1. Práca za SK firmu vykonávaná v DE a DP typ A (1 replies)
 2. Prečo nejde elektronicky podať DP ? (4 replies)
 3. Sro poskytla pozicku FO - nepodnikatelovi (7 replies)
 4. Účtujete podielové listy?? (0 replies)
 5. DP typ A - iné priezvisko na potvrdení o zdaniteľnom príjme ako v čase podania DP (8 replies)
 6. Fa za stravu a účtovanie (1 replies)
 7. Dialnicná známka na vozdilo, ktoré bolo na operatívny leasing (1 replies)
 8. planujem kupit notebook od FO nepodnikatela cez inzerat, mozem si ho na zaklade kupnej zmluvy dat do nakladov - som srocka? (12 replies)
 9. NCZD v daňovom priznaní za rok 2019 (2 replies)
 10. Spôsob účtovania pri nepokračovaní v činnosti ÚJ (0 replies)
 11. Cudzinci(ukrajinci ) pracujuci na Slovensku a daňové priznanie (5 replies)
 12. Príkazná zmluva a zmluva o dielo - smerovanie do DPFO B. (1 replies)
 13. Daňové Ostatný príjem - daňové priznanie (4 replies)
 14. oprava majetku (účtovaný na 501) (1 replies)
 15. Poistné plnenie - účtovanie v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 16. Záväzok na účte 365 voči bývalému spoločníkovi (6 replies)
 17. Danove priznanie a nezamestnaná manželka (5 replies)
 18. Nárok na DB ak nežiju danovnici v spoločnej domácnosti. (4 replies)
 19. pokuta DZ (1 replies)
 20. Duálne vzdelávanie a dane (4 replies)
 21. aká sadzba dane pri predaji džúsu (0 replies)
 22. Chyba minulého obdobia (3 replies)
 23. Kontrolný výkaz neberie rok 2020 (5 replies)
 24. Nadmerný odpočet (2 replies)
 25. Je potrebné sa registrovať na §7a - prijatá služba od Sumup (0 replies)
 26. Je potrebné podať nulový súhrnný výkaz? (2 replies)
 27. Nepeňažný príjem zamestnanca -ako zaúčtovať? (4 replies)
 28. v akej cene zaradiť auto ktoré je už odpísané ale bude sa používať (5 replies)
 29. Prechod z minuleho roka ako preučtovať? (0 replies)
 30. Budova vo výstavbe a dph z nákladov energie (2 replies)
 31. Daňové priznanie typ A - príjmy SK, CZ + dochodok? (18 replies)
 32. dodatočný KV dph a kód opravy (0 replies)
 33. szčo pracuje v česku vystavil fakturu českému dodavatelovi môže dať odklad DP do 30.9.2020? (3 replies)
 34. Prenájom nehnuteľnosti - nie celých 12 mesiacov (0 replies)
 35. 3% z dane člen DHZ (2 replies)
 36. Je predfaktúra pohľadávkou? (1 replies)
 37. DP - Český občan zamestnaný v SR (0 replies)
 38. Časové rozlíšenie aj nedaňového výdavku (1 replies)
 39. poberateľ starobného dôchodku a iné príjmy - NČZD (21 replies)
 40. elektronická komunikácia s finančnou správou - splnomocnenie (9 replies)
 41. Osobný asistent (10 replies)
 42. Je potrebná inventúra pri drobnej handmade tvorbe? (12 replies)
 43. DP a príspevok na rekreáciu (1 replies)
 44. skladové zásoby (2 replies)
 45. Daňový bonus a potvrdenia DPFO B (1 replies)
 46. Práca v ČR a starobný dôchodca (2 replies)
 47. Danovy bonus z ČR a aj zo SR (1 replies)
 48. Daňové priznanie za rok 2019 pri pozastavenej živnosti od roku 2018 (6 replies)
 49. živnosť 4 mesiace (9 replies)
 50. Ako platí preddavky FO po zmene zákona o platení preddavkov? (5 replies)
 51. Príspevok na vzdelávanie zaplatené v Maďarsku (0 replies)
 52. Povinnosť podať daňové priznanie (3 replies)
 53. Pôžička od materskej spoločnosti na základe rozhodnutie jediného spoločníka vložená do spoločnosti ako ZI (2 replies)
 54. Zahraničná fa - osobná spotreba - DPH? (2 replies)
 55. Pripočítateľná položka - odpočítateľnou (2 replies)
 56. SZČO a daň.bonus (10 replies)
 57. SZČO, trvalý PP a DP (3 replies)
 58. Bol som zamestnaný mesiac (5 replies)
 59. Cestovné náhrady - začiatok a koniec CP pri tuzemskej ceste (4 replies)
 60. faktúry s rovnakým číslom (3 replies)
 61. dodatočný odvod DPH z využívania firemného auta (0 replies)
 62. Na základe čoho je spochybňovaný odpočet DPH z faktúr, ktoré uhradil spoločník zo súkromného účtu? (1 replies)
 63. Môže konateľ vrátiť do pokladne poskytnutú zálohu v hotovosti? (6 replies)
 64. Dobrovoľne členské príspevky (1 replies)
 65. Neuhradené pohľadávky (0 replies)
 66. Ako má riešiť dane/odvody človek žijúci na Slovensku, ale zamestnaný v zahraničnej spoločnosti? (7 replies)
 67. Paušálne výdavky 2019 (9 replies)
 68. SK nace výroba výrobkov z kovu (0 replies)
 69. Call-off stock (0 replies)
 70. Spotreba alebo predaný tovar? (2 replies)
 71. auto na leasing nezaradené do účtovníctva sro (1 replies)
 72. remeselna zivnost...pausal (2 replies)
 73. Stravovanie zamestnancov (8 replies)
 74. Transferové oceňovanie (2 replies)
 75. Ktore prijmy patria do danoveho priznanie typu B (PN+invalidny doch.)? (4 replies)
 76. Paušálne výdavky (11 replies)
 77. Rakúske DP opatrovateľka (1 replies)
 78. Ako vysporiadať úhradu faktúry, ktorá bola zaplatená z bankového účtu druhej firmy? (2 replies)
 79. Prevod zásob z jedného SHR na druhé SHR (2 replies)
 80. Faktúra z Telekomu za mobilný telefón - kúpna cena - splátkovanie (2 replies)
 81. Administratívny poplatok - kam v DPH? (0 replies)
 82. VŠ a daňový bonus (13 replies)
 83. smernica (0 replies)
 84. Prerušenie daňových odpisov na auto (6 replies)
 85. Omega - typ pohybu 501, 504 (0 replies)
 86. preplatok na poistnom (2 replies)
 87. Výsluhový dôchodok + zamestnanie (3 replies)
 88. Ako na DPH pri zahraničných subdodávateľoch na stavbe v zahraničí? (4 replies)
 89. Faktúra za služby s odpočítaním ubytovania (2 replies)
 90. Môže si manžel uplatniť odpočitateľnú položku na manželku aj po skončení platenej 3r., resp. 2,5 ročnej RD? (4 replies)
 91. DPH (2 replies)
 92. Výsluhový dôchodok + zamestnanie (9 replies)
 93. Pracovná cesta a stravné lístky (10 replies)
 94. Prílohy k daňovému priznaniu typu A (6 replies)
 95. Prenájom a pravidelná výmena rohoží - podmienka zaplatenia...? (2 replies)
 96. Lohzeettel (1 replies)
 97. DPH a nákup nového auta z Nemecka (0 replies)
 98. Treba podať dodatočný kontrolný výkaz ak je nesprávne uvedené číslo externého dokladu v sekcii B2? (3 replies)
 99. Nedanove vydavky v DP (3 replies)
 100. Musí byť vyúčtovacia faktúra s nulovou hodnotou v KV ak je tam už faktúra na prijatú platbu? (2 replies)
 101. Nezdaniteľná časť na manželku- otec poberá materskú (0 replies)
 102. Chýbajúci doklad o úhrade faktúry (2 replies)
 103. DP zamestnaneho dochodcu a zivnostnika (5 replies)
 104. Odpredaj majetku (0 replies)
 105. Daň z prijmu z predaja domu -výpočet (2 replies)
 106. Ukončenie živnosti v priebehu roka (1 replies)
 107. oprava minulých chýb (0 replies)
 108. Narok na DB pri ukonceni studia (2 replies)
 109. DP FO typu B a preplatky(nedoplatky) z ročného zúčtovania ZP (4 replies)
 110. 341 preddavky - zostatok (1 replies)
 111. Vrátenie DPH pri predaji tovaru do Ruska (0 replies)
 112. DP A dôchodca (6 replies)
 113. posúdenie príležitostného predaja nehnuteĺnosti (0 replies)
 114. Mám povinnosť registrácie na daň z príjmu fyzických osôb? (1 replies)
 115. Je výpis z bankového účtu účtovným dokladom? (6 replies)
 116. Opravy vo vlastnej réžii (0 replies)
 117. oprava vo vlastnej réžii (2 replies)
 118. Zálohová faktúra (1 replies)
 119. zrušená živnosť v r.2018 finančný sprostredkovateľ a prijatá provízia r.2019 (2 replies)
 120. Dodatočné daň. priznanie k nehnuteľnosti (1 replies)
 121. preradenie majetku z osobného vlastníctva do podnikania (11 replies)
 122. Je poberana materska otcom (zaroven SZCO) zdanitelnym prijmom z pohladu NCZD? (6 replies)
 123. Daňový bonus-vyplnenie DP A (5 replies)
 124. Prečo je záporná hodnota hmotného investičného majetku v súvahe? (0 replies)
 125. Poskytovanie ubytovania na rekreačné poukazy (10 replies)
 126. Uvádzať v DP aj sumu zaplateného zdravotného poistenia počas dobrovoľnej nezamestnanosti? (2 replies)
 127. Poplatok za zápis do OR, pokuta zo stavenej inšpekcie - účty na strane Dal (3 replies)
 128. uplatnenie nčzd na manželku (4 replies)
 129. Mam povinnost podat DP? (3 replies)
 130. zaúčtovanie dokladu v podvojnom účtovníctve (0 replies)
 131. Stravné lístky zrážka zo mzdy (2 replies)
 132. Socialna poistovna - nedoplatok?? (3 replies)
 133. NČZD na manželku a poberanie materského z Nemecka (4 replies)
 134. Zahraničná pracovná cesta - vyúčtovanie stravné (12 replies)
 135. obchodné jednanie (2 replies)
 136. Daňové priznanie elektronicky alebo v papierovej podobe? (2 replies)
 137. vklad konateľa do sro (5 replies)
 138. Aký je maximálny daňovo uznaný príspevok zamestnávateľa na stravné? (6 replies)
 139. Doplatenie daňového bonusu v DP (2 replies)
 140. Cestovný príkaz (6 replies)
 141. účtovanie exekúcie (2 replies)
 142. Prepočet stravného z CZK na EUR (4 replies)
 143. Oberon - súvaha (1 replies)
 144. KUV - ako účtovať? V prospech koho? (0 replies)
 145. Daňové priznanie typu A – riadok 87 pocet priloh? (2 replies)
 146. Daňový náklad po zaplatení ? (6 replies)
 147. Výška vlastného príjmu manželky (11 replies)
 148. Ako zaúčtovať použitie ostatného fondu (0 replies)
 149. Podanie DPFO bez príloh (1 replies)
 150. ohlasenie na danovy urad (10 replies)
 151. Sociálny fond a dohody mimo pracovného pomeru (2 replies)
 152. odpočet daňovej straty (5 replies)
 153. Zaokrúhlovanie výške dane r.600 DPPO 2019 (4 replies)
 154. Dátum vzniku daňovej povinnosti (2 replies)
 155. výpočet základu dane pri chybne vyplatenej faktúre (2 replies)
 156. stiahnutie z karty a zaevidovanie do ekasy (0 replies)
 157. Uplatnenie NČZD na manželku - výpočet (4 replies)
 158. Danove priznanie (3 replies)
 159. Sro autodoprava (2 replies)
 160. Spätné odpočítanie dane? (1 replies)
 161. Re: Ako zaúčtovať nevrátený daňový preplatok do 5 eur? (2 replies)
 162. nárok na materskú dovolenku - reťazový pôrod (38 replies)
 163. Daň z príjmu pri nehnutelnosti nadobudnutej darovaním, a následný predaj - oslobodenie od dane? (12 replies)
 164. Je povinnosť posielať štatistické výkazy a prehľady podľa vyžiadania štatistického úradu. (1 replies)
 165. Dovolenka počas rodičovskej dovolenky (2 replies)
 166. Ako doriešiť faktúru??? (1 replies)
 167. odpočítateľna položka na manželku, ak v r. 2019 poberala rodičovský príspevok? (3 replies)
 168. Neuznaný záväzok a daňové priznanie 2019 (0 replies)
 169. Zostatok 343 DPH ku koncu roka (2 replies)
 170. Pripočítateľná položka pri predaji neodpísaného auta? (3 replies)
 171. Preprava tovaru zo Švajčiarska na SK - oslobodené alebo s DPH? (0 replies)
 172. daň z predaja nehnuteľnosti (1 replies)
 173. odklad danoveho priznania (1 replies)
 174. Ako zučtovať vratenú zábezpeku v roku 2020. Zučtovaná bola v roku 2019 v nákladoch. (1 replies)
 175. Windows 10 , finančná správa a tlač PDF. (18 replies)
 176. Zostatok na 335 - stravne listky (3 replies)
 177. Účtujem o schválení úveru od banky, ak nebol poskytnutý? (1 replies)
 178. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť tento majetok? (0 replies)
 179. Podlieha zdaneniu renta vyplácaná od OZ jeho členom v súlade so stanovami? (0 replies)
 180. Pracovná cesta a nadčas? (2 replies)
 181. Preddavky na daň (2 replies)
 182. Výpočet preddavkov (3 replies)
 183. DPH a podnikova chata pre zamestnancov (1 replies)
 184. Aká je predkontácia pri platbach Zdravotného poistenia ? (0 replies)
 185. Musí SZČO+zamestnanec podať DP 2019 elektronicky? (5 replies)
 186. Brexit s dohodou (0 replies)
 187. SZCO - byt v obchodnom majetku (4 replies)
 188. Výkaz o majetku a záv. v JÚ (2 replies)
 189. Faktúra z EÚ od neplatcu DPH (1 replies)
 190. Právne služby - úhrada v hotovosti (3 replies)
 191. Odpočet DPH z tovaru kupovaného online zo zahraničia? (0 replies)
 192. Prepravné služby - oslobodenie od dane alebo prenos DP (0 replies)
 193. Môže s.r.o. darovať inej s.r.o. už odpísaný majetok? (12 replies)
 194. Paušálne výdavky a daň z motorových vozidiel (9 replies)
 195. Ako zdaniť honorár (3 replies)
 196. Fakturacia klientovi s "fiscal code" (0 replies)
 197. vznik danovej povinnosti k dani z MV (1 replies)
 198. Kúpa auta v hotovosti a následne vybavený autoúver - vstupná, obstarávacia cena auta (5 replies)
 199. SZČO a používanie súkromného auta pre firmu, pre ktorú pracuje (3 replies)
 200. má zamestnanec nárok na gastrolístok ak máme vlastné stravovacie zariadenie? (3 replies)
 201. stála stavebná prevádzkareň (0 replies)
 202. Mám nárok na rodičovský príspevok? (10 replies)
 203. príspevok na stravné lístky zo SF -zúčtovanie do peň.denníka (1 replies)
 204. Vstupuje poštovné do ceny materiálu? (2 replies)
 205. Odklad daňového priznania FO - posúva sa aj platenie odvodov? (3 replies)
 206. Likvidácia zásob (2 replies)
 207. Živnosť/s.r.o. + TPP (5 replies)
 208. Spätne doodpisovanie HM (2 replies)
 209. Auto preradené do osobného užívania (2 replies)
 210. Tlačivo škodový protokol pre daňové účely (0 replies)
 211. konto prac.času (0 replies)
 212. Ako zaúčtovať náhradu ušlého zisku (1 replies)
 213. Zamietnutie zlavy. (8 replies)
 214. Daň z nehnuteľnosti - prenajatá pôda a platenie dane (2 replies)
 215. Živnostník - zápis do OR a účtovníctvo (0 replies)
 216. Odstupné - platia sa z neho odvody do zdravotnej a sociálnej poistovne a tiež daň? (4 replies)
 217. Daňové priznanie k dani z MV 2019 (2 replies)
 218. oznámenie o zániku daňovej povinnosti o dani z MV (0 replies)
 219. Platba cez terminal - uctovanie (6 replies)
 220. MRP-DPH výkaz -ako dostať do výkazu DPH bezodplatné dodanie os.auta (4 replies)
 221. Prenájom nehnuteľnosti + DPH (0 replies)
 222. Dan za auto (5 replies)
 223. eKasa (6 replies)
 224. Dan z MV, szco, Pn (1 replies)
 225. Odoslala som "dodatočný" kontrolný výkaz namiesto "opravného" (3 replies)
 226. Uctovanie prepisu vkladu spolocnika (0 replies)
 227. Daň z MV (4 replies)
 228. DzMV pri spotrebnom úvere (9 replies)
 229. Vystavený dobropis do zahraničia a SV (0 replies)
 230. DPH (0 replies)
 231. Predpokladaná daň pri DzMV pri použití súkromného auta zamestnanca (2 replies)
 232. Vyplatenie podielu na zisku za rok 2017 a 2018, ak nie je vyplatený podiel na zisku za predchádzajúce roky (2 replies)
 233. Preddavok mzdy a daňový prehľad (3 replies)
 234. Kúpa pneumatík ako súčasť auta a DPH (1 replies)
 235. Aký dátum uviesť v DP DzMV v kolónke Za zdaňovacie obdobie od? (3 replies)
 236. Úhrada zálohy vkladom na BÚ- viac ako 5000 eur (4 replies)
 237. Dan Z Motorových vozidiel (5 replies)
 238. Zánik daňovej povinnosti k dani motor. vozidla (2 replies)
 239. Uzavierka plu skupin na portali (0 replies)
 240. Darovanie auta z s.r.o. (0 replies)
 241. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za motorové vozidlá (2 replies)
 242. preradenie materiálu do podnikania (1 replies)
 243. Kúpa krátk. majetku zamestnancom - môže byť VOZD? (5 replies)
 244. Dodanie 2019 ale FA sa už týka 2020 (18 replies)
 245. Oznámenie pre FS SR o kúpe auta zo zahraničia (3 replies)
 246. Opravné položky-tvorba v nasledujúcom období (3 replies)
 247. daň z nehnutelnosti - dochodca (3 replies)
 248. Uplatnenie si DB spätne - koľko rokov? (8 replies)
 249. Paragraf 7a DPH (1 replies)
 250. Uzná(va) daňová kontrola prefotený originál pokladničného dokladu? (8 replies)