PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Zaúčtovanie dva krát tej istej faktúry aj odvedenie dane za obe
 2. Môžem zaúčtovať cestovné lístky?
 3. Transferové oceňovania
 4. faktra za počítač + inštalácie - ako účtovať v JÚ ?
 5. Nákup z CZ bez DPH ak som neplátca DPH?
 6. Kontrola Soc. poistovna
 7. náležitosti faktúry
 8. advokátska kancelária-náhrada škody
 9. výpočet cestovných náhrad pri súbehu pracovných ciest
 10. Ako zaúčtovať chybu v účtovníctve z minulého obdobia?
 11. Opravné položky k pohľadávke, kde už boli tvorené OP, ale v r. 2015 je pohľadávka už 5 rokov po splatnosti.
 12. Podnikanie cez internet v USA
 13. Chyba pri účtovaní BV zistená z predchádzajúceho roka 2014, ako opraviť?
 14. Ako správne zaúčtovať iba časť nákupu na bločku?
 15. Prechod na neplatcu DPH, účtovanie.
 16. Nájomné za pozemok za rok 2015 v JU v členení služby ?
 17. Ako správne zaúčtovať faktúru z Čiech?
 18. preplatenie dovolenky
 19. Štvrťročné hlásenie o službách na NBS
 20. Objavila sa chybajuca zahranicna faktura za material z roku 2013? Mozem ju normalne zauctovat do nakladov roku 2015?
 21. Stroj na úver - fa od dodávateľa
 22. Diagnostika auta - 518x alebo 511x?
 23. Účtovanie neodpočítavanej dph
 24. slovenská firma č.1 platca DPH fakturuje SK firme č. 2 platca DPH
 25. Zaúčtovanie faktúry za opravu škody na cudzom majetku
 26. Zaúčtovanie opravy cudzieho majetku
 27. označenie sídla spoločnosti
 28. podrobný postup zaúčtovania PHM 80% v PU pri neplatcovi a platcovi DPH taktiež pri platbe kartou a platbe v hotovosti.
 29. Vecné plnenie - syry zo salaša
 30. číslovanie faktúr
 31. oznámenie zmeny obchodného mena sro daňovému úradu elektronicky
 32. Preplatenie poplatku za preventívnu prehliadku zamestnávateľom
 33. zaradenie majetku do odpisovej skupiny
 34. lodný kontajner
 35. Nesprávne prenesené zostatky DPH - OMEGA
 36. analytická evidencia DHM - postupy účtovania
 37. účtuje niekto družstvo, ako sa účtuje domáca zabijačka (napr. HD) v PÚ
 38. predaj hnuteľnej veci a daňová povinnosť
 39. program MRP - import výpisov z účtu - UnicreditBank
 40. Konateľ a záloha na PH
 41. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť vzduchotechnické potrubie?
 42. Aký údaj treba uviesť do žiadosti o dotáciu, keď je uvedené "Ročná súvaha (v tis.EUR)" ?
 43. VYSTAVENIE FAKTúRY v zákonnej lehote
 44. Dlhodobý majetok ? stoly a stoličky
 45. uctovanie v rozpoct.org.
 46. Sme mesačný platca dph - pri vystavených faktúrach musí byť číslovanie vporadí za sebou, alebo je možné číslo preskočiť? /napr: 1/2015- 1,2,4, 2/2015- 3,5,6,/
 47. Zivnostnik nahlasenie bankoveho uctu na danovy urad
 48. musim platit dane ak mam online obchod?
 49. Moze pracovat zivnostnik,neplatca dph v rakusku na slovenskú živnost??
 50. Ako zaúčtovať český dobropis so slovenským IČ DPH v OMEGE?
 51. odpočet dph zo zásob pri registráci dph
 52. Predaj majetku fo - s.r.o.
 53. organizovanie propagácie firmy a tombola z hľadiska DPH a DzP
 54. zrušenie exekučného príkazu
 55. stravné lístky zaúčtovanie
 56. dph u prefakturovaného cla
 57. stala som sa platca DPH od 15.10.2015 treba podať žiadosť o kvartálneho platcu, alebo hneď ním som.
 58. Ako zauctujem v KROSE fakturu z NL za material ked tam vycislili 21 % DPH? Sme reg. platcami DPH iba na SR.
 59. Predaj stavebných pozemkov-účtovanie
 60. Prechod z primy na paušál - účtovanie
 61. Úver od Consumer FH
 62. prívesný vozík
 63. Služba pre zahr.odberateľa-DPH
 64. platca DPH-predaj bez DPH
 65. Obchodný partner-letenka
 66. Stavba skolaudovaná v r. 2001 ako chata, v r. 2002 zmena účelu užívania na RD, má nárok na oslobodenie na 15 rokov?
 67. Ako zrušit faktúru ako kupujúci
 68. Príjem za výrobky a služby alebo príjem za tovar?
 69. Je poistné plnenie v prípade životného poistenia oslobodené o daň z príjmu?
 70. Faktúra za zmeny v OR
 71. zauctovanie platby bez faktury
 72. Vyplacanie dividend v SRO - vypocet a postup
 73. Služba fakturovaná do Írska, miesto dodania SR
 74. Otvorenie novinového stánku a nákup
 75. Najom apartmanu v mieste dodania sluzby - Danovo uznatelny naklad?
 76. obstaranie auta sro 80 % pausal
 77. ako zaúčtujem pôžičku od O2?
 78. OMEGA a problém so záväzkami
 79. ODPISOVÁ SKUPINA
 80. MRP-účtovanie virtuálnej registračnej pokladne
 81. úhrada straty z budúcich ziskov.
 82. Dan z motorovych vozidiel - pre automobil nezaradeny do majetku
 83. Pohoda - vyučtovacia faktúra - Účtujem správne?
 84. Ojazdené auto z ČR od FO a DPH
 85. danova povinnost pri samozdanení v špedicnej firme
 86. Interný doklad k PZP - dátum?
 87. účtovná závierka pre znalecký posudok
 88. faktúra za ubytovanie v ČR - faktúru pre platcu s DPH - s DPH ?
 89. Dátum účtovného prípadu = dátum dodania tovaru alebo datum vystavenia faktúry?
 90. SZCO na PN - vypocet materskej
 91. ak s.r.o., štvrťročný platca DPH,ktorá spĺňa všetky podmienky na zrušenie DPH, požiada o zrušenie s dnešným dátumom, DÚ ho zruší ako platiteľa ešte v 4. štvrťroku, alebo až od 1.1.2016?
 92. dovolenka-rekondičný pobyt môže ísť do VOZD?
 93. Tuzemské samozdanenie v sektore stavebníctvo od 1. 1. 2016 | AUTORA
 94. som tehotná mam narok na ošetrenie podla §141 ods. 3
 95. tvorba OP - z nedaňovej daňová
 96. Zdanenie prijmu zo zahranicia
 97. zákazková výroba sklenené dvere, steny
 98. pokuta za dodatočné priznanie
 99. Účtovanie daňovej licencie
 100. Uplatnenie si neuhradených faktúr v daňovom základe
 101. Kontrolný výkaz - ktoré číslo fa zadať do KV?
 102. Príjmy na základe živnosti a autorskej zmluvy a DPH
 103. Auto v BSM a zaradenie do obch. majetku
 104. Potvrdenka o úhrade od lekára
 105. Cestovný príkaz/vyúčtovanie pracovnej cesty, viac vydavkových p. počas služobnej cesty?
 106. Je správne vypočítaná suma na zaplatenie zdravotného poistenia pri vyplatení zisku?
 107. Prenajom stroja zo zahranicia - zrazkova dan?
 108. Sprostredkovanie obchodu
 109. Prenajom stroja zo zahranicia
 110. Nespravne vyfakturovany material
 111. Kúpa auta od manžela
 112. Dotácia na tipovací automat
 113. Možem vystavit FA za predaj nehnutelnosti s DPH aj ked je nehnutelnost starsia ako 5 rokov. a kupila som ju bez DPH.
 114. žiadosť o radu s DPH
 115. odpis pohľadávky, opravná položka - daňovo - nedaňovo?
 116. Príspevok z ÚP podľa § 51a - účtovanie v jednoduchom účtovníctve
 117. Ak SHR prijal dotácie na plochu v roku 2014, môže časť z nich zdaniť v roku 2014 a časť presunúť do roku 2015?
 118. Odpredaj vozidla
 119. odpis zálohy?
 120. Zápisnica na vyplatenie zisku spoločníkovi - dá sa spraviť dodatok ???
 121. Účtovanie predaja bytu so záložným právom banky
 122. colná kontrola
 123. Vypoved dana zamestnavatelom
 124. Ako platit DPH
 125. Postúpenie leasingu PÚ 2015
 126. podpis zákonného zástupcu pri práci neplnoletých
 127. Zakladanie výplatných pások
 128. účtovanie cenových odchýlok
 129. aký kurz použiť pri platbe plat.kartou,a účtovaní v PÚ + DPH ?
 130. Centrum účtovníkov Slovenska
 131. Podsuvahova evidencia v bankach
 132. Kniha Jázd v MRP
 133. Splatenie Základného imania
 134. Faktúra od DHL za zastupovanie v colnom konaní
 135. Platba chorvátskymi kunami
 136. Odpočet DPH a auto nad 48 000 €
 137. vyplácanie dividend
 138. nakup postupenie balika/cca 500,-/ pohladavok u postupníka ,účtovanie a kedy je uz vynos
 139. platba za trajekt v Macedónsku - DPH?
 140. Ako účtovať odkup obchodného podielu keď ZI odkupovanej spoločnosti je nižšie ako kúpna cena podielu
 141. predaj budovy-DPH
 142. ako správne vystaviť faktúru?
 143. Odpis pohľadávky nadobudnutej postúpením
 144. ako zlikvidovať zostatok na účte 413
 145. Student odvody z dividend
 146. zrušenie rezervy v priebehu roka
 147. preplatok faktúry - odpis?
 148. Kedy podať súhrnný výkaz DPH?
 149. ako zaúčtovať úver, ktorým banka prevodom uhradila DF za klienta
 150. Ako zaúčtovať predaj pozemkov exekútorom v s.r.o.?
 151. Fin. výpomoc pre obec - zaúčtovanie
 152. Tovar v tuzemsku ale faktúra z tretej krajiny
 153. odpis premlčaného záväzku
 154. DFA a dobropis
 155. Keď firma uzatvorí s fyzickou osobou (dôchodca) zmluvu o dielo, s odmenou do 500€, musí firma prihlasovať FO do zdravotnej a sociálnej poisťovne?
 156. Ako zaúčtovať nákup vo vysokej hodnote (priamo do spotreby)?
 157. Vyskúšajte AUTORA - novú knižnicu odborných článkov (postup ako získať prístup)
 158. Schválenie ročnej účtovnej závierky 2014 a zverejnenie.
 159. Súhrnný výkaz k DPH za 3.Q podaný skôr....
 160. Reklama na Facebooku - platia DPH aj obcianske zdruzenia?
 161. Vklad do ZI v súvislosti so založením s.r.o.
 162. stať sa platcom DPH kvoli kúpe auta?
 163. účtovanie KHM a prác s tým spojených
 164. zaúčtovanie preplatku zákonnej poistky na auto
 165. Belgická spoločnosť fakturuje prepravu a sušiareň na drevo z Bulharska.
 166. Ako účtovať faktúru o založ.sro+ správne poplatky - zvlášť?
 167. spolok bývalých urbaristov
 168. účtovanie záloha na nákup vozidla cez leasing
 169. Ak je prijatá pôžička len od konateľa, nie od spoločníka, účtujem tiež na 365?
 170. Krátenie stravného pri pracovnej ceste.
 171. Úhrada dobierky a zaúčtovanie pozdejšie doručenej FA.
 172. Zmluvy podľa obchodného zákonika
 173. Finančná výpomoc spoločníka
 174. Maximálna splatnosť zálohovej faktúry
 175. samozdanenie uhradenej zálohovej faktúry do ČR
 176. Agentúra dočasného zamestnávania
 177. Dotácie od obce
 178. Interaktivna tabula.
 179. RON - faktúra za mýtne
 180. Daňová licencia
 181. Proforma faktura a ostra faktura please :-)
 182. Bankový účet s.r.o. pred jej zápisom do OR.
 183. Ako znížiť účet 491 v PU
 184. Poskytnutie dodatočného bonusu
 185. predaj dlhodobého HIM v JU
 186. DzMV
 187. platenie dane pri predaji nehnuteľnosti s pozemkom ?
 188. Oprava chýb minulého účtovného obdobia
 189. Nákup majetku 7200 EUr
 190. prefakturácia a DPH
 191. je potreba mať originály dokladov?
 192. Nerozdelený zisk minulých rokov z ničoho nič?
 193. Na základe akých zákonov sa vedú mzdy zamestnancom v stálej prevadzkarni v ČR?
 194. Ako riešiť reklamácie z pohľadu zákona o dane z prímu a zákona o dane z pridanej hodnoty?
 195. Odpočet DPH pri dodaní materiálu do ČR na opracovanie a následné dodanie opracovaného materiálu do SR
 196. rozpočtová organizácia zriadená mestom-vzniká jej povinnosť platiť daň z fin daru poskytnutého FO pre organizáciu?
 197. rozpočtová organizácia zriadená mestom- ako účtovať penalizačnú faktúru za nesplnenie podmienok zmluvy
 198. Registrácia platcu DPH pri nákupe služby v zahraničí
 199. Ako účtovať vrátenie zahraničnej dane, keď sro je registrovaná pre DPH v Slovinsku?
 200. Je bežné podávať každý mesiac dodatočné daňové k DPH?
 201. Fakturacia do Ciech s DPH alebo bez DPH?
 202. Skonto z dôvodu skoršej úhrady a deň opravy odpočítanej dane
 203. Znizenie DPH
 204. Úhrada v Money S3 dvoch predkontácii jednou sumou v banke???
 205. prenájom reklamnej plochy - dátum dodania?
 206. DPH z prijatej platby z EU
 207. nakup notebooku cez quatro
 208. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
 209. DPH
 210. DPH
 211. cestná daň
 212. AKý leasing je výhodnejší pri kúpe auta? Finančný alebo operatívny?
 213. Obstaranie majetku a finančný prenájom
 214. Prevádzkové náklady CHranena dielna
 215. Ako zauctovat podiel zo zisku
 216. Nesprávne poukázaná odpočítateľná položka ZP
 217. Ake by bolo rocne zuctovanie keby som mal 1200 eur v hrubom mesacne
 218. fa za prepravu z ČR do SR a DPH
 219. Postavil som rodinny dom a chcem ho predať - platím daň z príjmu
 220. Registrácia pre DPH v Nórsku
 221. vklad do cudzej s.r.o.
 222. Ako zaradiť výdaj - poistné?
 223. Radiový spoj na internet - zaradenie do majetku
 224. spolok bývalých urbaristov a vedenie účtovníctva
 225. služba vrátenie DPH a DPH - samozdanenie
 226. vrátený tovar do EU a DPH
 227. Ako dlho uchovávať pásky
 228. Zníženie ceny hnuteľného majetku dobropisom zo strany predávajúceho
 229. učtovanie daru
 230. Kúpa, následný predaj jazdeného MV a DPH
 231. Uctovanie stravy
 232. nákup tovaru a následné darovanie
 233. náhrada za použitie motorového vozidla
 234. Vyhlásenie spoločníka o schválení účtovnej závierky za r. 2014 ako poslať na súd?
 235. Dobrovoľný platca DPH a zábezpeka DPH
 236. Ako viesť knihu jázd pre vozidlo s kombinovaným pohonom 95+LPG????
 237. Doklad o zaplateni bez udajov
 238. Platí sa daň z predaja nehnuteľnosti ktorá bola nadobudnutá darom ?
 239. Môžem si uplatňovať vrátenie DPH, ak je môj kvartálny príjem nižší ako reálne výdavky?
 240. Auto na leasing/uver a DPH
 241. nevyplatené faktúry vs. daňové priznanie
 242. poberam vysluhovy dochodok (vojak) mam narok na nezdanitelnu cast dane?
 243. AK uplatním 80% nákladov na PHL, tak potom aj odpisy ročné budú vo výške 80%. Jedná sa o SZČO. Auto v majetku.
 244. Sluzba do zahranicia (DPH) - overenie
 245. reklama
 246. aký kurz pre DPH?
 247. prepadnutý nadmerný odpočet
 248. Škoda na tovare
 249. DPH refundácia - odovzdanie originálnych dokladov?
 250. Ukončenie likvidácie - čo so záväzkami a pohľadávkami?