1. Platenie stravnými poukážkami (0 replies)
 2. Faktúra z iného členského štátu s DPH (2 replies)
 3. DoBPS - mzda (4 replies)
 4. Kalkulácia colných platieb INCOTERMS 2000 & 2010 (0 replies)
 5. Nepeňažný príjem účtovanie (0 replies)
 6. Faktura 11/2015 prisla v decembri, moze byt DPH uplatnene v 12/2015? (2 replies)
 7. Nákup zásob - zníženie nákladov (1 replies)
 8. Ako uctovat platbu kartou na prelome roka? (2 replies)
 9. Budova bola zaradená do užívania v 11/2015 a v 12/2015 faktúra do 1700 eur. (2 replies)
 10. Fakturácia prác za celý rok (3 replies)
 11. Kurz podvojného účtovníctva v Bratislave (0 replies)
 12. mzdy za december v RO (2 replies)
 13. Transferové oceňovanie (2 replies)
 14. Dan az po zaplateni Faktury plati aj pre neplatcov dph ? (1 replies)
 15. Ako dat do nakladov dar neinvesticnemu fondu? (0 replies)
 16. Môžem viac účtovnych dokladov (nákladové položky) zmeniť jedným ID na 042 alebo musím opraviť každý osobitne? (2 replies)
 17. DPH - faktura z ČR od neplatcu DPH za sluzby marketing eshopu (0 replies)
 18. Družstvo a nájomné (0 replies)
 19. Prehľad o zrazených preddavkoch-oprava !!!!! (5 replies)
 20. Aká je DPH pri výživových doplnkoch? (2 replies)
 21. Chyba vo vyúčtovaní (2 replies)
 22. Zmluva o nájme nehnuteľnosti (0 replies)
 23. Zjednodušená faktúra,ktorou znižujem(opravujem) pôvodnú zjednodušenú fakturu... (0 replies)
 24. Dovoz tovaru z Číny (1 replies)
 25. Vystavený dobropis občanovi (2 replies)
 26. Doklady z VRP (0 replies)
 27. Odpisy automobilu určeného na prenájom-predaj a neuplatnené odpisy v minulých rokoch (0 replies)
 28. Faktura z Irska (1 replies)
 29. Účtovanie starého dokladu (5 replies)
 30. DPH pre Českú firmu registrovanú na Slovensku (2 replies)
 31. DL pre novovzniknuté spoločnosti (1 replies)
 32. Záporné tržby/záporný stav FÚ - ako je to možné? (7 replies)
 33. Môžem v pracovnej zmluve dohodnúť so zamestnancom, že za prácu vo sviatok bude čerpať náhradné voľno ? (2 replies)
 34. Zaradenie budovy vo vlastníctve firmy, do odpisovej skupiny (0 replies)
 35. Krátkodobé pôžičky od spoločníka - do pokladne, po 29.4.2015 (2 replies)
 36. Nákup dlažby (2 replies)
 37. Registrácia DPH povinná (1 replies)
 38. Szčo platiteľ DPH v JU nie je povinná vystaviť OF občanovi pri zaplatení zálohy za pobyt, len je povinná odviesť DPH na výstupe ? (0 replies)
 39. Faktúra na nemeckého odberateľa za výkony a zároveň aj spotreba tovaru, ako fakturovať (2 replies)
 40. príjem v hotovosti za prepravu a registračná pokladňa (2 replies)
 41. uplatnenie odpisu na nepoužitý vozík (4 replies)
 42. Účtovanie výdavkov charakteru osobnej spotreby- ako preúčtovať 20 % VNZD v Sun Soft v programe Win JU- jednoduché účto (0 replies)
 43. Faktura so zľavou (6 replies)
 44. Služba poskytnutá českou firmou pre slovenského odberateľa (6 replies)
 45. Ktorý základ dane sa berie pri výpočte RZZP za rok 2015 pre SZČO? (5 replies)
 46. Nepodnikateľ prijal zálohu - ako s daňovým priznaním? (0 replies)
 47. szčo prenajal auto - odpisy si uplatniť maximálne do výšky príjmu? (2 replies)
 48. Ako správne v JU vyúčtovať v cestovnom príkaze ubytovanie doklad v CZK platené v EUR z účtu zamestnanca? (1 replies)
 49. prevod majetku z FO na s.r.o. (0 replies)
 50. Postovne v bankovom vypise (1 replies)
 51. Krátenie stravného ZSC (2 replies)
 52. Ako zaradiť vlastnú budovu, ktorú aj prenajímam na rôzne účely aj v nej mám sídlo? (0 replies)
 53. Vybavenie kuchyne a baru zaradenie (0 replies)
 54. Do ktorého roka zaučtujem poistné za auto od 08.10.15 - 07.10.16 v sume 144 €, rok 2015 alebo musím deliť podľa mesiacov aj na rok 2016 v JU ? (1 replies)
 55. Ako zaúčtovať blok-nákup PHM v zahraničí (3 replies)
 56. Obedy pre členov výboru na konci roka za stravné lístky (1 replies)
 57. Môžem požiadať o odpustenie pokuty za nepodanie prehľadu, keď omeškanie bolo 1 deň? (2 replies)
 58. Bankové poplatky (1 replies)
 59. Chybný výpočet odvodov do SP (0 replies)
 60. nezrealizované darovacie zmluvy v RO (0 replies)
 61. Ak som dnes podal KV DPH 11/2015, môžem podať daňové priznanie DPH až o týždeň? (2 replies)
 62. Bezodplatný predaj tovaru (4 replies)
 63. odpis pohľadávky pri kúpe podniku (0 replies)
 64. DPH,KV (7 replies)
 65. Ukoncenie vysokoskolskeho studia pocas akademickeho roku a danovy bonus (6 replies)
 66. Odsuhlasenie zostatkov k 31.12. v anglickom jazyku (1 replies)
 67. ako znížiť daň z príjmu za rok 2015 (5 replies)
 68. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE v 2015 (3 replies)
 69. pokuta za dopravny priestupok (8 replies)
 70. KNIHA JÁZD -OBERON (0 replies)
 71. SLUŽOBNÁ CESTA a DOVP (5 replies)
 72. Lekaren vystavila fa pre lekara (2 replies)
 73. Dá sa dať vodičský preukaz do nákladov? (5 replies)
 74. Ako zaúčtovať platbu za energie na stavbe? (1 replies)
 75. Vyradenie drobného majetku (3 replies)
 76. Leasing - totálna škoda (0 replies)
 77. Ako sa odvolať voči výkazu nedoplatkov zdravotnej poisťovni? (0 replies)
 78. DOVP a ÚP (6 replies)
 79. Všetky atribúty používania firemného auta na súkr. účely. (4 replies)
 80. Môžem technické zhodnotenie vlastného majetku zaradiť ako samostatný majetok a odpisovať ? (0 replies)
 81. Musím podať dodatočné daňové priznanie za október (4 replies)
 82. Ako vytlačiť košieľky z Money S3? (1 replies)
 83. Zákonná registrácia. (2 replies)
 84. Kúpa auta do s.r.o. (2 replies)
 85. Kam zaúčtovať faktúru za vedenie účtovníctva? (1 replies)
 86. Praca zo Slovenska pre nemecku firmu: Ake su pravidla? (0 replies)
 87. príspevky zo socialneho fondu (1 replies)
 88. Ako správne zaradiť stavbu/budovu do odpisových skupín podľa novej legislatívy ? (2 replies)
 89. Musím mať doklady za nákup PHM používam súkromné auto na služobné účely ? (6 replies)
 90. Audit-chybajuce peniaze (5 replies)
 91. Platiť DPH pri kúpe auta z ČR? (2 replies)
 92. Neschválená účtovná závierka za rok 2014 (3 replies)
 93. Dlhá pracovná neschopnosť invalid. zamestnanca na chránenom pracovisku (3 replies)
 94. Predaj sro a povinnosti účtovníčky (5 replies)
 95. opravne polozky ako danovy vydavok v DP 2015 (3 replies)
 96. Čo znamená znak písmena A v štatutárnych výkazoch? (2 replies)
 97. Uzavretie útovníctva v PÚ!!! (0 replies)
 98. Ako uctovat naklady na vyrobu prvého kusu pre zakaznika? (0 replies)
 99. Smernica- spotreba PHM pri nákladných autách (0 replies)
 100. Nákup kamier a mat. na monitorovanie-účtovanie? (3 replies)
 101. Zle očíslovaný doklad DPH (5 replies)
 102. zahraničná pracovná cesta (4 replies)
 103. Nákup tovaru z iného členského štátu a § 7. (0 replies)
 104. Daňové hľadisko bezúročnej pôžičky (6 replies)
 105. Dokumentácia k transferovému oceňovaniu.... (2 replies)
 106. prenajom chaty firme a uctovanie nakladov na jej opravu (3 replies)
 107. Zle vystavená odberateľská faktúra + uhradená v hotovosti cez ERP. Ako to napraviť v MRP? (2 replies)
 108. Môže mať štátny zamestnanec aj iný pracovný pomer? (10 replies)
 109. Daň z príjmu s trvalým pobytom v zahraničí. (5 replies)
 110. postup pri zaúčtovaní (2 replies)
 111. Fakturácia nájomného za uplynulé roky (2 replies)
 112. Sprostredkovateľská provízia v realitných kanceláriách (2 replies)
 113. storno faktury po zmene fakturovanej sumy (5 replies)
 114. Výmena okien - TZ budovy (1 replies)
 115. uctovanie skonta (1 replies)
 116. Majetok - prehodnotenie odpisových skupín v r.2015 (0 replies)
 117. Ako zaúčtujem pri mobile splátkový kalendár a úhradu splátok od O2? (1 replies)
 118. Uctovanie 2% dane (0 replies)
 119. Danovy bonus a striedava starostlivost (2 replies)
 120. Účtovanie paušálnych výdavkov 80 % u výdavkov, ktoré môžu mať charakter osobnej spotreby (2 replies)
 121. Spôsob archivácie a registratúry (2 replies)
 122. Účtovanie úveru na auto (2 replies)
 123. Prevzatie JU pocas roka (1 replies)
 124. Tuzemské samozdanenie (2 replies)
 125. Miesto dodania služby podľa par. 15 ods. 1 - kde musí byť služba poskytnutá? (3 replies)
 126. Vyplatenie dividend (4 replies)
 127. 2 dohody súčasne u 2 iných zamestnávateľov (5 replies)
 128. Dodaci list pre komisionalny predaj (0 replies)
 129. vystavený dobropis (9 replies)
 130. Brutácia nepeňažného príjmu zamestnanca - účtovanie poistného a dane (8 replies)
 131. dobropis mínusom? (3 replies)
 132. Prefaktúrovanie nákladov na lekársku prehliadku (0 replies)
 133. Blocek s inym tovarom (3 replies)
 134. SHR a nákup pozemku (1 replies)
 135. V januári začíname komunikovať obojsmerne (25 replies)
 136. Povinnosť registrácie podľa §7a zákona o DPH (2 replies)
 137. Odsuhlasenie / kontrola uctov s danovym uradom (4 replies)
 138. Kam zaúčtovať fa za účtovníctvo v jednoduchom účtovníctve? (1 replies)
 139. Vrátenie nadmerného odpočtu. (6 replies)
 140. Výdavky po zaplatení - faktúra od Nemeckého právnika. (2 replies)
 141. Zauctovanie nakladov (3 replies)
 142. DPH na fakturu zo zahranicia (12 replies)
 143. Náklady na materiál o neskôr mesiac ako prišiel materiál, ako zaúčtovať? (1 replies)
 144. Osobitná úprava uplatňovania DPH od 1.1.2016 v združení (0 replies)
 145. Pri dodatočnom DP 2014 je potrebné opraviť aj UZ, nebudú mi potom sedieť počiatočné stavy? (8 replies)
 146. Auto na tretinky a jeho predaj. Môžeme ho predať? (6 replies)
 147. Predaj auta konateľovi (4 replies)
 148. Samozdaniť - áno či nie (3 replies)
 149. Je možnosť daňovým úradom odpustiť pokutu? (2 replies)
 150. Kúpa auta na úver a úhrada záloh. faktúr. (0 replies)
 151. Ako stornovat faktúru? (2 replies)
 152. Ako zaúčtovať súdne poplatky od Nemeckého súdu? Samozdaniť alebo nie? (12 replies)
 153. Nákup pracovných kabátov 50,- Eur/ks (3 replies)
 154. Je cestne prehlasenie manzelky o prijme povinne alebo dobrovolne? (6 replies)
 155. Ako zaučtujem kúpu ojazdeného auta v sume 1200 € s dph v JU, aby som mala nárok na odpočet PHL, opravy, poistné ? (1 replies)
 156. Zostatková cena pri predaji bytu zaradeného v obchodnom majetku (11 replies)
 157. Rozdelenie inventárnej karty (2 replies)
 158. darčekové poukážky nezamestnancom - povinnosti (14 replies)
 159. Vyradenie tovaru zo skladu (0 replies)
 160. §56 postupov účtovania v PÚ ods. (14) s odstupom času (0 replies)
 161. Je mozna bezurocna pozicka spolocnika s.r.o.cke? (7 replies)
 162. Zamestnanie-živnosť-dobrovoľné nemocenské poistenie (1 replies)
 163. účtovanie úveru (0 replies)
 164. DPH zrušenie - nákup tovaru ako platca naďalej (0 replies)
 165. zrušenie výnosov roku 2013, 2014 (0 replies)
 166. dokumentácia závislých osôb (1 replies)
 167. Umývanie auta v samoobslužnej autoumyvárni (kľúč na kredit) - účtovanie (12 replies)
 168. DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín do EU (0 replies)
 169. Novela DPH od 1.1.2016 - zahraničná osoba a samozdanenie dodania tovaru? (3 replies)
 170. Pneumatiky (5 replies)
 171. Zaplatená záloha za pobyt v roku predchadzajucom pobytu v JU (1 replies)
 172. dohodár poistený v zahraničí (0 replies)
 173. Príspevok na stravné lístky spätne (4 replies)
 174. štvor zápočet (1 replies)
 175. Dane v nemecku a dvojite zdanenie. (1 replies)
 176. Nulový výkaz preddavkov ZP (3 replies)
 177. Peňažná odmena pre klienta, ako zaúčtovať? (0 replies)
 178. Mylná platba v jednoduchom účtovníctve (4 replies)
 179. Je potrebné upraviť výšku výdavkov za PHM na konci roka? Ak áno tak ako? (12 replies)
 180. Služobné auto používané aj na súkromné účely (8 replies)
 181. Zálohová platba uhradená v 12/2015 ale tovar dodaný až v 01/2016. Účtovanie? (6 replies)
 182. Oplatí sa 6 rokov pred dôchodkom pracovať na dohodu? (6 replies)
 183. Ukončenie SZČO - auto v podnikani (2 replies)
 184. slobodný umelec, samoplatiteľ či szčo? (1 replies)
 185. agro dotácia (0 replies)
 186. Auditor pre obcianske zdruzenie (0 replies)
 187. Vydavkovy doklad (1 replies)
 188. Služby poskytnuté v ČR cez ďalšie 2 slov. firmy (1 replies)
 189. Oznámenie colnému úradu o cigaretách so starými KZ (0 replies)
 190. Mozem uctovat kotlik do nakladov na AE501? (7 replies)
 191. Ako opraviť samozdanenie z 3.kraj. v DP, uhradené DÚ, po doručení colného výmeru (10 replies)
 192. Zúčtovanie prostriedkov soc. fondu. (3 replies)
 193. Vypracovanie znaleckého posudku a účtovanie. (1 replies)
 194. Ako viesť účtovníctvo v občianskom združení? (0 replies)
 195. Záloha na dlhodobý majetok (0 replies)
 196. Účtujem mesačne dcerke osobnú spotrebu do výšky min.mzdy, v roku 2015 380.- a z toho platím dobr. dôch. poistenie a živ.poistenie,je to možné alebo nie ? (0 replies)
 197. odpisy hmotného majetku (11 replies)
 198. Duálne zobrazovanie DPH? (4 replies)
 199. Ukončenie živnosti, auto na úver, prevod auta po ukončení živnosti (0 replies)
 200. Faktúra od neplátcu DPH - práca vykonaná v 11/2015, dátum dodania 01.12.2015 ?? (1 replies)
 201. Nákup softvéru zo zahraničia na živnosť (1 replies)
 202. Tovar na komisiu (0 replies)
 203. Rozumiete daniam a odvodom pri umelcoch autoroch - NOVINKA od 2016? (1 replies)
 204. Predaj osobného automobilu spoločníkovi - učtovanie (3 replies)
 205. MRP ako účtujete pohyby na zahran.bankovom účte? (0 replies)
 206. Ako poskytnúť náhradný nepretržitý odpočinok v týždni? (2 replies)
 207. sprostredkovateľské služby - povinnosť evidencie tržieb v elektronickej reg. pokladnici... (1 replies)
 208. Môže s.r.o.-čka vrátiť spoločníkovi bezúročnú pôžičku? (2 replies)
 209. Kontrakt v Rakusku cez Slovenske sro (2 replies)
 210. Úhrada zálohovej faktúry po splatnosti. (2 replies)
 211. Aký je dovol. priemer pri neodpracovaní troch mesiacov ? (9 replies)
 212. Preberanie účtovníctva po iných účtovníkoch - skúsenosti (10 replies)
 213. Potrebujeme zmluvu so živnostníkom? (7 replies)
 214. Ako preúčtovať krátkodobú pôžičku a rozdelený zisk keď nebol vyplatený do konca roku 2015? (3 replies)
 215. Rekreácia pre zamestnancov zo sociálneho fondu (0 replies)
 216. Narok na cestovne?? (2 replies)
 217. Príjem z osobnej asistencie (0 replies)
 218. Aký význam má ustanovenie § 21 odst 2. písm n. bod 3. - náklady vyradeného tovaru ? (0 replies)
 219. výplata cestovných náhrad v združení musí byť cez el.reg.pokladňu? (1 replies)
 220. Ako postupovať pri zablokovanom účte - je potrebný súhlas správcu dane. (0 replies)
 221. Má zamestnanec pri 8,5 hod. prac. dobe nárok na gastrolístok pri čerpaní 1/2 dňa dovolenky? (23 replies)
 222. Odpisova skupina - lešenie, markíza (0 replies)
 223. Predaj podniku s DPH alebo bez... (2 replies)
 224. Interaktívna tabuľa. (2 replies)
 225. Používanie doodpisovaného dlhodobého majetku podľa IFRS (0 replies)
 226. Prevod z Bú (1 replies)
 227. Rackové skrine - odpisová skupina (3 replies)
 228. Záložný zdroj UPS - odpisová skupina (5 replies)
 229. Závislá či príležitostná činnosť? (1 replies)
 230. Domeranie DPH do Daňového priznania PO (4 replies)
 231. Opätovný platca DPH (3 replies)
 232. Účtovanie nadobudnutia firmy (2 replies)
 233. Odpustenie pozicky darovanim (3 replies)
 234. Ako mam učtovať odcudzenie naradia? (5 replies)
 235. Ide o závislé osoby?Je potrebné vypracovať dokumentáciu transferového oceňovania? (2 replies)
 236. Ako účtovať cudzích stravníkov? (0 replies)
 237. Ako mám postupovať, aby pokladňa nebola v mínuse (1 replies)
 238. daňové priznanie za zosnulého (2 replies)
 239. Elektronické podávanie SP, ZP - za klientov (1 replies)
 240. Slobodné pásmo v Maďarsku - DPH? (0 replies)
 241. Vyradenie odpísaného "zastaralého" softweru a správny dátum? (3 replies)
 242. Dar - účtovanie (0 replies)
 243. Internetové zárobky a daň z príjmov (2 replies)
 244. Výhry v niké (3 replies)
 245. Môžem vo vyšlej faktúre účtovať osobitne tovar a osobitne montáž? (3 replies)
 246. VSZP - prihlásenie do epobocky (3 replies)
 247. Nepodaná žiadosť o vrátenie DPH z iných členských štátov. Čo teraz? (0 replies)
 248. Čo s DPH u neplatcu v JU pri leasingu automobilu? (10 replies)
 249. Bločky v hotovosti zaplatené spoločníkom (4 replies)
 250. splátkový kalendár k operatívnemu lízingu (1 replies)