PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Môže spoločník a konateľ v jednej osobe poskytnúť spoločnosti krátkodobú bezúročnú pôžičku?
 2. dar od OZ fyzickej osobe - danovy dopad
 3. Vydaná faktúra zákazníkovi
 4. pokuta za nelegalne zamestnavanie
 5. Odmena za vymoženie pohľadávky - účtovanie
 6. Benzinovy blok v inej mene
 7. Vozidlo akej katogórie si, ako SZČO, môžem napísať na IČO a uplatňovať si naň výdavky?
 8. Kto je dodávateľ depozitu palubnej jednotky na mýto?
 9. Release of maintenance
 10. Vedenie uctovnictva
 11. Je dátum vzniku daňovej povinnosti povinný údaj vo faktúre pri dovoze tovaru z EÚ pri samozdanení?
 12. Zalozenie zivnosti, ako viest uctovnictvo?
 13. Musím platiť daň? A ako si ju vypočítam?
 14. Akým spôsobom je správnená ocenená nehnuteľnosť?
 15. pri prijatí zálohy na intrakomunitárne dodanie sa vystavuje daňový doklad k prijatej platbe?
 16. majetek - odpis. skup.
 17. Technicke zhodnotenie prenajatej budovy
 18. Dodavatel z nemecka nechce vystavit fakturu bez DPH - ako to riesit?
 19. Kúpa televízora - ako marketingová podpora
 20. Výpočet vymeriavacieho základu pri RZZP pre SZČO.
 21. PO, odpočet DPH zo zásob pri registrácií
 22. Tovar kúpený pred založením živnosti.
 23. Prerušenie odpisovania a paušálne výdavky
 24. Český zamestnávateľ a odvody na SR
 25. Príspevok do sociálne fondu zo zisku a stravné lístky
 26. Prenájom pracovného oblečenia
 27. Aký je nárok na dovolenku za rok 2015 po návrate zamestnankyne z RD?
 28. Stavebná činnosť
 29. Potvrdenie študenta o návšteve školy
 30. JU služba/zásoby?
 31. Aké sú naše povinnosti ohľadom spotrebnej dane pri prevádzkovaní FVE?
 32. autoškola neplatca DPH a vystavovanie dokladov
 33. Faktúru riadnu zaplatiť vopred, potom pošlú tovar
 34. úhrada v hotovosti
 35. ZoD a FA
 36. Faktúra za stravu
 37. Zlúčenie spoločností a Hlásenie o vyúčtovaní dane zo záv. činnosti
 38. Pôžička
 39. Colné prejednanie
 40. Som povinná platiť príspevok na poistenie v nezamestnanosti za 2-12/1996, ak som v tom období podnikala popri zamestnaní a z podnikania som v r.1995 a r. 1996 nemala žiadny príjem?
 41. Platba za faktúru - priamy vklad na účet inou osobou
 42. Ako správne zaúčtovať zostatok na účte 461?
 43. Odpisove skupiny
 44. 50% účasť na majetku - kontrola zo soc. poisťovne
 45. Nezaúčtované úhrady faktúr v minulom roku
 46. SZČO a práca v ČR
 47. Kúpa starej výrobnej haly - jej následné opravy a zhodnotenia
 48. Kedy je predaj obchodného podielu v s.r.o. oslobodený od platenia dane z príjmu?
 49. Aký kurz...???
 50. Pracovník na TPP s nulovým príjmom
 51. Eurowag master card - účtovanie
 52. Ako zaúčtujem poistenie za vozidlo, za ktoré neplatím daň z motorových vozidiel.
 53. odvody do SP od 1.7.2015
 54. Obstaranie dlhodobeho hmotneho majetku
 55. Sankcie za neplatenie dph
 56. Fin.vypomoc od sesterskej spolocnosti
 57. Aký je postup pri zaslaní PN do sociálnej poisťovne pri pracovnom úraze?
 58. Klasifikácia produkcie/ odpisová skupina
 59. Platenie dane.
 60. Aké knihy by mala mať každá účtovníčka?
 61. Polep na auto?
 62. daňová licencia
 63. Účtovanie dobropisov Euroshell
 64. Práve som zistila, že sme neukončili dohodu o prac.činnosti k 30.6., bude ukončená až 31.7.,dohodár odchádza do zahraničia. Čo teraz?
 65. Stravné pre kamionistu
 66. vrácení DPH - nadmerného odpočtu
 67. Firemný bankový účet (s.r.o.)
 68. Stravné pastierom na holi a salašoch
 69. IČ DPH uvedené na FA a už nie som platcom DPH
 70. osobná spotreba podnikateľa na základe výdajky zo skladu-kam do KV(D2?)?
 71. Prihlasovanie dohodárov do ZP
 72. Rodné listy pri uplatňovaní Daňového bonusu
 73. Registrácia na SP
 74. Správne vypočítané ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2014?
 75. Úhrada faktúry za materiál/ tovar v hotovosti.
 76. negatívne dph a potom dodatočné?
 77. finančná analýza - výpočet ROE
 78. reklamácia - my či oni?
 79. stavebné práce pre platiteľa DPH z ČR na území SR
 80. Doklad o ubytovani
 81. Aké dátumy daň. povinnosti a odpočtu za nákup t. z iného ČS
 82. Zahŕňa sa do vymeriavacieho základu /pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia / prijem z vyplatenia komerčnej poistky pre prípad dožitia?
 83. Pohonne latky-pausalne vydavky
 84. Fakturacia za sluzby ceskej firme bez DIC
 85. Súhrnný výkaz a platiteľ registrovaný podľa par. 7a
 86. nákup tričiek pre trénerov do fitka
 87. čo robiť, keď som uviedla nesprávny špecifický symbol?
 88. Účtovanie DPH pri kúpe stroja zo zahraničia
 89. E-dane a windows 10
 90. Zrusenie a zalozenie zivnosti z pohladu povinnej registracie platcu DPH
 91. Akým spôsobom môžem rozdeliť nehnuteľnosť v účtovníctve?
 92. poškodené výrobky
 93. treba platiť preddavky na DzPPO (i ked vyšla daň. strata?)
 94. Ťarchopis - do ktorého mesiaca ho uviesť?
 95. Predaj jazdeneho auta sukr.osobe na Ukrajinu - Fa do KV?
 96. Vystavený dobropis do Čiech a súhrnný výkaz, DP a kontrolný výkaz???
 97. danovy urad a zamestnanec
 98. prevod stavebneho povolenia z FO na s.r.o., dph?
 99. Variabilný symbol pri preddavkoch PO.
 100. Anonymný odberateľ na faktúre
 101. Zmena štvrťročného platcu DPH na mesačného
 102. priskoro podané daňové priznanie
 103. Sprostredkovanie kúpy tovaru zo zahraničia z bazaru a následné zaslanie zákazníkovi na Slovensko
 104. Vyradenie odpísaného auta z obch. majetku a využívanie tohto auta ako súkromné na podnikat. účely.
 105. Sluzba v tuzemsku fakturovana do EU
 106. Riadok DPH pri faktúre z Rakúska, bez vyčíslenej DPH
 107. DPH - Faktúra k prijatej platbe ???
 108. Vystavenie faktúry
 109. aký dátum uviesť do kontrolného výkazu pri neskoro doručenej faktúre zo zahraničia?
 110. Dvakrát zaúčtovaná faktúra a DPH
 111. účtovanie leasing - totálka
 112. Ako zaúčtovať v PU poistné vrátené za minulé obdobia?
 113. Predaj DHM - na diely
 114. Tovar zo zahraničia.
 115. Vystavený dobropis a kontrolný výkaz
 116. Účtova osnova
 117. Došlý dobropis - tuzemské samozdanenie kov
 118. Česká firma ale dodanie na Slovensku
 119. Dohoda o vykonaní práce a evidencia na Úrade práce
 120. dodanie eshopu pre firmu z čr
 121. Stolový ventilátor - daňový alebo nedaňový výdavok ???
 122. Pod akým IČ DPH fakturovať?
 123. VRP-výber hotovosti
 124. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť kotolňu?
 125. Prenájom tovaru českému odberateľovi na SR-DPH áno alebo nie?
 126. Ako zaúčtujem pokutu za nedodržanie AETR šofér porušil predpis
 127. Registrácia na DPH a odpočet DPH zo zásob ku dňu registrácie
 128. Prepis auta z leasingu
 129. Ako vystaviť faktúru za službu, ktorá bude vo výške menej ako 5000,- €, spojenú s dodaním kovovej konštrukcie vo výške 7000,- €?
 130. Mam spediciu a neviem aky fakturacny program je najlepsi.Mozete mi poradit?
 131. Ako zaúčtovať výmenu ohrievača vody v hodnote 180€?
 132. koľko rokov je potrebné uchovávať faktúry firmy s.r.o.? 5 alebo 10rokov?
 133. Archivácia tiketov z výherných automatov
 134. Dopravná spoločnosť zabezpečuje prepravu tovaru prostredníctvom živnostníkov, ktorí majú živnosť na vedenie cudzieho motorového vozidla.
 135. Faktúra a samozdanenie
 136. Vrátenie nadmerného odpočtu
 137. Ako účtovať leasing v jednoduchom účtovníctve aby mi dph zo splátky ťahalo aj do daňového priznania?
 138. Doklad z ERP - Vrátenie tovaru, v KV to bude oddiel D1?
 139. Nájomca a úprava Predmetu zmluvy
 140. Kto moze robit uctovnictvo pre SVB - laik ci profik?
 141. Ako zaúčtovať príspevok zamestnávateľa na DDS
 142. Virtuálna registračná pokladňa - ako sa účtuje ?
 143. Ako zaučtujem dobropis
 144. Dobropis k faktúre z ČR
 145. DPH z leasingovej splátky - 80%
 146. Rozúčtovanie platby na iné VS
 147. Zdravotné poistenie z dividend do r. 2003
 148. kúpa práčky - podnikateľ (sro)
 149. Preclenie tovaru z Indie na uzemí Sr
 150. Samozdanenie?
 151. prijaty zahranicny DBS - reverse charge, ake clenenia dph ?? Stale mi ho uctov. program dava v KV do B1
 152. Fakturácia škody s alebo bez DPH
 153. Platenie odvodov pri príjmoch podľa § 6 odst, 2 písmeno a (vytvorenie diela)
 154. na aké účty mám účtovať, ak fima riadi finančné prostriedky inej firmy na základe zmluvy o riadení finančných prostriedkov
 155. Likvidacia spolocnosti a vycislenie likv. zostatku
 156. Spracovanie poškodených bankoviek - VOZD, alebo VNZD?
 157. Zlucenie spolocnosti a DPH
 158. JÚ - ako účtovať nákup vlastných zásob?
 159. Prerušenie podnikania a účtovanie.
 160. doklad z ERP na dve položky: súkromnú a firemnú - zaúčtovanie v PÚ
 161. OF s vyfaktúrovaným preddavkom - OMEGA
 162. Súhrnný výkaz mesačne tovar + služba nad 50 000 EUR
 163. Vyber banky na hypover pre podnikatela
 164. výdavky pred STK
 165. Fa z Irska
 166. Je v poriadku faktúra, ak na nej nie je uvedený odberateľ?
 167. Faktúra z Nemecka bez IČO
 168. Nefunkčné posielanie
 169. Zobrazuje Vám stránka FS históriu komunikácie?
 170. dávate náklady za parkovné do daň.prizania DPH na riadok 15 ako oslobodené?
 171. Strata tovaru a DPH
 172. Úprava základu dane FO účtujúca v Podvojnom účtovníctve.
 173. Výber z ERP
 174. ako zaúčtovať dodanie služby /ubytovanie v zahraničí/
 175. Ako zahrnúť náklady na rozšírenie certifikátu?
 176. nové služby pošty-výpis z OR účtovanie v PÚ
 177. Ako zaúčtovať paušál od orange? SZčo
 178. ako dlho môže zamestnanec slovenskej s.r.o. pracovať v ČR, aby sa nemusela spoločnosť registrovať v ČR
 179. Zaradenie došlej faktúry
 180. Vedenie daňovej evidencie - internetový obchod
 181. Zrušená spoločnosť a nevyfakturovaná dodávka
 182. platca DPH v SR aj ČR - ako fakturovať ?
 183. DPH pri kúpe vozidla zo zahraničia
 184. Zemné práce v ČR
 185. Dovoz alkoholu z tretích krajín
 186. stavebné práce v zahraničí
 187. pokuta z hygieny RÚVZ
 188. Uplatnenie DPH - faktúra z Holandska
 189. Úhrada vyšlých faktúr cez reg.pokladňu
 190. Neziskovka a DPH
 191. Žiadosť o čiastočné odpustenie daňového nedoplatku
 192. PHM, mýto zaplatené v zahraničí a DP DPH, KV DPH
 193. Pokuty, upomienky a penále - To všetko je už VNZD?
 194. Môžem nákup PHL na UKT a súkromné auto používané v podnikaní odpočítať v DPH ?
 195. Odpisovanie žalúzií v prenajatej kancelárii
 196. Ako účtuje TJ
 197. Občianske združenie a KV DPH
 198. Povinnosť registrovať sa pre DPH
 199. na starobnom dôchodku a pracujem - strhnuté zdravotné poistenie
 200. Kde podáva daňové priznanie ak má dva trvalé pobyty?
 201. Ako správne vystaviť odoslanú faktúru v OMEGE?
 202. Stavebná činnosť - je potrebné mať registračnú pokladňu?
 203. sankcie za dodatočné priznanie DPH
 204. finančný agent - zdaňovanie, zdravotné a sociálne odvody
 205. Kontrolný výkaz a lízing
 206. Daňový bonus za rok 2014
 207. uznaná reklamácia materiálu
 208. Poistné plnenie
 209. Tlacivo poznamky k MÚJ 3 - 01 v skratenej forme
 210. chyba 4001 kontrolný výkaz DPH
 211. overenie IČ DPH
 212. Registrácia domény firmou z ČR a DPH ?
 213. prijata platba pred registraciou na DÚ pri poskytovani sluzby do EU
 214. Vyradenie majetku na základe právneho predpisu
 215. účtovanie faktúry
 216. Pilotný výcvik a podnikanie SZČO
 217. Môžem previesť úver z FO-nepodnikateľ, na FO - podnikateľ, ak ide o jednú a tú istú osobu?
 218. S.r.o. chce vykonať stavebné úpravy na budove svojho sídla, ktorá je vo súkromnom vlastníctve jediného konateľa/spoločníka. Môžem dať náklady do účtovníctva?
 219. Zasielanie inventarizácie zásob liehu k 30.6.2015.
 220. Dovoz tovaru bez cla a DPH
 221. Odvody ZŤP, ID, znevýhodnený a kombinácie
 222. Oprava chýb minulého obdobia
 223. Dodatočné DP k DPH v roku 2015
 224. Vyradenie majetku na zaklade postupenia úveru
 225. hygienické potreby účet
 226. štrťročná účtovná závierka - aké je bezprostredne predchádzajúce obdobie?
 227. Sociálna poisťovňa -ročné zúčtovanie
 228. Dodanie tovaru v EU na prelome mesiacov
 229. Môžeme za to dostať pokutu ked mali sme stratu za rok 2013 okolo 300 eur, ale sme to neuviedli na danovom priznaní?
 230. DPH a faktúra vystavená na zlého odberateľa
 231. Ked podali sme účtovnú závierku pre PO na starom formulári tak aký je postup?
 232. Predaj majetku pre svoj s.r.o
 233. Ked praávnická osoba kúpi tovar z Poľska na Slovenku v hodnote 3000 eur tak má povinnosť pred obchodom zaregistrovať niekde?
 234. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 235. RO a hosp.činnosť
 236. ako zlikvidovat fakturu platenu postovou poukazkou , ked sa da likvidovat len suma fa, 0,50€ za postovne je problem
 237. Ako je to s nákupom pohľadávky?
 238. MRP - zaplatená záloha
 239. Uctovanie prijatych sudnych trov po vyhratom sude
 240. účet 588
 241. úhrada dane z príjmu na zlé číslo účtu
 242. sazba DPH - kvety
 243. Ked zamestnávateť neplatí za zamestnanca ZP tak ako je to lepšie uvádzať na výplatnej páske?
 244. jednoduché účtovníctvo pre SzčO - pohyb v hotovosti
 245. Podpis za inú osobu - trestný čin?
 246. Predkladá Občianske združenie účtovnú závierku do registra účtovných závierok
 247. Predaj tovaru firmou konečnému spotrebiteľovi do USA - s alebo bez DPH?
 248. Blokovanie tovaru do pokladnie
 249. Praca pre kanadsku firmu zo Slovenska
 250. Ako zaúčtovať úhradu faktúry zamestnancom?