1. mohol by mi niekto pomoct s danovim priznanim ??? (1 replies)
 2. Účtovný odpis (0 replies)
 3. účtovanie úrokov pri nesplácaní pôžičky (0 replies)
 4. Vyska nakladu z predaja budovy z hladiska Zakona o dani z prijimov (1 replies)
 5. Prenos danovej povinnosti, kupa predaj materialu (6 replies)
 6. Predaj automobilu a Daňové priznanie PO (0 replies)
 7. povinnosť IČ DPH (2 replies)
 8. Szčo -prenájom nebyt. priestorov (11 replies)
 9. Priznanie k DzPPO za rok 2015. (0 replies)
 10. daň z MV - nové auto (4 replies)
 11. daň z MV - zdaňovacie obdobie (2 replies)
 12. Daň zaplatená na starý účet (7 replies)
 13. prenájom bytu (2 replies)
 14. Výstavba bytového domu - problém účtovania (5 replies)
 15. Čo je príležitostný príjem? (10 replies)
 16. Platím clo/DPH za tovar z USA, ktorý nemá pri sebe žiadne údaje? (1 replies)
 17. Obrat pre povinného platcu DPH - predaj v EU na slovenskú živnosť (1 replies)
 18. Dotácia účtu s.r.o. (6 replies)
 19. Kurzový rozdiel na účte ku koncu účtovného obdobia (0 replies)
 20. Použitie vozidla na podnikanie -nevyužívané (5 replies)
 21. DzMV-účet (13 replies)
 22. Daň z MV, VS (5 replies)
 23. Daň z MV - zamestnanec použije pri SC vozidlo evidované v ČR (4 replies)
 24. ako vyplnit DP pre DzMV, oddiel III riadok 19 (pocet mesiacov)? (2 replies)
 25. DP DzMV-nákladné vozidlo (2 replies)
 26. Má ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce povinnosť auditu? (0 replies)
 27. Formulare Einkommesteuererklarung (3 replies)
 28. Ako vyradiť nespotrebované neplatné stravné lístky? (2 replies)
 29. Akú položku má použiť pri prevode fin. prostriedkov z bežného účtu na projektový? (0 replies)
 30. nákup 2015, predaj 2016 - daň z príjmu (2 replies)
 31. Vratenie dani z Rakuska (2 replies)
 32. zaučtovanie vkladov a vyberov z banky v money S3 _zakladne imanie (1 replies)
 33. danové priznanie do Nemecka (1 replies)
 34. Prenájom nehnuteľnosti - doplatok za energie (3 replies)
 35. DzMV 2015 - tahace a navesy (11 replies)
 36. Predávam nehnuteľnosť kde 1/2 som zdedila viac ako pred 5 rokmi, ďalšiu 1/2 v roku 2015 (0 replies)
 37. Registračný orgán - účtovanie na stredisko (1 replies)
 38. Daňové priznanie v rakúsku (1 replies)
 39. Registračka a sekretárske a administratívne práce? (9 replies)
 40. zánik daňovej povinnosti k DzMV (7 replies)
 41. Ako rozumieť zákonu 461/2003 o soc poistení v bode povinnosti zamestnávateľa (3 replies)
 42. Ako vystaviť faktúru do ČR za opravu čelného skla pre firmu s CZ IČ DPH? (3 replies)
 43. Dan z motor.vozidiel N1 aky udaj z TP (3 replies)
 44. Výpočet cestnej dane (1 replies)
 45. Zásielkový predaj (0 replies)
 46. DzMV a palivo BA 95 B+LPG (4 replies)
 47. dan z motorovych vozidiel - tahac+naves (3 replies)
 48. Intrastat - fakturovaná suma (1 replies)
 49. daň. z MV čo vyplnit do r. 8? (2 replies)
 50. Služba poskytnutá v zahraničí (3 replies)
 51. Predaj MV lízingovke a nový lízing (1 replies)
 52. Môžem si do výdavkov pri prenájme bytu nezaradeného do obchodného majetku zahrnúť províziu RK a poplatok za skylink? (1 replies)
 53. DP DzMV (3 replies)
 54. Časové rozlíšenie nájomného vyplateného v roku 2014 vopred na rok 2015 JU (5 replies)
 55. Prenos daňovej povinnosti - materiál. (3 replies)
 56. DPH prenos danňovej povinnosti od 1.1.2016 (1 replies)
 57. Preddavok na dan z motorovych vozidiel uhradeny az v 01/2016 (2 replies)
 58. vystavenie Fa platca DPH - prenos daňovej povinnosti od 1.1.2016 (2 replies)
 59. DP DzMV-prenajaté vozidlo (4 replies)
 60. Vystavenie faktúry pre českú firmu. (1 replies)
 61. Nevyužívaný motocykel v obchodnom majetku do daňového priznania CMV? (1 replies)
 62. Pracovná cesta SZČO v Nemecku presiahla 183 dní. (1 replies)
 63. Auto v majetku prenajaté - kto podáva daň. priznanie alebo oznámenie? (2 replies)
 64. Daňové priznania - invalidný dôchodok a maródka (4 replies)
 65. odpočitatelnu polozku na 50% invalidnú manželku? (14 replies)
 66. Kedy vzniká SZČO povinnosť odvádzať odvody do sociálnej poisťovne? (8 replies)
 67. Ako sa odpisuje obilný kombajn od roku 2015? (4 replies)
 68. Ako účtujete v programe POHODA odpisy??? (2 replies)
 69. Ako vypočítať daň z motorových vozidiel, keď bolo súkromné auto zamestnanca použité len raz? (3 replies)
 70. Datum vzniku danovej povinnosti DzMV (3 replies)
 71. Mám auto na leasing - môžem si účtovať kilometrovné + opotrebenie? (5 replies)
 72. Prenajom vozidla - SZCO (1 replies)
 73. Účtovanie dane z motorových vozidiel. (3 replies)
 74. paušálne výdavky uplatniť pre živnostníka účtujúceho v PÚ-dá sa? (1 replies)
 75. Účtovanie úveru (5 replies)
 76. DZMV (3 replies)
 77. Vrátenie dani z motorových vozidiel (2 replies)
 78. Cenový dobropis (3 replies)
 79. DzMV - znizenie sadzby (0 replies)
 80. Naklady prenajateho auta (4 replies)
 81. Nesprávny údaj v dani z MV (1 replies)
 82. DPH (16 replies)
 83. Aké dátumy použiť pri dani z MV? (2 replies)
 84. Odpisovanie auta v cene 5000€ (7 replies)
 85. Odpisy majetku. (3 replies)
 86. Preplatok z pohľadávky (2 replies)
 87. novela zákona o DPH - možem si nárokovať? (0 replies)
 88. Je zdravotný preukaz zamestnanca daňovo uznateľný výdavok pre s.r.o.? (2 replies)
 89. Inventúra skladu (2 replies)
 90. Ako účtovať vystavenú faktúru zníženú o zrážkovú daň? (2 replies)
 91. Preddavok na DzMV (4 replies)
 92. Preddavok na DzMV za 12/2015 zaplatený v 01/2016 (0 replies)
 93. aké IČ DPH poskytnůť? (0 replies)
 94. SZCO - auto - udrzba (8 replies)
 95. Musí sa vystavovať likvidačny list k DF, alebo stači iba pečiatka s rozpsom účtov (1 replies)
 96. Preradenie HIM podľa nových odpis.skupín - bioplynová stanica - venuje sa niekto tejto problematike? (0 replies)
 97. DPH pri predaji budovy (0 replies)
 98. DzMV súkromné vozidlo použité v dvoch firmách (1 replies)
 99. Upravuje sa sadzba dane z motorových vozidiel podľa veku aj pri prípojnom vozidle - prívesnom vozíku? (1 replies)
 100. živnosť a dohoda o dielo (0 replies)
 101. Účtovné a daňové odpisy pri technickom zhodnotení. (0 replies)
 102. Nákup HM za účelom darovania a DPH a daň z príjmu. (2 replies)
 103. Oznámenie o ZÁNIKU dane z MV k 31.12. !!! (9 replies)
 104. Zaokrúhľovanie odloženej dane (0 replies)
 105. Prijem SZCO - odvody (4 replies)
 106. Dátum vzniku daňovej povinnosti k dani z MV 2015 - zmena daňovníka (1 replies)
 107. Krycí list (2 replies)
 108. Výber peňazí z bankomatu (0 replies)
 109. Môže si manžel uplatniť NČZD? (6 replies)
 110. DzMV 2015 (8 replies)
 111. Predaj vozidla firme AAA a daň z motorových vozidiel (1 replies)
 112. Nákup auta a výdavky súvisiace s obstaraním (0 replies)
 113. Odpis v rámci prenájmu 2015 (2 replies)
 114. Transferové oceňovanie a úroky z pôžičky (2 replies)
 115. Je garaz sucastou podlahovych ploch pri dani zo stavieb? (0 replies)
 116. Daň z nehnuteľnosti pri predaji bytu (9 replies)
 117. Mám nárok na nezdaniteľnú časť základu dane ? (5 replies)
 118. Samozdanenie stavebno - montážnych prác (0 replies)
 119. daňová úľava pri treťom pilier (1 replies)
 120. Zdaňovanie neuhradeného záväzku - pôžička od konateľa (4 replies)
 121. poberanie náhradného výživného za neplatené výživné (0 replies)
 122. Daň z motorových vozidiel - excelovská tabuľka - má niekto ? (3 replies)
 123. Daň z motorových vozidiel - súkromné auto používané na podnikanie v s.r.o. (1 replies)
 124. Daň z motorových vozidiel - súkromné auto používané na podnikanie v s.r.o. (0 replies)
 125. tuzemské samozdanenie (1 replies)
 126. Podať 2 priznania DzMV keď sa menila ŠPZ? (2 replies)
 127. Mesačná daň z príjmu (6 replies)
 128. spotrebovaný materiál vo vystavenej faktúre- účtovanie (0 replies)
 129. odpisy a DMV (5 replies)
 130. Znizuje urok z omeskania v DP vysledok hospodarenia? (1 replies)
 131. zanik danovej povinnosti k dani z nehnutelnosti (geometricky plan) (0 replies)
 132. Môžem si uplatniť odpočet DPH, ak robím v stavebníctve a uplatňujem prenos daňovej povinnosti? (5 replies)
 133. Daň z mot. vozidla (8 replies)
 134. daňová licencia (4 replies)
 135. Vznika mi povinnost na uhradu dane z predaja? (7 replies)
 136. Dátum vzniku, zániku daň. povinnosti k dani z MV 2015 (2 replies)
 137. Daň z MV (8 replies)
 138. Predpokladaná daň- daň z motorových vozidiel - zmeny od 25.01.2016 na základe metodického usmernenia (3 replies)
 139. České faktúry a DPH od 1.1.2016 (9 replies)
 140. Oznamuje za zánik DP k dani z motor. vozidiel DU ? (2 replies)
 141. Môžem si uplatniť odpočítateľnú položku na manžela? (3 replies)
 142. daňová úľava na manželku ak je na invalidnom dochodku (4 replies)
 143. účel využitia - vplyv na odpisy (0 replies)
 144. treba sa zaregistrovať na DÚ ak sa chystá SZčO zamestnať človeka na dohodu ? (2 replies)
 145. zodpovednosť pri výkone služby (0 replies)
 146. Odsávanie do haly v OC 1690 EUR bez DPH, je ho potrebné odpisovať? (1 replies)
 147. faktúra TVK (1 replies)
 148. DANOVE PRIZNANIE K DANI Z MOTOROVYCH VOZIDIEL (2 replies)
 149. DZMV vznik daňovej povinnosti (1 replies)
 150. Dohoda o pracovnej činnosti - povinnosť podať DP alebo RZ? (2 replies)
 151. daňové priznanie z MV (5 replies)
 152. EXEKÚCIA - účtovanie trov oprávneného (0 replies)
 153. Prefakturácia (0 replies)
 154. Tvorba RF zo zisku - povinný prídel (1 replies)
 155. SZČO stravné lístky vs. cestovný príkaz (6 replies)
 156. Faktura za najom 2015 a dph (6 replies)
 157. Súkromné vozidlo a daň z motorových vozidiel za rok 2015 (3 replies)
 158. SZČO a vyradenie auta do osobného užívania a prepis (5 replies)
 159. je úver zarátaný ako príjem do ročného zúčtovania? (13 replies)
 160. Ak vystavím faktúru iba na brúsenie parkiet spadá to do prenosu daňovej povinnosti? (0 replies)
 161. Obrat pre povinnú registráciu DPH v SR - SZČO vykonáva práce v ČR pre českého platcu DPH (6 replies)
 162. DzMV SZČO, ktorý používa na podnikanie súkromné vozidlo (11 replies)
 163. Vie niekto poskytnúť vzor na skrátenú formu transferového oceňovania? (0 replies)
 164. odpočet na manželku (1 replies)
 165. Danove priznanie k dani z motorovych vozidiel (13 replies)
 166. Daňové priznanie z prijmu FO typ A (2 replies)
 167. DPH pri prenájme apartmánu (0 replies)
 168. Rezerva na audit - nedanovy výdavok? (5 replies)
 169. Pokuta z DU po 11 rokoch. (4 replies)
 170. exekučné zrážky zo mzdy (2 replies)
 171. Trojstranný obchod? (0 replies)
 172. Môžu sa cestovné náhrady vyplatiť konateľovi-spoločníkovi priamo na súkromný účet? (1 replies)
 173. Príjem SZČO -hranica pre min. odvody (1 replies)
 174. ERP pri obrábaní kovov a výrobou výrobkov z kovu (2 replies)
 175. Typ daňového priznania za rok 2015 (v roku 2016) (1 replies)
 176. Dan z motorovych vozidiel, firma slovenska, auto ceske (1 replies)
 177. Je potrebné preúčtovať náklady a výnosy z decembra na účty bud. období? (0 replies)
 178. Nezdaniteľná časť na manželku (1 replies)
 179. Predaj produktov cez Amazon ako SZCO - neplatic DPH (0 replies)
 180. Prevod súkromných peňazí na podnikateľský účet a spät (5 replies)
 181. Daňový bonus (3 replies)
 182. DzMV a prives (1 replies)
 183. Náklad pri predaji dedičstva NIE v priamom rade (5 replies)
 184. dan za auto 2015- edane (9 replies)
 185. Kedy odhlasit z dane predane MV? (1 replies)
 186. Kedy je z účtovného hľadiska správne odúčtovať z nákladov vrátenú spotrebnú daň z el. energie? (0 replies)
 187. Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve (10 replies)
 188. DzMV za 2015 čo do r.19 (2 replies)
 189. DzMV - SZČO, ktorý používa na podnikanie súkromné vozidlo - Ako vyplniť riadok 10 v Oddiele III? (2 replies)
 190. Ako vykazat nakup z Alza.sk fakturovany bez DPH zo slovenskeho IC DPH slovenskemu platitelovi? (17 replies)
 191. Demontáž reklamnej plachty-prenos daňovej povinnosti? (8 replies)
 192. Nárok firmy na odpísaný majetok. (1 replies)
 193. Otázky ohľadom dane z predaja bytu (1 replies)
 194. uplatnenie si odpoctu na manzelku na RD (danove priznanie FO A) (5 replies)
 195. Aké máte skúsenosti s vystavovaním faktúr pri kúpe tovaru od zahraničnej osoby registrovanej pre DPH na Slovensku (§ 69 odst.2) ? Prenášajú daňovú povinnosť ? (3 replies)
 196. DPH služby - místo dodania (0 replies)
 197. daň z MV - riadok 08 (3 replies)
 198. Na aky ucet mam zauctovat prehliadku vodica u SZCO.Dakujem (6 replies)
 199. rozpoctova organizacia - zs s pravnou subjektivitou (3 replies)
 200. dodanie betónu (0 replies)
 201. Príjem z predaja automobilu nezaradeného do firmy (2 replies)
 202. Ako zaúčtujem elektronickú dialničnú známku? (2 replies)
 203. Daň z motorových vozidiel (4 replies)
 204. Používanie MV a daň z motorových vozidiel (1 replies)
 205. Odsúhlasenie pohľadávok (2 replies)
 206. JCD a DPH (1 replies)
 207. Keď má občan budovu zaradenú pri prenájme v dlhodobom majetku, musí viesť kartu dlhodobého majetku ? (1 replies)
 208. Treba podať priznanie keď sme kúpili dom? (3 replies)
 209. Podanie daňového priznania s pomocou ZEP (1 replies)
 210. Dobropis k vyúčtovaniu ZSE a KV DPH (5 replies)
 211. SZČO a povinné platenie odvodov do SP od 07/2016 (3 replies)
 212. Kedy nemusí sro platiť odvody do zdravotnej pri výplate dividend? (2 replies)
 213. Oznámenie k určeniu ročnej sadzby dane u vozidla ťahač a náves na účely výpočtu predpokladanej dane uvedenej v riadku 40 IV. oddielu daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2015 (0 replies)
 214. Odpisová skupina budova resocializačného zariadenia (0 replies)
 215. DPH (6 replies)
 216. Ako zauctovat -prenesena danova povinnost (3 replies)
 217. Presun pôžičky z účtu 365 na 479, predaj sro a znenie zmluvy o pôžičke (2 replies)
 218. Kedy je z účtovného hľadiska správne odúčtovať z nákladov vrátenú spotrebnú daň z el. energie? (0 replies)
 219. odpis pri predaji (6 replies)
 220. DPH medzi r. 2015-2016 (10 replies)
 221. zrusila som DPH, chcu odomna este 1 danove priznanie? (3 replies)
 222. uplatnovanie phm a cestakov (0 replies)
 223. Výpočet EBIDTA pri strate (0 replies)
 224. Daňové odpisy pri prenájme (9 replies)
 225. 500 eur odpocitam z kazdeho prijmu z prenajmu ci zo suctu prijmov? (1 replies)
 226. Interne vystavene faktury-kontrolny vykaz (0 replies)
 227. stavebné práce prevedené v roku 2015, preberacie konanie v roku 2016 - samozdanenie ? (3 replies)
 228. priemerná mzda na úrovni hodinovej? (1 replies)
 229. paušálne nahrady (4 replies)
 230. Daňove priznanie invalidného dôchodcu (1 replies)
 231. cestná daň (2 replies)
 232. Kedy odpočet DPH za službu? (5 replies)
 233. Vážená nákupná cena - výpočet (2 replies)
 234. Týka sa nás koeficient DPH? (3 replies)
 235. Nahlásenie samozdanenia na daňový úrad (6 replies)
 236. Vznik daňovej povinnosti DZMV - auto z AAA (4 replies)
 237. Registračna pokladna (9 replies)
 238. nákup auta na leasing neviem nájsť v navolených predkontáciách účtovania v peň.denníku (0 replies)
 239. služobné vozidlo na súkromné účely v pomere 50/50 (0 replies)
 240. nezaúčtované výnosové úroky do 31.12.2014 (2 replies)
 241. Vyradenie automobilu v JÚ (1 replies)
 242. Zaokrúhľovanie poplatku - komunálny odpad (0 replies)
 243. Inventúra zásob v kaderníctve (2 replies)
 244. polyfunkčný objekt - odpisová skupina (0 replies)
 245. Operátor 4ka vystavil FA až po 30 dňoch od uhradenia. (0 replies)
 246. Mozem fakturovat na sumu do 5000 EUR v hotovosti? (4 replies)
 247. vklady (pôžičky) spoločníka do pokladne,mimo ERP?? (7 replies)
 248. Finančné vysporiadanie za fakt.obdobie r. 2015 (6 replies)
 249. Refakturácia cestnej dani a DPH (4 replies)
 250. Drevo na sklade (na kúrenie) - aktivácia - účtovanie na konci roka (spôsob B) (0 replies)