PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Ako vyrovnať neoprávnene zaúčtovanú došlú faktúru?
 2. Poistné plnenie z Generali
 3. POHODA - Vydaná zálohová faktúra a kontrolný výkaz
 4. účtovanie materiálu
 5. Prefakturácia a DPH
 6. Oznamovacia povinnosť pri predaji auta
 7. Spracovateľský poplatok pri kúpe auta na úver - ide priamo do N, alebo vstupuje do obst. ceny
 8. Ako zdaniť príjmy z predaja fotografií prostredníctvom fotobanky?
 9. Ako zaúčtovať základné imanie pri zlúčení spoločností?
 10. sluzba prijata z USA a dph?
 11. je povinnosť k faktúre pridať blok z RP, ked je úhrada v hotovosti?
 12. Dioptrické okuliare ako výdavok?
 13. Nezaplatene zavazky a uprava DANOVEHO ZAKLADU
 14. Archivácia účtovných dokladov po 13 rokoch
 15. Ako zaúčtovať faktúru od dodávatela za kúpu klimatizácie aj s montážou?
 16. Ako zaúčtovať kúpu budovy, za ktorú sme zaplatili nájom na niekoľko rokov dopredu.
 17. Predaj majetku
 18. Riadok 31 a 34 v dodatočnom DP DPH
 19. Oprava na prenajatej nehnuteľnosti
 20. Danove priznanie FO A - potrebne doklady - pol roka zamestnanec, zvysok ID
 21. Zamestnanci gastro prevadzky a stravovanie
 22. Vytlačenie knihy došlých a odoslaných faktúr v SAPe
 23. Vydaná faktúra do zahraničia uvádza sa v DP DPH?
 24. Vyúčtovanie cestovných výdavkov pri zahraničnej SC
 25. Ako sa počíta vymeriavací základ SZČO podľa Zákona 10/1993 za 4/1996?
 26. Narok na gastro listok pri sluzobnej ceste
 27. Ako zaúčtovať došlú aj vystavenú faktúru za letáky?
 28. Stavebné úpravy priestoru na podnikanie, ktorý máme v nájme - VNZD???
 29. Prerušené odpisy
 30. Príjem z prenajmu bytu
 31. Zaradenie ovíjacieho stroja do odpisovej skupiny?
 32. Ako sa postupuje pri zahraničnej faktúre z ČR v € v rozpočtovej organizácii - CPPPaP?
 33. Faktúra za vodu - účtovanie 502 alebo 503 ?
 34. svp - kto je štát? Iba štátny podnik a nie všetci občania, ktorí platia dane?
 35. Stornovanie prihlášky do Sociálnej poisťovne
 36. Uplatnenie daňovej straty z r. 2014
 37. Dodatocny kontrolny vykaz
 38. Soc.poisťovňa-penále-splátkový kalendár
 39. Darčekové pobytové poukažky
 40. ako uctujete reprezentačné výdavky?
 41. Rubopis zmenky účtovanie
 42. účtovanie v rozpočtovej organizácii
 43. Szčo - neplatca DPH a prijatá elektronická služba z EÚ
 44. Automobil na súkromné účely - krátenie nákladov a DPH
 45. Sporiaci podnikateľský podúčet
 46. kam účtovať výherné žreby?
 47. havarijný stav kotolne
 48. Zaradenie nebytového priestoru
 49. vystavená fa na súkromnú osobu
 50. postupenie pohľadávok
 51. Oslobodená časť na dańovnika v SRN za rok 2012
 52. Nákladové úroky vs. úver
 53. Prechod z plného úväzku na polovičný pracovný úväzok
 54. vstupná cena pri používaní DPH koeficientu
 55. odpočet DPH z dokladu ERP z minulého roka
 56. Kontrolný výkaz DPH
 57. Neplatca DPH poskytne sluzbu neplatcovi DPH v zahranici. Ako vypisat suhrnny vykaz DPH a fakturu?
 58. Oprava oporného múra
 59. Preúčtovanie HV - daňová licencia
 60. Pouzitie rezervy, zrusenie rezervy
 61. Otazka ohladom PROGRAMU na uct,
 62. faktúra z EU - služby - DPH
 63. Vyplnenie - dodatočné DPH
 64. Exekúcia.
 65. Kúpa mobilu na splátky , ako zaúčtovať
 66. Ako pošlem výkaz DPH a Kontrolný výkaz v MRP elektronicky?
 67. úUhrada predfaktúry v JU a vytvorenie daňového dokladu
 68. Zaradenie HIM do používania
 69. Dobropis k dodanej sluzbe z EU ( registrovana DPH ) v Kontrolny vykaz a Vykaz DPH
 70. uctovanie splacania mobilu
 71. Predfaktúra
 72. Chyba v KV
 73. Cena za rok za spiacu s.r.o. - platca DPH
 74. Ako vypocitat dan z prijmu pri predaji nehnutelnosti zaradeneho do obch.majetku ?
 75. lekáreň do akej odpisovej skupiny?
 76. Rizikový platiteľ a KV
 77. Prevod obchodného podielu tzv.ready made
 78. mimoriadna uzavierka v omege pri likvidacii _datumy
 79. účtovanie spoluúčasti obce pri projekte ZŠ
 80. zmena obdobia zo štvrťročného platcu dph na mesačného
 81. Faktúra na základe zmluvy
 82. Tlačivo "zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby"
 83. ako číslovať PPD a VPD z ERP?
 84. Leasing a auto ako protihodnota súčasťou akontácie - účtovanie
 85. Vystavena faktura - dodatocny suhrnny vykaz
 86. Predaj nehnuteľností a DPH
 87. SZČO- závislá či nezávislá pracovná činnosť
 88. vydávanie a predaj kníh- aká DPH?
 89. zaúčtovanie mýta z chorvátska-platba kartou
 90. platiteľ DPH na vedený na zozname dlžníkov DÚ
 91. zálohová faktúra z CZ v 1Q2015 a riadna faktúra v 3Q2015 do ktorého Q v KV
 92. Informácia FR SR k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely
 93. Kontrola IČ DPH
 94. Účtovanie trov exekútora
 95. Správne zaradenie majetku do odpisovej skupiny
 96. Ako správne zaúčtovať faktúru, kde je halierové vyrovnanie?
 97. Vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel ešte pri neprihlásenom vozidle
 98. Krátenie výdavkov 80:20 a DPH
 99. Zaúčtovanie nevyčerpanej dovolenky
 100. Pokuta, nahrada skody - ako zauctovat
 101. Záväzok minulého roka-daň z MV-JÚ
 102. Kontrolný výkaz-fa pre neplatcu DPH.
 103. Dovoz stroja z Nemecka a DPH ak ešte nemám faktúru
 104. Bezúročná pôžička s.r.o-čky spoločníkovi
 105. limit na pokladni
 106. oprava podlahy v dome do nákladov
 107. Ako zaúčtovať nákup nového auta z AT?
 108. dátum vzniku daňovej povinnosti
 109. Rozdielny dodávateľ na dodacom liste a faktúre
 110. Odpisové skupiny - vybavenie servisu
 111. Čo potrebujem pre zriadenie kancelárie v ČR
 112. Ročné zúčtovanie ZP - preplatok
 113. Priebežná účtovná závierka v r. 2015
 114. Firma v konkurze a zamestnanci
 115. Oprava JCD
 116. Účtovníctvo - začínajúca s.r.o.
 117. Vstupne dvere bytu do nakladov s.r.o.
 118. DPH nadobudnutie tovaru a datum vystavenia FA
 119. Treba registrovať firmu v zahraničí pre DPH?
 120. Vzťahuje sa na firmu, ktorá prenajíma čistiace rohože zákon o používaní reg. pokladnice?
 121. Kam zaradiť do odpisov múčne hospodárstvo?
 122. Kúpa stroja na predaj treba prepis ŠPZ u polície?
 123. výplatná listina
 124. Daň z MV pri ukončení podnikania
 125. Dodanie služby do EU
 126. Úhrada DPH z PZP - bez môjho zavinenia
 127. Dodadočné daňové priznanie
 128. Novinky pri dani z motorových vozidiel
 129. Potvrdenie o návšteve školy
 130. Vystavenie "ostrej" fa pred prijatím zálohy
 131. Ako zaúčtovať pôžičku od konateľa za účelom kúpy auta?
 132. faktúra za školenie
 133. Stravne pri pracovnej ceste konateľa
 134. Predaj auta a §85i ods.2 zákona o DPH a ďalšie povinnosti
 135. faktúra za prepravne služby do EU pre neplatcu DPH
 136. Kedy účtovať o predaji tovaru a kedy o predaji materiálu?
 137. Môžem zaúčtovať pokl.bločky napr. z nákupu v Lidli zaúčtovať 1x spolu na konci mesiaca, alebo sa musí každý zvlášť.
 138. Ako sa budú rozpúšťať dotácie do výnosov pri IM kde sa menili odpisové skupiny?
 139. Kúpa trojkolky zo zahraničia a DPH
 140. Penazne ceny v sutazi
 141. VFA a KV
 142. Vstupenky na kultúrne podujatie a doklady
 143. Uctovanie trojstranneho obchodu v Krose
 144. Trojstranný obchod 1.dod. IT,1.odber.SK,2.odber ES - povinnosti 1.odberateľa
 145. software Cygnus (v rozp.org.- seniori a soc.služby)
 146. V jednej faktúre je pri položkách dobropisovaná čiastka a v druhej položke je nákup tovaru - ako zaúčtovať v Alfe plus?
 147. Je správny postup pre podanie SV pri dosiahnutí limitu pre mesačného plátcu?
 148. Súkromný nákup konateľa, spoločníka v s.r.o.
 149. Učtovanie PHM u neplatcu
 150. Správny výpočet účtovných odpisov a ich zaúčtovanie.
 151. Spotreba energii u nezaradenej budovy VOZD?
 152. ZS a otváracia súvaha
 153. Čo s dodacím listom v MK Soft pri predaji cez maloobchod
 154. sociálny fond čerpanie
 155. pracovná cesta zamestnanca
 156. prijem na registraciu do Soc.poistovne pre SZČO
 157. Poznámky k priebežnej účtovnej závierke
 158. priepustka od lekára
 159. valné zhromaždenie - občianske združenie
 160. Krádež auta - poistná udalosť - úroky
 161. Leasing a istina mínusom - nevedia poradiť ani v krose
 162. Ako zistím HS kód – kombinovaná nomenklatúra ?
 163. použitie súkromného vozidla v podnikaní
 164. Prevod obchodného podielu u prevádzateľa
 165. trovy exekúcie v roku 2015
 166. nezdaniteľná časť základu dane
 167. Predaj nehnuteľnosti-súkromná osoba
 168. od 1.1.2016 budeme neziskova organizácia kde nájdem funkčnú klasifikáciu
 169. Vyradenie goodwillu z majetku v priebehu roku 2015
 170. Predaj výrobku FO do Čiech (EÚ).
 171. Otváracia súvaha
 172. Rozpočtová klasifikácia a DPH
 173. Kúpa budovy - odpisovanie
 174. Môžem evidovať FA za prijatú platbu
 175. Prenesenie danovej povinnosti - komodita lan
 176. Súkromné auto spoločníka v s.r.o. použité na firemné účely
 177. zmluvne pokuty, uroky z omeskania a DPH?
 178. Účtovanie pôžičky od konateľa
 179. Pri zásielkach z krajín mimo EU v malých hodnotách cca do 50€ si colné konanie zabezpečujete sami alebo cez špedičku?
 180. Predaj auta s, alebo bez DPH?
 181. Hlasi sa niekam zrusenie firemneho uctu (druhy ostava)?
 182. Aký dať dátum zániku daňovej povinnosti v daňovom priznaní k nehnuteľnosti?
 183. Sviatok pripadajúci na nedeľu
 184. kurz ku dňu zostavení ÚZ
 185. účtovanie dobierky v s.r.o. (využitie prepravnej spoločnosti zamestnancom)
 186. Paušálne výdavky a reálne. Obrovský rozdiel
 187. Taxi preprava zo slovenska do ciech.
 188. Predaj jazdeného autobusu a DPH
 189. firemné auto
 190. Nákup DHM a prerušenie živnosti.
 191. firma s.r.o, dve prevádzky
 192. PROFIT365
 193. Ako učtovať splácanie mobilu mesačne cez faktúru O2 v JU ?
 194. Mikro jednotka - casove rozlisenie
 195. akým spôsobom platiť fa dodávateľovi
 196. očakávaný príjem - kam účtovať
 197. rezervy v súvahe
 198. Oznámenie o zrazení dane vyberanej zrážkou - dátumy
 199. Nafukovacia hala zaradenie
 200. predaj tovaru sam sebe ako FO podnikatelovi kvoli naslednemu predaju
 201. tablety na splátky v podvojnom účtovníctve -ako?
 202. Zálohová faktúra pred registráciou podľa §7
 203. Príležitostná činnosť alebo radšej dohoda o VP?
 204. Sprostredkovanie-fakturácia-dph
 205. Dovoz zariadenia z IČŠ od súkromnej osoby
 206. Kapitalizácia úrokov z prijatej pôžičky
 207. očakávané úroky z úveru - účtovanie
 208. interná smernica
 209. Služobné auto na súkromné účely
 210. očakávané obstaranie majetku
 211. očakávaný úver - účtovanie 385
 212. Likvidácia majetku SRO
 213. Zaradenie do odpis. skupiny
 214. Časové rozlíšenie
 215. Oprávnenosť odpočtu DPH a jeho dokazovanie | AUTORA
 216. Tovar z Francúzska a vystavenie faktúry
 217. Účtuje niekto v SAPe ? Potrebovala by som poradit...
 218. Prenájom - SZČO-konateľ vlastnej s.r.o.
 219. Faktúra za internet rozpísaná na dva roky ako zaúčtovať?
 220. Účtovanie postihu za oneskorené nahlásenie vzniku škody z PZP
 221. vystavená faktúra do Švajčiarska - povinnosti
 222. Vystavenie len dodacieho listu bez faktury v MRP
 223. Účtovanie leasingovej zmluvy
 224. Víno pre klientov
 225. lekárska prehliadka zamestnanca
 226. rušenie rezervy - dodanenie?
 227. preplatok faktúry - odpis?
 228. odpis závazkov
 229. Môže byť výkon práce v mieste bydliska považovaný za služobnu cestu?
 230. Účtovanie faktúry iTunes a DPH
 231. Ročné zúčtovanie poistného
 232. Kam uviesť mínusovú sumu dph
 233. Pracovna cesta v ramci mesta
 234. Zaúčtovanie dva krát tej istej faktúry aj odvedenie dane za obe
 235. Môžem zaúčtovať cestovné lístky?
 236. Transferové oceňovania
 237. faktra za počítač + inštalácie - ako účtovať v JÚ ?
 238. Nákup z CZ bez DPH ak som neplátca DPH?
 239. Kontrola Soc. poistovna
 240. náležitosti faktúry
 241. advokátska kancelária-náhrada škody
 242. výpočet cestovných náhrad pri súbehu pracovných ciest
 243. Ako zaúčtovať chybu v účtovníctve z minulého obdobia?
 244. Opravné položky k pohľadávke, kde už boli tvorené OP, ale v r. 2015 je pohľadávka už 5 rokov po splatnosti.
 245. Podnikanie cez internet v USA
 246. Chyba pri účtovaní BV zistená z predchádzajúceho roka 2014, ako opraviť?
 247. Ako správne zaúčtovať iba časť nákupu na bločku?
 248. Prechod na neplatcu DPH, účtovanie.
 249. Nájomné za pozemok za rok 2015 v JU v členení služby ?
 250. Ako správne zaúčtovať faktúru z Čiech?