravné daňové priznanie kvôli zle vyplnenej K-tabuľke (0 replies)
 163. na 341 mi ostal visieť preplatok z licencie 153€, ako vyčistiť účet 341? (5 replies)
 164. Opravné daňové priznanie (6 replies)
 165. Vyplatený preplatok z RZZP zamestnancovi JÚ (5 replies)
 166. účtovať výpis ku kreditnej karte? (0 replies)
 167. Daňový bonus - dátum narodenia (6 replies)
 168. Zálohová Faktúra a zúčtovacia faktúra (0 replies)
 169. Sprostredkovatel poistenia a elektronicka komunikacia (2 replies)
 170. Ako môže občianske združenie prijať najjednoduchšie dar? (0 replies)
 171. pokuta a penále-nedaň. výdavok vyplnenie v DPPO (0 replies)
 172. ročná diaľničná známka (2 replies)
 173. Dohoda o platbách /elektrina/ vyplatené naviac, bude to daňový výdavok? (0 replies)
 174. Je potrebné doklady k uplatneniu nezdaniteľnej časti ZD na manželku pripájať ako prílohu pri podávaní DP typ B elektronicky? (8 replies)
 175. Mobilný telefón s poistením - DPH (0 replies)
 176. má niekto vzor zmluvy o dielo s hodinovkou? (1 replies)
 177. Aký doklad treba k vyúčtovaniu dane? (0 replies)
 178. Zauctovanie hypoteky (0 replies)
 179. Paušálne výdavky (3 replies)
 180. digitálna platforma - zrážková daň (0 replies)
 181. Súkromná osoba - nepodnikateľ ma niečo spoločné s DPH? (10 replies)
 182. Vikendove priplatky - kategorie prace (3 replies)
 183. Prenájom nehnuteľnosti a podanie DP (3 replies)
 184. Zahraničné Podielové fondy (0 replies)
 185. Zaúčtujem účet 541 ako daňový len do výšky predajnej ceny stroja pri spätnom leasingu? (0 replies)
 186. musím mať elektronický prístup? (12 replies)
 187. DDS - daňová nedaňová 525? (1 replies)
 188. účtovná závierka v JÚ údaj (0 replies)
 189. rezerva na audit-účtovanie (1 replies)
 190. vyplatená mzda z rezervného fondu (0 replies)
 191. dlh a uroky z nedoplatku dane - mozem zaplatit na normalny danovy ucet prideleny pre firmu? (0 replies)
 192. Student, autorska zmluva o dielo, povinnost registracie? (0 replies)
 193. Uvádzanie faktúr v KV (0 replies)
 194. Ako má vyzerať doklad k prijatému preddavku? (2 replies)
 195. podávanie DP elektronicky (1 replies)
 196. Postúpenie práv a povinností- storno faktúra? (0 replies)
 197. Vystavená fa v MRP (1 replies)
 198. Príjmy z Rakúska - Sachbezug (2 replies)
 199. Platenie preddavkov na daň z príjmov FO (0 replies)
 200. Garančné poistenie a príspevková organizácia (0 replies)
 201. VRP a tlač dokladov (3 replies)
 202. Transferové oceňovanie - závislá osoba (5 replies)
 203. expirované lieky sú v daňovom priznaní pripočítateľnou položkou? ďakujem (3 replies)
 204. DPFO závislá činnosť v ČR (6 replies)
 205. Preplatok ZP a daňové priznanie (4 replies)
 206. Evidencia príjmov pri paušálnych výdavkoch - ERP (2 replies)
 207. služobná cesta - nedaň.výdavky (3 replies)
 208. Príjem zo závislej činnosti - nedoplatok dane z príjmu (6 replies)
 209. RZD a SZČO s nulovým príjmom (5 replies)
 210. SZČO počas roka na PN - paušálne výdavky - aká suma preddavkov ZP do DP? (1 replies)
 211. Počet dní v zahraničí (1 replies)
 212. Danove priznanie - domovnik 2018 (9 replies)
 213. Ako vypočítam odvody SP a ZP ? (1 replies)
 214. zostatok phm v nádrži na konci roka a DPPO (2 replies)
 215. Daňové priznanie B, aký paragraf vzťahuje na celosvetové príjmy? (2 replies)
 216. Sprievodny list na ukončenie poberania RP na dieta v Nemecku (0 replies)
 217. registrácia virtuálnej pokladnice (0 replies)
 218. Úhrada za nákup materiálu - chýba k tomu faktúra, ako zaúčtovať? (5 replies)
 219. mikro alebo malá účtovná jednotka (4 replies)
 220. Spracovanie účtovníctva pre SZČO aj sro (0 replies)
 221. Cesťaky program na vyučtovanie pracovnerj cesty (7 replies)
 222. Daň. licencia (1 replies)
 223. Počet odpracovaných hodín pri dvojzmennej prevádzke (6 replies)
 224. preplatenie oblečenia pre zamestnancov (1 replies)
 225. Ukončenie podnikania v priebehu r. 2018 a odklad DPFO (11 replies)
 226. Môžem dať do nákladov 2018 doklady z roku 2018, ktoré mi odovzdali teraz? (4 replies)
 227. DP typ B (2 replies)
 228. Dotácia z PPA (2 replies)
 229. SZČO - vznik s.r.o. a evidencia krátkodobého majetku (3 replies)
 230. Daňový úrad v ČR (7 replies)
 231. DP typ B (7 replies)
 232. Účtovanie zádržného pri dodávke stavebných prác (0 replies)
 233. Vrátia mi dane pri vyplatení životnej poistky? (3 replies)
 234. Student a zivnostnik - spravne uvedenie zaplatenych odvodov do zdravot. poist. (2 replies)
 235. Nájom haly s budúcim právom kúpy - účtovanie na 042? (0 replies)
 236. Ako a kde vypisať v DP typu B zaplatený nedoplatok soc.poistovni? (6 replies)
 237. Elektronická komunikácia (0 replies)
 238. Sprostredkovanie semináru v zahraničí (0 replies)
 239. prilohy k DPFO-A (18 replies)
 240. Prenajom bytu a DPH (1 replies)
 241. oprava minulých chýb (6 replies)
 242. Firma je s.r.o. neplatca dph, posiela v priebehu roka nejaké výkazy? (7 replies)
 243. Konateľ s.r.o. si zobral so sebou na služobnú cestu tlmočníka (16 replies)
 244. Ako účtovať prekládku plotu? (1 replies)
 245. Účtovanie rozdielu medzi daňovým a účtovným výsledkom hospodárenia. (1 replies)
 246. Uvádza sa v záväzkoch DE aj daň z príjmu podľa § 8? (0 replies)
 247. Elektornická komunikácia s finančnou správou opatrovateľky v Rakúsku (2 replies)
 248. Daňové priznanie (2 replies)
 249. Má sa príjem zo zmluvy o dielo zdaniť? (14 replies)
 250. odstupné a základ dane (5 replies)