1. Daň z motorových vozidiel 2015 - vznik a zánik daňovej povinnosti (18 replies)
 2. fa vystavena nespravnemu odberatelovi (8 replies)
 3. Oprava uctovnictva po ukonceni cinnosti SZCO (1 replies)
 4. nespravne vystavena faktura (0 replies)
 5. Firemné auto a kniha jázd (5 replies)
 6. Sklad - výsledok inventúry - zaúčtovanie (2 replies)
 7. Faktúra vystavená v jednom, uhradená v druhom roku - JÚ (2 replies)
 8. Záväzok zo zmluvy vysporiadaný iným spôsobom - JU (0 replies)
 9. ZAUCTOVANIE OPRAVNEJ FAKTURY od VSE (4 replies)
 10. Daňové výdavky na PHM vo výške 50 %-SZČO (0 replies)
 11. Predpokladana dan szco - v r 2016 nebude auto pouzívat (3 replies)
 12. S.r.o. - zisk na konci roka (7 replies)
 13. dohoda o pracovnej cinnosti a odvody 2015/2016 (19 replies)
 14. učtovanie market.bonusu (0 replies)
 15. Mám tiež problém,ako určite mnoho iných so stravnými lístkami 2015. (8 replies)
 16. Daňové priznanie - prechod z denného na externého študenta (4 replies)
 17. Predčíslie pre platbu DMV za rok 2015 (7 replies)
 18. Ako sa určí daň z motorových vozidiel za autá zamestnancov za rok 2015? (2 replies)
 19. prenajaté motorové vozidlo (1 replies)
 20. Koncesionárske poplatky (1 replies)
 21. Provizia realitky (0 replies)
 22. Zmluva o nájme stroja s následným odkupom (4 replies)
 23. Sadzby dane z motorových vozidiel r.2016 (5 replies)
 24. Ako preúčtovať sklad pri prechode zo živnosti na s.r.o. (0 replies)
 25. Zvyšovanie ZD o neuhradené záväzky (1 replies)
 26. Refakturacia nákladov zo zahraničia (6 replies)
 27. Aky danovy text na vystavenej fakture za slutby a tovar do EU ? (2 replies)
 28. zdanitel.plnenie - dátum dodania (0 replies)
 29. S.r.o. 1 poskytla pôžičku s.r.o. 2 - ako zaúčtovať? (5 replies)
 30. Účtovanie straveniek - zľava (7 replies)
 31. Cerpanie Socialneho fondu (7 replies)
 32. Paušálne výdavky - vdova na PN - správny výpočet? (10 replies)
 33. slovenská živnosť a platené poistenie v Čechách (1 replies)
 34. Ako zaučtujem v JU u szčo neuhradené záväzky a pohľadávky, ktoré szčo predala spolu s podnikom s.r.o. pri ukončení živnosti. (0 replies)
 35. Môžem do svojej sro prenajať svoje auto bezplatne? (2 replies)
 36. Paušálne výdavky v roku 2016 (3 replies)
 37. Daň z príjmu FO (20 replies)
 38. Dan z motor. vozidla 2015 (8 replies)
 39. Podnikateľ daruje kalendár s potlačou - ako to zaúčtovať? (5 replies)
 40. Zmluva o dielo podľa Autorského zákona č. 618/2003 Z. z. (6 replies)
 41. Prelom rokov - účtovanie faktúr (3 replies)
 42. Ako zaradiť mobilný vozíkový terminál? (0 replies)
 43. občianske združenie - výdavky (5 replies)
 44. Daň z MV a auto na leasing (0 replies)
 45. Fa z novembra 2015, DPH, samozdanenie (3 replies)
 46. zaúčtovanie poistnej udalosti /len DPH a spoluúčasti/ (2 replies)
 47. zaúčtovanie poistnej udalosti /len DPH a spoluúčasti/ (2 replies)
 48. DZMV za auto ktoré je v prenájme? (2 replies)
 49. výzva na zaplatenie nedoplatku RTVS - ako účtovať? (10 replies)
 50. dan z motorových vozidiel (6 replies)
 51. materská dovolenka u SZČO a NČZD (8 replies)
 52. mam narok na vratenie dane? (3 replies)
 53. Viete mi niekto poradit ako zauctovat ak zivnostnik ma holandsku kartu na dobijanie kreditu. (0 replies)
 54. Dohoda o splátkach MT (7 replies)
 55. oprava chýb min. období sklad (6 replies)
 56. Daň z motorových vozidiel za rok 2015 (20 replies)
 57. Kedy zaradit do majetku a kedy uplatnit DPH? (8 replies)
 58. reklamné predmety (1 replies)
 59. Kúpa budov a pozemku - dph (1 replies)
 60. MRP sklad - skusenosti (1 replies)
 61. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť fotovoltické zariadenie? (0 replies)
 62. DzMV a súkromné auto SZČO (3 replies)
 63. fakturácia stavebného materiálu a prác od 1.1.2016 (3 replies)
 64. povinnosť registrácie pre IČ DPH? (0 replies)
 65. ubytovacie služby vs prenájom a daň. uznané odpisy v roku 2015 (0 replies)
 66. Jedáleň účtovanie nákladov (0 replies)
 67. Zostatok 331 ku koncu roka (3 replies)
 68. Predaj auta a DzMV (2 replies)
 69. Čerpanie stravných lístkov? (4 replies)
 70. preplatok faktúry - odpis (5 replies)
 71. prijatý dobropis - odpis (0 replies)
 72. Podanie daňového priznania (4 replies)
 73. Predikcia cashflow (0 replies)
 74. Môže byť tichým spoločníkom aj akciová spoločnosť? (1 replies)
 75. Ako správne zaúčtovať faktúru? (0 replies)
 76. Zápočtový list od českého zamestnavatela (5 replies)
 77. fakturácia medzi firmami (3 replies)
 78. Danové priznanie- práca v Rakusku (8 replies)
 79. Nájomné v bytovom družstve (2 replies)
 80. prenajom priestorov vlastnej sro (1 replies)
 81. Cestna dan a vlastnictvo vozidla (3 replies)
 82. Peňažný vklad tichého spoločníka - účtovanie (1 replies)
 83. Winibeu (0 replies)
 84. Samozdaňuje sa faktúra od GOPAY (vyúčtovanie gopay služieb)? (3 replies)
 85. Uplatniť DPH pri nákupe bytu? (5 replies)
 86. 80% PHM (17 replies)
 87. Dodanie tovaru do EU so službou v ďalšom štáte EU a CMR (0 replies)
 88. Moze platca DPH kupit tovar rovno bez DPH pre predaj do ineho statu EU? (0 replies)
 89. Podmienka CIF v účtovníctve (0 replies)
 90. MRP mzdy a personalistika- ako vytlacit evidencny list dochodkoveho zabezpecenia pri odchode do dochodku v 1/16. (3 replies)
 91. splátka pôžičky osobným autom. (0 replies)
 92. ocenenie obchodu medzi spriaznenymi osobami (1 replies)
 93. Je potrebné upraviť daň pri investičnom majetku pri predaji auta podľa par. 54 zákona o DPH? (5 replies)
 94. Prenájom nehnuteľnosti (1 replies)
 95. Zostatková cena technického zhodnotenia prenajatého majetku (1 replies)
 96. Musí offshore firma priznať vlastníctvo na Slovensku? (0 replies)
 97. Odčítava sa daňová licencia od dane z príjmu? (1 replies)
 98. Ako zaúčtovať výmenu svietidiel ? (2 replies)
 99. Danove priznanie za min.rok ak som na RD (2 replies)
 100. Postačí k zmluvnej pokute faktúra, alebo je potrebné aj vyrozumenie o zmluvnej pokute? (0 replies)
 101. daňový doklad - dve meny (0 replies)
 102. SBS - odpis z registra trestov - danovy naklad? (1 replies)
 103. Kde zaúčtovať kupu investičneho draheho kovu? (4 replies)
 104. prenájom pozemku - faktúra (4 replies)
 105. ELDP elektronicky môžem poslať za rok 2015? (1 replies)
 106. Kód zdroja - dotácia na verejné osvetlenie (0 replies)
 107. Zaučtovanie - vklady a výbery v banke MONEY S3, PZP (0 replies)
 108. Zauctovanie darceka k internetovej objednavke (2 replies)
 109. Prerušenie výkonu slobodného povolania - povinnosti SP a DU (1 replies)
 110. FVE ktorá odpisová skupina (0 replies)
 111. Nezdaniteľná časť na družku (11 replies)
 112. Slovenská živnosť a príjmy len z ČR (2 replies)
 113. krátenie stravného a zaúčtovanie cestovného uhradeného firemnou PK (1 replies)
 114. Povinnosť registrácie pre DPH - SZCO neplátca dodám službu do AT? (3 replies)
 115. Výstavba rodinných domov za účelom predaja v JÚ. (2 replies)
 116. Aký je základ pre výpočet RZZP za rok 2015? (2 replies)
 117. Zverejnovanie recyklacneho poplatku (2 replies)
 118. Aka je dan z predaja nehnutelnosti pri jej deleni? (3 replies)
 119. účtovanie podielu na zisku (10 replies)
 120. HPP v CR a zivnost na Slovensku (1 replies)
 121. SZČO - cestovné príkazy verzus stravné lístky (4 replies)
 122. Ak má zamestnanec aj živnosť, má nárok na stravné lístky aj ako SZČO? (3 replies)
 123. anonymna transakcia (12 replies)
 124. Cesťáky a náhrada 0,183 (4 replies)
 125. Môžem dať do výdavkov nedoplatok z RZZP? (1 replies)
 126. Pozemkove spolocenstvo - tvorba rezerv (1 replies)
 127. požitie dobropisu z roku 2013 do nákladov roku 2015 (0 replies)
 128. účtovanie aquaparku - predaj permanentky (0 replies)
 129. Poplatok za pridelenie a spravovanie kódu-účet 538 alebo 518 ? (2 replies)
 130. Norma prirodzených úbytkov zásob - rastliny (0 replies)
 131. Daň z prenájmu nehnuteľnosti na území SR u pracujúceho v zahraničí (1 replies)
 132. Existuje termín, do akého musí byť vysporiadaný zisk z minulých období v SRO? (1 replies)
 133. ZARADENIE UCTOVNEJ JEDNOTKY (4 replies)
 134. Nepenazne plnenie v lekarni a zrazkova dan. (0 replies)
 135. Predpokladana dan DZMV (2 replies)
 136. Aké sú podmienky na poberanie rodinných prídavkov v Nemecku? (1 replies)
 137. Zemné práce v roku 2016 (4 replies)
 138. Vypovedna doba brigadnika (2 replies)
 139. Zamestanecka premia a danový bonus na dieta (1 replies)
 140. Účtovanie registračnej pokladnice (0 replies)
 141. Vysporiadanie DPH pri nákupe obilovín (2 replies)
 142. Môžem opraviť nesprávne duplicitné účtovanie v r. 2014 o úhrade dph opačným zápisom? (1 replies)
 143. Účtovná závierka a VRP Virtuálna registračná pokladnica (0 replies)
 144. Mäso 10% DPH (1 replies)
 145. Osobny vklad do pokladne (6 replies)
 146. Okuliare do odpisov (4 replies)
 147. Komunikácia externého účtovníka s úradmi (8 replies)
 148. spedicna firma - vystavene faktury (0 replies)
 149. Môže byť poskytnutá zamestnancovi mesačná záloha v hotovosti 500€ na drobné nákupy? (1 replies)
 150. Ako číslovať (nečíslovať) faktúry v novom roku? (3 replies)
 151. Účtovanie nájmu podnikateľských priestorov (4 replies)
 152. Paušálne výdavky na PHM a odpisy (1 replies)
 153. DOVP a PN (16 replies)
 154. Čo som povinný oznamovať colnému úradu? (0 replies)
 155. Reklamne a marketing sluzby bez ERP? (1 replies)
 156. MRP začiatočník (9 replies)
 157. Daň z pridanej hodnoty (3 replies)
 158. montážne práce aké dávate sk nace? (1 replies)
 159. dan z MV 2015 (8 replies)
 160. DZMV celkovy suhrn informacii (1 replies)
 161. dodatočné DPH - sankcie (5 replies)
 162. zrážková daň - kedy platit (0 replies)
 163. Výpočet koeficientu pri pomernom odpočte DPH (3 replies)
 164. Ako sa predáva drobný majetok, ktorý bol predtým zaradený do nákladov s.r.o.? (5 replies)
 165. spotrebný úver auto - daňový výdavok? (7 replies)
 166. Ako riešiť prac. dobu predavačky, ak pracuje v predajni, ktorá je denne otvorená 9,5 hod.? (8 replies)
 167. Ako vyriešiť "osobnú spotrebu" tovaru pre konateľa? (2 replies)
 168. generalne splnomocnenie od konatela - pre Danovy urad - mate ? (3 replies)
 169. Nárok na odpočet DPH. (0 replies)
 170. odpisovanie prenajatej budovy (2 replies)
 171. Vyradenie auta do osobného užívania (9 replies)
 172. elektronický systém obsluhy klienta odpisová skupina (0 replies)
 173. Tuzemske samozdanenie od 1.1.2016 -autorsky a stavebny dozor, architektonicke prace, geodeticke prace.... (6 replies)
 174. Účtovanie príjmov v rozpočtovej organizácii (1 replies)
 175. Faktúra švajčiarskému odberateľovi-DPH? (1 replies)
 176. JÚ - dajú sa doúčtovať doklady (Ú. doteraz robené v alfe plus) ručne bez použitia programu? (2 replies)
 177. Som SZCO, mam vlastnu vyrobu. Da sa zauctovat hodnota mojej prace do DPH? (2 replies)
 178. daň z motor. vozidiel (4 replies)
 179. dodatočný KV DPH (3 replies)
 180. Výroba bižutérie a suvenírov - treba aj VO/MO? (5 replies)
 181. Tlačivá daňového priznania za rok 2015 (8 replies)
 182. Číselný rad a skladové hospodárstvo (1 replies)
 183. faktúra za ubytovanie z EU (1 replies)
 184. Narok na materske (7 replies)
 185. Ako získať späť DPH z faktúr, ktoré neboli zaplatené? (4 replies)
 186. Prefotenie-tlač projektov. 518 alebo 501? (1 replies)
 187. Kto pracuje z uctovnym programom Dialog 3000s ? (0 replies)
 188. dodatočné DP - účtovná závierka (4 replies)
 189. Nárok na odpočet DPH pri dovoze ak colny dlh hradil odosielatel (0 replies)
 190. Je správne ak mi soft robí v poradí už druhý dodatočný KV k DPH a ťahá mi tam údaje aj z prvého dodatočného KV? (1 replies)
 191. je zmluva o dielo podľa autor. zákona príležitostný príjem? (3 replies)
 192. Ukoncenie alebo pozastavenie zivnosti (3 replies)
 193. Prenájom priestorov - ako evidovat v účtovníctve ? (6 replies)
 194. poskytnutý preddavok v decembri, vyúčtovanie v januári (2 replies)
 195. výstavba vlastnej vodárne (0 replies)
 196. Zariadenie do prenajímaného bytu - výdavky (2 replies)
 197. Kurz zaúčtovania v kontrolnom výkaze v B1 (3 replies)
 198. Zmluva o výkone funkcie konateľa bez nároku na odmenu (2 replies)
 199. Gastrolístky pre živnostníkov (8 replies)
 200. účtovanie mzdy konateľa (3 replies)
 201. došlá faktúra (6 replies)
 202. prefakturácia miestného poplatku a DPH (9 replies)
 203. Treba podať DDP? (6 replies)
 204. Vratka SP minulé obdobie (1 replies)
 205. Nevymožiteľný dlh a odpočet z daní PO (0 replies)
 206. Odpisovanie TZ nájomca - prenajímateľ (0 replies)
 207. Dátum uskutočnenia účtovného prípadu - cudzia mena (10 replies)
 208. Kedy odhlásiť vozidlo z DzMV? (4 replies)
 209. 19% DzP na výplatnej páske - účtovanie (8 replies)
 210. Ak prenájmem byt 30.12.2015, musím podať v marci DP? (9 replies)
 211. Fakturácia FO nepodnikatelovi. (2 replies)
 212. Môže byť nájom vo výške len úhrad spojených s užívaním bytu (spotreba elektriny, plyn... ? (4 replies)
 213. PLATBA KARTOU a bloček (10 replies)
 214. Ako správne použiť ustanovenia napísané v zákonoch? (1 replies)
 215. Parkovacia karta na 12 mesiacov (nie kalendárny rok) ako účtovať v JU? (0 replies)
 216. Zálohová faktúra z ČR na tovar, faktúra za prijatú platbu a vyúčtovacia faktúra za tovar v 0 hodnote ako postupovať? (1 replies)
 217. odpis auta kupeneho v decembri 2015 splatkami na dve casti (3 replies)
 218. odpis auta (1 replies)
 219. SZCO a pracovná cesta (0 replies)
 220. Auto a živnostník (4 replies)
 221. SZČO + prenos a uplatnenie nákladov do ďaľšieho roka (9 replies)
 222. Úroky platené banke. (1 replies)
 223. technicke zhodnotenie obch. majetku (1 replies)
 224. Ako urobiť DP k CMV ak je nesprávne oznámený koniec daňovej povinnosti? (7 replies)
 225. Ak spoločnosť poskytne športovému klubu dresy a náradie, podľa nového zákona o športe je to daňový náklad? (0 replies)
 226. Chyba v priznaní DPH (1 replies)
 227. Spôsob dopravy Incoterms CIF (1 replies)
 228. Účtovanie v POHODE (0 replies)
 229. zle vyfakturovany zasielkovy predaj z EU (1 replies)
 230. dobropis vo výkaze DPH (4 replies)
 231. opravné priznanie DPH (2 replies)
 232. Osobný automobil v prípade, že zamestnanec má pracovnú pohotovosť (1 replies)
 233. tovat na repre účely (1 replies)
 234. nadobudnutie tovaru (1 replies)
 235. Je uhlíkový filter namontovaný k striekacej kabíne technickým zhodnotením? (2 replies)
 236. darovanie auta z sro vrz platenie dane (1 replies)
 237. nadmerný odpočeť DPH - daňový (8 replies)
 238. Zivnostnik - ake odvody SP, ZP? (3 replies)
 239. Predaj nehnuteľnosti a vystavenie faktúry (2 replies)
 240. Služby IOM účet 538AÚ? (3 replies)
 241. Dodanie tovaru do krajiny EÚ (1 replies)
 242. DPH kontrolný výkaz a eshop (1 replies)
 243. Je možné uznať výdavok(náklad) inej osoby? (3 replies)
 244. mobilný telefón pre ZC - doplatok nad limit (0 replies)
 245. DPH - faktúra za prenájom nehnutelnosti (2 replies)
 246. dodanie tovaru v EU (0 replies)
 247. Auto v JU - odstupenie od kupnej zmluvy (0 replies)
 248. Zaúčtovanie prevodu peňazí za dobierky prepravnej spoločnosti (0 replies)
 249. Vrátený tovar z ČŠ - reklamácia (0 replies)
 250. zváračka ktorá odpisová skupina (0 replies)