PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Môže mať štátny zamestnanec aj iný pracovný pomer?
 2. Daň z príjmu s trvalým pobytom v zahraničí.
 3. postup pri zaúčtovaní
 4. Fakturácia nájomného za uplynulé roky
 5. Sprostredkovateľská provízia v realitných kanceláriách
 6. storno faktury po zmene fakturovanej sumy
 7. Výmena okien - TZ budovy
 8. uctovanie skonta
 9. Majetok - prehodnotenie odpisových skupín v r.2015
 10. Ako zaúčtujem pri mobile splátkový kalendár a úhradu splátok od O2?
 11. Uctovanie 2% dane
 12. Danovy bonus a striedava starostlivost
 13. Účtovanie paušálnych výdavkov 80 % u výdavkov, ktoré môžu mať charakter osobnej spotreby
 14. Spôsob archivácie a registratúry
 15. Účtovanie úveru na auto
 16. Prevzatie JU pocas roka
 17. Tuzemské samozdanenie
 18. Miesto dodania služby podľa par. 15 ods. 1 - kde musí byť služba poskytnutá?
 19. Vyplatenie dividend
 20. 2 dohody súčasne u 2 iných zamestnávateľov
 21. Dodaci list pre komisionalny predaj
 22. vystavený dobropis
 23. Brutácia nepeňažného príjmu zamestnanca - účtovanie poistného a dane
 24. dobropis mínusom?
 25. Prefaktúrovanie nákladov na lekársku prehliadku
 26. Blocek s inym tovarom
 27. SHR a nákup pozemku
 28. V januári začíname komunikovať obojsmerne
 29. Povinnosť registrácie podľa §7a zákona o DPH
 30. Odsuhlasenie / kontrola uctov s danovym uradom
 31. Kam zaúčtovať fa za účtovníctvo v jednoduchom účtovníctve?
 32. Vrátenie nadmerného odpočtu.
 33. Výdavky po zaplatení - faktúra od Nemeckého právnika.
 34. Zauctovanie nakladov
 35. DPH na fakturu zo zahranicia
 36. Náklady na materiál o neskôr mesiac ako prišiel materiál, ako zaúčtovať?
 37. Osobitná úprava uplatňovania DPH od 1.1.2016 v združení
 38. Pri dodatočnom DP 2014 je potrebné opraviť aj UZ, nebudú mi potom sedieť počiatočné stavy?
 39. Auto na tretinky a jeho predaj. Môžeme ho predať?
 40. Predaj auta konateľovi
 41. Samozdaniť - áno či nie
 42. Je možnosť daňovým úradom odpustiť pokutu?
 43. Kúpa auta na úver a úhrada záloh. faktúr.
 44. Ako stornovat faktúru?
 45. Ako zaúčtovať súdne poplatky od Nemeckého súdu? Samozdaniť alebo nie?
 46. Nákup pracovných kabátov 50,- Eur/ks
 47. Je cestne prehlasenie manzelky o prijme povinne alebo dobrovolne?
 48. Ako zaučtujem kúpu ojazdeného auta v sume 1200 € s dph v JU, aby som mala nárok na odpočet PHL, opravy, poistné ?
 49. Zostatková cena pri predaji bytu zaradeného v obchodnom majetku
 50. Rozdelenie inventárnej karty
 51. darčekové poukážky nezamestnancom - povinnosti
 52. Vyradenie tovaru zo skladu
 53. §56 postupov účtovania v PÚ ods. (14) s odstupom času
 54. Je mozna bezurocna pozicka spolocnika s.r.o.cke?
 55. Zamestnanie-živnosť-dobrovoľné nemocenské poistenie
 56. účtovanie úveru
 57. DPH zrušenie - nákup tovaru ako platca naďalej
 58. zrušenie výnosov roku 2013, 2014
 59. dokumentácia závislých osôb
 60. Umývanie auta v samoobslužnej autoumyvárni (kľúč na kredit) - účtovanie
 61. DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín do EU
 62. Novela DPH od 1.1.2016 - zahraničná osoba a samozdanenie dodania tovaru?
 63. Pneumatiky
 64. Zaplatená záloha za pobyt v roku predchadzajucom pobytu v JU
 65. dohodár poistený v zahraničí
 66. Príspevok na stravné lístky spätne
 67. štvor zápočet
 68. Dane v nemecku a dvojite zdanenie.
 69. Nulový výkaz preddavkov ZP
 70. Peňažná odmena pre klienta, ako zaúčtovať?
 71. Mylná platba v jednoduchom účtovníctve
 72. Je potrebné upraviť výšku výdavkov za PHM na konci roka? Ak áno tak ako?
 73. Služobné auto používané aj na súkromné účely
 74. Zálohová platba uhradená v 12/2015 ale tovar dodaný až v 01/2016. Účtovanie?
 75. Oplatí sa 6 rokov pred dôchodkom pracovať na dohodu?
 76. Ukončenie SZČO - auto v podnikani
 77. slobodný umelec, samoplatiteľ či szčo?
 78. agro dotácia
 79. Auditor pre obcianske zdruzenie
 80. Vydavkovy doklad
 81. Služby poskytnuté v ČR cez ďalšie 2 slov. firmy
 82. Oznámenie colnému úradu o cigaretách so starými KZ
 83. Mozem uctovat kotlik do nakladov na AE501?
 84. Ako opraviť samozdanenie z 3.kraj. v DP, uhradené DÚ, po doručení colného výmeru
 85. Zúčtovanie prostriedkov soc. fondu.
 86. Vypracovanie znaleckého posudku a účtovanie.
 87. Ako viesť účtovníctvo v občianskom združení?
 88. Záloha na dlhodobý majetok
 89. Účtujem mesačne dcerke osobnú spotrebu do výšky min.mzdy, v roku 2015 380.- a z toho platím dobr. dôch. poistenie a živ.poistenie,je to možné alebo nie ?
 90. odpisy hmotného majetku
 91. Duálne zobrazovanie DPH?
 92. Ukončenie živnosti, auto na úver, prevod auta po ukončení živnosti
 93. Faktúra od neplátcu DPH - práca vykonaná v 11/2015, dátum dodania 01.12.2015 ??
 94. Nákup softvéru zo zahraničia na živnosť
 95. Tovar na komisiu
 96. Rozumiete daniam a odvodom pri umelcoch autoroch - NOVINKA od 2016?
 97. Predaj osobného automobilu spoločníkovi - učtovanie
 98. MRP ako účtujete pohyby na zahran.bankovom účte?
 99. Ako poskytnúť náhradný nepretržitý odpočinok v týždni?
 100. sprostredkovateľské služby - povinnosť evidencie tržieb v elektronickej reg. pokladnici...
 101. Môže s.r.o.-čka vrátiť spoločníkovi bezúročnú pôžičku?
 102. Kontrakt v Rakusku cez Slovenske sro
 103. Úhrada zálohovej faktúry po splatnosti.
 104. Aký je dovol. priemer pri neodpracovaní troch mesiacov ?
 105. Preberanie účtovníctva po iných účtovníkoch - skúsenosti
 106. Potrebujeme zmluvu so živnostníkom?
 107. Ako preúčtovať krátkodobú pôžičku a rozdelený zisk keď nebol vyplatený do konca roku 2015?
 108. Rekreácia pre zamestnancov zo sociálneho fondu
 109. Narok na cestovne??
 110. Príjem z osobnej asistencie
 111. Aký význam má ustanovenie § 21 odst 2. písm n. bod 3. - náklady vyradeného tovaru ?
 112. výplata cestovných náhrad v združení musí byť cez el.reg.pokladňu?
 113. Ako postupovať pri zablokovanom účte - je potrebný súhlas správcu dane.
 114. Má zamestnanec pri 8,5 hod. prac. dobe nárok na gastrolístok pri čerpaní 1/2 dňa dovolenky?
 115. Odpisova skupina - lešenie, markíza
 116. Predaj podniku s DPH alebo bez...
 117. Interaktívna tabuľa.
 118. Používanie doodpisovaného dlhodobého majetku podľa IFRS
 119. Prevod z Bú
 120. Rackové skrine - odpisová skupina
 121. Záložný zdroj UPS - odpisová skupina
 122. Závislá či príležitostná činnosť?
 123. Domeranie DPH do Daňového priznania PO
 124. Opätovný platca DPH
 125. Účtovanie nadobudnutia firmy
 126. Odpustenie pozicky darovanim
 127. Ako mam učtovať odcudzenie naradia?
 128. Ide o závislé osoby?Je potrebné vypracovať dokumentáciu transferového oceňovania?
 129. Ako účtovať cudzích stravníkov?
 130. Ako mám postupovať, aby pokladňa nebola v mínuse
 131. daňové priznanie za zosnulého
 132. Elektronické podávanie SP, ZP - za klientov
 133. Slobodné pásmo v Maďarsku - DPH?
 134. Vyradenie odpísaného "zastaralého" softweru a správny dátum?
 135. Dar - účtovanie
 136. Internetové zárobky a daň z príjmov
 137. Výhry v niké
 138. Môžem vo vyšlej faktúre účtovať osobitne tovar a osobitne montáž?
 139. VSZP - prihlásenie do epobocky
 140. Nepodaná žiadosť o vrátenie DPH z iných členských štátov. Čo teraz?
 141. Čo s DPH u neplatcu v JU pri leasingu automobilu?
 142. Bločky v hotovosti zaplatené spoločníkom
 143. splátkový kalendár k operatívnemu lízingu
 144. Služba z USA
 145. Dodatočné priznanie k dani z PO
 146. Kedy je lepšie z daňového a účtovného hľadiska predať neodpísané firemné osobné auto?
 147. Daňové uznateľné náklady pri úvere
 148. EUROFONDY
 149. Prístroj zakúpený v ČR a daňové odpisy
 150. Potrebujem sa registrovať ako živnostník v Rakúsku ak tam chcem dávať do prenájmu nahrávacie štúdio?
 151. Moze zacinajuci zivnostnik platit vyssie ako minimalne odvody do ZP aby platil nizsiu dan?
 152. Reštaurácia od 01.01.16 - aj keď nakúpia potraviny s 10 % DPH, predávajú s 20 % DPH ?
 153. Novela zákona o DPH od 1.1.2016 - znížená sadzba DPH na potraviny
 154. Moze mi odmietnut danove podanie o zruseni dani {predaj pozemku} Miestne oddelenie dani z dovodu ze to mam robit v januari?
 155. Nákup vianočných kolekcií a DPH
 156. Mimoriadna účtovná závierka - žiadne pohyby v roku 2015
 157. Fakturácia prepravy neplatcovi DPH z iného členského štátu.
 158. Má niekto skúsenosti s prechodom z JU na PU v oblasti neuhradených pohľadávok a záväzkov?
 159. Môžem odpočítať DPH z dokladu vydaného ERP ak je dodávateľom platca DPH ktorý je uvedený v zozname vedenom na portáli finančnej správy SR podľa § 69 ods. 15 ?
 160. Predaj alebo darovanie neodpisovaného majetku
 161. Cestovný príkaz-vlastné auto
 162. Faktúra od mobil.operátora s preplatkom
 163. registračnà pokladna-pozemkové spoločenstvo
 164. registračnà pokladna-pozemkové spoločenstvo
 165. Vklad do podnikania - dotácia firmy
 166. Ako účtovať krádež
 167. Manžel je SZČO,ja som nezamestnaná,môžem si uplatniť nez. časť v jeho DP ?
 168. Ohlásenie zmeny sídla s.r.o. na daňovom úrade
 169. Optimalizácia daňového základu FO vyplatením odmeny zamestnancovi
 170. Neviete mi niekto poradiť, či aj mäso dovážané zo zahraničia bude podliehať 10% DPH od januára 2016
 171. dph a energie
 172. Vozidlo kategórie N1 - aká odpisová skupina
 173. úhrady z výkonu záložného práva
 174. Verejné osvetlenie
 175. dar pre zákazníkov
 176. Faktúra za ubytovanie so stravou a welness vstupom
 177. Skartácia
 178. pôjdem pracovať do ČR
 179. Náklady spojené s trovami právneho zastúpenia bývalého zamestnanca a účtovanie?
 180. Je takýto text prijatej faktúry správny?
 181. Založenie uctovnictva SVB v priebehu roka
 182. Ako pripojiť prílohu na finančnej správe
 183. autorizácia na daň.subjekt
 184. Dosla FA na ineho odberatela zauctovana v systeme
 185. PHM
 186. Služby dodané do EU
 187. Ako zaúčtovať zničený tovar ? Ako zaúčtovať predaj tovaru za nižšiu ako nákupnú cenu ?
 188. registrovanie DPH zo zakona
 189. Účtovanie podielového fondu
 190. Platiteľ DPH - dobropis vydaný a prijatý do ktorých riadkov výkazu dph sa uvádzajú?
 191. Ako zaúčtovať došlú faktúru z ČR bez nášho slovenského IČ DPH a s narátanou českou DPH?
 192. Interna smernica uctovania zakazkovej vyroby
 193. Vzťahuje sa zrážková daň na sťahovanie obrázkov?
 194. zasoby do spotreby
 195. Ako účtovať nákup obchodného podielu v nižšej cene ako nominál?
 196. Služba z EU a KV
 197. Do akého obdobia dať staré faktúry z IČŠ keď som ich dostal až teraz a bola prenášaná na mňa DPH ?
 198. Uctovanie spotrebnej dane z piva
 199. Faktúra vystavená na zamestnanca - konateľa firmy!!!
 200. Ako zaúčtujem dotáciu pokladnice z vrecka spoločníka?
 201. Exekúcia-zrážky-prišla druhá neprednostná ex.
 202. úhrada faktúry za DHM v hotovosti
 203. vystavena faktura
 204. Počítač nad 1700 € do spotreby???
 205. Môžem žiadať o vrátenie daní?
 206. Poskytnuty preddavok pred splnenim dodavky a DPH
 207. Ako účtovať predaný automobil zamestnancovi (synovi majiteľa) za 1,20 € s DPH? Odvod DPH z trhovej ceny automobilu ?
 208. Omylom zaúčtovaná cudzia došlá faktúra - čo teraz?
 209. Platba firemného tovaru na Homecredit zakladateľa n.o.
 210. ťarchopis na faktúru - tuzemske samozdanenie podľa par.69/12, ktoré riadky daňového priznania DPH mám dať? r.26,27 aj 28? čiže + - ?
 211. DPH na mäso
 212. nákup kávy z EU - DPH
 213. Dohoda na urcite dni v tyzdni - pravidelna, ci nepravidelna?
 214. Právne služby od nemeckého právnika poskytnuté v Nemecku, ako o tom účtovať?
 215. Ťažba dreva - odvoz zákazníkovi - živnostenský list
 216. uctovanie zavazku 321/315
 217. Architekt a stavba v CZ
 218. faktúra za ubytovanie zamestnancov
 219. zúčtovanie DPH pri VF do zahraničia
 220. Zaúčtovanie faktúry za nákup majetku pomer 80:20
 221. registrácia DPH - dodanie tovaru do iného členského štátu EU
 222. zmeny v dph od 2016
 223. DPH pri predaji neodpísaného os.automobilu zamestnancovi
 224. Tlačivo- protokol o vyradení DHM
 225. Dve zalohove faktury k jednej FA na dodanie
 226. SOM ŽIVNOSTNÍK a chcem predávať vlastné výrobky do zahraničia.
 227. Riadok 25 DPH si môžme nárokovať až po zaplatení?
 228. Výbava do prevádzky a účtovanie
 229. Nájomné s.r.o. - s akým dátum dať do nákladov ??
 230. Ako opraviť marcový doklad?
 231. Prikpočítať dopravu k tovaru ( majetku) ak dopravu vykonáva iná firma nez firma od ktorej sme tovar kúpili?
 232. Odosielanie elektronických faktúr - podmienky
 233. Účtovanie predpisu za nájomné v n.o. pričom platiteľ nájmu je zdravotnícke zariadenie
 234. Zmluva o poskytnutí služieb
 235. DPH pri vyúčtovaní el. energie
 236. odpočítanie pomernej časti dane z faktúry
 237. Zahraničná faktúra od platcu DPH pre slovenského neplatcu DPH
 238. Môžu byť cestovné náhrady vyplatené na bankový účet zamestnanca ?
 239. Firma kúpila v roku 2007 stroj od neplatcu DPH. Teraz ho predáva. FA má byť s DPH?
 240. Opravná položka k pohľadávkam v RO
 241. Auto v nákladoch len 80% - náhrada od poisťovne a DPH
 242. Opravná uzávierka za rok 2014 - riadna?
 243. Dodatočné daňové priznanie
 244. Nájomné za prenájom časti nehnuteľnosti szčo firme s.r.o môže byť s DPH alebo musí byť bez DPH?
 245. Ako zaúčtovať faktúru z ČR s DPH ak tam DPH byť nemá, klient je platiteľ DPH a zaplatil za dobierku teda len sumu bez DPH
 246. Ako zaradiť do DP k DPH došlú faktúru od českého dodávateľa, ale so slovenským IČ DPH?
 247. Ako si môžem uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane?
 248. Tvorba opravnej položky - povinnosť alebo možnosť?
 249. Zálohová faktúra
 250. pracovna cesta