PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Osobna spotreba
 2. DPH a obchodovanie s Čínou
 3. blok z ERP nad 1000 Eur - čo s tým robiť ?
 4. Platba poštovou poukážkou - je potrebná registračná pokladnica?
 5. Prijatá faktúry z EÚ aj 3Š - samozdanenie?
 6. ZÚČTOVANIE ZÁLOHOVEJ a OSTREJ faktúry...
 7. Daňové odvody študenta,
 8. Nákup DHM a kontrola stroja
 9. Úprava odpisov.
 10. DP k DPH - mesačný platiteľ
 11. Účtovanie PHM 80%
 12. Skolne - studium MBA
 13. Riadok DPH - prijatie obchodov oslobodených od dane
 14. Tovar a služba z EU na jednej faktúre a DPH
 15. Prosím Vás na aký účet mám dať podporu predaja?
 16. Stravné lístky SZČO v podvojnom účtovníctve
 17. Neuvedené IČ DPH v kontrolnom výkaze
 18. neoprávnené výdaje na škole z projektu
 19. fakturacia skody prepravcovi za stratenu zasielku
 20. Re: upomienka- odpoved
 21. dodanie služby - odberateľ z ČR - KV
 22. Zrušenie živnosti
 23. preprava - samozdanenie
 24. Kedy je dátum dodania pri uhradení 100 % zálohy za pobyt, dňom prijatia platby, alebo dňom ukončenia pobytu ?
 25. odpočet DPH - výdajník vody
 26. Ako účtovať postúpenie pohľadávky?
 27. Ako účtovať karty na PHM
 28. Ako postupovať pri žiadosti o vydanie potvrdenia o neevidovaní nedoplatkov na colnom úrade ak sme platcami DPH?
 29. Vyplatené nájomné PO dopredu na prelome rokov
 30. Zrušenie registrácie DPH a kontrolný výkaz.
 31. Dobrý deň, predám v JÚ osobný automobil
 32. odpočet DPH pri samozdanení
 33. Je dom lepšie darovať alebo predať ?
 34. auto a dph
 35. dodatočné daňové priznanie - chyba a oprava v tom istom daňovom období?
 36. Doručený platobný rozkaz na faktúry, ktoré nie sú v účtovníctve
 37. výstavba chodníka
 38. DzMV u prenajateho vozidla zo zahranicia
 39. pracujúci starobný dôchodca má podať DP ?
 40. Automobil aj na súkromné účely.
 41. Občianske združenie, platca DPH a uplatňovanie DPH
 42. Stavba domu "na kľúč" a dph
 43. Môže občianske združenie viesť jednoduché účtovníctvo
 44. Musím prijatú faktúru vystavenú v Nemecku evidovať v účtovníctve?
 45. poznámky k účtovnej závierke
 46. Dodávateľská faktúra na zábezpeku a DPH
 47. V akom režime DPH evidovať zálohy v prípade tuzemského prenosu daňovej povinnosti ?
 48. Uctovanie nakupu stroja urceneho na predaj formou operacneho prenajmu
 49. Spoluucast a dph
 50. ako vystaviť doklady k vráteniu dane živnostníkovi pracujúcemu občas v Rakúsku
 51. Premlčaná pohľadávka
 52. Daňové výdavky po zaplatení
 53. Zriaďovaci poplatok pri založení učtu
 54. Predaj firmeného auta a transferové oceňovanie?
 55. Štartovné na maratón - ako zaúčtovať?
 56. pracuje tu niekto v PROFIT365?
 57. Likvidácia spoločnosti - účtovne
 58. DPH - nákup počítača
 59. colná kontrola
 60. DPH - nákup tovaru z ČR
 61. zaúčtovanie preplatku RZZP v JU
 62. Odpočet DPH v tlačive
 63. Nalezitosti faktury
 64. nákup tovaru v EU na firmu pre vlastnú potrebu a dph
 65. Ako zaúčtovať preddavkovú platbu pri jej zaslaní na účet podvodníka?
 66. Ako mám postupovať a účtovať pri likvidácii zásob?
 67. Zápočet vyšlej faktúry z roku 2014 a došlej faktury z roku 2014, ktorú sme nemali v účtovníctve
 68. Kúpa nového vozidla a účtovanie správných poplatkov za prihlásenie MV do evidencie - registračná daň v jednoduchom účtovníctve.
 69. Demontáž regálových sytémov a OC nových regál.systémov.
 70. Prerušenie/zrušenie živnosti a odvody do soc.poist.
 71. Koniec likvidácie spoločnosti - výmaz
 72. Platba mobilom
 73. Do ktorého obdobia zaradiť do DP k DPH faktúru z ČR za prepravu, ak
 74. Stravne na tuzemskej pracovnej ceste v statny sviatok.
 75. Výber do pokladne bez potvrdenky
 76. Výpočet mzdy v školstve
 77. účtovanie v IS URBIS
 78. Refakturácia
 79. Aké sú všetky náklady spojené so živnosťou oproti zamestnaniu?
 80. ZMLUVA O*VYTVORENÍ DIELA A*LICENČNÁ ZMLUVA
 81. Predaj firemného auta do EÚ
 82. ZP a výdavky pri platení dane z predaja nehnuteľnosti
 83. Ako postupovať, keď mi dodávateľ tovaru nechce zaslať FA a ani neodpovedá.
 84. Predaj auta do Jordánska
 85. V záznamoch podľa § 70 zákona o DPH uvádzate aj došlé faktúry bez DPH?
 86. Môžem fakturovať internet?
 87. Účtovanie finančnej pomoci
 88. Predávam byt na Morave
 89. Daňové povinnosti pri zlúčení firiem
 90. Materiál uvedený na jednej FA, a prepravné náklady za jeho doručenie na druhej FA. Ako správne zaúčtovať?
 91. Ak som dňa 16.9.2015 prevzala výzvu na predloženie dokladov do 15 dní, tak lehota mi končí 30.9.2015 alebo 1.10.2015?
 92. Je nutná refakturácia?
 93. Prepočítací kurz - daňové priznanie SZČO typ B?
 94. Ako by ste riešili situáciu, keď daňový subjekt po registrácii za platiteľa zabudne urobiť zmenu v ERP pokladni
 95. Účtovanie montáže ťažného zariadenia
 96. Založenie sro a nákup automobilu
 97. Odstúpenie pohľadávky - nerozdelený zisk min.rokov
 98. Odmena počas MD za obdobie pred jej nástupom
 99. Intrastat - prekrocenie prahu oslobodenia
 100. e-kolok účtovanie
 101. ako postupovať, ked príjemca platby (EU) nebol v čase prijatia preddavku registrovaný pre DPH?
 102. živnosť na SK a aj v zahraničí.
 103. Skladová evidencia rôznych variant tovaru
 104. Ako mám fakturovať, kým nemám pridelené nové IC DPH?
 105. Ubytovanie a poplatok za ubytovanie
 106. Čo všetko mám požadovať pri preberaní podvojného účtovníctva v s.r.o. od bývalej účtovníčky?
 107. zrušenie vystavenej zálohovej faktúry
 108. trovy právného zastúpenia
 109. leasing na autá - účtovanie
 110. dochodca a prenajom bytu
 111. Uctovanie nakupu so stratenym dokladom.
 112. Tvorba opravnej položky k premlčanej/nepremlčanej pohľadávke
 113. Dodávateľské a odberateľské preddavky vo výkazoch.
 114. Zabudnutý odpis auta
 115. kontrola zo Sociálnej poisťovne a prázdna dochádzka-ako vypísať?
 116. Kupa vyrobku podla zadania od fyzickej osoby
 117. Prenájom nehnuteľnosti - oprava fasády
 118. náklady budúcich období do KV
 119. Rozdelenie uctovnictva 2 prevadzok
 120. Poistné plnenie k majetku zverenému do správy
 121. Zmena u nemeckého majiteľa
 122. Manko a náhrada škody -objektívne posúdenie spôsobenia manka
 123. Musim odviest dat aj ked predam byt nadobudnuty od bytoveho druzstva?
 124. DPH z opravy auta a poistne plnenie
 125. Storno alebo dobropis?
 126. Trojstranný zápočet pohľadávok
 127. Uctovanie faktury za zalohu
 128. Prišiel nám tovar z Číny, ale fakturuje nám to dánska spoločnosť (platiteľ DPH )
 129. Účtovanie spotrebnej dane - oprávnený príjemca
 130. VRP - opravy chybných dokladov, neplatný doklad
 131. Účtovať na 324 alebo 311 ?
 132. platím daň z príjmov z predaj 1/2 nehnuteľnosti v tomto prípade?
 133. rozlišenie účtov 321
 134. zaradenie stavebného lešenia v r.2015
 135. Odvody a daň z dvoch rôznych dohôd
 136. účtovanie výroba cd,dvd
 137. elektronický podpis - zep
 138. Odpis zariadenia pouziteho na 1 zakazku
 139. ako správne naúčtovať
 140. Je potrebný CMR ak prepravu zabezpečuje sám dodávateľ svojím zamestnancom?
 141. SZČO už štvrtý rok v strate, neuplatnené odpisy auta - Nie je to problém?
 142. Odpočet straty FO v roku 2015
 143. požička od zamestnanca
 144. dan a clo za kupeny tovar mimo EU
 145. Likvidácia sro vs zostatky na fondoch - čo s tým
 146. kurz uctovnictva, spolocnost Maryjen
 147. Ako dostanem zo súvahy účet 365?
 148. Čo s nehnuteľnosťou, ak nevyšlo podnikanie?
 149. Stravovanie zamestnancov v školskej jedálni
 150. obrat DPH
 151. Použitie príjmov z 2% dane z príjmu
 152. Ako sa zaúčtuje sprostredkovateľská činnosť a provízia?
 153. Študent a druhy pilier
 154. Poplatky za komunálny odpad
 155. špedičné služby - preprava mimo EU
 156. Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom za rok 2014 obdržané v 2015 po uzávierke
 157. Fa za zabezpečovací systém-účtovanie?
 158. Služba, prijatá dodávateľsky, poskytnutá ďalej ako dar
 159. Užívateľský prístup do systému (zaradenie do majetku)
 160. Sklad B a zmene z neplatiteľa na platiteľa dph
 161. Samozdanenie FA z EU a nárok na odpisy (daňové, účtovné)
 162. Daňová strata a RZZP nedoplatok
 163. Výpočet priemeru mzdy
 164. Súhrnný výkaz
 165. Dohodár a náhrada príjmu pri PN
 166. Zákonný rezervný fond
 167. Odpisová skupina
 168. Faktúra za opravu vozidla - škoda spôsobená zamestnancom
 169. Predaj sro, prevod obchodneho podielu
 170. Prevod obchodného podielu sro
 171. Môže byť úhrada faktúry tuzemskej potvrdená len príjmovým dokladom? Výška fa je cez 1000,00€.
 172. Účtovanie sponzorského - daru
 173. účtovanie majetku pri odstúpení od zmluvy
 174. Prevod obchodného podielu
 175. Dodávateľ odmieta dať na faktúru IČO a DIČ
 176. Zákonný rezervný fond a jeho tvorba
 177. Výška príspevku zamestnávateľa na stravné zamestnancom
 178. poplatok za zaslanie upomínky
 179. 2 % - rušenie organizácie-OZ
 180. do ktorej odpisovej skupiny zaradiť konvektomat ?
 181. Ako zaúčtovať finančný rabat v lekárni zdanený preddavkovou daňou?
 182. auto - dan z MV
 183. Existuje lehota na vyplatenie pokl.bloku zamestnancovi za nákup drobného tovaru z pokladne zamestnávateľa?
 184. Kros alfa plus - oprava zostatku na zaciatku roka
 185. Ako účtovať projekt Erasmus+ ?
 186. Výdajka - spotreba firmy
 187. PHM 80%
 188. Ako odpisovať darčekové predmety?
 189. Zamestnanec vymazal doklady z valútovej pokladne.
 190. Ako postupovať pri odchode konateľa a spoločníka z s.r.o. na starobný dôchodok?
 191. Zaúčtovanie zaplatenej platby pred dodaním služby
 192. Kotol na guláš - náklady, odpočet DPH
 193. Predaj materiálu
 194. Dovoz z Polska od neplatcu DPH
 195. Zaradenie do kontrolného výkazu - B2 alebo B3?
 196. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z Čiech ?
 197. List doporučene
 198. Predcasne ukoncenie likvidacie-obnovenie cinnosti a danove priznanie
 199. Faktúra od makléra, ktorý nemá živnosť na realitnú činnosť
 200. Účtuje niekto v programe WISP? Majú nám to aplikovať a chcem vedieť ako je s ním spokojný
 201. Prekročenie rýchlosti zamestnancom na firemnom aute v Maďarsku a účtovanie.
 202. ebr services
 203. Účtovanie dividend vyplatených z roku 2013
 204. Ako z hľadiska DPH nakupovať tovar a služby zo zahraničia, aby som si ich mohol zahrnúť do nákladov v s.r.o., ktorá je registrovaná podľa 7a?
 205. Faktúra za materiál od platcu DPH v ČR bez DPH a k nej JCD.
 206. Uplatnenie odpisov
 207. náklady na zriadenie predajne
 208. Musím podať DP FO aj v prípade, ak som dala oznámenie o odklade kvôli príjmom zo zahraničia a nakoniec sa zistilo, že nie je rezident SR?
 209. Zaradenie auta určeného na prenájom
 210. opravný prehľad o príjmoch zo závislej činnosti
 211. Výdavky pred začatím podnikania
 212. SZČO + čiastočný invalidný dôchodca a odvody
 213. Môžem si ako SZČO nechať jeden honorár zdaniť zrážkovou daňou a iný honorár z inej spoločnosti vyriešiť až v daňovom priznaní?
 214. nákup pračky ako daňový výdavok ?
 215. Dátum dodania služby pri preprave tovaru
 216. pokazene sukromne vozidlo pouzivane aj pracovne cesty
 217. Môžem si odpočítať DPH ak náklad dám ako neovplyvňujúci výdaj?
 218. do účtovníctva som za mesiac 7/2015 zadala nesprávne číslo jednej faktúry, je potrebné podať opravný kontrolný výkaz?
 219. Zahraničná došlá faktúra za zrušenie objednávky
 220. Môže byť vystavený dobropis ?
 221. Ak prekročia poistenci štátu /dôchodcovia, študenti.../určitú hranicu príjmu/na dohodu alebo pracovnú zmluvu/, vznikne im nedoplatok na zdravotnom poistení?
 222. Samozdanenie podľa § 69 ods.12 písm. g) - nerezové zábradlie nad 5 000 €
 223. 431 zostatok
 224. Potvrdenie z daňového úradu pre daňový úrad v Rakúsku
 225. Čerpanie PHM a DPH
 226. úhrada faktúr - po anglicky
 227. Účtovanie s.r.o.-čky neplatcu DPH po prvýkrát.
 228. Nákup tovaru 3 krajinách a vývoz do 3 krajín
 229. Vyvolaná investícia-účtovanie, DPH???
 230. dph do kontrolného výkazu zo zálohy platenej do členského štátu
 231. Úhrada viacerých fa jednou sumou.
 232. ako je to s odvodmi pri praci na DIČ?
 233. VSZP - rocne zuctovanie za rok 2014
 234. Účtovanie neodpočítanej dph
 235. Zabezpecovacie postupenie pohladavky z uctu
 236. neplatca DPH a prijatie služby z ČR
 237. Vyvoz tovaru a datum vystavenia FA
 238. súhrnná faktúra
 239. Relax lístky - účtovanie, použitie sociálneho fondu
 240. Môže slovenská s.r.o. kúpiť majetok (stroj) od nemeckého občana nepodnikateľa ?
 241. DPH - nadobudnutie tovaru
 242. Žiadosť o registráciu za dobrovoľného platcu DPH - prílohy
 243. Auto na leasing - vklad do SRO
 244. Český plátce DPH-subky z SK
 245. Nákup tovaru od občana a jeho predaj - aké dátumy použiť?
 246. Ako dat uctovnictvo do plusu so stratou tohto roka aj roka 2010?
 247. Práca v Rakúsku a dane
 248. kolko rokov ako zivnostnik si musim viest evidenciu
 249. odpisova skupina
 250. pekny den ak pri danovom priznani pouzijem pausalne vydavky musim si viest penazny dennik dakujem