PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Archivácia účtovných dokladov po 13 rokoch
 2. Ako zaúčtovať faktúru od dodávatela za kúpu klimatizácie aj s montážou?
 3. Ako zaúčtovať kúpu budovy, za ktorú sme zaplatili nájom na niekoľko rokov dopredu.
 4. Predaj majetku
 5. Riadok 31 a 34 v dodatočnom DP DPH
 6. Oprava na prenajatej nehnuteľnosti
 7. Danove priznanie FO A - potrebne doklady - pol roka zamestnanec, zvysok ID
 8. Zamestnanci gastro prevadzky a stravovanie
 9. Vytlačenie knihy došlých a odoslaných faktúr v SAPe
 10. Vydaná faktúra do zahraničia uvádza sa v DP DPH?
 11. Vyúčtovanie cestovných výdavkov pri zahraničnej SC
 12. Ako sa počíta vymeriavací základ SZČO podľa Zákona 10/1993 za 4/1996?
 13. Narok na gastro listok pri sluzobnej ceste
 14. Ako zaúčtovať došlú aj vystavenú faktúru za letáky?
 15. Stavebné úpravy priestoru na podnikanie, ktorý máme v nájme - VNZD???
 16. Prerušené odpisy
 17. Príjem z prenajmu bytu
 18. Zaradenie ovíjacieho stroja do odpisovej skupiny?
 19. Ako sa postupuje pri zahraničnej faktúre z ČR v € v rozpočtovej organizácii - CPPPaP?
 20. Faktúra za vodu - účtovanie 502 alebo 503 ?
 21. svp - kto je štát? Iba štátny podnik a nie všetci občania, ktorí platia dane?
 22. Stornovanie prihlášky do Sociálnej poisťovne
 23. Uplatnenie daňovej straty z r. 2014
 24. Dodatocny kontrolny vykaz
 25. Soc.poisťovňa-penále-splátkový kalendár
 26. Darčekové pobytové poukažky
 27. ako uctujete reprezentačné výdavky?
 28. Rubopis zmenky účtovanie
 29. účtovanie v rozpočtovej organizácii
 30. Szčo - neplatca DPH a prijatá elektronická služba z EÚ
 31. Automobil na súkromné účely - krátenie nákladov a DPH
 32. Sporiaci podnikateľský podúčet
 33. kam účtovať výherné žreby?
 34. havarijný stav kotolne
 35. Zaradenie nebytového priestoru
 36. vystavená fa na súkromnú osobu
 37. postupenie pohľadávok
 38. Oslobodená časť na dańovnika v SRN za rok 2012
 39. Nákladové úroky vs. úver
 40. Prechod z plného úväzku na polovičný pracovný úväzok
 41. vstupná cena pri používaní DPH koeficientu
 42. odpočet DPH z dokladu ERP z minulého roka
 43. Kontrolný výkaz DPH
 44. Neplatca DPH poskytne sluzbu neplatcovi DPH v zahranici. Ako vypisat suhrnny vykaz DPH a fakturu?
 45. Oprava oporného múra
 46. Preúčtovanie HV - daňová licencia
 47. Pouzitie rezervy, zrusenie rezervy
 48. Otazka ohladom PROGRAMU na uct,
 49. faktúra z EU - služby - DPH
 50. Vyplnenie - dodatočné DPH
 51. Exekúcia.
 52. Kúpa mobilu na splátky , ako zaúčtovať
 53. Ako pošlem výkaz DPH a Kontrolný výkaz v MRP elektronicky?
 54. úUhrada predfaktúry v JU a vytvorenie daňového dokladu
 55. Zaradenie HIM do používania
 56. Dobropis k dodanej sluzbe z EU ( registrovana DPH ) v Kontrolny vykaz a Vykaz DPH
 57. uctovanie splacania mobilu
 58. Predfaktúra
 59. Chyba v KV
 60. Cena za rok za spiacu s.r.o. - platca DPH
 61. Ako vypocitat dan z prijmu pri predaji nehnutelnosti zaradeneho do obch.majetku ?
 62. lekáreň do akej odpisovej skupiny?
 63. Rizikový platiteľ a KV
 64. Prevod obchodného podielu tzv.ready made
 65. mimoriadna uzavierka v omege pri likvidacii _datumy
 66. účtovanie spoluúčasti obce pri projekte ZŠ
 67. zmena obdobia zo štvrťročného platcu dph na mesačného
 68. Faktúra na základe zmluvy
 69. Tlačivo "zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby"
 70. ako číslovať PPD a VPD z ERP?
 71. Leasing a auto ako protihodnota súčasťou akontácie - účtovanie
 72. Vystavena faktura - dodatocny suhrnny vykaz
 73. Predaj nehnuteľností a DPH
 74. SZČO- závislá či nezávislá pracovná činnosť
 75. vydávanie a predaj kníh- aká DPH?
 76. zaúčtovanie mýta z chorvátska-platba kartou
 77. platiteľ DPH na vedený na zozname dlžníkov DÚ
 78. zálohová faktúra z CZ v 1Q2015 a riadna faktúra v 3Q2015 do ktorého Q v KV
 79. Informácia FR SR k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely
 80. Kontrola IČ DPH
 81. Účtovanie trov exekútora
 82. Správne zaradenie majetku do odpisovej skupiny
 83. Ako správne zaúčtovať faktúru, kde je halierové vyrovnanie?
 84. Vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel ešte pri neprihlásenom vozidle
 85. Krátenie výdavkov 80:20 a DPH
 86. Zaúčtovanie nevyčerpanej dovolenky
 87. Pokuta, nahrada skody - ako zauctovat
 88. Záväzok minulého roka-daň z MV-JÚ
 89. Kontrolný výkaz-fa pre neplatcu DPH.
 90. Dovoz stroja z Nemecka a DPH ak ešte nemám faktúru
 91. Bezúročná pôžička s.r.o-čky spoločníkovi
 92. limit na pokladni
 93. oprava podlahy v dome do nákladov
 94. Ako zaúčtovať nákup nového auta z AT?
 95. dátum vzniku daňovej povinnosti
 96. Rozdielny dodávateľ na dodacom liste a faktúre
 97. Odpisové skupiny - vybavenie servisu
 98. Čo potrebujem pre zriadenie kancelárie v ČR
 99. Ročné zúčtovanie ZP - preplatok
 100. Priebežná účtovná závierka v r. 2015
 101. Firma v konkurze a zamestnanci
 102. Oprava JCD
 103. Účtovníctvo - začínajúca s.r.o.
 104. Vstupne dvere bytu do nakladov s.r.o.
 105. DPH nadobudnutie tovaru a datum vystavenia FA
 106. Treba registrovať firmu v zahraničí pre DPH?
 107. Vzťahuje sa na firmu, ktorá prenajíma čistiace rohože zákon o používaní reg. pokladnice?
 108. Kam zaradiť do odpisov múčne hospodárstvo?
 109. Kúpa stroja na predaj treba prepis ŠPZ u polície?
 110. výplatná listina
 111. Daň z MV pri ukončení podnikania
 112. Dodanie služby do EU
 113. Úhrada DPH z PZP - bez môjho zavinenia
 114. Dodadočné daňové priznanie
 115. Novinky pri dani z motorových vozidiel
 116. Potvrdenie o návšteve školy
 117. Vystavenie "ostrej" fa pred prijatím zálohy
 118. Ako zaúčtovať pôžičku od konateľa za účelom kúpy auta?
 119. faktúra za školenie
 120. Stravne pri pracovnej ceste konateľa
 121. Predaj auta a §85i ods.2 zákona o DPH a ďalšie povinnosti
 122. faktúra za prepravne služby do EU pre neplatcu DPH
 123. Kedy účtovať o predaji tovaru a kedy o predaji materiálu?
 124. Môžem zaúčtovať pokl.bločky napr. z nákupu v Lidli zaúčtovať 1x spolu na konci mesiaca, alebo sa musí každý zvlášť.
 125. Ako sa budú rozpúšťať dotácie do výnosov pri IM kde sa menili odpisové skupiny?
 126. Kúpa trojkolky zo zahraničia a DPH
 127. Penazne ceny v sutazi
 128. VFA a KV
 129. Vstupenky na kultúrne podujatie a doklady
 130. Uctovanie trojstranneho obchodu v Krose
 131. Trojstranný obchod 1.dod. IT,1.odber.SK,2.odber ES - povinnosti 1.odberateľa
 132. software Cygnus (v rozp.org.- seniori a soc.služby)
 133. V jednej faktúre je pri položkách dobropisovaná čiastka a v druhej položke je nákup tovaru - ako zaúčtovať v Alfe plus?
 134. Je správny postup pre podanie SV pri dosiahnutí limitu pre mesačného plátcu?
 135. Súkromný nákup konateľa, spoločníka v s.r.o.
 136. Učtovanie PHM u neplatcu
 137. Správny výpočet účtovných odpisov a ich zaúčtovanie.
 138. Spotreba energii u nezaradenej budovy VOZD?
 139. ZS a otváracia súvaha
 140. Čo s dodacím listom v MK Soft pri predaji cez maloobchod
 141. sociálny fond čerpanie
 142. pracovná cesta zamestnanca
 143. prijem na registraciu do Soc.poistovne pre SZČO
 144. Poznámky k priebežnej účtovnej závierke
 145. priepustka od lekára
 146. valné zhromaždenie - občianske združenie
 147. Krádež auta - poistná udalosť - úroky
 148. Leasing a istina mínusom - nevedia poradiť ani v krose
 149. Ako zistím HS kód – kombinovaná nomenklatúra ?
 150. použitie súkromného vozidla v podnikaní
 151. Prevod obchodného podielu u prevádzateľa
 152. trovy exekúcie v roku 2015
 153. nezdaniteľná časť základu dane
 154. Predaj nehnuteľnosti-súkromná osoba
 155. od 1.1.2016 budeme neziskova organizácia kde nájdem funkčnú klasifikáciu
 156. Vyradenie goodwillu z majetku v priebehu roku 2015
 157. Predaj výrobku FO do Čiech (EÚ).
 158. Otváracia súvaha
 159. Rozpočtová klasifikácia a DPH
 160. Kúpa budovy - odpisovanie
 161. Môžem evidovať FA za prijatú platbu
 162. Prenesenie danovej povinnosti - komodita lan
 163. Súkromné auto spoločníka v s.r.o. použité na firemné účely
 164. zmluvne pokuty, uroky z omeskania a DPH?
 165. Účtovanie pôžičky od konateľa
 166. Pri zásielkach z krajín mimo EU v malých hodnotách cca do 50€ si colné konanie zabezpečujete sami alebo cez špedičku?
 167. Predaj auta s, alebo bez DPH?
 168. Hlasi sa niekam zrusenie firemneho uctu (druhy ostava)?
 169. Aký dať dátum zániku daňovej povinnosti v daňovom priznaní k nehnuteľnosti?
 170. Sviatok pripadajúci na nedeľu
 171. kurz ku dňu zostavení ÚZ
 172. účtovanie dobierky v s.r.o. (využitie prepravnej spoločnosti zamestnancom)
 173. Paušálne výdavky a reálne. Obrovský rozdiel
 174. Taxi preprava zo slovenska do ciech.
 175. Predaj jazdeného autobusu a DPH
 176. firemné auto
 177. Nákup DHM a prerušenie živnosti.
 178. firma s.r.o, dve prevádzky
 179. PROFIT365
 180. Ako učtovať splácanie mobilu mesačne cez faktúru O2 v JU ?
 181. Mikro jednotka - casove rozlisenie
 182. akým spôsobom platiť fa dodávateľovi
 183. očakávaný príjem - kam účtovať
 184. rezervy v súvahe
 185. Oznámenie o zrazení dane vyberanej zrážkou - dátumy
 186. Nafukovacia hala zaradenie
 187. predaj tovaru sam sebe ako FO podnikatelovi kvoli naslednemu predaju
 188. tablety na splátky v podvojnom účtovníctve -ako?
 189. Zálohová faktúra pred registráciou podľa §7
 190. Príležitostná činnosť alebo radšej dohoda o VP?
 191. Sprostredkovanie-fakturácia-dph
 192. Dovoz zariadenia z IČŠ od súkromnej osoby
 193. Kapitalizácia úrokov z prijatej pôžičky
 194. očakávané úroky z úveru - účtovanie
 195. interná smernica
 196. Služobné auto na súkromné účely
 197. očakávané obstaranie majetku
 198. očakávaný úver - účtovanie 385
 199. Likvidácia majetku SRO
 200. Zaradenie do odpis. skupiny
 201. Časové rozlíšenie
 202. Oprávnenosť odpočtu DPH a jeho dokazovanie | AUTORA
 203. Tovar z Francúzska a vystavenie faktúry
 204. Účtuje niekto v SAPe ? Potrebovala by som poradit...
 205. Prenájom - SZČO-konateľ vlastnej s.r.o.
 206. Faktúra za internet rozpísaná na dva roky ako zaúčtovať?
 207. Účtovanie postihu za oneskorené nahlásenie vzniku škody z PZP
 208. vystavená faktúra do Švajčiarska - povinnosti
 209. Vystavenie len dodacieho listu bez faktury v MRP
 210. Účtovanie leasingovej zmluvy
 211. Víno pre klientov
 212. lekárska prehliadka zamestnanca
 213. rušenie rezervy - dodanenie?
 214. preplatok faktúry - odpis?
 215. odpis závazkov
 216. Môže byť výkon práce v mieste bydliska považovaný za služobnu cestu?
 217. Účtovanie faktúry iTunes a DPH
 218. Ročné zúčtovanie poistného
 219. Kam uviesť mínusovú sumu dph
 220. Pracovna cesta v ramci mesta
 221. Zaúčtovanie dva krát tej istej faktúry aj odvedenie dane za obe
 222. Môžem zaúčtovať cestovné lístky?
 223. Transferové oceňovania
 224. faktra za počítač + inštalácie - ako účtovať v JÚ ?
 225. Nákup z CZ bez DPH ak som neplátca DPH?
 226. Kontrola Soc. poistovna
 227. náležitosti faktúry
 228. advokátska kancelária-náhrada škody
 229. výpočet cestovných náhrad pri súbehu pracovných ciest
 230. Ako zaúčtovať chybu v účtovníctve z minulého obdobia?
 231. Opravné položky k pohľadávke, kde už boli tvorené OP, ale v r. 2015 je pohľadávka už 5 rokov po splatnosti.
 232. Podnikanie cez internet v USA
 233. Chyba pri účtovaní BV zistená z predchádzajúceho roka 2014, ako opraviť?
 234. Ako správne zaúčtovať iba časť nákupu na bločku?
 235. Prechod na neplatcu DPH, účtovanie.
 236. Nájomné za pozemok za rok 2015 v JU v členení služby ?
 237. Ako správne zaúčtovať faktúru z Čiech?
 238. preplatenie dovolenky
 239. Štvrťročné hlásenie o službách na NBS
 240. Objavila sa chybajuca zahranicna faktura za material z roku 2013? Mozem ju normalne zauctovat do nakladov roku 2015?
 241. Stroj na úver - fa od dodávateľa
 242. Diagnostika auta - 518x alebo 511x?
 243. Účtovanie neodpočítavanej dph
 244. slovenská firma č.1 platca DPH fakturuje SK firme č. 2 platca DPH
 245. Zaúčtovanie faktúry za opravu škody na cudzom majetku
 246. Zaúčtovanie opravy cudzieho majetku
 247. označenie sídla spoločnosti
 248. podrobný postup zaúčtovania PHM 80% v PU pri neplatcovi a platcovi DPH taktiež pri platbe kartou a platbe v hotovosti.
 249. Vecné plnenie - syry zo salaša
 250. číslovanie faktúr