1. Kamerový systém účtovanie (0 replies)
 2. Môže si SZČO, ktorý je len držiteľom osobného vozidla uplatniť základnú náhradu za km? (2 replies)
 3. uplatnenie DPH (6 replies)
 4. NBO - overenie (2 replies)
 5. Daňová licencia-obrat (1 replies)
 6. Predaj auta platca, nákup ako neplatca. faktúra s dph? (4 replies)
 7. Nezdanitelna cast zakladu dane (3 replies)
 8. Nákup stroja-zaplatený kombináciou úver, vlastné zdroje, dotácia EU (0 replies)
 9. Dańové priznanie za motorové vozidlo (8 replies)
 10. Vie mi niekto poradiť, ako zaúčtovať bezodplatný prevod obchodného podielu (2 replies)
 11. Kontokorent u Fio banky? (0 replies)
 12. Informačná karta úrad prace - občan aj SR aj DE (4 replies)
 13. zápočet v MRP programe (5 replies)
 14. Deň vyradenia nehnuteľnosti z podvojného účtovníctva. (3 replies)
 15. Do akej odpisovej skupiny zaradiť? (0 replies)
 16. Zdanenie výhry v online herni (poker) (0 replies)
 17. Účtujete neštátne zdravotné zariadenie v PU, ktoré vystavilo faktúru držiteľovi ( sprostredkovateľovi ) lieku za elektronický zber údajov a dostalo peňažný príjem už zdanený ? (1 replies)
 18. ako mám zaúčtovať vernostný príspevok zamestnancovi 527/333_?? (0 replies)
 19. Odpisovanie majetku (6 replies)
 20. Chcem sa opýtať, môže FO prenájať stavbu - plot na reklamné účely? (4 replies)
 21. KONATEĽ SRO 100% účasť na majetku firmy (4 replies)
 22. Faktura s inym cislom uctu (2 replies)
 23. Úhrada tuzemskej faktúry z účtu CZK (1 replies)
 24. Zákon o DPH §7a (0 replies)
 25. Ako účtovať dod. faktúra vystavená v roku 2016 s dátumom dodania do roku 2015 (3 replies)
 26. Dan z MV /prelom/ (9 replies)
 27. účet 139 a správny kurz (2 replies)
 28. Uplatnovanie vydavkov na majetok charakteru osobnej spotreby (6 replies)
 29. DPH od januára 2016 (4 replies)
 30. Zaúčtovanie faktúr za plyn a energiu (preplatky a nedoplatky) (2 replies)
 31. Do akej výšky príjmu nemusím podávať daňové priznanie? (4 replies)
 32. Ukoncene prace k 31.12.2015, odovzdane az v 2016 - uctovanie (2 replies)
 33. Nákup softveru z USA cez internet a dph (0 replies)
 34. Platba platobnou katou v JU (3 replies)
 35. ktory ekonom.softver by ste mi poradili..? (9 replies)
 36. zánik spoločnosti bez likvidácie - vysporiadaní daní (3 replies)
 37. zapocet faktur (1 replies)
 38. Počiatočný stav bankového účtu (8 replies)
 39. zrážková daň - SK spoločnosť - CZ nástupca (0 replies)
 40. Posiela sa ešte mesačné hlásenie colnici o predaji alkoholu? (1 replies)
 41. Účtovníctvo podnikateľov (0 replies)
 42. posledný deň zdaňovacieho obdobia-daňové odpisy (0 replies)
 43. náhrada škody u leasingového zamestnanca (5 replies)
 44. ako zaúčtovať dph pri škode? (2 replies)
 45. Kto má zaplatiť daň za predaj pozemku. (6 replies)
 46. Vzťahuje sa 20 % paušálne krátenie výdavkov aj na poistenie auta? (10 replies)
 47. daňové priznanie - zdedená pôda prenajatá družstvu (2 replies)
 48. dochádzkový systém (2 replies)
 49. ako zaúčtovať zálohovú faktúru zo zahraničia? (3 replies)
 50. Tvorba a použitie sociálneho fondu (2 replies)
 51. Paušálne výdavky a PN (2 replies)
 52. Uhrada faktury pri eurofondoch (0 replies)
 53. Musí byť pri elektronickej faktúre podpis? (nie zaručený elektronický podpis) (1 replies)
 54. Ukončené práce k 31.12.2015 ale odovzdané až v roku 2016 - účtovanie (0 replies)
 55. Pôžička pre s.r.o. na konateľa (2 replies)
 56. dodatočné DP aj kontrolný výkaz (0 replies)
 57. vyradenie automobilu po totálnej škode (0 replies)
 58. ALZA - zmena fakturácie firemných nákupov s platným IČ DPH (0 replies)
 59. Dar alebo predaj majetku do s.r.o.? (4 replies)
 60. samozdanenie tovaru - faktúra na prelome rokov (0 replies)
 61. Nákup uhlia na kúrenie (4 replies)
 62. stravenky dohodárom (2 replies)
 63. stravenky (13 replies)
 64. stavebné práce - prenos DPH - novela zákona (19 replies)
 65. Nákup materiálu a DPH pri prenose daňovej povinnosti (2 replies)
 66. Zavazky po lehote splatnosti, prevedene na 479, dodanenie? (3 replies)
 67. DPH - SAMOZDANENIE (stavebníctvo) Montáž a dodávka klimatizačnej jednotky, vzduchotechniky (5 replies)
 68. Zaradenie budovy v ktorej sa vyrába software do OS (0 replies)
 69. Ako započítať daňovú licenciu z r.2014? (2 replies)
 70. Opravná FA - dátum dodania 2014 (7 replies)
 71. Používanie súkromného auta na SC. (2 replies)
 72. Nákup tovaru zo zahraničia na firmu a osobná spotreba (7 replies)
 73. Zatriedenie majetku - energeticke hnacie stroje,pracovné stroje a zariadenia.... (0 replies)
 74. Opravné položky k zásobám (2 replies)
 75. Mozem sparovat dlhodoby zavazok s kratkodobym? (4 replies)
 76. zaradenie mobilnej kotolne do odpisovej skupiny (0 replies)
 77. Preplatok vystavenej FA v MONEY S3 (1 replies)
 78. Nákup koňa - účtovanie (3 replies)
 79. Doplatok do MM (5 replies)
 80. Kúpno-predajná zmluva účtovanie (2 replies)
 81. Rozdelenie zisku a odvody (1 replies)
 82. Časové rozlíšenie normy, certifikáty , a čo licencie? (2 replies)
 83. Časové rozlíšenie alebo náklad ?? (1 replies)
 84. odpis zapl. preddavku (6 replies)
 85. Dar - odvod DPH (0 replies)
 86. Faktúra za účtovníctvo na prelome rokov (6 replies)
 87. Dar v podvojnom účtovníctve (4 replies)
 88. Môže si SZČO uplatniť výdavky na PHM ak je auto príhlasené v zahraničí? (0 replies)
 89. Faktúra vystavená na konateľa (2 replies)
 90. Diagnostika motorových vozidiel (0 replies)
 91. Ako zaúčtovať faktúru uhradenú cudzou platobnou kartou? (4 replies)
 92. Ako zaučtujem prijatú zálohu v roku 2015 za službu dodanú v roku 2016 v JU ? (0 replies)
 93. Čo je započítané v mzde na dane? (5 replies)
 94. Operatívny lízing - účtovanie SZČO (15 replies)
 95. Je(bola) nejaká povinnosť oznámiť DU vznik/zánik v tomto prípade? (1 replies)
 96. Rozpocty, koordinacna cinnost - s DPH alebo bez? (6 replies)
 97. Prebrate zalohy a ukoncenie podnikania (ubytovanie v sukromi) (0 replies)
 98. Opravná položka k pohľadávke (firma bola zrušená) (2 replies)
 99. Refakturaci nakladov na energie (0 replies)
 100. Má zamestnanec nárok na daňový bonus na dieťa ktoré s ním nežije v jednej domácnosti? (2 replies)
 101. Zaradit do majetku? alebo rovno do nakladov? (2 replies)
 102. Faktúra z Číny (0 replies)
 103. Môžem viesť účtovníctvo SVB v bežnom účtovnom programe? (2 replies)
 104. Moze byt zostatok ku koncu roka na ucte 314 ? (1 replies)
 105. Odpisová skupina (0 replies)
 106. Príklady - Aké práce fakturovať s prenosom daňovej povinnosti pri stavebných prácach od 1.1.2016 (7 replies)
 107. Účtovanie čiastočne zaplatenej faktúry (10 replies)
 108. Ako učtovať daň z MV ( uplatnenie zlavy) (2 replies)
 109. tvorba rezervy na nevyfakturované dodávky a služby od 1.1.2015 (12 replies)
 110. Inventura PHM na cerpacej stanici (0 replies)
 111. stavebníctvo a DPH (1 replies)
 112. Je v platnosti oznamovacia povinnosť na DÚ pre zánik používania motor.vozidla v podnikaní? (2 replies)
 113. Oznámenie platiteľa dane správcovi dane podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov do 15.1. elektronicky na finančnej správe. (0 replies)
 114. Daňový náklad po zaplatení (4 replies)
 115. Ako postupovať ak som celý rok 2015 nepoužívala auto na podnikanie? (10 replies)
 116. Kedy je dátum vzniku daňovej povinnosti k dani MV? (7 replies)
 117. Zaúčtovanie faktúry z Poľska (5 replies)
 118. Zakonný rezervný fond - peňažné prostriedky (1 replies)
 119. zaučtovanie PD v PÚ (1 replies)
 120. DPH - Samozdanenie v stavebníctve (14 replies)
 121. DzMV - zánik daňovej povinnosti (12 replies)
 122. Oznacenie Danovej evidencie alebo JU v Danovom priznani DzP (1 replies)
 123. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri elektroinštalačných prácach od 1.1.2016 (4 replies)
 124. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri elektroinštalačných prácach od 1.1.2016 (0 replies)
 125. pracovná cesta SZČO - miesto podnikania (4 replies)
 126. chyba v elektronickom tlačive DPMV (15 replies)
 127. Opravné DPH (2 replies)
 128. NČZD na manželku ktorá je ŤZP (9 replies)
 129. Daň z pozemku. Orná pôda, alebo stavebný pozemok? (5 replies)
 130. Tuzemské samozdanenie stavebných prác (7 replies)
 131. firma vlastnená inou firmou a výplata zisku (1 replies)
 132. Dobrovoľný platca DPH - oznámenie z DU (2 replies)
 133. Dohoda o elektronickom doručovaní , autorizácia (16 replies)
 134. Zamestnávateľ mi zaplatil omnoho menej ako mal (19 replies)
 135. daňové výdavky vs. služby a tovar zdarma (0 replies)
 136. Poradíte mi spoľahlivého účtovníka/čku. Oblasť BA Kramáre okolie? (1 replies)
 137. zaúčtovanie vymoženej pohľadávky exekútorom (3 replies)
 138. Účtovanie v organizačnej zložke v ČR (0 replies)
 139. vyúčtovacia faktúra ZSE (38 replies)
 140. danove priznanie (2 replies)
 141. Prenos daňovej povinnosti výroba a montáž oceľovej konštrukcie. (7 replies)
 142. JU realit.maklera SZCO - text faktury, vydavky typu kolky (0 replies)
 143. Poškodený tovar a DPH? (2 replies)
 144. Doklady VRP (0 replies)
 145. Prenájom plošiny s obsluhou (nákladné auto) - je stavebná práca? (5 replies)
 146. Zahraničná osoba - vystavovanie faktúr od 1.1.2016 (0 replies)
 147. Je potrebné do 15.1.2016 zasielať do bánk oznámenia o ochrane vkladov? (2 replies)
 148. Kúpa v dražbe - predaj za nižšiu cenu ako sú vystavené doklady o predmete dražby. (0 replies)
 149. Účtovanie osobnej spotreby (3 replies)
 150. Účtovanie daňovej licencie a jej zúčtovanie z min. rokom (4 replies)
 151. Nedoplatok na preddavkoch DzP PO (1 replies)
 152. Daňové priznanie pri likvidácií (7 replies)
 153. Výpočet preddavkov DPPO z ktorého riadku DPPO? (4 replies)
 154. Dobrý kurz jednoduchého účtovníctva Západné Slovensko (0 replies)
 155. Vydávam časopis, aký bloček mám dať zákaznikovi? (4 replies)
 156. Newsletter z FS :) (0 replies)
 157. Účtovanie prerušených odpisov (4 replies)
 158. Platba bežných nákupov roznymi platobnými kartami (2 replies)
 159. Založenie účtu SRO v inej krajine EU (0 replies)
 160. Obojsmerná elektronická komunikácia (0 replies)
 161. Príkazná zmluva (2 replies)
 162. Servisná prehliadka na auto vykonaná v ČR bude podliehať samozdaneniu na Slovensku? (1 replies)
 163. Alfa plus (2 replies)
 164. Nerezident SR a danove priznanie (2 replies)
 165. Oznámenie zániku dan.povinnosti -dan z mot.vozidiel (2 replies)
 166. Registracna pokladna (1 replies)
 167. Nepodala som danové za 2014 (10 replies)
 168. ako stiahnut e dane (2 replies)
 169. Musím priznať v DP všetky faktúry za rok 2015? (5 replies)
 170. Daň z motorových vozidiel 2016- vyplnenie (10 replies)
 171. Zdanenie prenajimanej pody. (1 replies)
 172. Daň z mot.vozidiel (8 replies)
 173. Nákup automobilu (6 replies)
 174. platba na súkromný účet (7 replies)
 175. faktúra do čiech (2 replies)
 176. Oneskorena platba faktury - pokuta z krajiny mimo EU - ako zaúčtovať? (1 replies)
 177. ELDP - študent (1 replies)
 178. Môže si SZČO uplatniť daňovú stratu, ak vedie daňovú evidenciu? (1 replies)
 179. Ročné zúčtovanie (13 replies)
 180. zohľadnenie veku vozidla - použitie súkromného auta (7 replies)
 181. Sportovec so zmluvou v CR, registracia na DU v SR? (0 replies)
 182. DzMV za tovarové vozidlá, ktoré majú EČ (1 replies)
 183. Slobodné povolanie (0 replies)
 184. Tovar z CZ objednal SR, dodaný do PL (3 replies)
 185. auto v majetku - poistenie vystavené na konteľa (1 replies)
 186. príležitostná činnosť - stavebný inžinier (0 replies)
 187. prenájom (2 replies)
 188. náklady na rozšírenie viazanej živnosti (2 replies)
 189. Sú vozidlá poľnohospodárskych firiem oslobodené od dane z motorových vozidiel? (9 replies)
 190. OZ - vyplatenie fyzickej osoby (2 replies)
 191. preprava - gutschrift (0 replies)
 192. Daň z motorových vozidiel 2015 - vznik a zánik daňovej povinnosti (18 replies)
 193. fa vystavena nespravnemu odberatelovi (8 replies)
 194. Oprava uctovnictva po ukonceni cinnosti SZCO (1 replies)
 195. nespravne vystavena faktura (0 replies)
 196. Firemné auto a kniha jázd (5 replies)
 197. Sklad - výsledok inventúry - zaúčtovanie (2 replies)
 198. Faktúra vystavená v jednom, uhradená v druhom roku - JÚ (2 replies)
 199. Záväzok zo zmluvy vysporiadaný iným spôsobom - JU (0 replies)
 200. ZAUCTOVANIE OPRAVNEJ FAKTURY od VSE (4 replies)
 201. Daňové výdavky na PHM vo výške 50 %-SZČO (0 replies)
 202. Predpokladana dan szco - v r 2016 nebude auto pouzívat (3 replies)
 203. S.r.o. - zisk na konci roka (7 replies)
 204. dohoda o pracovnej cinnosti a odvody 2015/2016 (19 replies)
 205. učtovanie market.bonusu (0 replies)
 206. Mám tiež problém,ako určite mnoho iných so stravnými lístkami 2015. (8 replies)
 207. Daňové priznanie - prechod z denného na externého študenta (4 replies)
 208. Predčíslie pre platbu DMV za rok 2015 (7 replies)
 209. Ako sa určí daň z motorových vozidiel za autá zamestnancov za rok 2015? (2 replies)
 210. prenajaté motorové vozidlo (1 replies)
 211. Koncesionárske poplatky (1 replies)
 212. Provizia realitky (0 replies)
 213. Zmluva o nájme stroja s následným odkupom (4 replies)
 214. Sadzby dane z motorových vozidiel r.2016 (5 replies)
 215. Ako preúčtovať sklad pri prechode zo živnosti na s.r.o. (0 replies)
 216. Zvyšovanie ZD o neuhradené záväzky (1 replies)
 217. Refakturacia nákladov zo zahraničia (6 replies)
 218. Aky danovy text na vystavenej fakture za slutby a tovar do EU ? (2 replies)
 219. zdanitel.plnenie - dátum dodania (0 replies)
 220. S.r.o. 1 poskytla pôžičku s.r.o. 2 - ako zaúčtovať? (5 replies)
 221. Účtovanie straveniek - zľava (7 replies)
 222. Cerpanie Socialneho fondu (7 replies)
 223. Paušálne výdavky - vdova na PN - správny výpočet? (10 replies)
 224. slovenská živnosť a platené poistenie v Čechách (1 replies)
 225. Ako zaučtujem v JU u szčo neuhradené záväzky a pohľadávky, ktoré szčo predala spolu s podnikom s.r.o. pri ukončení živnosti. (0 replies)
 226. Môžem do svojej sro prenajať svoje auto bezplatne? (2 replies)
 227. Paušálne výdavky v roku 2016 (3 replies)
 228. Daň z príjmu FO (20 replies)
 229. Dan z motor. vozidla 2015 (8 replies)
 230. Podnikateľ daruje kalendár s potlačou - ako to zaúčtovať? (5 replies)
 231. Zmluva o dielo podľa Autorského zákona č. 618/2003 Z. z. (6 replies)
 232. Prelom rokov - účtovanie faktúr (3 replies)
 233. Ako zaradiť mobilný vozíkový terminál? (0 replies)
 234. občianske združenie - výdavky (5 replies)
 235. Daň z MV a auto na leasing (0 replies)
 236. Fa z novembra 2015, DPH, samozdanenie (3 replies)
 237. zaúčtovanie poistnej udalosti /len DPH a spoluúčasti/ (2 replies)
 238. zaúčtovanie poistnej udalosti /len DPH a spoluúčasti/ (2 replies)
 239. DZMV za auto ktoré je v prenájme? (2 replies)
 240. výzva na zaplatenie nedoplatku RTVS - ako účtovať? (10 replies)
 241. dan z motorových vozidiel (6 replies)
 242. materská dovolenka u SZČO a NČZD (8 replies)
 243. mam narok na vratenie dane? (3 replies)
 244. Viete mi niekto poradit ako zauctovat ak zivnostnik ma holandsku kartu na dobijanie kreditu. (0 replies)
 245. Dohoda o splátkach MT (7 replies)
 246. oprava chýb min. období sklad (6 replies)
 247. Daň z motorových vozidiel za rok 2015 (20 replies)
 248. Kedy zaradit do majetku a kedy uplatnit DPH? (8 replies)
 249. reklamné predmety (1 replies)
 250. Kúpa budov a pozemku - dph (1 replies)