PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Predaj pozemku právnickou osobou DAŇ a DPH
 2. Môžem si v JU uplatniť DPH za dodané víno k reklamným účelom?
 3. Zaradiť opravu betonovej plochy do majetku?
 4. PZP zaplatené vopred
 5. Som povinný podat danove priznanie ? prip. v akom state ak pracujem v zahranici .
 6. Evidencia na ÚP a vykonávanie činnosti osobného asistenta
 7. Chcem ukončiť podnikanie a firmu by som chcela bezodplatne darovať synovi.
 8. Britske potvrdenie o príjme
 9. tlač v omege
 10. Dlh za faktúry
 11. Odpočit.položka v Čechách
 12. tabuľky v exceli
 13. Zdanovanie prijmov zo zahranicia
 14. Oprava chyby za min.obdobie v RO
 15. proforma faktúry od sesterskej spoločnosti?
 16. Zdravotné odvody z dividend pre cudzincov
 17. Ak mi firma posle peniaze a ja ich preposlem na iny ucet musim platit dan?
 18. kurz na faktúre
 19. Dovoz tovaru.
 20. Musia byť pri prijatých zálohových platbách zo Švajčiarska vyhotovené faktúry k prijatým platbám pred dodaním tovaru?
 21. vrátenie DPH zo zahraničia
 22. Nezdaniteľné minimum za príjmy v r. 2015
 23. DPH a osobitný režim
 24. DPH pri kúpe tovaru od dodávateľa z ČR registrovaným v SR podľa § 5 ZDPH
 25. ake je stravne pri SC na Taiwan ?
 26. môžem sa opýtať, cez aký doklad zaúčtuješ odúčtovanie zálohy 333/335? cez ID alebo cez pohľadávky? ďakujem
 27. Vystavená faktúra od zahr.dodávateľa /platiteľ dph/ pre neplatiteľa bez dph
 28. zaradenie do majetku
 29. Vydaná FA do Švajčiarska (dátum výstupu na colnom tlačive sa nezhoduje s dátumom uvedeným na FA)
 30. DPFOB - dodatočné
 31. Ako zaúčtovať zálohu, resp. vyúčtovať na cestu ak je platená z bankového účtu?
 32. Switch - zaradenie do odpisovej skupiny (1) pod CPA 26.2, alebo 26.3?
 33. faktúra z ČR s DPH
 34. Dodanie tovaru Z eu
 35. SZČO prenajíma občanovi
 36. Ak je v zákone uvedené do 10 kW, tak do intervalu patrí aj rovných 10 kW?
 37. Zaradenie periferii vstrekolisovacieho stroja
 38. Skladové karty v Oberone v reštaurácii
 39. medzinárodná doprava do 3. krajín - nutná licencia?
 40. Môže predajca zrušiť objednávku resp. zmeniť jej cenu?
 41. Príležitostný príjem - práca v bufete
 42. Sponzorske na mestskyspravodaj
 43. Auto na úver
 44. prijatá faktúra a kontrolný výkaz
 45. Musí sa pri všetkom tovare riešiť skladová karta, príjemky/výdajky? Aj keď ide o tovar s ktorým firma bežne neobchoduje?
 46. Aké sú moje povinnosti voči spotrebným daniam, ak mám predajňu s potravinami
 47. Hovor na audiotext a myPay a účtovanie.
 48. Cestovne prikazy alebo kniha jazd?
 49. Tvorba rezervného fondu 2015
 50. Uctovanie zlavy - premie
 51. Ak v daňovom priznaní k DPH vyšlo DPH k úhrade 1,16 eur... uhrádza sa?
 52. Mzda-aký účet 521 alebo 522?
 53. Kúpa nakladača z EU a účtovanie.
 54. dan z predaja nehnutelnosti
 55. Byť či nebyť platcom DPH? To je otázka.
 56. Technické zhodnotenie budovy špeciálny gumolit pevne spojený s povrchom
 57. Účtovná hodnota dlhodobého majetku pri inventúre.
 58. Jeden výdavkový - viac poklad. dokladov ?
 59. faktúra za služby do EU - DPH, SH
 60. Potvrdenie o zárobku z Anglicka bez zrazenej dane z príjmu. Môžem tieto príjmy vyňať v DP A?
 61. súkromne auto do sro - znalecký posudok?
 62. Je mesačný príspevok zo starobného životného poistenia zdaniteľný?
 63. mandatna zmluva
 64. Predaj tovaru v júli, dobropis v auguste
 65. nadobudnutie tovaru, tovar 6/15, faktúra 8/2015
 66. Účtovanie miezd a ich preplatenie z Úradu práce
 67. To iste auto ina SPZ - odhlasenie z DU a dan z MV
 68. Ochranné pomôcky v nákladoch
 69. DPH - doklady
 70. Účtovanie poistného
 71. nakup pneumatik u szčo ktorý nemá automobil v majetku
 72. Zahraničný odberatel
 73. Zaradenie auta k 1. septembru a daň z motorových vozidiel
 74. Je nutný zápis IČO v TP pri zaradení auta do majetku SZČO, aby si mohla uplatňovať všetky výdavky s ním spojené?
 75. FA par. 69 - DPH + KV DPH
 76. kurzový rozdiel pri zrušení USD účtu
 77. Zaradenie záhradného traktoru do majetku.
 78. prefakturacia nakladov
 79. S.r.o. plátce DPH v ČR-reg. dle § 5, z.222/2004 na SK
 80. Nákup softvéru (licencie ) z Nemecka - ako správne na zrážkovú daň?
 81. Zapísať faktúru do daňového priznania k DPH?
 82. platca DPH v PÚ a prepravu osôb do Rakúska
 83. Aký mesačník by mala mať účtovníčka predplatený?
 84. Ako zaúčtovať platobný doklad na havarijné poistenie?
 85. priemerný zárobok
 86. Oprava auta, 2 doklady o úhrade a KV DPH
 87. spracovanie účtovníctva na zaklade príkaznej zmluvy
 88. Faktúra za nákup tovaru s uvedením odberateľa Drobný predaj a použiteľnosť tohoto dokladu v účtovníctve.
 89. DPH, Odvody v príklade
 90. účtovanie investovania(zhodnotenia) peňazí
 91. Zrýchlené odpisovanie auta pri SZČO za rok 2015
 92. účtovanie investícií
 93. Termín zmeny odvodov SZČO pri nevyužití podaného oznámenia o predĺžení lehoty na podanie DPFO.
 94. ERP - denne uzavierka rozpis platidiel
 95. Označovania predajného miesta pri používaní ERP alebo VRP na stálom alebo rôznych predajných miestach:
 96. 2 hlavné pracovné pomery
 97. Účtujem došlý dobropis, ktorý bol vystavený dňa 4.8. a dátum dodania je 31.7., do ktorého mesiaca uzávierky DPH (kontrolného výkazu) ho mám zaradiť???
 98. DPH -ubytovace služby v ČR
 99. Nadobudnutie motorového vozidla z iného členského štátu
 100. Nadmerný odpočet
 101. rozsirenie predmetu podnikania
 102. Rozdelenie faktúry Telekom na časť do účtovníctva (Internet, telefon) a Televíziu
 103. Doklad za opravu auta a KV DPH
 104. PHM odobraté v SR polskou firmou
 105. Práca na dohodu a nemocenské poistenie
 106. Kontrolný výkaz - služba
 107. Dodatočné DP DPH a KV - jedna FAD na dve sumy
 108. FAV ticket restaurant
 109. úrok z nepovoleného debetu - ako účtovať
 110. Ako opraviť dph z minulého roka?
 111. Vratná kaucia v zahraničnej mene
 112. Súhrnný výkaz v programe Pohoda
 113. SZCO - Prihlasenie sa v Nemecku
 114. Firma s.r.o , neplatca DPH kúpila auto zo zahraničia od súkromnej osoby. Je tam povinnosť odvodu DPH ?
 115. Samozdaniť?
 116. Byť, alebo nebyť dobrovoľným platcom DPH ?
 117. Mám zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti?
 118. DPH - môžem odpočítať od daňovej povinnosti nadmerný odpočet z dodatočného daňového priznania?
 119. osobná asistencia a platby do zdravotnej poisťovne z prijmu OA
 120. prekročenie čiastky?
 121. Výdaj z pokladne - nákup cez RP - evidovať dodávateľskú firmu?
 122. účtovanie zmarenej investície-viac projekt.dokumentácií
 123. začínam účtovať v podvojnom účtovníctve
 124. Preplatok pri zrušení PZP
 125. Kurzovy rozdiel uctu 221 A
 126. Dobropis Z EU
 127. nákup OOPP a PHM v CZ a odpočet DPH - elektromontážne práce zamestnancov na stavbe v CZ
 128. Ako prejst v uctovnictve na platcu DPH?
 129. Ako účtovne postupovať pri predaji komisionálneho tovaru?
 130. postup účtovanie preplatku rzzp v jú
 131. Dovoz tovaru- služba- neplatca DPH- registrácia?
 132. Kedy budem platca DPH?
 133. prenájom nehnuteľnosti a DPH
 134. Platba z inej sro
 135. nadobudnutie tovaru z EU
 136. rekonštrukcia výťahu
 137. Nový plot + suché státie účtovanie
 138. Darovanie nakupeneho tovaru
 139. Bicykel v nakladoch sro
 140. Predaj stavebných pozemkov
 141. Ukončenie PP v skúšobnej dobe
 142. Preplatenie dovolenky
 143. Skončenie DPČ, DBPŠ
 144. Ako spravne zauctovat cestovny prikaz??
 145. Kontrola účtovania postúpenia pohľadávky
 146. SZČO v Belgicku - zrážková daň
 147. Uplatnenie účtovných odpisov v mesiaci predaja majetku.
 148. Dobropis a koeficient
 149. Preplatenie decembrového nákladu r.2014, ktorý sa hradil v r.2015, (RO pod obcou)
 150. urbárska spoločnosť bez právnej subjektivity
 151. Aké má zamestnávateľ náklady na zamestnanca ZTP?
 152. Uctovanie pri ukonceni likvidacie
 153. Prenos daňovej povinnosti pri kúpe nehnuteľnosti a jej ďalšom predaji neplatiteľovi DPH
 154. Fakturácia za tovar na Seychely
 155. odpočet DPH z fólií na auto
 156. Známa pracuje 5 rokov v Anglicku,trvalý pobyt ma na Slovensku, musí podať DP za vsetky roky tu Slovensku?
 157. dph pri tovare
 158. DPH základné pojmy
 159. Živnosť popri zamestnani
 160. DPH nový platca?
 161. jediny konatel v dvoch sro, musi mat zamestnanca?
 162. Do ktorého mesiaca mám dať faktúru vystavenú 31.7.2015 keď tovar bol dodaný a zaplatení 1.8.2015?
 163. Platenie PHM poukážkami, ktoré nie sú evidované v účtovníctve
 164. Ako urobiť DP k dani z príjmov FO SZČO za rok 2014, ak má na Slovensku trvalý pobyt len od 1.8.2014?
 165. Duplicitne zadaný bloček
 166. Precenenie majetku s.r.o. a jeho vklad do a.s.
 167. Odpisovanie unimobunky
 168. zmena zdaňovacieho obdobia DPH
 169. mandátna zmluva v praxi
 170. Lekár, príjem z prednáškovej činnosti a odvody
 171. Neoprávnené náklady
 172. Koľko môže zarobiť živnostník v r. 2015, aby bol oslobodený od platenia odvodov do sociálnej poisťovne ?
 173. Fa z ČR za služby z DPH
 174. Tvorba www stránky pre Nemeckú firmu a určenie miesta dodania
 175. odpis závazku?
 176. poplatok za zverejnenie UZ v OV
 177. Je z Anglicka pre účely podania DP r. 2014 postačujúce Statement of Earnings (vyhlásenie o zárobku)?
 178. podpis na el. faktúrách
 179. Faktúry od Shell a DPH
 180. moze soferovat firemne auto osoba nepracujuca vo firme?
 181. Rekonštrukcia budovy
 182. Ma byt DPH na fakture za sluzbu z Belgicka?
 183. účtovanie reklamácie u dodávateľa pri predaji vlastných výrobkov
 184. Dobropis od Telekomu
 185. Platca DPH v roku 2014 kúpil pozemky /zastavané plochy a nádvoria/ + výrobnú halu. Predaj fyzickej osobe bude bez DPH alebo s DPH?
 186. Ako zaradiť hmotný majetok do obchodného majetku dodatočne?
 187. Daňová evidencia a evidovanie nákupu ZÁSOB na sklad
 188. samozdanenie
 189. zahraničná faktúra za službu
 190. Nadmerný odpočet DPH
 191. Najlahsie a najrychlejsie zalozenie uctu v zahranici
 192. Prijem za vytvorenie diela - nedoplatok na zdravotnom poisteni
 193. Predaj auta nezávislej osobe a transferové ocenenie.
 194. podnikateľský účet
 195. Prenájom plochy na veľtrhu v Čechách neplatcovi DPH na Slovensku a odvod DPH?
 196. poškodenie/vykradnutie MV služob,/mot.vozidla
 197. lízing - účtovanie
 198. Práca popri trvalom pracovnom pomere
 199. Je zamestnanecká súťaž (výhra do 350 eur) oslobodena od poistného aj pre zamestnávateľa, resp. je aj jeho daňovým výdavkom?
 200. Spoločník a cesťáky
 201. Obrat pre ucely DPH a prijate preddavky
 202. uchovávanie dokladov
 203. Daň z predaja bytu
 204. Faktúra za hotové - ako zaradiť staršiu faktúru do účta?
 205. Aký je dátum dodania služby, ak je zmluva na prenájom auta mesačne 500€ a k tomu "kilometrovné"?
 206. Kto už účtuje o: Poskytovanie služieb do ČR - platba mobilom
 207. Účtovanie odstúpenia od zmluvy - použiť účet 548 alebo 428
 208. opravná faktúra k vyúčtovacej od SPP
 209. Zaúčtovanie bonus peňazí od mobilného operátora a nákup mobilu
 210. Výška zábezpeky na daň z pridanej hodnoty
 211. odvody do soc.poisťovne a dôchodok
 212. Aktivácia v polnohospodárstve spôsobom B
 213. Minimalna vyska prijmov SZCO za rok 2015 pre registraciu ako platca do Soc. poist.
 214. Ako získať stratenú DPH a vyhnúť sa daňovej kontrole?
 215. Daňová uznateľnosť nákladov na spoločenskú akciu
 216. Mam narok na vratenie DPH pri vyvoze auta mimo EU?
 217. úrok z omeškania pri nezaplatení vyúčtovania
 218. Ako zaúčtovať hromadnú zľavu tovaru v Omege?
 219. DOBROPIS - nesprávny názov spoločnosti
 220. číslovanie zmlúv
 221. Potvrdenie o návšteve školy
 222. DP TYP A príjem zo zahraničia Fínsko plus Turecko
 223. Ako mam zauctovat v MRP dobropis od SSE ked som nezaplatil preddavok ale celu sumu hradim na zaklade dobropisu /vyuctovacia FA/?
 224. Dá sa na porade založiť zoznam rizikových, resp.špekulatívnych klientov?
 225. Odvody do zdravotnej poisťovne, daňové priznanie - vydanie knihy
 226. Jednorazový prenájom skladových priestorov - musí byť vo výpise z OR?
 227. nakup a predaj sw z Ruska na Slovensku
 228. má skončenia živnosti v priebehu roka vplyv na RZZP ?
 229. Máte niekto skúsenosti s prechodom z JU na PU?
 230. výkaz nedoplatkov zo zdravotnej poisťovne
 231. Možem zamestnacovi vyplatiť stravné za 30 minút v zahraničí?
 232. Platiť preddavky na daň pri pozastavení živnosti ?
 233. spôsob zaúčtovania paliet, dopravy v PÚ - čo sa týka výstavby rodinného domu na predaj
 234. výmena radiátorov v predajni
 235. Nákup kobercov a pokládka
 236. predaj stroja do čiech
 237. Dlhodobý prenájom osobného motorového vozidla z členského štátu EU
 238. Aká bola splatnosť preddavku na daň z príjmu PO za rok 2014, ak DP bolo podávané 30.6.2015?
 239. DPH - povinná registrácia
 240. Oneskorená platba dane.
 241. danovy rezident/nerezident vysvetlit pojem
 242. Preprava zo Švajcarska - DPH
 243. Vyúčtovanie ZPC do Bulharska a zaúčtovanie jednotlivých položiek.
 244. Zrážková daň z poskytnutého nepeňažného plnenia
 245. Do ktorého obdobia mám zadať storno faktúru u platcu DPH v JÚ k faktúre z 1/2015 vyhotovenú v 7/2015?
 246. Účtovanie účtovnej straty kvôli zaplatenej daňovej licencii
 247. Zaradenie do majetku.
 248. Nákup bez DPH ako SZCO /neplatca DPH/ v EU
 249. mzdový list zamestnanca a uvedenie pracovného zaradenia zamestnanca
 250. Nesprávny výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia?