1. daňová úľava pri treťom pilier (1 replies)
 2. Zdaňovanie neuhradeného záväzku - pôžička od konateľa (4 replies)
 3. poberanie náhradného výživného za neplatené výživné (0 replies)
 4. Daň z motorových vozidiel - excelovská tabuľka - má niekto ? (3 replies)
 5. Daň z motorových vozidiel - súkromné auto používané na podnikanie v s.r.o. (1 replies)
 6. Daň z motorových vozidiel - súkromné auto používané na podnikanie v s.r.o. (0 replies)
 7. tuzemské samozdanenie (1 replies)
 8. Podať 2 priznania DzMV keď sa menila ŠPZ? (2 replies)
 9. Mesačná daň z príjmu (6 replies)
 10. spotrebovaný materiál vo vystavenej faktúre- účtovanie (0 replies)
 11. odpisy a DMV (5 replies)
 12. Znizuje urok z omeskania v DP vysledok hospodarenia? (1 replies)
 13. zanik danovej povinnosti k dani z nehnutelnosti (geometricky plan) (0 replies)
 14. Môžem si uplatniť odpočet DPH, ak robím v stavebníctve a uplatňujem prenos daňovej povinnosti? (5 replies)
 15. Daň z mot. vozidla (8 replies)
 16. daňová licencia (4 replies)
 17. Vznika mi povinnost na uhradu dane z predaja? (7 replies)
 18. Dátum vzniku, zániku daň. povinnosti k dani z MV 2015 (2 replies)
 19. Daň z MV (8 replies)
 20. Predpokladaná daň- daň z motorových vozidiel - zmeny od 25.01.2016 na základe metodického usmernenia (3 replies)
 21. České faktúry a DPH od 1.1.2016 (9 replies)
 22. Oznamuje za zánik DP k dani z motor. vozidiel DU ? (2 replies)
 23. Môžem si uplatniť odpočítateľnú položku na manžela? (3 replies)
 24. daňová úľava na manželku ak je na invalidnom dochodku (4 replies)
 25. účel využitia - vplyv na odpisy (0 replies)
 26. treba sa zaregistrovať na DÚ ak sa chystá SZčO zamestnať človeka na dohodu ? (2 replies)
 27. zodpovednosť pri výkone služby (0 replies)
 28. Odsávanie do haly v OC 1690 EUR bez DPH, je ho potrebné odpisovať? (1 replies)
 29. faktúra TVK (1 replies)
 30. DANOVE PRIZNANIE K DANI Z MOTOROVYCH VOZIDIEL (2 replies)
 31. DZMV vznik daňovej povinnosti (1 replies)
 32. Dohoda o pracovnej činnosti - povinnosť podať DP alebo RZ? (2 replies)
 33. daňové priznanie z MV (5 replies)
 34. EXEKÚCIA - účtovanie trov oprávneného (0 replies)
 35. Prefakturácia (0 replies)
 36. Tvorba RF zo zisku - povinný prídel (1 replies)
 37. SZČO stravné lístky vs. cestovný príkaz (6 replies)
 38. Faktura za najom 2015 a dph (6 replies)
 39. Súkromné vozidlo a daň z motorových vozidiel za rok 2015 (3 replies)
 40. SZČO a vyradenie auta do osobného užívania a prepis (5 replies)
 41. je úver zarátaný ako príjem do ročného zúčtovania? (13 replies)
 42. Ak vystavím faktúru iba na brúsenie parkiet spadá to do prenosu daňovej povinnosti? (0 replies)
 43. Obrat pre povinnú registráciu DPH v SR - SZČO vykonáva práce v ČR pre českého platcu DPH (6 replies)
 44. DzMV SZČO, ktorý používa na podnikanie súkromné vozidlo (11 replies)
 45. Vie niekto poskytnúť vzor na skrátenú formu transferového oceňovania? (0 replies)
 46. odpočet na manželku (1 replies)
 47. Danove priznanie k dani z motorovych vozidiel (13 replies)
 48. Daňové priznanie z prijmu FO typ A (2 replies)
 49. DPH pri prenájme apartmánu (0 replies)
 50. Rezerva na audit - nedanovy výdavok? (5 replies)
 51. Pokuta z DU po 11 rokoch. (4 replies)
 52. exekučné zrážky zo mzdy (2 replies)
 53. Trojstranný obchod? (0 replies)
 54. Môžu sa cestovné náhrady vyplatiť konateľovi-spoločníkovi priamo na súkromný účet? (1 replies)
 55. Príjem SZČO -hranica pre min. odvody (1 replies)
 56. ERP pri obrábaní kovov a výrobou výrobkov z kovu (2 replies)
 57. Typ daňového priznania za rok 2015 (v roku 2016) (1 replies)
 58. Dan z motorovych vozidiel, firma slovenska, auto ceske (1 replies)
 59. Je potrebné preúčtovať náklady a výnosy z decembra na účty bud. období? (0 replies)
 60. Nezdaniteľná časť na manželku (1 replies)
 61. Predaj produktov cez Amazon ako SZCO - neplatic DPH (0 replies)
 62. Prevod súkromných peňazí na podnikateľský účet a spät (5 replies)
 63. Daňový bonus (3 replies)
 64. DzMV a prives (1 replies)
 65. Náklad pri predaji dedičstva NIE v priamom rade (5 replies)
 66. dan za auto 2015- edane (9 replies)
 67. Kedy odhlasit z dane predane MV? (1 replies)
 68. Kedy je z účtovného hľadiska správne odúčtovať z nákladov vrátenú spotrebnú daň z el. energie? (0 replies)
 69. Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve (10 replies)
 70. DzMV za 2015 čo do r.19 (2 replies)
 71. DzMV - SZČO, ktorý používa na podnikanie súkromné vozidlo - Ako vyplniť riadok 10 v Oddiele III? (2 replies)
 72. Ako vykazat nakup z Alza.sk fakturovany bez DPH zo slovenskeho IC DPH slovenskemu platitelovi? (17 replies)
 73. Demontáž reklamnej plachty-prenos daňovej povinnosti? (8 replies)
 74. Nárok firmy na odpísaný majetok. (1 replies)
 75. Otázky ohľadom dane z predaja bytu (1 replies)
 76. uplatnenie si odpoctu na manzelku na RD (danove priznanie FO A) (5 replies)
 77. Aké máte skúsenosti s vystavovaním faktúr pri kúpe tovaru od zahraničnej osoby registrovanej pre DPH na Slovensku (§ 69 odst.2) ? Prenášajú daňovú povinnosť ? (3 replies)
 78. DPH služby - místo dodania (0 replies)
 79. daň z MV - riadok 08 (3 replies)
 80. Na aky ucet mam zauctovat prehliadku vodica u SZCO.Dakujem (6 replies)
 81. rozpoctova organizacia - zs s pravnou subjektivitou (3 replies)
 82. dodanie betónu (0 replies)
 83. Príjem z predaja automobilu nezaradeného do firmy (2 replies)
 84. Ako zaúčtujem elektronickú dialničnú známku? (2 replies)
 85. Daň z motorových vozidiel (4 replies)
 86. Používanie MV a daň z motorových vozidiel (1 replies)
 87. Odsúhlasenie pohľadávok (2 replies)
 88. JCD a DPH (1 replies)
 89. Keď má občan budovu zaradenú pri prenájme v dlhodobom majetku, musí viesť kartu dlhodobého majetku ? (1 replies)
 90. Treba podať priznanie keď sme kúpili dom? (3 replies)
 91. Podanie daňového priznania s pomocou ZEP (1 replies)
 92. Dobropis k vyúčtovaniu ZSE a KV DPH (5 replies)
 93. SZČO a povinné platenie odvodov do SP od 07/2016 (3 replies)
 94. Kedy nemusí sro platiť odvody do zdravotnej pri výplate dividend? (2 replies)
 95. Oznámenie k určeniu ročnej sadzby dane u vozidla ťahač a náves na účely výpočtu predpokladanej dane uvedenej v riadku 40 IV. oddielu daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2015 (0 replies)
 96. Odpisová skupina budova resocializačného zariadenia (0 replies)
 97. DPH (6 replies)
 98. Ako zauctovat -prenesena danova povinnost (3 replies)
 99. Presun pôžičky z účtu 365 na 479, predaj sro a znenie zmluvy o pôžičke (2 replies)
 100. Kedy je z účtovného hľadiska správne odúčtovať z nákladov vrátenú spotrebnú daň z el. energie? (0 replies)
 101. odpis pri predaji (6 replies)
 102. DPH medzi r. 2015-2016 (10 replies)
 103. zrusila som DPH, chcu odomna este 1 danove priznanie? (3 replies)
 104. uplatnovanie phm a cestakov (0 replies)
 105. Výpočet EBIDTA pri strate (0 replies)
 106. Daňové odpisy pri prenájme (9 replies)
 107. 500 eur odpocitam z kazdeho prijmu z prenajmu ci zo suctu prijmov? (1 replies)
 108. Interne vystavene faktury-kontrolny vykaz (0 replies)
 109. stavebné práce prevedené v roku 2015, preberacie konanie v roku 2016 - samozdanenie ? (3 replies)
 110. priemerná mzda na úrovni hodinovej? (1 replies)
 111. paušálne nahrady (4 replies)
 112. Daňove priznanie invalidného dôchodcu (1 replies)
 113. cestná daň (2 replies)
 114. Kedy odpočet DPH za službu? (5 replies)
 115. Vážená nákupná cena - výpočet (2 replies)
 116. Týka sa nás koeficient DPH? (3 replies)
 117. Nahlásenie samozdanenia na daňový úrad (6 replies)
 118. Vznik daňovej povinnosti DZMV - auto z AAA (4 replies)
 119. Registračna pokladna (9 replies)
 120. nákup auta na leasing neviem nájsť v navolených predkontáciách účtovania v peň.denníku (0 replies)
 121. služobné vozidlo na súkromné účely v pomere 50/50 (0 replies)
 122. nezaúčtované výnosové úroky do 31.12.2014 (2 replies)
 123. Vyradenie automobilu v JÚ (1 replies)
 124. Zaokrúhľovanie poplatku - komunálny odpad (0 replies)
 125. Inventúra zásob v kaderníctve (2 replies)
 126. polyfunkčný objekt - odpisová skupina (0 replies)
 127. Operátor 4ka vystavil FA až po 30 dňoch od uhradenia. (0 replies)
 128. Mozem fakturovat na sumu do 5000 EUR v hotovosti? (4 replies)
 129. vklady (pôžičky) spoločníka do pokladne,mimo ERP?? (7 replies)
 130. Finančné vysporiadanie za fakt.obdobie r. 2015 (6 replies)
 131. Refakturácia cestnej dani a DPH (4 replies)
 132. Drevo na sklade (na kúrenie) - aktivácia - účtovanie na konci roka (spôsob B) (0 replies)
 133. Nezdaniteľnú časť na manželku (3 replies)
 134. Plati prenos da.povinnosti aj pre odberatela s ceskym IC DPH? (2 replies)
 135. Ako mám v DP deklarovať príjem, získaný z mikroprác vykonaných cez portál, sprostredkujúci predaj mikroprác, počas trvania rodičovskej dovolenky? (14 replies)
 136. Ako zaúčtujem online platbu kartou? (5 replies)
 137. Pocitac za 2100 eur (1 replies)
 138. SZČO prijala od podnikateľa peňažný dar - zdaniť, či nezdaniť? (1 replies)
 139. Vyhlásenie na uplatnenie NČZD - oddiel VI. (5 replies)
 140. Dan z motorovych vozidiel (1 replies)
 141. Faktúra do ČR bez DPH a kontrolný výkaz? (3 replies)
 142. uhrada nizsia ako suma na fakture (2 replies)
 143. Prečo musia byt požičky od spoločníka úročené? (23 replies)
 144. DPH a JCD v jednoduchom účtovníctve. (5 replies)
 145. Diéty u SZCO - vodič kamióna (1 replies)
 146. JCD a DPH v jednoduchom účtovníctve. (0 replies)
 147. Zaúčtovanie došlej faktúry vystavenej v nasledujúcom mesiaci a dátum dodania v predchádzajúcom mesiaci (8 replies)
 148. ako zaučtovat sumu opravy,ktorú nam uhradila poisťovna? (1 replies)
 149. Inventúra platcu DPH (2 replies)
 150. Kúpa stroja zo Srbska a DPH a JCD v jednoduchom účtovníctve? (0 replies)
 151. Daňová strata JU (0 replies)
 152. Musia sa účtovať kurzové rozdiely pri platbe kartou v zahraničí? (0 replies)
 153. Účtovanie stávkového automatu (0 replies)
 154. Súkromný účet a živnosť (2 replies)
 155. Je dodávateľ platca DPH? (5 replies)
 156. Registrácia na DPH (4 replies)
 157. MRP - KV časť A2 (0 replies)
 158. SHR a registracia na DU (0 replies)
 159. Dodanie tovaru s montážou a prenos dph (1 replies)
 160. Danova licencia ako minimalna dan ? (5 replies)
 161. určenie veku vozidla (1 replies)
 162. Zmluva o výkone funkcie konateľa s pravidelnou odmenou - odvody (9 replies)
 163. Ako môžem opraviť double faktúru alebo zle vyplnenú faktúru. (0 replies)
 164. Auto zaradené v majetku, druhý rok odpisované, na pol roka požičané, ako účtovať? Jednoduché účtovníctvo. (2 replies)
 165. Konateľ /nie zamestnanec/ a daň z MV (12 replies)
 166. Prechod zo štvrťročného na mesačného plátcu DPH (2 replies)
 167. Účtovanie nepeňažného príjmu zamestnanca (5 replies)
 168. Nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty. (2 replies)
 169. Čo s účtom 365 po novom? (17 replies)
 170. predaj auta, obrat (8 replies)
 171. ako uplatniť Daňový bonus ? (2 replies)
 172. Vie mi niekto poradiť o účtovaní zvierat? (0 replies)
 173. Odvod DPH z darovaného HIM - riadok DP PDH (0 replies)
 174. Faktúra (2015 vs. 2016) (9 replies)
 175. Mandátna odmena (0 replies)
 176. ktorý dátum prvej evidencie vozidla z TP: rok výroby, alebo dátum prvej evidencie v SR? (1 replies)
 177. Dan z MV 2015 - pouzitie sukromneho auta u viacerych zamestnavatelov (9 replies)
 178. Je povinnosť registrovať sa na DÚ a podať daňové priznanie občianske združenie? (1 replies)
 179. Paragraf 68 - elektr. sluzby do EU (2 replies)
 180. Mení sa niečo na účtovnej závierke pre PO (malá účtovná jednotka ) oproti roku 2014? (2 replies)
 181. Ako uctovat nezaplatenu fakturu (10 replies)
 182. DPH neskoršie vyplatené (1 replies)
 183. Náklady v jednoduchom účtovníctve-auto (4 replies)
 184. DzMV-03-12/2015 (2 replies)
 185. pri refakturácii stravných lístkov a osobných nákladov tiež treba dať príjem cez RP,alebo stačí PPD? (0 replies)
 186. Skonto za skorú úhradu (4 replies)
 187. neskoro doručená faktúra a DPH (6 replies)
 188. Výpalky z plechov - zákazková výroba? (1 replies)
 189. uplatnenie nezdanitelnej casti ZD na danovnika - FO zamestnanec+SZCO (1 replies)
 190. Rezerva na nevyfaktúrovanú dodávku, účet 323 alebo nevyfaktúrovaná dodávka, účet 326 ? (2 replies)
 191. nadobudnutie z EU bez faktúry - ako správne zaúčťovať? (5 replies)
 192. Zaúčtovanie PF v MRP programe (0 replies)
 193. DzMV - 2 typy daňovníka v jednom kalendárnom roku (3 replies)
 194. Uplatnenie odpočtu DPH za nákup elektronickej diaľničnej známky 2016 (13 replies)
 195. opatrovateľka v Rakúsku (11 replies)
 196. Daňové prizanie študenta, dohodára (3 replies)
 197. nadobudnutie z EU alebo tuzemske dodanie tovaru? (4 replies)
 198. Príjem v hotovosti cez ERP? (2 replies)
 199. Vyradenie tovaru (0 replies)
 200. vyplnenie DP daň z motorových vozidiel 2015 (4 replies)
 201. samozdanenie faktúry (0 replies)
 202. Kontrola originality a dph (6 replies)
 203. DP typ A (2 replies)
 204. Poskytovatenie zdravotnej starostlivosti - nepenazny prijem (0 replies)
 205. Skonto na Fa z EU (0 replies)
 206. Autori 1.1.2016 zrážková daň (1 replies)
 207. DPFO B- info k podávaniu (0 replies)
 208. DPPO - informacie k podavaniu (0 replies)
 209. Výdavky po zaplatení - certifikáty, poradenske a pravne sluzby (3 replies)
 210. majetok - charakter osobnej potreby info z FS (0 replies)
 211. Skonto na FA z EU (0 replies)
 212. variabilný symbol (8 replies)
 213. možem si nárokovať DPH za 12/15 - v 1/16? (12 replies)
 214. Opravný daňový doklad - vyúčtovanie (0 replies)
 215. Služba z ČR - fakturace poradenské služby do SR. (0 replies)
 216. ako sa účtuje domáca zabijačka v družstve v PÚ, keď sme mäso rozdali členom družstva, vraj si treba priznať dph. (0 replies)
 217. Nákup automobilu v 12/2015 - zápis v TP v 1/2016 (4 replies)
 218. Prenos daňovej povinnosti DPH v stavebníctve (9 replies)
 219. Nakúpené akcie a DzPFO (1 replies)
 220. Poistná udalosť, krycí list (3 replies)
 221. Tabuľka D-odpočet daňovej straty- v DP PO za rok 2015 (8 replies)
 222. Uvádza sa rozdiel DPH po úprave koeficientu na konci roka v kontrolnom výkaze? (6 replies)
 223. Dodatočné vyrubenie DPH za minulé roky z daňového hľadiska. (1 replies)
 224. ako zjednodusit fakturaciu u eshopu? (3 replies)
 225. Poistné (1 replies)
 226. Oprava kotla (9 replies)
 227. Platiteľ DPH v 4. kv. nemal obrat, nevnikla mu povinnosť ani nárok na odpočet. V DP DPH to vyznačím, ale ako je to s KV ? (1 replies)
 228. Naklad ktoreho roku? (2 replies)
 229. oprava na prenajatej nehnuteľnosti (0 replies)
 230. oprava alebo technické zhodnotenie (2 replies)
 231. Registračná pokladňa - ročná uzávierka (2 replies)
 232. EČV na dani z motorových vozidiel - so znamienkom (-) alebo bez? (2 replies)
 233. ake su odvody na zivnost ked mam pracu aj na trvaly pomer? (1 replies)
 234. Sukromne kilometre a DPH (0 replies)
 235. Odvod DPH (1 replies)
 236. Preddavky DPPO (1 replies)
 237. DPH a danove naklady (0 replies)
 238. DPH na prelome roka (4 replies)
 239. Kúpa malotraktora a odpisy (0 replies)
 240. Pôžička konateľovi a predaj sro (7 replies)
 241. Vznik a zánik daňovej povinnosti DZMV (33 replies)
 242. Dan z motoroveho vozidla. (1 replies)
 243. daňové priznanie, PN, úrad práce, potrebné papiere (7 replies)
 244. Faktúra - nedoplatok za energie. (2 replies)
 245. dosiahnuty obrat => patria sem aj vynosy z obchodovania? (1 replies)
 246. Reťazový obchod (1 replies)
 247. Preplatenie bloku z ERP z decembra 2015 v januári 2016 v RO (škola) (0 replies)
 248. KV DPH (0 replies)
 249. Samozdanenie v stavebníctve (11 replies)
 250. Zaúčtovanie poplatku za vydanie debetnej karty (2 replies)