PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Názor/rada skúsenejších- vystavenie faktúry k prijatej platbe
 2. Sankcia v banke
 3. variabilny symbol pri platbe odvodov do zdra.poistovne
 4. Registratúrny denník
 5. Nákup kávy pre zamestnancov
 6. Ako sa určí obstarávacia cena bytu po kúpe od bytového družstva?
 7. Zdanenie príjmu z prenájmu bytu fyzickou osobou.
 8. szčo a pn ako vypočítať časť odvodov?
 9. Preukázateľné výdavky živnostníka za rok 2018 - neplatca DPH.
 10. Začínajúci účtovník
 11. zahraničná faktúra - samozdanenie
 12. odpocitatelna polozka na manzelku
 13. Moze mi exekutor siahnut na peniaze zaslane postovou poukazkou na vyplatu v hotovosti ?
 14. DPH na ubytovacie služby na prelome rokov
 15. Aká mzda patrí zamestnancovi, ktorý je zamestnaný vo firme ako vodič nákl. auta?
 16. Platba za sprostredkovanie do ČR - paragraf 16 odst. 1. písm. e bod 10 (zabezpečenie dane)
 17. Dph pri registracii
 18. Výdavok na základe zmluvy o spolupráci - Je daňovo uznaným výdavkom?
 19. Stravné lístky 2018
 20. príležitostný príjem za pomoc pri sťahovaní vo výške do 500.- je oslobodený od dane z prijmu v roku 2018 ? ?
 21. Vyúčtovanie za energie
 22. Ako pracovať podľa zákonníka práce a neprísť pritom o prácu?
 23. Zrážková daň zo softvéru
 24. Ako postupovať ak som prijala 1200 eur v hotovosti ako preddavok na účto rok 2018 ale nemám ERP?
 25. Prenájom plošiny s obsluhou
 26. Som účtovník no nie som daňový poradca
 27. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku
 28. premeškala som prihlásenie od 1.7.2018 v závislosti - ubytovanie cez Booking, chcem to urobiť od 1.1.2019
 29. Kúpna cena po ukončení leasingu
 30. obratový bonus faktúra
 31. Zahraničná faktúra - pouzit kurz alebo zdanit sumu na fakt. v eurach
 32. 3-stranný obchod?
 33. Dovoz knihy zo Svajciarska
 34. Dovoz ojazdeného automobilu z Poľska
 35. Vlastný účtovník verzus externé spracovanie účtovníctva
 36. je uvedený postup správny?
 37. Ako mám zaúčtovať kompletnú rekonštrukciu plynovej kotolne v škole, ak vznikla havária?
 38. Oprava minulého obdobia, dodatočné DP PO za rok 2017
 39. Aditívny MV do ZP - ako vzniknutý preplatok vrátiť zamestnancovi?
 40. Faktúra za stavebné a iné práce spolu - Prenos DP?
 41. zrážková daň
 42. klasifikacia produktov - odpisy
 43. Dodávateľské faktury tuzemské a DPH
 44. DPH z dovozu tovaru z tretich krajin
 45. Predaj nehnuteľnosti - oslobodenie od dane z príjmu z predaja
 46. Neoznámenie vzniku poistnej udoalosti
 47. účtovanie cash back-u a kontolny vykaz
 48. Dobropis EU a DPH (kedy dať do daňového priznania a KV)
 49. platba na bloček vyššia ako 1000 eur.
 50. Vystavená záloh. faktúra v starom roku, nedodaný tovar.
 51. Povinnosti s.r.o. ku koncu roka
 52. Česká diaľničná známka
 53. obstarávacia cena vozidla - finančný leasing
 54. Kto platí daň z nepeňažnej výhry v prípade dieťaťa?
 55. odvody z prac.zmluvy počas rodič.príspevku
 56. Kontrolný výkaz
 57. Ako účtovať výmenu drahej súčiastky? Je to technické zhodnotenie alebo priamo spotreba ?
 58. Daňové odpisy Citroen Jumper? odpisová skupina
 59. registrovaná podľa § 7 zákona o DPH
 60. Ekasa na pokladnu bez tržeb ?
 61. Ukončenie živnosti a dlhodobý majetok
 62. Nechať si bločik pri vrátenom tovare?
 63. nevystavená zúčtovacia faktúra od živnostníka
 64. Použitie sociálneho fondu
 65. Uctovnici pomozte mi s pripadom: prijem autora, zdanenie, soc.odv, zdr.odv, registracne a platobne povinnosti (konkretny pripad)
 66. dohoda o elekt.komunikacii bude sa môcť uzavrieť aj v roku 2019
 67. nájomné z CR
 68. 3-stranný obchod
 69. Ako zaúčtovať došlú faktúru z ČR v Omege
 70. Nákup kachlí účtovanie
 71. Príjem cez ERP stravné listky
 72. Prijem zo zmluvy o reklamnej a propagačnej činnosti
 73. zníženie základného imania
 74. účtovanie na 421 a 472 firmy v likvidácii
 75. Zaradenie do odpisovej skupiny
 76. Odvody do SP
 77. Vystavená FA - odvolávky na zákon o DPH
 78. Rekonštrukcia kotolne-plne odpísaný majetok.
 79. SZČO faktúruje sám sebe za opravu auta - nezaradené do OM
 80. Čo vyplýva pre SZČO podnikajúceho v Česku, ak je občan SR aj ČR a chce zamestnať človeka v SR, aby pracoval v SR?
 81. Ako predať ojazdené auta obstarané v osobitnom daňovom režime?
 82. Predaj cenných papierov
 83. Neskoro doručená faktúra s prenosom daňovej povinnosti
 84. Vyhral som poukážku v hodnote 1500 €, kedy mam z nej zaplatiť dane a odvody a z akej sumy?
 85. Účtovanie českej faktúry omylom vystavenej s DPH
 86. Prijatá zálohová faktúra, daňový doklad k platbe a vyúčtovacie faktúry
 87. Prenesená daňová povinnosť
 88. Predaj novostavby
 89. Ukoncena zivnost a automobil
 90. Stavebná firma s.r.o. odmieta vystaviť faktúru za stavebné práce
 91. Zuctovanie uhrad za faktury stravnymi listkami
 92. Úhrada odpísanej pohľadávky
 93. Je mozne zakupit si PC hru na sro?
 94. Prenos DP?
 95. Podiely zo zisku a odvody
 96. Vymáhanie sociálneho poistenia po 10 rokoch
 97. Dan z motorovych vozidiel
 98. Prenájom časti nehnuteľnosti nezaradenej do OM
 99. daň z čiastočne zdedeného a odkúpeného bytu
 100. Penazne toky v poznamkach uct. osnovy
 101. Rekreačné poukazy szoč 2019
 102. IČO: zivnostnik a zaroven osoba registrovana ako sportovy odbornik
 103. Zrušenie SRO
 104. Dane a vystavene faktury v s.r.o. (neplatca DPH)
 105. Započítanie daňových licencií za 2015-17
 106. Záporné vlastné imanie
 107. Odpisovanie nehnuteľnosti po prerušení
 108. Faktúra za opravu cudzieho majetku
 109. opravný výkaz ZP
 110. Ako sa zdaňuje prijatá priama platba - jednotná platba na plochu poskytnutá fyzickej osobe - nepodnikateľovi?
 111. Daň z príjmu pri predaji bytu
 112. Ako nahlásiť do OR konečného užívateľa výhod?
 113. Zahraničná faktúra, oneskorené prijatie
 114. Učtovanie znovupripojenia plynu
 115. Predaj mäsa s 10 % sadzbou dane
 116. Môžem ako fyzická osoba /nie SZČO/ poslať budúci rok na daňový úrad oznámenie o odklad na podanie daňového priznania poštou?
 117. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti nezaradenej do OM
 118. čerpanie sf
 119. Ako zaúčtovať pri predaji tovaru bonus za obrat ?
 120. Spotreba konateľa
 121. Dodanie služby firmou z Číny
 122. Náklady na reprezentáciu
 123. Zaučtovanie poštového poukazu
 124. Výška odvodov invalidný dôchodca SZČO +zamestnanec, dotácia
 125. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť predajný stánok?
 126. preplatok rzzp
 127. Ako živnostník som platca DPH. Môžem byť ako lektor jogy neplatca DPH ?
 128. Nárok na rodičovský príspevok u zamestnankyni z PL
 129. Evidencia skladu
 130. Čo so zvyšnými stravnými listkami?
 131. Aký typ DPz P FO A/B?
 132. Ako zaučtovať odpisy na budovu?
 133. Faktúra za automobil z Belgicka z aukcie
 134. Pokladňa - zlá uzávierka, mesačná PLU správa
 135. Výplata podielov zo zisku - časová os
 136. rizikové práce a dopln.dôchodkove sporenie
 137. DP a predaj zdedenej nehnutelnosti
 138. szčo a pn od 1.12.2018
 139. Služby do Švajčiarska
 140. Práca v zahraničí a fakturácia slovenskej firme
 141. otec na materskej, práca a PN
 142. Nárok na materské - zamestnankyňa z PL
 143. odvody szco inv.doch
 144. dotácia z UPSVaR hmotna núdza
 145. Vystavený dobropis a dodatočné DPH
 146. Soc. fond - rozpustenie na stravné a tvorba SF zo zisku
 147. Refakturácia občerstvenia
 148. Posielanie tovaru do USA
 149. Vzory smerníc
 150. Čerpanie SF
 151. rekreačné poukazy od 1.1.2019 - účtovanie, DPH, DzPr
 152. Uvádzanie IČ DPH na fakt. / platca DPH podľa Par.7a
 153. ucet 311 a 321
 154. Uctovanie podla § 65 eventova agentura.
 155. Prenájom automobilu na podnikanie, účtovanie nákladov
 156. Zmiešaná zmluva o vytvorení diela a zrážková daň ?
 157. začiatok účtovania novej s.r.o. v OMEGE v priebehu roka
 158. Došla pošta
 159. Výplata podielov zo zisku za r. 2013-2016
 160. Ako odviesť DPH z reklamných predmetov nad 17 eur
 161. registracia účtovníčky vo firme na elekt.komun.
 162. Par.19 ods.4 pri stavebných prácach
 163. náhrada ušlého zisku
 164. Dan z predaja nehnutelnosti
 165. Môže byť reklamným predmetom kniha?
 166. POS terminál - Je možné evidovať platby kartou ako hotovosť????
 167. Predaj bytu po 5 rokoch
 168. Refakturácia letenky z Rakúska do tretej krajiny
 169. platba a kurz
 170. Účtovanie poplatku za vystavenie papierovej formy faktúry
 171. provízia za sprostredkovanie poistenia - 568 či 518?
 172. Reštaurácie
 173. zamestnanec odpracoval 5 hod a išiel na prac.cestu má nárok na stravné?
 174. Mám sponzorskú zmluvu, ale firma vykáže stratu. Čo s tým?
 175. VRP a viac prevádzok
 176. Zahranicna pracovna cesta - vreckove prepocet kurzom
 177. Príjmy autorov (aktívny príjem) - zdanenie, odvody a povinnosti ?
 178. na dennej uzavierke mi nesedi počet dokladov a hotovost
 179. faktura vystavena v roku 2018, tykajuca sa sluzby, ktora bude poskytnuta v roku 2019
 180. Neuhradena faktura, klient nema o sluzbu zaujem ..... co k nej storno alebo dobropis?
 181. Môžem vystaviť faktúru až po prijatí úhrady na účet ?
 182. Vyplatenie podielov zo zisku Rok 2015,2016,2017
 183. Ako zdaniť príjmy v ČR v kombinácii zamestnanec + príjmy z písania knih/článkov mimo ČR
 184. Výpočet dane z príjmu pri prenájme
 185. Chcem sa opýtať či si môžem zaradiť do výdajov v daňovej evidencii chladničku, pračku ak som ich ponechal nájomcovi
 186. Odpisy traktor a príslušenstvo
 187. Stravné lístky .
 188. Zrážková daň za licenciu od dodávateľa z Českej republiky
 189. Kúpa auta zo zahraničia
 190. Zahranicna pracovna cesta - kurz
 191. zaúčtovanie zahraničnej faktúry
 192. Vianočné poukážky od obce
 193. Nepeňažný príjem zamestnanca - vianočný balíček
 194. Danove priznanie - Rakúsko
 195. Ukončenie živnosti bez zrušenia DPH
 196. SZČO (platca DPH) prerušuje živnosť. Má auto na leasing (od roku 2016). Ako postupovať pri zrušení DPH?
 197. Úhrada faktúry z PL - platba kartou v JÚ
 198. Odpisy - budova, pozemok - určenie pomernej hodnoty
 199. vybavila som si živnosť nemam dič ešte môžem sa zaregistrovať elektronicky na DU
 200. Môžem pri vyúčtovaní zahraničnej pracovnej cesty riešiť Nemecko a Rakúsko dokopy?
 201. samozdanenie z čr
 202. Poľnopráce - existuje presný zoznam, ktoré patria do nedok.výroby aktuálneho a budúceho roka?
 203. Prenesenie daňovej povinnosti a záloha
 204. Sociálny fond
 205. Odpis nákladného auta
 206. Platba kartou
 207. Zostatková cena vozidla
 208. Aky kurz sa ma pouzit pri odpocte zalohovej faktury CM v danovom doklade ?
 209. Darčekové poukážky
 210. National Pen DPH
 211. Daň z poistenia 8% - účtovanie
 212. Združenie PO, začiatok činnosti, JU
 213. škoda na zásobách-krádež-účtovanie v jednoduchom účtovníctve
 214. ERP - servis
 215. ako postupovat ked si chcem vyplatiť zisk z roku 2017 ako konatel v s.r.o
 216. Odmena pre konateľa
 217. trovy exekúcie - účtovanie
 218. Oneskorená registrácia DPH a opravné faktúry
 219. Predseda predstavenstva a.s.
 220. Úroky z omeškania- premlčaná doba
 221. Sú kľúče/diaľkové ovládanie/ súčasťou HIM brány?
 222. Došlá faktúra v českých korunách
 223. Termín pre súhrnný výkaz po skončení živnosti
 224. odovzdávanie dokladov a dph
 225. Vzniká povinnosť registrácie pre DPH v Slovinsku pri vykonaní stavebných prác v Slovinsku?
 226. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 227. szčo ktorý neplatí soc.poistenie ma PN čo so zdravotným poistením?
 228. Môžem odpočítať DPH z nakúpených dresov, ktoré poskytnem bezodplatne športovému klubu?
 229. Čistenie fasády budovy - uplatňuje sa prenos daňovej povinnosti, alebo nie?
 230. dp dph oprava odpočítanej dane r.28
 231. Odborná prax
 232. Ako správne funguje predaj tovaru nakúpeného s 0% DPH zo zahraničia?
 233. Účtovanie darčekovej zľavy
 234. Prepravná firma
 235. Nedoručenie vrátenej faktúry
 236. Elektronická komunikácia FO
 237. oneskorene obdržaná faktúra za tovar z EÚ
 238. Oneskorene odovzdaná faktúra
 239. odvody do rakúskej poisťovne zo slovenskej mzdy
 240. Predaj automobilu N1 súkromnej osobe
 241. Prenájom pozemkov - zápis užívateľa do katastra
 242. Prenos DP - školská jedáleň materskej školy
 243. Nezaradenie motorového majetku do majetku firmy
 244. Rezerva na ročné zúčtovanie ZP u FO podnikatela uctujuceho v PU
 245. účtovanie zásob spôsobom B
 246. Likvidácia zásob nepotrebného materiálu
 247. poberanie materského pre oboch rodičov v r.2019
 248. preco nemec pyta SK pred dicom,aky je to rozdiel
 249. Spoločný ateliér troch živnostníkov - ako ho zastrešiť po papierovej stránke?
 250. Fakturácia za vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a DPH