1. Použili ste predvyplnené DP k DzMV z portálu FS ? (9 replies)
 2. Kam zaradiť vystavenú FA za rekvalifikačný kurz v kontrolnom výkaze? (2 replies)
 3. Invalidný dôchodca - spätná úprava odvodov? (6 replies)
 4. Daňové priznanie (0 replies)
 5. podanie DPFO odchod do dôchodku (4 replies)
 6. Dodanenie príjmov zo zmluvy o dielo - DPFO (0 replies)
 7. Oprava fa vystavenej s DPH českému odberateľovi (2 replies)
 8. výška platby v hotovosti (2 replies)
 9. Ako mám účtovať v poslednej fáze zániku SRO po ukončení likvidácie? (2 replies)
 10. Uplatnenie zľavy na mobilný telefón formou poukážky (0 replies)
 11. tvorba kapitálového fondu z príspevkov u jednoosobovej sro (0 replies)
 12. TV do daňových výdavkov (11 replies)
 13. Má vplyv výška platu v zamestnaní na zvýšenie sociálky a zdravotky v SZČO? (4 replies)
 14. Ako fakturovať sprostredkovanie ubytovania? (4 replies)
 15. VRP v taxisluzbe Bold (10 replies)
 16. Vystavena fa v minulom mesiaci a prenos danovej povinnosti (4 replies)
 17. Predaj budovy a DPH (0 replies)
 18. Ako správne zaúčtovať preradenie mláďaťa zo zásob do majetku? (0 replies)
 19. 10% sadzba dph na zeleninu a ovocie (13 replies)
 20. Zúčtovanie cesťáka za rok 2019 v cudzej mene CZK (6 replies)
 21. dátum v DPzMV - dátum vzniku daň. povinnosti (2 replies)
 22. podanie prehľadu za 12.2019 (15 replies)
 23. môžem zapožičať autá v majetku SZČO ak mám pozastavenú činnosť, jedná sa os.r.o. kde som vlastníkom (3 replies)
 24. Rozpustenie časového rozlíšenia na viac rokov - záruka vád budovy (0 replies)
 25. môže si konateľ v s.r.o. vybrat z účtu peniaze pre vlastnú potrebu (8 replies)
 26. Technické zhodnotenie odpísaného majetku (12 replies)
 27. Odpis lesenia, neskor nakup dalsieho priradit ako technicke zhodnotenie? (0 replies)
 28. Eshop a evidencia uhradených faktúr v hotovosti cez VRP (8 replies)
 29. Ako správne odpisovať technické zhodnotenie prenajatého majetku /budovy/? (2 replies)
 30. Zmluva o prepožičaní auta na podnikanie od fyzickej osoby - nepodnikateľ (3 replies)
 31. Samozdanenie - osobná spotreba (10 replies)
 32. zdokladovanie obstarávacej ceny pri zrušení registrácie DPH (6 replies)
 33. Zahraničná FO zapísana do OR a NČZD ako zaučtovať (5 replies)
 34. DP po umrti SZCO (13 replies)
 35. e kasa suhrnny report (0 replies)
 36. Prííjmy do 100 000 Eur a nad 100 000 Eur od 1.1.2020 - diléma (31 replies)
 37. Daň z nehnuteľnosti (8 replies)
 38. Zapocet rokov do starobneho dochodku (2 replies)
 39. Skončenie podnikania - úprava ZD pri uplatňovaní paušálnych výdavkov-úhrada odvodov. (1 replies)
 40. Odstupné - výpovedná doba (3 replies)
 41. Elektronické formuláre daňových priznaní k dani z príjmu sú dostupné (2 replies)
 42. Preddavky FO a preddavky PO zaokruhlovanie (0 replies)
 43. Úhrada odvodov do ZP a SP - spätne 7 rokov dozadu (11 replies)
 44. zmena sadzby dane u potravin (13 replies)
 45. VRP a Ekasa (1 replies)
 46. Zahraničný bloček v eurách (2 replies)
 47. Zmena adresy (12 replies)
 48. Bonus na prelome rokov (0 replies)
 49. Prerušenie živnosti a daňové priznanie? (6 replies)
 50. Predaj auta SZČO (3 replies)
 51. Vyplatenie podielu na zisku z r.2016 a odvod do ZP (1 replies)
 52. Povinnosti pri prechode z MD na RD (3 replies)
 53. Nájomné účtovanie - pozemkové spoločenstvo (4 replies)
 54. KUV (Konečný užívateľ výhod) žiadosť zaslaná poštou zatial bez potvrdenia o zapise (1 replies)
 55. SZČO príjem z dvoch krajín (2 replies)
 56. Konečný užívateľ výhod - bod a6 vo formulári (6 replies)
 57. Koncový úžívateľ výhod - formulár pre listinnú komunikáciu (4 replies)
 58. Zápis KUV (0 replies)
 59. Čo všetko uviesť v nájomnej zmluve na byt, za čo všetko platí nájomca? (2 replies)
 60. Cestovný lístok mestská hromadná doprava a cesťák (2 replies)
 61. e kasa a uhrady dodavatelskych faktur (7 replies)
 62. Je možné nakupovať cenné papiere na s.r.o.? (0 replies)
 63. MRP elektronický výpis Fio Banka (0 replies)
 64. Dane v Nemecku (0 replies)
 65. Kedy sa robí ročná uzávierka (5 replies)
 66. Úhrada fa. za účtovníctvo s.r.o.- zo súkromného účtu (4 replies)
 67. Predaj auta súkromnej osobe (10 replies)
 68. Rozpočtová organizácia iSpin (1 replies)
 69. Priznanie k dani z MV _ jazdné supravy (0 replies)
 70. Daňový doklad k prijatej platbe - novinka? (17 replies)
 71. Pokladnicny blok (6 replies)
 72. Daň z predaja zdedeného majetku (15 replies)
 73. Kontrolny výkaz (1 replies)
 74. prepočet koeficientu pre dph pri cestovnej agenture (0 replies)
 75. Vyčíslenie DPH na faktúre kde sa jedná o stavebné práce a druh registrácie DPH je §4 (1 replies)
 76. zahraničná pracovná cesta Poľsko (1 replies)
 77. Znehodnotený tovar (0 replies)
 78. Ako zaúčtovať splátkový kalendár ? (3 replies)
 79. Predaj auta mimo EÚ (7 replies)
 80. fakturácia dodaných staveb. prác v ČR pre SK platiteľa dane (1 replies)
 81. Prijatá platba v čase keď firma nebola plátcom DPH. (8 replies)
 82. DPH, koeficient - kedy pouzivat (4 replies)
 83. Kúpa telefónu od Slovak Telekom na základe dodatku k Zmluve (0 replies)
 84. Uzatvorenie daňovej evidencie pri prerušení živnosti (0 replies)
 85. V akej výške a ako fakturovať cestu za klientom za rok 2019? (9 replies)
 86. Majetok vytvorený vlastnou činnosťou - úver (1 replies)
 87. Fakturacia medzi platcom a neplatcom dph (7 replies)
 88. Zostatok v pokladni obec (2 replies)
 89. Ako zaúčtovať počiatočné stavy zásob do skladovej evidencie pri prechode z účtovania zo spôsobu B na spôsob A? (1 replies)
 90. DP a predaj auta (0 replies)
 91. Prenájom bytu so základnými službami na živnosť. (7 replies)
 92. Kam nahlásiť autorov, ktorým som zo zmluvy o dielo neodviedla zrážkovú daň podľa paragr. 43 ods.14 zákona o dani z príjmov? (1 replies)
 93. Dar z nerozdeleného zisku? aké sú podmienky? (6 replies)
 94. Zníženie poplatku za komunálny odpad (13 replies)
 95. konečný užívateľ výhod - ako zapisujem 51% spoločníka, ktorým je rakúska s.r.o.? (4 replies)
 96. Zabudnutá faktúra z roku 2018 (12 replies)
 97. Odpisy elektromobilu (15 replies)
 98. Kolko dni dovolenky sa krati pocas MD? (7 replies)
 99. Ako vystaviť faktúru s plnením v novembri? (3 replies)
 100. Počet rokov (8 replies)
 101. Prijatá faktúra bez nároku na odpočítanie dane. (10 replies)
 102. Daň z výnosu realitného fondu (1 replies)
 103. Nárok na dovolenku (8 replies)
 104. dan z nehnutelnosti ako uznaný danový vydavok musí byť zaplatená? (2 replies)
 105. Účtovanie fakt. od mobil.operátora za paušál a mobil.telefón. (3 replies)
 106. Stravné lístky zo sociálneho fondu (3 replies)
 107. cestovna agentura a koeficient pre dph (0 replies)
 108. Zaúčtovanie faktúry v JÚ (2 replies)
 109. dohoda o brigádnickej práci študenta - ČR a SR zároveň (3 replies)
 110. predčasné ukončenie leasingu u nájomcu (0 replies)
 111. dá sa zaúčtovať sponzorské do nákladov? (4 replies)
 112. Stravné lístky -môže byť zostatok na ceninách v RO zriadenej obcou na konci roka? (0 replies)
 113. Daňové licencie 2015-2016-2017: čo sa ešte dá zachrániiť ? (5 replies)
 114. Dan z predaja nehnutelnosti nadobudnutej darovanim (4 replies)
 115. Je nutné podať daňové priznanie aj na Slovensku? (2 replies)
 116. Ako zauctovat v vyber v hotovosti omege (1 replies)
 117. Faktúra z ČR s DPH, čo mám robiť? (1 replies)
 118. Odpis pohľadávky (0 replies)
 119. Na ktorú s.r.o. si môžem uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane? (5 replies)
 120. uctovanie betonarky (0 replies)
 121. Ako postupovať pri prevode obchodného podielu s.r.o. ? (3 replies)
 122. Zrážková daň od Facebook Ireland a Google - povinnosť zraziť daň? (0 replies)
 123. Povolenia na príležitostné vykonávanie zárobkovej činnosti (23 replies)
 124. Zrážková daň z úroku z pôžičky PO (0 replies)
 125. Colne vyhlasenie nepodnikatela, CEP.FS.SK (1 replies)
 126. Faktura z internetoveho obchodu na fyzicku osobu v uctovnictve firmy (2 replies)
 127. odpis pohľadávky pred ukončením konkurzu (16 replies)
 128. Neskoro dodaná zahr. faktúra a DPH (1 replies)
 129. Ako vystaviť faktúru pre rodičovské združenie (0 replies)
 130. Kompetencie účtovníčky a THP (12 replies)
 131. Pčko - jednodňove ako DOPROVOD švagra? (1 replies)
 132. Predcasne ukoncenie leasingu v jednoduchom uctovnictve (0 replies)
 133. znížená sadzba dph rok 2020 na syry (0 replies)
 134. Faktúra za nájom (1 replies)
 135. Kapitalizácia záväzku (0 replies)
 136. Konečný užívateľ výhod a občianske združenie (4 replies)
 137. postúpenie pohľadávky (1 replies)
 138. spoločnosť v likvidácii (0 replies)
 139. Náležitosti faktúry - zabezpečenie prepravy tovaru do EÚ (0 replies)
 140. ako naštartovať účtovnícku prax (7 replies)
 141. Pokracovanie v zivnosti po zosnulom manzelovi (0 replies)
 142. Zápis konečného užívateľa výhod + zmena trvalého pobytu (0 replies)
 143. Program na sklad (5 replies)
 144. Odpis auta (1 replies)
 145. Je fakturacia nájomneho a energii správna? (3 replies)
 146. Odoslana mylná platba (1 replies)
 147. Prenájom podľa §6 ods. 3 a TZ a opravy vykonané nájomcom. (6 replies)
 148. Účtovanie v MRP základy (0 replies)
 149. Daň zo zdedeného pozemku (6 replies)
 150. Úhrada dobropisu v hotovosti (9 replies)
 151. Nákup nového vozidla z členského štátu - oznámenie finančnej správe (4 replies)
 152. FO-podnikatel, zalozenie sro a prevod majetku (1 replies)
 153. Dividendy a predaj auta (0 replies)
 154. Účtovanie v projekte "Pracuj v školskej kuchyni" cez ÚPSVaR (0 replies)
 155. Zahraničná došlá faktúra z júla 2018 (6 replies)
 156. Výdavky OA (2 replies)
 157. Aký typ DP podať? (6 replies)
 158. daňový doklad na zálohu pri pšenici (1 replies)
 159. Od kedy plynie doba 15 dní na úhradu pokuty za neskoré podanie súhrnného výkazu (4 replies)
 160. Dlhodobý prenájom strojov od zahraničnej osoby (7 replies)
 161. FA zahraničie (0 replies)
 162. Konečný užívateľ výhod - návod na elektronické vyplnenie a podanie (0 replies)
 163. postúpenie pohľadávky (0 replies)
 164. S.r.o. k živnosti a prevádzka (4 replies)
 165. Danovy bonus (11 replies)
 166. Výplata pre dohodára v hotovosti (7 replies)
 167. Na akej položke rozpočtujem náklady na zdravotnú spôsobilosť zamestnancov? (0 replies)
 168. faktúra za letenky (2 replies)
 169. daň z ubytovania - evidovanie v ORP (0 replies)
 170. Stravné (7 replies)
 171. Hydraulické čerpadlo - ako technické zhodnotenie? (11 replies)
 172. Vrátenie tovaru na dobierku (15 replies)
 173. Konecny uzivatel vyhod - kto je navrhovateľ? (6 replies)
 174. Karta Multisport a DPH (0 replies)
 175. ako zaúčtovať uznanú reklamáciu (0 replies)
 176. oceľ.odpad - triedenie (0 replies)
 177. Odvody z podielu na zisku s.r.o. 2018 (6 replies)
 178. Prenajímam a nie som registrovana (11 replies)
 179. Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem a výplata odmeny (14 replies)
 180. Vrátený tovar na faktúre (0 replies)
 181. Prenajom nehnutelnosti cez booking a faktury (0 replies)
 182. Szco (11 replies)
 183. Duplicitne zaplatená faktúra cez virtuálnu pokladňu (6 replies)
 184. bol v Rakúskom DP zrušený 13% paušál za rok 2018? Nemôžem sa k tomu dopracovať. (1 replies)
 185. Náklady na auto v obch. majetku v pomere 80/20 (4 replies)
 186. Uhradená faktúra po prerušení živnosti (3 replies)
 187. Refundácia DPH (2 replies)
 188. cestovné náhrady Mexiko (3 replies)
 189. Môžu mi z daňového úradu nariadiť zrušenie jedného predmetu činnosti z OR? (2 replies)
 190. Účtovanie - koláče (5 replies)
 191. Kam do KV ide vydaný dobropis s prenosom daň.povinnosti? (0 replies)
 192. Rezerva na lesnú pestovnú činnosť (2 replies)
 193. Dovoz tovaru Intrastat (0 replies)
 194. Aká zmluva sa uzatvára väčšinou so živnostníkmi vo firmách? (2 replies)
 195. Povinnosť ERP/ORP - úhrada faktúry v hotovosti (10 replies)
 196. Kúpa automobilu v hotovosti??? (10 replies)
 197. Vystavenie opravnej faktúry dodávateľom. (0 replies)
 198. Môžem zadržať účtovné doklady, ak neboli uhradené faktúry za spracovanie účtovníctva? (29 replies)
 199. Vysporiadanie BSM a predaj bytu po vysporiadaní - bude platiť daň z predaja alebo je oslobodený od dane? (7 replies)
 200. Poistenie auta na dobu neurčitú (2 replies)
 201. Ako zaúčtovať tovar použitý na reprezentáciu? (2 replies)
 202. Prevod penazi z USA (4 replies)
 203. Bankový účet využívaný na podnikanie (3 replies)
 204. Sú náklady súvisiace s firemným bytom v tomto prípade daňovým výdavkom firmy? (4 replies)
 205. škoda spôsobená zamestnancom (0 replies)
 206. Dividendy za rok 2018 (7 replies)
 207. Tovar alebo služba - DPH: vystavenie vsstupných kariet (0 replies)
 208. Ako sa posudzuje vznik stálej prevádzkárne a platenie dane z príjmov v Nemecku? (2 replies)
 209. Danove priznanie- praca, byt, urad prace (14 replies)
 210. dobropis (1 replies)
 211. Slovensky szco pracujuci v Nemecku musí v Nemecku podavať danove priznanie? (2 replies)
 212. Vikendove priplatky - kratsi uvazok (2 replies)
 213. účtovanie v podvojnom účt. (0 replies)
 214. Daň z poistenia motorového vozidla (4 replies)
 215. musím podať danové priznanie ak som mala vyplatenú zmluvu o dielo do 1900,-? (23 replies)
 216. zaloha za fakturu v hotovosti (20 replies)
 217. nefungujuca e kasa (1 replies)
 218. Ako zauctovat dotaciu (0 replies)
 219. e kase a neodoslanie dokladu na finančnu spravu (0 replies)
 220. Je polep predajne súčasťou obstarávacej ceny? (2 replies)
 221. Ako zaúčtovať nizsiu úhradu odberateľskej faktury (nezaplatena dan)? (27 replies)
 222. úhrada dodávateľskej fa vkladom na účet v JÚ - poplatky banke (0 replies)
 223. Cestovné výdavky pri agentúre dočasného zamestnávania /ADZ/ (0 replies)
 224. Intrastat - fakturovaná suma (2 replies)
 225. zaučtovanie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenej pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (0 replies)
 226. Zápis KUV (2 replies)
 227. Vyradenie zásob tovaru (7 replies)
 228. Ako zaúčtovať škodu na prenajatom vozidle (2 replies)
 229. Predaj nehnuteľnosti so zariadením (1 replies)
 230. Licencia za Adobe a zrážková daň (0 replies)
 231. auto na uver do majetku SZCO nadmerny odpocet DPH koniec roku (2 replies)
 232. rekreačný poukaz a faktúra za zálohu (1 replies)
 233. Je nutne pri predaji tovaru vystavovať dodací list? (3 replies)
 234. Vyúčtovanie pracovnej cesty - hromadný lístok (4 replies)
 235. Faktúra ako nedaňový doklad. (8 replies)
 236. Dotácia z europskeho fondu podlieha zdaneniu? (8 replies)
 237. Interný predpis na oceňovanie majetku a záväzkov (1 replies)
 238. Nákup softweru zo zahranicia (0 replies)
 239. Účtovanie faktúry za vzdelávanie žiaka (0 replies)
 240. Výber hotovosti z ORP na druhý deň (1 replies)
 241. Zahraničné faktúry za tovar dodaný na SK a za službu dodanú v ČR (0 replies)
 242. VRP - Uzávierka (1 replies)
 243. Kúpa ojazdeného auta s pomocou spotrebného úveru (0 replies)
 244. Jednoosobova sro a mínusové vlastné imanie (25 replies)
 245. sídlo s. r. o. v rodinnom dome (3 replies)
 246. platenie DPH v ČR (0 replies)
 247. refakturácia nájomného (1 replies)
 248. Reštaurácia - môže uplatniť paušál ? (15 replies)
 249. Prečo mi nesedia aktiva a pasíva v priebežnej účtovnej závierke? (2 replies)
 250. Mimoriadne DP DPH (0 replies)