1. Platba kartou - pohľadávka alebo priebežná položka (0 replies)
 2. Môže si rezident SR uplatniť pri príjme z prenájmu nezdaniteľné minimum 3800eur? (12 replies)
 3. 323 zrušenie rezervy (7 replies)
 4. ZTP a danove priznanie 2015 (14 replies)
 5. Ako zaúčtovať vykonanú úhrady faktúry bez faktúry? (7 replies)
 6. nezdaniteľná časť na manželku s českou materskou (4 replies)
 7. zálohová faktúra do zahraničia (3 replies)
 8. MRP evidencia majetku - oplatí sa? (4 replies)
 9. Príjmy budúcich období - zrušenie (0 replies)
 10. chybajuci doklad v uctovnictve (6 replies)
 11. Odvody 2016 a nedoplatok RZZP (8 replies)
 12. musí byť fa zo zahraničnia v účtovníctve origálne podpísaná (2 replies)
 13. Odvody za december platene v januari (2 replies)
 14. Rezerva na overenie ÚZ - rušenie (1 replies)
 15. ako mám zaučťovať zaplatenú DzP za rok 2014 v JU ktorá bola zaplatená v roku 2015? (2 replies)
 16. súkromné vozidlo nezaradené v obchodnom majetku (cestovné náhrady) a diaľničná známka (4 replies)
 17. Odvody z dividend do ZP (1 replies)
 18. Prenajom nehnutelnosti nezaradenej od obchodneho majetku a dopad na oslobodenie od dane z prijmu pri predaji nehnutelnosti. (0 replies)
 19. Odplata za odstúpenie a pristúpenie k zákazke a DPH (3 replies)
 20. zabudnutá faktúra za stavebné práce (4 replies)
 21. riadok 118 v danovom priznaní typu B, fyzicka osoba, nerezident na Slovensku (3 replies)
 22. Daňové priznanie (2 replies)
 23. Prenesenie daňovej povinnosti od 01.0.12016 (7 replies)
 24. kniha jázd - kombinovaná spotreba v progr. ALFA (0 replies)
 25. Nedoplatok z RZZP zauctovanie (1 replies)
 26. sponzorsky nefinančny dar a danova povinnost (0 replies)
 27. ako predčasne vyradiť auto z majetku s.r.o. (3 replies)
 28. hedging daňové či nedaňové náklady (0 replies)
 29. Nadmerný odpočet v jednom mesiaci a v nasledujúcom vlastná daňová povinnosť. Ako správne vyplniť daňové priznanie DPH? (5 replies)
 30. Traktor - nezahrnutý do majetku firmy (0 replies)
 31. skadial stiahnem tlacivo na fakturu? (1 replies)
 32. priemerný zárobok (7 replies)
 33. Danové priznanie z dedičstva (4 replies)
 34. odberateľ zaplatil viac - odpis (3 replies)
 35. Szčo a iné príjmy 40% paušálne výdavky? (4 replies)
 36. Prenájom garáže (2 replies)
 37. Stavebne prace bez DPH a uvadzanie v priznani (8 replies)
 38. Za aké obdobie platím daň za auto, ak bolo predané v novembri 2015, ale prepis sa uskutočnil až v januári 2016? (2 replies)
 39. Odpočítateľná položka na daňovníka za rok 2015 (2 replies)
 40. Uctovanie grantu (0 replies)
 41. Daň z motorových vozidel (5 replies)
 42. SZČO + úrok z termínovaného vkladu v daňovom priznaní (3 replies)
 43. dva pracovne pomery a pn (4 replies)
 44. Ukončenie živnosti v roku 2015!!! (4 replies)
 45. Paušálne výdavky za PHL (14 replies)
 46. Neplatca DPH vyvoz tovaru do Svajciarska. Je mozne vratenie DPH ? (1 replies)
 47. Daňové priznanie Rakúsko (15 replies)
 48. Je potrebna transferova smernica? (3 replies)
 49. Ako zaúčtovať v JÚ rôzne ceny na faktúre v cudzej mene a platbe kuriérovi cez terminál? (0 replies)
 50. Zamestnanec - invalid nad 70% a nemocenske davky (3 replies)
 51. účtovanie na prelome roka, DPH, náklady.. (4 replies)
 52. staré pohľadávky - ako zlikvidovať v JU (2 replies)
 53. Vykonávať AUDIT v ČR alebo SR - štúdium, možnosti do budúcna? (4 replies)
 54. Aká je max. výška príjmu manželky aby si mohol manžel na ňu uplatniť nezdaniteľnú časť? (10 replies)
 55. dotácia závodného stavovania vo vlastnom stravovacom zariadení (0 replies)
 56. Vie mi niekto poskytnúť tabuľku na výpočet nedokončenej výroby? (0 replies)
 57. Výroba zhrňovacej plachty na náves+výroba a aplikácia reklamnej potlače, je technické zhodnotenie? (9 replies)
 58. DzMV výdaj? (3 replies)
 59. odvody z Dohody o vykonaní práce (3 replies)
 60. Predaj dvoch hál a účtovanie na 641-tke. (0 replies)
 61. Čo hrozí za chýbajúce interné smernice? (1 replies)
 62. 2% - vyhlasenie o poukázani podielu zapl. dane r. č. 12 (3 replies)
 63. Samozdanenie - paušál. (0 replies)
 64. Treba si pýtať doklad o príjme z dohody? (2 replies)
 65. Postup na zostavenie DP DPH a uctovnej zavierky (0 replies)
 66. Marža a inventúrny stav (0 replies)
 67. daňový bonus a NČZD (10 replies)
 68. DMV (2 replies)
 69. dobropis k minuloročnej faktúre (4 replies)
 70. Výpočet úrokov z poskytnutej pôžičky (12 replies)
 71. Nárok na odpočít. položku - manželka (12 replies)
 72. Účtovanie o platbách cez terminál (0 replies)
 73. Ako počítať cenu PHM pri cestovných príkazoch? (5 replies)
 74. zlý počet príloh v danovom priznaní typ B (0 replies)
 75. DzMV riadok č.10 (2 replies)
 76. Koľko dohôd o nevyberaní dane - Autorský honorár? (0 replies)
 77. Par.69 od DPH-odst.12.písm.j (3 replies)
 78. Danove priznanie dochodca (3 replies)
 79. Nesúlad denných uzávierok s mesačnou a ročnou uzávierkou (5 replies)
 80. Musí platiť študent daň z nehnuteľnosti? (12 replies)
 81. Ročne zučtovanie dane zamestnanca prijateho 1.1.2016. (3 replies)
 82. Transferová dokumentácia-áno či nie ? (4 replies)
 83. Účtovanie paušálnych výdavkov za motorové vozidlo (3 replies)
 84. Miestna príslušnosť pri DzMV? (3 replies)
 85. daňové odpisy vyradeného majetku (1 replies)
 86. Záloha za požičanie korčúľ (0 replies)
 87. Ťahač - nákladné auto (1 replies)
 88. Prechod z JU na paušálne výdavky (3 replies)
 89. Ako vyplniť daňové priznanie pri kúpe aj predaji toho istého pozemku (nehnutelnosti) v jednom roku (2015)? (2 replies)
 90. Ukončenie podnikania a odpisy (0 replies)
 91. AUTO NA IČO (5 replies)
 92. datum vzniku DP pri vozidle (9 replies)
 93. Daň priznanie podané v Rakúsku. (4 replies)
 94. AKo podat danove priznanie za 2015 (2 replies)
 95. dan z motorovych vozidiel - r. 34 z TP - tahac (2 replies)
 96. Účtovníctvo v Čechách (0 replies)
 97. Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti (1 replies)
 98. daň z motorových vozidiel - aký dátum brať do úvahy? (2 replies)
 99. Neuhradená strata min. rokov, úhrada zo zisku a platenie odvodov do ZP (5 replies)
 100. ALFA+ a sklady (0 replies)
 101. Nerozdelený zisk (4 replies)
 102. Nárok na cestovné náhrady ako zamestnanec. (2 replies)
 103. SZČO-zdravotné poistenie (2 replies)
 104. Aké je správne druhové členenie výdavkov v jednoduchom účtovníctve OZ (0 replies)
 105. Prenájom na prelome rokov? (3 replies)
 106. Zauctovanie Odvodov (0 replies)
 107. Uzávierka DPH (3 replies)
 108. Neplatca DPH - nákup a predaj áut v EU (3 replies)
 109. Živnostenský list - FO s trvalým pobytom v Rakúsku (8 replies)
 110. DP k motorovým vozidlám preplatok (2 replies)
 111. Daňové priznanie z prenájmu z polovice domu (1 replies)
 112. Podávať DPzMV každý rok ? (2 replies)
 113. Výber z účtu s.r.o. - dotácia pokladne (6 replies)
 114. DzMV odd. III riadok 19 - počet mesiacov 12 nechce brať (1 replies)
 115. Fyzická osoba-nepodnikateľ a daň z predaja pozemku (4 replies)
 116. mohol by mi niekto pomoct s danovim priznanim ??? (1 replies)
 117. Účtovný odpis (0 replies)
 118. účtovanie úrokov pri nesplácaní pôžičky (0 replies)
 119. Vyska nakladu z predaja budovy z hladiska Zakona o dani z prijimov (1 replies)
 120. Prenos danovej povinnosti, kupa predaj materialu (6 replies)
 121. Predaj automobilu a Daňové priznanie PO (0 replies)
 122. povinnosť IČ DPH (2 replies)
 123. Szčo -prenájom nebyt. priestorov (11 replies)
 124. Priznanie k DzPPO za rok 2015. (0 replies)
 125. daň z MV - nové auto (4 replies)
 126. daň z MV - zdaňovacie obdobie (2 replies)
 127. Daň zaplatená na starý účet (7 replies)
 128. prenájom bytu (2 replies)
 129. Výstavba bytového domu - problém účtovania (5 replies)
 130. Čo je príležitostný príjem? (10 replies)
 131. Platím clo/DPH za tovar z USA, ktorý nemá pri sebe žiadne údaje? (1 replies)
 132. Obrat pre povinného platcu DPH - predaj v EU na slovenskú živnosť (1 replies)
 133. Dotácia účtu s.r.o. (6 replies)
 134. Kurzový rozdiel na účte ku koncu účtovného obdobia (0 replies)
 135. Použitie vozidla na podnikanie -nevyužívané (5 replies)
 136. DzMV-účet (13 replies)
 137. Daň z MV, VS (5 replies)
 138. Daň z MV - zamestnanec použije pri SC vozidlo evidované v ČR (4 replies)
 139. ako vyplnit DP pre DzMV, oddiel III riadok 19 (pocet mesiacov)? (2 replies)
 140. DP DzMV-nákladné vozidlo (2 replies)
 141. Má ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce povinnosť auditu? (0 replies)
 142. Formulare Einkommesteuererklarung (3 replies)
 143. Ako vyradiť nespotrebované neplatné stravné lístky? (2 replies)
 144. Akú položku má použiť pri prevode fin. prostriedkov z bežného účtu na projektový? (0 replies)
 145. nákup 2015, predaj 2016 - daň z príjmu (2 replies)
 146. Vratenie dani z Rakuska (2 replies)
 147. zaučtovanie vkladov a vyberov z banky v money S3 _zakladne imanie (1 replies)
 148. danové priznanie do Nemecka (1 replies)
 149. Prenájom nehnuteľnosti - doplatok za energie (3 replies)
 150. DzMV 2015 - tahace a navesy (11 replies)
 151. Predávam nehnuteľnosť kde 1/2 som zdedila viac ako pred 5 rokmi, ďalšiu 1/2 v roku 2015 (0 replies)
 152. Registračný orgán - účtovanie na stredisko (1 replies)
 153. Daňové priznanie v rakúsku (1 replies)
 154. Registračka a sekretárske a administratívne práce? (9 replies)
 155. zánik daňovej povinnosti k DzMV (7 replies)
 156. Ako rozumieť zákonu 461/2003 o soc poistení v bode povinnosti zamestnávateľa (3 replies)
 157. Ako vystaviť faktúru do ČR za opravu čelného skla pre firmu s CZ IČ DPH? (3 replies)
 158. Dan z motor.vozidiel N1 aky udaj z TP (3 replies)
 159. Výpočet cestnej dane (1 replies)
 160. Zásielkový predaj (0 replies)
 161. DzMV a palivo BA 95 B+LPG (4 replies)
 162. dan z motorovych vozidiel - tahac+naves (3 replies)
 163. Intrastat - fakturovaná suma (1 replies)
 164. daň. z MV čo vyplnit do r. 8? (2 replies)
 165. Služba poskytnutá v zahraničí (3 replies)
 166. Predaj MV lízingovke a nový lízing (1 replies)
 167. Môžem si do výdavkov pri prenájme bytu nezaradeného do obchodného majetku zahrnúť províziu RK a poplatok za skylink? (1 replies)
 168. DP DzMV (3 replies)
 169. Časové rozlíšenie nájomného vyplateného v roku 2014 vopred na rok 2015 JU (5 replies)
 170. Prenos daňovej povinnosti - materiál. (3 replies)
 171. DPH prenos danňovej povinnosti od 1.1.2016 (1 replies)
 172. Preddavok na dan z motorovych vozidiel uhradeny az v 01/2016 (2 replies)
 173. vystavenie Fa platca DPH - prenos daňovej povinnosti od 1.1.2016 (2 replies)
 174. DP DzMV-prenajaté vozidlo (4 replies)
 175. Vystavenie faktúry pre českú firmu. (1 replies)
 176. Nevyužívaný motocykel v obchodnom majetku do daňového priznania CMV? (1 replies)
 177. Pracovná cesta SZČO v Nemecku presiahla 183 dní. (1 replies)
 178. Auto v majetku prenajaté - kto podáva daň. priznanie alebo oznámenie? (2 replies)
 179. Daňové priznania - invalidný dôchodok a maródka (4 replies)
 180. odpočitatelnu polozku na 50% invalidnú manželku? (14 replies)
 181. Kedy vzniká SZČO povinnosť odvádzať odvody do sociálnej poisťovne? (8 replies)
 182. Ako sa odpisuje obilný kombajn od roku 2015? (4 replies)
 183. Ako účtujete v programe POHODA odpisy??? (2 replies)
 184. Ako vypočítať daň z motorových vozidiel, keď bolo súkromné auto zamestnanca použité len raz? (3 replies)
 185. Datum vzniku danovej povinnosti DzMV (3 replies)
 186. Mám auto na leasing - môžem si účtovať kilometrovné + opotrebenie? (5 replies)
 187. Prenajom vozidla - SZCO (1 replies)
 188. Účtovanie dane z motorových vozidiel. (3 replies)
 189. paušálne výdavky uplatniť pre živnostníka účtujúceho v PÚ-dá sa? (1 replies)
 190. Účtovanie úveru (5 replies)
 191. DZMV (3 replies)
 192. Vrátenie dani z motorových vozidiel (2 replies)
 193. Cenový dobropis (3 replies)
 194. DzMV - znizenie sadzby (0 replies)
 195. Naklady prenajateho auta (4 replies)
 196. Nesprávny údaj v dani z MV (1 replies)
 197. DPH (16 replies)
 198. Aké dátumy použiť pri dani z MV? (2 replies)
 199. Odpisovanie auta v cene 5000€ (7 replies)
 200. Odpisy majetku. (3 replies)
 201. Preplatok z pohľadávky (2 replies)
 202. novela zákona o DPH - možem si nárokovať? (0 replies)
 203. Je zdravotný preukaz zamestnanca daňovo uznateľný výdavok pre s.r.o.? (2 replies)
 204. Inventúra skladu (2 replies)
 205. Ako účtovať vystavenú faktúru zníženú o zrážkovú daň? (2 replies)
 206. Preddavok na DzMV (4 replies)
 207. Preddavok na DzMV za 12/2015 zaplatený v 01/2016 (0 replies)
 208. aké IČ DPH poskytnůť? (0 replies)
 209. SZCO - auto - udrzba (8 replies)
 210. Musí sa vystavovať likvidačny list k DF, alebo stači iba pečiatka s rozpsom účtov (1 replies)
 211. Preradenie HIM podľa nových odpis.skupín - bioplynová stanica - venuje sa niekto tejto problematike? (0 replies)
 212. DPH pri predaji budovy (0 replies)
 213. DzMV súkromné vozidlo použité v dvoch firmách (1 replies)
 214. Upravuje sa sadzba dane z motorových vozidiel podľa veku aj pri prípojnom vozidle - prívesnom vozíku? (1 replies)
 215. živnosť a dohoda o dielo (0 replies)
 216. Účtovné a daňové odpisy pri technickom zhodnotení. (0 replies)
 217. Nákup HM za účelom darovania a DPH a daň z príjmu. (2 replies)
 218. Oznámenie o ZÁNIKU dane z MV k 31.12. !!! (9 replies)
 219. Zaokrúhľovanie odloženej dane (0 replies)
 220. Prijem SZCO - odvody (4 replies)
 221. Dátum vzniku daňovej povinnosti k dani z MV 2015 - zmena daňovníka (1 replies)
 222. Krycí list (2 replies)
 223. Výber peňazí z bankomatu (0 replies)
 224. Môže si manžel uplatniť NČZD? (6 replies)
 225. DzMV 2015 (8 replies)
 226. Predaj vozidla firme AAA a daň z motorových vozidiel (1 replies)
 227. Nákup auta a výdavky súvisiace s obstaraním (0 replies)
 228. Odpis v rámci prenájmu 2015 (2 replies)
 229. Transferové oceňovanie a úroky z pôžičky (2 replies)
 230. Je garaz sucastou podlahovych ploch pri dani zo stavieb? (0 replies)
 231. Daň z nehnuteľnosti pri predaji bytu (9 replies)
 232. Mám nárok na nezdaniteľnú časť základu dane ? (5 replies)
 233. Samozdanenie stavebno - montážnych prác (0 replies)
 234. daňová úľava pri treťom pilier (1 replies)
 235. Zdaňovanie neuhradeného záväzku - pôžička od konateľa (4 replies)
 236. poberanie náhradného výživného za neplatené výživné (0 replies)
 237. Daň z motorových vozidiel - excelovská tabuľka - má niekto ? (3 replies)
 238. Daň z motorových vozidiel - súkromné auto používané na podnikanie v s.r.o. (1 replies)
 239. Daň z motorových vozidiel - súkromné auto používané na podnikanie v s.r.o. (0 replies)
 240. tuzemské samozdanenie (1 replies)
 241. Podať 2 priznania DzMV keď sa menila ŠPZ? (2 replies)
 242. Mesačná daň z príjmu (6 replies)
 243. spotrebovaný materiál vo vystavenej faktúre- účtovanie (0 replies)
 244. odpisy a DMV (5 replies)
 245. Znizuje urok z omeskania v DP vysledok hospodarenia? (1 replies)
 246. zanik danovej povinnosti k dani z nehnutelnosti (geometricky plan) (0 replies)
 247. Môžem si uplatniť odpočet DPH, ak robím v stavebníctve a uplatňujem prenos daňovej povinnosti? (5 replies)
 248. Daň z mot. vozidla (8 replies)
 249. daňová licencia (4 replies)
 250. Vznika mi povinnost na uhradu dane z predaja? (7 replies)